Issuu on Google+

VELKOMMEN i afdeling 39/41.

Hvem er vi ? Hvad laver vi ? Hvad ønsker vi ?


Hvem er vi : I ejendommen er der af beboerne valgt en afdelingsbestyrelse, der er et mellemled mellem FOB og beboerne.

Afdelingsbestyrelsen består af : Formand: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem:

Kurt Rutkjær, H.P.Hansens Plads 6 Axel Larsen, Løvegade 31 Edel Hasch, H.P.Hansens Plads 4 Søren Jensen, Sdr. Stationsvej 17B Fredy Kristensen, Løvegade 37


Hvad laver vi : Vores opgave er - sammen med beboerne at planlægge hvilke arbejder, der er nødvendige på ejendommene, og hvad vi kunne ønske at få lavet indenfor afdelingens eget budget. Alle henvendelser fra beboerne til os bliver behandlet på vores møder, og vi giver svar tilbage så hurtigt som muligt.

Hvad ønsker vi : Vores største ønske er, at så mange beboere som muligt møder op, når FOB indkalder til møder angående vores afdeling. Vi modtager også gerne idéer til aktiviteter, der kan afholdes i vores eget festlokale.


Velkommen i afdeling 39