Page 1

Tüccar;

M S

Milletin emeði ve üretimini kýymetlendirmek için eline ve zekasýna emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdýr. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý Yýl:9

Sayý:117 Mayýs/2009

K. ATATÜRK

ÜYELERÝMÝZÝN DÝKKATÝNE


Aylýk Enflasyon Hýzlarý Üretici Tüketici (ÜFE) (TÜFE) Ay / Yýl 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Ocak -0.05 0.42 0.23 1.00 0.80 0.29 Þubat 0.95 2.56 1.17 0.43 1.29 -0.34 Mart 0.97 3.17 0.29 0.92 0.96 1.10 Nisan 0.80 4.50 0.65 1.21 1.68 0.02 Mayýs 0.39 2.12 0.50 1.49 Haziran -0.11 0.32 -0.24 -0.36 Temmuz 0.06 1.25 -0.73 0.58 Aðustos 0.85 -2.34 0.02 -0.24 Eylül 1.02 -0.90 1.03 -0.45 Ekim -0.13 0.57 1.81 2.60 Kasým 0.89 -0.03 1.95 0.83 Aralýk 0.15 -3.54 0.22 -0.41 Yýllýk Enflasyon Hýzlarý Üretici Tüketici (ÜFE) (TÜFE) Ay / Yýl 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Ocak 9.37 6.44 7.90 9.93 8.17 9.50 Þubat 10.13 8.15 6.43 10.16 9.10 7.73 Mart 10.92 10.50 3.46 10.86 9.15 7.89 Nisan 9.68 14.56 -0.35 1.21 9.66 6.13 Mayýs 7.14 16.53 9.23 10.74 Haziran 2.89 17.03 8.60 10.61 Temmuz 2.08 18.41 6.90 12.06 Aðustos 3.72 14.67 7.39 11.77 Eylül 5.02 12.49 7.12 11.13 Ekim 4.41 13.29 7.70 11.99 Kasým 5.65 12.25 8.40 10.76 Aralýk 5.94 8.11 8.39 10.06 BÝLECÝK TÝCARET ve SANAYÝ GAZETESÝ Sahibi: Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ÖZÜNLÜ

Yönetim Yeri: Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý 1.Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:1 BÝLECÝK

Sorumlu Müdür: Genel Sekreter Fuat GÜLER

Tel : 0 228 216 00 11 Fax: 0 228 216 00 13 E-Posta: bileciktso@tobb.org.tr

Dizgi - Baský: Yarýn Gazetecilik Matbaacýlýk San.Tic.Ltd.Þti. Gazipaþa Mh. Dedeoðlu Cd. No:25/A BÝLECÝK 0228-2121284 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organýdýr. Gazete Ücretsizdir.


M S

S.NO 1 2 3

ÝSÝM/UNVAN Elba Basýnçlý Döküm Sanayii Anonim Þirketi Odöksan Osmaneli Þubesi Öztanýþlar Temizlik Ýnþaat Gýda Tekstil Nakliyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi Kýrmacý Turizm Ýnþaat Gýda Ve Ýhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi Osmaneli Þubesi

4

Fikriye Ceylan - Ceylan Þarküteri

5

Özaktaþ Dekorasyon Ýnþaat Taahhüt Gýda Ve Hayvancýlýk Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi

6

Ersin Onur - Eronur Otel

7

Yenipazar Ziraat Odasý Ýktisadi Ýþletmesi

8 9 10

Eýs Bilgisayar Yazýlým Ve Danýþmanlýk Hizmetleri Ticaret Limited Þirketi Durmuþ Ýnþaat Ve Gýda Sanayi Ticaret Limited Þirketi Bilecik Þubesi Hangar Grup Ayakkabý Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi Bilecik Þubesi

ADRES Hasanabdal Mevkii Osmaneli Bilecik Beþiktaþ Mah. Kent Sok. No: 7 Merkez Bilecik Camikebir Mah. Ýstasyon Cad. No:35/A Osmaneli Bilecik Osmangazi Mah. Lise Cad. No:1/B Yenipazar Bilecik Ýsmetpaþa Mah. Ýbrahimbey Cad. No:18 Merkez Bilecik Ýsmetpaþa Mah. Atatürk Bulvarý No:35 Merkez Bilecik Osmangazi Mah. Park Sok. No:8 Yenipazar Bilecik Orta Mah. Cemalküflü Cad. No : 4 Söðüt Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgesi 816 Ada2 Nolu Parsel Merkez Bilecik Gazipaþa Mah. Atatürk Bulvarý No:32 (1-2) Merkez Bilecik

SERMAYE

ÝÞTÝGAL

0.00 TL

Döküm

50,000.00 TL

Ýnþaat

1,000.00 TL

Turizm

10,000.00 TL

Þarküteri

140,000.00 TL

Ýnþaat

20,000.00 TL

Otelcilik

100,000.00 TL

Tarým

10,000.00 TL

Bilgisayar

20,000.00 TL

Ýnþaat

15,000.00 TL

Tekstil

Bilecik TSO - 117.Sayı  

Bilecik Ticaret ve Sanayi Gazetesi