Page 1

M S

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı Yıl: 11 Sayı: 143 KASIM/2011

İN Z İ M ! İ R LE TİNE E Y Ü İKKA D

Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. ATATÜRK

Sayın üyemiz; Size en hızlı ve doğru adresten ulaşabilmemiz güncel ve süreli duyurularımızdan en üst düzeyde faydalanabilmeniz için lütfen Posta Güvercininden Cep Telefonunuza gelen toplu mesajlarınızı açtırmanız.


REACH Ayl覺k B羹lteni


Yıllık Enflasyon Hızları Yıllık Enflasyon Hızları

Üretici (ÜFE) 2008 2009 Ay / Yıl 2007 2007 2008 2009 Ocak Ocak 9,37 6,44 7,90 Şubat Şubat 10,13 8,15 6,43 Mart Mart 10,92 10,50 3,46 Nisan Nisan 9,68 14,56 -0,35 Mayıs Mayıs 7,14 16,53 -2,46 Haziran Haziran 2,89 17,03 -1,86 Temmuz 2,08 Temmuz 18,41 -3,75 Ağustos Ağustos 3,72 14,67 -1,04 Eylül Eylül 5,02 12,49 0,47 Ekim Ekim 4,41 13,29 0,19 Kasım Kasım 5,65 12,25 1,51 Aralık Aralık 5,94 8,11 5,93

Tüketici (TÜFE) 2010 2011 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2010 2011 2011 6,30 10,88 9,93 8,17 9,50 8,19 4,90 6,82 10,16 9,10 7,73 10,13 8,58 10,86 9,15 7,89 9,56 10,42 1,21 9,66 6,13 10,19 9,21 9,23 10,74 5,24 9,10 7,64 8,60 10,61 5,73 8,37 8,24 6,90 12,06 5,39 7,58 9,03 7,39 11,77 5,33 8,33 8,91 7,12 11,13 5,27 9,24 9,92 7,70 11,99 5,08 8,62 8,17 8,40 10,76 5,53 7,29 8,80 8,39 10,06 6,53 6,40 Enflasyon Hızları Aylık Enflasyon Aylık Hızları

Ay / Yıl Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık

2007 2007 -0,05 0,05 0,95 0,95 0,97 0,97 0,80 0,80 0,39 0,39 -0,11 -0,11 0,06 0,06 0,85 0,85 1,02 1,02 -0,13 -0,13 0,89 0,89 0,15 0,15

Üretici (ÜFE) 2008 2009 2008 2009 0,42 0,23 0,42 0,23 2,56 2,56 1,17 1,17 3,17 3,17 0,29 0,29 4,50 0,65 4,50 0,65 2,12 -0,05 2,12 -0,05 0,32 0,94 0,94 0,32 -0,71 1,25 1,25 -0,71 -2,34 0,42 -2,34 0,42 -0,90 0,62 -0,90 0,62 0,57 0,28 0,57 0,28 1,29 -0,03 -0,03 1,29 0,66 -3,54 -3,54 0,66

Tüketici (TÜFE) 2010 2011 2010 2011 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 0,58 2,36 1,00 0,80 0,29 1,85 1,85 0,29 0,80 2,36 1,00 0,58 1,66 1,29 1,45 1,29 -0,34 -0,34 1,45 1,66 1,72 0,43 0,43 1,94 0,96 0,96 1,10 0,58 1,94 1,22 0,92 1,10 0,58 0,92 2,35 1,68 1,21 0,61 1,21 0,60 2,35 0,02 0,60 1,68 0,02 0,50 1,49 0,15 1,49 -0,36 -1,15 0,64 -0,36 -1,15 0,50 0,64 - 0,24 -0,36 -0,56 -0,50 -0,36 0,11 0,11 -0,56 -0,50 0.01 -0,24 0,73 0,58 0,58 0,25 0,25 -0,48 -0,48 -0,16 -0,03 --0,73 -0,16 0,02 -0,24 1,76 0,02 -0,30 0,40 0,40 1,15 1,15 -0,24 -0,30 1,03 -0,45 1,55 0,39 1,23 1,23 0,51 0,51 1,03 -0,45 0,39 1,81 1,60 1,21 2,60 2,41 1,83 1,21 1,81 2,60 2,41 1,83 1,95 0,83 0,03 1,27 0,03 0,83 -0,31 -0,31 1,95 1,27 0,22 0,53 -0,30 -0,41 1,31 1,31 0,22 -0,41 0,53 -0,30

2011 2011 0,41 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27

EKİM/2011 Ayında Odamıza Kayıt Yaptıran Firmalar S .N O

İS İM / U N V A N

A DR ES

S ER M A YE

İŞ T İG A L

1

Ş E N E R A B A N O Z -E LF İ N P A R F Ü M E R İ

G A Z İ P A Ş A M A H . G Ü Lİ S T A N S O K . N O :3 M E R K E Z / B İ LE C İ K

2

Y I LM A Z S I R M A -S I R M A İ N Ş A A T

B E Ş İ K T A Ş M A H . İ P E K S O K A K N O :2 / 1 M E R K E Z / B İ LE C İ K 2 0 .0 0 0 ,0 0 T L

3

B İ LE C İ K İ Ş S A Ğ LI Ğ I V E G Ü V E N Lİ Ğ İ Ç E V R E İ N Ş A A T T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ

İ S T İ K LA L M A H .T E V F İ K B E Y C A D .N O :5 1 / 9 M E R K E Z / B İ LE C İ K

1 5 0 .0 0 0 ,0 0 T L

4

S E LA H A T T İ N A T A LA Y

E R T U Ğ R U LG A Z İ M A H .S E V İ LA Y S O K .N O :1 2 / 4 M E R K E Z / B İ LE C İ K

5 .0 0 0 ,0 0 T L

5

D E R E B E Y İ G I D A T A R I M N A K Lİ Y A T T U R İ Z M H A Y V A N C I LI K S A N A Y İ V E T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ

Z A F E R M A H .N A R S O K A K N O : 1 9 İ N H İ S A R / B İ LE C İ K

1 0 0 .0 0 0 ,0 0 T L

GIDA

6

A K A Y M E R M E R M A D E N C İ Lİ K N A K Lİ Y E İ N Ş A A T T U R İ Z M G A Z İ P A Ş A M A H . G Ü Lİ S T A N S O K .N O : 9 / 2 0 S A N A Y İ V E T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ M E R K E Z / B İ LE C İ K

3 0 0 .0 0 0 ,0 0 T L

M A D E N C İ Lİ K V E T A Ş O C A K Ç I LI Ğ I

7

U R T E K İ N G R U P T U R İ Z M S A N A Y İ V E T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ B İ LE C İ K -S Ö Ğ Ü T Ş U B E S İ

O R T A M A H .İ S T İ K LA L C A D .N O : 3 5 -3 7 S Ö Ğ Ü T / B İ LE C İ K

1 0 .0 0 0 ,0 0 T L

K O N A K LA M A

8

C E M İ L Ö LM E Z -Ö LM E Z İ N Ş A A T

İ S T İ K LA L M A H .T E V F İ K B E Y C A D . N O :3 5 / 4 N O :3 5 / 4 M E R K E Z / B İ LE C İ K

5 0 .0 0 0 ,0 0 T L

İNŞAAT

9

H A Lİ T T E N G İ Z -A R T B İ Lİ Ş İ M

G AZİ P AŞA M AH . YU N U SEM R E SO K . N O : 2 /A M E R K E Z / B İ LE C İ K

1 0 .0 0 0 ,0 0 T L

B İ Lİ Ş İ M H İ Z M E T LE R İ

10

N E R M İ N A Y D E M İ R -K Ü R E S E R A M İ K

K Ü R E B E LD E S İ M E R K E Z M A H Ü Z Ü M S O K A K N O : 1 8 S Ö Ğ Ü T / B İ LE C İ K

5 0 .0 0 0 ,0 0 T L

İNŞAAT

11

İ SM Aİ L ER C AN B U ZC U - ZC İ N ŞAAT TAAH H Ü T

G A Z İ P A Ş A M A H . G Ü Lİ S T A N S O K . Ö Z E L İ D A R E İ Ş H A N I N O :9 K A T :1 D A :2 1 M E R K E Z / B İ LE C İ K

1 0 .0 0 0 ,0 0 T L

İNŞAAT

12

E R -G Ü LLE R N A K Lİ Y A T İ N Ş A A T M A LZ E M E LE R İ M A D E N C İ Lİ K S A N A Y İ V E T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ

O R T A M A H .O S M A N G A Z İ C A D .N O : 1 8 / 2 S Ö Ğ Ü T / B İ LE C İ K

1 0 0 .0 0 0 ,0 0 T L

N A K Lİ Y E

13

O N U R D Ö N M E Z -K Ü Ç Ü K S A N A Y İ S İ T E S İ Ş U B E S İ

H Ü R R İ YET M AH . K Ü Ç Ü K SAN AYİ Sİ TESİ 5 . SO K AK N O : 1 4 M E R K E Z / B İ LE C İ K

1 .0 0 0 ,0 0 T L

14

P O R T A E LE K T R O M E K A N İ K S A N A Y İ V E T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ

H Ü R R İ YET M AH . K U M SAL SO K . N O : 1 7 M E R K E Z / B İ LE C İ K

2 0 0 .0 0 0 ,0 0 T L

İNŞAAT

15

D İ N Ç -E R M Ü H E N D İ S Lİ K M İ M A R LI K İ N Ş A A T Y A P I M A LZ E M E LE R İ S A N A Y İ V E T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ

C A M İ K E B İ R M A H . M U S T A F A K E M A LP A Ş A C A D .N O : 2 8 / 1 O S M A N E Lİ / B İ LE C İ K

2 5 0 .0 0 0 ,0 0 T L

İNŞAAT

16

E N G İ N A LK U Ş -İ Z E N E R İ N Ş A A T

H A C E LO Ğ LU M A H . A N K A R A C A D .N O : 8 9 O S M A N E Lİ / B İ LE C İ K

2 0 .0 0 0 ,0 0 T L

İNŞAAT

17

E R D İ N Ç F I R T I N A -İ Z E N E R İ N Ş A A T

C A M İ K E B İ R M A H .3 0 9 . S O K .N O :3 6 / 2 O S M A N E Lİ / B İ LE C İ K

2 0 .0 0 0 ,0 0 T L

İNŞAAT

18

G Ü R B Ü Z Ç A K A R -İ Z E N E R İ N Ş A A T

H A C E LO Ğ LU M A H . A N K A R A C A D .N O : 8 9 O S M A N E Lİ / B İ LE C İ K

2 0 .0 0 0 ,0 0 T L

İNŞAAT

19

A H M E T Y I LM A Z -Ö Z G Ü N M O B İ LY A R A S İ M B E Y Ş U B E S İ

İ SM ETP AŞA M AH . R ASİ M B EY C AD . N O : 6 /2 M E R K E Z / B İ LE C İ K

0 ,0 0 T L

İNŞAAT

20

A K D O Ğ A N H A Z I R G İ Y İ M S A N A Y İ V E T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ O S M A N E Lİ Ş U B E S İ

C A M İ C E D İ T M A H . İ S T A N B U L C A D .N O :5 2 O S M A N E Lİ / B İ LE C İ K

2 0 .0 0 0 ,0 0 T L

G İ Yİ M

21

O S M A N O Ğ LU A LT E R N A T İ F Y A K I T T E K N O LO Jİ LE R İ P E T R O L S A N A Y İ V E T İ C A R E T Lİ M İ T E D Ş İ R K E T İ B İ LE C İ K ŞU B ESİ

V E Z İ R H A N B E LD E S İ İ S T A S Y O N M A H .S E LA N İ K C A D D E S İ 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 T L N O : 1 /3

: : : : : :

1 0 .0 0 0 ,0 0 T L

K O ZM ETİ K

İNŞAAT Ö Z E L S A Ğ LI K H İ Z M E T LE R İ İNŞAAT

R E K LA M C I LI K

P ETR O L


Bilecik TSO Oda Gazetesi 143.Sayı  

Bilecik TSO Oda Gazetesi 143.Sayı

Bilecik TSO Oda Gazetesi 143.Sayı  

Bilecik TSO Oda Gazetesi 143.Sayı

Advertisement