Page 1

M S

Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. ATATÜRK


YILLIK ENFLASYON HIZLARI Üretici (ÜFE) AY / YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Tüketici (TÜFE)

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

6.44 8.15 10.50 14.56 16.53 17.03 18.41 14.67 12.49 13.29 12.25 8.11

7.90 6.43 3.46 -0.35 -2.46 -1.86 -3.75 -1.04 0.47 0.19 1.51 5.93

6.30 6.82 8.58 10.42 9.21 7.64 8.24 9.03 8.91 9.92 8.17 8.80

10.80 10.87 10.08 8.21 9.63 10.19 10.34 11.00 12.15 12.58 13.67 13.33

11.13 9.15 8.22 7.65

8.17 9.10 9.15 9.66 10.74 10.61 12.06 11.77 11.13 11.99 10.76 10.06

9.50 7.73 7.89 6.13 5.24 5.73 5.39 5.33 5.27 5.08 5.53 6.53

8.19 10.13 9.56 10.19 9.10 8.37 7.58 8.33 9.24 8.62 7.29 6.40

4.90 4.16 3.99 4.26 7.17 6.24 6.31 6.65 6.15 7.66 9.48 10.45

10.61 10.43 10.43 11.14

AYLIK ENFLASYON HIZLARI Üretici (ÜFE) AY / YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

2008 0.42 2.56 3.17 4.50 2.12 0.32 1.25 -2.34 -0.90 0.57 -0.03 -3.54

2009 0.23 1.17 0.29 0.65 -0.05 0.94 -0.71 0.42 0.42 0.28 1.29 0.66

2010 0.58 1.66 1.94 2.35 -1.15 -0.50 -0.16 1.15 0.51 1.21 -0.31 1.31

2011 2.36 1.72 1.22 0.61 0.15 0.01 -0.03 1.76 1.55 1.60 6.65 1.00

Tüketici (TÜFE) 2012 0.38 -0.09 0.36 0.08

2008 0.80 1.29 0.96 1.68 1.49 -0.36 0.58 -0.24 -0.45 2.60 0.83 -0.41

2009 0.29 -0.34 1.10 0.02 0.64 0.11 0.25 -0.30 0.39 2.41 1.27 0.53

2010 1.85 1.45 0.58 0.60 -0.36 -0.56 -0.48 0.40 1.23 1.83 0.03 -0.30

2011 0.41 0.73 0.42 0.87 2.42 -1.43 -0.41 0.73 0.75 3.27 1.73 0.58

S .N O

2012 0.56 0.56 0.41 1.52

İS İM / U N V A N

A D RES

SERM A Y E

İŞ T İG A L

1

E S E S T A Ş M A D E N C İL İK T U R İZ M İN Ş A A T M A K İN A E L E K T R İK İM A L A T M O N T A J T A A H H Ü T S A N A Y İ V E T İC A R E T L İM İT E D Ş İR K E T İ B İL E C İK Ş U B E S İ

C U M H U R İY E T M A H .D E Ğ İR M E N S O K A K N O : 2 / B M E R K E Z / B İL E C İK

1 0 0 ,0 0 0 .0 0 T L

İN Ş A A T

2

M E H M E T İS T A N B U L L U İS T A N B U L L U İN Ş A A T A K A R Y A K IT

O R T A M A H .İS T İK L A L C A D . N O : 9 S Ö Ğ Ü T / B İL E C İK

5 0 0 ,0 0 0 .0 0 T L

A K A R Y A K IT

3

C İH A N C E V H E R - K U T A Y İN Ş A A T

İS T İK L A L M A H .A L İR IZ A O S K A Y CAD. N O : 24/15 M E R K E Z / B İL E C İK

1 0 ,0 0 0 .0 0 T L

İN Ş A A T

4

B .E R G Ü N L E R Y O L Y A P I İN Ş A A T T A A H H Ü T M A D E N C İL İK N A K L İY E C İL İK S A N A Y İ V E T İC A R E T L İM İT E D Ş İR K E T İ B İL E C İK ŞU BESİ

GÜLÜM BE KÖ YÜ M E R K E Z / B İL E C İK

0 .0 0 T L

İN Ş A A T

5

E M R A H Ö N E N - E K O M İN İ M A RKET

O R T A M A H . E S K İŞ E H İR C A D . N O : 1 4 / A S Ö Ğ Ü T / B İL E C İK

5 0 ,0 0 0 .0 0 T L

6

B İO S U N E N T E G R E K A T I A T IK Y Ö N E T İM İ S A N A Y İ V E T İC A R E T A N O N İM Ş İR K E T İ B İL E C İK Ş U B E S İ

İS T İK L A L M A H . C U M H U R İY E T C A D . D İK E R P A S A J I K A T : 1 D : 1 M E R K E Z / B İL E C İK

0 .0 0 T L

7

F A R U K S E M İZ - S E M İZ İN Ş A A T

E R T U Ğ R U L G A Z İ M A H .A B B A S L IK K Ö Y Ü Y O L U N O :1 0 / 1 O N U R A P T . M E R K E Z / B İL E C İK

1 0 ,0 0 0 .0 0 T L

İN Ş A A T

8

R ID V A N Ö Z D E M İR - Ö Z D E M İR T İC A R E T

İS T İK L A L M A H . Ç İM E N S O K .N O : 3 0 / 1 G Ö L P A Z A R I/ B İL E C İK

8 3 ,8 6 6 .0 0 T L

G ID A

9

Ü L F E T T E Z C A N - Ü L F E T P İL A S T İK D O Ğ R A M A İŞ L E R İ

O RTA M A H . K U RTU L U Ş C A D . N O : 3 6 S Ö Ğ Ü T / B İL E C İK

2 0 ,0 0 0 .0 0 T L

İN Ş A A T

2 0 ,0 0 0 .0 0 T L

G İY İM

T E K E L B A Y İİ

T E H L İK E S İZ A T IK L A R IN IS L A H I V E B E R T E R A F I

10

P A N - S A N K O N F E K S İY O N T İC A R E T C A M İC E D İT M A H . İS T A N B U L S A N A Y İ V E P A Z A R L A M A L İM İT E D C A D . N O : 5 2 O S M A N E L İ/ B İL E C İK Ş İR K E T İ O S M A N E L İ Ş U B E S İ

11

B Ü L E N T B O Z T E P E - B İL E C İK Ş U B E S İ

B A H Ç E L İE V L E R M A H . B İL E C İK İS T A N B U L Y O L U Ü Z E R İ N O : 2 1 M E R K E Z / İB İL E C İK

7 0 ,0 0 0 .0 0 T L

E L E K T R O N İK V E B E Y A Z E Ş Y A S E R V İS İ

12

İS M A İL Y A K U P O Ğ L U

K Ü P L Ü K Ö Y Ü M E R K E Z / B İL E C İK

5 0 ,0 0 0 .0 0 T L

H A R F İY A T İŞ L E R İ

13

G Ü R C A N S E L V İ- B E Y M A R M E R M E R M A D E N C İL İK

C A M İK E B İR M A H . K A R A M A N L A R M E V K İİ O S M A N E L İ/ B İL E C İK

4 5 0 ,0 0 0 .0 0 T L

M A D E N C İL İK

14

T A H S İN K IL IN Ç - B E Y M A R M E R M E R M A D E N C İL İK

C A M İK E B İR M A H . K A R A M A N L A R M E V K İİ O S M A N E L İ/ B İL E C İK

4 5 0 ,0 0 0 .0 0 T L

M A D E N C İL İK

15

F A T İH B A L A B A N

İS T İK L A L M A H . T E V F İK B E Y C A D . N O : 7 7 / B M E R K E Z / B İL E C İK

4 0 ,0 0 0 .0 0 T L

16

A D İL A Ğ D A Ğ

C A M İC E D İT M A H .4 1 6 N O L U 5 0 ,0 0 0 .0 0 T L S O K A K N O : 3 O S M A N E L / B İL E C İK G A Z İP A Ş A M A H . M E L T E M 1 S O K . B5 BLO K N O : 4/B02 2 5 ,0 0 0 .0 0 T L M E R K E Z / B İL E C İK G A Z İP A Ş A M A H . A T A T Ü R K B U L V A R I- N O : 9 / B 5 0 ,0 0 0 .0 0 T L M E R K E Z / B İL E C İK

B İT K İS E L G ID A T A K V İY E S İ S A T IŞ I İN Ş A A T

17

H Ü L Y A Ş E N E R -Ş E N E R -Ö Z E L İN Ş A A T T A A H H Ü T

18

H Ü L Y A M A C İT - M U R A T İL E T İŞ İM

19

F A T İH Y U R T T A P A N

B A H Ç E L İE V L E R M A H . H Ü R R İY E T C A D . N O : 1 7 M E R K E Z / B İL E C İK

5 0 ,0 0 0 .0 0 T L

İN Ş A A T

20

T E K İN T A N IŞ

G A Z İP A Ş A M A H . G Ü L İS T A N S O K . N O : 3 0 M E R K E Z / B İL E C İK

2 0 ,0 0 0 .0 0 T L

İN Ş A T

21

A L P A S L A N U Ç A Ş - A L P İN Ş A A T

B E Ş İK T A Ş M A H . P A R K 1 S O K . N O : 1 4 / 3 M E R K E Z / B İL E C İK

3 0 ,0 0 0 .0 0 T L

İN Ş A A T

İN Ş A A T TEL EFO N V E T E L E K O M İN İK A S Y O N


: : : : : :

BİLECİK TSO 149 SAYILI ODA GAZETESİ  

BİLECİK TSO 149 SAYILI ODA GAZETESİ