Page 1

bildu

zaldibia

UDAL

PROGRAMA 2011


SAR HITZA

bilduzaldibia

HERRIAREKIN, HERRIERENTZAT lan egiteko eredu berri bat Irekitzen

ari

politiko

berriari,

begiratzen

den

diogu

egoera

BILDU,

arretaz

ezberdinetako

Zaldibiatik

ere.

Azken

hamarkadeetan,

indarrak izan

eta

abertzale

Zaldibian

badira

ere,

sakabanaketa batean giroa

elkar

gehiengo

indar

eta

horien

hein

ulertu

aldrebestu

diren

izan

handi

ezinak, du.

abertzale diren indarrak biltzeko helburuarekin aurkezten gara�

bide arren

edo

errealitate den

koalizioaren

dago

tarte ukatu

handia

Euskal

da

Aldaketa

da

ere, Hego

zaharrak lagunduko

Hemen

lan

bideak

xamurra,

inguraturik

bi ihes

Eskubide

Estatuen

eta

etengabeko Zaldibia

ere

egiteko

dugu.

zibil

politikoen urraketek

gogor

astindu

dute.

Ilegalizazioaren zenetik, batek,

Herritar 150

aroa kopuru

nabarmena

handi

hauteskunde

zerrendetan debekaturik

hasi

gizon-emakume

baino gehiagok,

gatozkizu

urteetarako berri

BILDUk

lau dituen

emateko.

eta

zabaltzea

atzaparretatik larria

duelakoan gaude.

indarrak

gauzkaten

premia

zauri

sendatzen

ahalegina.

politiko

sozialerako ez

badago

eginiko

sortuko

izanera

BILDUk

Herrian

biltzeko

horretatik

aberastasunak

egoerak

Izenetik

ezina

gatozen

horregatik,

jatorrian

horrelako

iraularaztea.

agian

osatua iristeko

ezberdinetatik

asmoen BILDU

politiko

jendez

Helmugara

dago.

“ezkerreko eta

ezkerreko

kultura

aurkeztea dute

inondik

,

kopuru

ere

gurea

bezalako herri txiki batentzat.

JOXEAN ETXABE NAZABAL alkategaia


HIRIGINTZA

bilduzaldibia

HIRIGINTZATIK HERRIGINTZARA lantalde sendo eta berritzailea Lan

talde

berria

konpromisoari

azken

izanagatik,

esker

komisio

urteetan

sendoa

lanean

osatzeko

aritu

asmoa

direnen

dugu.

Bertan

bilduko dira azken urteetako esperientzia eta dakarkigun freskotasuna.

Etorkizuneko Zaldibia nolakoa

tari

izango

daitekeen

den

erabakitzeko

abarretan

subsidiarioen

lanketa

lur

aurrera doa. Hainbat bilera eta

izendatu dagoelakoan

ere

zabaldu

zen

herrian eta bertan jasoriko iritzi eta

balorazioak

arau

oinarri

subsidiarioak

hartuta

zehazten

eta amaitzen joateko unea da.

kopurua

hartuta,

horretarako

inkesta

bat

aurreikusi

etxebizitza

kontutan

garaia da. Arau

eta

zeregin

zoru

gehiago

beharrik

ditugun

gaude.

arduratzen

gaituzte.

beharrak

hobekuntzak

gainean sentsibilizazio lan handia dago egiteko.

Gaur

nolakoak

diren aztertu beharko litzateke.

Obrak eta urbanizazioak. Lanei

jarraipen

behar

zaiela

Gauzak

Eraikitzen ari diren eta eraikiko

Ur zikinen gaia konponduta eta

diren

zerbitzua

etxebizitzekin

bada

Ibargun

Azpi,

Zelaa,

IĂ‘AKI GOLMAYO GURRUTXAGA ingeniaria

zabalduta. Erremen-

gaineko

herri Orain

gestioa

ongi

osora uraren aztertu

sumatzen

egitearen

zoruaren

egin dugu.

bezala

adibide atzeko

egoera

Horrelakorik gertatu

zuzena

behar

Kanpaindegi

pixka-baterako.

egiteko

ez Herrian

etxebizitza hutsek

egungo

eta

garaia da. Urak duen balioaren

behar

ez obra

ez da lur-

kaxkarra. litzateke amaitu

eta

lau urtera.

MARI KARMEN IRASTORZA ARMENDARIZ irakaslea


KULTURA KIROLA

bilduzaldibia

HERRI NORTASUNA EREIN gaztetasuna eta esperientzia bilduz Kultura ulertzeko beste modu bat Kultura

ikuskizun,

denbora

pasa

gehiago

da.

herriaren sustraiak gaur

oro eta

Izan

gure

eta

da

eta

zirenak

garenak

eta

batzen

kultura.

eraldatzen

gehienetan

eta

askoz

Kultura

dira.

gunea

sortu

baino

nortasun

egun

garen

bat

zerbitzu

oso

Une dena

gutxi

behar

ditugu.

beharrak

zein

eragile

elkarlan dira.

ezberdinekin

guneak

Lanean

behar

dabiltzan

mugimenduen erronkak

sortu

beharrak

gertutik

Kirola lehia baino gehiago

eman behar diogu lehentasuna

JOSE MANUEL

ZUBELZU langilea

eta

kultur

herri eta

ezagutu

azpiegiturak

konpondu eta mantentze lanari

Txikitatik duten eta

gure

kirol

aztertu

gaztetxoek

eskaintza

kirola

egiteko

behar

egungo

zabaldu moduak

genituzke.

kirol

aurrean,

kirol

praktika

eta

eta

ez

ditugun

mantendu

ezingo

azpiegitura

berriak

sortzeari.

Gaur

praktika

lehiakorraren

parte

osasuntsua

Euskaraz bizi Euskararen

herrian

Euskara

euskaldun

da

ardatz

Kultur

UEMAtik

eta

kirol

jarduere-

heldu

tarako azpiegiturak Gaur

egun

azpiegiturak aztertu

herrian eta

beharko ugari

ditugun beharrak

genituzke. bai

bizi

gara,

egiten

gaituena, beraz, gure izatearen

sustatzea izango da.

Azpiegitura

ARANZABE

hauek mantentzeko modurik ez dugula ohartzen gara. Ditugun

gisa

hartu

egunerokoan.

sustatu eta bultzatu Kultur

eta

kirol

hartzaile

Kultura sortu,

jakin

laguntzeko.

helburua

baloratzen dena.

Dituzten

diren

Bide

bizi

gure

lanari herrian

ahal

eskubidea

dugu

horretan,

sustaturiko

eta

Euskaraz dugun

behar

izateko bermatu

behar dugu.

baina

IBAI AZURMENDI MADINA langilea


EUSKARA ANIZTASUNA

bilduzaldibia

Berdintasunetik abiatuz, KULTUR ANIZTASUNA BULTZATU Aniztasuna eta

Berdintasuna

migrazioaren aurrean

egunero eraikitzen da Lehenik

zubiak eraiki Gaur

egun

errealitatea

Zaldibiako

anitza

duen

bezain

elkarren

bultzatu jatorria diren

behar eta

dugu

azterketa

sakon

izango bat

egin

garatzeari

jabe

den

ekin

berdintasuna

Bestetik

behar

abian

azterketa

izanik, berau landu, zabaldu eta

atzerriko

kulturaren

sortu

Jada

ezagutza

zaldibitarrekin.

tresnak

behin

oinarri

behar da Zaldibian.

koloretsua da.

Batetik

eta

berdintasuna

behar

lortzea

diogu

helburu

izango duen plana osatuz.

ditugu

gure kultura eta usadioen berri Jarrera atzerakoiak albo batera

izan dezaten.

utzi eta Zaldibia osatzen dugun Bide

horretan

elkarrekin uneak

topo

gizon

sakontzeko, egiten

aprobetxatu

dugun

eta

eta

elkarrekin

egin

emakumeok beharreko

bidea da berdintasunarena.

zubi

berriak eraiki behar ditugu.

IBAI BELOKI GARMENDIA langilea

MUNIA JAUREGI AIESTARAN langilea

OMAR GALARRAGA ALTUNA langilea


ZERBITZUAK ONGIZATEA

bilduzaldibia

ONGIZATEA zerbitzuak eskaintzea baino gehiago da Zaldibia herri txikia izanagatik

Merkatariza,

hainbat

arnasa da. Ziur gaude inork ez

jarduna

duela

begiratzen

diegu

Ezinduekin

lan

zerbitzu

eskaintzen

ditu

eta

kalitate

hobean.

erabilera

herritarren

asko

ezin

Azpiegitura

ezberdinen

jartzen

aukera

eskura

diren

izateko

erraztasunek

laguntzen

dute

ere

herriari

bizitasuna ematen.

gure

bihurtzerik ematen

herria nahi.

dio

Auzolana

indartu

herri egin

bide da,

merkataritza babesa

Ukaezina

lan

Bide

serio

gaude.

Auzolana

bultzatzea delakoan

Laguntza

dutenei

dela hori

ikusten ematen

prestakuntzan

sakondu behar dela uste dugu; horrela

hobetuko

laguntza

hori

baitugu

jasotzen

duen

herritarraren bizi kalitatea .

ohitura egingo

Krisi garai latz hauetan, udalak kontratazioari

dio.

dutenei

gehienetan.

egiten

unea

Hileta

zibilak

ordenantza

zuzeneko

eta

lan

baldintzatua

begiratzeko

Galdu

behar

ezinbestekoa

egiteko

dugu.

eta arduratsuak egiteko tresna

sustatu

behar

lanez.

txukun,

eta

bultzada

horretan hausnartu eta herrian

dela.

dela

gure

eman

berreskuratzeko

ez,

eta

gaude.

posible

da,

Hori

txikiari

konpontzea

esanik

bizia

dugu.

eusteko,

erosketak

zer

soil

dutenen

bizitzari

hainbat

eraberritze

Kaleari

merkataritzak

esker,

eta

Hilerria

leku

Ezinduei eta beren eguneroko

azken urteetan beherantz doa.

eta

beharreko

lo

biziaren

Herri

zaiolakoan

tresna da. Honi

herri

Sortzen

dugun

agurra

burutzeko

indarrean pertsonari

emateko

da. azken

moduak

eutsi

aldatzen ari dira. Bide horretan,

diren

dauden esperientziak bildu eta

beharretarako herriko jendeari

gaiaren

lehentasuna

zabaltzeko beharra sumatzen

zaldibitarrei

eman

eta

zuzenduriko

inguruko

informazioa

dugu.

gizarte laguntzei eutsiz.

EĂ‘AUT HERNANDEZ IRASTORZA langilea

JON MIKEL RUANO MATXAIN langilea


INGURUMENA

bilduzaldibia

AMALURRArekiko errespetua eta oreka ezinbestekoa da Bizi

garen

inguruarekiko

errespetua

eta oreka izango da gure jardunaren oinarrietako

bat.

Gure

ingurua

gozatu, ezagutu eta babestea denon ardura baita.

Gure

baserritarrek

sektorea dakite

osatzen

inguruarekiko

orekaren

eta

lehen

dutenek

ongi

errespetu

garrantziaz,

eta

beraien

ogibidearen oinarri baita.

Hemen argazki

dituzue gordin.

naturala

gure

Batetik

eta

herriko gure

bestetik

bi

inguru gure

inguruarentzat nahiz osasunarentzat izan

litekeen

errealitate

kaltegar-

riena.

Biloreri irtenbidea, deskontaminazioa orain!

XABIER IRASTORZA JAUREGI langilea

ANGEL ATXOTEGI ANSA jubilatua


bildu zaldibia  

herri programa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you