__MAIN_TEXT__

Page 1

Baliozkotze Kod.: A46GWW6NF7N279LAGE2GWGPXM | Egiaztapena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/ esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 1

Sello de Órgano de Secretaría Data: 21/12/2020

COPIA AUTÉNTICA

Sello de Órgano de Secretaría (1, guztira 1) Ayuntamiento de Sopela Sinaduraren data: 21/12/2020 HASH: 2dc90a7ac2451aea39b0556710d06a5d

Profile for Bildu Sopela

TEXTO MODIFICADO PROPUESTA DBTU y ELKARREKIN PODEMOS  

TEXTO MODIFICADO PROPUESTA DBTU y ELKARREKIN PODEMOS  

Advertisement