__MAIN_TEXT__

Page 1

Baliozkotze Kod.: 9TJWHFL4YHC7H9CN62SLE5TT4 | Egiaztapena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/ esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 1

Sello de Órgano de Secretaría Data: 18/12/2020

COPIA AUTÉNTICA

Sello de Órgano de Secretaría (1, guztira 1) Ayuntamiento de Sopela Sinaduraren data: 18/12/2020 HASH: 2dc90a7ac2451aea39b0556710d06a5d

Profile for Bildu Sopela

Moción no resolutiva DBTU y ELKARREKIN PODEMOS  

Moción no resolutiva DBTU y ELKARREKIN PODEMOS  

Advertisement