__MAIN_TEXT__

Page 1

B D1

A

LARRA BAS TERRA AISIALDI EREMURAKO PROPOSAMENA Espazioen biziberritzea

D2

Ibaiaren gaineko pasibidea berria

E F Ibilbideen egokitzapena

Parkea auzoarekin lotu


A.

JOLASgunea Helburuak: Ohiko haur parkeek eskaintzen ez dituzten jolas aukera berriak eskaintzea. Adinez nagusiago diren haurrei aisialdi eskaintza egokituagoa eskaintzea. Erabiltzaileak: 6 urtetik gorakoentzat gomendatua

ezaugarriak

-natur elementuak -eskalatzeko eremua -oreka jolasak -sareak eta altuera dorreak -txirristak -pasbideak, zuloak -lur biguina -topografia aldaketak

A.1

A.3 A.2 A.4 A.6 A.7

A.5

A.1_Eremuko sarerra A.2_BIdegorria A.3_Dorreak A.4_Lur biguina A.5_Eskalada elementua A.6_Erreka A.7_zuhaitz berriak


B.

ELKARgunea Helburuak: Egoteko eta elkartzeko gune bat sortzea, ekitaldiak, kontzertuak egiteko aukera ematen duena. Erabiltzaileak: Adin tarte guztiei zuzenduta

ezaugarriak

- Egurrezko hiri altzariak - Tamaina ezberdineko plataformak - Ohiko festak aurrera eramatea ahalbidetzeko desmuntagarria diren hiri altzariak. - Bidegorrien koneksio berrien bidez sarrera zuzenagoa

B. B.1

B.5 B.1

B.3

B.2

B.2 B.4

B.1_Eremuko sarerra B.2_Bidegorria B.3_egurrezko eszenatokia B.4_egurrezko altzariak B.5_Errekara jeisteko tokiak


D2.

PIC-NIC gunea Helburuak:

D.1

Egoteko eta elkartzeko gune bat sortzea, ekitaldiak, bazkariak.. egiteko aukera ematen duena Erabiltzaileak: Adin tarte guztiei zuzenduta

D.3 D.2

ezaugarriak

- Egurrezko hiri altzariak - Mahaiak eta aulkiak - Estalpe txikiak egokitzeko aukera ematen duten euskarri edo plataformak.

D.4

D1. D.5

D.2

D.6

D1.

BERDEgunea D2.

Helburuak: Naturaz gozatzeko eremua, koneksio bideak sortzea eta hauen bidez jolaserako aukerak ahalbidetzea Erabiltzaileak: Adin tarte guztiei zuzenduta

ezaugarriak

- Berdegune zabala. -Zuhaitz eremua, itzaletan egoteko guneak. - Eremuan topografian moldaketak eginez jolas aukerak zabaltzen dira. - Natur elementuen bidez, egoteko zein jolaserako aukerak. D.1_Eremuko sarerra D.2_Bidegorria D.3_zeharkako bideak D.4_topografia aldaketa jolasa ahalbidetzeko D.5_Jolaserako natur elementuak D.6_errekara jeisteko eremuak


BABESgunea

E.

Helburuak: Natur eremua babestea eta biodeibertsitateaz gozatzeko eremua izatea. Erabiltzaileak: Adin tarte guztiei zuzenduta

ezaugarriak

- Ingurunea bebesteko interbentzioak - Guneaz gozatzeko eremu espezifikoak ibilbidean zehar. - Jartzeko eta paiasaiaz gozatzeko egonlekuak. - Urmaelak eta biodebertsitatea zaintzeko bebes elementuak eta informazio panelak.

E.2 E.1_Urmaelak E.2_Egonlekuak E.3_OInezko eta bizikletentzako bidea E.4_Bidegorri sarea

E.1

E.2

E.4 E.1 E.3


E.

KIROLgunea

Helburuak: Kiroldegiko eremuari aire librean kirolaz gozatzeko espazio bat gehitzea. Erabiltzaileak: Adin tarte guztiei zuzenduta.

ezaugarriak

- Kiroldegiaren ingurua eta herria lotzeko bideak -Aire zabaleko kirol praktikak burutzeko topagunea - Ariketa fisikoa egiteko elementuak - Zuhaitzak eta itzalguneak - Eremura sartzeko sarrera inguru egokitua F.1_Eremurako sarrera F.2_Kirolgunea F.3_OInezko eta bizikletentzako bidea F.4_Bidegorri sarea

F.4 F.3

F.2

F.1 F.1

Profile for Bildu Sopela

IBERROTA ETA URKO ZONALDEAREN BERRESKURAPEN PLANA  

IBERROTA ETA URKO ZONALDEAREN BERRESKURAPEN PLANA  

Advertisement