{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Baliozkotze Kod.: 6WFKK4DDTW5LEXAX9A9LRYJKY | Egiaztapena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/ esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 4

Sello de Órgano de Secretaría Data: 29/01/2020

COPIA AUTÉNTICA

Sello de Órgano de Secretaría (1, guztira 1) Ayuntamiento de Sopela Sinaduraren data: 29/01/2020 HASH: 55fc8de6c66bcf1c855eef2a80673fa7


Baliozkotze Kod.: 6WFKK4DDTW5LEXAX9A9LRYJKY | Egiaztapena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/ esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 2. orrialdea, guztira 4

Sello de Órgano de Secretaría Data: 29/01/2020

COPIA AUTÉNTICA


Baliozkotze Kod.: 6WFKK4DDTW5LEXAX9A9LRYJKY | Egiaztapena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/ esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 3. orrialdea, guztira 4

Sello de Órgano de Secretaría Data: 29/01/2020

COPIA AUTÉNTICA


Baliozkotze Kod.: 6WFKK4DDTW5LEXAX9A9LRYJKY | Egiaztapena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/ esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 4. orrialdea, guztira 4

Sello de Órgano de Secretaría Data: 29/01/2020

COPIA AUTÉNTICA

Profile for Bildu Sopela

Zuzenketa partzialak  

Zuzenketa partzialak  

Advertisement