Page 1

www.bilduorozko.com www.bildu.info

16 2

9 3

10

7 4

8

11

1

6

5


euskal herria

2

PROIEKTU POLITIKO ETA SOZIALA Aldaketa baten aurrean gagoz, gatazkaren konponbide demokratikoari eta gizartearen eredu sozio-ekonomikoari jagokozan arloetan. Eta eskeintza politiko zabala da momentu honetan BILDUk egiten dauana: herria eta herritarrengan oinarritutakoa, gitxieneko baldintza demokratikoen baitakoa, horretarako marko demokratikoa tarteko helburu gisa dauana eta zelan ez, demokrazia parte hartzailean eta eskubideen bermean oinarritutakoa. Bai, batetik, euskal nazinoaren onarpena eta herritarren egungo nahiz etorkizuneko borondate demokratikoaren errespetutik, lehenengo eskubide guztien errespetuan oinarritutako agertoki demokratikoa eregitea izango da guztion erronka. Zentzu honetan, ilegalizazinoaren amaierea euskal jentarte osoaren ardurea da. Bere burua demokratatzat daukan edonork, legalizazinoaren alde egin behar dau, hartara prozesu demokratikoa bultzatzen daualako, gatazka gainditzen laguntzen daualako eta aukera politiko guztiak parte hartu dagien ahalbideratzen daualako. Bestetik, egun herritarren bizkar egiten dan politikea errotik aldatuteko beharra daukagu: ustelkerian, bazterketan eta jauntxukeriatan oinarritutako politikea; merkatuaren aginduetara makurtzen dan politikea; lanaren prekarizazinoa eta pribatizazinoa bultzatzen daurien politika eta kudeaketan porrotera garoazan politikak... Euskal Herria bere etorkizuna eregiten dago, eta tren hau geldiezina da, prozesu demokratikoaren bitartez gatazkaren konponbidea lortzera eta egungo eredu sozio-ekomikoa eraldatzera goaz. Zeregin honetan herriz herri, ezkertiar eta independentisten parte hartze demokratikoaz, prozesu demokratikoa bultzatuz, persona askez osotutako Euskal Herri librea lortu arte. Gure konpromisoa da interes partidisten ganetik interes kolektibo eta sozialak hobetsiko dauzan udal kudeaketa demokratikoa izango dauan udala zuzentzea. Herritar guztiai zabalik eta danon zerbitzura egongo dana, momentu guztietan herritarrak informauta euki eta kontuan hartuko dauzana, eta beti be partaidetza eta ebatzietan herritarrak protagonista izango dauzana. Ikuspegi ezkertiarrari jarraituz, bizitza duin baterako edozein herritarrek daukazan eskubideak bermatzeko neurriak hartuko dauzan udala behar dogu, zerbitzu sozialen eskeintzea gestino zuzen eta publikoen bidez garatu daiten ahaleginduko dana, beti be zerbitzu sozialen pribatizazinoari aurre eginaz. Bide horretan gure gizarteko sektore sozial guztiak hartuko doguz kontuan.


bilduorozko UDAL DEMOKRATIKOA PARTE HARTZAILEA ETA DENONA BILDU, una coalición de EA, Alternativa e independientes es la apuesta por marcar nuevos tiempos póliticos aunando fuerzas desde el soberanismo abertzale y un sentimiento de izquierdas.

“Debemos diseñar entre tod@s el Orozko de mañana”

A estas elecciones nos presentamos ilusionados con un programa democrático, participativo y transparente; democracia para que los electos de los partidos y agrupaciones presentadas, participen en todos los órganos de decisión municipal; participación, en la que vecinos, barrios, asociaciones, etc., puedan ejercer con voz y voto los casos que así se acuerden y transparencia en todas las actuaciones del ayuntamiento, especialmente con ZUBIAUR Eraikauntza, ante la falta de información y ocultismo sufrido hasta ahora.

emon

botoa

orozkoarrentzat

3

www.bilduorozko.com

En la misma linea, propondremos que los Plenos del Ayuntamiento, se realicen a la tarde para facilitar la asistencia de los vecinos y cualquier persona tengan opción a efectuar ruegos y preguntas y trabajaremos para abrir un debate sobre el proyecto de pueblo que queremos para Orozko.

INTERES PARTIDISTEN GAINETIK HERRITAR GUZTIAI ZABALIK GESTINO ZUZENA ETA PUBLIKOA ESKUBIDE GUZTIEN ERRESPETUAN

PATXI MIMENZA MOYA


4

HIRIGINTZA

bilduorozko

UN NUEVO CONCEPTO DE URBANISMO PARA OROZKO Herri egikera barri baten proiekturantzean, derrigorrezkoa ikusten dogu bertan behera ixtea hirigintza proiektu basati, espelulatzaileak, orain artean Zubiaurrera bakarrik bideratuak, Orozko guztiko bizimodua desorekan imini dabelako.

www.bildu.info

Era berean, eta oreka baten bila, auzoetako bizitzea indartu beharko litzakeelakoan gagoz. Horretarako neurri aproposak hartu beharko litzakez: Basoak eta Nekazaritza arloagaz batera, gazteak lehenengo sektorera bideratuteko erraztasunak emotea, esaterako. Agenda 21 programea garatutea bere adibide aproposa da arlo honetan.

emon

botoa SANTI GASTAKA LARRAKOETXEA

GESTIONAREMOS URBANISMO CON TRASPARENCIA Y EN FUNCIÓN DE NECESIDADES REALES, CON UN NUEVO MODELO LIBRE DE INTERESES PARTICULARES

“Haremos una auditoría en Zubiaur Eraikuntza”


5

KULTURA

bilduorozko

KULTURA SORTZAILEA ETA ERAGILEA La cultura aglutina a un pueblo; teniendo en cuenta el amplio contenido de la palabra cultura, un criterio básico a tener en el Ayuntamiento debe de ser que éste sea el que apoyara las actividades que organicen los distintos grupos del pueblo, coordinándolos y complementándolos si hiciera falta, sin competir con ellos. La cultura, si es el reflejo de una manera de ser y sentir de un pueblo, debe de ser un instrumento para desarrollar la solidaridad y el trabajo en común, no algo que nos convierta en consumidores ciegos y acriticos de cualquier moda elitista y de la industria cultural. Esa interrelación entre organismo público y grupos culturales, facilitará la recuperación de actividades como la escuela de txistularis, dantzaris, la elaboración de un catálogo del patrimonio popular y etnográfico, estudio de la toponimia, etc.

www.bilduorozko.com

KULTURA DA HERRI BATEN BATERAGUNEA

vota “Kulturea herri baten izakerearen eta sentikerearen espilua da”

AITZOL BASALDUA CASTELLANOS


AUZUNEAK BIZIRIK Creemos que en un municipio como Orozko, los barrios que lo forman no pueden quedar excluidos de los servicios y del desarrollo urbanístico del municipio. Han tenido vida propia y deben seguir teniéndola; por ello, desde el ayuntamiento impulsaremos, en sintonía con el resto de comisiones, un plan de actuación que abarcará aspectos como la potenciación del sector primario, fomento de las actividades turísticas y culturales, desarrollo de un urbanismo más racional y ajustado que posibilite la conservación, adecuación y reorganización de nuestros caseríos y mejora de las comunicaciones y de los servicios en general.

bilduorozko

“auzuneak hilda, nortasuna galduta”

ZUBIAURRETIK APARTE BAGARA AUZUNEAK ETA AUZOKIDEAK

PILI GARCIA PALACIOS

www.bilduorozko.com

AUZUNEAK

6


7

INGURUMENA

bilduorozko

OROZKO GARBIA Orozko paraje ederra da oro har, eta ondo zainduta dago gehienean. Natura-ondare honi kontsumo irizpide jasangarrien bidez eusteak aparteko ahalegina eskatuko dausku. Gure lan proposamenak eguneroko bizitzan eragingo dabe, zaborbatzea hobetuteko, esaterako, edo legez kanpoko zabortegiak kenduteko.

www.bildu..info

Energia baliabideen erabilera arrazoizkoa gorantza jo gura dogu, energia barriztagarriak erabilteko baina naturea eta balio handiko parajeak kaltetu barik. Era berean, argi ikusten dogu ingurumenaren arloan egon legeria sendoa dagoala baina betearazo behar dala.

OROZKOKO INGURUMARIE MANTENITEA KOSTATUKO JAKU BAIE MEREZIKO DAU

“Kutsadurarik ez kutsaturik bere ez�

UXUE ALBERDI AZKOAGA


8

EUSKEREA

bilduorozko

EUSKEREA PLAZARA Kontuan hartuta gazte guztiak eskolatik euskaldun urteten dabela eta edade batetik gorako gehienak euskaldunak dirala Orozkon, euskerearen erabilerea bizitzako arlo guztietan indartu beharko litzake, administrazinotik denpora librera, edade guztiak kontuan hartuta, eta gure hizkuntzeari toketan jakon prestigioa emonez. Bide horretan Udalean dagoan euskara teknikariaren zereginari etekin handiagoa atera beharko leizkio.

www.bilduorozko.com

...EZ AL DAKIZU EUSKARA DELA EUSKALDUN EGITEN GAITUENA?

emon

“Egin daigun denon artean, arkalegaz, Orozko euskalduna�

botoa TOMAS SAUTUA ARRIOLA


9

OSASUNA

www.bildu.info

OROZKO OSASUNTSU BATEN ALDE

“Zerbitzuik parau direz labur; halan da ze, anbulategi barri bat behar dogu bertan pediatra bat edukirik”

LUZI KAXTREXANA ASTIZ

bilduorozko

OSASUNA ETA BIZIKALITATEA ARKALEGAZ DOAZ La salud y la calidad de vida van íntimamente estrechas, y abarcan aspectos tan distintos como la atención social y sanitaria, modos naturales e higiénicos de vida, salud en el trabajo, etc. Como ayuntamiento, nuestro campo de actuación irá dirigido a estos aspectos. Trabajaremos por una calidad del agua pública, por el desarrollo de una red integral de saneamiento y su tratamiento (planta EDAR). Nuestro esfuerzo también irá encaminado a llegar a acuerdos con instituciones implicadas para crear un ambulatorio acorde a nuestras necesidades, lograr un servicio regulado de pediatria, recuperar el gimnasio del polideportivo, fomentar actividades con nuestros y nuestras mayores, creación y mejora de rutas de paseo, ampliación del horario de piscinas, etc.


GAZTERIA

10

bilduorozko

“Gure esparrua behar dugu� emon

www.bilduorozko.com

botoa QUEREMOS HACER Orozkoko gazteriaren ondoan egon gura dogu, euren dinamizazino ahalmenagaz bateginda eta autogestinorako baliabideak euren eskura iminita. Holan kirol eta kultura ekintzak antolatu ahal izan dagiezan, eta gazteen arteko batasun ekintzailea sortuteko. Herrian lekua daukiela ikusiarazo gura dautsiegu eta antolatuz gero eta ekintzak aurrera eroanda (kirol lehiaketak, urteerak eta kultura joanetorriak, berbaldiak eta abar) ez dabela kanpora jo beharko euren astialdiari etekina ateretako. Beti bere, gure hizkuntzearen erabileran pausuak emonez.

GAZTEON AUTOGESTINORAKO BITARTEKOAK GURE DOGUZ

ASIER ETXEBARRIA BARACE


11

POLITIKA FEMINISTA

bilduorozko

LA IGUALDAD SIGUE SIENDO UNA REIVINDICACIÓN

emon

Emakumeen Eskubideen Gutuna aitortze bidean

botoa ANA CACICEDO REMIS

“berdintasunean gehiago gara”

www.bildu.info

La precariedad, la discriminación, la pobreza, la violencia… mayoritariamente tienen color femenino por lo que sobran razones para seguir dando pasos hacia esa Euskal Herria feminista que hay que construir. La vulneración de nuestros derechos es algo común, debemos seguir haciendo frente a la violencia de género y la precariedad, debemos luchar para ser dueñas de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad. Frente a esta situación las mujeres de toda Euskal Herria necesitamos herramientas eficaces para el reconocimiento real de nuestros derechos. Una de los retos del Ayuntamiento será direccionar el proceso feminista en este espacio abertzale y de izquierdas como una herramienta para la lucha por el reconocimiento de la Carta por los Derechos de la Mujer y como herramienta para el cambio social.


12

www.bilduorozko.com

NEKAZARITZA

bilduorozko

“La calidad de nuestros productos debe ser nuestra meta”

vota

LAURA LOPEZ HERNANDO

OROZKO SIEMPRE CON EL SECTOR PRIMARIO

Gure oinarrizko jarraibidea da, gure beharra abeltzainen, nekazarien eta basoginen esku imintea, holan sektoreari bultzada sendoa emoteko. Horretarako Arratia eta Nerbioi goienerako Plan Estrategiko Sektorialaren barruan egingo dogu behar, bertan proposatuten baitira abeltzaintza eta nekazaritza ekologikorako produkzino moduak, basogintza jasangarria, turismoaren garapena, eskualdeko produktuen salmentea identifikazino markea sortuz… eta transformazino guneak eratzea, ikerketa ekologikoa bideratutea eta goi-mailako hezkuntza ekologikorako zentroa sortzea.

APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN Y LA DIGNIFICACIÓN DEL SECTOR


13

SOZIOEKONOMIA

bilduorozko

MODU BARRIAK, BIDE BARRIAK Antes de hablar directamente sobre medidas urgentes que debían de tomarse para ir solucionando los graves problemas que nos afectan, situamos nuestras alternativas dentro de una propuesta más amplia, dentro de otro modelo de sociedad. Este modelo es insostenible y está causando, entre otros, grandes desequilibrios e injusticias y daños irreparables en el ecosistema. Así, el paro, la exclusión social, la emigración, etc, son problemas gravísimos que nos atañen y que hay que hacer frente de manera urgente.

www.bildu.info

A través de Bienestar Social trabajaremos para que toda persona tenga un modo de vida digno y unos mínimos garantizados.

emon

bizimodu duinaren eta orekatuaren alde egiten dogu, egingo dogu

botoa J. ANGEL MARTIN MARTINEZ

“Diru faltarik ez dago, lapurrak soberan baizik”


bildubizkaia

14

Ezkertiar, independentistak eta burujabetzazaleak BILDU gara, aldaketa politiko eta soziala bultzatzeko Bizkaian.

Zerga-sistema justuago eta progresiboagoa. Que pague más quien más tiene y el sistema fiscal redistribuya la riqueza.

Cambio en las instituciones de Bizkaia abriendo sus puertas a la participación ciudadana.

Alokairuzko etxebizitza publikoak, garraio publikoa, eraginkorra eta kalitatezkoa, txartel bakarra eta eremukako prezio bakarra.

Eskualdeen garapen orekatuan eta Udalek behar duten finantziazioan oinarrituriko Bizkaia. Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko, aurrekontuen %2a. Cultura popular y participativa, que impulse la creación en euskara. Sistema Vasco de Servicios Sociales: gestión pública, sin copago y presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de Bizkaia.

No a la incineración de basuras, control de canteras, uso racional del agua y ahorro energético. Azpiegitura erraldoirik, EZ! Emakume eta gizonen eskubide eta aukera berdintasunean oinarrituta, gazte zein nagusi, hemen jaio zein kanpotik etorritakoak, guztien eskubide sozial, zibil eta politikoak bermatuko dituen Bizkaia eraikitzeko BILDU gara.


15

orozkozarazu Gai guztiak ezin leiz hona ekarri espazio gitxi dogu-eta, baie... Por ello, hemos creado estos sitios para construir contigo un lugar para el encuentro y la participaci贸n, entra en www.bilduorozko.com www.bildu.info bilduorozko@gmail.com SARTU ZATIZ !


www.bilduorozko.com

Udal Programea bilduorozko 2011  
Udal Programea bilduorozko 2011  

2011ko Udal hauteskundeetarako Orozkoko Bilduk plazaraturiko programea

Advertisement