Page 1

hurbildu

leioa

aldizkaria

1. zbka. 2012ko otsaila

Zazpi hilabete Leioan aldaketa politiko eta soziala bultzatzen! Badira zazpi hilabete Udal hauteskundeak igaro direla. Leioan Bildu 2.462 bozkekin gure herriko bigarren indar politiko bilakatu zen 4 zinegotzirekin. Poliki poliki baina pauso zuzenaz, azken zortzi urte hauetan Udalera existitu ez den oposizioa eramatea lortu dugu eta gainera, ikusi duguna ikusita, Udalean aire freskoaren beharra argi dago. EAJ-k 30 urte darama gobernuan eta badirudi horrek Udala berea dela uste izatera eraman duela. Bestetik, Ezker Batuaren segidismo hutsak eta PSErekin behin eta berriro lortzen dituzten akordioek, argi uzten dute Bildu dela une honetan Leioan herri eredu alternatibo, ezkertiar eta abertzalea aurrera eraman dezakeen talde politiko bakarra. Berez badirudi Leioan hiruko gobernua dugula, EAJ eta EB-ren udal gobernua eta PSEren bidairako lagun fidela. Non da ezkerra herri honetan? Non da hauteskudeetan PSEk esaten

Bildu ha sido el único grupo que ha presentado proyectos y propuestas alternativas reales en temas como las tasas, los presupuestos, la participación o para defender las revindicaciones de las y los vecinos de Lamiako. Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar y queda mucho por hacer. Otra política municipal es posible, basada en la participación y donde los y las leioaztarras, las asociaciones y el movimento popular sean los principales protagonistas.

zuen opozisio eta alternatiba-alderdi hori? Eta alternatiba hau lanez eta proposamenez gauzatu dugu, argi dugulako leioztarrek ez gaituztela bozkatu ezetzaren opozizio hutsa izateko, baizik eta herri eredu desberdin bat martxan jartzeko posible dela ikustaratzeko. Horregatik, Udal Gobernu Batzorde eraginkor eta merkeago bat izatea proposatu dugu; Lamiako auzorako benetako hirigintza plan bat aurkeztu dugu; udal zerga eta tasa eredu desberdin bat eskeini dugu eta parte hartze eta justizia sozialean oinarrituriko udal aurrekontuak edukitzeko ahalegina egin dugu. Legegintzaldia hasi besterik ez da egin. Lan asko dugu egiteko, baina argi duguna zera da, herritarrek, elkarteek eta herri mugimenduak izan behar dutela Leioan herri alternatibaren protagonista nagusiak eta gu, Bilduren zinegotziok, herritarren zerbitzuan lan egiteko gaudela.

zenbaki honetan Udal zergak eta tasak

Presupuestos 2012

Hormigón en Lamiako


leioa 2012 urterako udal zergak eta tasak EAJ-EBren proposamena onartu da PSEren babesarekin Udalak 2012ko urterako zergak eta tasak onartu ditu. EAJ-EB gobernu taldeak egindako proposamena -aldaketa xume batzuk txertatu ostean- PSEek emandako babesari esker atera da aurrera. Bilduk gobernu taldearen bestelako proposamen alternatiboa aurkeztu zuen, progresibitate eta errentaren banaketa printzipioetan oinarrituta, hau da, gehien dutenek gehiago ordaintzea gutxien dutenen mesedetan. Gure proposamena aurkeztu genuen momentutik gobernu taldearekin akordioetara iristeko asmoa erakutsi genuen, gure irizpideren bat gerora onartuko zen proposamenean txertatzeko aukera negoziatzeko. Alkateak, gobernu taldearen izenean, gure proposamenen inguruan hitz egiteko batzartuko ginela komentatu eta deitu egingo gintuela esan zigun. Gaur arte. Ez du inolako pausurik eman ezta borondaterik erakutsi Bildurekin batzartzeko. PSErekin, ordea, bestelako borondatea erakutsi du eta akordioetara iritsi da sarri.

Gure proposamen nagusiak • %2,5ko igoera gobernu taldeak egindako berdina da. • Kultur lokalen neurrigabeko alokairu tasen politika aldatzea. Tasak errealitatera egokitzea proposatu dugu, Leioako herritarrek instalakuntza horiek erabiltzeko aukera izan dezaten. • Gazte, haurrentzako eta, orokorrean, euskarazko kultur ikuskizunen tasen proposamen zehatza egin dugu. • Zerga eta tasa guztietan aplikatzeko hobari politika, familia unitatearen dirusarreretan oinarritutakoa. Irizpide objektibo horrek gutxien duenari on egiten dio.

En esta difícil situación económica y social que vivimos en estos momentos, es evidente que el Ayuntamiento necesita el dinero suficiente para mantener los servicios que ofrece a las ciudadanas y ciudadanos de Leioa. La cuestión es ver cómo se recauda ese dinero, porque no es lo mismo subir los impuestos y tasas que tienen que pagar unos -los particulares-, que congelar por cuarto ejercicio consecutivo las cantidades que pagan otros -las empresas-. La propuesta que hizo el equipo de gobierno, y que es la que se aprobó con el apoyo del PSE, va en esta línea. Por poner un ejemplo, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se ha congelado por 4º ejercicio consecutivo.


3

Presupuestos 2012 Euskera, ayudas sociales, cultura, mujer e inversiones, los grandes perjudicados del presupuesto municipal del 2012. Los mayores incrementos en Policía y en contrataciones temporales El PNV-EB se niegan a poner en marcha un proceso participativo e ignoran todas las enmiendas de Bildu La propuesta presentada por el PNV-EB contó con el apoyo del PSE En trece días, sin apenas información y ningún tipo de proceso participativo, el Equipo de Gobierno de PNV-EB y su socio preferente el PSE negociaron y aprobaron el Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Leioa para el 2012 que asciende a 39.049.268 de euros.

¿En qué se van a gastar el dinero? Areas Org. y gobierno Económica

2011

2012

Variación %

595.351

598.195

0,5

1.370.444

1.333.853

-2,7

Jurídica

752.849

797.299

5,9

Segutidad

2.381.878

2.632.695

10,5

Educación

3.952.997

4.578.501

15,8

Sanidad y bienestar social

3.262.864

3.272.650

0,3

Urbanismo

9.156.770

9.098.276

-0,6

Inversiones

5.754.015

4.044.677

-29,7

Cultura

3.482.990

3.398.863

-2,4

Deportes

3.463.034

3.594.817

3,8

Servicios generales

1.998.034

1.910.838

-4,4

Carga financiera

1.329.066

2.099.689

58,0

Total áreas

37.500.293

37.360.353

-0,4

Dinero para la Diputación y la Policía Municipal: El Ayuntamiento tendrá que devolver a la Diputación Foral más de dos millones de euros como consecuencia de los menores ingresos de Udalkutxa y de su negativa a mejorar la financiación municipal. El gasto de policía se dispara debido a las ampliaciones de plantilla e indemnizaciones. Incrementos a costa del Gobierno Vasco: El incremento en empleo se basa en un plan de contrataciones temporales de Lanbide. Por el contrario, disminuyen o se congelan las partidas destinadas a subvencionar a las APAs de los centros escolares, los talleres extraescolares o el fomento del comercio local y el programa de orientación y formación de desempleados.

Más dinero para los órganos de gobierno: También aumentan los gastos de los órganos de gobierno (alcalde, tenientes de alcalde, concejales y grupos políticos municipales) en casi un 0,5%. PNV, EB, PSE y PP rechazaron la propuesta de Bildu de disminuir los gastos por estos conceptos un 23%.

Grandes perjudicados Recortes al euskera: El presupuesto de Euskararen Erakundea (Euskaltegi municipal y Servicio de Euskara) disminuye un nada despreciable 6,6 %. El dinero destinado al euskara no alcanza, ni de lejos, el mínimo necesario para promover su normalización en Leioa.

Recortes en Bienestar social: En vez de reforzar el presupuesto de esta área en tiempos de crisis las ayudas de emergencia social descienden en 95.000 euros. También descienden o se congelan ayudas a terceras personas, programa y subvenciones de igualdad, subvenciones a asociaciones de mujeres, etc.

Alcalde

250000

Ttes. Alcalde

Concejales

Grupos Políticos

200000 150000 100000 50000 0 Propuesta PNV - EB Propuesta Bildu

Bildu propone una bajada general del 20% en sueldos y asignaciones a grupos políticos


leioa 37 propuestas y proyectos... ... a favor de un Leioa participativo y transparente Bildu se opone a los presupuestos a través de una enmienda a la totalidad, 37 enmiendas parciales y una propuesta de eficiencia en el gasto corriente. A pesar del escaso tiempo y poca información, Bildu ha presentado un total de 37 propuestas al proyecto de presupuestos. Creemos que son unos presupuestos que para nada responden a las necesidades del municipio, con un alto derroche en gasto corriente y un importante tijeretazo a las ayudas sociales. EAJ/PNV -EB

Bildu

Emplegu Programak

194.150

244.400

50.250

Merkataritza sustatu eta euskaldundu

35.000

65.000

30.000

Eskolaz kanpoko ekintzak

87.000

140.000

53.000

Euskara politika

366.795

600.000

233.205

Urgentzia soziala eta elbarritasuna

75.200

243.200

168.000

Berdintasun politika

111.652

162.000

50.348

Mugikortasuna eta auzo mikrobusa

100.000

218.000

118.000

Zarata eta poluzio mapa

0

55.000

55.000

Etxebizitza plana

0

15.000

15.000

Ekintza kultural herrikoia

133.622

235.000

101.378

Gazte politika

74.005

120.000

45.995

Eskola kirola eta eskola euskera

0

40.000

40.000

Parte hartze programa

0

95.000

95.000

Handitzea

Principales propuestas Más dinero para Urgencia Social. Hemos propuesto un incremento de más de 100.000 euros para la ayudas de Urgencia Social. Mayores recursos para los programas de orientación y formación profesional, desarrollo, empleo y al comercio local. Un programa de participación ciudadana que cambie el modelo de gestión opaco de este Ayuntamiento. Tres procesos participativos para 2012: proyecto de polideportivo, Gazte programa y presupuestos participativos Refuerzo de las políticas de igualdad: Contratación de una técnica de igualdad y el desarrollo del nuevo Plan de Igualdad durante el 2012. Un modelo cultural participativo, potenciando las ayudas a los grupos culturales Creemos necesario poner en marcha un plan de juventud para 2012, donde sean las y los jóvenes los principales protagonistas. Destinar el 2% del presupuesto a políticas de fomento del euskera y a diferentes acciones en torno a ello. Es totalmente necesario crear el Mapa de los Ruidos y de la Contaminación de Leioa. Pedimos poner en marcha otro autobús de barrio en Leioa.


5

Elkarrizketa Irune Bilbaorekin, Bilduko Zinegotzia “Aurrekontuak udal batek urtero hartzen dituen erabakirik garrantzitsuenak dira eta guk herriaren ahots eta hitzaren garrantzian sinesten dugu” Kaixo Irune. Bildu Leioak Udal Gobernuan daudenei eskatu die aurrekontu parte-hartzaileak egin ditzatela. Zer dira aurrekontu parte-hartzaileak? Aurrekontuak udal batek urtero hartzen dituen erabakirik garrantzitsuenak dira. Aurrekontu parte-hartzaileak, herritarrekin batera eta herritarren iritzia kontuan hartuta prestatzen direnak dira. Hau da adibidez Bilduk Sopelako Udalean egin duena. Leioan kontrakoa egin dute EAJ-k eta EB-k, PSErekin hitzartu dituzte ia inolako informaziorik eman gabe. Parte hartzerik gabeko joera honekin bukatu behar dugu.

Zergatik prozesu parte-hartzaileak? Demokrazia zuzenean, herriaren ahots eta hitzaren garrantzian sinesten baitugu. Herri hau mutua ez baita. Sinesmen hau gauzatzeko denbora beharko bada ere, herriari esan behar diogu demokrazia ordezkatzailearen falazian sinesten dutenek eragindako “afonia” hori apurka-apurka desagertuko dela. Gainera, Bilduk gobernatzen duen herri askotan horrelako prozesuak martxan jarri dira. Beraz, borondate politikoa badago egin daiteke. Gure eskualdean Sopelako kasua oso argia da.

Leioan, oposizioan egonda, zer egin duzue aurrekontu parte-hartzaileak bermatzeko? “En los municipios que Alkateak Bilduri, diskrezionalitate hutsean oinarrigobierna Bildu, la confección tuta, aurrekontuen gaineko Herri Batzarra lokal participativa de los presupuestos se publiko batean egitea galarazi zigun. Hala ere ha puesto en marcha. Sopela es el caso herri batzarra lortu genuen. Batzar horretan, más cercano”. herritarrei aurrekontuen nondik norakoak azaldu ondoren, hauen inguruan eztabaidatu eta leioaztarren proposamenak jaso geni“El Alcalde nos vetó un local municipal para tuen. Aurrekontu parte-hartzaileen alde emaexplicar los presupuestos y recoger aportaniko urrats hau lehena izan da. Bide horretan ciones” gero eta urrats gehiago emango ditugu, eta horretarako pertsona guztien inplikazioa behar izango dugu. “En Leioa hemos dado un primer paso

que profundizaremos en el 2012” Beraz, eta esandakoaren harira, zein da zuek hasitako aurrekontu parte-hartzaileen prozesuaren balorazioa? Hasi besterik ez dugula egin, aurrean egin beharreko lan handia dugu. Orain hasitakoa hobetu behar dugu, baina aldaketa egiten jada hasiak gara. Horren adibideetako bat da lokal publikoa erabiltzeko alkatearen ukapena. EAJkoen beldurrak hori baino ez baitu adierazten, hots, haienak egin dituzten erakundeetara aldaketa heldu dela. Eta aldaketa hori beharrezkoa dugu zeharo herriak dagokion boterea berreskura dezan.


leioa Otra oportunidad perdida en Lamiako Más hormigón y adiós a las zonas verdes y espacios públicos Haciendo oídos sordos a las demandas vecinales y accediendo a la demanda de la constructora Bruesa, el Plan Especial EARLE de Lamiako aprobado por PNV, EB y PSE elimina zonas verdes y una gran plaza para introducir 116 viviendas más de lo propuesto por el Plan General original. Este plan va a desarrollar urbanísticamente el espacio liberado por el derribo de las antiguas fábricas. El Ayuntamiento ha emprendido una campaña intentando vender las supuestas bondades de este proyecto, hablando de una nueva kultur etxea, una nueva escuela o un centro de actividades económicas. Después de analizar en profundidad el Plan, el grupo municipal de Bildu presentó una serie de alegaciones y propuestas. Creemos que por encima de maquillajes y discursos para la galería, este proyecto no responde a las necesidades del barrio, supone una tomadura de pelo a las demandas del barrio y una hipoteca a la calidad de vida de Lamiako.

Estas son nuestras razones: • Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): La pasada legislatura se modificó el Plan General para que a Bruesa le salgan los números, pasando por encima de la oposición mostrada por la Asociación de Vecinos de Lamiako. • Densificación brutal del barrio: Donde el Plan General decía que se podrían edificar 112 viviendas ahora pretenden hacer 228. • Desaparición de espacios públicos: Donde el Plan General original proyectaba 3 edificios de viviendas, una gran plaza y zonas verdes disfrutables para las vecinas y vecinos. Ahora todo eso desaparece y se pretenden construir 4 bloques de viviendas. • Sin solución a los ruidos del Metro: Las nuevas viviendas se construirán al lado de las vías del tren sin que se especifiquen las condiciones técnicas suficientes para la insonorización. • Una iglesia en terrenos públicos: Pretenden ceder cientos de metros destinados a equipamientos públicos al Obispado para que construya una nueva iglesia en la mejor parcela del barrio. • Sin informar al barrio: El Ayuntamiento ha hecho oídos sordos a la solicitud de Bildu de hacer la exposición pública en el barrio y que los técnicos municipales explicasen el proyecto a los vecinos y vecinas.


7

Zer proposatzen zuen jatorrizko Plan Orokorrak? Hornikuntzak, 3 bloke, 112 etxebizitza, plaza 1, gune berdeak.

3 bloke, 112 etxebizitza, plaza 1, gune berdeak.

Hornikuntzak

Hornikuntzak

Zer da EARLE Plan Bereziak esaten duena eta Udalak proposatzen duena? Hornikuntzak, 4 bloke, 228 etxebizitza, erabili ezin diren gune berdeak eta eliza.

Hornikuntzak

4 bloke, 228 etxebizitza, erabili ezin diren gune berdeak

Eliza

Bilduk jatorrizko HAPO-k esaten zuena egitea eskatzen du: 112 etxebizitza, plaza handi bat eta zonalde berdeak. Hauek dira Bilduk aurkeztutako alegazioan eginiko proposamenak:

1 2 

Plan Berezian sumatutako irregulartasunak zuzentzea.

HAPOaren aldaketaren aurretik zeuden erabilera publikoko gune hutsak (gune berdeak eta oinezkoentzako

guneak) berreskuratzea.

3 4  5  6 

Metroaren lurperatzea, zarataren arazoari behin betiko irtenbidea emateko. Hirigintza ekimen honetatik zentro erlijioso bat eraikitzeko aukera kentzea.

Gune berdeak eta eremu hutsak eraikinen eta bide lokalaren artean kokatzea. EARLEko

14C

eremurako

hirigintza-azterketa

berria egitea, ez soilik eraikuntzaren ikuspuntu-

tik, baizik eta hirigintzaren lehen betebeharra pertsonen oinarrizko beharrei erantzutea dela oinarritzat hartuta .


Bilbon kolosala izan zen… martxoan leioan izango da!

Urtarrilaren 7an Bilbon Euskal Presoen eskubideen alde bizi izan genuen manifestazioa kolosala eta historikoa izan zen. Orain aldiz, Leioari dagokio txanda, Martxoaren 10ean gure herrian ospatuko da Euskal Presoen Aldeko Elkartasun Egunean. Guk Bildutik gure pausutxue eman dugu, bai gure atxekimendua adieraziz web orrialdea http://www. pausotxubet.tk/ eta bai egiten ari diren ekimen guztietan parte hartuz. Animatu zaitez! Eman zure atxekimendua! Eman zuk ere pausutxu bet Euskal Presoen Eskubideen alde!

Polideportivo de Pinosolo: Investigación y nuevo proyecto participativo.

Al equipo de Gobierno de PNV y EB se les está atragantando el proyecto del Polideportivo de Pinosolo. En el último consejo de administración de Leioa Kirolak, Bildu, junto al resto de grupos de la oposición, pidió la puesta en marcha de una comisión de investigación. Esta comisión deberá de aclarar y depurar las responsabilidades de la adjudicación del proyecto que tiene abierto expediente en el Servicio Vasco de la Competencia. Creemos necesario un replanteamiento del proyecto. Abogamos por la puesta en marcha de un proceso participativo que defina el nuevo proyecto a desarrollar. El PNV y EB pretenden dilapidar en este proyecto 59 millones de euros. No es posible gastarte millones de euros de los y las leioaztarras sin consultar a la ciudadanía ni hacerla participe de la decisión.

Bilduren Udal Taldea leioaztarren eta herriaren zerbitzura! Comunícate con Bildu de Leioa Email: bildu@leioa.net / bildu.leioa@gmail.com Teléfono: 94 40080038

Egiten dugunaz informatuta egoteko... Web: www.bildu.info/leioa Canal Youtube: http://www.youtube.com/user/bilduleioa Bildu Leioa. Bilatu Facebook-en!

Nuestros informes y documentos online http://issuu.com/bilduleioa

Boletin elektronikoa Gure boletin elektronikoa jaso nahi duzu? Bidali email bat eta bidaliko dizugu! ¿Quieres recibir nuestro boletín electrónico? Envianos un email y te lo haremos llegar

¡Ven y participa en las Asambleas abiertas!

Hurbildu Aldizkaria_Otsaila 2012  

Bildu Leioa-ren udal aldkizkaria. La revista municipal de Bildu Leioa

Hurbildu Aldizkaria_Otsaila 2012  

Bildu Leioa-ren udal aldkizkaria. La revista municipal de Bildu Leioa

Advertisement