Page 1

bildu gatika 6 zenbakia 2012ko martxoa

INFORMATZEN

1,5 MILIOI EUROKO AURREKONTUA IZANGO DU GATIKAK 2012RAKO Otsailaren 9ko osoko bilkuran onartu zen aurrekontua. Aldeko botoak 4 izan ziren (EAJ), 3 abstentzio (GTI) eta kontrako botoak 2 (BILDU). Onartu berri diren aurrekontuek herritarren premiei erantzuteko ez dute balio, motz geratuko direla aldez aurretik begi bistakoa da. Bildukook beste era batera osatutako aurrekontuetan sinesten dugu, bai formetan baita edukietan ere. GURE EZEZKO BOROBILA AURREKONTU HORIEI!!! “Aurrekontuek eragin zuzena dute herritarrengan, bertan islatzen delako udalak zertan gastatuko duen dirua eta zertan ez. Aurrekontu partehartzaileak bultzatzea ezinbestekoa da�. Herritarrek garrantzi handiko erabakien inguruko informazioa izateko eskubidea dute eta parte hartzeko aukera bermatu behar zaie. Are gehiago, Udalaren lana da herritarren parte hartzea erraztu eta sustatzea. Norabide horretan, Bilduk auzo bilerak eta herri batzarra antolatu ditu aurrekontuen inguruko informazioa eman eta gatikarren ekarpenak jasotzeko. Aurtengo lanketak Osoko zuzenketa eta hiru emendakin partzial ahalbidetu ditu. Bidea egiteko lehenengo harria jarri baino ez dugu egin. Datozen urteetan lanketa honetan sakontzeko asmoa daukagu, jende gehiagorengana heltzeko helburuarekin. Denon dirua da; denok daukagu, beraz, zer esan!


Urondoko txokoa ARAUDIA OTSAILAREN 9KO PLENOAN ONARTU ZEN Astebete arinago araudia eztabaidatu genuen udal komisioetan. Bildukook egindako ekarpen batzuk kontuan izan ziren eta beste batzuk ez. Esaterako, ez dugu ondo ikusten erabiltzaile bakar batek erabakitzea txokoa aldi berean beste talde batek erabili ahal izatea edo ez. Hori Udalak zehaztu beharko luke araudian. Bestalde, txokoa erabiltzeko baimena edo ukoa Alkatearen Dekretuaren bitartez jakinaraziko da. Eskaera egin denetik 5 egun natural igaro eta ez bada erantzunik jaso, administrazioaren isiltasun horrek onarpen eza esan nahiko du, eta horrekin ere ez gaude ados. Aste horretan zehar herritarren kezka edo zalantza gehiago jaso genituen: 1- Berogailua edo ur beroa izateko â‚Ź1 ordaindu behar da orduko baina lokala ez da behar bezala berotzen (zuloren bat dagoelako, lehio txiki batek kristalik ez duelako,...). 2- Zerbait apurtuz gero erantzunkizuna norena den aztertzeko orduan arazoak sor daitezke planteatzen den sistemarekin, udala ez baita arduratuko erabilera bakoitzaren ostean inbentarioa konprobatzeaz. 3- Ez dago argi umeek zenbat ordaindu behar duten txokoa erabiltzearen truke. 4- Zigortuta egongo da umeak txokoan euren gurasorik gabe sartzen uztea. Puntu horiek argitzeko beharra ikusten dugu. Plenoan proposatu genuen ordenantza hori herritarrekin lantzea, txokoa erabiliko dutenek zeresana izatea. Baina EAJk eta GTIk nahiago izan zuten ordenantza hori onartu herritarren iritzia kontuan izan gabe. Gure bozka ezezkoa izan zen.

Herritarren kezka eta zalantzak argitzeko beharra ikusten dugu.


Urondoko txokoa Ordenantzak txokoa erabiltzeko hiru modu jasotzen ditu: bazkarietarako erreserbatzea (10.30etik 19.30era); afarietarako (19.30etik 00.30era aste barruan eta 1.30era asteburuetan); edo egun osorako hartzea. Txokoa erabili nahi dutenek herriko liburutegian eskatu beharko dute. Alkatearen Dekreto bidezko erantzuna jaso ondoren, liburutegian bertan ordaindu beharko dute. Hauek izan ziren EAJ eta GTIren aldeko botoekin onartu ziren tasak: soilik bazkaltzeko edo soilik afaltzeko egiten bada erreserba, txokora doan pertsona bakoitzeko 3€ ordaindu beharko dira. Egun osorako erreserbatzen bada, aldiz, 6€ pertsonako. Garbiketa gastuak Udalak ordainduko ditu. Garbiketa, txokoa erabili eta gero, hurrengo goizean, egingo da. Soilik bazkaltzeko edo afaltzeko, 3€ pertsonako. Egun osorako bada, 6€ pertsonako.

Bildukook orain arte esandakoari eusten diogu: herritarrek gestionatuta gehiago eta hobeto erabiliko litzateke txokoa, eta merkeago ere bai. Udalak pasaden urtean emandako informazioaren arabera, Gatikarren arteko harremanak bultzatzea zen helburuetariko bat, eta modu honetan, 4 pertsonako talde bakar bati txoko osoa erabiltzeko aukera emanez, berriz, ez da hori bultzatzen. Are gutxiago, koadrila handiei 150 euro edo 300 ordaintzera behartuz. * 6€ pertsonako ordainduta, 50 pertsonako koadrila batek eguna txokoan pasatzearen truke 300€ ordaindu beharko ditu. * Horrelako talde handiek talde txikien gastuak ordainduko dituzte, afaltzera doazen 4 lagunen 12€-ekin ez baita txokoaren garbiketarako ere ailegatzen.


Aurrekontuak OTSAILAREN 9KO OSOKO BILKURAN 2012RAKO AURREKONTUEI OSOTASUNEZKO EMENDAKINA AURKEZTU ZIEN BILDUK Hauek izan ziren arrazoiak: 1- Aurrekontuak ez die gizarte zerbitzuen beharrei erantzuten. 2- Gure iritziz, aurrekontuak berdintasun programa bat jaso beharko luke. 3- Ez gaude ados kulturako partida 28.050€-tik 16.050€-ra murriztearekin. 4- Uste dugu euskararako diru partida handiagoa izan beharko litzatekeela, gutxienez aurrekontu osoaren %2a. 5- Euskal herriaren eraikuntzaren alde, Udalbiltzarentzako diru ekarpena egon beharko litzateke. HIRU EMENDAKIN PARTZIAL AURKEZTU ZITUEN BILDUK Hauek izan ziren gure proposamen zehatzak: “Kreditu global”etik 15.000€ kendu jarduera soziokulturaletara pasatzeko. Jarduera soziokulturaletarako diru partida nabarmenki murriztu da azken urtearekin konparatuta, eta kulturako partida bere horretan uztearen alde gaude gu. Bestetik, azken urteetan “kreditu globala” partidarik ez da egon; gu ez gaude partida hori sortzearekin ados, ez dakigulako “kredito globala” izenaren barruan agertzen diren 15.000€ horiek zertan gastatuko diren. Uste dugu bai guk eta bai herritarrek ere jakin behar dugula diru publikoa zertan gastatuko den. “Beste hainbat gastu” partidatik 6.000€ kendu eta transferentzietara pasatu, herritarrek ordaindu ezin duten udal zerga eta tasei aurre egiteko. Bizi dugun egoera ekonomikoa dela eta, larritasunak agertuko dira, familien beharra handitu egingo da, eta Udala horretarako prest egon dadila nahi dugu. Uste dugu Udalak larrialdiko gizarte laguntzetarako partida handitu eta gastu hori bere gain hartu beharko lukeela. 2011. urteko urtarriletik urrira arte ez zen laguntza bat ere eman. Lehenengo laguntza eman ondoren -jendeak laguntza horien berri izan zuenean- jende gehiago laguntza eske etortzen hasi zen eta bi hilabete eta erdian partida horretako diru gehiena gastatu zen. Horregatik, uste dugu laguntzen inguruan informazio gehiago eman behar dela eta, 2012an urtarriletik aurrera emango direnez, diru gehiago beharko dugula.


Aurrekontuak “Euskeraren itzulketa” partida sortu beharrean 17.742,47€ horiek gizarte gastuetara bideratu. Hainbat familia etxez-etxeko laguntza jasotzeko zain daude, itxaron-zerrendan, eta batzuek 4 hilabete baino gehiago daramatzate itxaroten. Horregatik, etxez-etxeko beste laguntzaile bat kontratatu beharko litzatekeela uste dugu, beharra duen jendea gehiago ez itxaronarazteko. Gizarte laguntzailearen ordutegia luzatzeaz hausnarketa egin dadila ere eskatzen dugu, laguntzaileak jendearen egoera hobeto ezagutzeko denbora izan dezan. Eta behar beharrezkoa ikusten dugu guzti honen inguruko informazioa ematea. Bestalde, ez gaude ados itzulpenak egiteko proposatzen den 17.742,47€-ko partidarekin. Zinegotziok, ekainetik hona, udalaren hainbat txosten jaso ditugu gaztelania hutsez. Hori ikusita, Bildukook euskaraz eskatu genituen eta horregatik, komisioetan esan zigutenez, badirudi hemendik aurrera txosten horiek euskaraz egingo direla. Baina, txosten horiek gaztelaniara itzultzeko, 17.742,47€-ko partida proposatzen da. Gatikako Udala UEMAn (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean) dago eta euskaraz funtzionatzeko konpromisoa hartu du. Beraz, ez litzateke beharrezkoa izango txostenak gaztelaniara itzultzea. Soilik itzuli beharko dira egiten diren herritarrentzako txostenak, herritarren batek eskatzen badu, eta, gainera, “lan-aholkularitza eta itzulpenak” izenarekin 8.930,10€ jasotzen dituen partida erabil daiteke horretarako. Gure ustez, beraz, ez dago gaztelaniazko itzulpenak egiteko 17.742,47€-ko partidarik onartzeko justifikaziorik. Are gutxiago, gizarte zerbitzuei dagokienez herritarren beharrizanak betetzen ez ditugunean. EAJk ezezko botoa eman zien gure proposamenei. GTI abstenitu egin zen. * Nahiz eta otsaileko ohiko plenoan bi pertsonentzako etxez etxeko laguntza onartu zen, oraindik ere jendea geratzen da itxaron zerrendan. * Auzoak hobetzeko herritarrengandik jasotako ekarpenak “azpiegituren konponketa” partidaren barruan kontuan hartzea eskatu diogu gobernu taldeari. Gauza batzuk konpontzen ari direla ikusi dugu.


Presupuestos 2012 BILDU PRESENTÓ UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LOS PRESUPUESTOS DEL 2012 EN EL PLENO DEL 9 DE FEBRERO 1- El presupuesto no responde a las necesidades de los servicios sociales. 2- En nuestra opinión, el presupuesto debería recoger un programa de igualdad. 3- No estamos por recortar la partida de cultura de 28.050€ a 16.050€. 4- Creemos que la partida para el euskera debería de ser mayor, por lo menos el 2% del presupuesto total. 5- Debería crearse una partida para la institución nacional, Udalbiltza. BILDU PRESENTÓ TRES ENMIENDAS PARCIALES Quitar 15.000€ del “crédito global” y destinarlos a actividades socioculturales. La partida para actividades socioculturales ha sufrido un recorte importante con respecto a años anteriores. Bildu, sin embargo, está a favor de mantener la partida de cultura. Por otro lado, el crédito global no ha existido en los últimos años; Bildu no comparte la creación de esa partida, ya que no sabemos en qué se van a gastar esos 15.000€ que aparecen bajo el nombre de crédito global. Queremos que quede claro en qué se va a emplear el dinero público, y no mantener esa partida por si hace falta y si no hace falta guardarla para el próximo año. No mientras haya otras necesidades. Quitar 6.000€ de “otros gastos diversos” y pasarlos a transferencias, para hacer frente a los impuestos y tasas municipales que no puedan pagar los vecinos/as que menos tienen. En la actual época de crisis van a surgir emergencias, la necesidad de las familias va a aumentar, y queremos que el Ayuntamiento esté preparado para afrontar ese problema. Creemos que se debería aumentar la partida para ayudas sociales de emergencia, asumiendo el Ayuntamiento ese gasto. Desde enero hasta octubre del 2011 no se dio ni una sola ayuda de emergencia. Después de dar la primera en octubre, empezó mas gente a solicitarla y, de octubre hasta final de año, se gastó casi todo el dinero de esa partida. Por todo ello creemos que hace falta más información por parte del Ayuntamiento sobre esas ayudas. Y teniendo en cuenta que en el 2012 se darán desde enero, va a hacer falta más dinero.


Presupuestos 2012 En lugar de crear la partida “traducciones de euskera”, destinar esos 17.742,47€ para gastos sociales. Hay unas cuantas familias a la espera de ayuda a domicilio, algunas de ellas llevan más de cuatro meses esperando. Creemos necesario contratar otra auxiliar domiciliaria para que la gente no tenga que esperar más. Pedimos que se estudie la posibilidad de ampliar el horario de la trabajadora social para que tenga mas tiempo para conocer la situación de las vecinas y vecinos. Y vemos imprescindible que el Ayuntamiento dé más información sobre todo ello. Por otra parte, no estamos de acuerdo con la partida de 17.742,47€ que se propone para hacer traducciones. Las/os concejalas/es del Ayuntamiento, desde junio hasta hoy, hemos recibido varios informes única y exclusivamente en castellano. Como las concejalas de Bildu los hemos solicitado en euskera, según la información que se nos dio en las comisiones, a partir de ahora los informes van a realizarse en euskera. De ahí que se propongan 17.742,47€ para traducir esos informes al castellano. El Ayuntamiento de Gatika está dentro de UEMA, la mancomunidad de municipios euskaldunes, y ha tomado el compromiso de funcionar en euskera. No es necesario pues, traducir los informes al castellano. Habrá que traducir los informes que se hagan de cara a la ciudadanía si alguien lo necesita y lo solicita, pero para eso se puede utilizar la partida “asesoría jurídica y traducciones”, que recoge 8.930,10€. Por El PNV votó tanto, no hay justificación para aceptar esa partida en contra de de 17.742,47€ para hacer traducciones. Y menos aún, nuestras propuescuando aun no respondemos a las necesidades de tas. GTI se abstulas vecinas y vecinos en cuanto a los servicios sociavo. les se refiere.

* Aunque en el pleno ordinario de febrero se aprobó ayuda domiciliaria para dos personas más, todavía hay gente en lista de espera. * Hemos solicitado que las mejoras que propusieron las/os vecinas/os en las reuniones de barrio se tengan en cuenta en la partida de “reparación de infraestructuras”. Algunas ya se han solucionado.


Txoko de Urondo LA NORMATIVA DEL TXOKO DE URONDO TAMBIEN SE APROBÓ EN EL PLENO DEL 9 DE FEBRERO La semana anterior debatimos la normativa en las comisiones municipales. Algunas de las aportaciones que hizo Bildu se tuvieron en cuenta y otras no. Por ejemplo, no nos parece correcto que sea un vecino o vecina que haya solicitado el txoko la que decida si va a dejar o no que otro grupo utilice el txoko simultaneamente. Pensamos que eso debería de estar claro en la ordenanza. Por otra parte, “se otorgará el derecho al uso o la denegación del txoko por Decreto de Alcaldía. En el caso de que en 5 días naturales no se resuelva, se entenderá desestimada por silencio administrativo.” Tampoco estamos de acuerdo con que no te conteste, con lo cual quiere decir que no te da permiso, y además sin ninguna explicación. Durante esa semana recibimos más quejas o dudas por parte de las vecinas y vecinos; estas entre otras: 1- Para hacer uso de la calefacción y/o agua caliente habrá que pagar 1€ por hora pero el local no se calienta en condiciones (hay algún agujero por el que entra frío, alguna ventana sin cristal,...). 2- En caso de romperse algo pueden surgir problemas a la hora de buscar responsables con el sistema que se plantea, ya que el Ayuntamiento parece que no va a encargarse de comprobar el inventario después de cada uso. 3- No está claro si la cuota que pagarán los niños y niñas es la misma que la de las personas adultas. 4- Está penalizado facilitar el acceso al txoko a menores de edad sin la asistencia o presencia de sus padres/madres o tutores/as. Vemos la necesidad de aclarar esos puntos. Propusimos en el pleno trabajar la normativa con las vecinas y vecinos, que son las/os que van a utilizar el txoko. Pero el PNV y GTI prefirieron aprobar la ordenanza sin contar con su opinión. Bildu votó en contra de la ordenanza.


Txoko de Urondo Se contemplan tres formas de uso del txoko: podrá reservarse para comidas (de 10.30 a 19.30h.); para cenas (de 19.30 a 00.30h. entre semana y hasta la 1.30h. los fines de semana); o para todo el día. Quienes quieran reservar el txoko deberán apuntarse previamente en la biblioteca. Una vez obtenido el permiso, el cual se resolverá mediante decreto de alcaldía, se realizará el pago en la biblioteca. Estas son las tasas que se aprobaron con los votos de GTI y PNV: en el caso de reservarse para una comida o una cena, los solicitantes deberán abonar 3 euros por persona, y en el caso de que se reserve para todo el día, 6 euros por persona. El gasto de la limpieza corre a cargo del Ayuntamiento y la limpieza se hará al día siguiente de usar el txoko, tanto si ha habido una comida, una cena o una comida y una cena.

Un grupo de 50 personas pagará 300€ por alquilar el txoko para un día. ¡Es una barbaridad! Las y los que estamos en Bildu seguimos pensando que el txoko se utilizaría mucho más y mejor si lo gestionase el pueblo. Y además saldría más barato. Segun la información que dio el Ayuntamiento el año pasado, uno de los objetivos era posibilitar y mejorar la relación entre los y las vecinas. Eso no se cumple permitiendo que un grupo de 4 personas pueda decidir utilizar todo el txoko exclusivamente para ellos/as. Tampoco haciéndoles pagar a los grupos grandes tasas de 150 o 300€. * Van a ser los grupos grandes los que cubran los gastos de los pequeños, ya que si van 4 amigos/as a cenar, con los 12€ que pagan no se cubren ni los gastos de la limpieza.


1,5 MILLONES DE EUROS PARA EL 2012 El presupuesto se aprobó en pleno extraordinario el 9 de febrero con 4 votos a favor (PNV), 3 abstenciones (GTI) y 2 en contra (BILDU). Esos presupuestos no responden a las necesidades de las y los gatikarras. Las personas que estamos en Bildu creemos que otros presupuestos son posibles, tanto a la forma como al contenido. ¡NUESTRO NO MÁS ROTUNDO A ESOS PRESUPUESTOS! “Los presupuestos inciden directamente en la ciudadanía, ya que en ellos se refleja en qué va a gastar dinero el Ayuntamiento y en qué no. Es imprescindible impulsar unos presupuestos participativos”. Las y los vecinos tienen derecho a recibir información sobre las decisiones importantes y hay que garantizar la participación. Es mas, es trabajo del Ayuntamiento facilitar y fomentar dicha participación. En ese sentido, Bildu ha realizado varias reuniones de barrio y una asamblea popular para dar información sobre los presupuestos y recoger las aportaciones de la gente. Una enmienda a la totalidad y tres propuestas concretas son el resultado de este primer paso hacia unos presupuestos participativos. En los próximos años profundizaremos en este procedimiento, con el objetivo de llegar a más gente. ¡Porque es el dinero de todos/as, todos/as tenemos qué decir!

HARREMANETARAKO: web: http://bildu.info/gatika e-posta: gatika@bildu.info www.facebook.com/bildugatika

Informatzen 6  
Informatzen 6  

bildu gatika

Advertisement