Page 1

bildu gatika 13 zenbakia 2013ko martxoa

INFORMATZEN

UDAL ERAIKINEN ERABILERAREN INGURUKO EZTABAIDA Gatikako Udala aberatsa da dituen eraikinen aldetik: Urondo, Latxaga, medikuaren etxea zena,... Baina BILDU koalizioaren ustez, herriak dituen eraikin guztiak ez dira behar bezala erabiltzen. Alperrik galtzen ari al dira herriko eraikinak? Herriaren bizimoduan eragin handiagoa izan beharko lukete eraikin horiek? Nork ez du inoiz pentsatu eraikin hau edo beste hori honetarako edo beste horretarako hobeto legokeela? Denon artean, arlo ezberdinetako iritziak entzunaz eta landuaz, Gatikako eraikinen erabilpenari buruzko ideia edo planteamendu aberasgarri bat sortu daiteke. Horregatik guztiagatik, BILDUk eraikinen erabileraren inguruan udalera eramango duen proposamena adosteko parte-hartze prozesua jarriko du martxan. Herritar guztiei eta herriko elkarte desberdinei dei egiten dizuegu Gatikako lokalak ezagutzera eta horien inguruan dituzuen iritziak, nahiak eta beharrak adieraztera. Apirilaren 13an, eguerdiko 12etan, Udaletxe aurrean geratuko gara prozesuaren lehen fasearekin, diagnostiko parte-hartzailearekin, hasteko. Bigarren fasea maiatzean zehar garatuko dugu; herri batzarrak egingo ditugu lokalek ematen dituzten aukerak aztertzeko eta euren erabilera zehaztu eta adosteko. Deialdia beranduago buzoneatuko dugu.

ETORRI ETA PARTE HARTU!!!

Helbide elektroniko berria du BILDUk: 1

bildugatika@gmail.com


ZERGAK ETA TASAK 2013 Nahiz eta oso denbora laburra izan genuen gobernu taldearen proposamena jaso genuenetik (KPIari dagozkion %2,7ren igoera ia zerga guztietan plusbaliarenean izan ezik, igoera handiagoa jasango duena, eta tasa guztietan zaborretan izan ezik, aurrerago aztertuko baitira), Bildukook irizpide aurrerakoiak zehazten saiatu ginen, gutxien dutenek gutxiago ordain dezaten. Zuzenketa oso bat eta hiru zuzenketa partzial proposatu genituen gobernu taldearen proposamenaren aurrean: IBIa igotzeko proposamenaren aurrean, ordenantza bat adostea proposatu genuen errenta baxua duten herritarrei zerga hau ordaintzen laguntzeko. Birgaitzeko asmoz eta lehen sektorean egindako obretan zergak izoztea proposatu genuen. Ibilgailuen zergei dagokienez, KPIaren igotzea proposatu genuen ibilgailu arruntentzat; zilindrada handiko ibilgailuak KPIaren gainetik zergapetu era progresibo batean, eta lan-ibilgailuei zerga hau izoztu (autobusak, kamioiak eta traktoreak). Gobernu taldearen proposamena onartu zen PNVren aldeko 4 botoekin, GTIren abstentzioarekin eta Bilduren ezezkoarekin. Soilik guk aurkeztutako azken emendakina onartu zen aho batez. Hala eta guztiz ere, aurrekontuak lantzean IBIa ordaintzen laguntzeko aukera aztertuko da. Bilduk oso argi dauka gatikarrek, eta bereziki krisia eta murrizketak bortizkien jasaten dituztenek, zergen politika progresiboagoa merezi dutela.

2


UDAL DIRUA, DANON KONTUA

Pasaden urtearen amaieran martxan jarri genuen parte-hartze prozesuari jarraituz eta herritarrek (inkestaren eta batzar irekien bitartez) eta Gatikako elkarteek egindako ekarpenak jaso eta landu ondoren, Bildukook gure proposamena prestatu dugu, oso-osorik gure webgunean ikusi ahal izango duzuena, ondorengo loturan: www.bildu.info/gatika/idatziak Proposamen hori gainontzeko udal taldeei helarazi diegu, 2013ko aurrekontuetan aintzat hartu beharko dela uste baitugu. Bertan, aurten jaso ditugun auzoen beharrak eta pasaden urtean detektatutako beharretatik oraindik egin barik daudenak batu ditugu, azken horiek konpontzen jarraitzeko eskaera ere egin dugu, beraz.

Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi!

3


HAPO / PGOU 2012ko uztailean, HAPOaren Aurrerapen Dokumentua onartu zen EAJ ren baiezko botoekin, GTIren abstentzioa eta BILDUren ezezkoarekin. Egun horretan erabaki zen moduan, Plan Orokorraren Aurrerapen Dokumentuari iradokizunak egiteko, urriaren 31ra arte izan genuen. Epe horren barruan, alde batetik, 17 herritarrek (bakoitza bere aldetik) aurkeztutako sujerentziak egon ziren, eta bestetik, 200 herritarrek baino

En julio del año pasado se aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Gatika con los votos del PNV, la abstención de GTI y el voto en contra de BILDU. Tal y como se decidió ese día, tuvimos plazo hasta el 31 de octubre para presentar sugerencias a dicho Avance. Dentro de ese plazo, hubo por un lado, 17 sugerencias realizadas por diferentes vecinos y vecinas, y por otro lado, se presen-

gehiagok euren sinadurekin batera aurkeztutako sujerentziak. Bildukook aipatutako azken sujerentzia horiekin bat egin genuen. Mugikortasuna, etxebizitza, zerbitzuak, ekipamenduak, jarduera ekonomikoa eta ingurumena jorratzen dituzten proposamen horien azalpena hurrengo loturan duzue irakurgai: www.bildu.info/gatika/idatziak

taron sugerencias agrupadas en áreas de movilidad, vivienda, servicios, equipamientos, actividad económica y medioambiente, y apoyadas con mas de 200 firmas. Bildu apoyó esas últimas sugerencias, las cuales podéis leer en el siguiente enlace:: www.bildu.info/gatika/es/escritos

PGOU 4


PAROT DOKTRINA BERTAN BEHERA UZTEKO MOZIOA Gatikako Udalak Bildu taldeak aurkeztutako mozioa AHO BATEZ onartu zuen otsailaren 27ko osoko bilkuran, honako hau eskatuz: - 2012ko uztailean, Estrasburgoko Giza Eskubideen Tribunalak, Ines del Río euskal presoaren kasuan oinarriturik, aho batez, Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren 197/2006 doktrina (Parot doktrina gisa ezagutu dena), ez legezkoa eta oinarrizko eskubideen aurkakoa dela ebatzi ondoren, berau bertan behera uzteko. Ondorioz eta nazioarteko giza eskubideen legeria aplikatuz, 197/2006 doktrina aplikatu zaien euskal preso guztiak berehalakoan aske uzteko. - Euskal Herrian bizi dugun itxaropen eta konponbide aukeraren aurrean, euskal presoen aurkako salbuespeneko legeria bertan behera uzteko.

El pleno del Ayuntamiento de Gatika aprobó POR UNANIMIDAD la moción presentada por Bildu el 27 de febrero, acordando lo siguiente: - Tras la resolución adoptada por unanimidad por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en julio de 2012, en el sentido de que la doctrina 197/2006, conocida como doctrina Parot, es ilegal y vulnera los derechos fundamentales, este ayuntamiento solicita su derogación inmediata. Por lo tanto, y en aplicación de la legislación internacional en materia de derechos humanos, solicitamos la inmediata puesta en libertad de todos los presos y presas vascas a las que se haya aplicado la doctrina 197/2006. - Euskal Herria vive un momento esperanzador, propicio para dar una solución al conflicto, por lo que este ayuntamiento exige la inmediata derogación de las leyes de excepción contra los presos vascos.

5


IMPUESTOS Y TASAS 2013 Aunque tuvimos muy poco tiempo desde que recibimos la propuesta del equipo de gobierno (una subida del 2,7%, correspondiente al IPC, en casi todos los impuestos excepto el de plusvalía que sufrirá una subida mayor, y en todas las tasas excepto en las basuras que se revisarán mas adelante), los/as de Bildu intentamos concretar criterios progresistas, de forma que los vecinos y vecinas que menos tienen, paguen menos. Presentamos una enmienda a la totalidad a la propuesta del equipo de gobierno y tres enmiendas parciales: Ante la propuesta de subir el IBI, propusimos acordar una ordenanza para dar ayudas a los vecinos/as con rentas bajas para pagar este impuesto. Propusimos congelar el impuesto de las obras que se realicen con intención de rehabilitar y las que se realicen en el primer sector. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica propusimos la subida del IPC para los vehículos comunes; gravar los vehículos de gran cilindrada de forma progresiva por encima del IPC, y congelarles dicho impuesto a los vehículos para el trabajo (camiones, autobuses y tractores). Se aprobó la propuesta del equipo de gobierno con los 4 votos del PNV, la abstención de GTI y los votos en contra de Bildu. Solo se aprobó por unanimidad la última enmienda parcial que presentamos. Aunque, cuando se trabajen los presupuestos, se analizará la posibilidad de destinar una partida para dar ayudas económicas para pagar el IBI. Bildu tiene muy claro que los y las gatikarras, y especialmente quienes están sufriendo mas duramente la crisis y los recortes, se merecen una política de impuestos más progresiva. 6


CUENTAS MUNICIPALES, TU TAMBIEN CUENTAS Siguiendo el proceso participativo que pusimos en marcha a finales del año pasado y después de reunir y estudiar las propuestas realizadas tanto por vecinas/os (mediante las encuestas y las asambleas abiertas) como por asociaciones del pueblo, Bildu ha preparado una serie de propuestas, que creemos deberían de ser tomadas en cuenta de cara a los presupuestos municipales del 2013. Hemos trasladado dichas propuestas al resto de grupos, y las hacemos públicas en el siguiente enlace de nuestra página web: www.bildu.info/gatika/es/escritos Además de las necesidades de los barrios recogidas este año, también pedimos que se sigan realizando las que quedan pendientes del año pasado.

¡Gracias a todas las personas que habéis participado!

7


BILDU PLANTEA EL DEBATE SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES MUNICIPALES EN GATIKA El Ayuntamiento de Gatika cuenta con varios edificios o locales (Urondo, Latxaga, la antigua casa del médico...), los cuales en opinión de BILDU, están infrautilizados. ¿Estamos dejando perder los locales municipales? ¿Deberían de tener esos edificios mayor influencia en la vida del pueblo? ¿Quién no ha pensado alguna vez que este local o ese otro sería perfecto para un uso u otro? BILDU tiene claro que entre todos y todas, escuchando y trabajando las opiniones de diferentes ámbitos, podemos crear un planteamiento muy enriquecedor sobre la utilización de los locales del pueblo. Por todo ello, desde Bildu vamos a poner en marcha un proceso participativo para acordar la propuesta que después llevaremos al Ayuntamiento. El 13 de abril, a las 12h del mediodia, quedaremos delante del Ayuntamiento para empezar con la primera fase del proceso, que será realizar un diagnóstico participativo. Durante el mes de mayo la segunda fase, realizaremos varias asambleas para estudiar las posibilidades de los locales y acordar entre todos/as su uso. Buzonearemos mas adelante las convocatorias. ¡¡¡VEN Y PARTICIPA!!! ADI! Plenoen eguna eta ordua aldatu egin dira. Otsailetik aurrera, hileko azken asteazkenean izango dira, arratsaldeko 20:00etan.

¡ATENCIÓN! A partir de febrero, los plenos municipales serán los últimos miércoles de cada mes, a las 20:00h.

Nueva dirección de correo electrónico:

bildugatika@gmail.com

8

Aldizkaria 13 2013ko martxoa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you