Page 9

ERANDIOKO AURREKONTUAK 2013 BILDUREN PROPOSAMENAK - 2 PROPUESTAS DE BILDU - 2 GASTUEN MURRIZKETA Politikoen soldatak eta alderdien subentzioak % 20an murriztu.

REBAJA DE GASTOS Sueldos de los políticos y subvenciones a los partidos: Rebaja del 20%.

Gastu arruntak eta gure iritziz bidezkoak ez diren beste inbertsio batzuk ere murriztu.

Reducción en el gasto corriente y en algunas partidas de inversiones no justificables según nuestro criterio.

LANPOSTU DUINAK Azpikontratatutako udal-zerbitzuak publifikatu (Kontsumoa, Enplegua, Lorezaintza, Berdintasuna, Kiroldegiak, …)

EMPLEO DE CALIDAD Publificación de los servicios municipales subcontratados (Consumo, Empleo, Jardinería, Igualdad, Polideportivos ...).

KIROL ETA KULTURAKO INBERTSIOAK 2011ko aurrekontuak mantendu. 50.000ko partida Altzagan frontoi baten proiektua egiteko. 30.000 € etorkinen elkarteekin kulturarteko ekimenak egiteko. Karpa bat erosteko, 10.000 €.

INVERSION EN CULTURA Y DEPORTE Mantener las partidas del año 2011. Partida de 50.000 € para un proyecto de frontón en Altzaga. Partida de 30.000 € para actividades interculturales con los colectivos inmigrantes. Compra de una carpa: 10.000 €.

Aurrekontuak bilduerandio 2013  

Erandioko Udalean 2013ko urterako aurrekontuen ingurukoak

Aurrekontuak bilduerandio 2013  

Erandioko Udalean 2013ko urterako aurrekontuen ingurukoak

Advertisement