Page 1

ARRIGORRIAGA

udal aurrekontu

POR UNAS CUENTAS MUNICIPALES PÚBLICAS Y TRANPARENTES

artzaile partehrd eta ga enak nahi lako ditugu

BILDU ARRIGORRIAGA hitzetatik ekintzetara salto egin nahi du. Eta, horretarako, 2013ko aurrekontuak parte hartzaileagoak izan daitezen, esku artean duzuen honako ekimen hau planteatu du . Bilera tematikoetan zein inkesta bat betez zeu ere udal aurrekontuen osaketan partaide izan zaitezke. Izan ere, entre todas y todos ARRIGORRIAGA 2013 egin dezagun!!

BILDU ARRIGORRIAGA decide pasar de la propuesta a la acción. Así, en el ámbito presupuestario, toma la iniciativa y la responsabilidad que debería de haber asumido un ayuntamiento democrático: la activación de un proceso en el que la totalidad de las y los vecinos tengamos la opción de decidir sobre las prioridades económicas (obras, servicios, proyectos...) de nuestro municipio. Un proceso abierto y colectivo en el que se establece como objetivo llegar a toda la diversidad de Arrigorriaga; gente de diferentes colores, ideologías, procedencias, identidades, edades... porque tu, ella, nosotras, ellos... todas y todos somos Arrigorriaga..

bilduarrigorriaga www.bildu.info/arrigorriaga | bilduarrigorriaga.zuzara@gmail.com


2

ARRIGORRIAGA

udal aurrekontu partehartzaileak

PARTEHARTZEA UDAL GESTIOAN

CAMINO HACIA EL PODER POPULAR

Udal gestio partehartzaile, ireki eta gardena aldarrikatzen du BILDUk.

Año tras año, en la elaboración de los presupuestos, siempre ha pasado lo mismo; los diferentes partidos políticos han limitado el debate sobre las prioridades económicas de nuestro municipio a pequeños círculos situados alrededor de sus propias cúpulas. Así, se ha transmitido a la ciudadanía el equivocado mensaje de que los presupuestos son un documento complicado, difícil de entender por cualquier persona. Pero eso no es verdad. Los presupuestos municipales son un

documento que debe de estar a disposición de toda la ciudadanía, ya que establece las prioridades económicas del ayuntamiento para el año siguiente. Un documento que parte de la aportación económica que realizamos todas y todos los contribuyentes. Las cuentas municipales son de todas y todos nosotros, por tanto, ya es hora de sacar el debate de los despachos y hacer partícipe a toda la ciudadanía en la decisión sobre los proyectos, obras o iniciativas municipales.

BILDUk bere sorreratik kritikatu du udala kudeatzeko eredu zaharkitu eta itxia. Beste eredu baten alde egin du eta kudeaketa ireki, garden eta parte hartzaileagorako bidean kokatu ditu egindako proposamen guztiak.

AURREKONTUAK MOTZEAN AURREKONTUAK: Udalak hurrengo urterako izango dituen lehentasun ekonomikoak dokumentu honetan isladatzen dira. Aurreikusten diren gastu eta ingresoen artean oreka izatea ezinbestekoa da. 12.557.048€: Hau izan da gure herriak 2012rako izan duen aurrekontua. Udalaren diru iturri nagusiak, herritarrek ordaintzen ditugun zergak eta bestelako erakundeen dirulaguntzak dira. 2013an Foru Aldundiko dirulaguntzetan murrizketa emango dela aurreikusten da. PARTIDAK: Aurrekontua “diruzorro” erraldoi gisa ikusten badugu, esan genezake partidak diruzorro honen “poltsiko” ezberdinak direla. Partida bakoitza gastu zehatz baterako erabiltzen da. AURREKONTUAREN %40a udalaren mantenurako erabiltzen da (langileen soldata, horniketa...) eta %60a bestelako udal zerbitzuetarako (gizarte zerbitzuak, kultura, zabor bilketa,lorezaintza...).

PRESUPUESTOS ¿QUE SON? PRESUPUESTOS

Constituyen el documento que marca las prioridades económicas del ayuntamiento durante un año. Contienen un apartado de ingresos previstos y otro de gastos. El total de gastos previstos tiene que coincidir con el total de los ingresos.

12.557.048€

Es la cantidad de dinero que alcanzaron los presupuestos municipales de Arrigorriaga para 2012. La mayor parte de los ingresos provienen de impuestos y tasas municipales, y de las ayudas percibidas por Diputación y otras instituciones. Se prevee para 2013 un recorte en la inyección económica proveniente de la Diputación.

PARTIDAS

Si el presupuesto total es una gran cartera, las partidas son los “bolsillos” que contienen la cantidad destinada a cada gasto. Cuanto más especificas sean las partidas, más fácil será garantizar que los proyectos se lleven a cabo.

EL 40% DEL GASTO SE DESTINA A MANTENER EL AYUNTAMIENTO (trabaja-

dores, suministros…). Y el otro 60% a los servicios municipales que el ayuntamiento ofrece (acción social, cultura, recogida de basuras,limpieza...).


ARRIGORRIAGA

presupuestos municipales participativos

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN ARRIGORRIAGA HITZETATIK EKINTZETARA: INICIATIVA PARTICIPATIVA BILDUk uste du Arrigorriagako aurrekontuak osatzeko beste modu bat posible dela; udala kudeatzeko beste eredu bat dagoela. Hain zuzen ere, herritarren ahotsa eta oposizioa baztertuko ez dituen udal kudeaketa eredu demokratikoa. Aurrekontu

parte hartzaileak osatze-

ko ekimen honen bidez, benetako udal parte hartzaile batek egin beharreko lana bere gain hartuko du bilduk.

3

ARRIGORRIAGAN ZERGATIK EZ? EXISTEN MODELOS

BILDU es consciente de que no dispone de los medios técnicos, humanos ni económicos comparables a los que podría disponer el ayuntamiento. Pero con el compromiso y la convicción de volcarse totalmente en el desarrollo de un proceso que acerque nuestro ayuntamiento a un modelo de gestión más democrática, abierta, colectiva y transparente, los presupuestos participativos serán realidad.

Argi dago ez dela erraza izango, BILDUk ez baititu bere esku udalak horrelako ekimen bat martxan jartzeko izan ditzakeen baliabide guztiak. Baina guztion laguntzaz ekimenak aurrera egingo du.

GUZTION ARTEAN EGIN DEZAGUN!

CLAVE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BATZARRAK. Azaroan zehar izango dira. Elkarte eta herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu parte hartzera.Bertan zehaztuko ditugu gure herriak 2013rako lituzkeen beharrizanak. REUNIONES ABIERTAS. En noviembre se realizarán reuniones a las que todas las asociaciones, vecinas y vecinos de Arrigorriaga están invitados. Todos estos encuentros servirán para debatir y establecer las prioridades de nuestro municipio para el 2013. INKESTAK. Aldizkariarekin batera doakizun inkesta bete eta eraman udaletxeko harrerara, edota ekarri azaroan ospatuko ditugun batzarretara. Gure webgunean ere eskuragarri izango duzu, e-postaz bidaltzeko azalpenekin. ENCUESTA. Rellena la encuesta que te ha llegado con esta revista y entregala en la planta baja del ayuntamiento o traela a las reuniones que celebraremos en noviembre. Tambien la encontrarás en nuestra página web, con instrucciones para mandarla vía e-mail EMENDAKINAK. Batzarretan eta inkesten bidez ateratako ondorioekin idatziko ditugu proposamen konkretuak. Proposamenak udaleko talde politiko guztiei aurkeztuko dizkiegu, emendakin gisa eztabaidatuak eta onartuak izan daitezen. ENMIENDAS Tanto las conclusiones de las reuniones abiertas como las de las encuestas, servirán para redactar propuestas concretas que se presentarán a todos los grupos políticos del ayuntamiento en forma de enmiendas, para su debate y aprobación.

Cada vez son más los ayuntamientos que apuestan por modelos participativos para la redacción de los presupuestos. Ejemplo de ello, son buena parte de los ayuntamientos gobernados por BILDU (Sopelana, Ondarroa, Lemoa...). La definición de las partidas presupuestarias se hace mediante encuestas, reuniones abiertas y reuniones monográficas temáticas. En la realización del documento presupuestario se busca un resultado común entre el equipo de gobierno, el resto de grupos políticos y todos los sectores de población. Así se va consolidando otra manera de establecer las prioridades económicas de los ayuntamientos; sin exclusiones políticas, sociales, sectoriales, ni territoriales.

AURREKO URTEKO ESPERIENTZIA

2011 bukaeran, BILDU aurrekontu partehartzaileak lantzen hasi zen Arrigorriagan. Hainbat elkarte eta herritarrek parte hartu zuten egindako batzar irekietan.

Udal gobernu taldeak presaka aurkeztu zituen aurrekontuak, guk hasitako prozesu partehartzailea oztopatuz. Hala ere, batzarretan finkatutako lehentasunak haintzakotzat hartuz, BILDUk 21 emendakin aurkeztu zituen, aurrekontuetan proiektu zehatzak txertatzearen helburuz. Emendakinak ez ziren udalbatzan onartu; izan ere, ez zuten PNV, PSE eta PPren babesik jaso.


ARRIGORRIAGA

4

udal aurrekontu partehartzaileak

AGENDAKRONOGRAMA BATZARRAK - REUNIONES

KULTURA/KIROLAK EUSKARA/GAZTERIA

GIZARTE ARLOA /ENPLEGUA HIRIGINTZA eta AUZOAK

AZAROAK 14, ASTEAZKENA, 19:30etan Udaletxeko pleno aretoan.

AZAROAK 20 , ASTEARTEA, 19:30etan Udaletxeko pleno aretoan.

14 de NOVIEMBRE, MIERCOLES,

20 de NOVIEMBRE, MARTES,

19:30h En el salón de plenos del ayuntamiento.

19:30h En el salón de plenos del ayuntamiento.

AURREKONTUEN INKESTA Eskuz edo e-posta bidez helarazi dezakezu: udaletxeko harreran, batzarretan edota www.bildu.info/arrigorriaga web orrian.

ABUSU AZAROAK 19, ASTELEHENA, 19:30etan Abusuko zentro soziokulturalean (areto nagusian). 19 de NOVIEMBRE, LUNES,

19:30h En el centro sociocultural de Abusu (salón de actos).

BILDU llevará a cabo todo este proceso, desde una perspectiva popular y de izquierdas. En este momento en el que las diferentes instituciones con la excusa de la crisis atacan a los servicios públicos, BILDU buscará priorizar el mantenimiento y fortalecimiento de los servicios sociales, culturales y formativos. Todo ello, desde la apertura del debate y reflexión colectiva.

A partir de diciembre se continuará haciendo un seguimiento a las propuestas que se han recopilado. Así, una vez se haya aprobado el presupuesto municipal, se volverán a hacer las reuniones para dar a conocer la situación en la que se ha quedado cada una de las propuestas, y para hacer una valoración compartida con la ciudadanía de todo el proceso.

bilduarrigorriaga www.bildu.info/arrigorriaga bilduarrigorriaga.zuzara@gmail.com

udaletxeaherrira!

Bilduk ikuspegi ezkertiar eta partehartzailea izango du irizpide prozesu osoan zehar. Gure lehentasuna: zerbitzu publikoak lehenetsi eta indartzea.

entre todos y todas ARRIGORRIAGA 2013 egin dezagun  

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK