Page 1

1. alea

biriBILDU U D AL ET XET IK HERRI RA INFORMA Z IOA Z A BA LTZ EN

UDALAREN OSAKETA Composici贸n del ayutanmiento Nola dago osatuta Iurretako udala 2. Orrialdea Pagina 2

ORDENANTZAK Ordenanzas

Gure irakurketa udalak onartu dituen ordenantzen inguruan 6. Orrialdea Pagina 6

DIRUDietas ESLEIPENAK ETA DIETAK y asignaciones economicas Zenbat kobratzen dute gure politikoek bilera bakoitzeko? 8. Orrialdea Pagina 8


2

Bildu Iurreta

Udala ren Osaketa

t by

John Doe, photos by Doe Johnson

E

kainean osatu zen udalbatza berria eta bertan EAJko I単aki Totorika atera zen alkate; bere alderdiaren botoak baino ez zituen jaso; baina hauteskundeetan boto gehien eskuratu zuen alderdiaren ordezkari izanik, eta legearen aginduz, berari egokitu zitzaion alkatetza ardura. Sei hilabete pasatu dira ordutik hona, eta denbora dezente iruditzen zaigu lehen balorazioa egiteko.

Ekainean osatu zen udalbatza berria eta bertan EAJko I単aki Totorika atera zen alkate; bere alderdiaren botoak baino ez zituen jaso; baina hauteskundeetan boto gehien eskuratu zuen alderdiaren ordezkari izanik, eta legearen aginduz, berari egokitu zitzaion alkatetza ardura. Sei hilabete pasatu dira ordutik hona, eta denbora dezente iruditzen zaigu lehen balorazioa egiteko. Komisio ezberdinen osaketa eta hainbat arduraren banaketa aparteko artikuluan zehazten ditugu, eta honetan hausnarketa orokor bat egitea pentsatu dugu: Guk beste jarrera bat espero genuen EAJren aldetik; edo eta alkatearengandik gutxienez. Egia da batzorde informatiboetako ordezkaritza proportzionalki banandu


3 genuela; baina batzorde guztietako lehendakaria EAJrena da, legeak horren eskubidea aitortzen dio alkateari; baina hori ez da halabeharrez bete behar, beste herri askotan jarrera askoz ere demokratikoa jarraituz, lehendakaritzak alderdi ezberdinetako ordezkarien artean banatu dira. Bost mila biztanle baino gutxiagoko Udaletan ez da derrigorrezkoa Udal Gobernu Batzordea osatzea; baina osatu ahal da, eta guri behintzat, dudarik gabe, udal funtzionamendurako askoz ere demokratikoagoa iruditzen zaigu… ba gure alkatearen iritziz, Iurretako udaletxean ez da beharrezkoa era horretako batzordea osatzea. Finean Udaletxeetako erabaki esparruak bi dira: Osoko Bilkura (Plenoa) eta Alkateak zuzenean (Dekretu bidez). Azken urteetan udal legeak hainbat aldaketa eduki ditu, eta denak Alkateen boterea eta erabaki ahalmenak goratzeko izan dira. Eta zer gertatzen da Iurretako udaletxean?.

Nahiz eta Bilduk orde zkari gehie eduki man n komunitat ean, nahiz bilduk boto eta geihen edu k i eskualdea zapokeria n eta maltz urkeria era liz EAJ-PN biV-k mank omunitatek lehendakar itza bereg o anatu du. ñoko idepen Abadidenteek et a Durango PSOEko or ko dezkari ba karraren la guntzaz.

Erabaki gehienak alkateak dekretu bidez hartzen ditu, egia da gai batzuk aurretik batzorde informatiboetan eztabaidatzen direla; baina asko dira alkateak zuzenean (batzordeetan eztabaidatu gabe) hartzen dituen erabakiak. Hauteskundeen emaitzak kontutan hartuta, eta gaur egungo egoera orokorra kontutan izanik, nahiz eta legeak horrela babestu, kutxu demokratiko eskasekoa iruditzen EAJk edo eta Alkateak hartu duten bidea. Agian azken zortzi urteetan, ezker abertzalea udaletxean ordezkari gabe egon den sasoiko ajea edo ohitura izango da. Baina, egiari zor, jarrera askoz ere irekiagoa espero genuen EAJ edo eta alkatearen partetik. Egoera aldatze bidean dei bana egiten diegu EAJri edo eta alkate jaunari; baina baita ere gu bezala oposizioan dauden beste talde politikoei, eta Iurretako herritarrei zuzenean, ia denon artean gaur egungo egoerara egokitutako jarrera irekiagoa eta zergaitik ez “demokratikoagoa” lortzen dugun.

n mayor o c o p u r g l ser BIldu e e d r n la mana e s e s p e A t n a t represen grupo l e u d il B numero de r e pesar de s a , d a id n u o en el Du id com n e t b o a otos srtando o m e d que mas v e u ig el PNV s dose ton a lt rangesado, a s y egociador” se a hecho s o su “arte n im it g le rupulos unidad, m o c n a m dos los esc la le idencia de s e r p la n la estimab co n o c o ll e ara dicontando p independiente de Aba PSOE. grupo l l e e d d e a t d u n a y a represent o ic n u l e d ño y


4

Bildu Iurreta

COMP OSICION DEL AYUTAMIENTO

Una primera reflexión sobre los resultados de las pasadas elecciones municipales de mayo.

E

n Junio se celebró el pleno de constitución del nuevo ayuntamiento, y en el fue nombrado alcalde: Iñaki Totorikaguena, cabeza de lista del PNV, que contó únicamente con los votos favorables de su partido; pero según la ley (a falta de una mayoría de votos a favor) le corresponde coger el cargo por ser la lista más votada. Han pasado 6 meses desde entonces, y nos parece tiempo suficiente para hacer una primera valoración. En honor a la verdad esperábamos otra “actitud” por parte del PNV, o del alcalde al menos. Es verdad que el reparto de representantes en las diferentes comisiones se ha hecho siguiendo unos criterios de proporcionalidad de acuerdo a los resultados; pero nos parece una postura bastante cerrada el adjudicar las presidencias de todas las comisiones al PNV, sabemos que la ley reconoce ese derecho al alcalde, pero no es obligatorio hacerlo así, en otros ayuntamiento con un talante mas “abierto” se han repartido las pres-

idencias de las diferentes comisiones entre representantes de los diversos partidos que han conseguido representación municipal. En los municipios de menos de 5.000 habitantes no es obligatorio formar la comisión de gobierno, pero en ningún momento dice que no se debe formar; y desde nuestro punto de vista, sin ninguna duda, nos parece muy recomendable el formar una comisión de gobierno proporcional al número de representantes obtenidos por cada partido político, para un funcionamiento mucho más democrático de nuestro ayuntamiento… Pero por desgracia, según nuestro alcalde el ayuntamiento de Iurreta no necesita una comisión de gobierno. En el funcionamiento de los ayuntamientos, y siguiendo lo que dicta la ley, los órganos de decisión son dos: el pleno (compuesto por todos los concejales), y el alcalde, directamente (mediante decreto). Durante los últimos años la ley de base de régimen local, ha experimentado numerosas reformas, la mayoría de ellas para dotar de mayor poder de decisión directa al alcalde, ¿Y qué es lo que ocurre en el ayuntamiento de Iurreta? La mayoría de las decisiones las toma directamente el alcalde, vía

decreto. Es verdad que algunos temas se debaten y discuten en las diferentes comisiones, pero son muchos (demasiados) los temas sobre los que el alcalde toma decisiones directamente. Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones, y la “situación general del momento actual”, nos parece muy decepcionante el camino que han tomado tanto el PNV como el acalde de Iurreta. Quizás se deba al vicio adquirido durante los ocho años en que la izquierda abertzale ha estado fuera del ayuntamiento, pero sinceramente esperábamos una postura mucho mas abierta y participativa tanto por parte del PNV como del alcalde. Queremos dejar claro que nuestra voluntad es la de cambiar esta dinámica, y por tanto hacemos un llamamiento directo al alcalde y al PNV, así como a los representantes del resto de partidos que como nosotros están en la oposición, y también a los vecinos y vecinas de Iurreta, para que entre todos podamos gestionar el nuevo ayuntamiento de una manera más acorde a lo que exige la actual situación general, tanto de crisis económica, como de ilusión y esperanza para solucionar de una manera eficaz, el largo y penoso conflicto político existente.


5

Z U ZARA BI L DU!

Zure kezkak, zalantzak edota proposamenak entzun nahi ditugu.

Text by John Doe, photos by Doe Johnson

Aspaldi hasi ginen ezkertiar eta abertzaleok biltzen.Bilketa horren ondorioz sortu genuen BILDU koalizioa. BILDUrekin ilusioz bete genituen Euskal Herriko Udaletxe asko eta asko, tartean gure herrikoa, Iurretakoa, ere bai. Guk argi geneukan abertzale eta independentistok batzea zela bidea, bide egokiena, bide eraginkorrena... Maiatzeko edota Azaroko hauteskundeen emaitzei erreparatzea nahikoa da herritar askok ere gure antzera pentsatzen duela konturatzeko. Eta orain zer? Orain Biribildu! Denon artean, apurka apurka, pausoz pauso. Gure lanari zuen lana gehituz, gure gogoari zuen ilusioa gehituz Maiatzean izandako erantzuna birbiltzeko ordua iritsi da. Herria herritarrok kudeatzeko garaia iritsi da, Udaletxeko ateak irekitzeko garaia iritsi da.

Hauteskundeen aurretik esan genuen gure apustuetariko bat herritarrak informatzea izango zela eta esku artean duzuen aldizkari hau, Iurretako Bildutik herritarron eskura jartzen dugun tresna bat da eskura dugun informazioa zuei helarazteko tresna bat. Ez da ordea zuen eskura jarriko dugun tresna bakarra, datozen asteotan bi bilera egiteko asmoa daukagu. Bata amezketako eskoletan eta bestea Ibarretxe kultur etxean. Bilera hauetan informazioa banatuko badugu ere gure ustez garrantzitsuagoa izango da herritarroi zuen iritziak, galderak, eskariak, kezkak, arazoak edota aportazioak, helarazteko hemango dizuegun aukera.

Queremos escuchar tus dudas, preocupaciones o propuestas.

Con BILDU llenamos de ilusión muchos ayuntamientos de Euskal Herria, entre ellos también el de Iurreta. Pocas dudas teníamos deque la unión del pueblo es el mejor y más efectivo de los caminos para lograr un objetivo; y no hay mas que ver la respuesta y los resultados de las ultimas dos citas electorales, para despejar cualquier posible duda. ¿Y ahora que? ¡Ahora toca redondear la jugada! Entre todos, paso a paso, poco a poco, sin pausa. Con tu aportación,… la vuestra,… mas la nues-

1 2 19:3

0etan Bilduko ba tzarra Ibarretxen

Udaletxean lanean jarraitzeko zuen iritzia behar beharrezkoa delako batzar hauetan parte hartzeko gonbita luzatzen dizuegu.

¡TU ERES BILDU!

Hace ya un tiempo que empezamos a unirnos l@s izquierdistas y independentistas. Fruto de esa unión Nació en primavera la coalición BILDU.

Urtarrilak

tra; hasta conseguir el objetivo: Una gestión municipal ciudadana y participativa. Durante la campaña electoral dijimos que uno de nuestros objetivos era manteneros informados y esta revista que hoy repartimos por primera vez, es una herramienta que hemos creado con ese fin. Gracias a esta herramienta, pretendemos difundir la información que tenemos. Pero no es la única herramienta que queremos poner en marcha. Para los próximos días hemos convocado dos reuniones. Uno en Amezketa y otra en la casa cultural Ibarretxe. En estas reuniones daremos información, pero sobre todo, os daremos la posibilidad de hacernos llegar vuestros problemas, dudas, sugerencias o propuestas. Para poder seguir trabajando en el ayuntamiento nos hace falta vuestra opinión y por ello os animamos a participar en estas reuniones.

Urtarr

1 9 19:3

ilak

0 Bilduko etan batz Amezk etako arra eskolet an


6

Bildu Iurreta

Hileroko soldata maila, Profesio Familiako kide kopurua

1-2 3 4 5 6 7 ...

Ordenantzak

A

zaroak 8an PNV eta PSOEk beraien bozkak elkartu zituzten 2012rako Ordenantza Fiskalak aprobatzeko. Titular bat bilatuz: “%50eko beherapena Profezioarteko Gutxieneko Soldata edo gutxiago irabazten dutenentzat”. Diogun bezala, titular soila, izan ere benetako politika sozialaren aurka bozkatu zuten. Aprobatutakoarekin 641,40€ edo gutxiago irabazten duen pertsona bakar batek %50eko beherapena izango du estolderia eta zabor tasetan, baina 641,41€ irabazten duenak ez du inolako laguntzarik izango. Gaur egun, zoritxarr e z , 7 0 0 edo

PGS edo <

% 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 95

800 euroko soldata ugari daudela kontuan izanik, Bildutik beherapen hauek zabalagoak izan beharko luketela uste dugu, gizarte sektore handiago batera helduz (taula baten araberako beherapenak proposatu genituen, era progresibo bat bultzatuz). Gure proposamenaren aurkako bozka emateko argudio bi soilik aurkeztu zituzten: zailtasuna eta eragina aztertzeko denbora falta. Ulertezinak aitzakia hauek; alde batetik beraiek aprobatutakorako eta guk proposaturikorako beharrezko informazioa berdina da (IRPF, jabegotasunaren akreditazioa…) beraz zailtasun maila ere berdina litzateke; eta beste aldetik eragina aztertzeko denbora faltaren errua udal gobernuari dagokio. Izan ere, ordenantza fiskalen modifikaziorako lehen batzorde infor-

PGS + %10 (705,54€)

% 75 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90

PGS + %20 (769,68€)

% 50 % 75 % 90 % 90 % 90 % 90

matiboa urriak 17an deitu zuten eta guk gure emiendak urriak 21ean aurkeztu genituen, beharrezko ikusten genituen aldaketak proposatuz. Orain denbora argudiatu dute, baina ez zituzten Ordenantza Fiskalen modifikazioak azken unerarte aurkeztu, plazoek ia negoziaziorako tarterik usten ez zuten arte. Aurten, Ordenantza Fiskal aurrerakoi eta progresiboak lortzeko aukera galdu da. Hala ere, ahaleginetan jarraituko dugu egoera sozial eta ekonomiko okerrena dutenei erraztasunak eskaintzeko. Laster, adibidez, aurrekontuak landuko dira udaletxean, ikusteko dago aurrez-aurre izango ditugun jarrerak.


7

oarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz PGS + %30 (833,82€)

% 25 % 50 % 75 % 90 % 90 % 90

PGS + %40 (897,96€)

% 25 % 50 % 75 % 90 % 90

PGS + %50 (962,1€)

PGS + %60 (1026,2€)

% 25 % 50 % 25 % 75 % 50 % 90 % 75

Ordenanzas

E

l 8 de noviembre el PNV y el PSOE unieron sus votos para aprobar las Ordenanzas Fiscales del 2012. Buscando un titular: “50% de descuento para los que ganen el Salario Mínimo Interprofesional o menos”. Como decimos, puro titular, ya que votaron en contra de una verdadera política social. Con lo aprobado, una única persona que gane 641,40€ tendrá un descuento del 50% en las tasa de basuras y alcantarillado, pero en cambio si gana 641,41€ no tendrá ningún tipo ayuda. Hoy en día, por desgracia, abundan suelde de 700 u 800€, y Bildu opina que estos descuentos deberían de ser más extensos y abarcar un sector social más amplio (habiendo propuesto

unos descuentos mediante una tabla, de manera progresiva). Para votar en contra de dicha propuesta presentaron solamente dos argumentos: la dificultad y la falta de tiempo para estudiar la repercusión que podía tener. Incomprensibles estas excusas; por una parte, la información necesaria (IRPF, acreditación de propiedad…) para llevar a cabo lo que propusieron y la información necesari para llevar a cabo la propuesta de Bildu es la misma, por lo que el nivel de dificultad también sería el mismo; y por otra parte la falta de tiempo es responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno. Tanto es así que, la primera comisión informativa para la modificación de las Ordenanzas Fiscales

tuvo lugar el 17 de octubre y Bildu presento sus enmiendas el 21, proponiendo las modificaciones necesarias. Ahora se argumentado falta de tiempo, pero no presentaron la modificación de las Ordenanzas Fiscales hasta el último momento, cuando los plazos apenas permitían tiempo para la negociación. Este año se ha perdido una ocasión para lograr una Ordenanza Fiscal progresista y progresiva. Aun así, seguiremos trabajando para ofrecer facilidades a quienes estén atravesando una situación económica y social complicada. Pronto, por ejemplo, comenzara el estudio del presupuesto del año que viene, veremos las actitudes con las que nos encontraremos.


Bildu Iurreta 22 ur te pa sa d natu zenet ira Iurreta ik ganora D zko U eta dagoe urangotik neko Gaur badal an o egun t r d o u la a da ket or hatz bat e aindik lan o a bat egite gin ga ko. rganig dugu b r e a e m g j arr ung a z jartz en; ba o langileen aitzen dug eu. in la postu en pr a beharrez na zalant Ez eka zan koa tasun a gain rietatea et deritzogu a be ditu lanhauek eskain eta Udal z hin-behinek i be oerb artek o orek har dituzt itzuen eta a egok e i bat n langileen bilatz eko.

Hace 22 años que Iurreta se des-anexiono de Durango y creemos que es hora de definir un organigrama laboral para los trabajadores municipales. No ponemos en duda la profesionalidad y el trabajo que desarrollan los actuales empleados; pero creemos que es hora de acabar con la precariedad y probisionalidad de demasiados puestos. Creemos necesario adecuar los puestos y funciones de los trabajadores a los servicios que ofrece el ayuntamiento. 120.000€ k ia g e t r o b Unbola za ko udaletxeari. n e o g a d n Iurreta io k Orozketa iz d oren erd o n k o r a i il h e ib b a ordaindu n bueltak u da eta herri a t ie g e it a ep held rerabakia Urteetan n e kanona o d a n io in a z z e u n ze rekurrit en tokat ako enpresak. r r a e z t il b o tut bideak era do etorrik r du aipa n a o h e o b s o u d tan dain arai hone ritarroi. g i is r k n hori her Bizi dugu zaigu diru rá keta debe z o r O n e as do bola situa nto de Iurreta. Tr n U o r e d e ie El vert ayuntam ado la sen l g a e ll € a 0 0 s .0 le a el pagar 120 los tribun a deberá abonar n e s io ig s t pre s. años de li citada em reteras municipale la y e m car tencia fir muy bien ación de á iz il r d t u n e v la s canon por corren no e u q s o p m ro. En los tie este dine

BATZORDEAK

Hirigintza Hileko hirugarren ostegunean, goizeko 8:00e Urbanismo Tercer jueves de cada mes a partir de las 8

Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ/PNV) Iñaki Gil González (EAJ/PNV) Zorion Agirrezabal Morgaetxebarria (BILDU) Liher Aiartzaguena Brabo (BILDU) Jaurpidea Mª Angeles Muñoz Llamas (PSOE) Ignacio Toca Olazabal (PP) Gobern

Ogasuna Hileko laugarren ostegunean, goizeko 8:00e Hacienda El cuarto jueves de cada mes a partir de las Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ/PNV) Maitena Barrenetxea Mendizabal (EAJ/PNV) Miguel Cenigaonandia Arruabarrena (BILDU) Zorion Agirrezabal Morgaetxebarria (BILDU) Alberto Borobia Conde (PSOE) Ignacio Toca Olazabal (PP)

Kultu

Cu

Ongizatea Hileko bigarren ostegunean, goizeko 8:00e Bienestar Social El segundo jueves de cada mes a par Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ/PNV) Ainhoa Albizuri Bernaola (EAJ/PNV) Amatza Abasolo Txabarri (BILDU) Miguel Cenigaonandia Arruabarrena (BILDU) Alberto Borobia Conde (PSOE) Ignacio Toca Olazabal (PP)

Diru esleipenak eta diet

Hileko diru-esleipena udal talde bakoitzeko: 267,69 €. Hileko diru-esleipena zinegotzi bakoitzeko: 76,48 €. Batzordeetara bertaratzeagatiko saria: 57,29 €. Batzordeburu eginkizunak egiten dituztenen saria: 71,50

Asignacio

Asig

Dieta por de


Iurretako ud alean osoko bilkura bat egiten den b akoitzean 5 72,9€ gasta zen dira die tetan bakar r ik . Batzorde bakoitzeko b e r r iz 286,45€ Gero dirurik ez dagoela e ntzun beha r!

etatik aurrera.

8:00 h

Hileko hirugarren ostegunean, goizeko 8:00etatik aurrera.

nación Tercer jueves de cada mes a partir de las 8:00 h.

etatik aurrera.

s 8:00 h.

Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ/PNV) Ainhoa Albizuri Bernaola (EAJ/PNV) Zorion Agirrezabal Morgaetxebarria (BILDU) Liher Aiartzaguena Brabo (BILDU) Mª Angeles Muñoz Llamas (PSOE) Ignacio Toca Olazabal (PP)

ura Hileko bigarren ostegunean, goizeko 8:00etatik aurrera.

ultura El segundo jueves de cada mes a partir de las 8:00

Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ/PNV) Iñaki Gil González (EAJ/PNV) etatik aurrera. Liher Aiartzaguena Brabo (BILDU) rtir de las 8:00 Amatza Abasolo Txabarri (BILDU) Mª Angeles Muñoz Llamas (PSOE) Ignacio Toca Olazabal (PP)

tak

0 €.

ones económicas y dietas

gnación económica mensual por grupo municipal: 267,69 €. Asignación económica mensual por concejal: 76,48 €. Dieta por asistencia a comisiones: 57,29 €. esempeñar funciones de presidente de la comisión: 71,50 €.

Por cada ple no celebrado se gastan, en dietas, 5 solo 72,9€ y por cada comisión 286,45€. ¡ Luego para que nos diga n que no ha y dinero!

Guk dakigula Euskal Herr i osoan Iurreta da bi idazkari ditu en herri bakarra. Bakoitzak hilabete ro 4000€tik gorako soldata daukalarik .

Que nosotros sepamos Iu rreta es el unico pueblo de Euskal He rria que tine dos secretarios. Cada un o de ellos nos cuesta mas de 4000€ al mes.

Bilduk Erraldeko eskuald e hiltegiaren aldeko apus tu garbia egiten du. Hiltegia Durangaldean mantentze ak abeltzain eta harakinen tzako zuzeneko abanta ilak dakartza, esaterako as koz merkeagoa eta eros oagoa delako abereak gert uko hiltegi batera eram atea. Eta kontsumitzaileentza ko ere abantailak dakart za kalitate handiko okela m erkeago eskuratzeko au kera dakarrelako.

Bildu apuesta claramente por el matadero comarca l Erralde. El mantener el matadero en el Durangue sado supone una ayuda direc ta a los ganaderos y ca rniceros de la comarca (ló gicamente es mas económ ico sacrificar el ganado en un matadero cercano) y también a todos los consum idores por lo que supone el mantener una carne de calidad a unos precios as equibles.


10

Bildu Iurreta

Orain inoiz baino gehiago, etxean behar ditugulako, Preso eta Iheslariak Etxera!

E

uskal gizarteak urte asko daramatza, preso politikoen eskubideen bermeak eskatzen. Urteak, presoen aurkako neurriek senideengan dituzten ondorio larriak salatzen. Urteak, estatu espainiar zein frantsesari, beren legea betetzeko eskatzen. Munduan eman diren prozesu politiko desberdinetan bezala, Euskal Herrian ere preso politikoen errealitateari konponbidea eman behar zaio. Era berean, konponbide politikoaren baitan, presoek ere parte izan behar dutelarik. Ziklo bat behin betikoz itxi eta etorkizunean aske egingo gaituen ziklo berria indarrez irekitzeko. Bizi dugun momentu historikoa bizita ere, Madril eta Parisetik ez da egoera berriaren tamainako urratsik eman.

Presoen dispertsioak bere horretan jarraitzen du. Senitartekoek milaka kilometro egiten jarraitzen dute. Hamarnaka euskal presok, Parot Doktrinaren ondorioz, hil arteko zigorra betetzen jarraitzen dute. Gaixotasun larriekin dauden hainbat presok baldintza kaxkarretan jarraitzen dute. Egoera hau errotik aldatzea eta atzerapenik gabeko urratsak ematea ezinbestekoa deritzogu. Presoek bizi duten egoera salatzeko, eta beraien eskubideak errespeta daitezen lan egiteko Iurretan presoen aldeko herri bilgune bat sortzera goaz, bilgune ireki bat izango da presoen eskubideen defentsan lan egin nahi duen orori irekia. Bilgune honen aurkezpena Abenduaren 16an egingo da Goiuria kultur gunean eta guztiok zaudete gonbidatuta.

Bukatzeko gogorarazi beharrean gaude datozen asteetarako presoen eskubideak aldarrikatzeko deituta dauden mobilizazio zerrenda: Astelehenero 19:30etan enkartelada Montoian Abenduak 24, Presoen aldeko olentzero. Abenduak 30, azken ostirala: Enkartelada Montoian Abenduak 31 Eguerdiko 13:30etan urteko azken enkartelada askondon Urtarrilak 7, Denok Bilbora. Kolosala izango da!

Presoen helbideak Arriaga Ibarra, Jesus Felipe “Gari” Prisión Provincial BURGOS Ctra. De Villamar, s/n Apdo. 253 09.071

Gorka Palacios Aldai

1

Areitio Azpiri, Alaitz FLEURY MEROGIS Maison d’arrêt femmes 9, Avenue des Peupliers 91.705 Ste. Genevieve des Bois Cédex

Coello Onaindia, Aitziber

FLEURY MEROGIS Maison d’arrêt hommes

Lerro hauek idazten diren momentuan Joux la Villeko espetxerako transladoaren zain

7, Avenue des Peupliers

FLEURY MEROGIS Maison d’arrêt femmes

91.705 Ste. Genevieve des Bois Cédex

9, Avenue des Peupliers 91.705 Ste. Genevieve des Bois Cédex


11

Z O RIOLehen NAK A MAI UR indarra iurretan

P

asa den Azaroaren 20an Espainiako parlamentuko eta Senatuko hauteskundeak ospatu ziren.

Oraingoan ere ezkertiar eta abertzaleok bat eginda aurkezteko erabakia hartu genuen. Gainera Maiatzeko hauteskundeetan baino alderdi gehiago batu ginen koaliziora Bildu koalizioa osatu genuen indarroi Aralar gehituta. Espero zitekeen bezala berriro ere emaitza historikoak lortu ditugu. Euskal herri osoa kontutan izanda 7 eserleku lortu

zituen Amaiur koalizioak Madrilgo gorteetan. Iurretari dagokionez berriz historian lehen aldiz koalizio ezkertiar eta independentista batek irabazi zituen hauteskundeak. Argi geratu zaigu beraz indarrak biltzeko apustuari jendeak ilusioz erantzun diola. Gure partez esan beharra daukagu aurrerantzean ere bide beretik jarraituko dugula lanean. Zorionak Amaiur eta mila esker zuen babesa eman diguzuen guztioi.

Z O RIOPrimera NAK A MAI UR fuerza en Iurreta

E

l pasado 20 de Noviembre se celebraron las elecciones para elegir los representantes del Parlamento y del Senado de España.

coalición Amaiur consiguió 7 escaños en la cámara de Madrid. Viniendo a Iurreta por primera vez en la historia una coalición Independentista gano las elecciones.

Otra vez, las fuerzas independentistas de Euskal Herria apostamos por presentarnos juntos y a las fuerzas que en Mayo le dimos forma a Bildu se nos unió Aralar. Tal y como era de esperar los resultados obtenidos fueron históricos.

Con todo esto nos ha quedado claro que a la apuesta de unir fuerzas la gente le ha respondido con ilusión, por nuestra parte tenemos que decir que de ahora en adelante seguiremos trabajando por el mismo camino. Zorionak Amaiur y muchas gracias a todos los que nos disteis vuestro apoyo.

Teniendo en cuenta todo Euskal Herria la


AGENDA

n aldeko ee id ub k es en so re P Astelehenero: Montoian n a et 0 :3 19 o ek ld a ts enkartelada Arra eskubideen en so re p o k a et rr Abenduak 16: Iu pena 19:30etan ez k ur a n re ea un ilg aldeko b ean Goiuria Kultur Gun o olentzero ek ld a en so re P : 4 2 Abenduak

ostirala en k z A , 0 3 k ua d en Ab enkartelada o ek ld a n ee id ub k Presoen es an Montoian et 0 :3 19 o ek ld a ts a Arr kartelada. en en k z a o ek rt U Abenduak 31: askondon n a et 0 :3 13 o ik rd ue Eg

Astelehenero: P resoen eskubide en aldeko enkartelada A rratsaldeko 19:3 0etan Montoian Urtarrilak 6, L ehen Ostirala AHTren kontra ko enkartelada 19:30etan Monto ian. Urtarrilak 7: P resoen eskubide en aldeko Manifestazio n azionala Bilbon

Urtarrilak 12: B ilduren herri b atzarra Arratsaldeko 19 :30etan Ibarret xen. Urtarrilak 19: B ilduren herri b atzarra Arratsaldeko 19 :30etan Amezk etako Eskoleta n. Urtarrilak 27, Azken ostirala Presoen eskubid een aldeko enk artelada Arratsaldeko 19 :30etan Montoia n Gurekin harremanetan jartzeko:

iurreta@bildu.info

bildu iurreta; I. alea  
bildu iurreta; I. alea  

Bildu iurretaren aldizkariaren I. alea

Advertisement