Page 1

bildubakio 4. aldizkaria. 2012ko Abuztua

> Azken plenoen laburpenak > Urte beteko balorazioa udaletxean gaudenetik > Bakioko egoera ekonomikoa larria da > Errenteria > Udaltzaingoaren lan poltsa > Irizpide gabeko murrizketak > Labur-labur


bildu AZKEN OSOKO BILKUREN LABURPENAK

2012.04

Apirilean alde batetik, 2007. urtean EAJren aldeko botoekin adimen urritasuna duten pertsonentzako egoitza egiteko Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmena bertan behera uzteko erabakia aho batez hartu zen. Proiektu hau onartu zenean ez zen proiektu honen inguruko informazio zabalik eman. Beste alde batetik, Bilduko zinegotziok, Uribe Butroiko Mankomunitatetik irtetzeko, EAJk egindako proposamenari uko egin genion. Bildu osatzen dugun herritarrok uste dugu garrantzitsua dela eskualdeko herriekin elkarlanean lan egitea. Bizi dugun egoera ekonomiko beltzaren aurrean mankomunitatean egoteak aurrera egiteko aukera handiagoa ematen digula uste dugu.

Se rompió el convenio que tenía el ayuntamiento de Bakio con la diputación para construir una residencia para personas con discapacidad intelectual. Se rompe por unanimidad. El acuerdo de construir esta residencia lo tomó el PNV sin presentar ninguna informacion sobre este proyecto. El ayuntamiento de Bakio sale de la Mancomunidad de Uribe Butroi con lo votos a favor del PNV. Bildu vota en contra.

2012.05

Maiatzeko osoko bilkuran, 2012ra l u z a t u t a k o aurrekontuan aldarazpena egitea proposatu zuen EAJko udal gobernuak. Aldarazpen honen helburua, gerenteari eman beharreko kalte ordaina onartzea izan zen. Bilduko zinegotziok ezetz bozkatu genuen. Argi dugu, gerentearen kontratazioa eta baita kaleratzea ere, EAJren erabaki politikoak direla. Beraz, alderdi politiko honek ordaindu beharko lukeela. EAJko zinegotzien aldeko botoekin ur partzuergoan udalak izango dituen ordezkaria eta honen ordezkoa aukeratu ziren. Bilduko zinegotziok botoa emateari uko egin genion, uste dugulako EAJk herritarren iritzia kontutan izan gabe onartu zuela partzuergoan sartzea. Osoko bilkura bukatzeko Bilduko zinegotziok, Bateragune auzian auzipetutako herritarren askatasuna eskatzeko mozioa aurkeztu genuen, EAJko zinegotzien ezezko botoarekin gure mozioak ez zuen aurrera egin eta EAJko udal gobernuak aurkeztutako mozio alternatiboa onartu zen EAJko zinegotzien baiezko botoen bitartez.

2

Se modifica el presupuesto del 2011 prorrogado el 2012 para meter una partida de dinero para pagar la indemnización del gerente. Se aprueba con los votos a favor del PNV, desde Bildu votamos en contra. El PNV eligió a Floren Zabala como representante de Bakio en el consorcio de aguas. Las y los concejales de Bildu nos negamos a participar en la votación. Las y los concejales de Bildu presentamos una moción pidiendo la libertad de los encausados en el caso Bateragune. El PNV votó en contra y presentó una moción alternativa.

2012.06

Ekainean ohiko bilkura izateaz gain, ez-ohikoa ere izan genuen. Azken hau Kiura S.L-rekin, talasoterapia kudeatu behar zuen enpresarekin, udalak zuen kontratua bertan behera utzi eta bermea bahitzea aho batez erabaki genuen. Erabaki honen bitartez, itsas pasealekuko lokaletan talasoterapia bat eraikitzeari atea itxi genion. Ohiko osoko bilkuran, GSMS eta Lantegi Batuak enpresekin kontratua behin betiko apurtzea onartu zuten EAJko zinegotziek, Bildukook abstenitu egin ginen. SNIACE enpresari adjudikatu zitzaion mendien kudeaketa EAJko zinegotzien baiezko botoekin, Bildukook kontra bozkatu genuen. Arkitektoen Elkargoak eskatuta, lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantzan proposatutako aldarazpena onartu genuen aho batez. Udaltzainen kotxearen rentinga luzatzea onartu zuten EAJko zinegotzien baiezko botoekin. Bildukook abstenitu egin ginen. Bakea-SUR.2 egoitzako eremu urbanizagarriko arau subsidiarioen aldarazpena hasikera baten onartu zen EAJko baiezko botoekin. Bilduko zinegotziok, abstenitu ginen. Hirigintza proiektuetan dauden irregularidade guztien aurrean erantzunkizunak eskatu behar direla salatu dugu. Arkitektoak eta udal gobernuak kostaseko txostena eskatu behar zela bazekiten, zergaitik ez zuten eskatu? Bilkura honetan eztabaidagai izan genituen, zinegotziok udal organoetan parte hartzeagaitik jasotzen ditugun dirulaguntzak, bai eta udal taldeek jasotzen dituzten dirusariak ere. EAJren proposamena: •

Zinegotziok (Bilduko zinegotziok), 200€ hilean jasotzea.


bakio •

Batzordeetako lehendakariak, (EAJko zinegotzi guztiak), 300€ hilean jasotzea.

Alkateordeak, 350€ hilean jasotzea.

Alderdi bakoitzak, EAJk 342,50€ hilean eta Bilduk 306,5€ hilean.

Bilduko zinegotziok EAJri eskatu diogu zinegotzi guztion dirua murriztea, herritarrekin egiten diren murrizketak hemen ere aplikatzea eta zinegotzion asignazioa bertan behera uztea. Alderdiari dagokion dirua bakarrik jasotzea eskatu dugu. EAJk ez zuen Bildukoen proposamena onartu. Beraz, beraien proposamena onartu zuten. Idazkariak, udalak ordaindu gabeko fakturetan duen zorraren berri eman zigun: 6.270.785,52 €. Ekainean aho batez zinegotzi guztiok, datorren urteko tokiko jaia San Jose eguna izatea erabaki genuen. Bilkura bukatzeko Bilduk aurkeztutako askatasun sexualaren inguruko mozioa ere onartu genuen. Se rompe el contrato con Kiura S.l, con GSMS y con Lantegi Batuak. El primero por unanimidad. Los siguiente, con los votos favorables del PNV y la abstención de Bildu. Se modificó por unanimidad, la ordenanza reguladora de locales que pueden hacerse vivienda. Se modificaron las normas subsidiarias de Bakea con los votos a favor del PNV, desde Bildu nos abstuvimos. Con los votos a favor del PNV se aprobó mantener las asignaciones y las subvenciones a partidos politicos como el año anterior. Desde Bildu votamos en contra, propusimos rechazar alguna de las dos partidas Se dió cuenta de la deuda por las facturas impagadas del ayuntamiento que asciende a: 6.270.785,52 €. Por unanimidad decidimos que la fiesta patronal del 2013 sea el día San José y aprobamos una moción presentada por Bildu a favor de la libertad sexual.

2012.07

Hilabete honetan bi osoko bilkura izan ditugu. Ez-ohikoan, Udal planeamendua Eusko Jaurlaritzako Lurzoru eta Urigintzako bagilaren 30eko 2/2006 Legera egokitzeko, egokitzapen horreri hasiera emotea eta herritarren partaidetza programa ere onartzea erabaki zuten EAJko zinegotziek. Bildukook, aldiz, ezezko botoa eman genuen alde batetik Bilduko zinegotziok udal planeamendura egokitzeko plana egitearen alde bagaude ere, hirigintza planak aparteko partida berezi batean ipinten dira, lan berezi, garrantzitsu eta garestiak direlako. Gaur egungo aurrekontuan ez da hirigintza planik egiteko partidarik, honegaitik Bilduko zinegotziok, udal gobernua inprobizazioan ibiltzea salatu genuen. Momentuz emango diren pausuak “estudios varios” izeneko partida erabiliz emango direlako. Herritarren partaidetza programa dela eta, alde batetik, programa horren diseinuan Bilduk parte ez hartzea, partaidetza sustatzearen kontrako erabaki bat dela salatu genuen. Uste dugu, parte hartze programaren diseinua parte hartzea sustatuz egin behar dela eta herritarrak hasieratik inplikatu behar direla prozesuan. Aurreko guztiagatik eta aurkeztutako txostenean hainbat gai ez ditugulako ulertzen eta legeak esaten duen minimoak baino ez dituenez betetetzen ezezko botoa eman genuen. Bilkura bukatzeko, ahoz batez, enplegua sustatzeko eskualdean egingo den planean parte hartzea erabaki genuen.

Con los votos a favor del PNV y los votos en contra de Bildu se aprobó iniciar el proceso de adecuación de las normas subsidiarias a la ley del 2006. También se aprobó con los votos del PNV el documento de participación ciudadana. Para los concejales y concejalas de Bildu insuficiente. Por unanimidad aprobamos tomar parte con los pueblos de Uribe Butroi en un plan de empleo.

3


bildu DESPUÉS DE CUMPLIR UN AÑO DESDE QUE ACEPTAMOS NUESTROS CARGOS, ... ...nos parece imprescindible mirar atrás, recordar lo que sentimos aquel 22 de mayo del 2011 y valorar el trabajo realizado. Para ésto, tenemos que tener en cuenta el contexto político y económico que vivimos en Bakio porque tiene una relación directa con nuestro trabajo. Situación política. Los 6 concejales le PNV, eligieron a Aitor Apraiz como alcalde. El gobierno municipal se constituyó dejando fuera a Bildu. Estar en la oposición ha dificultado el trabajo de Bildu. Por un lado, para recabar la información que necesitamos, debemos hacer demasiados trámites. Por otro lado, la aceptación y ejecución de nuestras propuestas queda en manos del equipo de gobierno. Entre las propuestas que se han quedado en el limbo se encuentran entre otros, la propuesta de la organización de las comisiones informativas, el plan para gestionar el polideportivo, la utilización de los locales del pueblo, la propuesta sobre las asignaciones a los concejales... Aunque trabajar y recabar información desde la oposición es difícil, con el objetivo de informar y de crear puentes con la ciudadanía, hemos puesto en marcha las reuniones explicativas abiertas a cualquiera que tenga interés y una revista trimestral. Seguiremos creando más herramientas para fomentar la participación ciudadana. Nuestro objetivo es claro, construir Bakio entre todas y todos. Situación económica. Todavía no tenemos la cifra exacta de la deuda municipal. Desde Bildu, tenemos claro, que sin esta cifra, difícilmente vamos a hacer frente a esta situación. Sin tener clara cuál es la enfermedad, difícilmente vamos a aplicar un tratamiento adecuado. Sin informar a la ciudadanía, han tomado varias decisiones como, apagar la mitad de las farolas del pueblo, han recortado económicamente algunos actos culturales, las fiestas han recibido una ayuda simbólica, han cerrado el polideportivo, han salido de la mancomunidad de Uribe Butroi….. Este año no hemos aprobado el presupuesto relativo al 2012. Han prorrogado el del 2011 al 2012. ¿Por qué el equipo de gobierno no ha presentado el presupuesto? Hemos sobrepasado todas las líneas rojas. La ley no nos permite aprobar el presupuesto del 2012. Las y los de Bildu, tenemos claro que la situación actual está provocada por la mala gestión de los años anteriores. Pero, en contra de los mensajes que oímos en campaña electoral, podemos definir de continuista esta legislatura, porque en vez de romper con la política anterior y diseñar una política

4

distinta, el silencio gobierna nuestro pueblo. Ha sido un año, dulce y amargo a la vez para las y los concejales de Bildu. Por un lado ha sido difícil; recibir por cada propuesta realizada un no sin razón por respuesta; enterarnos de reuniones en la calle; obtener un 45% de los votos y vivir que nos han dejado fuera de cualquier foro de decisión. Es difícil ver que uno a uno, rechazan todos nuestros proyectos y sueños, que están fuera del nuevo Bakio que pretenden diseñar. Por otro lado, aunque aceptamos el cargo nerviosas y nerviosos, nos hemos sentido orgullosos y orgullosas y respaldados/das, porque el 45% del pueblo ha creído en el proyecto que representamos. El frio que hemos sentido en el trabajo institucional lo ha calentado el apoyo que nos habéis dado tanto en las reuniones abiertas como en reuniones específicas. Gracias por habernos facilitado el camino en este año tan largo. Hoy, más alto que hace un año, queremos expresar la necesidad de construir un Bakio diferente. Aunque vivimos tiempos difíciles, desde Bildu nos comprometemos a diseñar y poner en marcha herramientas para construir alternativas. Ha llegado la hora de construir Bakio entre todas y todos.

.

¡Animo, es necesaria la fuerza de todas y todos!


bakio UDALETXEAN SARTU GINELA URTE BAT BETE DUGUN HONETAN, ... ...atzera begiratzea ezinbestekoa egiten zaigu, 2011ko maiatzaren 22an sentitu genuena gogoratu eta urte honetan egindako lana baloratzeko. Balorazioa egiteko, herrian bizi dugun testuinguru ekonomiko eta politikoaren irakurketa egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu, azken baten, egoera honek gure lanean eragin zuzena duelako. Egoera politikoa. PNVko 6 zinegotziek Aitor Apraiz aukeratu zuten alkate. Udal gobernua, Bildu kanpoan utzita osotu zuten. Oposizioan egoteak, zaildu egin du Bilduren lana. Alde batetik proposamenak egiteko beharrezko informazioa lortzeko tramite asko egin behar ditugulako, eta, beste alde batetik, egin ditugun proposamenak onartu eta egitea udal gobenuaren menpe geratzen delako. Airean geratu diren proposamenen artean, udaleko batzorde informatiboen banaketa, kiroldegia kudeatzeko plana, herriko lokalen erabilera baimentzen duen araudia, zinegotziok jaso behar dugun diruaren inguruko proposamena‌ Oposiziotik lan egitea eta informazioa eskuratzea lan nekeza bada ere, herritarrak informatzeko eta gure artean zubiak eraikitzeko asmoz, herri batzarrak eta hiru hilabetekaria jarri ditugu martxan. Gaurtik aurrera ere, herritarron partehartzea bermatzeko tresna desberdinak sortuko

ditugu, helburua baita.

herritarron Bakio eraikitzea

Egoera ekonomikoa. Oraindik ez dugu zorraren zifra zehatzik. Guk argi dugu, zifra hau izan ezean, nekez egingo diogula aurre egoerari. Gaixotasuna zein den jakin barik nekez aplikatuko diogulako sendatzeko beharrezkoa duen tratamendua gaixoari. Herritarroi inongo informaziorik eman gabe hainbat neurri aplikatu dira: herriko farola erdiak itzali dira, ekitaldi batzuk diru laguntzarik gabe gelditu dira, herriko jaiek dirulaguntza sinbolikoa jaso dute, kiroldegia itxi da, Uribe Butroi mankomunitatetik irten gara‌ Aurten ez dugu aurrekonturik onartu. 2011ko aurrekontua, aurreko legegintzaldian onartu zena, luzatu dute 2012rako. Zergaitik ez du udal gobernuak 2012ko aurrekontua aurkeztu? Marra gorri guztiak zeharkatu ditugulako. Legeak debekatu egiten digu aurrekonturik onartzea. Bildukook, argi dugu, aurreko urteetako kudeaketa txarrak ekarri gaituela gaur egungo egoerara. Hauteskunde kanpainan entzundako mezuen kontra, aldiz, legegintzaldi hau, kontinuistatzat jo dezakegu, aurreko egoerarekin apurtu eta bestelako politika bat diseinatu beharrean, isiltasunak gobernatzen duelako gure herria. Urte gazi-gozoa izan da Bilduko zinegotziontzako. Alde batetik, zaila izan da; proposamen bat egin dugun bakoitzean, arraozoirik gabe jasotako erantzun negatiboak onartzea, udaletxearekin lotutako bilera desberdinen berri kalean jasotzea; herritarren bozken %45a ordezkatzen duen koalizioa, erabakitzeko foroetatik kanpo uzteko lotsarik ez dutela bizitzea. Zaila, azken baten hamaika proiektu eta amets izanda, gaur egun diseinatu nahi duten Bakio horretatik, behin eta berriro kanpo uzten dituztela ikustea. Beste alde batetik, kargua konpromiso osoz baina urduri hartu bagenuen ere, harro eta lanerako babesaz sentitu gara, herritarren %45ak gure proiektuan sinistu duelako. Lan instituzionalean sentitu dugun hotz hori, herri batzarretan eta baita bilera desberdinetan adierazitako babesak berotu du. Eskerrik asko urte luze honetan bidea erreztu diguzuen guztioi. Gaur, duela urte bete baino ozenago, bestelako Bakio bat beharrezkoa dela aldarrikatzen jarraitu behar dugu. Egoera zailak bizi baditugu ere, Bildukook alternatibak eraikitzeko tresnak diseinatu eta martxan jartzeko konpromisoa berresten dugu. Herritarron Bakio eraikitzeko ordua heldu da.

.

Animo, danon indarra beharrezkoa da!

5


bildu

GURE HERRIAREN EGOERA EKONOMIKO HONEK, BESTELAKO IRTENBIDEAK BEHA Gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoa ulertzeko, atzera egin behar dugu, 1997 arte, hain zuzen. Urte horretan, udal gobernuak kultur elkarte eta herritarrak deitu zituen “Prospetiker” izeneko proiektuan parte har zezaten. Proiektu honen helburua, 2010eko Bakio diseinatzea izan zen. Hausnarketa horren emaitza, udalak kaleratutako txostena izan zen. Txosten honetan, 2010eko Bakion garatu beharreko hainbat gai azpimarratu zituzten herritarrek: eskola, kanpina, albergea, euskera, kultura… Baina herriaren kalterako hausnarketa horretatik aurrera, udal gobernua, txosten horretatik gehien interesatzen zitzaizkion proiektuak iragartzen hasi zen. Herritarren babes gutxien izan zuten proiektuak, alegia: golfa, talasoterapia, etxebizitza garestiak… Udal gobernuak, proiektu eta diskurtso politikoekin batera, estruktura berri bat sortu zuen. Estruktura: udaletxea eta herria gobernatzeko modu desberdin bat. Herritarra izan beharko litzatekeen prozesua, udaletxean sartu eta bertan blindatu zuten. Hiru polizia munizipal kontratatu ziren, (normalean gurea bezelako herrietan aguazilak baino ez dira egoten), polizien jefea ere kontratatu zen, udala kudeatzeko gerente bat kontratatu zen, komunikazio gabinete bat kontratatu zuten, bi aparejadore kontratatu ziren, arkitektoa kontratatu zen, zerbitzu guztiak azpikontratatu ziren… (tauletan argi ikusten da zein izan den udalaren bilakaera). Udalak herritarroi eman behar dizkigun oinarrizko zerbitzuen gastua izugarri handitu zuten, azpikontraten eraginez. Inbertsiotara bideratutako gastua izugarri haunditu zuten eta udaleko langileen gastua, izugarri handitu zuten.

Zer gertatu da? EAJko zinegotziek osatzen zuten udal gobernuak estruktura diseinatu eta martxan jarri zuen. Baina aurreikuspen falta eta proiektu politiko huts batean

6


bakio

OA LARRIA ETA SAKONA DA. EGOERA AR DITU oinarritzeagatik, urteak aurrera joan ahala estruktura hau errealitateak desmontatu zuen. EAJko politikoek, akatsak onartu beharrean, arazoei lepoa eman eta inoiz ailegatuko ez ziren ingresoak urtero aurrekontuetan sartuz, eta egoera ekonomiko erreala ezkutatuz, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz. Bildu osotzen dugunok berriz, kudeaketa txarra deitzen diogu horrela jokatzeari, EAJren jokaera honek ekarri duelako gaur egun dugun zor ekononomikoa. Orain, 2012ko abuztuaren 8an, ez dakigu zein den Bakioko Udalak duen zorra. Daukagun informazio bakarra, udal gobernuak, ordaindu gabeko fakturetan 6.270.785,52₏ zor dituela da. Irrati, telebista, internet eta medio guztietan, Bizkaiko Foru Aldundiak dekretu bat kaleratu duela entzun dugu. Dekretu honen bitartez udalen zorpetze maila handitu daiteke. Marra gorri guztiak gainditu dituzten udalek, Bakio barne, kreditu bat eskatu dezakete ordaindu gabe dituzten fakturak ordaindu eta lasaitasunez 10 edo 15 urtetan bankuak utzitako dirua bueltatzeko. Bakioko udal gobernuak hau onartuko du? Kreditu hau eskatuz gero, udal gobernuaren betebeharra izango da, herritarren beharrizanen gainetik, zorraren ordainketa egitea. Herritarrok ordea, prest gaude gure kultura, euskera, laguntza soziala‌.murriztu daitezen? Udala txarto kudeatu dutenei erantzunkizunak eskatzea, ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina zergaitik ez du jarrera berdina gaur egungo udal gobernuak? Bildukook argi dugu. Bakio biziberritzeko, bestelako politika bat behar dugula, herritarrak ardatz izango dituen politika, alegia. >

7


bildu Udal gobernua, errealitatetik urrun dauden mezuak kaleratuz El equipo de gobierno publicando mensajes que nada tienen que ver con la realidad.

“Los

2006.12 diferentes proyectos que se están

desarrollando en Bakio, son consecuencia de

2007.05

“Bakio es una localidad viva, en continuo crecimiento.

Desde

el

Ayuntamiento

una reflexión realizada en el año 1997 por los

trabajamos en su gestión y desarrollo con

colectivos y personas individuales de nuestro

la finalidad de construir un pueblo moderno,

municipio participantes en la elaboración del

respetuoso con el entorno y capaz de responder

Plan Estratégico Bakio 2010.

satisfactoriamente a las necesidades de sus

habitantes: viviendas sociales, equipamientos

2006.12.10

“Rentería reiteró que “en el Plan Estratégico

deportivos, actividades lúdico-culturales, etc. último,

no

quisiera

participó todo el mundo, precisamente por

oportunidad

de

reafirmar

razón de esa misma reflexión, por la herencia

compromiso que tenemos todos los que

de cómo se construyón en los 60-70. Podemos

trabajamos en el Ayuntamiento día a día en

estar tranquilos, porque la garantía y el aval

favor de una política de transparencia y de

del Plan Estratégico es importante, es nuestra

servicio al ciudadano….

póliza.

2007ko udaberria

“Pero, ¿Bakio es realmente viable?

Nuestro partido siempre lo ha tenido claro:

Por

dejar

y

pasar

la

renovar

el

Txomin Renteria

2008.06

“El aumento de población trae nuevos y mejores servicios

queremos un pueblo que ofrezca calidad de

El censo de Bakio alcanzó en 2007 los 2.189

vida, que esté suficientemente equipado, que

habitantes, aumentando el 46,2% respecto

disponga de servicios para vivir en él durante

al censo de 1997, que contabilizaba 1.500

todo el año. Pero claro, escuchas a otros y te

habitantes. Es el municipio vizcaíno que

das cuenta que no saben lo que quieren.

más ha crecido en la última década, por

Cuando oigo cosas como lo de Bakiodor o comentarios parecidos, lo veo claro: no tienen modelo de pueblo; a veces pienso que si pudieran, cerrarían hasta la playa. Si fuera por algunos, seguiríamos como hace 20 años. Y además, no ven la botella ni medio llena, siempre vacía, pero sin alternativas. Al margen del txakoli y algunas explotaciones puntuales, somos un pueblo principalmente turístico y necesitamos seguir potenciando este sector

delante de Maruri (45.5%), Murueta (39%) Meñaka (34.5%) y Gorliz (34%). En algunos casos, la pérdida de población deriva en el cierre de escuelas o la pérdida de algunas subvenciones;

en

el

caso

de

Bakio,

al

aumentar la población se necesita poner en marcha varios servicios. Así, en esta última década han cristalizado proyectos como la Haurreskola, el Polideportivo, el Gaztegune, más viviendas de protección oficial, etc.

para que vivir en Bakio todo el año sea una

Bakio refleja la tendencia migratoria de la

realidad. El trabajo y el esfuerzo realizado

última década: los grandes municipios pierden

hasta la fecha nos ha llevado a mejorar la

población progresivamente en beneficio de los

calidad de vida de este municipio.

pequeños.

Txomin Renteria

8


bakio 2009.05

“Bakioko

¿Qué hacer ante esta situación?

talasoterapia zentroa 2009.

urtearen amaieran iminiko da martxan. Kiura Talasoterapia S. L. enpresa sustatzaileak laster

ekingo

deutso

itsasoko

uren

bainuetxea egiteko lanen lehenengo faseari.

1

Bainuetxea Bakioko itsas pasealekuaren

Sacar a la luz todas las facturas del cajón para realizar una lectura real de la situación económica, una lectura transparente.

erdialdean egongo da, hareatzan bertan. Hasikerako

proiektua

2007rako

egoan

aurreikusita, baina aldaketa batzuk egin jakoz hasikerako planari, proiektua hobetu ahal izateko. Ganera, alderdi batzuk doitu egin

dira,

ingurumen

aldetik

bermerik

handienak izateko. Halanda ze, Bakioko talasoterapia bideratuko

zentroko dira,

urak

baina

2

kostaldera

uren

egokia bermatuko dauen aldez aurreko

tratamendua jaso ostean.

“Comparando

los datos de 2010 con

3

los de 2009, la mejoría es evidente. y diversos ajustes en los contratos más significativos, el ejercicio actual se ha con

1.846.710,45

más

de

beneficio (en 2009 fueron 1.262.454,07 €), una disminución del remanente negativo de tesorería de 1.189.080,85 € (en 2009 fue

4

de 3.127.228,75 €) y un incremento en el

(en 2009 fue de -1.032.162,20 €).

2012.04

asko hazi dira. Aldaketa horien beldur diren herritarrak beti egongo dira. Proiektuaren kontra agertu ziren horiek segurtasun eza eta beldurra

sentitzen dute aldaketen

aurrean. Aldaketen martxa baretu da, baina berriz ere azkartzen direnean barriro agertuko dira. Bizitzan bertan ere holako jarrerak izaten

dituzte batzuek aldaketen aurrean.

Aitor Apraiz

Diseñar el camino para salir de esta situación.

Definir una política económica real. Adecuada a las necesidades de las y los ciudadanos. Diseñada mediante participación ciudadana.

superávit presupuestario de 1.782.176,77€

“Bakio eta kostako herriak azken urteetan

responsabilidades

El diseño de este camino creemos que se debería de hacer con asesores neutrales. Esto daría una dimensión real a la situación actual.

Tras reducciones de gasto importantes

cerrado

Pedir políticas.

Llevar ante el juez todas las irregularidades cometidas y la mala gestión.

kalidade

2011.05

Dar cuenta de la deuda real del ayuntamiento

5

Diseñar un reglamento interno en el ayuntamiento. Este reglamento tendría como objetivo redactar una Ordenanza para regular el trabajo del alcalde y del gobierno. Diseñar un protocolo para la aprobación tanto de proyectos como de planes a largo plazo.

9


bildu

ERRENTERIA (capítulo 1) El pasado mes de abril Bildu recibió una llamada telefónica del alcalde, invitándole a participar en una reunión a tres bandas (EAJ-Sukibide-Bildu) para tratar sobre la modificación del convenio urbanístico que el ayuntamiento y Sukibide habían firmado el 2 de agosto del 2006, para el desarrollo urbanístico de “Errenteria”. Convenio urbanístico incumplido a día de hoy. Esta invitación creó dudas y preguntas dentro de la coalición: ¿Debemos participar en algo que habíamos rechazado y denunciado, y seguimos denunciando porque lo definimos como urbanismo salvaje, especulativo? ¿Por qué ese interés de que Bildu participe en esta mesa si hasta ahora han ninguneado a la oposición? ¿Será que nos quieren tener callados y calladas, sin hacer ruido en la calle? Para responder estas preguntas tuvimos que reflexionar y determinar si podía ser una oportunidad para reorientar y corregir en lo posible la falta de interés municipal que demuestran los documentos urbanísticos, plan parcial y proyecto de reparcelación, en solucionar por medio de esta actuación urbanística los problemas del municipio (suelo para dotaciones escolares, espacios deportivos privados y no públicos, espacios libres públicos… excesos de urbanización…) así como reconducir y corregir la falta de legalidad de un proyecto de reparcelación redactado por Sukibide, con graves prejuicios para los pequeños propietarios del sector. Decidimos participar siempre que se pudiera acompañar nuestra presencia de un asesor. Una persona de confianza de Bildu muy cualificada por su perfil profesional. Aceptaron.

¿Para qué íbamos a participar? • Para que de los 2.400.000€ que Sukibide debe, desde el año 2006, al ayuntamiento por lo terrenos vendidos, se efectuara de forma inmediata un 1° pago de 600.000€ y garantizar en lo posible el pago del dinero restante, conforme a los dispuesto en el convenio. • Para reivindicar más viviendas de VPO y paliar el premeditado incumplimiento de las obligaciones del ayuntamiento con este

10

tipo de viviendas impuesto en la ley del suelo vasca, con la firma precipitada del convenio. Aunque sabemos que la solucion a la problemática de la vivienda no es construir VPO y que Bakio necesita diseñar una política integral apostamdo por el alquiler social, somos conscientes que la única forma de conseguir vivienda protegida, hoy por hoy es el compromiso de construir VPO. • Para conseguir reservar y mejorar terrenos para dotaciones escolares que permita una necesaria ampliación de “Urkitza Ikastetxea”. • Para exigir al ayuntamiento que corrija errores e ilegalidades de reparcelación. Muchos errores y graves. • Para que Sukibide atienda y resuelva las injusticias cometidas con los y las propietarias pequeñas. Propietarios y propietarias afectadas de esos graves errores e ilegalidades en la reparcelación.

¿Qué valoración hacemos a fecha de hoy? • Se ha llegado a un principio de acuerdo en cuanto a los pagos y plazos en los que Sukibide deberá abonar los 2.400.000€ que debe al ayuntamiento. A cambio de este acuerdo Sukibide pidió una modificación del plan parcial para adecuarlo a la ley del suelo de la CAV e incrementar el número de viviendas permitido en el plan parcial, sin modificar la edificabilidad máxima autorizada. • ¿Por qué pide Sukibide este cambio? Mediante este cambio Sukibide podría hacer más viviendas pero de menor tamaño, con mayor aceptación en el mercado e incrementando lo beneficios utilizando el mismo suelo. Queremos subrayar que todos lo proyectos urbanístico de Bakio se han firmado en vísperas de que esta ley entrara en vigor para evitar la obligación de construir más VPO. Con esta ley se hubiese tenido que construir un 75% de vivienda de protección oficial (VPO) en Renteria. Bildu puso encima de la mesa que si se acepta el cambio que pide Sukibide, también debería incrementar el número de VPO como exige la ley. Nuestra propuesta creo cierta tensión. El alcalde llego a decir, que allí estábamos para cobrar


bakio “la pasta”. Sukibide, se mostro receptivo y acepto la posibilidad de modificar el número de VPO dependiendo de la demanda. Así se refleja en el pliego de condiciones para apuntarse a las VPO. • Sobre la reserva del suelo para una futura ampliación de Urkitza Ikastetxea. Ante la aspiración de la asociación de padres y madres de la escuela para conseguir “DBH” en Bakio y las informaciones que nos han hecho llegar que dicen que la escuela se esta quedando pequeña, creemos que es un acto de responsabilidad y visión de futuro el abordar ahora este tema. Sukibide y Bildu empezamos a hablar del tema, de cómo se podía hacer…..pero el equipo de gobierno no mostró ningún interés en profundizar en este tema.

• Sobre la exigencia de subsanar errores en la reparcelación, desde Bildu exigimos que el convenio nuevo se publicase en el Boletín Oficial de Bizkaia para que cualquier ciudadano o ciudadana pudiera alegar sobre cualquiera de los cambios introducidos. Junto con el convenio también se publicó el pliego de condiciones para apuntarse a las VPO y tasadas. • Desde Bildu hemos puesto alegaciones a este pliego de condiciones porque en las VPOs no se valora la antigüedad del empadronamiento. Nos parece de sentido común y justicia el priorizar el acceso a estas viviendas a aquellas personas que quedaron fuera y a las que tuvieron que renunciar a las tasadas en sorteos de promociones anteriores.

.

La valoración final Las y los que formamos Bildu creemos que por encima del dinero que tiene que cobrar el ayuntamiento, debemos tener una visión más amplia, pensar en el pueblo y jugar con vistas al futuro. Nuestro trabajo debería de ser preocuparnos en solucionar los problemas que tienen las y los bakiotarras en sus diferentes ámbitos y tener la capacidad de proyectarlas al futuro. Por desgracia, no es esto lo que percibimos en las reuniones ya que el equipo de gobierno da a entender que solo le preocupa el dinero, por lo que es bueno recordarles que las decisiones que tomemos en Bildu sobre el convenio, proyecto de reparcelación y modificación del plan parcial dependerá de las correcciones que se introduzcan en esos documentos en cumplimiento de las exigencias antes expuestas. > Seguiremos informando sobre este tema en las siguientes revistas

11


bildu IRIZPIDE GABE MURRIZKETAK EGITEN... Legegintzaldia hasi geneuenean aho batez onartu genuen San Jose eguna tokiko jai izendatzea. Bilduko zinegotziok argi daukagu, San Jose egunak gure herriaren historian izan duen garrantzia. Galduta egon bada ere, azken urteotan bakiotarrontzako ezezik Bizkaiko egutegian ere jai esanguratsua bihurtu da. Aurten, egoera ekonomikoa dela eta, San Jose egunean hainbat murrizketa egin dira, batez ere, azpiegiturei dagokionez. Bilduko zinegotziok argi geneukan, ezin genuela karpa jartzea onartu. Frontoia erabiltzea proposatu genuen. Udal gobernuak gure proposamena onartu zuen. 2012. urteak aurrera egin ahala, udal gobernuak hainbat murrizketa egin ditu egoera ekonomikoa aitzakitzat hartuta:

Kiroldegia itxi dute

Hainbat ekintza kultural dirulaguntza gabe utzi ditu: Gerra garaian ume izan ziren bakiotarrei omenaldia, Gazte Eguna, Txistulari Eguna (egun hau desagertu egin da). Eta beste ekintza batzuetan murrizketak aplikatu ditu: Bakioko jaiak, San Juan eguna…

Udalak eskolari ematen zizkion laguntzak murriztu ditu: Herriko farola fotokopiadoraren rentinga ez du erdiak itzali ordaintzen, diruz laguntzen zituen ditu ekintza batzuk jada ez ditu diruz laguntzen. Hainbat zerbitzuren maiztasuna murriztu dute: zaborrak batzea, Uribe Butroiko belarra ebakitzea mankomunitatetik irten adibidez. gara dirua aitzakitat

Uda heldu denean aldiz, udal gobernuak Bilduko zinegotzioi aurrez informaziorik ez iritzirik eskatu gabe, marmitako egunean, karpa jartzeko erabaki hartu zuen. Gobernuak, badaki karpa jartzeak, udaletxeko langileak hainbat egun lan horretan ibiltzea suposatzen duela. Zenbat balio du langileen lanak? Zein da dirulaguntzak emateko EAJk jarraitzen duen irizpidea? Zergatik marmitakoan karpa eta beste hainbat kultur elkarteri ezezkoa hainbat eskaeretan? Bilduko zinegotziok ozen salatu nahi dugu erabakia. Alde batetik, berdintasun printzipioaren kontrako erabaki bat delako eta beste alde batetik, gardentasun falta delako herritarrei laguntzak banatzeko irizpideak argi eta garbi ez azaltzea. Hauteskundeak pasa eta bi egunera, 2011ko maiatzaren 24an, Bakioko EAJk interneten duen blogean, hau idatzi zuten: ”La atención a las personas son claves como «escuchar, comprender, responder y comunicar», además de trabajar por la igualdad y la integración de todos los bakiotarras completan el decálogo de intenciones del PNV de cara a los próximos cuatro años”. Gaur egun hartzen diren erabakiek aldiz, argi uzten dute, udal gobernuak duen amnesia politikoa.

hartuta.

¿Cúanto dinero cuesta poner la carpa? Aunque aún hoy no conocemos el dato del gasto de la carpa, consultando facturas de años anteriores este es el precio que se ha pagado por montar la carpa. Marmitako 2011. 1982,82€ (montaje). Para calcular el coste total a este precio hay que sumar el transporte y el coste de mantener a la brigada trabajando en el montaje de la carpa. El equipo de gobierno nos presento una ordenanza de precios públicos para aprobar en el último pleno de Julio. Pero sin avisar ni explicar por qué, esta ordenanza no se metió en el orden del día y no se ha vuelto hablar más de ella. En la misma, el ayuntamiento valoraba la carpa en:

12

Alquiler en almacén

Montaje

Carpa entera

4.500 €

3.000 €

Media carpa

2.250 €

1.500 €


bakio LA BOLSA DE TRABAJO PARA MUNICIPALES: UN CULEBRÓN SIN FIN 26.02.2012 En el pleno, el secretario dio cuenta

de los decretos de alcaldía de ese mes. También se dio cuenta del decreto 66/2012. Mediante éste, el alcalde decidió crear una bolsa de trabajo para contratar alguaciles y redactó las bases para formar parte de ésta. (El decreto lo firman tanto el alcalde como el secretario del ayuntamiento).

27.04.2012

Se publica la lista de admitidos para hacer las pruebas de acceso a la bolsa de trabajo. Se fija la fecha para el primer examen. A medida que se publican las notas de los exámenes van fijando la fecha de las siguientes pruebas.

04.05.2012

Primer examen. Se publican los nombres de las personas que forman el jurado.

10.05.2012

Segundo examen para verificar los conocimientos de euskera de las y los participantes. No se publica el nombre de las personas que forman el jurado. Las y los ciudadanos que tengan el PL2, quedaron exentos de este examen.

16-17.05.2012

Entrevista personal. No se publica el nombre de las personas que van a formar parte del jurado.

18.05.2012 admitidos.

Se publica la lista de las y los

22.05.2012 Las y los concejales de Bildu después

de comprobar que en la tercera prueba, en la entrevista personal, no se personó el tribunal, el 22 de mayo, pusimos una alegación pidiendo al alcalde que repitiera este examen. Nuestra petición: Repetir la entrevista personal porque solamente la había valorado el jefe de los policías municipales. El objetivo era que el jurado definido en las bases de la selección cumpliera con su trabajo.

23.05.2012

El secretario interventor del ayuntamiento redacta un informe donde nos da la razón. Dice, que la entrevista no cumple la ley vigente y le pide al alcalde que atienda nuestras peticiones. Aparte de las alegaciones de Bildu, una ciudadana también impugna el proceso de selección. Esta ciudadana, alega tanto la entrevista personal como el examen de euskera. El secretario interventor del ayuntamiento también da la razón a esta ciudadana y pide que se anule la validez de los

meritos también.

24.05.2012

El alcalde mediante decreto, hace oídos sordos a la petición de Bildu, y deja sin validez todas las pruebas que no cumplen la ley. Decide por decreto que solamente puntúe la prueba escrita. Esta decisión injusta provoca que dos ciudadanos que figuraban dentro de los cinco alguaciles de verano queden fuera.

28.05.2012 En la comisión informativa

las y los concejales de Bildu denunciamos la actitud del alcalde. Le pedimos que repitiera las pruebas de la selección. Éste desoyó nuestras propuestas y replicó que no iba a cambiar el decreto.

29.05.2012 El alcalde publica otro decreto. Nos

encontramos ante una nueva situación. Por un lado, deja sin validez los decretos anteriores y da por buena la lista de admitidos publicada el 18 de mayo. Manda revisar de oficio el decreto de alcaldía 66/2012. El Gobierno Vasco deberá decidir si el procedimiento es bueno o no. Da por nulo el proceso de selección, suspende el procedimiento tramitado amparándose en las leyes que le dan estos poderes, y argumentando que tener hondartzainas en verano es una prioridad, decide admitir la primera lista de aceptados y aceptadas como válida hasta que el gobierno vasco se pronuncie.

25.06.2012 Se prorroga por decreto de alcaldía el

contrato de los alguaciles por no tener la resolución del gobierno vasco sobre el proceso de selección.

Si la situación económica es grave, aún es más grave funcionar sin previsión. Es grave que el único proyecto político sea “hacer antes de no hacer”. Andar buscando leyes que respalden unas decisiones políticas que no tienen ni pies ni cabeza, resta credibilidad a esta institución. Estamos hartas y hartos de que se tomen tantas decisiones por decreto sin un debate previo y sin tomar en cuenta las peticiones tanto de la ciudadanía como de la oposición.

13


bildu

LABUR - LABUR > Udalbiltza berriro ere martxan da 1999. urtean Euskal Herriko 21 alkatek egindako deialdiari erantzunez, 317 herriko 666 alkate eta zinegotzi batu ziren Iru単ean. Biltzar honetan, Udalbiltzako Batzorde Iraunkorra aukeratu zen. Batzorde honek bere gain hartu zuen udal arloko erakunde nazionala eratzea eta hau sortu aurretik egin beharreko lanak burutzea. Honek, 1999ko irailaren 18an dei egin zien Euskal Herri luze zabaleko udal hautetsiei, Bilboko Euskalduna Jauregian biltzera eta erakunde nazionala sortzera. Bilera honetan, 354 herrik eta 1788 hautetsik hartu zuten parte. Bilera honek izugarrizko oihartzuna izan zuen bai Euskal Herrian eta baita gure lurraldeetatik kanpo ere. Sorrerako bilera honetan Udalbiltzaren helburuak onartu ziren adierazpen instituzional batean. Hauek dira adostu zirenak:

1. Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea. 2. Euskal Herriko egitura politikoa eraikitzen laguntzea. 3. Euskal Herriaren nazio eraikuntza bultzatzea.

4. Herrialde guztietako udalerrien artean

harremanak sendotzen laguntzea, udal ordezkarien arteko ekintza bateratuari bide emanez hainbat esparrutan. 5. Euskal Herria nazio berezkoa eta desberdindua dela adieraztea nazioartean. Baina udalbiltza sortzeko eta martxan jartzeko bidea ez zen erreza izan. 2003ko apirilaren 29an, Baltasar Garzonek 13 kide atxilotu eta Udalbiltzako kontu korronteak bloketatu zituen. Honek, urteetan egindako lana blokeatu eta paralizatu zuen. Udalbiltza proiektua urte luzez, Madrileko epaitegietan bahituta egon ondoren, 2011ko urtarrilak 21an auziperatutako kideak absolbitu zituzten eta Udalbiltzaren lanak ETAren finantziazioarekin zerikusirik ez zuela probatuta gelditu ondoren, hautetsi batzuek, Euskal Herriko hautetsi guztiei, 1999an sortutako erakundea berriro ere martxan jartzeko deialdia zabaldu ziguten.

.

2012an martxan jarriko den Udalbiltzak, jatorrizko proiektuak definitutako helburu eta balore berberak izango ditu.

> Gazta zati bat. Idiazabeltik Bakiora Idiazabalgo herriak lezio bat eman digu Euskal Herriko gizarte osoari. Jatorri eta iritzi desberdinetako herritarrak, helburu bakar baten alde elkarlanean aritzeko beharrizanaz hitz egin digute. Autodeterminazio eskubidea eta lurraldetasuna garbitu behar ditugula azaldu ziguten Txakolingunera hurbildu ginen hainbeste bakiotarroi. Herritar talde batek, Jon Maiak zuzendutako Gazta Zati Bat filma ekarri zigun. Jon Maia ere, bertaratu zen bere lanaren berri emateko.

14

Proiektu polita da Idiazabalgo herriak abiarazi duena, euskaldunok gure etorkizuna erabakitzeko beharrizana dugula erakutsi digu.

.

Eskerrik asko, Idiazabalgo herriari, Jon Maiari eta gure eskuetara film hau ekarri duen bakiotar taldeari!


bakio

> Berriak gure ziztada behar du!

> Bakio memoria historikoa berreskuratzen

Herritar talde batek Martxelo Otamendi, Berriako zuzendaria, gonbidatu zuen Bakiora, Berriaren, euskara hutsean kaleratzen den egunkari bakarra, egoera latzaren berri emateko. Proiektu honek bizi iraun dezan, herritarron ziztada behar duela azaldu zigun. Informazio gehiago nahi izanez gero:

Bakioko herritar batzuek, 2006. Urtean Bakioko memoria historikoa berreskuratzeko lana abiarazi zuten. Gudariak omendu dituzte, hildakoak, bizi direnak, emakumeak...Aurten, gerra garaian ume izan zirenei tokatu zaie Euskal Herriko historiako unerik latzenak deskribatzea. Hainbeste urtetan ezkutatu nahi izan duten historia berreskuratzen hasi gara. Herritarron bizipenak, sentimenduak eta sufrimendua ezagutzen hasi gara, memoria historikoa egiten, alegia.

.

https://www.berria.info/berrialaguna/ekarpenak

Bildu osotzen dugun herritarrok, eskerrak eman nahi dizkiegu testimonioak batzen dabiltzan herritarrei eta batez ere, hainbeste urtez isilik mantendu dituzten istorioak, kontatzen diharduten herritar guztiei. Bukatzeko azpimarratu nahi dugu, aurten, udal gobenuaren partetik ez dela laguntza ekonomikorik izan. Argi dugu, memoria historikoak leku esanguratsua merezi duela baita udal aurrekontuetan ere. Esaerak dioen bezela izan zirelako gara eta garelako izango dira. Beraz,udal gobernuari eskatzen diogu eman diezaiogula merezi duen lekua, herriaren historiari.

.

Bakioko kultur eta kirol alkarteak Berriaren omenez egindako portada berezia

15


Urtea hasi denentik hiru dira Euskal Herrian erahil dituzten emakumeak. Euskal Herritarrak berriro ere kalera irten behar izan gara parekidetasuna aldarrikatzeko. Argi dago, indarkeria estruktural baten aurrean aurkitzen garela. Honen aurrean parekidetasuna helburu izango dituen politikak diseinatu behar dira, aldarrikapenetik ekintzetara pasatu alegia. Herriko jaietan ere, dei egin nahi dizuegu herritar guztioi, edozein erasoren aurrean erantzutera eta mobilizatzera. Argi utzi behar dugu:

Bakion ez dugu emakumeen kontrako erasorik onartuko!

Harremanetan jartzeko bakio@bildu.info www.facebook.com/bildubakio Udaletxean: barikuetan 10:30etatik 12etara

bakio

www.bildu.info/bakio

4. boletina 2012ko abuztua  

Bakioko Bilduk egindako 4.boletina | Boletin nº 4 realizado por Bildu de Bakio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you