Page 1


bildu AZKEN OSOKO BILKUREN LABURPENAK Abenduko osoko bilkuran, 2010eko kontu orokorra onartu zen PNVren baiezko botoen bidez. Bilduko zinegotziok eta herritar batek ere alegazioak jarri genituen. PNVko udal gobernuak entzungor egin zien gure eskaerei eta gure argudioak baztertu zituen. Beraz, PNVko zinegotzien baiezko botoen bidez onartu zen kontu orokorra. 2011

Abendua

Honez gain, bilkura honetan, PNVk 650.000€ko mailegu bat eskatzea proposatu zuen. Bilduko zinegotziok argi adierazi genion alkateari mailegua eskatu aurretik egoera ekonomiko erreala ezagutu behar genuela. Gure eskaerei entzungor egin eta PNVko zinegotzien baiezko botoen bidez onartu zen Bakio gehiago zorpetzea. Idazkariak esan zigun udalak ordaindu gabe zituen fakturetan 6.064.201,34€ko zorra zuela eta hiru hilean behin aurkezten duen txostena erakutsi zigun. Bilkura bukatzeko Bilduko zinegotziok, Euskal Presoak Euskal Herriratzearen alde urtarrilaren 7an egin zen manifestazioarekin bat egitea proposatu genion PNVri. Honek gure mozioa baztertu egin zuen. PNVko zinegotzi guztiek kontrako botoa eman zuten.. Con los votos a favor del PNV se aprobó la cuenta general del 2010. Las y los concejales de Bildu y un ciudadano presentamos alegaciones. El PNV hizo oídos sordos y, después de desestimarlas, aprobó la cuenta general. Otro punto del pleno fue debatir sobre la contratación de un crédito de 650.000€. Las y los concejales de Bildu votamos en contra porque creemos que sin conocer la situación real económica no podemos apoyar esta decisión. El PNV con los votos a favor de sus concejales y concejalas aprobó endeudar más el ayuntamiento. El secretario nos informó sobre la morosidad del ayuntamiento. Las facturas impagadas ascendían en diciembre a 6.064.201,34€. Desde Bildu presentamos una moción con el objetivo de que el ayuntamiento de Bakio se adhiriera a la manifestación del 7 de enero a favor de los derechos de las y los presos políticos. El PNV votó en contra.

Urtarrilean bi osoko 2012 bilkura egon ziren. Premiazko osoko bilkura bat egin behar izan genuen, Bilduko zinegotziok, ohiko osoko bilkuran aztertutako bi gairen gaineko informazioa bilkuraren egun berean jaso genuelako.

Urtarrila

2

PNVko zinegotzien aldeko botoen bidez onartu ziren Guedan enpresarekin (Kiroldegiaren kudeaketaz arduratzen zen empresa) kontratua deuseztatzeko baldintzak. Bilduko zinegotziok

abstenitu egin ginen. PNVri eskatu genion udalak bere gain har zezan herritarrei zor zaien dirua ordaintzeko ardura. Lorezaintza eta baita kale garbiketaren ardura zuten enpresekin kontratua deuseztatzeko erabakia hartu zen urtarrilean PNVko baiezko botoen bidez. Bilduko zinegotziok abstenitu egin ginen, eta PNVri eskatu genion Lantegi Batuak, irabazi asmo gabeko fundazio bat denez, errespetuz tratatzeko. Kiura SL enpresarekin udalak sinatutako kontratua bertan behera gelditu zen aho batez, Bilduko zinegotziok baietz bozkatu genuelako. (Kiura= talasoterapia egin eta kudeaketaz arduratu behar zen enpresa). PNVko zinegotziek aldeko botoen bidez, Promociones Gailur SL enpresarekin udalak sinatutako hitzarmen urbanistikoaren aldarazpena onartu zen. Aldarazpen honen ondorioz, Bakiok ez ditu kobratuko berandu ordaintzeagatik sortutako interesak. Bilduko zinegotziok abstenitu ginen enpresa pribatu baten interesak herritarron interesen gainetik jartzen direlako. PNVko zinegotzien aldeko botoen bidez, herriko lokalen erabilera arautzeko ordenantza onartu zen. Bilduko zinegotziok kontra bozkatu genuen. Bildu taldeak jarritako alegazio guztiak eta egindako ekarpen guztiak baztertu zituen PNVk. Bildu taldeko zinegotziok bi mozio aurkeztu genituen: alde batetik Mungialdeko Gizarte Zerbitzuen Partzuergoan Bakiok bi ordezkari izateko proposamena, aho batez onartu zena eta, beste alde batetik, Garoña zentral nuklearra ixteko eskaria. PNVk gure mozioaren kontra bozkatu zuen, eta mozio alternatibo bat aurkeztu zuen. En enero se celebraron dos plenos. Con los votos a favor de los y las concejales del PNV se aprobaron las condiciones de la ruptura del contrato con Guedan (empresa que gestionaba el polideportivo). Desde Bildu le pedimos al PNV que el ayuntamiento se hiciera cargo de pagar a los afectados y afectadas por el cierre del polideportivo, sin esperar a pagar a Guedan para que éste procediese a pagar a los y las afectadas. En enero también se adoptó la decisión de rescindir los contratos con la empresa de jardinería y limpieza vial con los votos a favor del PNV. Las y los concejales de Bildu nos abstuvimos. También se rescindió el contrato con la empresa encargada de hacer y gestionar la talasoterapia (Kiura S.L.). En este caso las y los concejales de Bildu votamos a favor y la decisión se tomó por unanimidad. Con los votos a favor del PNV se aceptó modificar el convenio urbanístico con Gailur S.L. Por esta


bakio modificación, la empresa no tendrá que pagar al ayuntamiento los intereses generados por pagar tarde. Los y las concejalas de Bildu nos abstuvimos. Creemos que con esta decisión se anteponen los intereses de una empresa a los intereses de la ciudadanía. Se aprobó la ordenanza para regular el uso de los locales del pueblo. Las y los concejales de Bildu votamos en contra porque desde el PNV se desestimaron las alegaciones de Bildu y no se aceptó ninguna de las propuestas realizadas desde la oposición. Las y los concejales de Bildu presentamos dos mociones: una, con el objetivo de pedir en el consorcio de servicios sociales de Mungia que Bakio tenga dos representantes. Se aprobó por unanimidad. La segunda, para pedir como ayuntamiento el cierre de la central nuclear de Garoña. El PNV presentó una moción alternativa y voto en contra de la moción presentada por Bildu.

Bilboko Ur Partzuergoan sartzea onartu zuten PNVko zinegotziek. Bilduko zinegotziok abstenitu egin ginen, udal gobernuak gaia sakontzeko beharrezkoa den informazioa ez zigulako luzatu.

2012

Otsaila

Bilduko zinegotziok bi mozio aurkeztu genituen, alde batetik Kutxanbanken administrazio kontseiluaren osaeran, Bildu kanpoan uzteko hartutako erabakiaren kontrakoa eta beste alde batetik martxoaren 8an, parekidetasunaren alde kalera irtetzeko deia luzatzen zuena. PNVk lehenengo mozioaren kontra bozkatu zuenez bertan behera gelditu zen. Bigarren mozioa, aldiz, aho batez onartu zen. Las y los concejales del PNV aprobaron entrar en el consorcio de aguas de Bilbao. Las y los concejales de Bildu nos abstuvimos. Las y los concejales de Bildu presentamos dos mociones: una moción para denunciar la decisión de dejar fuera a Bildu del consejo de administración de Kutxabank, y otra, para hacer un llamamiento a la ciudadanía para participar en las movilizaciones el 8 de marzo. El PNV votó en contra de la primera moción. La segunda moción se aprobó por unanimidad.

Martxoan, bi osoko bilkura izan ditugu. Premiazko bat eta ohikoa. Premiazkoan, Ur Partzuergoan sartzeko baldintza orokor eta bereziak onartu ziren PNVko zinegotzien aldeko botoen bidez. Bilduko zinegotziok abstenitu egin ginen partzuergoan sartzeko prozesua iluna izan delako eta gure herriak ur autonomia duelako. Prozesu honen nondik norakoak aztertzeko beharrezko informazioaren zati bat, plenoa baino 6 ordu lehenago jaso genuen. Gaur egun, ez 2012

Martxoa

dugu ezagutzen zenbat garestiago ordainduko dugun metro kubikoa. Ohiko bilkuran, PNVko zinegotzien baiezko botoen bidez, 2011ko aurrekontuen aldarazpena onartu zen. Aldarazpen honen bitartez, Foru Aldunditik, datorren dirulaguntza bat onartu zen. Dirulaguntza hau, Aldundiko “imprevistos” partidatik dator eta gerenteari kalte-ordainak ordaintzeko eskatu zuen udal gobernuak. Bilduko zinegotziok kontra bozkatu genuen. Gure ustez, gerentearen auzia auzi politiko bat dam beraz, PNVk berak ordaindu beharko luke. Ezin dugu onartu bizkaitarron dirua ez bakiotarrona ere, erabaki politiko batek sortutako kalte ordaintzeko erabilitzea. Idazkariak esan zigun udalak ordaindu gabe zituen fakturetan 6.186.458,33€ko zorra zuela martxoan eta hiru hilean behin aurkezten duen txostena erakutsi zigun. Bilduko zinegotziok, Bateragune auzian auziperatutako euskal herritarren askatasuna eskatzeko premiazko mozioa aurkeztu genuen baina PNVko zinegotzien ustez mozioa ez zenez premiazkoa ezezko botoaren bidez, ezin izan zen edukia bozkatu. En marzo se celebraron dos plenos. Uno de urgencia y un pleno ordinario. El pleno de urgencia tuvo como objetivo debatir si aceptar o no las condiciones generales y específicas del consorcio de aguas de Bilbao. Las y los concejales de Bildu nos abstuvimos. Creemos que el proceso de integrarnos en el Consorcio ha sido oscuro y un proceso que ha evitado a toda costa el debate, teniendo en cuenta que las y los concejales de Bildu obtuvimos parte de la información, 6 horas antes del pleno. Todavía no sabemos cuánto más vamos a pagar el metro cúbico de agua. Ante ésto creemos que no podemos votar a favor de integrarnos en esta institución, sabiendo además que Bakio tiene capacidad para autoabastecerse. En el pleno ordinario, mediante los votos a favor de las y los concejales del PNV se aprobó modificar el presupuesto del 2011, con el objetivo de recibir una subvención proveniente de la diputación. La subvención proviene de la partida de “imprevistos” de Diputación y se utilizará para pagar parte de la indemnización del despido del gerente. Desde Bildu votamos en contra y reclamamos al PNV que ésto lo tiene que pagar su partido ya que tanto contratar como despedir al gerente fue una decisión política del PNV. No creemos que la ciudadanía tenga que pagar ni un céntimo de euro. El secretario informó sobre la morosidad del ayuntamiento. Las facturas impagadas en marzo ascendían a 6.186.458,33€. Las y los concejales de Bildu presentamos como moción de urgencia un texto para pedir la libertad de los procesados y procesadas en el caso Bateragune. El PNV votó en contra de la urgencia de este tema y no procedimos a la votación del contenido de la moción.

3


bildu BAKEAKO AUZIA MADRILEKO EPAITEGI GORENERA HELDU DA Madrileko Epaitegi Gorenak Bakeako hirigintza arauen aldarazpena bertan behera utzi du. 2006. urtean, PNVko zinegotziekin osotutako udal gobernuak, Bakeako hirigintza arauak aldaraztea onartu zuen osoko bilkuran. Erabaki honen kontra, herritar batzuek alegazioak jarri zituzten eta PNVko gobernuak herritarren eskariei entzungor egin eta alegazioak bertan behera utzi zituen. PNVren erabakiarekin ez zutenez bat egiten, herritar batzuek, errekurtsoa jarri zuten Euskal Autonomi Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Epaitegi honek Bakioko udalari arrazoia eman eta errekurtsoa bertan behera utzi zuen. Herritarrek, erabaki honen aurrean, Espainiar Estatuko Auzitegi Gorenera jo zuten babes bila. Epaitegi honek, herritarrek alegatutako puntuetatik bat aztertu zuen, puntu hori ondokoa da:

Lur eremu horretan aldarezpenak egiteko beharrezkoa da Costas-eri txosten bat eskatzea

• Zein izango da udal gobernuak emango duen hurrengo pausua? • Zer gertatuko da Costas-ek proiektu honen kontrako informe bat idazten badu? • Zergaitik PNVk ez zituen herritarren abisuak aintzat hartu, bere helburua legea errespetatzea bada? Ez dakigu zelan bukatuko den auzi hau. Ez dakigu zein den PNVko udal gobernuak hartuko duen bidea. Baina argi dugu, epai hau, udaleko gobernuaren kudeaketa txarraren beste ondorio bat baino ez dela. PNVk Legea errespetatu beharrean eta herritarren interesen alde egin beharrean, beraiek diseinatutako proiektua lehenetsi zuen. Hau guztia, ez zen gertatuko bere garaian legeak eskatzen zuen txostena eskatu izan balute. El Tribunal Superior de Justicia declara nula la modificación de las Normas Subsidiarias de Bakea, por haber sido aprobadas sin el informe de Costas.

Auzitegi Gorenak PNVk onartutako aldarazpena bertan behera utzi du legez, bete beharreko baldintzak ez dituelako bete. Costas-en txostena beharrezkoa zen etxebizitza proiektua garatzeko.

El equipo de gobierno formado únicamente por concejales y concejalas del PNV, desestimó las alegaciones de unos ciudadanos y ciudadanas que pedían la revisión de la modificación de la normas.

Bakioko udal gobernuak (legeak txosten hori eskatzera behartzen bazuen ere) herritarren abisuei entzungor egin eta aurrera jarraitu zuen etxebizitzak eraikitzen. Gaur egun, etxebizitza horien proiektua airean dago, aldarazpena, legez, bertan behera gelditu delako. Bildukooi hainbat kexka sortu zaizkigu epai honen argitalpenarekin:

Hoy, 6 años más tarde, el Tribunal Supremo del estado español ha dado la razón a las y los ciudadanos alegantes, declarando nulo el proyecto de Bakea. Esta sentencia es otra de las consecuencias de la mala gestión municipal de los últimos años.

4


bakio GIZARTE PAREKIDE BATEN ALDE LAN EGITEKO ORDUA HELDU DA Tolosarra izan da erahildako azken emakumea. Aski dela esateko ordua aspaldi heldu bazen ere, benetako gizarte parekide baten alde lan egiteko ordua dela uste dugu. Diskurtso eta hitz politetatik, politika eraginkorrak egitera pasatu behar gara.

www.bilgunefeminista.org

2012.03.27 Caridad Rodriguezen erailketa salatzeko mobilizazioa Tolosan

Trágico reflejo de un problema estructural Una mujer murió el domingo en Tolosa a manos de un hombre de 26 años de edad, que ya había sido arrestado antes por agredir a otra mujer, y ayer se sucedieron los mensajes de condena por parte de agentes políticos y sociales, así como desde las instituciones. No podía ser de otra forma ante un hecho doloroso y despreciable. También se repitieron los llamamientos a reflexionar sobre las condiciones que han hecho posible esta agresión mortal, que ha vuelto a sumir al conjunto de la sociedad vasca en el pesar y la estupefacción. Sin duda, hay motivos para la reflexión. Sin embargo, estos llamamientos serán baldíos si su eco apenas permanece el tiempo que dure el luto por esta muerte. Porque, desgraciadamente, al día siguiente de que se plieguen las pancartas de las movilizaciones convocadas para repudiar el crimen, volverán a producirse agresiones contra mujeres en nuestros pueblos y barrios. Ataques físicos y verbales que se repiten prácticamente todos los días -ayer hubo otras dos detenciones

2012.03.27

en Gasteiz-, y que muchos de quienes hoy se rasgan las vestiduras han convertido casi en una estadística. La violencia contra las mujeres es un problema estructural, que afecta directamente a miles de personas y que responde, asimismo, a las características de una sociedad eminentemente machista y patriarcal. Mientras los hechos no acompañen con la misma contundencia a las palabras, hasta que la ciudadanía y sus representantes no entiendan que no es admisible ningún acto de violencia contra ninguna mujer, en tanto no cambien los pilares sobre los que se ha construido este sistema, no habrá solución. Centrarse en los detalles particulares de cada caso para apartar el foco del problema real no ayudará a que esta sea la última vez en que tengamos que lamentar la muerte de una mujer a manos de un hombre. Porque lo ocurrido en Tolosa es el reflejo, el cruel y trágico reflejo, de una enfermedad que nos destruye como sociedad.

5


bildu

BILDUKO ZINEGOTZIOK EUSKAL KONTU BALORATZEKO PRENTSAURREA EMAN G Bilduko zinegotziok, aurreko ANV, EA eta Aralarreko zinegotziekin batera prentsaurrekoa deitu genuen Kontuen Herri Epaitegiak otsailaren 22an kaleratutako txostenaren balorazioa egiteko helburuz.

El Tribunal Vasco de cuentas detectó irregularidades en 4 convenios urbanísticos firmados entre los años 2005-2009. Entre estos convenios se encuentran los convenios urbanísticos de Renteria y Elexalde. Alde batetik, txosten honek argi uzten du aurreko legegintzaldian oposizioak salatu zuena: lau urtetan PNVk gehiengo osoz eta inolako eztabaidarik gabe, urteko aurrekontuak onartu zituela. Oposizioak urtero, hirigintzatik eratorritako diru sarrera batzuk, Elexalde eta Errenteria adibidez, ez zirela kobratuko ohartarazi arren, PNVko gobernuak behin eta berriz entzungor egin ziela. Aurkeztutako alegazioak, atzera bota zituela eta egoera ekonomikoaren argazkia manipulatu eta herria zulo handiago batera bideratu duela, alegia. Beste alde batetik, gardentasun falta, iluntasuna, informazio falta eta arduragabekeri politikoa argi geratu dira, epaitegiak salatu duen bezela, askotan hitzarmen urbanistikoak baloratzeko beharrezkoa zuen informazioa ere ez zeukalako udalak. Honek, agirian uzten du, Deia egunkarian udaleko gobernuak egin zituen adierazpenak hutsak izan zirela:

“No tenemos dudas sobre nuestra transparencia y esperamos que todas se resuelvan tras el estudio de los cuatro convenios solicitados.” Bukatzeko, prentsaurrean esan genuen bezela, badakigu egoera ekonomikoa atzeraezina dela. Galdu dugun dirua eta lurra nekez berreskuratuko ditugula. Baina argi dugu, gaur egun bizi dugun egoerak erantzuleak dituela. Herritarron egoera larria da. Kultura, kirola, infraestruktura, prestazio sozialetan, euskeran, azken baten, esparru guztietan murrizketak jasan ditugu, herritarron bizi kalitatea murriztu egin digute. Kudeaketa txarrak gure herria egoera eutsi ezinean utzi du. Honen guztiaren ondorioz, egoera hau eragin duten

6

Entre las irregularidades detectadas:

1

2

En dos de los convenios firmados, las obras se adjudican directamente sin concurso público. (Coloquialmente: a dedo). Aunque el convenio de Bakea, se firma en el 2005, entre el 2002 y 2003, la empresa que edificó Bakea ingresó en el ayuntamiento 393.000€.

En la unidad de ejecución BDB, cita el informe, «no se ha podido determinar el resultado económico obtenido por el Ayuntamiento» y tampoco se registró una parcela recibida como cesión valorada en 281.000€. En esta operación desaparecieron 1.142,23 metros cuadrados de zona verde, que se dedicaron a aparcamiento público.

3


bakio

EN HERRI EPAITEGIAREN TXOSTENA GENUEN erantzuleei kontuak eskatzeko ordua heldu dela uste dugu. Ezin dugu ezer gertatu ez balitz bezala jokatu. Egia jakin behar dugu. Honegaitik, gaur egun gobernatzen duen PNVri erantzuleak epailearen aurrera eramateko eta erantzunkizun politikoz jokatzeko deia luzatzen diogu

El PNV que hoy gobierna, en el pleno de enero, modificó el convenio urbanístico de Elexalde para dar facilidades a la empresa constructora para pagar el dinero que debe. Esta vez también el pueblo pierde los intereses que le corresponden.

A consecuencia de las modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias (NNSS) de 2001 en cinco parcelas, tras un acuerdo con promotores inmobiliarios, se pasó de permitir la construcción de 277 a 916 viviendas en Bakio, con los consiguientes supuestos beneficios económicos para las arcas municipales. A la vista de los datos, según el TVCP, ésto no fue así, en algunos casos hay dudas de que el Ayuntamiento perciba dicha cantidad. El tribunal ha detectado la falta de 85.000€.

4

En otro sector de Errenteria en ejecución -tal y como denunciaron desde la oposición-, no se han cobrado 1,2 millones de euros mientras se han efectuado inversiones en base a esas supuestas entradas de dinero.

5

7


bildu

BAKIO BILBOKO UR PARTZUERGOAN 2006

PNVk gehiengo osoz gobernatzen zuen (Apartheid politikoaren ondorioz: 8 zinegotzi EAJ eta 1 EA). Urte horretan Ur Partzuergoan sartzea eskatu zuten. Herritarrok prozesu honetatik at geratu ginen, inolako informaziorik, ez eztaidarik ezta kontsultarik ere, ez zelako egin.

2007 2011

2007-2011 legengintzaldian, oposizioak behin eta berriz egotzi zion gobernuari (PNV 6) Ur Partzuergoan sartzeko erabakiaren inguruan zegoen informazio falta. (Oposizioa: ANV 2 , EA 2, Aralar 1). Gobernuaren erantzuna, isiltasuna, informazio falta eta eztabaida falta izan zen.

2012

2012ko otsailaren 23an, gaur egun gobernatzen duen PNVk (6 zinegotzi) Ur partzuergoan sartzeko hitzarmenaren onarpenaren eztabaida sartu zuen osoko bilkuraren gai ordenean. Bilduk (5 zinegotzi) behin eta berriz, eskatu dio gobernuari erabaki honen inguruko informazioa. PNVk oposizioa informatzeko konpromisoa hartu bazuen ere, osoko bilkuraren aurretik, emandako informazio bakarra, 24 orritako txostena izan zen. (Legeak dioen bezala 3 egun lehenago, informazio gehigarria bilkura baino 6h lehenago jaso genuen). Osoko bilkuran, gehiengo osoz onartu zuten hitzarmena. Bilduko zinegotziok informazio falta eta iluntasuna argudiatuta, abstenitu egin ginen. Herritarrei ere, inolako informaziorik ez ematea salatu genuen. Partzuergoan sartzeko erabakia hartu ondoren, alkateak, bando baten bitartez, batzar informatibo bat deitu zuen martxoaren 9rako. Batzar honetara, Bilboko Ur Partzuegoko gerentea etorri zen azalpenak ematera. Batzar informatiboa bukatuta eta PNVk sartzeko erabakia hartu eta aste batera, Bilduko zinegotzion kezkak uxatu baino haunditu egin dira.

> Gerente del Consorcio de Aguas durante la charla: “Bakio se abastecerá de su agua. Solo utilizará el agua del Zadorra en emergencias.” > Información facilitada por el equipo de gobierno: “Más adelante se evaluará la viabilidad e idoneidad de realizar la totalidad del suministro de agua desde la arteria del Munguiesado, manteniendo los recursos locales como sistema de emergencia.”

8


bakio

SARTU DUTE

Zein da egia?

> Bilboko Ur Partzuergoko gerenteak, Bakiok bere ura erabiliko duela esan zuen. Beharrizanak asko haunditzen direnean baino ez duela Zadorrako ura erabiliko azpimarratu zuen. > Udalak Bilduko zinegotzioi eman digun txostenaren arabera: Bakiok etorkizunean behar duen ur guztia Partzuergotik jasotzea aurreikusten da, ur propioa larrialdietarako utziz.

de El Con idad ir sorcio c a p r a de agu b c d u e a c l B as i a l bao ha r ne a e a i l p t 5 e e , g . s 8 a d o r i s 0 t 0 a k e a s .00 do e Ba tec agu acion a Bakio 0€ en engan abas ades de u t o i t s u char en la c a esid te en de dos a d c n n e a e e M l i n z u ación ngialde lam uso las a para ía. So cia haría en del rio n a p d t oder raer el a agua. ciud emergen e provien sequía) u de de eos q épocas b m n bo ga. (E a r r a Z Después de este proceso de adhesión al Consorcio de Aguas de Bizkaia, seguimos sin saber cúanto vamos a pagar por el agua. Ante nuestra pregunta la contestación del equipo de gobierno es clara: “la diferencia no va a ser una barbaridad, lo veremos en la primera factura”.

Bilduko zinegotziok uste dugu, Bakio partzuergora sartzea erabaki politiko bat dela. Badakigu, partzuergo honetan sartzea ez badugu onartzen, ito egingo garela Diputazioak betetzeko eskatuko dizkigun baldintzekin. Infraestruktura guztiak berritzea eskatuko liguke inolako dirulaguntzarik jaso gabe. Baina prozesu hau eztabaidarik gabe, herritarrak informatu gabe eta galdetu gabe egin da. Gure ustez, Bakio partzuergo honetan sartzeak ez dauka zentzurik guk burujabeak izateko gaitasuna badaukagulako.

Los y las concejales de Bildu creemos que la decisión de entrar en el consorcio es una decisión política. Sabemos que si no aceptamos esta entrada, nos vamos a ahogar con las condiciones que nos va a exigir la Diputación ya que nos exigiría renovar las infraestructuras existentes sin recibir ninguna ayuda económica. Pero este proceso se ha llevado a cabo sin discusión, sin informar ni preguntar a la ciudadanía. En nuestra opinión, la entrada de Bakio en el consorcio no tiene sentido ya que somos capaces de ser autónomos.

9


bildu

LABUR - LABUR > Urkitzak 25 urte bete ditu Atzera begiratzeak nostalgia ematen duen arren, harrotasuna sentitzen dugu. Harrotasuna, garai baten emakume eta herritar batzuren ausardiak, lortu zuelako gaur egun dugun eskola. Ez zen erreza izan baina aurrean topatu zituzten oztopo eta harri guztiak gainditu ostean erein zuten hazia. Eskola ezinbestekoa izan da gure herriaren garapenean. Zer izango litzateke gure gizarte txiki hau eskolarik gabe? Batek daki! Eskolak, komunitate txiki bat izan arren, zubiak eraiki ditu, Bakioko ohitura, bizimodu, hizkuntza eta herritarren arteko harremanak eta loturak indartu ditu. Herriko eragile bihurtu da, komunitate hau osatzen duten herritarren beharrizanak asetzeaz gain herri osoari begirako ekintzak antolatzen ditu eta Bakioren izena Euskal Herriko luze zabalean zabaldu du, ikasleen bidai edota gurasoek antolatzen dituzten txango desberdinen bitartez.

> Bakiotarrok kiroldegirik gabe jarraitzen dugu Bakioko Kiroldegia Zabaldu plataforma, Bildu eta EAJk osotzen dugun lan taldeak asteak daramatza batzartu gabe. Mahai gainean jarraitzen dute, Bilduk urrian kiroldegia kudeatzeko luzatutako proposamena eta baita Bakioko Kiroldegia Zabaldu plataformak kiroldegia zabaltzeko egindako plangintza ere.

2011.1

.14

2012.01

Ereindako haziak orain arte uzta oparoa eman badu ere, oraindik ere, gehiago eman beharko du. Garai batean lapurtu ziguten DBHa berreskuratzera goaz. Hau da gure erronka. Ez da bide erreza izango, baina ohituak gaude, inork ez baitigu inoiz ezer oparitu. Beraz, animo bide lagun guztioi!

Zorionak proiektu honen parte izan zareten eta gaur zareten guztioi! Zorionak Bakio!

10

!

ia roldeg

ki abaldu z : o r e z ent 2.24 Ol

2012.02

.11 Futb

ito


4 Herri

bakio

Kiroldegia itxita badago ere, irekiera aldarrikatzeko asmoz, ekintza desberdinak antolatzen jarraitzen du Bakioko Kiroldegia Zabaldu plataformak. Bildukook argi dugu, kiroldegia zabaltzea, posible eta beharrezkoa dela, beraz, bat egingo dugu, irekiera aldarrikatzeko antolatzen diren ekintza desberdinekin.

2011.12.3

1 Herri

kirolak

> San Joseak Zabalatarren omenez Aurten, San Jose jaietan Mario Zabala omendu da. Bakion, txakolina egiteko ohitura etxe askotan egon bada ere, Zabalatarren familia izan da, Txakolina egitea, lanbide bezela aukeratu duen familietariko bat. Belaunaldiz belaunaldi transmititutako ohitura, Bakioko identitate marka ere bihurtu da. Zabalatarren lanak gaur egun arte ekarri du auzolanean eta elkarlanean lan egiteko ohitura. Bodegak profezionalizatu badira ere, herritar eta auzokide asko lanean jartzen dituzte iraila bukaeran, ohitura zaharrak txakolina egiteko modu berriekin uztartuz. Argi dugu zuen txakolinak, gure herriaren baliabide natural, sozial eta ekonomikoa indartzen dituela.

Eskerrik asko Mario, eta izen horren atzean ezkutatzen zareten guztioi.

krosa

2012.02.11 Aerobik

11


3.boletina 2012ko apirila  
3.boletina 2012ko apirila  

Bakioko Bilduk egindako 3.boletina | Boletin nº 3 realizado por Bildu de Bakio