Page 1

BILDU ALDAKETARA! 2. boletina. 2012ko Urtarrila

> SEI HILEKO BALORAZIOA Balorazio honen helburua Bakiotarrei bidean ditugun zailtasunen berri emateaz gain, hauteskunde kanpainan aldarrikatu genuen gardentasuna errealitate bihurtzea da. Alde batetik, azken urte hauetako legegintzaldiekin alderatuta, bi alderdi eta zinegotzien arteko harremanak guztiz normalizatuak dira, honek, gure jarduna errezten duelarik. Egoera normalizatu hau, azken hauteskundeetako emaitzek bultzatu zutela uste dugu, oposizioak gaur egun, herriko bozken %45a ordezkatzen duelako. Lehenengo aldia da, oposizioa talde bakar batez osatua dagoela Bakion. Beste alde batetik, udal gobernutik kanpo gelditu garela adierazi nahi dugu. Nahiz eta Bildutik, eskua luzatu diogun gaur egungo udal gobernuari, Bakio egoera ekonomiko latz honetatik ateratzeko helburuarekin gobernu sendo eta anitza osotzeko. Gure proposamena, alderdi bakoitzak hauteskundeetan izandako indarraren araberako gobernua osotzea izan zen. Hau da, gobernuaren %45a Bilduko zinegotziok osatzea. EAJ ez zuen gure proposamena onartu eta gaur egun udal gobernua EAJko 6 zinegotziek osotzen dute. Legegintzaldi honen balorazioa egiteko orduan ezinbestekoa zaigu egoera ekonomikoaz hitz egitea. Zaila da balorazio bat egitea, hainbeste aldiz galdetuta ere, ez dakagulako Bakiok duen zor errealaren daturik. Esku artean daukagun datu bakarra: 6.566.246,21 eurokoa da. Ley de morosidad, aprobatu zenetik, hiru hilabetero udal gobernuek osoko bilkuran ordaindu gabeko fakturen zerrenda aurkeztu behar dute. Sei hilabete hauetan bi zerrendaren berri eman digute. Kuriosoa bada ere aurkeztutako bigarren zerrendan, 2009ko faktura berri batzuk agertu ziren. Bildukook argi dugu egoera latza bizi dugula, azken urteetako kudeaketa txarraren ondorioz zulo ekonomiko izugarrian gaudelako baina benetako egoera ekonomikoa ezagutu gabe nekez egingo diogu egoera honeri aurre. Beharrezkoa ikusten dugu plan ekonomiko sendo eta erreal bat egitea. Gaur egun hainbat aldiz eskatuta ere, ez digute EAJren plan ekonomikoaren berri eman. Galdetu dugunean, erantzuna argia izan da: “Plan ekonomikoa Bizkaiko Diputazioak bidaliko digu”. Udaletxe guztietan, ezinbestekoa da, “Kontuen batzorde berezia” osatzea. Bakioko kontuen batzorde berezia bestelako batzorde informatiboekin batera konbokatzen da. Guk, egoera ekonomikoaren larritasunaz jabeturik batzorde bereizi bat osatzea eskatu dugu. Legegintzaldiko sei hilabete pasatu behar izan dira, batzorde berezi hau deitzeko. Abenduak 15ean egingo dugu lehenengo bilera. Garrantzitsua iruditzen zaigu batzorde hau batzartu eta udaleko egoera ekonomikoa aztertzeaz gain erantzunkizunak eskatzeko. Lan hau eginda, eta karta guztiak mahai gainean jarrita ezinbestekoa ikusten dugu, jarraitu behar dugun bidearen inguruko hausnarketa sakon bat egitea, atzoko akatsetatik ikasi, etorkizunean ez errepikatzeko. Oposiziotik ere, prest gaude lan egiteko, horretan ari gara.

Hor kokatzen dugu, kiroldegia kudeatzeko egindako proposamena. Mahai politikoa osatu genuen, baina oraindik ez dugu erantzunik. Dena geldi dago, ekaitzaren aurreko barealdia balitz bezala. Balorazio gazi gozoa egiten dugu. Gobernuak ,EAJk, alternatibak eskatzen dizkigu euren erabakien aurrean. Baditugu eta aurkeztuko ditugu, gure lana ere badelako. Baina guri eskatzen zaigun bezela guk ere erantzunak nahi ditugu, kiroldegia zaalduko den jakin nahi dugu, txakoligunearekin zer gertatuko den, mankomunidadean jarraituko dugun...

Bildukook prest gaude herri honen etorkizunaz hausnartu eta hurrengo urteetan EAJren bide lagun izateko, baina argi dugu, horretarako ezinbesteko baldintzak, gardentasuna, aurrekoei egindakoaren erantzunkizuna eskatzea eta kontuak argi aurkeztea direla. Hori da abiapuntua. Aurrekontuak lantzeko eta diseinatzeko garaia da. Atzo egindako akatsak zuzentzen hasteko garaia. Herritarren beharrizanak betetzeko helburuarekin lan egiteko garaia. Badakigu garai gogorrak bizi ditugula eta egoera honek luze joko duela, baina argi dugu, gardentasunez jokatu behar dugula. Horregaitik beharrezkoa da plan ekonomokiko sendo bat. Aho batez erabakitako plan ekonomikoa eta herritarren parte hartzea ardatz izango duena.

• www.bildu.info/bakio • bakio@bildu.info • facebook.com/bildubakio • udaletxeko zinegotzien bandejak • Ostiraletan 10etatik-12etara bulegoan

1


udal bilkuren laburpenak / > IRAILAK 29ko OSOKO BILKURA

> PLENO ORDINARIO del 29 de SETIEMBRE

- Arantza Zabala Olaskoaga andreak, “Basarte” deritxon baserrian (Urkitzaurrealde auzoko 4) txakolindegia iminteko lizentzia eskatu dauala eta, udalaren txostena erabagi.

- Informe de la Corporación sobre el expediente tramitado para instalar un bodega de txakoli en el Caserío Basarte (Bº Urkitzaurrealde 4), interesada por Dª Arantza Zabala Olaskoaga. - Resolución, si procede, del contrato de gestión, mantenimiento y equipamiento integral del Polideportivo Municipal de Bakio. L@s concejal@s de Bildu nos abstuvimos. Aunque estábamos a favor de romper el contrato con la subcontrata no conocemos las condiciones ni las consecuencias de la ruptura.

- Udal kiroldegiaren kudeaketa, mantenimendua eta hornidurearen kontratua suntsiaraztea erabagi, hala behar balitz. Bilduko zinegotziok abstenitu egin ginen, nahiz eta azpikontratarekin apurtzearen alde egon kontratu horren apurketaren baldintzak ezagutzen ez genituelako ez ditugulako. - Bakioko Udaleko 2011ko lanpostuen zerrenda aldarazotea erabagi, hala behar balitz. Jerentearen lanpostua bertan behera gelditu zen eta beste langile bateri lanpostua aldatu zitzaion. Bilduko zinegotziok abstenitu ginen.

- Acordar, si procede, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2011 del Ayuntamiento de Bakio. El puesto de trabajo de gerente se eliminó y se cambió la función de una funcionaria. L@s concejal@s de Bildu nos abstuvimos.

- Kultur eta kirol taldeek diru-laguntzak jasoteko deialdia zabaltzea erabagi. Aho batez onartu genuen.

- Acordar la convocatoria de subvenciones dirigidas a grupos culturales y deportivos. Lo aprobamos por unanimidad.

- Bilduko zinegotziok osoko bilkuraren bukaeran KUKUTZA gaztetxearen aldeko adierazpena irakurri genuen.

- Desde Bildu cuando acabo el pleno leímos un comunicado en solidaridad con el gaztetxe KUKUTZA.

>URRIAK 27ko OSOKO BILKURA

> PLENO ORDINARIO del 27 de OCTUBRE

- Bakioko Udalaren udal instalazioetarako baimenak arautzeko ordenantza. Bakio udalerriko elkarteek udal lokalak erabiltzeko bananbanako lagapenak arautzeko ordenantza. Bilduko zinegotziok ezezko botoa eman genuen. Guk herritarren parte hartzea bermatzeko plangintza bat aurkeztu genuen eta EAJk ez zuen onartu. Honegaitik ezetz bozkatu genuen. EAJren proposamenari alegazioak aurkeztu ditugu.

- Ordenanza reguladora de autorización de instalaciones municipales del Ayuntamiento de Bakio. Ordenanza reguladora de la cesión individualizada de uso de locales municipales a asociaciones del municipio. Desde Bildu votamos que no. Nosotras y nosotros presentamos una propuesta para que la ciudadanía y los grupos culturales y deportivos participasen en este proceso pero el PNV no acepto nuestra propuesta de participación ciudadana. Presentamos alegaciones a estas ordenanzas

- Bakioko Udalak onartutako fakturen ordainketen betearazpenari buruzko egoeraren barri emon. Ordaindu gabeko fakturen zenbatekoa, 6.566.246,21€ Bildutik bi mozio sartu genituen osoko bilkuran: — Errekak garbitzeko mozioa. — Emakumearen aurkako indakeriaren egunari begira, udaletxe moduan herrian antolatutako ekintzen propoaganda egitea eta kontzentretan parte hartzeko konpromisoa hartzea.

- Dar cuenta del estado del cumplimiento de las obligaciones de pago de las facturas aprobadas por el Ayuntamiento. Las facturas impagadas ascienden a 6.566.246,21€ Desde Bildu metimos dos mociones: — Exigiendo la limpieza de los ríos. — De cara al día contra la violencia machista, para que como ayuntamiento facilitemos la propaganda de las concentraciones y para participar activamente en ellas.

>INDARKERIA MATXISTAREN ONDORIOAK HEGO EUSKAL HERRIAN Azaroak 25ean, emakumearen kontrako indarkeriaren aurkako egunean, Bakion ere, Euskal Herriko luze zabalean bezala, emakumearen askatasunaren aldeko elkarretaratzea antolatu zen. Marta Txori andra elkarteak egin zuen deiladia, baina han ikusi genituen beste kirol, kultur edo alderdi politikoetako herritarrak ere. Bilduko zinegotziok ere, egun honeri begira mozio bat aurkeztu genuen iraileko osoko bilkuran. Aho batez onartu genuen, egun seinalatu horretan zinegotzi guztiok elkarretaratzeetan parte hartzeko konpromesua. Datu hauen aurrean, lan egiteko deia luzatzen Indarkeria matxistak gure gizartean darrai. Hauek dira, abenduak 17 arte Hego dizuegu herritar guztioi. Parekidetasuna lortzeEuskal Herrian jasotako datu kezkagarriak: ko asko gelditzen bada ere, bakoitzak gure esparrutik, emakumearen duintasunaren aldeko lana egitera animatzen zaituztegu. En el cuadro anterior os mostramos los datos recogidos de la prensa del año 2011 en relación a la violencia machista en Hego Euskal Herria. Son unos datos alentadores que muestran que la paridad está todavía lejos. Aún así os animamos a que cada uno y cada una trabajemos desde nuestro ámbito por la dignidad de la mujer.

2


/ resumen de los plenos > AZAROAK 10eko APARTEKO OSOKO BILKURA

> PLENO EXTRAORDINARIO del 10 de NOVIEMBRE

- SUR.6 (Elexalde) eremu urbanizagarriko urbanizazino obren lehenengo fasea dala eta, lizitazinogileek aurkeztutako proposamenak sailkatzea, kontratazino mahaiaren proposamenari men eginda, hala bajagoko. Kontrako botoa eman genuen irregularidade asko egon direlako prozesu honetan.

- Respecto a las obras de la 1ª fase de la urbanización del sector urbanizable SUR6 (Elexalde), clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores atendiendo, en su caso, la propuesta de la Mesa de Contratación. Este punto lo tratamos más en profundidad en el interior (página 6). Votamos en contra porque en este proceso ha habido muchas irregularidades.

- Agirre Lehendakaria plazako 3.ean dagoan udalaren erakinaren beheko solairuan postetxea instalatzea erabagi, 2011ko abenduaren 1etik aurrera zabaltzeko. Kontra bozkatu genuen. Ez zitzaigun azaldu eraikin hau erabiltzen duten taldeekin zer gertatuko zen, ezta konekta zaitez-ekin ere.

- Instalación de Oficina de Correos en la planta baja del edificio municipal sito en la plaza Agirre Lehendakaria nº 3, a partir del día 1 de diciembre de 2011. Votamos en contra. No se nos explicó que pasaría con los grupos que utilizaban este edificio ni tampoco que iba a pasar con konekta zaitez.

> AZAROAK 24ko OSOKO BILKURA

> PLENO ORDINARIO del 24 de NOVIEMBRE

- Trakzino mekanikozko ibilgailuen ganeko zergea arautzen dauan ordenantzearen aldarazpena. Ezetz bozkatu genuen. Urte honetan hau da PNVk aipatu duen tasa bakarra. Guk tasa eta zerga guztiak berriro begiratu eta eztabaidatzeko proposatu genuen. Ezetza jaso genuen.

- Modificación de la Ordenanza reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Votamos que no. Este año ésta es la única tasa que ha modificado. Nosotros y nosotras hemos propuesto al PNV discutir y volver a mirar todas las tasas y los impuestos. Recibimos un no por respuesta.

- Bakioko udal etxebizitza tasatuak arautzeko udal ordenantzearen aldarazpena. Ezezkoa bozkatu genuen. Aldizkarian sakonago azaltzen dugu.

- Modificación de la ordenanza municipal reguladora de la vivienda tasada municipal de Bakio. Votamos que no.

>MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE-BUTROE Legealdi honen hasieran, gobernu taldetik (eaj-pnv) luzatu zitzaigun lehen proposamena Uribe-Butroeko zerbitzu Mankomunitatetik irtetea izan zen; Bakiok erabili izan duen zerbitzu bakarra olio bilketarena izan delako 2007an sortu zenetik. BILDUk bertan gelditu edo irteteko erabakia baloratzeko informazioa lortu zuen: - Mankomunitateak zerbitzu komun batzuk eskaintzen dizkie partaide guztiei (publizitatea eta proganda, sentsibilizazio kanpainak, azterketa teknikoak, aholkularitza juridiko-ekonimikoa, argitalpenak DEIAko Hemendik aldizkarian...) eta hautazkoak diren beste batzuk (zabor, paper, olio, arropa... bilketa). - Bakiok hautazkoak diren horietatik erabiltzen duen zerbitzu bakarra olio bilketa da. Aurreko legealdian, oposizioko taldeak zabor bilketaren zerbitzua erabiltzeko proposamena egin zuen eta baita ezezko erantzuna jaso ere; zerbitzu horrek ez zuelako alboko bilketa egiteko aukerarik ematen. Mankomunitateko beste partaide batzuekin hitz egin ondoren jakin dugu, hasiera-hasieratik, bilketa udal bakoitzaren beharretara egokitzen dela: bai alboko bilketa, bai atzekoa, bai lur azpiko edukiontziena. Mankomunitatearekin bilera bat egiteko akordioa egin genuen gobernu taldearekin. Bilera horretan zabor bilketaren aurrekontua eskatu zen eta orduan bai ustekabea, mankomunitateak eskaintzen duen zerbitzua gaur egun duguna baino ekonomikoagoa dela ikustean. Mankomunitateko aurrekontua, guk kontratatua daukagun azpinkontratak, 2010ean egin zitzaion kontratuaren murrizketa baino lehenago eskaintzen zizkigun zerbitzuak oinarri hartuta eginda dago; hau da, astean 3 egunetan zabor bilketa eta udako zerbitzu bereziak (ekainaren 15etik irailaren 30era arte) kontuan hartuta. 2010eko murrizketatik aurrerako bilketa (*), aldiz, beste hau da: astean 2 egunetan zabor bilketa eta abuztuko zerbitzu berezia. Gaur egun, edukiontziak Bakioko udalarenak dira eta ondorioz, udalaren ardura da berauen mantentze lana. Mankomunitateak emandako aurrekontuan , berriz, edukiontzien alokairua eta mantentzea eskaintzen digu. Mankomunitatetik irtengo bagina, olio bilketa gestionatu beharko genuke, sentsibilizazio kanpainak egin... bakarka eginez gero, gastu handiagoa eragingo lukeelarik. Horretaz gain, etorkizunean sortu daitezkeen eta jada bileretan mahai gaineratzen ari diren beste zerbitzu batzuk erabiltzeko aukera galduko genuke. Guzti honengatik, hauek dira gure galderak: - Zergatik ez diegu etekina ateratzen mankomunitatean eskaintzen zeizkigun zerbitzuei? - Zergatik proposatzen da orain, gure egoera ekonomikoa hain kritikoa denean, mankomunitatetik irtetea?

3


> KIROLDEGIA Zailtasunak izan arren kiroldegia kudeatzeko proposamena diseinatu dugu. Zailtasun nagusiena udaleko gobernuak ez duela legegintzaldi honetarako PLAN ECONOMICO FINACIEROA diseinatu izan da. Ez dakigu zenbat diru bideratzeko asmoa duten kiroldegiaren kudeatzeko nahiz eta berbaz udal gobernuak 100.000€ko zifra eman zigun. Daukagun zifra bakarra denez hau hartu dugu kontutan gure proposamena diseinatzeko. Kiroldegia kudeatzeko proposamena aurkeztu aurretik derrigorrezkoa iruditzen zaigu kontestu historiko, politikoa eta soziala aztertzea.

1. Kontestu historikoa: Kiroldegia Prospetiker enpresak 1997an, Bakioko udal gobernuarekin batera diseinatutako plan estrategikoan kokatu behar dugu. Plan estrategiko horren helburua Bakiok 2010. urtean 3500 biztanle izatea zen. Kiroldegia, helburua lortzeko lehentasun bezela definitu zuten , euren ustetan hau baitzen biztanle kopurua handitzeko beharrezko zerbitzua. Gaur egun, Bakion 2557 herritar gaude erroldatuta. Hau da, helburu honetatik inoiz baino hurbilago gaude. Gaur kiroldegia errealitate bat da, baina helburu horretatik inoz baino hurbilago egonda ere itxi egin dute. Krisi ekonomikoa? Kudeaketa txarra? Kiroldegia ez da lehentasuna? Hamaika kexka eta galdera, baina erantzunik ez.

Orain arteko datuak aztertuz gero, EAJk hartu dituen erabaki desberdinak abonatu kopurua gutxitzeko baino ez direla hurrengo taula honek adierazten du:

2. Kontestu politikoa eta soziala: Bilduko zinegotzioi gure kargua hartu berritan, kiroldegiaren egoeraren berri eman zigun udal gobernuak (EAJk). Aurreko legegintzaldiko udal gobernuak (EAJk osatutakoa) Guedan, kiroldegia kudeatzen zuen enpresarekin bi urteko zorra zuela. 900.000€koa udal gobernuaren hitzetan. Honegatik, erabaki bat hartu behar zela. Bilduko zinegotziok, erabakia hartu aurretik alternatiba eta eman zitezkeen egoera guztiak mahai ganean jartzea eskatu genuen.

2.1. Zergaitik aurkeztu kiroldegia kudeatzeko proposamena bat? Aurreko legengintzaldiko udal gobernuak kiroldegian eramandako kudeaketan erantzunik gabeko galdera asko aurkitu genituen. Alde batetik,kiroldegiko eguzki plakak ez dute inoiz funtzionatu eta inork ez du hau erreklamatu. Kiroldegia ixteko erabili den arrazoi nagusia zerbitzu honek eragiten duen gastu ekonomiko handia bada, nola ez dira eguzki plakak elektrizitatea eta gasa aurrezteko metodo gisa erabili. Zergaitik ez dira gastu ekonomikoa murrizteko alternatiba gisa erabili? Beste alde batetik, Guedanek, urteko memoriak entregatu ditu udaletxean, memoria hauetan, datu askotan kontraesanak aurkitu ditugu:

Taula honetan argi ikusten dan bezala, igerilekua udan ixtea erabaki zutenean, diru kopuru handi bat galdu zuten, erabaki honekin batera, kiroldegiko sarrerak asko murriztu zirelako.

2.2. Zergaitik kiroldegia igerilekuarekin? • Badakigu, herritar askorentzako kirola egiteko aukera bakarra dela arrazoi desberdinengatik , osasun arazo, adinagatik edo mugikortasun arazoengatik. • Kostako herri bat izanik, oso garrantzitsua da herritarrek igerian jakitea. • Ekonomikoki: Gaur egun kiroldegiak duen gastu handiena igerilekua dela badakigu. Baina aldi berean, abonatu berriak lortzeko gantxoa da. Diru iturri garrantzitsuena bilakatu da. • Teknikoki: Igerilekiua ixteak, instalazioen hondatzea areagotuko luke. Etorkizunean zabaltzea erabakiz gero, instalazioak hobetu eta konpontzeko inbertsio handi bat suposatuko luke. Era berean, igerilekuen araudia oso dinamikoa eta aldagarria da. Etorkizunean itxi ondoren zabaltzea erabakiko bagenu, arau berrietara moldatu beharko ginateke. Honek inbertsio handi bat suposatu lezake. • Etorkizunari begira: abonatuen kopuru handi bat galduko genuke igerilekua itxiz gero.

2.3. Zergaitik egiten dugu kiroldegiaren aldeko hautua?

Ez da kiroldegiaren kudeaketa ona edo txarra izan den baloratu. Azkenik, azpikontrata baten bitartez izan beharrean, badaude kiroldegia kudeatzeko beste era batzuk. Honek ere, ez ziren mahai ganean jarri. Eta Bildukoon hautua, autogestio eta kudeaketa zuzena izanik, ezinezkoa iruditzen zaigu, alternatiba hauek aztertu gabe erabaki bat hartzea. Egoera ekonomikoa oso larria da Bakion. Baina kiroldegiaren gastua murrizteko erak badaudela uste dugu. Beharrezkoa iruditzen zaigu, abonatu kopurua handitzea eta horretarako bideak badaudela uste dugu. Oraindik aztertu ez direnak.

4

a) Alde zahar, estalitako plaza edo parke bat ez daukagulako, kiroldegia, kirol instalazio bat izateaz gain, herritarren topaleku eta batzarleku bihurtu da. b) Kiroldegiak herriko kirol taldeen baldintzak hobetu ditu. Atxurre, kiroldegia ez geneukanean, beste herri batera joan behar zen entrenatzera. Kiroldegia izateak, atxurre neskak izatea erreztu du. Alaitsaunaren baldintzak hobetu dira, estalitako frontoiarekin eta etorkizunean talde berriak sortzeko aukerak zabaldu ditu. c) Kiroldegiak, hirugarren adineko herritarrak kirolean murgildu ditu eta etxekoandreen aisialdia bultzatu du. Beraz, kirol instalazioa izateaz gain funtzio soziala ere betetzen du. d) Egoera ekonomiko larrian egon arren, Pirritx eta Porrotxen ekitaldia egitea ahalbidetu du instalazio honek. Eskolako guraso elkarteak antolatuta. Kultur elkarteak ekitaldi eta ekintzak antolatuko dituen lokala izan daiteke, hórrela funtzio kulturala ere beteaz. e) Kiroldegia bakiotarrok nahi duguna izan daiteke. Topaleku, aisialdia garatzeko leku, batzar leku.


GURE PROPOSAMENA: Sabemos que estamos en una situación económica crítica, por eso, desde bildu también planteamos lo que desde la junta de gobierno se ha venido llamando economía de Guerra, pero manteniendo todos los servicios, piscina incluida. La gestión directa por parte del ayuntamiento, el mantenimiento de las instalaciones (excepto piscina) y limpieza se haría con la brigada del ayuntamiento. Nuestra propuesta seria reducir el horario a 40 horas semanales, para mantener 2 trabajadores, que serian recepción y el socorrista , si bien creemos que con nuestra propuesta de autogestión se podría ampliar el horario ya que el coste de mantenimiento variaría mínimamente.

Bi ataletan banatzen dugu gure proposamena: Kudeaketa zuzena eta autogestioa. 1. KUDEAKETA ZUZENA - MANTENIMENDUKO GASTUAK

2. AUTOGESTIOA - LANGILEEN GASTUA ETA IKASTAROAK

a) Aurrekotik, zer da aldatzen dena gure proposamenarekin?

Kudeaketa zuzenan , langileen gastua 46.000€koa izatea proposatu dugu, kiroldegia zabaltzeko beharrezkoa direrako, idazkari bat eta sorosle bat. Bi lanpostu hauekin kiroldegia zabaldu genezake.

• Igerilekuaren mantenimendua: Guedanek pertsona bat zuen kontratatua. Gure proposamena kanpo empresa baten bitartez egitea. • Elektrizitatea: Gure proposamena Guedanek 2010ean proposatutakoaren antzekoa da. • Gasa: Kiroldegiak deposito propioa dauka. Gure proposamena, sare publikora engantxatzea da. Honen ondorioz, kostua murriztuko genuke. • Eguzki plakak: gaur egungo arazoa konpontzea proposatu dugu. Honek gas eta elektrizitatearen kontsumoa murriztuko luke. b) KUDEAKETA ZUZENAREN bitartez, zer da aurrezten dugun?

Gure autogestion proposamena: Ikastaroak eta langileak kontratazioa langileen elkarte baten bitartez egitea. Elkartea, idazkari eta soroslea izango lirateke. Euren ardura izango litzateke ikastaroak emoteko monitoreen kontratazioa egitea. • Ikastaroak ez lirateke udaletxeantzat gastu bat izango. • Ikastaroak emateagatik udaletxeak diru bat kobratuko luke. Kantxa eta frontoia alkilatzen den moduan, ikastaroak emateko kantxak erabiltzeagatik langileen elkarte horrek portzentai bat eman beharko lioke udalari. • Kontratatutako langileen elkartea Bakion eratua izan beharko litzateke. Ahalik eta Bakiotar gehien barne hartzea eskatuko genioke.

• Langileen gastua. • Finantza gastuak. • Gastu orokorrak. • Azpikontratak, kudeaketagatik ateratzen duen etekina. c) ZEIN DA DIFERENTZIA? • 2010 Guedan empresa kontratatua izateagatik udalak ordaindu beharreko dirua: 265.828, 46€ • 2011 Bilduren proposamena: 68.000,00€

Gure proposamena gauzagarria eta erreala dela azpimarratu nahiko genuke. Honekin batera aldagarria eta moldagarria dela esan nahi dugu. Gure helburua, borondate politikoarekin kiroldegia zabaldu dezakegula erakustea izan da. Oposizioan egoteagatik limitazioak izan ditugu gure proposamena garatzeko orduan baina erakunde desberdinen eta herritar askoren laguntzarekin lortu dugu herritarren gehiengo bat kiroldegia zabaltzearen alde agertzea.

Urriak 14an aurkeztu genuen kiroldegia kudeatzeko proposamena Bakioko kultur etxean. Herritar asko hurbildu ziren gure proposamena entzutera. Eskerrik asko, hurbildu zineten guztiei eta proposamena diseinatzen lagundu diguzuen guztioi. Herritarren parte hartzea sustatzen jarraituko dugu, udala eta herriaren arteko zubiak eta etorkizuneko Bakio eraikitzeko. Argi dugu, herritarren parte hartze barik ez dagoela herririk.

Herritarrok kiroldegia zabaltzeko GILTZA gara. Animo! Denon artean lortuko dugu!

5


> ELEXALDE Por primera vez, la oposición, hemos tenido la oportunidad de formar parte de una mesa de contratación, lo que nos ha servido por una parte para adquirir experiencia, y por otra para dar nuestra opinión acerca de las propuestas de los licitadores que habían sido valoradas por los técnicos del ayuntamiento. Nos ha servido, además, para comprobar cómo alguna propuesta que parecía ilegal se convertía en legal apoyada por un informe ambiguo de la diputación y cómo le costaba al secretario municipal (tuvo que emitir dos informes) dar por válida la propuesta de “Gailur S.L.” La propuesta de mejora consistía en no requerir al ayuntamiento el pago de certificaciones de la obra hasta que éste no cobrase el dinero que tenía que cobrar de los propietarios. Esta propuesta se valoró al máximo por los técnicos y sirvió para que Gailur S.L. se adjudicara el contrato con una diferencia inferior a dos puntos sobre el segundo licitador. Bildu en la reunión de la mesa de contratación del 14 de septiembre pidió un informe de legalidad de esta propuesta a lo que el secretario contestó que así se haría. Se pidió un informe de legalidad argumentando que la propuesta de “Gailur S.L.” era una mejora económica y no se debía de valorar como “mejora de calidad a la oferta” como se hizo. a. Las mejoras económicas ya estaban contempladas en el pliego de clausulas particulares, por lo que la referida no cabía. b. La “forma de pago” estaba también en el pliego de condiciones. c. El propietario del 80% de la urbanización es el propio “Gailur”. En definitiva estas conclusiones nos llevaban a pensar que todo estaba pensado para adjudicar la obra a “Gailur S.L”. Una vez recibido el informe de diputación se convoca la mesa de contratación el día 2 de noviembre. En dicha reunión, una vez leído el informes se acuerda por mayoría, con el voto en contra del representante de Bildu, ratificar el informe del aparejador sobre las mejoras de a la calidad de la oferta y la propuesta de adjudicación a favor de “Gailur”. El voto en contra del representante de Bildu se fundamenta en que el informe de diputación le daba la razón en algunos aspectos, por ejemplo, señala que en el pliego de condiciones había que haberse establecido los apartados sobre las que se podrían proponer las mejoras, según dispone la ley de contratos del sector público, de lo contrario afectaría al principio de igualdad. En cuanto a que todos los licitadores concurran en condiciones de igualdad señala el informe de diputación, que el proyecto y lo pliegos han de identificar la prestación en todos sus elementos indicando si admiten variantes y mejoras y en tal caso, sobre que han de versar unas u otras, cuales son los requisitos límites, modalidades y aspectos del contrato sobre el que son admitidas, señalando también, que se considerarán variantes y mejoras admisibles que estén previstas con el suficiente grado de identificación en los pliegos. Señala más adelante, que los principios descritos anteriormente no se cumplen en el expediente tramitado por el ayuntamiento de Bakio.

6

Por tanto, dice el informe de diputación, que en el informe tramitado por el ayuntamiento de Bakio, cualquier mejora que se propusiera pudiera ser considerada como tal, el problema vendría a la hora de valorar las mismas, dado que no existen criterios de valoración especificados en el pliego de condiciones administrativas particulares. Concluye el informe, diciendo que ante la indefinición, la mesa de contratación al no tener establecidas en los pliegos los criterios de valoración se verá obligada, o bien, a admitirlas todas y tras acordar los criterios de valoración, proceder a la valoración de las mismas o bien anularlas todas. La mesa de contratación, por mayoría, con el voto en contra del representante de Bildu, adopta la decisión de admitirlas todas pero sin fijar los criterios de valoración como indica, el informe de diputación. Se basan para no hacerlo en que el aparejador ya presenta a la mesa un informe técnico para valorar las mejoras del día 9 de septiembre. Es evidente que no es a esto a lo que se refiere el informe de diputación puesto que señala que los criterios deberían figurar en el pliego de condiciones particulares (con fecha 22 de junio) y la apertura de sobres comenzó el 4 de agosto. ¿Cómo es posible respetar el principio de igualdad si los criterios se fijan después de la apertura de sobres? Por todo esto Bildu propuso o bien no tener en cuenta la mejora propuesta por “Gailur” o bien anular todas las mejoras y volver a comenzar la licitación. La respuesta del PNV fue que esto ya no se podía hacer puesto que estábamos fuera de tiempo y urgía comenzar la obra de urbanización, además, argumentó que el informe de diputación no decía que había ninguna ilegalidad, lo que fue corroborado por el secretario. El representante de Bildu, también, denunció en esta reunión que “Gailur” había comenzado ya a efectuar las obras, sin habérselas adjudicado. El aparejador municipal dijo que era cierto y que se le había requerido para que parase. Tenemos que recalcar que a “Gailur” se le han tenido que parar las obras en tres ocasiones e incluso no contento con esto ha comenzado las obras ilegalmente por cuarta vez y se le han tenido que parar mediante decreto de alcaldía.


El Pleno extraordinario urgente del 10/11/2011 aprobó con los votos del PNV la propuesta de la mesa de contratación a favor de la empresa “Gailur”. Bildu votó en contra argumentando que el secretario municipal no había contestado a las preguntas planteadas en un escrito presentado el 3/12/2011, solicitándolo con otro escrito con fecha 9/11/2011 en los que se pregunta lo siguiente: - Si la forma de abono presentado por “Gailur” es una mejora y en su caso, en qué consiste y lo cuantifique. - Si el aparejador municipal es competente para valorar y puntuar una mejora económica. - Si es legal que la clausula 5 del pliego de condiciones, forma de pago, pueda ser modificada, al incorporar al contrato la forma de pago propuesta por “Gailur”. El secretario dice que en su opinión ya nos contesto en el escrito enviado el día 7/11/2011 y que además está el informe de diputación al que se adhiere, en el cual no se dice la propuesta de “Gailur” sea ilegal. Bildu, manifiesta que lo que está pidiendo es un informe de taxativo del propio secretario puesto que es él el garante del ayuntamiento de que se cúmplala legalidad y de que el informe de diputación es ambiguo. Bildu asimismo dice que los técnicos municipales están para aclarar las dudas que existen acerca de la ilegalidades que se puedan dar en las actuaciones que competen el ayuntamiento y en esta sentido, en principio tienen toda la confianza de sus concejales, pero, advierte, no mirarán hacia otro lado si constatan falta de transparencia o de profesionalidad en su forma de proceder. A dia de hoy, se puede decir que con fecha de 9/11/11 Bildu recibió la contestación, dando validez a la mejora económica. Una vez aprobado en pleno, el contratista tiene 10 días para presentar la documentación administrativa exigida por ley y el correspondiente aval bancario, tras lo cual, se le adjudicará la obra tras superar otro plenos extraordinario. Pues bien, nuevamente “Gailur” se salta la ley y lo presenta fuera de plazo. El secretario hace el informe correspondiente adviritendo la ilegalidad y el alcalde no conforme pide un informe jurídico al abogado asesor del ayuntamiento, el cual avala la actuación de “Gailur” diciendo que las causas del aplazamiento se deben a la crisis económica que padecemos, que en el sector de la construcción es más acentuada lo cual dificulta conseguir los avales bancarios. Lo cierto es que “Gailur” no deposita el aval sino el dinero en metálico.

El pleno extraordinario del 9/12/2011 con los votos favorables del PNV decide adjudicar definitivamente las obras de urbanización del sector SR6 FASE1 a la constructora “Gailur S.L.” Bildu vota en contra, basándose en el cúmulo de irregularidades cometidas por “Gailur” e incluso de ilegalidades manifiestas como el comenzar las obras sin habérselas adjudicado o presentar la documentación y el aval fuera de plazo. Bildu dice además tener serias dudas de que “Gailur” sea capaz de acabar el proyecto, si no es capaz de conseguir un aval de 45.000€. A día de hoy podemos decir que nuestras dudas parece que se van haciendo realidad, puesto que “Gailur” ha pedido modificar el convenio urbanístico de Elexalde. No estamos de acuerdo que las ilegalidades de “Gailur” queden sin sanción y estamos dispuestos a pedir que se le abra un expediente sancionador por efectuar obras sin permiso en terreno público. Para concluir queremos decir que el eje principal de nuestra actuación en el ayuntamiento es la transparencia y es por eso que queremos hacer saber a las vecinas y vecinos de Bakio lo que sucede y como suceden los asuntos correspondientes a Bakio. Podemos decir que aunque parezca una paradoja, la transparencia nos está dejando ver la oscuridad y la opacidad de los asuntos urbanísticos.

TASATUEN ORDENANTZAREN ALDARAZPENA: EAJk etxebizitza tasatuaren ordenantza aldarazteko proposamena egin zuen azaroak 24ko osoko bilkuran. Etxebizitza honek eskuratzeko, zozketa egin zen. Esleipedun askok uko egin dienez etxebizitza erosteari, batzuk saldu barik gelditu dira. Honen ondorioz, Gailur enpresa konstruktorak, zuzenean saltzeko baimena eskatu zuen. Udal gobernuak, ordenantza errespetatuz saltzeko baldintzapean baimena eman zion. Enpresa honek ordenantza aldatzeko eskatu zuen, salerosketa errezteko. Udalak Gailurren proposamenari men egin eta aldarezpena osoko bilkurara eraman zuen. Bildukook ezetz bozkatu genuen, bi arrazoi nagusirengatik, alde batetik empresa pribatu baten interesen alde egiteko aldatu delako ordenantza, eta beste alde batetik, etxebizitza hauek izan dezeketen funtzio soziala alde batera uzten delako. Aldarazpenaren ondorioz edozein izan daitekeelako eroslea, daukan ondarea eta diru sarrerak kontutan izan barik. Bildutik, bestelako politika bat aldarrikatzen dugu, etxebizitza beharrizan bat izateaz gain eskubide bat ere badelako.

7


> EUSKAL PRESOEN ESKUBIDEEN ALDE Une historiko bizi dugu Euskal Herrian. ETA erakundeak borroka armatua behin betiko uzteko konpromisoarekin, ziklo politiko berri bati hasiera emateko oinarria sendotu da. Azken hamarkadetan bizi izan dugun konfrontazio armatua behin betiko ixteko aukera eta eztabaida demokratikoan oinarritutako eskenatokiaren ateak ari dira irekitzen. Gernikako Akordioan hitzartutakoari jarraiki, eta Aieten Nazioarteko Komunitateak zabaldutako mandatuaren norabidean, ETAren erabakiak, gatazka politikoa, bake bidera eramateko aukera baten aurrean jarri gaitu. Normalizazio politikora bidean eman beharreko urratsetan, besteak beste, euskal preso politikoen eskubideen errespetua bermatu beharko da. Gernikako akordioaren hitzetan, ezinbestekoa da, “ Euskal preso politikoen aurka aplikatzen den espetxe-politika etetea, konfrontaziorako estrategia gisa erabili da-eta. Era berean, honako neurri hauek hartzea, amnistiarako bidean lehen urrats moduan, gatazka politikoak eragindako preso eta iheslari bat bera ere egon ez dadin: Preso guztiak Euskal Herrira ekartzea, dispertsioarekin amaituz, Gaixotasun larriak dituzten presoak aske uztea, Epaituak izateko zain dauden preso prebentiboei behin-behineko askatasuna ematea, Legeak ezarritakoak beteak dituzten zigortutako preso guztiei, baldintzapeko askatasuna ematea, Legeak jasotzen dituen espetxe-onurak aplikatzea, murrizketarik eta arbitrariotasunik gabe eta azkenik, Zigorra betetzeko muga berrogei urtetan ezartzen duen legedia indargabetzea�. Euskal gizarteak urte asko daramatza, preso politikoen eskubideen bermeak eskatzen. Urteak, presoen aurkako neurriek senideengan dituzten ondorio larriak salatzen. Urteak, estatu espainiar zein frantsesari, beren legea betetzeko eskatzen. Munduan eman diren prozesu politiko desberdinetan bezala, Euskal Herrian ere preso politikoen errealitateari konponbidea eman behar zaio. Era berean, konponbide politikoaren baitan, presoek ere parte izan behar dutelarik. Ziklo bat behin betikoz itxi eta etorkizunean aske egingo gaituen ziklo berria indarrez irekitzeko. Azken asteetako hitz eta ekintzei begira jarriz, Madril eta Parisetik ez da egoera berriaren tamainako urratsik eman. Presoen dispertsioak bere horretan jarraitzen du. Senitartekoek milaka kilometro egiten jarraitzen dute. Hamarnaka euskal presok, Parot Doktrinaren ondorioz, hil arteko zigorra betetzen jarraitzen dute. Gaixotasun larriekin dauden hainbat presok baldintza kaxkarretan jarraitzen dute. Egoera hau errotik aldatzea eta atzerapenik gabeko urratsak ematea ezinbestekoa deritzogu. Honegaitik guztiagatik, abenduak 16an Bilduko zinegotziok 24 orduko baraua egin genuen. Honen harira, Urtarrilak 7an Bilboko kaleetan deituta dagoen manifestazioarekin bat egin eta bertan parte hartzeko konpromesua hartu dugu. Dei egiten dizuegu, zuei, herritar guztioi ere, antolatutako mobilizazioetan parte hartzera.

2.boletina 2012ko Urtarrila  
2.boletina 2012ko Urtarrila  

Bakioko Bilduk egindako 2.boletina | Boletin nº 2 realizado por Bildu de Bakio

Advertisement