Page 1

FOTO 2 / HØSTEN 2017 - VÅREN 2018 - THE ART OF STORYTELLING EDITION UTVIKLING AV IDENTITET, ØKT KOMPETANSE OG NETTVERKSBYGGING - ET AVANSERT DELTIDSSTUDIE FOR FOTOGRAFER.


CARINE FLØYSTAD

Coverfoto: Kim Susan Christie Østberg


VELKOMMEN TIL BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY

NORDENS STØRSTE FOTOSKOLE

BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY ble grunnlagt i 2005 og regnes i dag som Nordens største fotoskole, med ca. 150 studenter til enhver tid og mer enn 40 fotografer og bransjeaktører tilknyttet skolen som lærerkrefter. I LØPET AV TI ÅR har Bilder Nordic utviklet seg til å bli en betydelig aktør i norsk fotomiljø, med et internasjonalt renommé, takket være engasjerte studenter, lærere og et sterkt nettverk av fotografer, bilde-redaktører og andre bransjeaktører som er involvert i skolen. SKOLEN HAR ET SAMARBEID med School of Visual Arts i New York, som regnes som en av USAs ledende fotoskoler. Her kan våre studenter bygge på til en bachelorgrad i Fine Arts. MARKEDET FOR PROFESJONELT FOTOGRAFI og kunst har aldri vært større, men stiller stadig nye krav til fotografene. I et samfunn hvor vi oversvømmes av bilder i alle kanaler og hvor alle er fotografer, må den profesjonelle fotograf og kunstner skille seg ut med et særegent bildespråk og en tydelig identitet. Dette må bæres av solid håndverk, nye produksjonsmåter og en god forståelse for visuell kommunikasjon, samt en profesjonell tilnærming til kunder og publikum gjennom et mangfold av digitale kanaler.

utvikling av dine tekniske ferdigheter innen stille og bevegelige bilder. Du vil også lære å produsere for, og utnytte potensialet i, sosiale medier og digitale flater for egen promotering og som potensielle kundeverktøy. KLASSEN HAR MAKSIMALT 16 STUDENTER med full tilgang til skolens fasiliteter og utstyr gjennom studietiden. Studentene vil arbeide med noe av det beste Bilder Nordic kan tilby av lærerkrefter og gjester fra vårt internasjonale nettverk. STUDIET ER PÅ CA 300 UNDERVISNINGSTIMER, 1,5 kveld i uka over ett år deltid, med noen helgesamlinger hvert semester. Dersom du skulle ønske å studere videre etter Foto2, gir utdanningen muligheten for å søke direkte på andre år i skolens toårige fotografutdanning. Dette kan deretter bygges videre til en Bachelor i Fine Arts i New York om ønskelig. SKOLEN HOLDER TIL I NYE FLOTTE LOKALER som er skreddersydd våre behov, rett bak Stortinget. Utstyrsmessig og teknisk har vi også over de siste årene gjort en solid opprustning for å møte stadig nye visuelle produksjonskrav. Velkommen som student!

FOTO2 ER ET ETTÅRIG KVELDSTILBUD for etablerte fotografer og alumni fra vår Grunnutdanning i Fotografi, som ønsker å ta steget videre. FOKUSET I UTDANNINGEN er personlig utvikling, med en mentorbasert oppfølging gjennom hele året som stegvis blir mer kompleks, sammen med en videre-

Grunnlegger / Kreativ Leder


KJERNEFOKUS & FAGLIG INNHOLD FOTO 2 ER BYGGET OPP RUNDT FIRE KJERNEFOKUS: FOTOTEKNIKK, NYE MEDIER, KOMMUNIKASJONSLÆRE OG IDENTITET.

HØY TEKNISK KVALITET er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men å kunne kommunisere virkningsfullt også i nye kanaler, samt å ha en tydelig identitet som fotograf er vel så viktig i dagens marked. For å sikre dine fremtidige muligheter er Foto2 bygget rundt fire emner:

og sosiale kanaler gir bildekjøpere anledning til å velge fritt blant et stort antall fotografer er det viktigere enn noen gang å skape bevissthet rundt egen identitet og merkevare, i nye og klassiske kanaler.

TEKNIKK. De kreative mulighetene skal utvides med nye verktøy og kvaliteten på håndverket styrkes gjennom de tekniske fagene Lyssetting 2 og Digitalt mørkerom 2. I faget bevegelige bilder er video og lyd i fokus som fotografens nye verktøy.

LYSSETTING 2 beveger seg mot kreativ lyssetting og spesielle problemstillinger. Hvordan du som fotograf kan bruke lys for å skape stemninger som forsterker opplevelsen av bildets innhold står sentralt i undervisningen. Faget tar for seg avansert lyssetting for ulike typer oppdrag innen mote-, reklame-, produkt-, portrettog livsstilsfotografering. I tillegg vil du lære metoder for filtrering og fargejustering av lys, lysets oppførsel i ulike rom og hvordan forskjellige materialstrukturer reflekterer lys.

NYE MEDIER. Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt fellesskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Teorien tar for seg hvordan du som fotograf kan bruke de nye mediene til egenprofilering og merkevarebygging. Den tekniske læren omhandler DSLR-filming, lyd og postproduksjon av bevegelige bilder. KOMMUNIKASJONSLÆRE tar for seg narrativ historiefortelling og konseptuell kommunikasjon, de fremtredende visuelle språkene vi ser innen kommersielt og redaksjonelt fotografi. Undervisningen gjør deg i stand til å ta på deg større oppdrag ved at bildespråket blir mer komplekst og du blir en verdifull dialogpartner overfor egne kunder og byråer. IDENTITET OG MERKEVARE blir viktigere og viktigere. Fotografens hverdag har blitt prosjektbasert på bekostning av faste relasjoner. I en verden hvor internett

UTDANNINGEN BESTÅR AV FØLGENDE DELEMNER;

DIGITALT MØRKEROM 2 tar for seg avanserte bildebehandlingsteknikker, samt filosofier for estetikk knyttet til digital bildebehandling. Arbeidsflyt under større prosjekt, high-end retusj, avanserte teknikker for detaljkontroll, composite, fargestyring og utskrift på forskjellige papirtyper er noe av innholdet. BEVEGELIGE BILDER. Å lage avanserte multimedieproduksjoner blir en stadig større del av profesjonelle fotografers hverdag. Undervisningen innledes med en filosofisk overgang fra stills til bevegelig bilder; forskjeller og likheter. Faget tar for seg sentrale element i filmteknikk og redigering: kamerabruk og kameraføringer, konvertering, import og eksport av riktige filformat, klipping, lydopptak, lydjustering, lydlegging/ voiceover, gradering og bruk av overganger.


KRISTIAN WESTGÃ…RD


MARIT JUNGE


NINA V. GRANN

NYE MEDIER. I faget nye medier får du en introduksjon til dagens digitale landskap. Du lærer hvordan vi kan tenke merkevareidentitet på nett og hvordan vi kan utnytte sosiale medier og blogg-konsept for å bygge opp en faglig identitet og posisjon. Vi ser på ulike former for digital prosjektpresentasjon og avslutter faget med både teknisk og innholdsmessig arbeid på våre egne nettsider, samt en forståelse av hvordan vi kan bruke Google for å synliggjøre eget arbeid. KONSEPTUELL KOMMUNIKASJON. Faget bygger videre på en grunnleggende forståelse av bildekommunikasjon. Her utvides betraktningen av fotografisk arbeid fra fotografens perspektiv til å inkludere et betrakter- og kundeperspektiv. Du vil lære hvordan man bygger opp innhold gjennom dramatisk og ikke-dramatisk fortellerteknikk, formidler instrumentelle og relasjonelle budskap gjennom ulike argumentasjonsteknikker og hvordan kundens mål med kommunikasjonen kan gjøres på forskjellige måter med ulik bilderetorikk. Vi tar også for oss de praktiske arbeidsprosessene i byråer, hvem aktørene er og hvordan oppdrag formes fra kundens intensjon til de praktiske visuelle arbeidene du som fotograf bidrar med.

NARRATIV HISTORIEFORTELLING. Faget begynner med en introduksjon til fotografiet som en refleksjon av den historiske utviklingen og bevegelsen inn i fotografens nye roller som en funksjon av teknologi, trender og endringer i kultur og samfunn. Vi starter med byggesteinene for et fotoessay, hvor fokuset er å gi en forståelse for hvordan lyriske bilder skaper engasjement gjennom følelser, og hvordan historier kommer sammen gjennom ulike kombinasjoner av elementene. Videre vil du lære dramaturgi og hvordan man bygger opp forventninger og spenning i visuelle historier, samt hvordan man setter punktum på ulike måter, åpent eller lukket. WORKSHOPS. I slutten av første semester gjennomfører vi en workshop med en ledende internasjonal kunstner. Målet er også å skape bevissthet rundt kunstnerprosessen, samt håndverkskravet i fine-art markedet.


TOM LUND


VEILEDNING GJENNOM HELE STUDIETIDEN VIL ERFARNE FOTOGRAFER VEILEDE DIN PERSONLIGE UTVIKLING.

UTVIKLING AV EGEN IDENTITET OG MERKEVARE Markedet for profesjonelt fotografi har aldri vært så stort som det er i dag. I en bransje som aldri står stille, søker aviser, magasiner, gallerier, byråer og andre bildebrukere stadig nye måter å anvende visualitet. MARKEDET HAR UTVIKLET SEG til å bli dynamisk og internasjonalt, og nye fotografer møter et grenseløst fotosamfunn. Et samfunn hvor bildekjøpere baserer seg på prosjektbaserte relasjoner; riktig fotograf til riktig jobb. Det er derfor viktig å skape en bevissthet rundt egen identitet, for igjen å kunne fremstå som en tydelig merkevare i markedet med en elektronisk og klassisk profil. VEILEDNINGENS FOKUS ER utviklingen av den enkelte students fotografiske identitet under oppfølging av erfarne fotografer og bilderedaktører. I første del av faget vil fokus være videre porteføljearbeid hvor vi arbeider med serier, konsept og den tekniske kvaliteten i arbeidet. Mellom første og andre del vil en praktisk kreativ prosess flytte fokuset over på et større prosjekt, som vil foregå fra januar til juni. Studentene velger selv tematikker og tilnærminger, og veiledningen fokuserer på prosessen fra idé til ferdig resultat. Endelig produkt vil være en bok, utstilling eller en digital presentasjon i form av en film eller en interaktiv digital opplevelse. Totalt dedikeres mer enn 120 timer til veiledning for din fotografiske utvikling. Du vil møte en rekke dyktige veiledere,

spesialisert i hvert sitt felt, som vil dele av sin kunnskap. Blant veilederne som er involvert i Foto2 finner du; DAMIAN HEINISCH (NO) er utdannet innen kommunikasjon, og har sin master i fotografi fra Folkwangskolen i Essen. Han har et imponerende antall utstillinger og priser å vise til i både inn- og utland, i tillegg til store kommersielle kunder som Statoil, Norsk Hydro og MENY, og er i tillegg offisiell Leica-ambassadør i Norge. LAARA MATSEN (NO) studerte fotografi under Larry Fink og Stephen Shore på Bard College, New York. Hun begynte sin karriere som bildesjef hos Magnum Photos i New York, og senere som mangefasettert supporter og produsent av langsiktige fotografiske dokumentarprosjekter. Hun har redigert og kuratert en rekke internasjonale fotoutstillinger og prisvinnende fotobøker, og var bildesjef i magasinet D2 / Dagens Næringsliv i åtte år. Nå jobber hun som uavhengig konsulent, kurator og mentor. CHERYL NEWMAN (UK) er en av Europas mest anerkjente bilderedaktører og hun har jobbet i britiske The Telegraph i mer enn ti år. Hun har vært dommer i en rekke fotokonkurranser, inkludert Taylor Wessing Portrait Prize ved National Portrait Gallery, London. Newman er kjent for å satse stort på unge talenter og for å tenke nytt når hun engasjerer fotografer.


BJØRNAR ØVREBØ


LÆREKREFTER* MED PROFESJONELLE FOTOGRAFER SOM LÆREKREFTER FÅR DU DIN KUNNSKAP RETT FRA BRANSJEN.

I TILLEGG til mentorene Laara Matsen, Damian Heinisch og Cheryl Newman beskrevet på forrige side vil du møte følgende lærerkrefter; BEN MCPHERSON • IDÉUTVIKLING Tidligere produsent og korrespondent for BBC, er i dag skribent for flere aviser, deriblant Aftenposten. Han er også forfatter, og ga nylig ut boken A Line of Blood med en internasjonal lansering. INGE HELLAND • IDÉUTVIKLING Inge Helland er faglig leder og en av grunnleggerne av skolen. Han vil løfte fokuset fra serier til større prosjekt gjennom en teoretisk og praktisk tilnærming til kreativitet og prosjektarbeid. Han tar også for seg en plan for langsiktig utvikling og oppbygging av karriere. BJARKE MYRTHU • INTERACTIVE STORYTELLING Bjarke er gründer og investor i flere storytelling-prosjekter. Hans hovedprosjekt er Story Friend, et samarbeidsprosjekt i form av en historiefortellingsapp. Han er en erfaren foredragsholder og jurymedlem ved konferanser, arrangementer og skoler som Harvard, MIT, SXSW og World Press Photo. Bjarke har tidligere jobbet som ansvarlig redaktør i Magnum Photos hvor han ble medgrunnlegger av Magnum In Motion. Magnum Photos er et internasjonalt billedbyrå, grunnlagt 1947 i Paris og London, nå også med kontorer i New York og Tokyo. Byrået, som regnes som et av verdens ledende når det gjelder dokumentarfotografi, ble grunnlagt av de fire fotografene Robert Capa, Henri CartierBresson, George Rodger og David «Chim» Seymour. SARA LØVLIEN• NYE MEDIER Sara er utdannet som fotograf ved Bilder Nordic School of Photography. Etter endt utdanning studerte hun ett år på Høyskolen i Oslo før hun begynte som program- og kanalansvarlig på skolen. Etter fem års erfaring med profesjonell bruk av digitale kanaler og sosiale medier med støtte fra konsulenter, vil hun hjelpe studentene med å etablere en egen identitet i vår digitale verden. LINDA B ENGELBERTH • HISTORIEFORTELLING Linda er kjent for sine dyptgående dokumentarprosjekt. I løpet av de siste årene har hun vunnet flere priser for sitt arbeid, blant annet International Photodocumentary of the Year i 2013. Hun har deltatt på flere utstillinger i Europa og USA.

BÅRD EK • KONSEPTUELL KOMMUNIKASJON Bård Ek har jobbet som kunst-, reklame- og motefotograf i over 20 år. Han har gitt ut fotokunstbøker, og vært del av flere gruppeutstillinger, blant annet utstillingen “Mer enn ingenting” for Norges Blindeforbund. Bård har også laget en rekke kortfilmer og startet nylig fotogalleriet MUUN gallery i Oslo. ESPEN FYKSEN • BEVEGELIGE BILDER Espen Fyksen har bred erfaring fra film- og TV-produksjon og er mannen bak den Emmy-nominerte animasjonsserien Elias - den lille redningsskøyta. Han er også en erfaren kurs- og foredragsholder med blant annet Dagbladet, VG og NTB/Scanpix som kunder. LP LORENTZEN • LYD LP har markert seg innen reklame-, portrett- og livsstilsfotografering og er en av landets dyktigste på DSLRfilming. Etter at han startet som fotograf i 1997 har teknisk perfeksjon blitt gjennomgående i arbeidene hans, en kunnskap han generøst deler med studentene med sin smittende entusiasme. På kundelisten står blant andre Black Debbath, Bare Egil, Synnøve Skarbø og Elin Tvedt. MIKKEL MOXNESS • DIGITALT MØRKEROM Mikkel Moxness har drevet studioet Catchlight Fotostudio sammen med fotograf Eirik Førde siden 2003, hvor de leverer både foto- og filmtjenester. Mikkel har god erfaring med undervisning og har i flere år jobbet tett i samarbeid med den anerkjente norske kunstneren Steinar Christensen. ERIK FUGLSETH •LYSSETTING Erik kjennetegnes som en både teknisk og kreativt dyktig fotograf. Han har vært aktivt involvert i Norske Reklamefotografers forening gjennom karrieren, og på hans merittliste står en rekke priser, i tillegg til flere gruppe- og soloutstillinger. JEFF COWEN • FINE ART WORKSHOP Den amerikanske kunstfotografen er mest kjent for sine fotografiske veggmalerier og tidløse portretter. Han har hatt utallige utstillinger, blant annet på Michael Werner Gallery Cologne i Køln og Paris Musées. * Det kan forekomme endringer i lærerkrefter og gjester som er planlagt for studiet. Endringer vil i så fall være med tilsvarende kvalifiserte ressurser.


TORE STORM HALVORSEN

TORE STORM HALVORSEN


TONE HAUGERUD


SKOLEN & STUDIEMILJØET SENTRALT I OSLO TILBYR VI TOPP MODERNE LOKALER OG UTSTYR. MED EGEN NØKKEL OG FRI TILGANG HELE DØGNET ER FORHOLDENE LAGT TIL RETTE FOR DIN UTVIKLING.

FASILITETER. Høsten 2014 flyttet skolen inn i nye lokaler som er skreddersydd våre behov. Vi holder til rett bak Stortinget med offentlig transport og yrende liv umiddelbart tilgjengelig. Vi har et auditorium, tre romslige teorirom, to datarom med Mac’er til undervisning og individuelt arbeid, printerrom med mellomog storformatsprintere, tre studioer med Profoto lysutstyr, klassisk mørkerom, lydrom og bibliotek. UTSTYR. Skolens studentkontor har et godt utvalg av kameraer og kamerautstyr, tegnebrett, mobilt lysutstyr, videoutstyr og lydopptakere til utlån. EN ÅPEN OG INKLUDERENDE SKOLE. Med personlig kodebrikke har du full tilgang på skolens fasiliteter døgnet rundt, og mange tilbringer lange kvelder på skolen. I løpet av semesteret arrangeres studentfester både i regi av skolen og av studentene selv. Vi tør si at vi er en skole med et godt og åpent studentmiljø med god takhøyde, hvor det er kort vei mellom student og administrasjon. EN DEL AV FOTOMILJØET. Bilder Nordic er opptatt av å knytte nettverk, både til det norske og det internasjonale fotomiljøet og mellom studenter, fotobransjen og tidligere studenter. Gjennom gratis foredrag med norske og internasjonale fotografer, workshoptilbud, deltakelse i fotofestivaler, messer og tilbud rettet mot

tidligere studenter, håper vi å knytte sammen studietid og veien videre. Å BYGGE NETTVERK. Vi er glade for å oppleve at vi oftere og oftere får henvendelser fra fotografer i innog utland som ønsker å rekruttere assistenter og “interns” blant våre studenter. For mange er dette en fin mulighet videre i karrieren, og det er alltid hyggelig å få positive tilbakemeldinger på våre studenter! Interessen for studentenes arbeid er også voksende, og vi oppfordrer ofte våre studenter til å delta i konkurranser, hvor de mange ganger har vunnet priser. Kanskje har du også lest om noen av våre alumni i magasinet Fotografi? Her får vi jevnlig muligheten til å løfte frem et spesielt prosjekt av tidligere studenter. HOLD DEG OPPDATERT. Du kan lese mer om skolen, studietilbud, gratis foredrag og workshops på våre nettsider. Dersom du vil være blant de første til å høre siste nytt kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. Dette gjøres gjennom nettsiden. Liker du best å få nyheter gjennom sosiale medier kan du følge oss på Facebook, og du kan se studentarbeid på vår instagramkonto @bildernordic. www.bildernordic.no www.facebook.com/bildernordic


ESSI FRYDENLUND


PRAKTISK SØKERINFORMASJON NEDENFOR FINNER DU NYTTIG INFORMASJON OM SØKNADSPROSESS OG OPPTAK. HAR DU SPØRSMÅL? VI KAN NÅS BÅDE PÅ TELEFON OG EPOST.

SØKNADSFRIST OG OPPTAK. Det er rullerende opptak til studiet, det vil si at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen vi mottar komplett søknad frem til klassen er full. Når du har lastet opp komplett søknad vil du inviteres til en samtale med faglig leder for å sikre at studiet er rett for deg. Deretter vil du få svar på din søknad i løpet av en uke. KOMPLETT SØKNAD. Registrer deg elektronisk på www.bildernordic.no når du har besluttet at du vil søke. Du skal deretter laste opp: 1. Et søknadsbrev som viser både personlig og faglig begrunnelse for at studiet passer for deg. 2. CV (referanser til arbeidserfaring, utstillinger, kunnskap etc) 3. Portefølje (valgfritt innhold og mengde). ARBEIDSMENGDE OG OMFANG. Det gis ca 300 undervisningstimer og studentene må påregne egeninnsats til pensum og til praktiske oppgaver. Omtrent halvparten av timeantallet er dedikert til veiledning og workshops, og den andre halvparten teknikk og kommunikasjonslære. Studiet vil foregå på onsdagskvelder, og annenhver mandag, fra 1730-2100. Som hovedregel har partallsuker to undervisningskvelder i uken, og oddetalls-uker én kveld i uken. Det vil være to til tre helgesamlinger per semester. OPPSTART, FERIER OG AVSLUTNING. Studiet har oppstart i september. Det er juleferie mellom semestrene. Studiet avsluttes rundt Sankthans.

STUDIEAVGIFT. Studiet koster kr 50.000,-. Det kan betales gjennom åtte like store delbetalinger i løpet av studietiden. Foto2 er ikke godkjent for lån i Statens Lånekasse da fagskoleloven ikke gjør det mulig for ett fagskolestudie å bygge videre på et annet. Det må påregnes ca 1500 kroner i pensumbøker. UTSTYR. Studenten må ha et digitalt speilreflekskamera med videofunksjon eller et avansert hybridkamera, og stativ. Annet utstyr er tilgjengelig for lån på skolen. FORBEHOLD. Det kan forekomme variasjon av lærerkrefter og innhold i forhold til hva som er skissert i denne studiekatalogen. VIDERE STUDIEMULIGHETER. Utdanningen er lagt på en belastning som tilsvarer deltidsstudier. Det faglige innholdet ligger såpass nært andre semester Toårig Fotografutdanning at studiet vil kvalifisere for å kunne søke seg direkte inn på andre skoleår i etterkant. Andre skoleår har et sterkt fokus på prosjektveiledning hvor studenten under veiledning gjennomfører fire kommersielle/redaksjonelle og fire personlige prosjekt. Ett av disse er et fellesprosjekt med avgangsutstilling. KONTAKT OSS GJERNE dersom du har spørsmål, ønsker å høre mer om studiet eller er nysgjerrig på en omvisning på skolen. På skolens nettside finner du dato for neste informasjonsmøte. Du når oss på post@bildernordic.no, eller på telefon 24146680 på hverdager mellom 08.30 og 16.00.


BENEDIKTE STRAND


FOTO2 ER ET KVELDSTILBUD FOR VIDEREKOMNE INNEN AVANSERT FOTOTEKNIKK, KOMMUNIKASJONSLÆRE, NYE MEDIER OG IDENTITET & MERKEVARE. Vil du bli en del av Bilder Nordics satsing for å løfte fotografer mot nye muligheter og inn i et nytt nettverk? WWW.BILDERNORDIC.NO

Profile for Bilder Nordic School of Photography

Foto2 - 2017 edition  

Foto2 er et avansert kveldstilbud for deg som allerede har en fotoutdanning, eller har arbeidserfaring som fotograf. Hovedfokuset i studiet...

Foto2 - 2017 edition  

Foto2 er et avansert kveldstilbud for deg som allerede har en fotoutdanning, eller har arbeidserfaring som fotograf. Hovedfokuset i studiet...

Advertisement