Page 1

TOÅRIG FOTOGRAFUTDANNING Et intensivt studie som setter fokus på kreativitet, visuell kommunikasjon og fremtidens plattformer.


Velkommen til Bilder Nordic School of Photography - Nordens største fotoskole

BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY ble grunnlagt i Oslo i 2005. Skolen er i dag Nordens største fotoskole, med ca 160 studenter fordelt på fire utdanningsløp, samt en bred portefølje av workshops og mentorprogram for profesjonelle. I LØPET AV TI ÅR HAR VI RUKKET å bli en betydelig aktør i det norske fotomiljøet. Vi engasjerer mer enn 40 profesjonelle fotografer og bransjeaktører årlig, slik at du som student møter ny og relevant kunnskap i klasserommet. Vi har vår egen studentredaksjon og arrangerer selv flere store utstillinger og fotoforedrag i løpet av skoleåret. Vi er en aktiv medarrangør av festivaler, bransjetreff og andre eventer i miljøet. Vi samarbeider med gallerier, plateselskap, festivaler, moteaktører, modellbyråer, aviser, magasiner, forlag, bedrifter og ideelle organisasjoner. Slik får du som student en unik mulighet til å bygge et solid nettverk under studietiden. SOM STUDENT MØTER DU en topp moderne skole med alle fasiliteter du trenger for en optimal utvikling i studietiden. Høsten 2014 flyttet vi inn i et nytt skolebygg spesielt bygget for vårt behov. Vi har topp moderne fotostudioer, datarom, produksjonsrom, klipperom, analogt mørkerom og et omfattende fotobibliotek. Våre studenter har egne nøkkelkort og disponerer skolen gjennom hele døgnet. Vi har et åpent og inkluderende studiemiljø hvor ansatte, lærere og studenter er sammen både til hverdags og til fest. VÅR TOÅRIGE FOTOGRAFUTDANNING har høstet internasjonal anerkjennelse for å være et tidsriktig og moderne utdanningsløp. Klassisk fotolære i tett samspill med kommunikasjonslære og nye medier, med et sterkt fokus på praktisk arbeid og produksjon, gir deg en unik innsikt i yrket og anledning til å forme din egen fotografiske identitet i løpet av studietiden. I FØRSTE SKOLEÅR fokuserer vi på å bygge en solid kunnskapsplattform, hvor teori og håndverk settes på prøve i praktiske workshops. Du vil lære å bruke kamera, lysutstyr og redigeringsprogram som profesjonelle arbeidsverktøy både for stills og bevegelige bilder. Dine kommunikasjonsegenskaper vil styrkes gjennom bildekommunikasjon, fotohistorie, massekommunikasjon, mote som språk og historiefortelling. Din evne til å nå et publikum vil styrkes gjennom nytenkende produksjoner tilpasset vår nye mediehverdag. Praktiske workshops innen mote, reklame, portrett, historiefortelling, reportasje, levende bilde og kunst vil

knytte den teoretiske og praktiske kunnskapen sammen i spennende utfordringer. I ANDRE SKOLEÅR er dine fotoprosjekter i fokus, hvor faglig påfyll er skreddersydd den løpende utviklingen av prosjektene. En kreativ tilnærming til læring setter dine ideer og prosjekter i fokus, og vårt fokus er å lære bort en filosofi og arbeidsprosess som gjør deg i stand til å arbeide med større kreative prosjekter selvstendig og i samarbeid med andre. Åtte større fotoprosjekter under veiledning fra noen av Norges sterkeste fotografer, og en rekke gjestebesøk av internasjonale stjerner, gjør andre skoleår målrettet, unikt, intensivt og ikke minst svært spennende! ALLE BILDENE DU SER i denne katalogen er tatt av toårige studenter i løpet av skoletiden, noe vi synes er et godt bevis på hvor langt man kan nå i løpet av to år. Dersom du etter endt utdanning ønsker å studere videre, har vi et samarbeid med School of Visual Arts i New York, som gjør at du kan bygge på din toårige utdanning til en bachelorgrad i Fine Arts. Dette kan du lese mer om senere i katalogen. VI ØNSKER DEG VELKOMMEN til et intensivt og spennende studie, i et kreativt og inspirerende miljø, hvor det skapes gode profesjonelle og personlige nettverk!

Grunnlegger / Kreativ Leder.

COVERFOTO FOTOGRAF: Karoline Brenden Skaug For å se mer av Karolines arbeid, følg @karolinebskaug på Instagram. OM FOTOGRAFIET FOTOGRAF: Mari Strømsbo Gjørv Serien er et langtidsprosjekt Mari har utviklet gjennom studietiden, og er en utforskning av forholdet mellom mennesket og naturen. For å se mer av Maris arbeid, besøk www.maristromsbogjorv.com.


Verdien av kunst og kreativitet Det er ikke bare fotografer som drar nytte av en utdannelse innen kreativitet, fotografi og visuell kommunikasjon.


OM TANKEN PÅ STRUKTUR, FASTE ARBEIDSOPPGAVER OG RUTINER IKKE ER NOE FOR DEG, så finnes det gode grunner til å velge annerledes. Om du tar en fotoutdanning ved Bilder Nordic så utvikler du avanserte kreative evner og du lærer det visuelle språket som dominerer alle kanaler i dag. STEVE JOBS (grunnleggeren av Apple, et av verdens mest verdifulle selskap) var en forkjemper for menneskets kreativitet og unike evne til å trekke erfaringer på tvers av fagfelt. I 2010 ble det publisert en forskningsrapport fra tre elite-universiteter hvor tre professorer hadde dybdeintervjuet 25 av verdens dyktigste innovatører og sammenlignet dem med 4.000 «vanlige» ledere. Resultatet var at de oppførte seg markant annerledes på fem punkter sammenlignet med det store utvalget; De var bedre til å assosiere, de stilte flere spørsmål, de observerte, de eksperimenterte og de nettverket. « Å studere fotografi ved Bilder Nordic er avansert kreativitet og prosjektarbeid hvor du vil lære å bruke assosiasjonsteknikker, dialog, eksperimentering og nettverk som kreative verktøy. » APPLE-JOBS OG SKYPE-GRÜNDER Niklas Zennström var blant de som scoret høyest på evnen til å assosiere. Jobs fortsatte å ta kalligrafikurs lenge etter at han droppet ut av universitet, noe han kom til å bruke på uventet vis. Mange år senere, da han skulle utforme Macintosh-skjermen, brukte han mange av prinsippene fra kalligrafien til å utforme typografien på skjermen, i tillegg til å la seg inspirere av indisk meditasjon og innsiden av en Mercedes Benz. « Det som kjennetegner kreative ledere generelt er en assosiativ rikdom. Det å eksperimentere er en del av det samme, det handler om å være nysgjerrig og søke nye ting. » – førsteamanuensis Øyvind L. Martinsen ved BI I SISTE SKOLEÅR HOS BILDER NORDIC vil alt dreie seg om avansert kreativitet, evnen til å forfølge en impuls eller intuisjon, utvikle intuitive tanker til kraftfulle idéer, konseptualisere disse, for å planlegge og gjennomføre åtte større foto- og videopros-

jekter. Prosjektene utvikles og drives frem i dialog med klassen din og under nær veiledning fra ledende profesjonelle fotografer. « Å være nysgjerrig, å stille de gode spørsmålene, observere handlinger, eksperimentere med løsninger og utvikle et nettverk er helt sentralt i alle våre prosjekter. » SOM FOTOGRAF ER JOBBEN DIN HELE TIDEN Å SKAPE, ofte under begrensede rammer og vanskelige forhold. Disse egenskapene er svært mye verdt, også dersom du senere skulle velge å forfølge videre studier og andre yrkesretninger. Du vil få en utviklet evne til å være skapende og du vil bedre anvende høyre og venstre hjernehalvdel bevisst i tankeprosesser. “At jeg har en fin kombinasjon av å være logisk og kreativ er tilbakemeldingen jeg har fått hele veien. Det gir meg nok en utstrakt evne til å tenke utenfor boksen.” – Andreas Jul Rusjø, konsernsjef for AF-Gruppen og årets ledertalent 2013. ANDREAS ER NOE SÅ UVANLIG SOM TOPPSJEF OG KUNSTMALER. Bildene kjennetegnes som fargerike og abstrakte, og gjerne i store formater. Nettopp den kreative siden har han også fordel av i næringslivet, mener han selv. « Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. » – Steve Jobs OM FOTOGRAFIET Fotograf: Maiken Bull & Julianne Leikanger Bildet er en del av hovedoppgaven “Silver Screen” hvor de to fotografene har latt seg inspirere av filmer, menneskers forhold til film og hvilke følelser vi knytter til film. Bildet er inspirert av filmen Basic Instinct. For å se mer av deres arbeid, besøk maikenbull.com / julianneleikanger.com.


Kjernefokus og spesialisering For å sikre en solid og tidsriktig utdanning er studiet basert på fire kjernefokus; fotografi, kommunikasjonslære, nye medier og yrke & identitet.

MED FIRE KJERNEOMRÅDER I FOKUS etterstreber vi en helhetlig utdanning som gir studentene den kompetansen som trengs for å møte bransjens krav og samfunnets etterspørsel etter visuelle opplevelser. Med fokus på fotografi, kommunikasjonslære, nye medier og identitetsutvikling, samt gründerskap og forretningsdrift, søker vi å møte utviklingen i bransjen med et positivt blikk hvor vi omfavner nye muligheter. Utdanningen handler om en komplett tilnærming til yrket; utvikling av idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, valg av riktig uttrykksform, lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier og kanaler for å nå ut til publikum. FOTOGRAFI – TEORI OG TEKNIKK. Studentene skal kunne skape og fange fotografier og levende bilde av høy teknisk og kreativ kvalitet. De vil også bli i stand til å velge riktig kamerautstyr for anledningen og anvende utvidede produksjonsmetoder for klassiske og nye medier. KOMMUNIKASJONSLÆRE – VISUELL KOMMUNIKASJON. Studentene skal kunne fortelle historier og formidle budskap som vekker følelser og engasjerer publikum. De skal kjenne til bransjespråkene innen mote, kommersielt og redaksjonelt fotografi. De skal kunne arbeide med visuelle kommunikasjonsutfordringer selvstendig og i samarbeid med andre.

I FØRSTE SKOLEÅR er fokus å lære verktøyene, teknikkene og det visuelle språket slik at fotoprosjektene som gjennomføres i andre skoleår har den tekniske og kreative kvaliteten som kreves for å lykkes etter endt utdanning. I første semester bygger vi en solid grunnplattform som består av kamerabruk, lyssetting, postproduksjon og bildekommunikasjon. I andre semester videreutvikler vi det visuelle språket gjennom avanserte fortellings- og kommunikasjonsteknikker, og vi løfter de tekniske utfordringene til et internasjonalt nivå gjennom spennende tverrfaglige workshop med ledende norske fotografer og internasjonale stjernefotografer som gjester. ANDRE SKOLEÅR handler om avansert kreativitet, idéutvikling og prosjektarbeid. Etter en solid opplæring i teknikk og det visuelle språket i første skoleår vektlegges den kreative prosessen og prosjektutvikling i andre skoleår. Studentene styrer selv eget fokus, men veiledes av erfarne mentorer. Målet er at vi sammen skal forme en fotograf rundt studentens egenskaper, interesser, kunnskap og erfaringer gjennom åtte store fotografiske prosjekter. SPESIALISERING I ANDRE SKOLEÅR. Basert på sine styrker og interesser plasseres studentene inn i fordypningsretningene Conceptual/Fictional eller Documentary/Narrative som du kan lese mer om på neste side. De ulike klassene veiledes av profesjonelle fotografer som har spesialisert seg innen de to fagområdene.

NYE MEDIER – PRODUKSJONSMETODER OG KANALER. Studentene skal kunne anvende stillbilder, video, lyd og animasjoner for å lage multimedieproduksjoner for nye medier. De skal kunne utnytte potensialet i sosiale nettverk, og forstå hvordan disse kan brukes i identitets- og merkevarebygging, samt på vegne av kunder som en del av tjenestene de tilbyr. YRKET – UTVIKLING AV IDENTITET OG UTØVELSE AV YRKET. Studenten skal kunne utvikle egne ideer til sterke konsept, samt sikre gjennomføringen med god prosjektstyring. De skal forstå samspillet mellom personlig arbeid og redaksjonelt/kommersielt arbeid i utviklingen av en identitet og hvordan dette samspillet kan brukes for å skape muligheter i markedet. De skal forstå hva gründerskap er, kunne etablere en prisstrategi og kunne etablere og drive egen virksomhet.

OM BILDESERIEN FOTOGRAF: Maria Gossé Ordet burlesque betyr opprinnelig spøk eller latterliggjøring. Burlesque dukket først opp rundt 1850, og er representert i Norge i dag i et lite miljø med kun 20 profesjonelle aktører. Student Maria Gossé ønsket å dokumentere dette miljøet, som først og fremst vektlegger kroppspositivisme. For å se mer av hennes arbeid, gå til: www.mariagosse.com


OM FOTOGRAFIET FOTOGRAF: Kristin Svanæs-Soot Bildet er en del av et prosjekt som undersøkte hvordan forskjellige sportsgrener påvirker fysikken til utøverne. Mannen på bildet er en profesjonell jockey. For å se mer av hennes arbeid, gå til: www.krisva.no

Narrative / Documentary Er du opptatt av samfunnet rundt deg? Klør det i fingrene etter å påvirke til endring i romfolk-debatten eller skape oppmerksomhet rundt barnebruder i Afghanistan? Da er den dokumentariske og narrative praksisen best egnet for deg!

I andre skoleår skal du forme din fotografiske identitet og stemme gjennom seks større individuelle prosjekter, samt et felles klasseprosjekt. I disse prosjektene skal du fordype deg i en fotografisk retning, veiledet av erfarne mentorer innen fagfeltet. I narrativ retning er mentorene Laara Matsen, Ben McPherson og Linda Bournane Engelberth som du kan lese mer om lenger bak i katalogen. Dersom du velger å fordype deg i en dokumentarisk retning vil prosjektene dine fokusere på å fortelle historier fra samfunnet og skape bevissthet og oppmerksomhet rundt saker du interesserer deg for, gjennom dokumentariske og redaksjonelle tilnærminger.

I løpet av året lærer du hvordan du kan formidle sterke historier og skape interesse hos leseren gjennom kommunikasjonslære og fotografiske virkemidler. Du lærer hvordan du kan nedredigere historier til å gi svært forskjellige resultat, og hvordan du bør sette sammen bildereportasjer for å gi et helhetlig bilde av saken du dekker. Som en del av fordypningen har man i andre skoleår minimum en workshop konsentrert rundt dokumentar og redaksjonelt arbeid. Tidligere år har denne workshopen vært holdt av blant andre fotografer fra fotobyrået VII-photo og Peter Dench. Med en fordypning i Documentary/Narrative har tidligere studenter arbeidet med kunder som Aftenposten, Fett, D2, Wired Magazine, CBS News, Norwegian, British Telegraph Magazine.


OM FOTOGRAFIET FOTOGRAF: Torjus Berglid Bildet er fra moteserien FLUO, som betyr “to flow”, og var Torjus’ første kommersielle prosjekt på skolen. For å se mer av hans arbeid, gå til: torjusberglid.com

Conceptual / Fictional Drømmer du deg bort i Tim Walkers fantastiske moteserier eller legger du spesielt merke til bildene i NSB’s nyeste reklamekampanje? Da hører du mest sannsynlig hjemme i den konseptuelle og fiktive verden.

I andre skoleår skal du forme din fotografiske identitet og stemme gjennom seks større individuelle prosjekter, samt et felles klasseprosjekt. I disse prosjektene skal du fordype deg i en fotografisk retning, veiledet av erfarne mentorer innen fagfeltet. I konseptuell retning er mentorene Isidor Åstrøm, Nicholas McLean og Chris Harrison som du kan lese mer om lenger bak i katalogen. Dersom du velger å fordype deg i en konseptuell retning vil prosjektene dine fokusere på den konstruerte verden gjennom sjangere som mote og reklame. Du lærer hvordan du kan selge alt fra syltetøy til moteplagg gjennom smart kommunikasjon, støttet av solid håndverk.

Studieretningen legger stor vekt på tekniske ferdigheter innen lyssetting og Photoshop, i tillegg til kommunikasjon og historiefortelling. Som en del av fordypningen har man i andre skoleår minimum en workshop konsentrert rundt mote eller reklame. Tidligere år har denne workshopen vært holdt av blant andre Emma Hardy, Toyin Ibidapo og Tim Walker. Med en fordypning i Conceptual/Fictional har tidligere studenter arbeidet med kunder som Slaughterhouse, Harper’s Bazaar, Vouge, Elle Italia, Elle Norway.


Produksjonsåret Etter tre måneders intensivt arbeid står du ved studiets slutt med ditt signaturprosjekt i hendene - i form av en fotobok.

SOM AVSLUTNING PÅ SKOLENS TOÅRIGE FOTOGRAFUTDANNING arbeider studentene med sine individuelle hovedoppgaver fra påske frem til sommeren. Etter syv større fotoprosjekt i andre skoleår så er hovedoppgaven siste innspurt og en finpuss på sin egen identitet som fotograf før man slutter på skolen. Prosjektet er ment som det første arbeidet man har lyst til å legge på bordet i etterkant for en potensiell kunde eller arbeidsgiver. ETTER AT NINA FORSBERG LEDET BILDER NORDICS AVGANGSUTSTILLING i 2014, Moments of Consequence, ble hun bevisst på bærekraft og miljø. Gjennom arbeidet med avgangsutstillingen tilegnet hun seg mye kunnskap om emnet og la merke til en økende interesse for disse tematikkene i den norske befolkning. Med dette i bakhodet var valget enkelt da tiden kom for å velge tema for sin hovedoppgave. – Jeg ønsket å trekke inn min kunnskap fra det narrative dokumentariske inn i en moteserie om norsk mote og bærekraft. FOR Å GJENNOMFØRE PROSJEKTET ønsket Nina å arbeide tett med andre som også brant for samme tematikk. Sammen med designer Elisabeth Stray Pedersen og Hillesvåg ullfabrikk ble bildene fotografert mellom bakkar og berg på vakre vestlandet. Det hele har resultert i en fotobok og en flott moteserie om norsk design, natur og bærekraftig mote. BÆREKRAFTIG MOTE ELLER ECO FASHION, er en voksende designfilosofi, som simpelthen går ut på miljø- og menneskevennlig produksjon. Tekstilindustrien er sammen med olje- og mineralindustrien, en av vår tids største miljøsyndere. Visste du for eksempel at det krever 2700 liter vann for å produsere en t-skjorte i bomull? Ull derimot, er et miljøvennlig og bærekraftig tekstil. ELISABETH STRAY PEDERSEN HAR FRONTET bærekraftig mote som designer. Det er gledelig å se at Nina har valgt å jobbe med bærekraftig mote som tematikk og skolen er glad for å se denne omfattende og spennende moteserien oppstå i samarbeid mellom designer, industri og fotograf i en serie som løfter frem flott norsk landskap, historie, tradisjon og design på en så flott måte.

RESULTATET BLE BOKEN ”TIME WILL SHOW”, en serie om norsk mote og bærekraft, som søker å bevisstgjøre oss på konsekvensene av våre valg i kleskjøp, samt sette fokus på norsk tradisjon og norsk produksjon av bærekraftige plagg. Serien har fått mange gode tilbakemeldinger og blitt publisert i internasjonale TheLabMagazine og norske Fin Magazine. I tillegg har serien ført til oppdrag for Hillesvåg ullvarefabrikk, som også har brukt serien i egne presentasjoner om norsk ull. NINAS ARBEIDER HAR GJENNOM STUDIETIDEN båret preg av en ærlighet og autensitet, uansett om det har vært mote, portrett eller dokumentar som har vært sjangeren. Dette var et avgangsprosjekt som passet fotografen slik skolen har lært å kjenne henne. ETTER STUDIETIDEN HAR NINA FÅTT KONTORPLASS hos den anerkjente fotografen Hans Olav Forsang. – Det har vært et ganske stort spenn i type oppdrag etter endt utdanning, fra nyfødtbilder til årets frisør, noe som gir meg god trening videre. Nå for tiden jobber jeg ganske mye som sykepleier for å spare opp penger til å kunne arbeide friere med fotografiske prosjekt. Jeg arbeider mye med research til et dokumentarisk prosjekt jeg ønsker å gjøre utenlandsk. Jeg ønsker å arbeide tett med en gruppe mennesker og skildre deres liv på en genuin og ekte måte, men kan ikke si så mye mer enn at det er i en tidlig fase hvor research er det viktigste. I TILLEGG PLANLEGGER NINA ET NYTT MOTEPROSJEKT, i samme stil som hovedoppgaven sin, men er fortsatt i tenkeboksen angående tematikken. – Jeg ønsker å ha et sterkt budskap! Det er mange søvnløse netter med tanker og idéer, så det skal bli deilig når jeg endelig kan begynne å fotografere! OM BILDESERIEN FOTOGRAF: Nina Forsberg Bildeserien “Time Will Show” var Ninas hovedoppgave ved Bilder Nordic og er en moteserie om norsk design, natur og bærekraftig mote i samarbeid med designeren Elisabeth Stray Pedersen og Hillesvåg ullfabrikk. For å se mer av hennes arbeid, gå til: www.ninaforsberg.com


Årets happening! 40 studenter. 40 prosjekter. 1 utstillingsåpning. Når Oslos ordfører klipper den røde snora og erklærer årets avgangsutstilling for åpnet er det mer enn tre måneders arbeid som ligger til grunn.

ETTER NI ÅR MED AVGANGSUTSTILLINGER er det høye forventninger når denne prosessen settes i gang like før jul for siden å resultere i utstillingsåpning tre måneder senere. For mange er avgangsutstillingen noe de har ventet på allerede fra første skoledag! 40 STUDENTER - 40 PROSJEKTER. Det som gjør Bilder Nordics avgangsutstilling spesiell er at den består av rundt 40 forskjellige tilnærminger til en felles tematikk. Studentene jobber sammen med ledelsen for å komme frem til en interessant og dagsaktuell tematikk, før studentene begynner å arbeide med individuelle prosjekter under denne felles paraplyen. EN KOMPLETT UTSTILLINGSOPPLEVELSE. Etter flere ukers forberedelser, research og foredrag setter studentene i gang med en måneds produksjonsperiode, før det hele nedredigeres og produseres i fysisk format under veiledning fra profesjonelle bilderedaktører og mentorer. Men arbeidet er ikke slutt når prosjektene er klare; studentene er også med i prosessen med å finne utstillingslokale, jobbe med markedsføring, finne sponsorer og ferdigstille utstillingen i drømmelokalet. DEN STORE ÅPNINGSDAGEN. Selv om det er krevende mens det står på vil de aller fleste av våre studenter kunne skrive under på at den følelsen du har når du på åpningsdagen står i finstasen i et fullbooket lokale med et glass sprudlende i hånda er vel verdt innsatsen. Gjennom årene har studentenes avgangsutstilling vært offisielt åpnet av blant andre Oslos ordfører Fabian Stang og bilderedaktørene fra The Telegraph og PDN. UNBOUNDED - BORDERS IN DISORDER - 2016 fokuserte på grenser i dagens samfunn, både synlige og usynlige, myke og harde, store og små. Utstillingen ble vist i Lille Grensen. LIMBO - IDENTITIES IN TRANSITION - 2015 undersøkte hvordan vi påvirkes av nasjonale og internasjonale endringer. Gjennom dokumentarer, konseptuelt fotografi og video presentertes et tverrsnitt av Norge i dag, som viste variasjonen og kompleksiteten i identiteter. Utstillingen ble vist i Lille Grensen. MOMENTS OF CONSEQUENCE - 2014 så på hva som kreves av oss som en generasjon for å skape en bærekraftig fremtid. Hvordan skal vi møte utfordringene som følger av den raske utviklingen samfunnet vårt går gjennom? Moments of Consequence tok for seg fire aspekter; selvfølelse, bærekraft, idealisme og feminisme.

Prosjektet ble vist på Oslo Rådhus i 2014. LOST?GENERATION - STORIES FROM EUROPE - 2013 tok for seg den økonomiske krisen i Europa og undersøkte hvordan den påvirker både nåværende og fremtidige generasjoner. Spesielt den unge generasjonen i Europa har blitt kalt «Den tapte generasjonen» – hvem er disse menneskene, og hva er deres håp for fremtiden? Utstillingen ble vist på Dansens Hus i Oslo og på fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund. SHAMELESS - 2012 tok for seg konflikten mellom det basale reproduksjonsbehovet hos mennesket og kompleksiteten mellom hjerte og hjerne. Utstillingen utforsket usikkerheten rundt identitet i vårt samfunn, og følelsen av skam. Blant temaene i utstillingen var selvbilde, fantasier, pubertet, HIV, minoritetsgrupper og barns forståelse av seksualitet. Shameless stiltes ut i Møllergata og under Copenhagen fotofest i 2012. NORWAYNEXT - 2011 er en samling av historier fra Norge i 2011. Gjennom fotografiske sjangere som kunst, dokumentar, portrett og mote, utforsket studentene forskjellige sider ved det norske samfunnet. Ved bruk av både tradisjonell fotografering og multimediaproduksjoner, søkte prosjektet å vekke nysgjerrighet, stille spørsmål og legge fokus på forskjellige emner. NORWAYnext ble vist på Aker Brygge og på fotofestivalen Nordic Light. 100% - 2010. Et prosjekt som handler om oss alle, og som på overraskende og ulike vis belyste et av vår tids mest tabubelagte tema: din og min psykiske helse. 38 historier fortaltes visuelt via flere fotografiske sjangre og visuelle tilnærminger. 100% ble vist på Oslo S. VERDENS TAVLER - 2009. En dokumentarisk tankevekker om hvordan barn i Mongolia, Tanzania, Bolivia, Kurdistan og Georgia verdsetter skolegang og utdanning sammenlignet med sine norske jevnaldrende. Prosjektet resulterte i en stor utstilling på Oslo S, og ble også vist på Nordic Light og på fotofestivalen i Risør. STÅ IKKJE DÆR Å FRYS! - 2008. Utstillingsprosjektet utforsket de fraflyttingstruede kystsamfunnene i Nord-Norge gjennom linsene til våre 10 første avgangsstudenter. Et prosjekt om utfordringene som møter lokalbefolkningen, og om ildsjelene som tross alt klarer å skape både nasjonale og internasjonale virksomheter. Prosjektet var utstilt på Det norske Teatret i 2008.


Bachelorgrad i New York Ved en av USAs mest anerkjente kreative skoler, School of Visual Arts, kan studenter fra Bilder Nordic nå få en Bachelor i Fine Arts!

BILDER NORDIC ER STOLT AV å kunne annonsere sitt samarbeid med SVA, School of Visual Arts i New York. Ønsker du å bygge på din toårige fotografutdanning kan du nå ta en bachelorgrad på en av de mest anerkjente kreative skolene i USA. SCHOOL OF VISUAL ARTS har vært ledende i utdannelsen av kunstnere, designere og kreative fagfolk i mer enn seks tiår. Med et fakultet bestående av fremstående fagfolk, en dynamisk læreplan og et fokus på kritisk tenkning er SVA en katalysator for innovasjon og samfunnsansvar. Skolen, som består av mer enn 6000 studenter på Manhattan-campusen og 35 000 alumnistudenter i 100 land, representerer også et av de mest innflytelsesrike kunstneriske miljøene i verden. FINE ARTS. SVA’s fireårige fotografistudie er et fulltidsprogram som ligger under avdelingen Fine Arts. Fine Arts-avdelingen tilbyr også studier innen reklame, animasjon, cartooning, datakunst, dataanimasjon & visuelle effekter, design, film & video, fine arts, illustrasjon, interiørdesign og visuelle & kritiske medier. RETT INN PÅ TREDJEÅRET. Som tidligere Bilder Nordic student oppfyller du kravene for de to første årene ved SVA. Det betyr at du kun må fullføre de to siste årene av fotografistudiet for å oppnå en Bachelor i Fine Arts. FOTOLINJEN ved School of Visual Arts utdanner studenter i både de kreative og teknologiske aspektene ved fotografi og setter fokus på de forskjellige jobbmulighetene som finnes i markedet. Etter fullført studie vil du ha en profesjonell tilnærming til utskrift på både svart-hvitt og fargebilder, hvordan du lyssetter i studio, hvordan du bruker mellom- og storformatkameraer og hvordan du arbeider med digitalt materiale. Du vil ha hatt muligheten til å fordype deg i motefotografi, landskapsfotografi, stilleben, portrettfoto, fotojournalistikk og andre sjangere. Du vil ha en forståelse for den profesjonelle verden utenfor SVA, med praktisk og strategisk kunnskap til å lande en stilling hvor du kan utnytte dine ferdigheter. FAKULTETET. Avdelingens fakultet består av over 80 forelesere, inkludert aktive fotografer, kunsthandlere, kritikere, forleggere

og fotoredaktører. De mer enn 40 valgfagene - som SVA streber etter å holde oppfinnsomme, utfordrende og dagsaktuelle inkluderer Bilderedigering & Kuratorpraksis, Fotografi: Business & Praksis, Selvportrett, Å skrive om fotografi, Mote: Konsept & Narrativ, Still Life: Objekter til begjær & avsky samt Foto & Kino . FASILITETER. Avdelingens tekniske anlegg har nylig vært totalrenovert og alle fasiliteter, både analoge og digitale, er åpne til 02:00 (04:00 under eksamensukene i semesteret). Mellom - og storformatkameraer, samt digitale bakstykker for begge, er tilgjengelig for studentbruk. SVA tilbyr også digitale arbeidsstasjoner og en videoredigeringssuite. MENTORPROGRAM. Fjerdeårs-studenter har mulighet til å arbeide med mentorer for feedback på sitt arbeid. I New York har SVA en rekke lokale talent å arbeide med. Deres mentorprogram inkluderer blant andre Tina Barney, Gregory Crewdson, Glenn Luchford, Platon, Taryn Simon og Lorna Simpson. Mentorprogrammet inkluderer også mektige bransjefolk; bilderedaktører fra Details, Interview, The New York Times, Newsweek og Vanity Fair, kreativ leder ved Fader and W, fotokritikeren i The New Yorker, sjefsredaktøren ved Artforum og mange flere.

PRAKTISK INFORMASJON OPPSTART Sommeren 2017/2018/2019

VARIGHET To år heltid

SØKNADSFRIST Rullerende opptak

MER INFORMASJON www.sva.edu

OM FOTOGRAFIET FOTOGRAF: Kevin Ruud Bildet er fra en avansert historiefortellings-workshop i førsteskoleår. Serien søker å gi et innblikk i en hverdag med alvorlig psykisk sykdom. For å se mer av Kevins arbeid, følg: @go.fuck.your.selfie


Kunnskapskilden Med profesjonelle fotografer som lærekrefter får du din kunnskap rett fra bransjen!

CHRIS HARRISON • VEILEDER / PORTEFØLJEUTVIKLING Chris Harrison er utdannet fra Royal College of Art og hans arbeid er vist på gallerier og museer rundt om i verden inkludert Tate Britain og Les Rencontres d’Arles. Blant hans kommersielle kunder finnes NSB, Aker, Den Norske Opera, Telenor, British Telecom, Gjensidige, IF forsikring, IKEA og SAS. LAARA MATSEN • VEILEDER / BILDEREDAKTØR Laara Matsen har de senere årene vært fotoredaktør i magasinet D2, men har siden 1997 kuratert og redigert utallige fotobøker og utstillinger, og bistått i produksjonen av mange langtids dokumentarprosjekt. Laara er også co-funder og co-editor av Norwegian Journal of Photography. ISIDOR ÅSTRØM • VEILEDER Isidor er en av Norges fremste reklamefotografer og skolens hovedlærer innen kommersielt fotografi. Isidor er kjent for sin tekniske perfeksjonisme og unike kunnskap innenfor digital etterbehandling. Blant kundene hans finner vi Gilde, Bang & Olufsen, Ringnes og NSB. LINDA BOURNANE ENGELBERTH • VEILEDER / PORTEFØLJE Linda Bournane Engelberth er kjent for sine dyptgående dokumentarprosjekt. I løpet av de siste årene har hun vunnet flere priser for sitt arbeid, blant annet International Photodocumentary of the Year i 2013. Hun har deltatt på flere utstillinger i Europa og USA. DAMIAN HEINISCH • PORTEFØLJE / VEILEDER Damian Heinisch er utdannet innen kommunikasjon, og har sin master i fotografi fra Folkwangskolen i Essen. Han har et imponerende antall utstillinger og priser å vise til i både inn- og utland, og er offisiell Leica-ambassadør i Norge. BEN MCPHERSON• UTSTILLING / VEILEDNING Tidligere produsent og korrespondent for BBC, er i dag skribent for flere aviser, deriblant Aftenposten. Han er også forfatter, og ga nylig ut boken A Line of Blood i det internasjonale markedet. L.P LORENTZ • KAMERA & KAMERABRUK Hvalergutten L.P har markert seg innen reklame-, portrett- og livsstilfotografering og er en av landets dyktigste på DSLR-filming. Etter at han startet som fotograf i 1997 har teknisk perfeksjon blitt gjennomgående i arbeidene hans, en kunnskap han generøst deler med studentene med sin smittende entusiasme. MIKKEL MOXNESS • DIGITALT MØRKEROM Mikkel Moxness har drevet studioet Catchlight Fotostudio sammen med fotograf Eirik Førde siden 2003, hvor de leverer både foto- og filmtjenester. Mikkel har god erfaring med undervisning og har i flere år jobbet tett i samarbeid med den anerkjente norske kunstneren Steinar Christensen. ERIK FUGLSETH • LYSSETTING Erik Fuglseth kjennetegnes som en både teknisk og kreativt dyktig fotograf. Han har arbeidet som reklamefotograf siden tidlig på 80-tallet, og han har vært aktivt involvert i Norske Reklame-

fotografers forening gjennom karrieren. På hans merittliste står en rekke priser, i tillegg til flere gruppe- og soloutstillinger. ESPEN FYKSEN • LEVENDE BILDE Espen Fyksen har bred erfaring fra film- og TV-produksjon og er mannen bak den Emmy-nominerte animasjonsserien Elias - den lille redningsskøyta. Han er også en erfaren kurs- og foredragsholder med blant annet Dagbladet, VG og NTB/Scanpix som kunder. EIRIK EVJEN • PREMIERE & LEVENDE BILDE Tidligere student Eirik Evjen har siden studietiden utmerket seg med sine stills- og videoproduksjoner og gjesteforeleser nå i filmredigeringsverktøyet Adobe Premiere. Eirik har jobbet med kunder som Filmkameratene, Miso Film, Fantefilm, FilmBros, Einar Film, VIP films, STALKR, NRK, TV2, BBC, VG, ROBERT SANNES • BILDEKOMMUNIKASJON Robert Sannes er utdannet arkitekt, men jobber som kunstfotograf. Han har en unik evne for å fremme kreativitet og selvutvikling hos studentene, og hans særegne og utradisjonelle undervisningsmetoder blir godt mottatt. På kundelisten står blant annet Utenriksdepartementet og Snøhetta. BÅRD EK • VISUELL KOMMUNIKASJON Bård Ek har jobbet som kunst-, reklame- og motefotograf i over 20 år. Han har gitt ut fotokunstbøker, og vært del av flere gruppeutstillinger, blant annet utstillingen “Mer enn ingenting” for Norges Blindeforbund. Bård har også laget en rekke kortfilmer. MARI GRINDE ARNTZEN • MOTE SOM SPRÅK Mari Grinde Arntzen er journalist og forfatter og har i mange år skrevet om mote blant annet i Aftenposten, Dagbladet, D2, og Personae. Hun har utgitt to bøker om mote, fra et samfunnsfaglig perspektiv. BJØRN OPSAHL • MUSIKKVIDEO Bjørn kan skilte med en lang liste prestisjefylte oppdrag både i mote-, artist- og musikkfotografering. Bjørn er fast fotograf på Skavlan og er kjent for sitt arbeid i norske motemagasiner. På kundelisten står blant annet Guns ’n Roses, Rolling Stone, Warner Music og Elle. JULIE PIKE • MOTE Julie Pike er en av Norges fremste motefotografer, og holder moteworkshop i første semester. Med sin særegne stil har moteseriene hennes preget norske og internasjonale magasiner som blant annet Elle, Costume, Oyster, Nylon og Mirage, og hun har gitt ut sin egen fotobok “Flowers Shall Grow”. CHERYL NEWMAN • REGI & UTVALG / UTSTILLING Cheryl Newman er en av Europas mest anerkjente bilderedaktører og hun har jobbet i britiske The Telegraph Magazine i over ti år. Magasinet har i løpet av denne tiden sanket flere priser. Newman er kjent for å satse stort på unge talent og for å tenke nytt når hun engasjerer fotografer.


JULIE PIKE

CHRIS HARRISON

ISIDOR ÅSTRØM


En internasjonal gjesteliste Fra urbefolkning i Amazonas til Bruce Springsteen i cabriolet - Du kan møte alt gjennom et nettverk av anerkjente fotografer som deler sine erfaringer.

ETTER SNART TI ÅR I BRANSJEN har vi i dag gleden å jobbe med flere av de fremste fotografene i bransjen, og har bygget et sterkt internasjonalt samarbeid og nettverk som sjenerøst deler egen kunnskap og erfaring med andre. Skolen fremstår i dag som et sterkt kompetansemiljø og er blitt en gjensidig læringsarena for både fotostudenter, lærere og gjesteforelesere. Vi har vært heldige som har hatt besøk av blant andre Nadav Kander, VII-photo, Tim Walker, Arno Minkinnen, Brian Storm og mange flere. Nedenfor får du en presentasjon av forskjellige samarbeidspartnere og gjesteforelesere. VÅRE SØSTERSKOLER. Bilder Nordic eies av Anthon B. Nilsen utdanning AS, en av de største tilbyderne av private fagskoleutdanninger i Norge. Dette innebærer at vi har søsterskoler som Westerdals ACT (en sammenslåing av skolene Westerdals, NISS og NITH), Idéfagskolen, SoFI, NKI og Bjørknes. I Sverige finner du Berghs School of Communication, en av Europas mest anerkjente kommunikasjonsskoler, hvor vi har vært med å bygge opp Bilder Nordic Sverige. Med søsterskoler som jobber med alt fra fredsmegling til moteindustri og 3d-design kan vi dra nytte av kompetanse på tvers av en rekke fagfelt. SCHOOL OF VISUAL ARTS I NEW YORK. Vi har nylig opprettet et samarbeid med SVA, en av USAs mest anerkjente kreative skoler, som innebærer at våre studenter kan ta to års påbygning i New York og oppnå en bachelor i Fine Arts. Dette kan du lese mer om under siden “Bachelorgrad i New York” i denne katalogen. FESTIVALDELTAKELSE. Gjennom årene har vi samarbeidet med flere forskjellige festivaler både innen fotografi og musikk. Blant fotofestivalene kan vi nevne fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund, DokFoto i Oslo, reklamefotografenes landskonkur-

ranse Gullsnitt, Copenhagen Photo Fest, Oslo Fotofest og Les Rencontres d’Arles. På musikkfronten har vi stilt med workshop under Norwegian Wood og deltatt på Slottsfjell. SAMARBEIDSPARTNERNE. I tillegg til enkeltstående gjesteforelesere har vi med tiden fått noen faste samarbeidspartnere. VII-PHOTO er et bildebyrå som fokuserer på dokumentarfotografi i konfliktområder. VII-PHOTO består i dag av 23 fotografer, blant andre Marcus Bleasdale, Ed Kashi, Gary Knight, Ron Haviv, Venetia Dearden, Anastasia Taylor-Lind og Donald Weber som alle har besøkt Bilder Nordic. MEDIASTORM er et av verdens ledende multimediaproduksjonsselskap og har hovedbase i New York. Selskapet ble startet av Brian Storm som flere ganger har besøkt Bilder Nordic for å holde foredrag og workshops for våre studenter. Galleriene PUG, Pop Up Gallery, og WILLAS Contemporary representerer kremen innen samtidsfotografi, fra Joel-Peter Witkin til Nick Brandt. Eierne er venner av skolen og har ved flere anledninger samarbeidet om spennende foredrag med fine-art kunstnere fra deres fotografstall. SHOOT gallery er Oslos første private galleri dedikert til kunstfoto og ble startet av tidligere Bilder Nordic student Helene Gulaker. SHOOT har allerede presentert store navn som Sølve Sundsbø og Gunnar Smoliansky og i tiden fremover vil det bli spennende samarbeid på tvers av skolen og galleriet. GJESTEFORELESERE. I løpet av studietiden vil du møte en rekke gjesteforelesere, spesialisert i sine sjangre. Vi søker stadig nye fotografer til vårt nettverk for å sikre deg bransjerelevant kunnskap og inspirasjon til dine prosjekter. Noen forelesere møter du kanskje kun gjennom et foredrag, mens andre jobber tett sammen med deg gjennom en ukes workshop eller med en one-on-one intensiv portefølje-gjennomgang.

L


LYNN GOLDSMITH


Et åpent & inkluderende studiemiljø Med døgnåpen skole og god takhøyde legger vi til rette for studentenes maksimale utvikling i studietiden.

BILDER NORDIC er i første rekke en skole, men for mange blir vi også et nytt hjem. Vi er opptatt av å skape et åpent og inspirerende studiemiljø hvor det legges til rette for at studentene skal få maksimalt utbytte av studietiden. Lange kvelder rett før innlevering med store deler av klassen samlet i datarommet, hele dager med shoot i studio, helger med workshops og andre arrangementer utenom skoletid er med på å knytte oss alle sammen. EN ÅPEN OG INKLUDERENDE SKOLE. Med personlig kodebrikke har du full tilgang til skolens fasiliteter døgnet rundt og mange tilbringer lange kvelder på skolen - noen velger til og med å tilbringe natten på en sofa i loungeområdet. I løpet av et semester arrangeres studentfester både i regi av skolen og av studentene selv. Hvert skoleår starter med en beryktet fadderuke hvor nye og gamle studenter blir kjent, og hvert semester avsluttes med en stor jule- eller sommerfest for hele skolen, lærerne og administrasjonen. Administrasjonen er en liten gjeng på fire, og oss blir du fort kjent med! Vi tør si at vi er en skole med et godt og åpent studentmiljø med god takhøyde, hvor det er kort vei mellom studenter, lærere og ansatte. LOKALER & FASILITETER. Sommeren 2014 flyttet vi til nyoppussede lokaler i hjertet av Oslo, adresse Nedre Vollgate 8. Hos oss finner du et auditorium, tre teorirom, to datarom med iMacer til undervisning og individuelt arbeid, tre fotostudioer med profesjonelt lysutstyr og et lydrom/gradingsuite med tilhørende utstyr. I tillegg finner du et lite mørkerom for spesielt interesserte, et studentkjøkken for alle, et lite bibliotek stappfullt av fotobøker og et deilig romslig loungeområde - Alt du trenger for å utvikle deg som fotograf! EN DEL AV FOTOMILJØET. Bilder Nordic er opptatt av å knytte nettverk både til det norske og det internasjonale fotomiljøet, og mellom studenter, fotobransjen og tidligere studenter. Gjennom gratis foredrag med norske og internasjonale fotografer, workshoptilbud, utstillinger og deltakelse i fotofestivaler og messer håper vi å knytte sammen studietid og veien videre. Du kan lese mer om hva slags arrangementer Bilder Nordic er en del av på forrige side. STUDENTREDAKSJON. I løpet av utdanningen har de som ønsker det mulighet til å bli med i Bilder Nordics studentredaksjon. Dette er en liten eksklusiv gruppe som, i tillegg til skolearbeid, gjør en ekstrainnsats for å skrive om gjestefotografer, foredrag, utstillingsåpninger og andre kulturelle events gjennom skolens

kanaler. Som medlem av studentredaksjonen oppnår du ekstra læring i tekst, regi, utvalg, sosiale kanaler og nettsidearbeid og får en unik tilgang til spennende fotografer og bransjeaktører. GJØR SEG BEMERKET I STUDIETIDEN. Vi er glade for å oppleve at vi oftere og oftere får henvendelser fra fotografer i innog utland som ønsker å rekruttere assistenter og “interns” blant våre studenter. For mange er dette en fin mulighet videre i karrieren, og det er alltid hyggelig å få positive tilbakemeldinger på våre studenter! Interessen for studentenes arbeid er også voksende og vi oppfordrer ofte våre studenter til å delta i konkurranser, hvor studentene flere ganger har vunnet priser. Gullsnitt, reklamefotografenes landskonkurranse, er et fast årlig arrangement hvor flere av våre studenter har fått vist frem sitt arbeid og blitt premiert. Kanskje har du også lest om noen av våre studenter i magasinet Fotografi? Her får vi jevnlig muligheten til å løfte frem spesielle prosjekter gjort av tidligere studenter. NYE NABOER. Med flyttingen har vi også fått nye naboer. Vi er nå samlokalisert med SoFI - School of Fashion Industry og Idéfagskolen. Dette betyr at vi har huset fullt av ikke bare vordende fotografer, men også kommende motekonsulenter og mediedesignere, noe som byr på muligheter for spennende samarbeid på tvers av skoler. GRATIS FOREDRAG. Bilder Nordic arrangerer flere ganger i semesteret gratis foredrag med spennende internasjonale fotografer som er åpent for alle. Foredragene er gjerne knyttet til studentworkshops og fungerer som en intro til workshopen som skal finne sted. Gjennom årene har vi hatt foredrag med blant andre Nadav Kander, Jimmy Nelson, Jeff Cowen & Jim Casper fra Lens Culture, Brian Storm fra Mediastorm, Arno Minkinnen, Lynn Goldsmith, Gary Knight og Tim Walker.

OM FOTOGRAFIET FOTOGRAF: Emilie Bjerva Bildet “The Colour Nude” var en del av avgangsutstillingen “Unbounded - Borders in Disorder” i 2016. For å se mer av hennes arbeid, gå til: emiliebjerva.tumblr.com


Tidligere studenter Bilder Nordics studenter kommer fra svært forskjellige bakgrunner og i alle forskjellige aldre. Noen har jobbet innen finans, andre med foto. Noen advokater, noen rett fra videregående.

BILDER NORDIC er stolte av sine studenter og bredden de representerer fra forskjellige yrker og bakgrunner. Kombinasjonen av studenter med tidligere arbeidserfaring innenfor totalt forskjellige yrker og studenter som kommer direkte fra videregående, ser vi på som en styrke. Studenter kan lære av hverandre og deres forskjellige tilnærming til fotografi kan fungere som inspirasjon for hverandre. For å gi et innblikk i bredden av våre studenter presenterer vi her fire tidligere Bilder Nordic studenter.

A4-LIVET SOM ELEKTRIKER FIKK MEG TIL Å GÅ PÅ VEGGENE OG VAR VIRKELIG IKKE NOE FOR MEG. DA JEG VAR FERDIG MED FAGPRØVEN SENDTE JEG LIKE SÅ GODT INN EN SØKNAD TIL BILDER NORDIC, PAKKET KOFFERTEN OG SÅ MEG ALDRI TILBAKE.

MARIUS VIKEN (25) UTEKSAMINERTE I 2014. HVA GJORDE DU FØR DU STARTET PÅ BILDER NORDIC? Før jeg begynte på skolen gikk jeg læretiden min som industrielektriker på Kårstø og Mongstad, og var trommis i syv forskjellige band. HVORFOR ØNSKET DU Å STUDERE FOTOGRAFI? Jeg har alltid vært en rastløs og eventyrlysten fyr. I 2009 kjøpte jeg mitt første kamera og begynte å ta bilder. Det å begi seg ut på noe så nytt og ukjent ga meg en ekstra driv til å forstå det jeg nå hadde begitt meg ut på. A4 livet som elektriker fikk meg til å gå på veggene og var virkelig ikke noe for meg. Det fine var jo at jeg var såpass ung at det bare var å gjøre noe annet. Da jeg var ferdig med fagprøven sendte jeg liksågodt inn en søknad til Bilder Nordic, pakket kofferten og så meg aldri tilbake. HVORDAN HAR DU BRUKT DIN FOTOGRAFUTDANNING I ETTERTID? Tiden etter studiene har jeg jobbet som fotoassistent for en rekke forskjellige fotografer, og nå senest ca. 1,5år fast for Sune Eriksen. Tiden min på Bilder ga meg et solid grunnlag for å forstå hva det er jeg driver med, både praktisk og teoretisk. Utdanningen har også hjulpet meg som fotoassistent for å kunne


hjelpe andre fotografer å komme i mål med sine jobber. Etter studiene valgte jeg å gå all-in som fotoassistent, hvor jeg virkelig har fått praktisert det jeg tok med meg videre så det sitter godt i hjernestammen. VIL DU SE MER AV MARIUS' ARBEID: WWW.MARIUSVIKEN.COM

MITT MÅL MED FOTOGRAFI ER IKKE Å TJENE PENGER ELLER BLI KJENDIS, MEN Å FÅ GJØRE NOE JEG ELSKER OG PÅ VEIEN LÆRER JEG MYE OM VERDEN, MENNESKER OG DE TINGENE JEG BRENNER FOR. JEG ER UTROLIG PRIVILEGERT SOM FÅR GJØRE DET JEG GJØR.

både her i Norge og internasjonalt og det er noe jeg fremdeles jobber med. Jeg har alltid et par prosjekter gående; om det ikke er ren fotografering så er det tankearbeid, research og knytting av kontakter. Har også holdt et par workshops i både landskapsfotografi og dokumentarfoto. Jeg var så heldig å vinne publikumsprisen på Galleri Cyan sin årlige stipendutstilling noe som og førte til at jeg hadde en utstilling hos de i 2016. Mitt mål med fotografi er ikke å tjene penger eller bli kjendis, men å få gjøre noe jeg elsker og på veien lærer jeg mye om verden, mennesker og de tingene jeg brenner for. Jeg er utrolig privilegert som får gjøre det jeg gjør. VIL DU SE MER AV CHRISTIANS ARBEID, FØLG @CHRISTIAN_ROELLA PÅ INSTAGRAM.

CHRISTIAN RØLLA (40) UTEKSAMINERTE I 2014. HVA GJORDE DU FØR DU STARTET PÅ BILDER NORDIC? Før jeg begynte på fotostudier hos Bilder Nordic jobbet jeg som håndverker.

DAVID AMORES (36) UTEKSAMINERTE I 2014. HVA GJORDE DU FØR DU STARTET PÅ BILDER NORDIC? Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og jobbet i syv-åtte år i ulike barnehager. Det henger nok sammen med at jeg er eldst av barna i familien, og har alltid hatt en omsorgsfølelse for de minste, samtidig som jeg elsker å jobbe med barn - det er et stort ansvar å få lov til å forme de unge, og ingen dag er lik.

HVORFOR ØNSKET DU Å STUDERE FOTOGRAFI? Jeg har så lenge jeg kan huske "komponert bilder i hodet", og har hatt en dragning mot fotografi som visuell uttrykksform og kommunikasjon i alle år. Fotografi er for meg et verktøy og et middel til å fortelle, formidle og utrykke meg. Både rent kunstnerisk og dokumentarisk. Aller helst en blanding. HVORDAN HAR DU BRUKT DIN FOTOGRAFUTDANNING I ETTERTID? Årene etter jeg uteksaminerte har jeg stort sett jobbet med mine egne prosjekter, bla. med flyktningesituasjonen i Kurdistan. Dette prosjektet har fått en del oppmerksomhet

HVORFOR ØNSKET DU Å STUDERE FOTOGRAFI? Da jeg var liten så jeg en film på TV, hvor en mann hadde fremkalt en filmrull og lagde kontaktkopier i mørkerommet. For meg var det magisk, og jeg bestemte meg umiddelbart - når jeg blir stor skal jeg ha et sånt rom! Samtidig har jeg alltid vært kreativ- glad i å male, tegne og etterhvert fotografere - jeg er nok veldig visuell av meg. Skillet kom da jeg var på besøk hos min tante i Italia. Hun hadde et speilrefleks liggende, og mens familien lekte på stranda fotograferte jeg dem i smug. Jeg printet ut bildene og gav dem bort i julegave, og mamma ble så imponert! Jeg fortsatte å utforske


DET Å FÅ LOV TIL Å VÆRE MED PÅ OPPSTARTSFASEN TIL ET GALLERI HAR VÆRT UTROLIG LÆRERIKT OG SPENNENDE. JEANETT ØKLAND (29) UTEKSAMINERTE I 2015. HVA GJORDE DU FØR DU STARTET PÅ BILDER NORDIC? Jeg har studert internasjonal markedsføring, økonomi og ledelse i fem år i tillegg til å jobbe som daglig leder i en skobutikk. HVORFOR ØNSKET DU Å STUDERE FOTOGRAFI? Jeg har vært interessert i foto så lenge jeg kan huske. Da jeg ble eldre og begynte å få et par betalte oppdrag skjønte jeg at dette kanskje kunne være veien å gå for meg. Jeg valgte derfor å gå tilbake til skolebenken for å studere fotografi. HVORDAN HAR DU BRUKT DIN FOTOGRAFUTDANNING I ETTERTID? Rett etter endt utdanning begynte jeg å jobbe som gallery manager hos WILLAS contemporary. Det å få lov til å være med på oppstartsfasen til et galleri har vært utrolig lærerikt og spennende. Etter det begynte jeg å jobbe som fast assistent for fotograf Lars Petter Pettersen hvor jeg fortsatt jobber. Å jobbe som fotograf er så mye mer enn bare å ta selve bildene og jeg tror det er viktig å jobbe litt som assistent først for å bygge opp litt erfaring. VIL DU SE MER AV JEANETTS ARBEID: WWW.JEANETTOKLAND.COM

JEG MÅ BARE TA BILDER HELE TIDEN. JEG KLARER IKKE SLUTTE. JEG TAR BILDER HVER DAG - DET GÅR IKKE ET MINUTT UTEN AT JEG TENKER PÅ FOTOGRAFI. og leke med fotografi, men da mamma plutselig ble alvorlig syk ønsket jeg å gjøre henne stolt og berolige henne ved å vise at jeg klarer meg og at jeg kan hvis jeg vil. Jeg søkte derfor på Bilder Nordic og kom inn. To måneder før jeg begynte på skolen døde mamma. HVORDAN HAR DU BRUKT DIN FOTOGRAFUTDANNING I ETTERTID? Jeg har fått litt forskjellige oppdrag, det største var vel Norsk Fotballforbund sammen med Nike som skulle bytte drakter for første gang på 18 år. Jeg har også jobbet litt på skolen, både i studioene og som assistent for ulike gjestefotografer. Ellers har jeg fått mange forespørsler fra privatmarkedet - bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende - men har valgt å takke nei til det meste, rett og slett fordi det ikke er helt meg. Nå utforsker jeg heller en masse, både i lys, situasjoner og teknikker for å finne min stil. Jeg må bare ta bilder hele tiden. Jeg klarer ikke slutte. Jeg tar bilder hver dag - det går ikke et minutt uten at jeg tenker på fotografi. VIL DU SE MER AV DAVIDS ARBEID: FØLG @KINGAMORES PÅ INSTAGRAM.

PORTRETT AV FOTOGRAFENE: De fire fotografene har fått velge et portrett til å representere seg selv, enten et selvportrett eller et portrett tatt av andre som de liker.

HOVEDOPPGAVER: EPå høyre side er fotografene representert ved ett av sine bilder fra hovedoppgaven de gjorde ved skolen. Hovedoppgaven er det siste store signaturprosjektet alle studenter jobber med de siste tre månedene av studiet, og som skal representere dem som fotografer.


MARIUS VIKEN

DAVID AMORES

CHRISTIAN RØLLA

JEANETT ØKLAND


Karriere Hva gjør tidligere studenter nå? Flere av våre studenter har gjort seg bemerket i bransjen. “Talenter” er en artikkelserie utgitt av magasinet Fotografi. Her er noen korte utdrag.

Å GÅ FRA STUDENTTILVÆRELSEN RETT UT I ARBEIDSLIVET ER HELT KLART EN OVERGANG.

TRINE HISDAL jobbet som grafisk designer i fem år før hun i 2011 startet på studiet Toårig Fotografutdanning. Kun to måneder etter endt studie ble hun tatt opp i stallen til Tinagent. Tinagent er Norges første agentbyrå for fotografer og huser i dag fotografer som Sebastian Ludvigsen, Pål Laukli, Jørgen Gomnæs og Jimmy Linus, som også er tidligere student hos Bilder Nordic. - Å gå fra studenttilværelsen rett ut i arbeidslivet er helt klart en overgang, men samtidig mindre dramatisk enn jeg på forhånd hadde forestilt meg. Bilder Nordic har vært flinke til å forberede oss på akkurat dette, spesielt gjennom modulprosjektene vi jobbet med de to siste semestrene, og ikke minst gjennom dyktige veiledere. Det er veldig spennende å få lov til å arbeide og utvikle meg videre som fotograf i Tinagent-stallen, og jeg gleder meg til fortsettelsen! SE MER AV TRINES ARBEID WWW.TINAGENT.NO WWW.HISDAL.TUMBLR.COM

TRINE HISDAL

EIRIK EVJEN

EIRIK EVJEN ble ferdig på det Toårige Fotografstudiet til Bilder Nordic i 2013. I studietiden startet han prosjektet “Tiny Capital”. Som student ved Bilder Nordic hadde Eirik en rekke tilt-shift objektiver tilgjengelig, og da han under en workshop ble utfordret av fotojournalist Marcus Bleasdale til å gjøre en dokumentar lå alt til rette for å starte et eget miniatyrprosjekt. Resultatet ble produksjonen “Tiny Capital” -Målet med prosjektet var å dokumentere Oslo som vår “lille” hovedstad her i Norge, et land som i fjor bikket 5 millioner innbyggere. Jeg ville binde historien sammen med en reise gjennom byen. Prosjektet ble plukket opp av medier rundt om i verden og oppmerksomheten førte blant annet til en større jobb for et reklamebyrå i Libanon og norske OBOS. SE MER AV EIRIKS ARBEID: WWW.EIRIKEVJEN.NO


Etter studiene haiket SEBASTIAN DAHL fra Oslo til Beirut på en tre måneders fotografisk reise. Med et engasjement for samfunn, egen utvikling og et kamera, bega Sebastian seg nedover Europa. -På skolen lærte jeg mange ting, blant annet viktigheten av historiefortelling og konseptutvikling. Takket være den kunnskapen brukte jeg tiden før jeg reiste på å finne ut av hvordan jeg kunne gjøre denne reisen til et interessant fotoprosjekt. Min tidligere lærer fra Bilder Nordic, Damian Heinisch, var villig til å ta seg tid til å hjelpe meg med prosjektet mitt. Prosjektet har ført til oppmerksomhet på blant annet på Libanesisk TV, han har blitt intervjuet av en rekke lokale og utenlandske nettsider og magasiner og blitt lagt på Tumblrs egen «photographers spotlight» liste. SE MER AV SEBASTIANS ARBEID WWW.SEBASTIANDAHL.COM

SEBASTIAN DAHL

PAULINA CERVENKA

ELISE GULESTØL uteksaminerte fra Bilder Nordics Toårige Fotografutdanning i 2014. Hennes hovedoppgave om norsk bærekraftig mote og vestlandsnatur har fått mye oppmerksomhet. Da Elise Gulestøl først flyttet til Oslo var det med en drøm om å jobbe med motefotografi, men det gikk ikke lang tid før interessen gikk over til motefilm og bærekraftig design. Da hun laget motefilm som hovedoppgave var det bare en vag drøm å noen gang kunne bli presentert på Berlin Fashion Film Festival. Ett år senere hadde hun vært både i Berlin og Milano med filmen “Into Wilderness”. - Jeg digger at norsk klesdesign blir større og større, og jeg vil gjerne være med å synliggjøre dette enda bedre både i Norge og resten av verden. “Into Wilderness” har blitt vist på motefilmfestivaler både i Berlin og Milano, og ført til flere spennende jobber i ettertid. SE MER AV ELISES ARBEID: WWW.ELISEGULESTOL.COM

JEG ER KANSKJE IKKE SÅ OPPTATT AV MOTE, MEN HELLER DESIGNET OG TANKEN BAK.

ELISE GULESTØL

PAULINA CERVENKA uteksaminerte fra Bilder Nordic School of Photography i 2013. Etter studietiden begynte hun å arbeide som assistent for Sebastian Ludvigsen. Allerede i studietiden startet hun arbeidet med bilde- og filmprosjektet “Wanja”. Wanja er en ung kvinne diagnosert med den dødelige sykdommen ALS. ALS (Amyotrofisk lateralsklerose). - Prosjektet startet med Wanja. Det var hun som ville at noen skulle fortelle hennes historie. Hun var redd for å ikke etterlate seg noe på denne jorden. Derfor ville hun prøve å bidra med å fortelle sin historie og gi ALS et ansikt. Paulina har brukt både bilder og film for å dokumentere Wanja. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet, og blitt publisert i Aftenposten, i tillegg til å få 100 000kr i støtte fra Fritt Ord for å fortsette arbeidet. SE FLERE AV PAULINAS ARBEID: WWW.PAULINACERVENKA.COM


Praktisk søkerinformasjon Nedenfor finner du nyttig informasjon om søknadsprosess og opptak.

OPPTAK OG SØKNADSFRIST. Vi opererer med rullerende opptak til studiet. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett opptaksprosess er gjennomført frem til klassen er full. Når komplett søknad er levert vil du i løpet av en uke vurderes og inviteres til en personlig samtale. Når personlig samtale er gjennomført vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. KOMPLETT SØKNAD. Når du har besluttet at du vil søke går du inn på www.bildernordic.no og registrerer deg elektronisk. Du vil deretter motta en epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. For å fullføre din søknad må du laste opp: - Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. - Søknadsbrev: En halv til én a4-side om din personlige motivasjon for å studere fotografi. Hva gjør at du har lyst til å studere fotografi, og hva ønsker du å bruke utdanningen til? - Portefølje: Gi oss et innblikk i hvem du er som fotograf gjennom 10-20 av dine beste bilder. ARBEIDSMENGDE OG OMFANG. Toårig Fotografutdanning er et heltidsstudie på totalt fire semestre, med ca. 300 undervisningstimer pr semester. Kjernetiden er hverdager mellom 08.3016.00, i tillegg vil det forekomme noen helgeworkshops hvert semester. Det er satt av tid til egenarbeid med oppgaver, men egeninnsats til pensum og oppgaveløsninger må påberegnes også utenom skoletid. STUDIESTART, FERIER OG ADGANG. Studiet starter hvert år i månedsskiftet august/september. Det er juleferie og sommerferie mellom semestrene, i tillegg er det påskeferie. Studiet avsluttes rundt Sankthans i fjerde semester. Studenter hos oss har egen kodebrikke for tilgang til skolen døgnet rundt. Unntaket er helligdager, jule- og påskeferie, samt deler av sommerferien grunnet vedlikehold og ferieavvikling i administrasjonen. STUDIEAVGIFT OG LÅNEKASSESTØTTE. Studiet koster 54 500,- pr semester og er støttet av lånekassen. Studieavgiften fordeles på fire fakturaer pr semester og følger lånekassens utbetalinger. UTSTYR. Alle studenter må stille med et digitalt speilreflekskamera med videofunksjon, samt et eksternt lagringsmedium. Annet utstyr er tilgjengelig for lån på skolen. I tillegg må pensumbøker og papir til print på skolen kjøpes inn i begynnelsen av studiet, og print av hovedoppgave-bok ved avslutning av studiet dekkes av den enkelte student. En estimert kostnad på dette er

ca. 5000,- for hele studiet. Andre mindre kostnader kan forekomme underveis. FORBEHOLD. Det kan forekomme variasjoner av lærerkrefter og faglig innhold i forhold til hva som er skissert i denne katalogen. VIDERE STUDIEMULIGHETER. Bilder Nordic har opprettet et samarbeid med School of Visual Arts i New York. Dette betyr at studenter som fullfører og består Toårig Fotografutdanning har muligheten til å søke seg direkte inn på to år ved SVA for å oppnå en bachelorgrad. BESØKE SKOLEN. I løpet av året holder vi jevnlig informasjonsmøter om våre studier. På halvannen time får du en grundig presentasjon av studiet og skolen av kreativ & faglig leder Inge Helland, se mange eksempler på studentarbeid, svar på alle dine spørsmål og en omvisning i våre lokaler. Dato for neste informasjonsmøte finner du alltid på våre nettsider www.bildernordic.no. Flere ganger i året holder vi også gratis foredrag i våre lokaler, hvor du kan høre spennende gjestefotografer snakke om dagsaktuelle tematikker eller presentere sitt arbeid. KONTAKT OSS. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål, ønsker å høre mer om studiet eller er nysgjerrig på en omvisning på skolen. Du når oss på post@bildernordic.no eller på telefon 24 14 66 80 på hverdager mellom 08.30 og 16.00. HOLD DEG OPPDATERT. Du kan lese mer om skolen, studietilbud, gratis foredrag, workshops og informasjonsmøter på våre nettsider. Dersom du vil være blant de første til å høre siste nytt kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. Dette gjøres på nettsiden. Liker du best å få nyheter gjennom sosiale medier kan du følge oss på facebook, og du kan se arbeid fra våre nåværende og tidligere studenter på vår instagram-konto @bildernordic. www.bildernordic.no // facebook.com/bildernordic

OM FOTOGRAFIET FOTOGRAF: Torjus Berglid Bildet er fra serien “God save the bunad” som søker å tilby nye tanker om bunaden som plagg, så vel som å sette spørsmålstegn ved hva som skaper en tradisjon. For å se mer av hans arbeid, gå til: torjusberglid.com


VIL DU BLI EN DEL AV ET KREATIVT OG SPENNENDE MILJØ VED NORDENS STØRSTE FOTOSKOLE? TOÅRIG FOTOGRAFUTDANNING ER ET KOMPLETT OG TIDSRIKTIG STUDIE I FOTOTEKNIKK, VISUELL KOMMUNIKASJON, NYE MEDIER & YRKESIDENTITET.

Studiekatalog: Fotograf - En toårig utdanning  

Toårig Fotografutdanning er et komplett og tidsriktig fotostudie med fokus på foto- og filmteknikk, visuell kommunikasjon, nye medier og utv...

Studiekatalog: Fotograf - En toårig utdanning  

Toårig Fotografutdanning er et komplett og tidsriktig fotostudie med fokus på foto- og filmteknikk, visuell kommunikasjon, nye medier og utv...

Advertisement