Page 1

Abando * Institutuetan, biriziklatzeko gero eta edukiontzi gehiago dago. * Jendeak gero eta kontzientzia handiagoa du birziklapenaren inguruan, plastikozko poltsak ordainduarazten dizkigute. * Inguruko saltoki txikietan dexente birziklatzen da. * Kontsumo jasangarria praktikatzen da saltoki txikietan. * Garraioaren erabilera. * Kaleetako garbitasun maila.

* Ez da pilentzako edukiontzirik egoten. * Jendeak, edukiontzi barruan dagoena hartu nahian, kanpora dena atera eta lurrean uzten ditu hondakinak. * Ez dago aparkaleku nahikoa. * Jendeak ez du garraio publikoa behar den beste erabiltzen. * Oliorako ontzi gutxi daude. * Trafikoak sortutako zarata handiegia dago.


* Cada vez hay más contenedores de reciclaje en los institutos. * La gente está más concienciada de que hay que reciclar, nos hacen pagar por las bolsas de plástico. * En los comercios pequeños de la zona se recicla bastante. * Se practica consumo sostenible en los comercios pequeños. * El uso del transporte. * El nivel de limpieza de las calles.

* No suele haber recipientes para pilas. * La gente rebusca en los contenedores y lo vuelven a sacar todo dejándolo todo tirado. * No hay suficientes aparcamientos. * La gente no usa lo suficiente el transporte público. * Hay pocos contenedores para la recogida de aceite. * Hay demasiado ruido producido por el tráfico.

Abando

Abando  
Abando  

Abandoko aspektu positibo eta negatiboak Aspectos positivos y negativos de Abando