Page 1

NATURGAS ENERGIA EGOITZA BERRIA BILBON


Erreportaje honen argazkiak Naturgas Energia enpresaren jabetza da. Material honen erabilera erabat debekatuta dago Naturgas Energiak baimena eman ez badu.


Lehiaketa data: 2009 Proiektu data: 2010 Lanaren data: 2010/2013 Arkitektoa: IMB Arquitectos Sustatzailea: NATURGAS ENERGÍA GRUPO SA Azalera: 3.660 m² (lur soru gainean) 1.821 m² (lur azpian)


Energi konpainia batendako bulegoen egoitza berria eraikitzea da erronka berria. Eraikuntzak, Hiri antolamenduarean planaren arabera, oinarrizko babesa dauka.Babes horrek, fatxadak eta ondarezko elementuak mantentzera behartzen gaitu. Barneko estruktura, eta ezpaioak dituzten ezaugarriak, hau da, altuera, argi-patioak eta neurriak bateraezinak dira sustatzailearen interesarekin. Jabeek, malgua, aldakor eta modularra den ariktekturaren beharra zuten, kapaz dena etorkizunean beste era bateko konfigurazioak eratzeko, eraldatzearen prozesuanren ondorioa, alegia.


Ezpazioaren antolamendu berria, eraikinaren barnera argia heltzea da, prisma garden bertikal irregular baten bidez. Metaforikoki esanda, tornado baten tontor bat eraikinaren barnera sartzea, “tornadoâ€? honek naturaren indarra ere ahotan har dezake, energĂ­a, hots.


Estruktura bilbearen diseinua, lehentasuna dauka proiektuarentzat, hau da, ahalik eta azalera libre gehiena edukitzea solairu bakoitzeko. Zutabe eta habeen agerpena gutxitzea, horrela, antolaketa eta instalazioen sarea errazteko. Sistema, bi solairuko lodiera duen bi habe zursare metalikoren bidez lotuea ematen dio eraikinari. Hormigoizko bi kaxa handien bidez eusten da, barnean igogailuak aurkitzen dira. Bi habe hauetatik beste solairu guztiak zintzilik daude, tirante bakar batekin.

Ondorioz, solairu bakoitza garbi gelditzen da. Kaleko solairua ere, garden aurkitzen bere forjatua lur-azpiko solairuek eusten baitute, hormigoizko bi nukleoak izan ezik. Proiektuaren intentzioa beirazko kaxa bat kaxa historikoaren barnean sartzea da. Bien artean geratzen den tartea, espazio bioklimatiko bezala lan egiten du. Ezpazio hau kapaz da domotizatuta dagoen sistema baten bitartez , beroaren har-ematea, eguzkitzapea eta argi naturala kontrolatzea, erabiltzalearen ingurumen baldintzak hobetzen.


Eskaera enerjetikoa gutxitu egiten da sistema hauek erabiliz. Aldi berean, energia berriztagarrien erabillera, sonda geotermikoak esaterako, instalazio arrunten beharra asko gutxitzen du. Argiztapenerako adimendun sistemen erabilerak, beste neurriekin bateratuz, energia eraginkor handia ematen du (A maila ). INVIERNO

VERANO

Proeiktauren prozezua, Ecodiseinu Kudeaketa sistemaren lan metodologĂ­a eta haiek imposatutako kontoletara bideratua izan da, ez bakarri erabitlze eta mantentze garaian, baizik eta materialeen kontsumoa, uren gestioa etb. eraikina Ameriketak LEED estandarraren lizentziapean kalifikazio handiena lortu du U.S. Green Building Council agentziaren ziurtagiriaren arabera.


Naturgas Energia Egoitza Berria Bilbon  

Gaur egun Bilbon ematen diren joeren artean, bi agertzen dira orain dela hilabete gutxi Naturgas konpainiak inauguratu duen egoitzan: enpres...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you