Page 1

iraila 2011, Bilbo

Zure nominak BBKn zuretzako abantailak emateari ez uztea nahi dugu. Zure konfiantzari erantzuteko erarik onena horixe dela uste dugulako. Eta orain, gehiago oraindik: • 300 bizikleta tolesgarriren zozketa. • Batu zure BBK Bizi, Etxe edo Auto aseguruak eta lor ezazu %25erainoko deskontua. • Hipoteka eta mailegu merkeagoak. Baldintza hobeagoak zure aurrezkietarako. • Eman iezaguzu zure e-posta eta jarduera-programa zabal baten zozketan hartuko duzu parte urtean zehar. • Zure nominaren berehalako abonua, doako istripu-asegurua, jaulkitze-komisiorik gabeko BBK txartelak, nominaren abonuaz SMSren doako abisua, BBK Programatako lehentasuna…

zure nomina BBKn edukitzeagatik

300 bizikleta

tolesgarriren zozketa marka: eredua: kolorea:

CONOR INDIE Titanioa

Bakarrik nomina BBKn edukitzeagatik baduzu

20 partaidetza

www.bbk.es web gunean kontsulta ditzakezu zozketaren oinarriak

Gainera aseguruak BBKn baldin badituzu, askoz gehiago lortuko duzu

Aurrera jarraitu… Zure nominarako abantailen hedapen zabala dugu

Bakarrik zure nomina BBKn helbideratuta edukitzeagatik, oso baldintza abantailatsutan heldu zaitezke finantza arloko produktu eta zerbitzutara. Gainera jarduera-programatan lehentasunezko tratua edukiko duzu eta urte osoan zozketatan parte hartuko duzu dena zuretzat gorderik. Aprobetxa ezazu.

Aseguruak

25

%-erainoko* deskontua

Baldintza hobeagoak zure aurrezkietarako

Zure bulegoan gehiago kontatuko dizugu BBKn nominatuta edukitzearen abantailei buruz, guztiez disfrutatu dezazun. Zure zain gaude.

Finantza-abantaila esklusiboak…

Batu zure BBK Bizi, Etxe edo Auto aseguruak eta lor ezazu %25erainoko* deskontua

Hipoteka eta mailegu merkeagoak

BBK Txartelak Jaulkipenagatiko komisiorik gabe

BBK programatara sartzeko lehentasuna Haur-eskolak, udalekuak… jarduera askoren artean

Nominaren sarrerarekin abisua SMS-ren bidez

istripu-asegurua doan

Emaguzu zure e-posta eta har ezazu parte urte osoan sarien zozketan

Jarduera-programa zabala: museoak, mendirako irteerak… Baita kontzertu eta kirol-ikuskizunetarako milaka sarrera ere.

Agindua jaso bezain laster

zure nomina berehala ordaintzen dugu

Bilbao Bizkaia Kutxa

Informazio gehiago: www.bbk.es Nomina edo autonomoen erreziboa 2011ko abuztuaren 31 baino lehen helbideratuta zeukaten bezeroentzat. Zozketarako partaidetza handi daiteke beste produktu batzuk kontratatzean 2011ko urriaren 31ra arte. Oinarri guztiak www.bbk.es webgunean kontsulta daitezke.

en BBK tu nómina se mueve contigo

… Eta askoz gehiago

*Deskontu hori lehenengo urteko primari aplikatuko zaio, baldintza hauek betetzen badira: BBKko bezeroak, dagoeneko gutxienez etxebizitza-, bizi- edo autorako aseguru baten hartzaileak direnak BBKn, helbideratutako nominarekin eta Baskepensiones EPSVrekin (10.000€ko edo hortik gorako saldoa izatea edo ekarpena egitea 2010ean edo 2011n, aseguruaren ordainketa-datara arte). Kanpaina honek 2011/03/01 eta 2011/12/31 bitartean (egun biak barne) kontratatutako aseguru berrietarako balio du; 2012/03/31ra arteko eragin-data dauka, eta ez zaizkie indarreko beste eskaintza batzuei metatuko. Eskaintza honek kanpainako baldintza orokorrak beteko ditu. Autorako asegurua (BBK Auto) Liberty seguros-en produktua da; Bizkai-Hogar BBK eta Bizkai-Hogar BBK Extra aseguruak Biharko aseguradora-renak dira, eta BBK-ko Vida eta Vida Oro bizi-aseguruak Biharko Vida y Pensiones-enak dira, BBK horien bitartekaria delarik. BBK Biharko Vida y Pensiones aseguru-erakundearen banka- eta aseguru-operadore bakarra da, eta horrek baimena eman dio Biharko aseguradora-rekin eragiketak egiteko. Halaber, Bitartekarien administrazio-erregistro berezian inskribatuta dago C0654G48412720 zenbakiarekin. Autorako aseguruaren bitartekaria da, azken horren eta Liberty Seguros-en artean sinatutako banaketa-akordioaren esparruan.

bbk.es

Kaixo

Zure nomina BBKn zure beharrizan eta interesekin batera mugitzen da. Orain, eskura ditzakezun abantaila guztiez kanpo, bizikleta tolesgarria lortu dezakezu. Ondo doakizun eta gauzak ikusteko zure erarekin bat datorren bizikleta, BBK bezala, zure bizi erritmora egokitzen dena.

901335566

Orain, zure nomina BBKn edukitzeagatik eraman ezazu bizikleta tolesgarria

NÓMINA AUTÓNOMOS BBK

Sorteamos

300 bicis plegables por tener tu nómina domiciliada en BBK


Hola

Sorteamos

300 bicis plegables por tener tu nómina domiciliada en BBK

Bilbao, septiembre 2011

Queremos que tu nómina en BBK no pare de darte ventajas exclusivas. Porque pensamos que ésta es la mejor manera de corresponder a tu confianza. Y ahora, todavía más: • Sorteo de 300 bicis plegables. • Junta tus seguros BBK de Vida, Hogar o Auto y consigue hasta un 25 %* de descuento. • Hipotecas y préstamos más baratos. Mejores condiciones para tus ahorros. • Danos tu e-mail y a lo largo del año participarás en sorteos para un amplio programa de actividades. • Abono inmediato de tu nómina, seguro de accidentes gratuito, tarjetas BBK sin comisión de emisión, aviso gratuito por SMS del abono de la nómina, prioridad en Programas BBK…

marca: modelo: color:

CONOR INDIE Titanio

Ya tienes

20

participaciones sólo por tener la nómina en BBK.

Si además tienes seguros en BBK, obtendrás muchas más.

Sólo por tener domiciliada tu nómina en BBK puedes acceder a productos y servicios financieros en condiciones muy ventajosas además de beneficiarte de un trato preferente en programas de actividades y participar en sorteos durante todo el año. Todo reservado para ti. Aprovéchalo.

25% Hasta un

*

Sigue adelante… Tenemos un gran despliegue de ventajas para tu nómina

de descuento

en Seguros Mejores condiciones para tus ahorros

En tu oficina te contaremos más sobre las ventajas de estar nominado/a en BBK para que disfrutes de todas ellas. Te esperamos.

Junta tus seguros BBK de Vida, Hogar o Auto y consigue hasta un 25 %* de descuento

Ventajas financieras exclusivas…

Hipotecas y préstamos más baratos

Tarjetas BBK sin comisión de emisión

Acceso preferente a programas BBK

Como escuelas infantiles, colonias de verano… entre muchas actividades

Danos tu email y participa

en el sorteo de premios todo el año

Un amplio programa de actividades: museos, salidas a la montaña… Y también miles de entradas para conciertos y eventos deportivos.

Aviso por SMS del ingreso de tu nómina

Abono inmediato de tu nómina

Seguro de accidentes gratuito

en cuanto se recibe la orden

Bilbao Bizkaia Kutxa

Más información en www.bbk.es Para clientes con nómina o recibo de autónomos domiciliado antes del 31 de agosto de 2011, que podrán aumentar su participación en el sorteo con la contratación de otros productos hasta el 31 de octubre de 2011. Consulta las bases completas en www.bbk.es

BBKn zure nomina zurekin batera mugitzen da

… Y mucho más

*Descuento aplicable a la prima del primer año para clientes BBK ya tomadores de al menos un seguro de hogar, vida o autos en bbk con nómina, o pensión contributiva o cotización al régimen de autónomos de la seguridad social, domiciliada y Baskepensiones EPSV, o Planes de Pensiones BBK, que tenga un saldo desde 10.000€ o con aportación en 2010 ó en 2011 hasta la fecha de pago del seguro. Campaña válida para nuevos seguros contratados entre el 01/03/2011 y el 31/12/2011, ambas fechas inclusive, y con fecha de efecto hasta 31/03/2012 y no acumulables a otras ofertas en vigor. Oferta sujeta a condiciones generales de campaña. El seguro de coche (BBK Auto) es un producto de Liberty seguros, los seguros Bizkai-Hogar BBK y Bizkai-Hogar BBK Extra son de Biharko aseguradora y los seguros de Vida BBK y Vida Oro BBK son de Biharko Vida y Pensiones, actuando BBK como mediador de los mismos. BBK es operador de banca seguros exclusivo de Biharko Vida y Pensiones, autorizado por ésta para operar con Biharko aseguradora e inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores con el número C0654G48412720. Media el seguro de coche en el marco del acuerdo de distribución suscrito entre esta última y Liberty Seguros.

bbk.es

Tu nómina en BBK se mueve en línea con tus necesidades e intereses. Ahora, además de todas las ventajas de las que dispones, puedes conseguir una bici plegable. La bici que va contigo y que se adapta a tu ritmo de vida, como BBK.

Puedes consultar las bases completas del sorteo en www.bbk.es

901335566

Ahora, por tener tu nómina en BBK llévate una bici plegable

BBK NOMINA AUTONOMOAK

zure nomina BBKn edukitzeagatik

300 bizikleta

tolesgarriren zozketa


Hola

Sorteamos

300 bicis plegables por tener tu nómina domiciliada en BBK

Bilbao, septiembre 2011

Queremos que tu nómina en BBK no pare de darte ventajas exclusivas. Porque pensamos que ésta es la mejor manera de corresponder a tu confianza. Y ahora, todavía más: • Sorteo de 300 bicis plegables. • Junta tus seguros BBK de Vida, Hogar o Auto y consigue hasta un 25 %* de descuento. • Hipotecas y préstamos más baratos. Mejores condiciones para tus ahorros. • Danos tu e-mail y a lo largo del año participarás en sorteos para un amplio programa de actividades. • Abono inmediato de tu nómina, seguro de accidentes gratuito, tarjetas BBK sin comisión de emisión, aviso gratuito por SMS del abono de la nómina, prioridad en Programas BBK…

marca: modelo: color:

CONOR INDIE Titanio

Ya tienes

20

participaciones sólo por tener la nómina en BBK.

Si además tienes seguros en BBK, obtendrás muchas más.

Sólo por tener domiciliada tu nómina en BBK puedes acceder a productos y servicios financieros en condiciones muy ventajosas además de beneficiarte de un trato preferente en programas de actividades y participar en sorteos durante todo el año. Todo reservado para ti. Aprovéchalo.

25% Hasta un

*

Sigue adelante… Tenemos un gran despliegue de ventajas para tu nómina

de descuento

en Seguros Mejores condiciones para tus ahorros

En tu oficina te contaremos más sobre las ventajas de estar nominado/a en BBK para que disfrutes de todas ellas. Te esperamos.

Junta tus seguros BBK de Vida, Hogar o Auto y consigue hasta un 25 %* de descuento

Ventajas financieras exclusivas…

Hipotecas y préstamos más baratos

Tarjetas BBK sin comisión de emisión

Acceso preferente a programas BBK

Como escuelas infantiles, colonias de verano… entre muchas actividades

Danos tu email y participa

en el sorteo de premios todo el año

Un amplio programa de actividades: museos, salidas a la montaña… Y también miles de entradas para conciertos y eventos deportivos.

Aviso por SMS del ingreso de tu nómina

Abono inmediato de tu nómina

Seguro de accidentes gratuito

en cuanto se recibe la orden

Bilbao Bizkaia Kutxa

Más información en www.bbk.es Para clientes con nómina o recibo de autónomos domiciliado antes del 31 de agosto de 2011, que podrán aumentar su participación en el sorteo con la contratación de otros productos hasta el 31 de octubre de 2011. Consulta las bases completas en www.bbk.es

BBKn zure nomina zurekin batera mugitzen da

… Y mucho más

*Descuento aplicable a la prima del primer año para clientes BBK ya tomadores de al menos un seguro de hogar, vida o autos en bbk con nómina, o pensión contributiva o cotización al régimen de autónomos de la seguridad social, domiciliada y Baskepensiones EPSV, o Planes de Pensiones BBK, que tenga un saldo desde 10.000€ o con aportación en 2010 ó en 2011 hasta la fecha de pago del seguro. Campaña válida para nuevos seguros contratados entre el 01/03/2011 y el 31/12/2011, ambas fechas inclusive, y con fecha de efecto hasta 31/03/2012 y no acumulables a otras ofertas en vigor. Oferta sujeta a condiciones generales de campaña. El seguro de coche (BBK Auto) es un producto de Liberty seguros, los seguros Bizkai-Hogar BBK y Bizkai-Hogar BBK Extra son de Biharko aseguradora y los seguros de Vida BBK y Vida Oro BBK son de Biharko Vida y Pensiones, actuando BBK como mediador de los mismos. BBK es operador de banca seguros exclusivo de Biharko Vida y Pensiones, autorizado por ésta para operar con Biharko aseguradora e inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores con el número C0654G48412720. Media el seguro de coche en el marco del acuerdo de distribución suscrito entre esta última y Liberty Seguros.

bbk.es

Tu nómina en BBK se mueve en línea con tus necesidades e intereses. Ahora, además de todas las ventajas de las que dispones, puedes conseguir una bici plegable. La bici que va contigo y que se adapta a tu ritmo de vida, como BBK.

Puedes consultar las bases completas del sorteo en www.bbk.es

901335566

Ahora, por tener tu nómina en BBK llévate una bici plegable

BBK NOMINA AUTONOMOAK

zure nomina BBKn edukitzeagatik

300 bizikleta

tolesgarriren zozketa

En BBK tu nómina se mueve contigo  

Tenemos un gran despliegue de ventajas para tu nómina.

En BBK tu nómina se mueve contigo  

Tenemos un gran despliegue de ventajas para tu nómina.

Advertisement