Formidlingsfolder Svanninge Bjerge

Page 1

44

O

Helvedes Hule

Skovvej (grusbelagt)

Rislebæk

mosen

folder. Undervejs på ruterne findes der informationsskilte.

ng lu ve Tør

Kortet er opdateret i juni 2020. Bemærk: kortet er ikke målfast.

Ler bje rgv ej

sv ej

Od en se ve j

se

Oden

se Oden

ve j/

Ny bo rg

sv ej

Re ve nt low

sv ej

Re ve nt low

Ler bje rgv ej

en

ve j/

Ny bo rg

ej sv

Hejredam

Plyshøj

Høbb etv ej

Røjle Maen

Høbb etve

Idahøj

j

Mariedam Firetræs P

ej tv be b ø H

Hote ls kovvej

Bæverdam

j ve et bb Hø

Firetræsbakken

BRUN RUTE:

0 km 0m

100

200

ve j/

Ny bo rg

Direktørvejen

ni an Sv

eh

ng

us

eje n

100

200

400

800

900 1000 m Hjertesø

Høbbet, der med sin ekstensive

gavn for flora, fauna og mennesker.

1 km

1 km

m 100 500 500 0 600 700 200 800 300 900 400 1000 m

600

700

800

Faaborg

u eh ng

ni

overflade. Nyd et velfortjent hvil og

an Sv

turen, der leder dig 126 m over havets

700

SVANNINGE BJERGE EJES OG driftsform fungerer som bindeled DRIVES mellem AF BIKUBENFONDEN skovene i øst og vest. Til

på veje vandreruter. og stier, samtDu afmærkede vandreruter. Du må cykle på veje og anlagte ærkede må cykle på veje og anlagte R almindelig cykel. må ikke på stier anlagt som ride- og vandreruter. lle åtilikke cykles på stierDer anlagt som acykles rideog vandreruter. bæ tilerområdets dyr ogatplanter det ikke færdes uden for veje og stier. HESBJERG gtilladt det ikke tilladt færdeseruden forksveje ogat stier. yd BLÅ RUTE: RØD RUTE: LILLA RUTE: en er(ridekort der etableret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk). købes på riderutesydfyn.dk). SKOVENS TERRÆN (6 KM) RUNDT I SVANNINGE BJERGE (3,5 KM)* SKOVENS UDVIKLING (5 KM) 0 km I Svanninge solnedgang. Højdedrag og høj Bjerge puls får er dudu på velkommen fra kl. 06 Dertil findes to ruter på ca. 3,5 km. De bliver ledt igennem fireOG skov- BJERGE SVANNINGE SVANNINGEDuBJERGE EJES Hunde skal føres i snor. DKORT_SvanningeBjHoeb_Hammer_Nov_2019 Nov_2019 er ikke målfast

600

ligger i kanten af ejendommen

er der udsyn over Arreskov Sø med

300

500

landskabets bløde former. Ruten

Fra det nordligste punkt på ruten

0 km

400

HØBBET RUNDT (5 KM)

De åbne vidder giver lange kig i

diger og spor af højryggede agre.

Arreskov Slot i det fjerne.

PINK RUTE:

300

Re ve nt low

sv ej

Ler bje rgv ej

1 km

Hejredam

KULTURHISTORISKE SPOR (9 KM)

0 km 0m

HØBBET

Hvide Lung

Kildemose

ve j/

Ler bje rgv ej

Hote ls kovvej

Bæverdam

Firetræsbakken

Ny bo rg

Od en se ve j

Od en se ve j

Re ve nt low

se Oden

se Oden

Od en se ve j

sv ej

Hjertesø

jen

Firetræs P

tv be øb H

Nyborg

vej tlows Reven HØBBET Hvide Lung

j

tve Smu

Hjertesø Mariedam ej

j ve et bb Hø

Re ve nt low

Røjle Maen

Høbb etve

ræ et Fir

ve j/

en

j Ve

e

Faaborg

Plyshøj

HoHtøebb ls keotv j veve j

n eje sev mo Tørv e

ej sv

Hestekro gsv ej

s en

Ny bo rg

jen

ræ et Fir

j ve et bb Hø

ejen ræsv Firet

s iel

Ler bje rgv ej

jen tve Smu

j Ve

jen

ej ndev Åka

us eh

ng ni

an Sv

e

Naturlegepladsen g

Hjertesø

Mose

Hjertesø

Kæruldsmosen

bor fra kl. 06 til solnedgang. efra Bjerge velkommen kl. 06er tildu solnedgang. Gåsebjergsand Faa (Naturstyrelsen) l føres i snor.

HØBBET

Hvide Lung

kovvej

Istids- Svanninge bakken Bjerge P Ærtedalen

Kortnr. A_GRUNDKORT_SvanningeBjHoeb_Hammer_Nov_2019 Bemærk: Kortet er ikke målfast

org Landbrug Nyb

vej tlows Reven

Brænde Lung

ej Høbb etvIdahøj

fra kl. 06 til solnedgang.

Sandv e

Skov Overdrev/græs

Du må gå på veje og stier, samt afmærkede vandreruter. Du må cykleSvanninge på veje og anlagte Jagtsø Bjerge P Gå på opdagelse Bank Idahøji historiens spor; Ra Åkande Sø stier egnet til almindelig cykel. Der må ikke cykles på stier anlagt som rideog vandreruter. es V l leb ej Sandbjerg æk det gamle teglværksområde med P r ivaikke tvHESBJERG Af hensyn til områdets e jen tilladt at færdes uden for veje og stier. sg dyr og planter er det yd e S lergraven, vejene fra 1800-tallet, a n n Til ryttere er der detableret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk). vejen

g bor

Bebyggelse Hote ls kovStendige vej

Plyshøj

Teglværkshusene

Knagelbjerg

Kæruldsmosen

Ridesti Mose HØBBET

Hvide Lung

Hejredam Lergrav

Studekær

Sø Sti

j borg ey Høbb etvN

Hegnslinje

j ve et bb Hø

n eje sev mo Tørv e jen

s en

Kamelbakkerne

Firetræs P

i hegn

GUL RUTE:

Bæverdam

jerg Knagelb

tve Smu

n

Hestekro gsv ej

s iel

æ Tv

Brænde Lung svej

ej tv be b ø H

HFiretræsøbb etv Hbakken asse ej lveje n

KNAGELBJERG SKOV

ej rv

Færist

44Låge

Skovvej (grusbelagt) Landbrug

Mariedam

Owaihi Plyshøj

4-stjernen

Lerbjerg

Faaborg

Låge i hegn Overdrev/græs

tlow Reven

b øb H

Idahøj

Hjertestarter

8

Røjle Maen

Studekær HØBBET 4-stjernen Hvide Lung Troldekær j Mariedam ve Bæverdam Hote et ls

Ærtedalen Hejredam

Udsigtspunkt

Skovvej (grusbelagt) Overdrev/græs SKOVENS TRÆER (6 KM) Sti Nyborg vej skovens LandbrugMød tlows største og ældste Reven Ridesti Parkeringsplads træer, der står enkeltvis eller i Sø Bebyggelse grupper langs ruten. På turen Udsigtspunkt Mose Stendige præsenteres en række af vores N Hjertestarter almindelige skovtræer. Hegnslinje Plyshøj Høbb etv Færist ej Skov

tve Smu

en

je ve mos e Tørve

ejen ræsv Firet

j

jerg Knagelb

n eje sev mo Tørv e

jen

en

Faaborg

n eje sev mo Tørv e

ej sv ræ et Fir jen ve os e

j Ve

ej sv

Høbb etve

N

Lerbjerg

Skov

ejen evTeglværksm os husene rve Tø Nyborg

Kildemose Pe te r

Direktørvejen

Sandv e

I Naturlegepladsen Svanninge Bjerge er du velkommen SVANNINGE BJERGE Gåsebjergsand Hunde skal føres i snor. Forskningsstation (Naturstyrelsen)

jerg Knagelb

s en

tve Smu

ræ et Fir

j ve et bb Hø

Privatv e jen

Hegnslinje

m Tørve

s iel

ej

ej ns V

Jagtsø

HESBJERG

Restaurant Skovtrolden

n

ej ns V Direktørvejen

æk

sg HESBJERG yd e

Svanninge Bjerge P Idahøj

e

eb

us eh

Åkande Sø Åkandevej

Sandbjerg

Svanninge Bjerge P

j

Tværvej

ng

æ Tv

j rve

Sand vejen

Ra ll

lse r Nie Pete

ni

jen

org aab BanFk SVANNINGE es Ve j BAKKER

Ravneve

Hegnslinje

Korinth Svanninge 8 Parkeringsplads Mose Bjerge Høbbet

Lergrav

KNAGELBJERG Røjle SKOV

Firetræsbakken

Istidsbakken

Stendige

Kildemose

Knagelbjerg

TvæFiretræsrvej

an

Forskningsstation Sandv e

Lerbjerg

Mariedam Brillesøerne

Stendige

Overdrev/græs

Maen

Kildemose

HESBJERG STEENSGAARD SKOV

ej Sv ndev Åka

Direktørvejen

Direktørvejen

SVANNINGE BJERGE

n

pladsen gsand relsen)

Åkande Sø

Svanninge Jagtsø RBjerge P all eb Privatv æks e jen g yd Restauranten Skovtrolden

j gsve ekro Hest

j ve ej Bæverdam vær tv T be b Kamelbakkerne ø Firetræs P Firetræs P H

jen

Privatv e jen Sand vejen

Sandbjerg

STEENSGAARD SKOV

N

Peter bakken Nielsens Sø KæruldsHejredam mosen

j rve

Åkandevej

ej ndev Åka

j

æ Tv

te r

Privatv e jen

Sandv e

Naturlegepladsen Gåsebjergsand (Naturstyrelsen) KæruldsSVANNINGE mosen BAKKER

Jagtsø

kes VSø nde e

en

Lerbjerg

Ærtedalen Pe

Bebyggelse

N Horne Bebyggelse

Landbrug

43

Millinge Svanninge

329

Ridesti

Has selve je n

vej tlows Reven

Troldekær

Sti

Ridesti

Owaihi

Ærtedalen

Høbb etv ej

Kæruldsmosen

j

Kildemose

Sand vejen

bakken

Brillesøerne ElleStudekær mosen 4-stjernen Lerbjerg Pouls j Tørvelung Ve

Istids- Jagtsø bakken Åkande Sø

Ærtedalen Sandbjerg

Restaurant Skovtrolden

kningsstation

Ravneve

Skovvej (grusbelagt)

Brænde Sø Lung Mose Studekær

Helvedes Hule

Rislebæk

jg n leu vrev TTøvræ

j Ve

Åkandevej

rve Istidsæ vandreruter. Tv Bank bakken es Ve j

NINGE BJERGE

KNAGELBJERG SKOV Istids-

Overdrev/græs

Skovvej (grusbelagt) Brænde Lung

Skov

44

Låge i hegn

evejen m os Landbrug rve Tø

SOLLERUP SKOV

Knagelbjerg

ej sv

ej ndev Åka

Tværvej

220 km og er en afj Danmarks længste

Kamelbakkerne

Kamelbakkerne Peter Bjerge og op over SVANNINGE BJERGE Nielsens KnagelbjergRøjle Knagelbjerg Sø Forskningsstation Maen

Kamelbakkerne

Lerbjerg. Øhavsstien er i alt

Tværvej

ræ et Fir

j Ve

Tv

s en

s en

STEENSGAARD Restaurant ej SKOVSkovtrolden rv æ

s iel

s iel

4-stjernen

SKOV Øhavs-stien går gennem Svanninge

lse r Nie Pete

N Studekær

N

ØHAVSSTIEN (2,2 KM) STEENSGAARD

SVANNINGE BAKKER

Åkandevej Hestekro gsv ej

Pe te r

Pe te r

Færist

Teglværkshusene

Hegnslinje

Faaborg

Hjertestarter

jen

4-stjernen

j gsve ekroj Hest rve æ Tv

Pouls Tørvelung

Ve

Tværvej

T

SVANNINGE BAKKER

MØRKEBLÅ RUTE:

ng lu ve Tør

Teglværkshusene

Brænde Lung

N

Hestekro gsv

Peter Nielsens Sø

j

SKOV

KNAGELBJERG j rve SKOV væ

ejen ræsv Firet

Ravneve

Ellemosen STEENSGAARD Troldej kær

Troldekær Brillesøerne

gennem skovens mange rum og

j Ravneve

TeglværksRislebæk husene Pe

n eje vejen s sev mo iretræ Tørv e F

ej ns V

mange årtier. Tag på en vandring

ej ns V

lse r Nie Pete

lse r Nie Pete

udvikletBrillesøerne sig naturligt gennem

stemninger.

Lergrav

te r

der skærer sig gennem de stejle skrænter med skov, der har

j

Hestekro gsv ej

Ravneve

SKOV

Stendige

8

KNAGELBJERG Skov

Helvedes Hule Has selve jen

Korinth Ridesti Svanninge 8 Bjerge Høbbet Bebyggelse

Horne

Låge i hegn

Sti

ejen ræsv Firet

med skovsøer og Rislebækken,

Peter Nielsens Sø

Peter Has selve Nielsens jen Sø

Owaihi

Lergrav

tende skov, små intime lysninger

elve

SOLLERUP SKOV

n

n

Store åbne overdrev, tætslut-

je ve mos e Tørve jerg Knagelb

SKOVENS RUM (8 KM)*

Owaihi

Udsigtspunkt

Færist Has s

Troldekær

j gsve ekro Hest

Pouls Tørvelung

Udsigtspunkt Hjertestarter

Owaihi

evejen m os rve Tø

Brillesøerne

ej ns V

ej gV

lse r Nie Pete

gsv ekro Hest Ve j g n lu e v Tør

Pouls Tørvelung

un GRØNrvRUTE: el

je ve mos e Tørve

Ellemosen ej

Parkeringsplads

Lergrav

evejen m os rve

Rislebæk

Parkeringsplads N

Helvedes Hule

Helvedes Hule

Ellemosen

Pouls Tørvelung

Ve j

SOLLERUP SKOV

SOLLERUP SKOV

Rislebæk

j N ekrogsve Hest

jen ve mos e Tørve

som er markeret i landskabet. Ruterne er indtegnet på kortet i denne Elle-

Millinge Svanninge

329

jerg Knagelb

I Svanninge Bjerge og på Høbbet finder du forskellige temaruter,

Sti

43

evejen m os rve ø T

900

1000 m

LYSEBLÅ RUTE:

GODSLANDSKABET (4,5 KM)

1 km FireOG udsigtsmøbler på ruten underEJES fører forbi eksempler på Svanninge områder, der tilsammen fortæller og m m 100 200 300 400streger 500 bemærkelsesværdige 600 700 800 900 1000 DRIVES AF 0BIKUBENFONDEN DRIVES AF BIKUBENFONDEN Bjerges kulturhistoriske elementer, historien om planternes indvandring vidtstrakte udsigter i det danske

se

Du må gå pårgveje og stier, samt afmærkede vandreruter. Du må cykle på veje og anlagte

bo denstier unikke udsigt Det Sydfynske og smukke siden istiden. I dag forvaltes området egnet almindelig cykel. Der må ikke skovudvikling cykles på stier anlagtlandskaber som ride- og vandreruter. Faatilover

Øhav toppen Lerbjerg. dyr og planter er detog udsigtspunkter, fx Lerbjerg. Affra hensyn tilafområdets ikke tilladt at færdes uden for veje og stier.

Til ryttere er der etableret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk).

at understøtte naturlig udvikling.

Kortnr. A_GRUNDKORT_SvanningeBjHoeb_Hammer_Nov_2019 Bemærk: Kortet er ikke målfast

I Svanninge Bjerge er du velkommen fra kl. 06 til solnedgang. Hunde skal føres i snor.

*OBS! I fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli kan du opleve, at ruten omkring Brænde Lung er lukket. Du henvises i stedet til at fortsætte ad vejen Knagelbjerg, hvor der også er rig mulighed for at nyde udsigten over vådområdet.

godslandskab. Samtidig opleves

uden produktion og udelukkende for

Du må gå på veje og stier, samt afmærkede vandreruter. Du må cykle på veje og anlagte stier egnet til almindelig cykel. Der må ikke cykles på stier anlagt som ride- og vandreruter. Af hensyn til områdets dyr og planter er det ikke tilladt at færdes uden for veje og stier.

naturens små levesteder; det lille

vandspejl, den varme skråning og

det skyggefulde levende hegn. SVANNINGE BJERGE EJES OG DRIVES AF BIKUBENFONDEN

0 km 0m

1 km 100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 m


Grafisk produktion: Baskerville & Co – Vejle

Svanninge Bjerge Svanninge Bjerge ejes og forvaltes af Bikubenfonden. www.svanningebjerge.dk

•  Vi henviser i øvrigt til adgangsregler for privat skov. •  Hunde skal føres i snor •  Ridning er tilladt ved køb af ridekort og kun på den markerede riderute. Se riderutesydfyn.dk

Vandreruter i Svanninge Bjerge og på Høbbet

•  Mountainbikere og andre cykler må køre på grus- og markveje, der fremstår som egnede til almindelige cykler. Vandreruter og rideruter er forbeholdt gående og ryttere •  Til fods må du færdes på veje og opmærkede stier/ruter •  Du er velkommen i Svanninge Bjerge og på Høbbet fra kl. 6.00 til solnedgang velkommen til at udforske.

Høbbet mulighed for rige oplevelser, som du er Naturkanon. Samlet giver Svanninge Bjerge og

området Svanninge Bakker udpeget til Danmarks I 2018 blev Svanninge Bjerge sammen med naboSydfynske Alper.

et 600 ha stort skovområde, og er en del af De Svanninge Bjerge og Høbbet udgør tilsammen

Velkommen til Svanninge Bjerge og Høbbet

Svanninge Bjerge Svanninge Bjerge byder på enestående geologiske fænomener, natur- og kulturværdier i ét og samme landskab

Hasselmusen findes kun få steder i Danmark, og

et af dem er Svanninge Bjerge. Den stiller krav til sine levesteder, der både skal bestå af gammel skov, tæt underskov med krat

Møg, slid og afgræsning er god naturpleje Welsh Black-kvæget og Dülmener-hestene i Svanninge

Bjerge har til opgave at pleje naturen. Det gør de ved at

og god føde i form af bær,

Det kuperede landskab er formet i slutningen af sidste istid

græsse, slide på landskabet og tilføre møg. Året rundt

nødder, insekter og

i perioden 17.000-11.750 f.v.t. Det fossende smeltevand førte

bevæger de sig mellem de store åbne overdrev og mere

skyggefulde skovområder. De græsser, lægger møg, gnub-

blomster. Men den

store mængder af sten, grus, ler og sand med sig. Nogle

ber sig, træder rundt på jorden og skraber i den. Det er alt

er svær at få at se,

steder blev det deponeret i revner og sprækker i ismasserne, og da de endelig smeltede, lå der små bjerge tilbage.

sammen uvurderlige bidrag til at skabe en varieret natur

for den sover om

Andre steder har smelte- og regnvand skåret sig ind i højde-

med høj biodiversitet – til glæde for naturen og for dig, der

dagen i sin godt

dragene, der bl.a. ved Knagelbjerg fremstår meget stejle.

holder af et mangfoldigt dyre-, svampe- og planteliv.

skjulte kugleformede

Når hestene spiser, bider de planterne af tæt ved jorden,

rede. Bestanden af

I området findes en rigdom af natur- og kulturhistoriske spor. Den varierede jordbund, som istiden skabte, har givet os

mens kvæget river planterne af højere oppe. Deres græsning

hasselmus overvåges i

både bakker og våde lavninger over små afstande. På det

Svanninge Bjerge af biologer fra Naturama.

grundlag har flora og fauna udviklet sig. I løbet af jæger-

stenalderen (13.000-4.000 f.v.t.) kom menneskene til, og har

Welsh Black kvæg i Svanninge Bjerge. Fotograf: Casper Tybjerg

svanningebjerge.dk/kvaeget Læs mere og bestil her:

pakker med lækre udskæringer fra vores kvæg. Det er også muligt at købe velassorterede kød-

Anders Pedersen via mail: ap@bikubenfonden.dk til et græsningslaug, kan du kontakte driftsleder Er du interesseret i at købe Welsh Black kvæg, fx

Welsh Black-kvæg og naturkød bikubenfonden.dk/natur-til-et-godt-liv Læs mere om indsatsen her:

forløb med unge i udsatte positioner.

element i pædagogiske og/eller terapeutiske kommunale tilbud, der bruger naturen som

Vores partnere er forskellige organisationer og vores partnere arrangerer i Svanninge Bjerge.

ophold som en del af de forløb, vi sammen med unges livsmestring. Her kommer de unge på

natursociale metoder målrettet at styrke udsatte som bl.a. har til formål at udvikle og afprøve

af Bikubenfondens indsats Natur til et godt liv, Svanninge Bjerge danner rammerne for en del

Naturen som social løftestang

supplerer derfor hinanden godt. Det sikrer, at der kommer

lys til trængte plantearter og er bl.a. medvirkende til at overdrev, vådområder og enge ikke springer i skov. Det skaber

bedre vilkår for blomster og urter på de græssede områder,

siden haft stor indflydelse på det landskab, vi ser i dag.

og på den måde opstår der flere levesteder for insekter og Hasselmus i Svanninge Bjerge. Fotograf: Lykke Rohde-Severinsen

andre dyr som fx fugle og flagermus. Heste og kvæg slider også på området, og det er godt! Det skaber nemlig nye

levesteder for bl.a. fremspirende planter, der har behov for

jord til spiring, varmekrævende insekter får mulighed for at

Området er meget kuperet med fantastiske udsigtspunkter.

finde bolig, og krybdyr kan finde et sted at sole sig.

Møg fra både kvæg og heste er i sig selv gavnlig for

bestemte dyr og planter samt en række svampe. Mere end

112 m

200 forskellige arter er knyttet til møg, for en kokasse eller

126 m

en bunke hestepærer er lig med mad for mange forskellige

Lerbjerg

dyr. Prøv selv forsigtigt at grave lidt rundt med en pind.

111 m

Kamelbakkerne

Afhængigt af hvor frisk den er, vil du kunne se en stor

Knagelbjerg

mangfoldighed af liv.

INFO

96 m

Sandbjerg

Møgbiller spiser møg – så uden dem, ville verden være et meget brunere sted! Ud over at omsætte næringsstoffer mindsker de antallet af parasitter, og så bruges de som transportmiddel af andre smådyr. Plantefrø kan også spredes med billernes hjælp.

Svale jagter insekter i Svanninge Bjerge. Fotograf: Casper Tybjerg

Tøndersvamp på gammel bøg.

Skovskarnbasse. Fotograf: Lars S. Madsen