__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

44

O

Helvedes Hule

Skovvej (grusbelagt)

Rislebæk

mosen

folder. Undervejs på ruterne findes der informationsskilte.

ng lu ve Tør

Kortet er opdateret i juni 2020. Bemærk: kortet er ikke målfast.

sv ej

Ler bje rgv ej

Re ve nt low

se Oden

Od en se ve j

se

Oden

se

ve j/

Ny bo rg

sv ej

Re ve nt low

Hejredam

Re ve nt low

ve j/

Plyshøj

Høbb etv ej

Røjle Maen

Høbb etve

j

Mariedam Firetræs P

ej tv be b ø H

Hote ls kovvej

Bæverdam

j ve et bb Hø

Firetræsbakken

BRUN RUTE:

0 km 0m

SKOVENS RUM (9 KM)

100

200

ve j/

Ny bo rg

Direktørvejen

ni an Sv

eh

ng

us

eje n

200

800

900 1000 m Hjertesø

Høbbet, der med sin ekstensive

gavn for flora, fauna og mennesker.

1 km

1 km

m 100 500 500 0 600 700 200 800 300 900 400 1000 m

600

700

800

Faaborg

u eh ng

ni

overflade. Nyd et velfortjent hvil og

an Sv

turen, der leder dig 126 m over havets

700

SVANNINGE BJERGE EJES OG driftsform fungerer som bindeled DRIVES mellem AF BIKUBENFONDEN skovene i øst og vest. Til

på veje vandreruter. og stier, samtDu afmærkede vandreruter. Du må cykle på veje og anlagte ærkede må cykle på veje og anlagte R almindelig cykel. må ikke på stier anlagt som ride- og vandreruter. lle åtilikke cykles på stierDer anlagt som acykles rideog vandreruter. bæ tilerområdets dyr ogatplanter det ikke færdes uden for veje og stier. HESBJERG gtilladt det ikke tilladt færdeseruden forksveje ogat stier. yd BLÅ RUTE: RØD RUTE: LILLA RUTE: en er(ridekort der etableret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk). købes på riderutesydfyn.dk). SKOVENS TERRÆN (6 KM) RUNDT I SVANNINGE BJERGE (3,5 KM)* SKOVENS UDVIKLING (5 KM) 0 km I Svanninge solnedgang. Højdedrag og høj Bjerge puls får er dudu på velkommen fra kl. 06 Dertil findes to ruter på ca. 3,5 km. De bliver ledt igennem fireOG skov- BJERGE SVANNINGE SVANNINGEDuBJERGE EJES Hunde skal føres i snor. DKORT_SvanningeBjHoeb_Hammer_Nov_2019 Nov_2019 er ikke målfast

600

ligger i kanten af ejendommen

er der udsyn over Arreskov Sø med

400

500

landskabets bløde former. Ruten

Fra det nordligste punkt på ruten

300

400

HØBBET RUNDT (5 KM)

De åbne vidder giver lange kig i

diger og spor af højryggede agre.

0 km

PINK RUTE:

300

Re ve nt low

sv ej

Ler bje rgv ej

1 km

Hejredam

Arreskov Slot i det fjerne. 100

HØBBET

Hvide Lung

Kildemose

ve j/

Od en se ve j

Oden

Od en se ve j

Ler bje rgv ej

sv ej

Ler bje rgv ej

en

Ny bo rg

ej sv

e

Faaborg

Hote ls kovvej

Bæverdam

Firetræsbakken

Ny bo rg

se Oden

Od en se ve j sv ej

Hjertesø

jen

tv be øb H

Nyborg

vej tlows Reven HØBBET Hvide Lung

j

tve Smu

Hjertesø Mariedam ej

j ve et bb Hø

Re ve nt low

Røjle Maen

Firetræs P

ræ et Fir

ve j/

en

n eje sev mo Tørv e

ej sv

j Ve

Ny bo rg

jen

Plyshøj

HoHtøebb ls keotv j veve j

Idahøj

0 km 0m

Hjertesø

Mose

HØBBET

Hvide Lung

Hestekro gsv ej

s en

jen

ej ndev Åka

us eh

ng ni

an Sv

e

Naturlegepladsen g

tve Smu

ræ et Fir

j ve et bb Hø

ejen ræsv Firet

s iel

Ler bje rgv ej

jen

Brænde Lung

Hjertesø

Kæruldsmosen

bor fra kl. 06 til solnedgang. efra Bjerge velkommen kl. 06er tildu solnedgang. Gåsebjergsand Faa (Naturstyrelsen) l føres i snor.

org Landbrug Nyb

vej tlows Reven

Høbb etve

fra kl. 06 til solnedgang.

Sandv e

Skov Overdrev/græs

kovvej

Istids- Svanninge bakken Bjerge P Ærtedalen

Kortnr. A_GRUNDKORT_SvanningeBjHoeb_Hammer_Nov_2019 Bemærk: Kortet er ikke målfast

Bebyggelse Hote ls kovStendige vej

Hegnslinje

Du må gå på veje og stier, samt afmærkede vandreruter. Du må cykleSvanninge på veje og anlagte Jagtsø Bjerge P Gå på opdagelse Bank Idahøji historiens spor; Ra Åkande Sø stier egnet til almindelig cykel. Der må ikke cykles på stier anlagt som rideog vandreruter. es V l leb ej æk Sandbjerg det gamle teglværksområde med P r ivaikke tvHESBJERG Af hensyn til områdets e jen tilladt at færdes uden for veje og stier. sg dyr og planter er det yd e S lergraven, vejene fra 1800-tallet, a n n Til ryttere er der detableret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk). vejen

g bor

Ridesti Mose HØBBET

Hvide Lung

Hejredam Lergrav

Studekær

Sø Sti

j borg ey Høbb etvN

Plyshøj

ej Høbb etvIdahøj

4-stjernen

i hegn

GUL RUTE:

Skovvej (grusbelagt) Overdrev/græs SKOVENS TRÆER (6 KM) Sti Nyborg vej skovens LandbrugMød tlows største og ældste Reven Ridesti Parkeringsplads træer, der står enkeltvis eller i Sø Bebyggelse grupper langs ruten. På turen Udsigtspunkt Mose Stendige præsenteres en række af vores N Hjertestarter almindelige skovtræer. Hegnslinje Plyshøj Høbb etv Færist ej Skov

tve Smu

Firetræs P

Teglværkshusene

Knagelbjerg

Kæruldsmosen

Færist

44Låge

Bæverdam

j ve et bb Hø

n eje sev mo Tørv e jen

j Ve

Kamelbakkerne

Brænde Lung svej

ej tv be b ø H

HFiretræsøbb etv Hbakken asse ej lveje n

KNAGELBJERG SKOV

ej rv

Faaborg

Skovvej (grusbelagt) Landbrug

jerg Knagelb

tve Smu

n

s en

æ Tv

jerg Knagelb

en

je ve mos e Tørve

Owaihi Plyshøj

b øb H

Lerbjerg

Hjertestarter

8

Låge i hegn Overdrev/græs

Mariedam

Studekær HØBBET 4-stjernen Hvide Lung Troldekær j Mariedam ve Bæverdam Hote et ls

Idahøj

Udsigtspunkt

Røjle Maen

tlow Reven

Hestekro gsv ej

s iel

Faaborg

n eje sev mo Tørv e

jerg Knagelb

ej sv ræ et Fir jen ve os e

ejen ræsv Firet

en

j

Ærtedalen Hejredam

N

Lerbjerg

Skov

ejen evTeglværksm os husene rve Tø Nyborg

Kildemose Pe te r

Direktørvejen

Sandv e

I Naturlegepladsen Svanninge Bjerge er du velkommen SVANNINGE BJERGE Gåsebjergsand Hunde skal føres i snor. Forskningsstation (Naturstyrelsen)

n eje sev mo Tørv e

jen

ej sv

Privatv e jen

Hegnslinje

m Tørve

j Ve

ræ et Fir

j ve et bb Hø

e Jagtsø

HESBJERG

n

s en

tve Smu

ej

ej ns V

us eh

Sandbjerg

Tværvej

ng

Åkande Sø Åkandevej

æk

sg HESBJERG yd e

ej ns V Direktørvejen

ni

æ Tv

Sand vejen

eb

Svanninge Bjerge P Idahøj

an

n

jen

org aab BanFk SVANNINGE es Ve j BAKKER

j rve

Høbb etve

j

HESBJERG STEENSGAARD SKOV

ej Sv ndev Åka

Direktørvejen

Direktørvejen

Forskningsstation Sandv e

lse r Nie Pete

Ravneve

en

SVANNINGE BJERGE

Ra ll

lse r Nie Pete

Åkande Sø

en

Privatv e jen Sand vejen

pladsen gsand relsen)

Sandbjerg

Svanninge Bjerge P

Firetræsbakken

Istidsbakken

Hegnslinje

Kildemose

Knagelbjerg

TvæFiretræsrvej

jen

j

Mariedam Brillesøerne

Stendige

Korinth Svanninge 8 Parkeringsplads Mose Bjerge Høbbet

Lergrav

Maen

Kildemose

Peter bakken Nielsens Sø KæruldsHejredam mosen

j rve

Åkandevej

ej ndev Åka

Jagtsø

kes VSø nde e

Svanninge Jagtsø RBjerge P all eb Privatv æks e jen g yd

N

Stendige

Overdrev/græs

KNAGELBJERG Røjle SKOV

j ve ej Bæverdam vær tv T be b Kamelbakkerne ø Firetræs P Firetræs P H

Lerbjerg

Sandv e

æ Tv

te r

Privatv e jen

STEENSGAARD SKOV

j gsve ekro Hest

Høbb etv ej

Kæruldsmosen

Ærtedalen Pe

Bebyggelse

N Horne Bebyggelse

Landbrug

43

Millinge Svanninge

329

Ridesti

Has selve je n

vej tlows Reven

Troldekær

Sti

Ridesti

Owaihi

Helvedes Hule

Rislebæk

j

Kildemose

Sand vejen

Naturlegepladsen Gåsebjergsand (Naturstyrelsen) KæruldsSVANNINGE mosen BAKKER

kningsstation

Ravneve

Skovvej (grusbelagt)

Brænde Sø Lung Mose Studekær

Ærtedalen

Brillesøerne ElleStudekær mosen 4-stjernen Lerbjerg Pouls j Tørvelung Ve

Istids- Jagtsø bakken Åkande Sø

Ærtedalen Sandbjerg

Lerbjerg

NINGE BJERGE

j Ve

Åkandevej

rve Istidsæ vandreruter. Tv Bank bakken es Ve j

bakken

ej sv

Tværvej

220 km og en af Danmarks j længste

KNAGELBJERG SKOV Istids-

Overdrev/græs

Skovvej (grusbelagt) Brænde Lung

Skov

44

Låge i hegn

evejen m os Landbrug rve Tø

SOLLERUP SKOV

Knagelbjerg

jg n leu vrev TTøvræ

Færist

Teglværkshusene

Hegnslinje

Faaborg

Hjertestarter

jen

4-stjernen

j gsve ekroj Hest rve æ Tv

Kamelbakkerne

Kamelbakkerne Peter Bjerge og op over SVANNINGE BJERGE Nielsens KnagelbjergRøjle Knagelbjerg Sø Forskningsstation Maen

Lerbjerg. Øhavsstien er i alt

Tværvej

ræ et Fir

Tv

Kamelbakkerne

ej ndev Åka

Svanninge

j Ve

SKOV Øhavs-stien går gennem

s en

s en

STEENSGAARD j SKOVærve

s iel

4-stjernen

s iel

ØHAVSSTIEN (2,2 KM) STEENSGAARD

SVANNINGE BAKKER

Åkandevej Hestekro gsv ej

N Studekær

N

N

Hestekro gsv

ejen ræsv Firet

Pe te r

Pe te r

Teglværkshusene

Brænde Lung

Pouls Tørvelung

Ve

Tværvej

T

SVANNINGE BAKKER

MØRKEBLÅ RUTE:

ng lu ve Tør

KNAGELBJERG j rve SKOV væ

Peter Nielsens Sø

j

SKOV

n eje vejen s sev mo iretræ Tørv e F

gennem skovens mange rum og

Ravneve

Ellemosen STEENSGAARD Troldej kær

Troldekær Brillesøerne

ej ns V

ej ns V

mange årtier. Tag på en vandring

j Ravneve

TeglværksRislebæk husene Pe

s iel

lse r Nie Pete

lse r Nie Pete

udvikletBrillesøerne sig naturligt gennem

stemninger.

Lergrav

te r

der skærer sig gennem de stejle skrænter med skov, der har

j

Hestekro gsv ej

Ravneve

SKOV

Stendige

8

KNAGELBJERG Skov

Helvedes Hule Has selve jen

Korinth Ridesti Svanninge 8 Bjerge Høbbet Bebyggelse

Horne

Låge i hegn

Sti

ejen ræsv Firet

med skovsøer og Rislebækken,

Peter Nielsens Sø

Peter Has selve Nielsens jen Sø

Owaihi

Lergrav

tende skov, små intime lysninger

elve

SOLLERUP SKOV

n

n

Store åbne overdrev, tætslut-

je ve mos e Tørve jerg Knagelb

SKOVENS RUM (8 KM)*

Owaihi

Udsigtspunkt

Færist Has s

Troldekær

j gsve ekro Hest

Pouls Tørvelung

Udsigtspunkt Hjertestarter

Owaihi

evejen m os rve Tø

Brillesøerne

ej ns V

ej gV

lse r Nie Pete

gsv ekro Hest Ve j g n lu e v Tør

Pouls Tørvelung

un GRØNrvRUTE: el

je ve mos e Tørve

Ellemosen ej

Parkeringsplads

Lergrav

evejen m os rve

Rislebæk

Parkeringsplads N

Helvedes Hule

Helvedes Hule

Ellemosen

Pouls Tørvelung

Ve j

SOLLERUP SKOV

SOLLERUP SKOV

Rislebæk

j N ekrogsve Hest

jen ve mos e Tørve

som er markeret i landskabet. Ruterne er indtegnet på kortet i denne Elle-

Millinge Svanninge

329

jerg Knagelb

I Svanninge Bjerge og på Høbbet finder du forskellige temaruter,

Sti

43

evejen m os rve ø T

900

1000 m

LYSEBLÅ RUTE:

GODSLANDSKABET (4,5 KM)

1 km FireOG udsigtsmøbler på ruten underEJES fører forbi eksempler på Svanninge områder, der tilsammen fortæller og m m 100 200 300 400streger 500 bemærkelsesværdige 600 700 800 900 1000 DRIVES AF 0BIKUBENFONDEN DRIVES AF BIKUBENFONDEN Bjerges kulturhistoriske elementer, historien om planternes indvandring vidtstrakte udsigter i det danske

se

Du må gå pårgveje og stier, samt afmærkede vandreruter. Du må cykle på veje og anlagte

bo denstier unikke udsigt Det Sydfynske og smukke siden istiden. I dag forvaltes området egnet almindelig cykel. Der må ikke skovudvikling cykles på stier anlagtlandskaber som ride- og vandreruter. Faatilover

Øhav toppen Lerbjerg. dyr og planter er detog udsigtspunkter, fx Lerbjerg. Affra hensyn tilafområdets ikke tilladt at færdes uden for veje og stier.

Til ryttere er der etableret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk).

at understøtte naturlig udvikling.

Kortnr. A_GRUNDKORT_SvanningeBjHoeb_Hammer_Nov_2019 Bemærk: Kortet er ikke målfast

I Svanninge Bjerge er du velkommen fra kl. 06 til solnedgang. Hunde skal føres i snor.

*OBS! I fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli kan du opleve, at ruten omkring Brænde Lung er lukket. Du henvises i stedet til at fortsætte ad vejen Knagelbjerg, hvor der også er rig mulighed for at nyde udsigten over vådområdet.

godslandskab. Samtidig opleves

uden produktion og udelukkende for

Du må gå på veje og stier, samt afmærkede vandreruter. Du må cykle på veje og anlagte stier egnet til almindelig cykel. Der må ikke cykles på stier anlagt som ride- og vandreruter. Af hensyn til områdets dyr og planter er det ikke tilladt at færdes uden for veje og stier.

naturens små levesteder; det lille

vandspejl, den varme skråning og

det skyggefulde levende hegn. SVANNINGE BJERGE EJES OG DRIVES AF BIKUBENFONDEN

0 km 0m

1 km 100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 m


Grafisk produktion: Baskerville & Co – Vejle

Svanninge Bjerge Svanninge Bjerge ejes og forvaltes af Bikubenfonden. www.svanningebjerge.dk

• Vi henviser i øvrigt til adgangsregler for privat skov. • Hunde skal føres i snor • Ridning er tilladt ved køb af ridekort og kun på den markerede riderute. Se riderutesydfyn.dk

Vandreruter i Svanninge Bjerge og på Høbbet

• Mountainbikere og andre cykler må køre på grus- og markveje, der fremstår som egnede til almindelige cykler. Vandreruter og rideruter er forbeholdt gående og ryttere • Til fods må du færdes på veje og opmærkede stier/ruter • Du er velkommen i Svanninge Bjerge og på Høbbet fra kl. 6.00 til solnedgang velkommen til at udforske.

Høbbet mulighed for rige oplevelser, som du er Naturkanon. Samlet giver Svanninge Bjerge og

området Svanninge Bakker udpeget til Danmarks I 2018 blev Svanninge Bjerge sammen med naboSydfynske Alper.

et 600 ha stort skovområde, og er en del af De Svanninge Bjerge og Høbbet udgør tilsammen

Velkommen til Svanninge Bjerge og Høbbet

Svanninge Bjerge Svanninge Bjerge byder på enestående geologiske fænomener, natur- og kulturværdier i ét og samme landskab

Hasselmusen findes kun få steder i Danmark, og

et af dem er Svanninge Bjerge. Den stiller krav til sine levesteder, der både skal bestå af gammel skov, tæt underskov med krat

Kokasser, klove og afgræsning er god naturpleje og er på den måde perfekte til opgaven. De stærke ben

og klove stammer fra århundreders gang i Wales’ stenede

bakker, og de lange sorte dækhår yder optimal beskyttelse mod både insekter, sol og sne. Det gode sind skyldes, at

er svær at få at se,

racen oprindeligt har været brugt som både malke- og

for den sover om

kødkvæg.

Året rundt bevæger de sig mellem de store åbne overdrev

skjulte kugleformede

Den varierede jordbund, som istiden skabte, har givet os

Welsh Black-kvæget, der græsser i Svanninge Bjerge, har

til opgave at pleje naturen. De er både rolige og robuste,

og god føde i form af bær, nødder, insekter og

Det kuperede landskab er formet i slutningen af sidste istid

i perioden 17.000-11.750 f.v.t. Det fossende smeltevand førte

blomster. Men den

store mængder af sten, grus, ler og sand med sig. Nogle

steder blev det deponeret i revner og sprækker i ismasserne, og da de endelig smeltede, lå der små bjerge tilbage.

Andre steder har smelte- og regnvand skåret sig ind i højde-

dagen i sin godt

dragene, der bl.a. ved Knagelbjerg fremstår meget stejle.

og mere skyggefulde skovområder. De græsser, sætter

rede. Bestanden af

I området findes en rigdom af natur- og kulturhistoriske spor.

klatter, gnubber sig og skaber med deres klove en ujævn

hasselmus overvåges i

både bakker og våde lavninger over små afstande. På det

overflade i terrænet. Alt sammen uvurderlige bidrag til at

Svanninge Bjerge af biologer fra Naturama.

grundlag har flora og fauna udviklet sig. I løbet af jæger-

Welsh Black kvæg i Svanninge Bjerge. Fotograf: Casper Tybjerg

svanningebjerge.dk/kvaeget Læs mere og bestil her:

pakker med lækre udskæringer fra vores kvæg. Det er også muligt at købe velassorterede kød-

Anders Pedersen via mail: ap@bikubenfonden.dk til et græsningslaug, kan du kontakte driftsleder Er du interesseret i at købe Welsh Black kvæg, fx

Welsh Black-kvæg og naturkød bikubenfonden.dk/natur-til-et-godt-liv Læs mere om indsatsen her:

forløb med unge i udsatte positioner.

element i pædagogiske og/eller terapeutiske kommunale tilbud, der bruger naturen som

Vores partnere er forskellige organisationer og vores partnere arrangerer i Svanninge Bjerge.

ophold som en del af de forløb, vi sammen med unges livsmestring. Her kommer de unge på

natursociale metoder målrettet at styrke udsatte som bl.a. har til formål at udvikle og afprøve

af Bikubenfondens indsats Natur til et godt liv, Svanninge Bjerge danner rammerne for en del

Naturen som social løftestang

stenalderen (13.000-4.000 f.v.t.) kom menneskene til, og har

skabe en varieret natur med høj biodiversitet – til glæde

for naturen og for dig, der holder af et mangfoldigt dyreog planteliv.

siden haft stor indflydelse på det landskab, vi ser i dag.

Hasselmus i Svanninge Bjerge. Fotograf: Lykke Rohde-Severinsen

En kokasse er lig med mad for mange forskellige små dyr. Mens fluerne nøjes med at lægge æg, kan møgbillerne

mæske sig her i lang tid. Der er også orme og mider og

andet godt i en kokasse. Prøv evt. at lette forsigtigt på en

Området er meget kuperet med fantastiske

kokasse med en pind. Afhængig af hvor frisk den er, vil du

udsigtspunkter.

kunne se den store mangfoldighed af liv.

Uden møgbillerne ville verden være et meget brunere

112 m

sted! Ud over at omsætte næringsstoffer hjælper de med

126 m

at lufte jorden (når de graver gange), og mindsker antallet af parasitter, og så bruges de som transportmiddel af

Lerbjerg

smådyr. Plantefrø kan også blive spredt med billernes

111 m

Kamelbakkerne

hjælp.

Knagelbjerg

INFO

96 m

Sandbjerg

Uden kvæg og andre store

græssende dyr, ville møgbillerne

ikke have noget levested, og Norden ville i værste fald være ca. 80 arter fattigere. Svale jagter insekter i Svanninge Bjerge. Fotograf: Casper Tybjerg

Tøndersvamp på gammel bøg.

Skovskarnbasse. Fotograf: Lars S. Madsen

Profile for Bikubenfonden

Formidlingsfolder Svanninge Bjerge  

Formidlingsfolder Svanninge Bjerge  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded