Page 1

se

Oden

hu ge

Helvedes Hule

SOLLERUP SKOV

0m sevejen emo rv ø T

Ellehentesmosen enkeltvis

200

Parkeringsplads

Udsigtspunkt

Udsigtspunkt

N

N

100

Parkeringsplads je Knagelb

I Svanninge Bjerge finder du forskellige temaruter, Rislebæk I Svanninge Bjerge er du velkommen fra kl. 06 til solnedgang. som erskal markeret landskabet. Ruterne er indtegnede HAMMERDAM Hunde føres i isnor. se

Oden

se Oden

jen ve se

esnese dn de OO

Od en se ve j

Overdrev/græs

Mose

Mose

en tvej

Overdrev/græs

N ruten. På turen præsenteres en række

HØBBET Færist Ager

Hvide af Lung vores almindelige skovtræer og Ager HoteSø l s kovvej

Skovvej (grusbelagt) Mose Mose Sti

OO deden ns se ev ve ej j

vej

Ny bo rg ve j

jer g

Ler b

rg

Ny bo rg ve j

O Ler Nyde bjergv ej bonse rg ve ve j j

rg

SKOVENS TERRÆN (6 KM)

Sandv e

NN ybybo or rg gv ve ej j

Ny bo rg ve j

jer g

Direktørvejen

BLÅ RUTE:

Svanninge Bjerge P

Ler b

ese uhsu eghe ngin nni n avna SvS

Faab o

vej

tier, samt afmærkede Du vandreruter. Duveje må og cykle på veje og anlagte ærkede vandreruter. må cykle på anlagte Jagtsø Ban Åkande Sø g r kesikke cykles på osom ig cykel. Der må anlagt som ride- og vandreruter. gstier Vstier må ikke cykles på anlagt rideog vandreruter. ej abSandbjerg or Privatv Faaab e jen og planter er det ikkeF tilladt at for færdes for veje og stier. erdyr er det ikke tilladt atSfærdes uden veje uden og stier. andv ejen eret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk). e (ridekort købes på riderutesydfyn.dk).

ten ej v v Re s / low

Hote Hotel s kovvej l s kovvej

g or

1 km 100

200

300

Høb bet ve j

700

800 Hjertesø 900 1000 m Hjertesø

H

t ve

j

HØBBET

Hvide Lung

1 km

900

Hote

1000 m PINK RUTE: l skovve HØBBET RUNDT (5 KM) j

Gå på opdagelse i historiens spor; Firetræsdet gamle teglværksområde med bakken

De åbne vidder giver lange kig i

lergraven, vejene fra 1800-tallet, diger Hejredam og spor af højryggede agre. Fra det

ligger i kanten af ejendommen

nordligste punkt på ruten er der udsyn

driftsform fungerer som bindeled Hjertesø

over Arreskov Sø, med Arreskov Slot i Idahøj det fjerne.

mellem skovene i øst og vest. Til

landskabets bløde former. Ruten

Høbbet, der med sin ekstensive

gavn for flora, fauna og mennesker.

0 km 0 km 0m 0m

1 km 1 km

100 100

200 200

300 300

400 400

500 500

600 600

700 700

800 800

900 1000 m 900 1000 m

LILLA RUTE:

LYSEBLÅ RUTE:

RUNDT I SVANNINGE BJERGE (3,5 KM)*

SKOVENS UDVIKLING (5 KM)

GODSLANDSKABET (4,5 KM)

Du bliver ledt igennem fire skov-

Fire udsigtsmøbler på ruten under-

områder, der tilsammen fortæller

streger bemærkelsesværdige og vidt-

historien om planternes indvandring

strakte udsigter i det danske godsland-

jen

Bjerges kulturhistoriske elementer,

se hu

e ng

ni an Sv

g

500 600 Plyshøj

Røjle Maen

Du gå på veje og samt vandreruter. Du på veje og anlagte Du må må på udsigt veje over og stier, stier, samt afmærkede afmærkedeskovudvikling vandreruter. Du må må cykle cykle dengå unikke Det Sydfynske og skovdriftstyper samt på veje og anlagte siden istiden. I Svanninge Bjerge har stier til almindelig cykel. Der må ikke cykles på stier anlagt som rideog vandreruter. Ra stier egnet egnet til almindelig cykel. Der må ikke cykles på stier anlagt som rideog vandreruter. Øhav fra toppen aflleLerbjerg. smukke landskaber og udsigtspunkter vi desuden områder med naturnær bæ Af ikke tilladt at færdes uden for veje og stier. ks dyr og planter er det HESBJERG f.eks. Lerbjerg. skovdrift og urørt vildtvoksende skov. gydyr og planter er det Af hensyn hensyn til til områdets områdets ikke tilladt at færdes uden for veje og stier. de n en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk). Til ryttere er der etableret Til ryttere er der etableret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk). or Kortnr. B1 Januar 2016 ab Kortnr. B1Kortet Januarer2016 Bemærk: ikke målfast Fa Bemærk: Kortet er ikke målfast

400

RØD RUTE:

II Naturlegepladsen Svanninge Bjerge er velkommen fra til Svanninge erfårdu du fra kl. kl. 06 06findes til solnedgang. solnedgang. HøjdedragBjerge og høj puls du velkommen på Der to ruter på ca. 3,5 km. De Gåsebjergsand Hunde skal føres i snor. (Naturstyrelsen) turen, derføres leder dig 126 m over havets fører forbi eksempler på Svanninge Hunde skal i snor. overflade. Nyd et velfortjent hvil og

Hvide Lung Hvide Lung

j ve et bb Hø

vej nde Åka

Kæruldsmosen

Mose

HØBBET HØBBET

0 km

en tvej

n jenje

e

us

eh ng

ni

Åkandevej

an Sv

yden en

HESBJERG HESBJERG

Ager

N

Ærtedalen

Lerbjerg

dufra velkommen fra kl.2016 06RRaaltil l solnedgang. n kl. 06 til B1 solnedgang. Kortnr. JanuarBJERGE lleebæ SVANNINGE bæks Bemærk: Kortet er ikke målfast ksgy r. Forskningsstation gd

Plyshøj Plyshøj Overdrev/græs

Sm u

LeLrerb bjejer rgvgve ej j

vej

jer g

Ler b

n vjejne utuvte Sm Sm

rg

Faab o

je Knagelb

j Høbb etveej Høbb etv

øbb e SVANNINGE Du må BAKKER gå på veje og stier, samt afmærkede vandreruter. Du må cykle på veje og anlagte 0 km Kildemose Sandv 0 km 1 km Sandve Naturlegepladsen e stier egnet til almindelig cykel. Der må ikke cykles på stier anlagt som rideog vandreruter. Naturlegepladsen Mariedam ej v Gåsebjergsand t Bæverdam Gåsebjergsand 0 m 400 100BRUN 200RUTE: 300 700 400 800 500bbe900 600 1000 700m 800 0 m uden 100 200 500 600 (Naturstyrelsen) Af hensyn til områdets dyr og planter er det ikke tilladt at færdes for 300 veje og stier. ø (Naturstyrelsen) SKOVENSFiretræs KULTURHISTORIE (9 KM) P H

Til ryttere er der etableret en riderute (ridekort købes på riderutesydfyn.dk).

Græsningsskov

yb

Hejredam Hejredam

Idahøj Idahøj

Hjertesø

Kvæghegn Skov

Mariedam ej Mariedam etvvej Bæverdam b et Bæverdam b ø b Firetræs P H øb Firetræs P H

en

Istidsbakken

Stendige

0m

ej sv æ tr re Fi

Knagelbjerg

g orrg yb o N yb N

j ej vetv ebt e bøbb HøH

j

Bebyggelse

n e je sev mo

tj veevne j v s ve Reew / Rlo ws / lo

e Svanninge rv Svanninge æ P Bjerge Tv Bjerge P

Ridesti

Hjertesø

Tørv e

vej

Faaab Fa borogrg

j ve et bb Hø

n enje evj e svs ææ tr tr reire Fi F

n sveje

Direktø eje Direktø rvrevje nn

j rve æ Tv

Hestekr og s

træ Fire

ej sV

Kamelbakkerne

P

dvej en

jen jen sveev osoe em vm TøTrøvre

n eje Hsetsetkekr ev He ogos ro m s vej Tørvegs vej

j ve et bb Hø

sen iel

STEENSGAARD SKOV Jagtsø

Studekær

Ridesti

hvad de bruges Låge til. Sø i kreaturhegn

FiretræsFiretræsbakken bakken

4-stjernen nt -

Kæruldsmosen mosen

rivatve jen HESBJERG Tværvej Sand I HESBJERG Svanninge Bjerge du velkommen fra kl. 06 til solnedgang. San vejeer n

Hunde skal føres i snor.

KNAGELBJERG SKOV

Pe te rN Kærulds-

se

j

Lerbjerg Lerbjerg

hu ge

s Ve

HESBJERG

Faaborg Ridesti

Røjle Maen Maen

Hjertesø

Ærtedalen Ærtedalen

Sti Sti

der står enkeltvis eller i grupper langs Udsigtspunkt Overdrev/græs

BrændeH ej Brænde øbb etv Lung Lung

Teglværkshusene husene

g or

yb

Bebyggelse Bebyggelse Stendige Stendige PlyshøjKvæghegn Kvæghegn GUL RUTE: Skov Skov SKOVENS TRÆER (6 KM) Parkeringsplads Græsningsskov Mød skovens største og ældste træer, Græsningsskov

Røjle Maen

Troldekær

Kildemose Kildemose

j Ravneve

Åkande Sø Jagtsø Sandbjerg Åkande Sø Privatv Sandbjerg e jen

Ba

Bannkerundt s Høbbet ke Vej

IstidsIstidsbakken Idahøj bakken

Idahøj

in

Godslandskabet

ten ej v v Re s Brillesøerne / low

nn

jen

SVANNINGE BJERGE Rundt i Svanninge Bjergeaa SVANNINGE BJERGE F Forskningsstation Forskningsstation Øhavsstien

b

nn eje svsevje træ teræ FirFeir

n

rg bo

j ej s eV snV selsne ielie

j ve et bb Hø

kulturhistorie

Knagelbjerg Hejredam Knagelbjerg

Hejredam

Ager Parkeringsplads Parkeringsplads Sø Udsigtspunkt Udsigtspunkt Mose 43Færist Færist

44

Høb bet ve j

yb Teglværks-

N

Overdrev/græs

N

Sm u

Græsningsskov

Skovvej (grusbelagt) Skovvej (grusbelagt)

8

Ager

Skov

44 44

Horne

ejregrg geljb KnKangaelb

se

Overdrev/græs

Mariedam ej Troldetv Bæverdam Trolde- Hule kær Helvedes be kær b Plyshøj Høb Plyshøj ø Høb bet Firetræs P H be v

j

SandSkovens ve

Peter Nielsens Sø

de

Skovens rum

a jej Sv Åaknadnedveev Åk

Direktørvejen

Direktørvejen

Skovens udvikling Ralle bæ ks Skovens drift gy

Åka dev Åka ndnev ejej

Privatv Skovens terræn BAKKER Privatv e jen e jen

n

e Direktørvejen ns V else r Ni Pete

j rve æ vej Svanninge Tv ær v Bjerge PT

Jagtsø Jagtsø SVANNINGE e Sø Ruter: Åkande Sø SVANNINGE Sandbjerg BAKKER

nt j ve ve e R s / low Svanninge Bjerge P jen

Gåsebjergsand (Naturstyrelsen)

Tværvej Tværvej

Faaborg Kvæghegn Faaborg

Millinge Korinth Låge i kreaturhegn Svanninge 8 Låge i kreaturhegn Svanninge Bjerge

329

en tvej

Oden

Græsningsskov

Lergrav g Lergrav or

en

ej sv æ tr re Fi

vej nde Åka

Åkandevej

vej nde Åka

KæruldsSandv e mosen

KæruldsNaturlegepladsen mosen

g or

Stendige

N N

Græsningsskov

Sm u

SOLLERUP SKOV Brillesøerne

Kvæghegn

Korinth Korinth

Bebyggelse

Horne Horne

æ Brillesøerne æ Lerbjerg tve ej Ruter: mange rum og stemninger. Tv Tv j Kamelbakkerne evejen Ruter: Kamelbakkerne mos ve r Røjle Skovens terræn ø Røjle T FiretræsSkovens terræn Knagelbjerg Maen Knagelbjerg Maen bakken Tværvej Rislebæk Tværvej Skovens udvikling KNAGELBJERG Skovens udvikling Peter KNAGELBJERG SVANNINGE BJERGE Hejredam Peter SKOV Kæruldsj Skovens drift HAMMERDAM Nielsens Forskningsstation SKOV rve Skovens Nielsens drift Sø mosen Istidstæ j IstidsÆrtedalen n Ellee j Sø Tv j Ærtedalen bakken Høbb etve vej bakken ve veHøbb etv Skovens rum mosen HØBBET Pouls HØBBET Skovens rum rogs Re ws Hvide Lung stek j Svanninge j e ve / Hvide Lung H ne o e Rav ve j Jagtsø Kildemose l Tørvelung V Skovens kulturhistorie g Owaihi Kildemose Bjerge P Ravne Ban kulturhistorie un Åkande Sø Skovens Idahøj kes el j Pe Mariedam Vej rv Mariedam ej HH ve Bæverdam Pete Hote Tø a Rundt i Svanninge Bjerge Sandbjerg t s v s o l s kovvej r e t Privatv tellvsekje Bæverdam te N Studekær Rundt i Svanninge Bjerge ovv be e jen n ej r N be Studekær b 4-stjernen øb ø Firetræs P Øhavsstien H 4-stjernen Firetræs P Sand H Lerbjerg Øhavsstien Lerbjerg vejen Lergrav STEENSGAARD j STEENSGAARD Høb veej Godslandskabet r SKOV Høbbetv v æ Godslandskabet Firetræs- Tv ær bet ej SKOV FiretræsTeglværksve v Brænde Kamelbakkerne bakken T j Høbbet rundt bakken husene Kamelbakkerne Høbbet rundt Lung Røjle

n

43 Sti 43 Millinge Svanninge Millinge Ridesti8 Svanninge Svanninge 8 Svanninge Bjerge Bjerge

329 329

Skov

n e je sev mo

vej

ej rv

Stendige

(grusbelagt) 600 Skovvej 700 800 900 1000 m

500

Lung

Kildemose

en tvej

4-stjernen

4-stjernen

Hestekr og s

en ej sv æ tr re njen Fi evjee esve oso em rvm TøTrøve

Studekær

Studekær

Stendige

Ha s Hasselveje selv n ejen

Ærtedalen N

ej sv æ tr re Fi

ej sV

ej rv

rg

o yb

Sm u

sen iel

STEENSGAARD på en vandring gennem skovens STEENSGAARD SKOV SKOV

N

sen iel

rN

skrænter med urørt skov. Tag

Owaihi Owaihi

Knagelbjerg

Istidsbakken

Bebyggelse

Tørv e

rg

Od en se ve j

je Knagelb

j gsve ekerjo svej Hessttrevkrog æ HTev

jen

Pe te r

j s eVje snV selsne eile r iN treN PePtee en

SVANNINGE der skærerBAKKER sigPgennem de stejle et e

SKOV

Bebyggelse

sevejen emo vejen rv mose Ager Tø rve Tø

Studekær

e ej sev s Vemo seTnørv iel

Ravne med skovsøer og Rislebækken,

s vej Åkandevej ej sV

j rve æ Tv

n ejeHestek rog sev mo s vej

n sveje

ve j

n veje træs Fire Hestekr og

træ Fire

SKOV Tværvej

Brænde Lung

4-stjernen

j Pouls Tørvelung Ve ng ej Tørvelung lu ng V Kamelbakkerne e rv lu Tø rv e KNAGELBJERG Tø KNAGELBJERG

SKOV

KNAGELBJERG Helvedes Hule Helvedes Hule SKOV

TeglværksBrænde husene Lung

Pouls

Tørv e

ej ns V else

ej ns V else

Godslandskabet

Brænde Ridesti

Skov

N

ElleEllemosen STEENSGAARD mosen

tende skov, små intime lysninger

erge

te r

Ridestihusene

Kvæghegn

n sveje

r Ni Pete

r Ni Pete

Troldekær HAMMERDAM Brillesøerne HAMMERDAM

Ha s selv ejen

Lergrav

Troldekær

Rislebæk Pe Rislebæk

Troldekær

Rundt i Svanninge Bjerge

GRØN RUTE: rundt Høbbet SKOVENS RUM Peter(8KM)* Peter Nielsens NielsensStore åbne overdrev, tætslutSø Sø j Ravneve

Peter Lergrav SOLLERUP SKOV Nielsens SOLLERUP SKOV Sø Teglværkshusene

j Ravneve

Skovens kulturhistorie Brillesøerne Øhavsstien

Ha s selv ejen

træ Fire

Skovens rum

rg

Skovens drift

je Knagelb

Skovens udvikling

Brillesøerne Owaihi

j

Skovens terræn

Owaihi

j

jen ve se

u el

s Ve

rv Tø

sve krog

n else

ej

e Hest

jen ve se

e rv Tø

mo Tørve

V ng lu

Ruter:

svej gPouls ekro Hest Tørvelung

mo Tørve

r Ni Pete

Ellemosen Pouls j Ve Tørvelung ng

Ellemosen

Teglværks-

Rislebæk

Rislebæk Kortnr. B1 Januar 2016

gy de

400

rg

mo Tørve

r Tø

ks

300

j 8 på kortet i denne folder. De kan også Færist gsve Pouls Færist 8 ekro Hestpå veje og anlagte ej Du må gå på veje og stier, samt afmærkede vandreruter. Du må cykle Tørvelung V g Owaihi un via vores hjemmeside, hvor de særlige temaer for hver Låge i kreaturhegn l Låge i kreaturhegn e rv stier egnet til almindelig cykel. Der må ikke cykles på stier anlagt som ride- og vandreruter. Ha s Tø selv Helvedes Hule ejen Helvedes Hulepå ruterne rute er formidlet grafisk. Undervejs findes Skovvej (grusbelagt) SOLLERUP SKOV SOLLERUP SKOV Af hensyn til områdets dyr og planter er det ikke tilladt at færdes uden for veje og stier. Skovvej (grusbelagt) Lergrav sevejen der informationskilte. Sti evejen Sti Til ryttere er der etableret en riderute (ridekort på riderutesydfyn.dk). emo moskøbes rv ve

Bemærk: Kortet er ikke målfast DAM HAMMERDAM

e

Låge i kreaturhegn

*OBS! I fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli er ruten omkring Brænde Lung lukket. Du henvises i stedet til at fortsætte ad vejen Knagelbjerg, hvor der også er rig mulighed for at nye udsigten over vådområdet.

skab. Samtidig opleves naturens små levesteder; det lille vandspejl, den varme skråning og det skyggefulde levende hegn.

0 km 0m

1 km 100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 m


• Området er privatejet • P-pladser er vist på kortet • Hunde skal føres i snor rute, der kræver ridekort. Se riderutesydfyn.dk • Ridning er muligt på den markerede ride-

Forsidefoto: Casper Tybjerg. Grafisk produktion: Baskerville&Co — Vejle

Welsh Black i Svanninge Bjerge. Fotograf: Casper Tybjerg

www.svanningebjerge.dk/driften Læs mere her: Det også muligt at bestille kødpakker. ap@bikubenfonden.dk så kontakt driftsleder Anders Pedersen Black kvæg, f.eks. til et græsningslaug, Er du interesseret i at købe Welsh

som egnede til almindelige cykler køre på grus- og markveje, der fremstår • Mountainbikere og andre cyklister må

SVANNINGE BJERGE

• Til fods må du færdes på veje og stier

Welsh Black-kvæg og -kød

fra kl. 06 til solnedgang • Du er velkommen i Svanninge Bjerge

kommende generationer. Ung grøn frø. Fotograf: Søren Kastrup

Vandreruter i

og formidlingen til gavn for nuværende og siden 2005 har fokuseret på at udvikle naturen Svanninge Bjerge ejes af Bikubenfonden, der Nyborgvej. deler sig både øst og vest for Reventlowsvej/

formidlingstur www.svanningebjerge.dk/book-enLæs mere og bestil her:

Faaborg. Området er knap 600 ha stort og forSvanninge Bjerge ligger på Sydfyn, nord for

området, enten til fods eller med vogn. Bikubenfonden tilbyder guidede ture i

Velkommen til Svanninge Bjerge

Formidling Svanninge Bjerge byder på enestående geologiske fænomener, natur- og kulturværdier i ét og samme landskab

Welsh Black-kvæget, der græsser i Svanninge Bjerge, har til

Bjerge taler om en rig natur, så betyder det

Kokasser, klove og afgræsning er god naturpleje

dens tilstedeværelse er et vigtigt fingerpeg om

Hasselmusen er en indikatorart. Det betyder, at biodiversiteten i et område. Når vi i Svanninge

opgave at pleje naturen. De er både rolige og robuste, og er

også, at der er en høj bioDet kuperede landskab er formet i slutningen af sidste istid,

på den måde perfekte til opgaven. De stærke ben og klove

diversitet. Derfor gør

i perioden 17.000-11.750 f.v.t. Det fossende smeltevand førte

stammer fra århundreders gang i Wales’ stenede bakker, og

vi en aktiv indsats

store mængder af sten, grus, ler og sand med sig. Nogle steder blev det deponeret i revner og sprækker i ismasserne, og da de

de lange sorte dækhår yder optimal beskyttelse mod både insekter, sol og sne. Det gode sind skyldes, at racen oprindeligt

over for hasselmusen,

endelig smeltede, lå der små bjerge tilbage. Andre steder har

har været brugt som både malke- og kødkvæg.

som stiller temmelig

smelte- og regnvand skåret sig ind i højdedragene, der bl.a. ved

høje krav til sine

Knagelbjerg fremstår meget stejle.

Året rundt bevæger de sig mellem de store åbne overdrev og

levesteder: der skal I området findes en rigdom af natur- og kulturhistoriske spor.

mere skyggefulde skovområder. De græsser, sætter klatter, gnubber sig og skaber med deres klove en ujævn overflade i

både være gammel skov og

Den varierede jordbund, som istiden skabte, har givet os både

tæt underskov, godt med lysindfald og rigelig

bakker og våde lavninger over små afstande. På det grund-

føde i form af f.eks. bær, nødder, larver og

lag har flora og fauna udviklet sig. I løbet af jægerstenalderen (13.000-4.000 f.v.t.) kom menneskene til, og har siden haft stor

blomster.

indflydelse på det landskab vi ser i dag.

terrænet. Alt sammen uvurderlige bidrag til at skabe en varieret natur med høj biodiversitet — til glæde for naturen og for dig, der holder af et mangfoldigt dyre- og planteliv. En kokasse er lig med mad for mange forskellige små dyr. Mens fluerne nøjes med at lægge æg, kan møgbillerne mæske sig

Hasselmus i Svanninge Bjerge. Fotograf: Lykke Rohde-Severinsen

her i lang tid. Der er også orme og mider og andet godt i en kokasse. Prøv evt. at lette forsigtigt på en kokasse med en pind.

Unikt for Svanninge Bjerge er, at alle perioder

Afhængig af hvor frisk den er, vil du kunne se den store mang-

i skovens indvandringshistorie siden istiden findes her.

foldighed af liv.

(historien bliver til virkelighed på lilla rute)

Uden møgbillerne ville verden være et meget brunere sted! Ud

Området er meget kuperet med fantastiske

over at omsætte næringsstoffer hjælper de med at lufte jorden

udsigtspunkter.

(når de graver gange), og mindsker antallet af parasitter, og så bruges de som transportmiddel af smådyr. Plantefrø kan også blive spredt med billernes hjælp.

126 m Lerbjerg

112 m

INFO

111m

Kamelbakkerne

Uden kvæg eller andre store

Knagelbjerg

græssende dyr, ville møgbillerne ikke have noget levested, og Norden ville i

96m

værste fald være ca. 80 arter fattigere.

Sandbjerg Knudrede grene og furet bark på egen i Svanninge Bjerge. Fotograf: Casper Tybjerg

Svale jagter insekter i Svanninge Bjerge. Fotograf: Casper Tybjerg

Skovskarnbasse. Fotograf: Lars S. Madsen

Formidlingsfolder Svanninge Bjerge  
Formidlingsfolder Svanninge Bjerge