Page 1

Formålsbeskrivelse for miljøudvalget Medlemmer: Miljøudvalget på Bikuben Kollegiet består foreløbig af Maria (værelse 616), Maja (værelse 408) og Martin (værelse 413). Formål: Miljøudvalget har en række formål og hensigter på forskellige niveauer. Omfanget af udvalgets arbejde vil i høj grad blive afspejlet af antallet af medlemmer, men overordnet set er det udvalgets formål at: -

Ændre strukturer, systemer og rammer på kollegiet så miljøet kommer mere i fokus – og ikke mindst så miljøbevidste beboere får en reel mulighed for at gøre en aktiv indsats for at forbedre miljøet.

-

Føre oplysningskampagner om miljøforbedrende tiltag og arbejdsgange, som er rettet mod beboernes daglige gøremål.

Konkrete eksempler på miljøudvalgets arbejde kan være: -

Udstyring af køkkenerne med en rullevogn og dertilhørende sorteringskasser til pap, papir, glas og evt. organisk affald.

-

Indførelse af slukkende lyskontakter eller evt. bevægelsescensorer i rum, hvor det ikke er meningen at folk opholder sig i længere tid ad gangen. Der tænkes bl.a. på postrummet, vaskeriet, motionsrummet og evt. elevatorgangene.

-

Gennemtænkning af muligheder for alternative lyskilder: Eksempelvis alternativer til de strømslugende lysstofrør.

-

Fællesindkøb af miljørigtige rengørings- og opvaskemidler – som minimum til rengøringsstationerne på hver etage, men også gerne vil hvert køkken.

-

Udarbejdelse af oplysningsfolder med små konkrete råd til, hvordan hver enkelt kan optræde mere miljørigtigt.

-

Diskussions-/ forslags-/ oplysningsaftener med invitation af alle beboere. Evt. i forbindelse med en kagecafé e.l.

Det er naturligvis også udvalgets formål at få flere medlemmer. Således ville et medlem pr. etage eller måske endda et pr. køkken gøre en del af arbejdet langt nemmere. Miljøudvalget

Formålsbeskrivelse for miljøudvalget  

- Gennemtænkning af muligheder for alternative lyskilder: Eksempelvis alternativer til og ikke mindst så miljøbevidste beboere får en reel m...