BIK 12/2021

Page 1

B Y D G O S K I I N F O R M AT O R K U LT U R A L N Y Grudzień 2021

w y da r z en i aw yda r z en ia: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego . . . . . . . . . . . . 4 Opera Nova w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ostatni taki numer, ostatni numer pandemiczny – taką mamy nadzieję i zaklinamy rzeczywistość. Zaklinamy ją dla siebie i dla Państwa, dla naszego wspólnego dobra. Epidemia pokazuje nam swoje straszne oblicze, ale od stycznia będziemy się spotykać już w starej (choć przecież odnowionej), dobrej materialnej formie. Z radością i nadzieją na lepsze!

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Teatr Polski w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Jagiellońska 1 – Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny. . . . . . . . . . . 11 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. . . . . . . . . . 12 Biblioteka Główna UKW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. . . 14 Stowarzyszenie Koloroffon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . 15 Kino Jeremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hangar Kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Otwarta Przestrzeń „Światłownia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Dom Kultury MODRACZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Tej dobrej formy (niech będzie, że i materialnej), spotkań, radości i spełnienia wszelkiej nadziei życzymy wszystkim Państwu na cały nowy rok.

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy . . . . . . 18 Galeria Autorska Jan Kaja i Jacek Soliński. . . . . . . . . . . . . .19 Galeria Sztuki NEXT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Kwietny ogród muzyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 adria-art.pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . 21 IV Festiwal Muzyka w Willi Blumwego. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. . . . . . . . . 21

Redaktor naczelny

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . .22 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . 24 Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku. . . . . . . . . . . . . .25 Kino Orzeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Galeria Wspólna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Na okładce fotografia Dariusza Gackowskiego redaktor naczelny: Michał Tabaczyński michal.tabaczynski@mck-bydgoszcz.pl

redaktorka wydania: Emilia Walczak emilia.walczak@mck-bydgoszcz.pl

Eseista i tłumacz (z angielskiego i czeskiego), z wykształcenia dziennikarz, polonista i slawista (UMK w Toruniu), doktor nauk humanistycznych (UJ w Krakowie).

Prozaiczka, publicystka, redaktorka książek i czasopism, z wykształcenia kulturoznawczyni (UAM w Poznaniu).

Instytucja kultury miasta Bydgoszczy

BIK 12/2021, Rok XLVI wydawca: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, dyrektorka: Marzena Matowska, 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12–14, www.mck-bydgoszcz.pl redaktor naczelny: Michał Tabaczyński, zastępczyni redaktora naczelnego: Emilia Walczak, redakcja: Szymon Andrzejewski, Kuba Ignasiak, Monika Grabarek, korekta: Emilia Walczak, skład, opracowanie graficzne: Bogdan Prus redakcja: tel. 523 255 553, bik@mck-bydgoszcz.pl, ul. Marcinkowskiego 12–14 BIK w sieci: www.facebook.com/bik.bydgoszcz, www.issuu.com/bik_

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za treść programów placówek kulturalnych oraz materiałów informacyjnych i graficznych. Reklamodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki prawne wynikłe z opublikowania dostarczonych przez siebie materiałów. Opinie prezentowane przez autorów nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji i wydawcy. Prenumerata: www.prenumerata.ruch.com.pl.


Adresy bydgoskich instytucji kultury Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. J. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 210 582, www.amuz.bydgoszcz.pl 1 Akademicka Przestrzeń Kraetywna przy Wyższej Szkole Gospodarki, Muzeum Fotografii, ul. Karpacka 52, 85-164 Bydgoszcz, adres do korespondencji: ul. A. Naruszewicza 11, 85-229 Bydgoszcz, tel. 52 567 00 07, email: muzeumfoto@byd.pl, www.muzeumfoto.byd.pl Artgallery, Stowarzyszenie Działań Artystycznych, ul. Gdańska 54, 85-021 Bydgoszcz  5 Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl  4 Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego, ul. Jagiellońska 47, 85-097 Bydgoszcz, tel. 668 892 896, www.bcs.bydgoszcz.pl  3 Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno-Genealogiczne, 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 15/50, prezes: Andrzej Nejman Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Societas Scientiarum Bydgostiensis, Bydgoszcz Scientific Society, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz, tel./fax 523 222 268, www.btn.bydgoszcz.eu, prezes prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, 6 Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” przy Fundacji „Nowe Pokolenie”, ul. A.G. Siedleckiego 12 i ul. Bośniacka 3, dyr. Joanna Dobska, tel./fax 523 711 051, 793 101 280, www.nowe-pokolenie.pl, fundacja@nowe-pokolenie.pl Dom Kultury MODRACZEK, ul. Ogrody 15, tel./fax 523 713 331, www.modraczek.smbudowlani.pl, e-mail: modraczek@tvogrody.com, abuzalska@smbudowlani.pl, dyr. Agnieszka Buzalska Dom Kultury ORION, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1, 85-319 Bydgoszcz, tel. 523 487 201, kierownik Nikoletta Stachura Eljazz – Centrum Artystyczne, ul. Kręta 3, 88-117 Bydgoszcz, tel. 523 221 574, 662 152 726, www.eljazz.com.pl  16 Filharmonia Pomorska, dyrektor Maciej Puto, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Rezerwacja telefoniczna w godz. 11-14, tel. 523 210 234; wew. 21, bilety@filharmonia. bydgoszcz.pl, www.filharmonia.bydgoszcz.pl  7 Fundacja Fotografistka, ul. Pomorska 68A/1, Bydgoszcz, tel. 508 732 871, https://fotografistka.pl  21 Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz, tel. 523 234 810, www.wiatrak.org.pl, e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl Galeria 85, prowadzi Ewa Pankiewicz, ul. Gdańska 17, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 226 222  17 Galeria ALIX, M. i M. Dobeccy, ul. Jezuicka 26  18 Galeria AUTORSKA Jan Kaja i Jacek Soliński, ul. Chocimska 5, 85-097 Bydgoszcz, tel. 608 596 314, www.autorska.pl, galeria@autorska.pl  8 Galeria Francuska MISTRAL, przy WSG, prowadzi Henryka Stachowska prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ul. Garbary 2, budynek A, tel. 668 705 587 Galeria Innowacji UTP, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, kier. dr Anna Bochenek, czynne 10-17 Galeria MDK 1 przy MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3 Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, dyrektor: Karolina Leśnik. Gmach główny  12 (ul. Gdańska 20): wtorek – piątek: 10.00-18.00, sobota – niedziela: 11.30-16.30, wstęp wolny,

2 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

www.galeriabwa.bydgoszcz.pl, bwa@galeriabwa. bydgoszcz.pl, tel. 52 339 30 50; Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy  10 (ul. Gdańska 3): wtorek – piątek: 11.00-18.00, sobota: 11.00-14.00, wstęp wolny Galeria Sztuki NEXT, Dom Aukcyjny NEXT – Aukcje Sztuki, ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, www.galerianext.pl, kontakt: info@galerianext.pl, tel. 503 919 118, czynne: pon.-pt. 10.00-18.00  13 Galeria Wspólna (MCK+ZPAP), ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, tel. 523 221 447, e-mail: galeriawspolna@onet.pl  22 Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, WiMBP, ul. Libelta 5, tel. 523 238 207, czynne: wt. i pt. 13-18, śr. 10-15  19 Jagiellońska 1, Dom Aukcyjny i Galeria Sztuki, ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, www.jagiellonska1.pl  37 Kino Jeremi / Hangar Kultury, Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 343 66 67, e-mail: monika.jarzyna@liceumxv.edu.pl Klub ARKA, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, tel. 523 487 202, kierownik Nikoletta Stachura Klub HEROS, ul. Gen. W. Thomée 1, Bydgoszcz, tel. 523 430 004, kierownik Grażyna Wrzecionek Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Sułkowskiego 52a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 261 413 550, kierownik mgr Marek Trojan. Biblioteka Klubu IWspSZ, tel. 261 413 563, kierownik mgr Zdzisława Gajownik, e-mail: klubiwspsz@wp.mil.pl Klub Miłośników Australii i Oceanii, ul. Plac Kościeleckich 8, pok. 8, Bydgoszcz, adres do korespondencji: ul. Janosika 3/78, 85-794 Bydgoszcz, prezes Lech Olszewski, tel. 607 120 182, 52 343 75 11, www.kmaio.polus.pl  20 Klub Miłośników Kaktusów, przy Klubie „ARKA” BSM, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, przewodniczący Jerzy Balicki, tel. 523 215 538 Klub ODNOWA, al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38, tel. 523 631 867, e-mail: klubodnowa@interia.pl, www.klubodnowa.strefa.pl, kier. Grażyna Salemska Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01-03, www.kpck.pl. Dyrektor: Ewa Krupa, sekretariat@kpck.pl; Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 06, www.galeria.kpck.pl, Kierownik: Katarzyna Wolska, galeria@kpck.pl  29 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12, 85-056 Bydgoszcz, tel. 523 255 555 (informacja), sekretariat@mck-bydgoszcz.pl, www.mck-bydgoszcz.pl  25 Międzynarodowe Centrum Kultury i Turystyki oraz Esperantotur ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 Bydgoszcz tel./fax: 523 461 151, e-mail: info@esperanto.bydgoszcz.eu Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 85-805 Bydgoszcz, tel. 523 755 349, fax 523 450 628, e-mail: mdknr1bydgoszcz@go2.pl, www.mdk1.bydgoszcz.pl, dyr. Piotr Skowroński Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel./fax 523 731 795, dyr. Adam Łętocha. Biblioteka Literatury Fantastycznej im. Janusza A. Zajdla – Gimnazjum Nr 20, ul. Tucholska 30, czynne: wt., śr. 16-19 Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 (Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy),

ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52 373 25 15, fax/tel. 52 348 68 68 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 523 224 413, e-mail: mdk4@cps.pl, www.mdk4.bydgoszcz.pl, dyr. Małgorzata Gładyszewska  23 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz, tel./fax 523 485 002, dyr. Jolanta Wawrzonkowska, www.mdk5.bydgoszcz.pl, mdk@mdk5.bydgoszcz.pl Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Berwińskiego 4, 85-044 Bydgoszcz, tel./fax 523 462 318, e-mail: muzeum@ukw.edu.pl, czynne: wt.-pt. 10-14, dyr. prof. dr hab. Adam Sudoł  24 Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, przy III LO, ul. Staroszkolna 10, 85-209 Bydgoszcz, www.kanalbydgoski.pl, tel. 693 765 075, e-mail: muzeum@kanalbydgoski.pl Muzeum Mydła i Historii Brudu, ul. Długa 13-17, 85-032 Bydgoszcz. Rezerwacja tel. 525 157 015, e-mail: warsztaty@muzeummydla.pl; www.muzeummydla.pl  15 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz, www.muzeum.bydgoszcz.pl dyrektor: Wacław Kuczma. Sekretariat: tel. 52 52 53 555; sekretariat@muzeum. bydgoszcz.pl; Dział Edukacji: tel. 52 585 99 09, e-mail: eduakcja@muzeum.bydgoszcz.pl; Dział Promocji i Marketingu: tel. 52 58 59 969; 52 58 59 976, e-mail: promocja@muzeum. bydgoszcz.pl; Biblioteka muzealna: tel. 52 52 53 516, Koordynator Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy TeH2O w Bydgoszczy: tel. 883 366 052 Godziny otwarcia: Gdańska 4, Zbiory Archeologiczne, Europejskie Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Dom Leona Wyczółkowskiego, Spichrze nad Brdą, wtorek, czwartek: 10.00-18.00, środa, piątek: 12.00-20.00, sobota – niedziela: 12.00-18.00, poniedziałek: nieczynne; Exploseum: wtorek – niedziela: 10.0018.00, poniedziałek: nieczynne. Czwartek – wstęp bezpłatny na wystawy stałe  26 Muzeum Wodociągów: Hala Pomp, ul. Gdańska 242 oraz Galeria Wieży Ciśnień, ul. Filarecka 1, www.muzeum@mwik.bydgoszcz.pl  14 Muzeum Oświaty, ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, tel. 523 426 590 Muzeum Wojsk Lądowych, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, dyr. Wojciech Bartoszek, tel. 261 414 876. Godziny otwarcia: poniedziałek – nieczynne; wtorek, środa, piątek 8.30–15.30; czwartek 8.30–17.30; sobota – nieczynne; niedziela 10.00–14.00, wstęp wolny. www.muzeumwl.pl Opera Nova w Bydgoszczy, dyrektor: Maciej Figas, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, tel. 523 251 502, Dział Promocji i Obsługi Widzów oraz przedsprzedaż biletów: tel. 523 251 655, fax 523 251 636. Kasa biletowa tel. 523 251 555. Obiekt dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, www.operanova.bydgoszcz.pl  27 Otwarta Przestrzeń „Światłownia”, ul. Św. Trójcy 15, 85-224 Bydgoszcz, swiatlownia@onet.pl, www.swiatlownia.eu  11 Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, tel. 523 210 081, www.palac.bydgoszcz.pl, dyr. Joanna Busz. Tutaj: Galeria Pałac  28 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 523 413 074; www.pbw.bydgoszcz.pl, dyr. Ewa Pronobis-Sosnowska


Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz, tel. 523 287 028. Prezes Eugeniusz Kubski, tel. 604 891 449, prezes@pzchio.bydgoszcz.pl Stowarzyszenie Artystyczne „MÓZG”, www.stowarzyszenie.mozg.art.pl, ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 455 195  30 Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, ul. Salezjańska 1, 85-792 Bydgoszcz, tel. 52 344 34 01, 600 371 696; 52 376 67 39 (po godz. 16.30); email: sswm-bydgoszcz@salezjanie.pl Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Dyrektor: Mariusz Napierała, ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz. Biuro: Centrum Kongresowe Opery Nova, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, 85-070 Bydgoszcz. Tel. 885 904 192, e-mail: biuro@teatrkameralny.com, www.teatrkameralny.com  9 Teatr Pantomimy „DAR”, www.dar.art.pl; e-mail: teatrdar@wp.pl, tel. 523 407 468, 602 572 021, 602 257 675 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki, dyrektor: Wojciech Faruga, al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz, tel. 523 397 841, Kasa biletowa: czynna od środy do piątku w godzinach 14.00-18.00, al. Mickiewicza 2 (wejście główne od ul. 20 stycznia 1920) oraz godzinę przed spektaklem, tel. +48 523 397 818, tel. +48 885 607 090, bilety@teatrpolski.pl; www.teatrpolski.pl  31

Toniebajka. Księgarnia dla wszystkich, ul. Focha 2, 85-070 Bydgoszcz, tel. 665 192 904  2 Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, ul. Dworcowa 62/2, 85-009 Bydgoszcz, tel. 523 213 371, prezes Maria Papała  32 Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4, tel./fax 523 225 196, 523 454 434, www.tmmb.pl, e-mail: biuro@tmmb.pl, skrytka pocztowa nr 17, 85-169 B 37, prezes Jerzy Derenda. Biuro Zarządu czynne pon.-pt. 9-15  6 Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. ks. Piotra Skargi 7, 85-018 Bydgoszcz, tel./fax 523 270 291, www.konkurspaderewskiego.pl, prezes prof. Katarzyna Popowa-Zydroń  33 Towarzystwo Operowe im. prof. Felicji Krysiewiczowej, ul. Focha 5, 85-006 Bydgoszcz, prezes Zenona Tomczak, tel. 603 993 852, sekretarz zarządu Danuta Święcichowska  27 Towarzystwo Polsko-Austriackie, Oddział B. ul. Stary Rynek 5, 85-104 Bydgoszcz, tel. 609 678 277, e-mail: lubomira.kubiak@gmail.com, prezes Lubomira Kubiak, dyżury w każdą drugą środę miesiąca  34 Towarzystwo Polsko-Niemieckie, ul. Fordońska 120. Dyżury w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13-16, e-mail: tpn1@wp.pl, www.facebook.com/tpn.Bydgoszcz,

prezes Danuta Szczepaniak-Kucik, tel. 504 100 024, sekretarz Krystyna Bender-Dudziak, tel. 605 666 936 Towarzystwo Polsko-Włoskie, Stary Rynek 22-24 (III p., wejście przez KATALOGI), tel. 523 238 008, dyżury: 1. środa miesiąca godz. 17-19, www.api.bydgoszcz.pl; api@api.bydgoszcz.pl, prez. Elżbieta Renzetti  35 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Prezes: Beata Żmuda, tel. 693 925 911, wiceprezes: Maria Pastucha, tel. 694 582 721, www.tppf.byd.pl Urząd Miasta, Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Sielanka 8A (I piętro) 85-073 Bydgoszcz, tel.: 52 58 58 189, fax: 52 58 58 832, e-mail: bkb@um.bydgoszcz.pl, dyrektor: Magdalena Zdończyk  36 Wędrowniczek – Klub Turystyczny, prezes Adam Czachorowski, tel. 523 251 635 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz, tel. centrala 52 323 80 08, 52 33 99 200, tel. sekretariat 52 328 73 90, 52 33 99 225, e-mail: sekretariat@wimbp. bydgoszcz.pl, www.biblioteka.bydgoszcz.pl. Dyrektor: Krzysztof Gonia  35 Redakcja „BIK” prosi Państwa o weryfikację danych: bik@mck-bydgoszcz.pl

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 3


Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego 3.12.2021, piątek, godz. 19.00

Pod batutą Antoniego Wita

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Antoni Wit – dyrygent M. Ravel – Menuet antyczny G. Fauré – Suita „Peleas i Melisanda” op. 80 C. Saint-Saëns – Danse macabre (Taniec śmierci) op. 40 A. Roussel – Suita nr 1 i 2 z baletu „Bachus i Ariadna” op. 43 Maestro Wit oferuje program sztandarowych przedstawicieli muzyki francuskiej XX wieku. Menuet antyczny to w oryginalnej wersji utwór na fortepian, jaki Ravel napisał w hołdzie Emmanuelowi Chabrierowi, który doceniał jego twórczość i pomógł mu umocnić swoją muzyczną reputację. Suita Peleas i Melizanda Faurégo została zestawiona z muzyki do sztuki Maeterlincka pod tym samym tytułem. Znamienne jest to, że ostatnia część suity Śmierć Melizandy, z pięknym tematem lamentacji, została zagrana na pogrzebie kompozytora. Dedykowany pamięci Franza Liszta Danse macabre (Taniec śmierci) uważa się za najbardziej rozpoznawalne dzieło Saint-Saënsa; to właściwie walc, obrazujący fantastyczną wizję francuskiego poety symbolistycznego Henriego Cazalis’a. Suity z baletu Bachus i Ariadna Alberta Roussela, mniej znanego w Polsce, to najbardziej znane i cieszące się największą popularnością utwory kompozytora, które weszły do repertuaru najsławniejszych orkiestr i dyrygentów świata.

artystyczny Orquesta Sinfónica de Navarra w Pampelunie. Wcześniej kierował zespołami: Filharmonii Pomorskiej, Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i TV w Krakowie, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. W latach 2002–2013 sprawował funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Narodowej w Warszawie. 5.12.2021, niedziela, godz. 17.00

Akademia Pana Kleksa

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis Adam Lemańczyk – kierownictwo artystyczne, fortepian, aranżacje Tadeusz Seibert – śpiew Maciej Olesiński – gitara Bartosz Werachowski – gitara basowa Mateusz Krawczyk – perkusja Chłopcy z Dziecięcej Grupy Wokalnej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Chłopcy z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” Patrycja Cywińska-Gacka, Izabela Cywińska-Łomżyńska – przygotowanie Jacek Pawlewski – prowadzenie piosenki z kultowego filmu w nowych aranżacjach m.in.: Witajcie w naszej bajce, Jak rozmawiać trzeba z psem, Kaczka dziwaczka, Ballada Alladyna

Antoni Wit – dyrygent honorowy Filharmonii Krakowskiej. W latach 2013–2018 dyrektor

4 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

10.12.2021, piątek, godz. 19.00

Hej, w Dzień Narodzenia – koncert kolęd

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Tomasz Szymuś – dyrygent Chór PZSM w Bydgoszczy Rubinki Agnieszka Sowa – przygotowanie Mała Formacja Chóralna Izabela Cywińska-Łomżyńska – przygotowanie młodzi soliści wyłonieni w castingu: Alicja Deicka Julia Kamińska Daria Kobieracka Aleksandra Kortas Patrycja Michałowicz Tradycyjne koncerty z kolędami przygotują duchowo do nadchodzącego Bożego Narodzenia. W radosną, świąteczną atmosferę wprowadzą profesjonalne, cenione chóry dziecięce z Bydgoszczy oraz młodzi, wyróżnieni soliści, którzy popiszą się swym wokalnym talentem. Chór „Rubinki” PZSM powstał w 1999, śpiewają w nim uczniowie pracujący pod kierunkiem utytułowanej dyrygentki Agnieszki Sowy. Mała Formacja Chóralna, skupiająca dzieci w wieku od 10 do 16 lat, powstała w 2014 i działa pod opieką Izabeli Cywińskiej-Łomżyńskiej, związanej z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” i stale współpracującej z Operą Nova w Bydgoszczy. Koncertem zadyryguje Tomasz Szymuś, kompozytor, aranżer, pedagog, znany m.in. z prowadzenia orkiestr festiwalowych czy Tańca z gwiazdami oraz własnego zespołu – Tomasz Szymuś Orkiestra. Tytułowa kolęda Hej, w dzień Narodzenia, której autorzy – tekstu i melodii – pozostają nieznani, pochodzi z początku XVIII w. 15.12.2021, środa, godz. 19.00

Kolędy chóralnie

Tadeusz Seibert, fot. Adam Romanowski

Antoni Wit, fot. Juliusz Multarzynski

Bydgoskiej”, przygotowani przez Izabelę Cywińską-Łomżyńską (także działającą w Operze Nova). Z kameralistami zagrają instrumentaliści – absolwenci Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej bydgoskiej Akademii.

Ten koncert to specjalny mikołajkowy prezent muzyczny dla publiczności wielopokoleniowej, czyli dla tych, którzy wpierw wychowali się na książce „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy, wydanej w 1946, po czym na kanwie książki nakręcony został 2-częściowy film Krzysztofa Gradowskiego z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, a w 2007 Teatr Roma wystawił musical. Dorosłym słuchaczom koncert przywoła wspomnienia z lat dorastania, a młodszych zaprosi do świata fantazji, w którym żyli ich rodzice. Aranżacji przebojowych piosenek dokonał Adam Lemańczyk, artysta ściśle współpracujący z Filharmonią Pomorską, absolwent i wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W roli wokalisty wystąpi Tadeusz Seibert, finalista X edycji Voice of Poland, który również ukończył bydgoską uczelnię muzyczną. Zaśpiewają chłopcy z Dziecięcej Grupy Wokalnej Pałacu Młodzieży, którą kieruje Patrycja Cywińska-Gacka, współpracująca z Operą Nova, oraz chłopcy z „Ziemi

Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bernard Mendlik, Benedykt Odya – dyrygenci Justyna Gęsicka – mezzosopran Krzysztof Zimny – tenor Michał Wachowiak – organy Tomasz Kotwica – przygotowanie Chóru Kolejny przedświąteczny i bardzo oczekiwany koncert kolęd, uświęcony wieloletnią, piękną tradycją, trudno bowiem zliczyć, ile razy z tej okazji w sali koncertowej FP melomani słyszeli rozśpiewaną brać studencką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ponownie też przy organach zasiądzie Michał Wachowiak, wirtuoz „króla” instrumentów, organista w Kościele Maryi Królowej w Poznaniu. Chór Akademicki UKW w Bydgszczy powstał w 1971, obecnie działa pod kierownictwem artystycznym prof. dr. hab. Bernarda Mendlika oraz dr. Benedykta Odyi. 17.12.2021, piątek, godz. 19.00

Nocny patrol

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis Adam Lemańczyk – kierownictwo artystyczne, fortepian, aranżacje


Małgorzata Ostrowska – śpiew Edyta Krzemień – śpiew Mateusz Ziółko – śpiew piosenki z albumu zespołu Maanam W 2021 przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przeciwko społeczeństwu użyto całej siły komunistycznego państwa. Atmosferę grozy potęgowały godzina milicyjna, czołgi, transportery opancerzone oraz patrole wojska i ZOMO na ulicach miast. Płyta Nocny patrol, najwybitniejsze dzieło Kory i Marka Jackowskiego i jedna z najważniejszych pozycji w klasyce polskiego rocka, naznaczona jest piętnem stanu wojennego. Teksty Kory wyrażają silne emocje, obrazują wstrząsający anturaż tamtych czasów i odczucia pokolenia lat 80., zdławionego, ale i zbuntowanego, walczącego o zmiany. Nocny patrol Maanamu po raz pierwszy ukazał się w 1983 jako nagranie na kasecie magnetofonowej firmy Jako. Równolegle powstała wersja anglojęzyczna Night Patrol, która została wydana w Niemczech i krajach Beneluxu przez firmę Teldec. Producentem płyt był Brytyjczyk Neil Black. Marek Jackowski, współzałożyciel i lider grupy Maanam, zmarł w 2013. Kora (Olga Sipowicz), wokalistka Maanamu, autorka fenomenalnych tekstów, zmarła w 2018. Ciesząca się opinią najlepszego żeńskiego głosu w dziejach polskiego rocka, stała się legendą za życia. Piosenki z płyty Nocny patrol od debiutu przez dwa lata okupowały czołowe miejsca prestiżowej listy przebojów Marka Niedźwieckiego, ale fascynują i poruszają do dziś, inspirując również aranżerów i wokalistów. Bydgoska publiczność wysłucha tych legendarnych piosenek w nowym, świetnym opracowaniu Adama Lemańczyka, a zaśpiewają: Małgorzata Ostrowska – była wokalistka zespołu Lombard, od 1991 prowadząca działalność solową, Edyta Krzemień – aktorka teatralno-musicalowa i dubbingowa, i Mateusz Ziółko – pianista oraz autor muzyki i tekstów piosenek. 20.12.2021, poniedziałek, godz. 19.00

Barokowe święta z AKAMUS

Akademie Für Alte Musik Berlin (Akamus) A. Vivaldi – Koncert na smyczki i basso continuo g-moll RV 157 G. Torelli – Koncert na trąbkę D-dur G.28 A. Vivaldi – Koncert na skrzypce d-moll „La Stravaganza” op. 4 nr 8 RV 249 A. Corelli – Concerto grosso g-moll op. 6 nr 8 „Na Boże Narodzenie” H. Purcell – Sonata na trąbkę D-dur Z. 850 G. Torelli – Concerto grosso op. 8 nr 6 „Na święta Bożego Narodzenia” E.F. dall’Abaco – Concerto a più istrumenti b-moll op. 6 nr 4 G.P. Telemann – Koncert na trąbkę, wiolonczelę i skrzypce TWV 53:D5 Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) została założona w 1982. Od samego początku stała się jedną z wiodących na świecie orkiestr kameralnych, grających na instrumentach z epoki i może pochwalić się bezprecedensową historią sukcesów. Akamus regularnie pojawia się w najważniejszych ośrodkach muzycznych Europy, ale też koncertował w Azji i obu Amerykach. W 2020 podczas Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w koronie FP gościła tę znakomitą berlińską orkiestrę, także z barokowym repertuarem, która zachwyciła melomanów.

Akamus Flying Instruments, fot. Uwe Arens

Akamus zaprezentuje ponownie dzieła czołowych kompozytorów baroku: włoskich – Vivaldiego, Corellego i Torellego, w tym mniej znanego Evaristo Felice dall’Abaco, który jako skrzypek i wiolonczelista był prawdopodobnie uczniem Torellego; Purcella – najwybitniejszego angielskiego przedstawiciela wczesnego baroku, oraz Telemanna – niemieckiego kompozytora uważanego za jednego z najbardziej płodnych twórców muzyki tej epoki. Ducha nadchodzących świąt podkreślą zwłaszcza dwa utwory: Corellego – Concerto grosso g-moll „Na Boże Narodzenie” – które, jak każde z 12 koncertów kompozytora, jest skończonym arcydziełem, ale postrzegane jako najpiękniejsze, oraz należące do najsłynniejszych dzieł Torellego Concerto grosso „Na święta Bożego Narodzenia”. 30.12.2021, czwartek, godz. 17.00, 20.00 31.12.2021, piątek, godz. 17.00. 20.00

Koncert sylwestrowy z muzyką filmową

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Bassem Akiki – dyrygent Edyta Krzemień – śpiew Damian Aleksander – śpiew Magdalena Miśka-Jackowska – prowadzenie

muzyka filmowa: Kilara, Kazaneckiego, Williamsa, Schifrina, Churchilla, Morricone, Kandera, Burkego, Manciniego, Menkena i innych, do takich obrazów jak m.in.: Zazdrość i medycyna, Ziemia obiecana, Pan Tadeusz, Noce i dnie, Gwiezdne wojny, Mission Impossible, Królewna Śnieżka, Misja, New York, The Blues Brothers, Śniadanie u Tiffany’ego, Piękna i Bestia Pożegnamy stary rok i wkroczymy w nowy A.D. 2022 brawurowo i z rozmachem, razem z melomanami – zgodnie z długoletnią tradycją filharmonicznych koncertów sylwestrowych. W tym roku oferujemy cieszącą się niezmiennym uznaniem muzykę filmową. O doskonały nastrój zadbają symfonicy i nasi znamienici goście. Bassem Akiki, libańsko-polski dyrygent, od 2020 jest dyrektorem muzycznym Opery Wrocławskiej; Edyta Krzemień i Damian Aleksander, popularni soliści, aktorzy musicalowi, dwa wspaniałe głosy. W niepowtarzalną atmosferę sylwestrowych wieczorów wprowadzi publiczność dobrze już znana bydgoskim melomanom Magdalena Miśka-Jackowska – należy do wąskiego grona profesjonalnych europejskich dziennikarzy, których główną specjalizacją jest muzyka filmowa. Działalność online Filharmonii Pomorskiej na platformie YT. Polecamy muzyczne produkcje filmowe na playlistach: Koncerty online; Dokument; Muzyczne Abecadło. Dotąd pozyskaliśmy ponad 3 tys. subskrybentów. Plany koncertowe FP mogą ulec zmianie, dlatego bardzo prosimy zainteresowanych o śledzenie strony www.filharmonia.bydgoszcz.pl oraz postów na Facebooku. Kasa biletowa FP czynna od wtorku do piątku w godz. 14–18. Rezerwacja: w godz. 12–14, tel. 52 321 02 34; 52 321 04 67 wew. 21. Informacja – Dział Promocji: 52 321 25 50 (w godz. 9–15)

Damian Aleksander

inf. Mariola Grochowina

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 5


Opera Nova w Bydgoszczy 3.12.2021, piątek, godz. 19.00 4.12.2021, sobota, godz. 19.00 5.12.2021, niedziela, godz. 17.00 7.12.2021, wtorek, godz. 17.00

Dziadek do orzechów – balet Piotra Czajkowskiego Choreografia – Paul Chalmer Kierownictwo muzyczne – Maciej Figas Scenografia – Mariusz Napierała

Kostiumy – Agata Uchman Reżyseria świateł – Jordan Tuinman Efekty multimedialne – Krystian Drywa Przygotowanie chóru żeńskiego – Henryk Wierzchoń Przygotowanie chóru dziecięcego – Izabela Cywińska-Łomżyńska Podobnie jak opowiadanie „Piaskun” w przypadku baletu „Coppelia” Leo Delibes’a, tak baśń E.T.A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów” stała się inspiracją dla Piotra Czajkowskiego do skomponowania baletu pod tym samym tytułem. Psychologiczne i mroczne aspekty opowieści Hoffmanna zostały zmienione; ostatecznie balet rozstaje się z literackim pierwowzorem po I akcie. Początek spektaklu na scenie Opery Nova porównać można do sielskiego obrazka zamkniętego w szklanej kuli, w której, po potrząśnięciu, którą padają płatki śniegu. Pierwszy akt „Dziadka do orzechów” to tchnące sentymentem ba-

letowe „wariacje na temat Bożego Narodzenia”, wspomagane piękną niczym ilustracja do książki z dzieciństwa scenografią. Pełne radości są obrazy dużej rodziny i gości tańczących pod choinką oraz harce niesfornych dzieciaków. Powiew tajemnicy wnosi spóźniony ojciec chrzestny Klary – spiritus movens następujących wydarzeń. Te sielskie sceny ustępują miejsca dramatycznej nocnej bitwie żołnierzyków dowodzonych przez walecznego Dziadka do Orzechów z zastępami groźnych myszy pod wodzą ich Króla. Po zwycięstwie, już w śnieżnej przestrzeni, Klara i odczarowany Książę wyznają sobie miłość… Paul Chalmer postawił na ponadczasową elegancję tańca klasycznego, która najlepiej oddaje romantyzm i piękno w czystej postaci, uosabiane przez Śnieżynki w tiulowych sukniach. W II akcie akcja dzieje się w bajkowej Krainie Słodyczy. Władająca nią Cukrowa Wróżka wyczarowuje popisy taneczne symbolizujące rozmaite smakołyki: taniec hiszpański utożsamiany jest z czekoladą, taniec arabski z kawą, taniec chiński z herbatą… Grand pas de deux Wróżki Cukrowej i jej Kawalera, jeden z najpiękniejszych duetów tańca klasycznego do słynnych tematów muzycznych, to oryginalna choreografia Mariusa Petipy. Najmłodszych widzów ucieszą akrobatyczne figle trzech małpek, wspaniałe elementy scenografii (wzbijający się w powietrze balon czy karuzela z konikami). Przedstawienie cieszy się zasłużoną sławą wśród polskich realizacji. W spektaklu biorą udział także dzieci ze Studia Baletowego przy Operze Nova. Obejrzenie „Dziadka do orzechów” pozostanie niezapomnianym wspomnieniem z dziecięcej wizyty w teatrze operowym. Z uwagi na wielką sympatię i zainteresowanie widzów tym tytułem informujemy, iż „Dziadek do orzechów” planowany jest także w styczniu i lutym 2022 roku. 11.12.2021, sobota, godz. 19.00 12.12.2021, niedziela, godz. 18.00

Falstaff – opera komiczna Giuseppe Verdiego

Dziadek do orzechów, fot. Marek Chełminiak

6 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

Reżyseria – Maciej Prus Kierownictwo muzyczne – Piotr Wajrak Scenografia – Jagna Janicka Kostiumy – Hanna Wójcikowska-Szymczak Reżyseria świateł – Maciej Igielski Przygotowanie chóru – Henryk Wierzchoń W ostatniej operze Verdiego dominują radość, komizm, romantyzm i fantastyka, zawrotne tempo akcji, barwny język muzyczny każdej postaci, humor i sarkazm, świeżość pomysłów muzycznych. Falstaff w wizji Macieja Prusa nie ma nic wspólnego z często przedstawianym w różnych realizacjach grubasem „z wypchanym tyłkiem i wywiniętym czubkiem włosów na głowie” (cytat z wypowiedzi reżysera). John Falstaff w przedstawieniu bydgoskiej Opery to… filozof? Perypatetyk, cynik, stoik, epikurejczyk? Z każdej z tych szkół coś posłużyło do zbudowania niebanalnej postaci, nieco melancholijnej, a przecież i komicznej, i sympatycznej, w którą śpiewacy tchnęli fantastycznie napisaną partię – zwieńczenie marzeń każdego barytona. Maciej Prus sięgnął po dzieło, którym 80-letni Verdi zwieńczył swą twórczość. Tak jak mistrza z Busseto, reżysera fascynuje Szekspir, którego dzieła wielokrotnie


Falstaff, od lewej: M. Ratajczak, Ł. Goliński, M. Polkowska, S. Kowalewski. Fot. Marek Chełminiak

z sukcesem realizował w teatrach dramatycznych. Zaś sam Verdi od lat poszukiwał tekstu do opery buffa i myśl o Falstaffie nosił w sobie za namową librecisty, Arriga Boita; inspiracja i praca tego poety i zarazem kompozytora (patrz Mefistofele), przyczyniła się niezmiernie do sukcesu dzieła. Choć Falstaff „osiadł na koszu” (dosłownie i w przenośni), to spektakl Opery Nova oceniany jest w kategoriach sukcesu: „Falstaffa” od lat nikt w Polsce nie wystawiał, praca reżysera to majstersztyk, kreacje wokalne solistów zapisały

się w historii bydgoskiej opery. Przedstawienie zdobyło w 2018 Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Kiepury w kategorii najlepszy spektakl. Tytuł ten wystawiany tylko na operowej scenie w Bydgoszczy. 28.12.2021, wtorek, godz. 19.00 29.12.2021, środa, godz. 19.00 30.12.2021, czwartek, godz. 19.00 31.12.2021, piątek, godz. 16.00 i 20.00

Koncerty sylwestrowo-noworczne: 28 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022

Ostatni raz Koncerty na żywo odbyły się w 2019 r. W 2020 można było oglądać Koncert online. Mamy nadzieję, że najbliższa edycja tych okolicznościowych widowisk odbędzie się znowu na scenie Opery Nova z udziałem publiczności. Sprzedaż biletów na Koncerty Sylwestrowo-Noworoczne 2021/22 planowana jest od 13 grudnia 2021. inf. Ewa Chałat Koncert Sylwestrowy w Operze Nova w 2019 roku. Fot. Andrzej Makowski

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 7


16.12.2021, czwartek, godz. 18.00, Pałac Nowy w Ostromecku

Czwartek jazzowy w Ostromecku

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 2.12.2021, czwartek, godz. 19.00, Sala Koncertowa AM, ul. Gdańska 20

Koncert uczniów Pzsm im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy 7.12.2021, wtorek, godz. 16.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, ul. Marcinkowskiego 12–14

Agora Nestora

dr hab. Piotr Biskupski: Rytm melodii – melodia rytmu. Co ważniejsze?

Joanna Zagdańska – śpiew Kamila Abrahamowicz-Szlempo – śpiew Emilia Hamerlik – śpiew Klaudia Kaczyńska – śpiew Krzysztof Iwaneczko – śpiew Michał Szlempo – fortepian, aranżacje Adam Lemańczyk – fortepian, aranżacje Antoni Olszewski – kontrabas Mateusz Krawczyk – perkusja zespoły wokalne Katedry Jazzu w programie: jazzowe opracowania kolęd i pastorałek

16.12.2021, czwartek, godz. 19.00, Sala Koncertowa, ul. Staszica 3

Teatr Polski w Bydgoszczy Grudniowe wydarzenia w ramach Festiwalu Prapremier ODZYSKIWANIE

CXLVIII Koncert Organowy Stanislav Šurin – organy

7.12.2021, wtorek, godz. 19.00, Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3

CCCV Bydgoski Wtorek Muzyczny Agnieszka Bartoszewicz – flet Anna Jurgawka – fortepian w programie: H. Dutilleux, F. Poulenc, M. Ravel, C. Saint-Saëns 14.12.2021, wtorek, godz. 19.00, Aula Akademii Muzycznej, ul. Słowackiego 7

Wtorek z muzyką dawną Henricus Albicastro

Marcin Tarnawski – skrzypce Michał Marcinkowski – skrzypce Ewa Witczak – wiolonczela Zuzanna Bąk – altówka Łukasz Macioszek – kontrabas, violone Marek Przywarty – pozytyw Justyna Woś – klawesyn w programie: H. Albicastro 15.12.2021, środa, godz. 18.00, Sala Audytoryjna Domu Polskiego, ul. Grodzka 1

Beethoven postscriptum

Orkiestra Kameralna Accademia dell’Arco Paweł Radziński – skrzypce Maria Murawska – fortepian

Stanislav Šurin

— Filip Lipski – skrzypce Cecylia Stanecka – wiolonczela Kaja Papierska – fortepian w programie m.in.: D. Szostakowicz – Trio e-moll

18.12.2021, sobota, godz. 16.00, Sala Audytoryjna Domu Polskiego, ul. Grodzka 1

Musica Spiritus Movens Koncert Wigilijny

Zespoły, pedagodzy i studenci Katedry Jazzu w programie: jazzowe opracowania kolęd i pastorałek

19.12.2021, niedziela, godz. 11.30, Sala Koncertowa, ul. Staszica 3

CCXXI Poranek Muzyczny dla dzieci z rodzicami Zimowy mazur

19.12.2021, niedziela, godz. 16.00, Zamek Bierzgłowski, ul. Jagiellońska 2, Sala Rycerska

Koncert w Zamku Bierzgłowskim

Zespoły, pedagodzy i studenci Katedry Jazzu w programie: jazzowe opracowania kolęd i pastorałek

19.12.2021, niedziela, godz. 17.00, Sala Rotundowa Pałacu w Lubostroniu

CCXIX Koncert Pałacowy

Orkiestra Kameralna Accademia dell’Arco

w programie m.in.: L. van Beethoven – Koncert na fortepian, skrzypce i wiolonczelę C-dur op. 56

8 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

Katarzyna Rymarczyk – sopran Studentki klasy śpiewu Katarzyna Nowaczewska-Manthey – fortepian w programie: kolędy i pastorałki

Informacje o zasadach wejścia na koncerty na stronie www.amfn.pl inf. Anna Cudo

3.12.2021, piątek, godz. 19.00, aula I Liceum Ogólnokształcącego, spektakl kameralny 4.12.2021, sobota, godz. 19.00 – zakończenie Festiwalu Prapremier ODZYSKIWANIE, aula I Liceum Ogólnokształcącego, spektakl kameralny Teatr Polski w Bydgoszczy i Royal District Theatre w Tibilisi

Nic o nas bez nas

Pokazy przedpremierowe reżyseria: Data Tavadze; scenariusz: Davit Gabunia; dramaturgia: Julia Holewińska; scenografia i kostiumy: Anna Maria Kaczmarska; muzyka: Nika Pasuri; asystent reżysera, inspicjent: Adam Pakieła; występują: Karol Franek Nowiński, Katarzyna Pawłowska, Jerzy Pożarowski / Marian Jaskulski, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk Uznany gruziński dramatopisarz Davit Gabunia przygotuje scenariusz inspirowany trzema filmami dokumentalnymi Krzysztofa Kieślowskiego: „Robotnicy 1971 – nic o nas bez nas”, „Fabryka” i „Siedem kobiet w różnym wieku”. Będzie to kolejna praca Gabuni inspirowana twórczością Kieślowskiego. W 2019 przygotował on adaptację scenariuszy cyklu filmowego „Dekalog”, wystawioną w tym samym roku w Royal District Theatre w Tbilisi. Poprzez realizację tego działania chcemy umacniać recepcję dorobku Krzysztofa Kieślowskiego na świecie, akcentując jego aktualność i podkreślając, że może on być ważną inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców. Premiera spektaklu planowana jest na 8 stycznia 2022 roku.


Festiwalowy przegląd filmów dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego w kinie Orzeł 3.12.2021, piątek, godz. 17.00

Fabryka

czarno-biały, 35 mm, 17 min, 1970 Relacja z narad w ursuskiej fabryce traktorów skontrastowana z obrazem panujących tu warunków pracy przynosi przygnębiającą wizję funkcjonowania przedsiębiorstwa w realiach gospodarki socjalistycznej.

Siedem kobiet w różnym wieku

czarno-biały, 462 m, 15 min, 1978 Subtelne szkice do portretu siedmiu kobiet, tancerek w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.

Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas

barwny, 16 mm, 46 min, 1972 Próba spojrzenia na polskich robotników początku lat 70., ich codzienne problemy i troski. Po grudniowym proteście 1970 miejsce skompromitowanej ekipy zajął Edward Gierek i jego towarzysze, obiecujący „nową Polskę’’. Robotnicy pozostają jednak krytyczni, nieufni, nadal skorzy do buntu. Oryginalna wersja filmu nie została nigdy publicznie pokazana. Po cięciach i przemontowaniu – przy sprzeciwie autorów – powstała wersja zatytułowana „Gospodarze’’, która miała emisję w telewizji. 4.12.2021, sobota, godz. 16.30

Nie wiem

czarno-biały, 35 mm, 43 min, 1976 Opowieść zdjętego ze stanowiska dyrektora huty Silesia o jego życiu, pracy, otaczającej rzeczywistości. Film po raz pierwszy prezentowany publicznie w roku 1981.

Szpital

czarno-biały, 580 m, 20 min, 1977

Autor dokumentu towarzyszy z kamerą zespołowi lekarzy I Oddziału Chirurgii Urazowej szpitala przy ul. Barskiej w Warszawie. W efekcie powstała niezwykła relacja z 31-godzinnego dyżuru, ukazująca szpitalną rzeczywistość Polski lat 70., obnażająca socjalistyczną, szarą codzienność.

Gadające głowy

czarno-biały, 35 mm, 568 m, 14 min Wywiady z Polakami. Ludzie w różnym wieku i różnych zawodów odpowiadają na pytania, kim są i czego pragną. Chcą podobnych wartości: wolności, sprawiedliwości, demokracji. Oglądamy ludzi myślących uczciwie, „łączących się ku dobremu’’, jak mówi jedna z wypowiadających się osób.

Spektakle repertuarowe (poza festiwalem): 11.12.2021, sobota, godz. 19.00 12.12.2021, niedziela, godz. 17.00 Mała Scena TPB, czas trwania: 80 min bez przerwy

Katyń. Teoria barw

reżyseria, scenografia: Wojciech Faruga; tekst i dramaturgia: Julia Holewińska; muzyka: Teoniki Rożynek; choreografia: Krystian Łysoń; występują: Katarzyna Pawłowska, Małgorzata Trofimiuk, Paweł L. Gilewski, Damian Kwiatkowski, Michał Surówka, Jakub Ulewicz, Marcin Zawodziński „Katyń. Teoria barw” jest próbą odzyskania historii i zmierzenia się z pamięcią o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Jest to opowieść o egzystencjalnym doświadczeniu więźniów osadzonych w obozach w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku. Punk-

tem wyjścia jest dla twórców życie i twórczość Józefa Czapskiego – polskiego malarza i pisarza, a także historie oficerów pomordowanych w Katyniu, oparte na ich pamiętnikach i materiałach archiwalnych. Jaki kolor ma historia? Czym jest kłamstwo katyńskie i na ilu płaszczyznach jest ono wciąż powielane? Czy w Katyniu zginęli wyłącznie heteroseksualni mężczyźni? Z czym mierzyły się kobiety osadzone w sowieckich obozach? Jak i czy artysta może opowiedzieć o doświadczeniu śmierci i ocalenia? „Katyń. Teoria barw” jest swoistą paletą, na której kolejne kolory walczą ze sobą o prawdę, miejsce i wagę. Jeden kolor zamazuje drugi, tworząc plamy, gubiąc perspektywę czy figuratywność. Nie ma jednego obrazu, tak jak nie ma jednej Historii. [Julia Holewińska i Wojciech Faruga]

12.12.2021, niedziela, godz. 11.00 14.12.2021, wtorek, godz. 10.00 15.12.2021, środa, godz. 10.00 16.12.2021, czwartek, godz. 10.00 Duża Scena TPB, spektakl kameralny, czas trwania 55 min, bez przerwy

Jan Brzechwa – Pchła Szachrajka reżyseria: Łukasz Gajdzis; scenografia: Aleksandra Semenowicz; inspicjent: Adam Pakieła; występują: Małgorzata Witkowska/ Michalina Rodak, Paweł L. Gilewski, Marcin Zawodziński

Pchła Szachrajka, na zdjęciu (od lewej): Marcin Zawodziński, Michalina Rodak, Paweł L. Gilewski. Fot. Filip Kowalkowski,

Aktorzy, wykorzystując znakomity tekst Jana Brzechwy, wprowadzają najmłodszą widownię w bajkowy świat oparty na nieposkromionej wyobraźni. To właśnie tutaj przesunięcie kartonowego pudełka w mgnieniu oka pozwala dostać się do magicznej rzeczywistości, w której zwykła łyżka może przemienić się w miecz, a pchła osiągnąć rozmiary słonia. Uwaga! W spektaklu wykorzystywany jest stroboskop. inf. Aleksandra Rzęska

CZYTELNIKÓW „BIK-u” TEATRALNY BILET DLA ty na spektakl: Z tym numerem „BIK-u” bile

Katyń. Teoria barw 12 grudnia o godz. 17.00 w cenie 15 zł!

Katyń. Teoria barw, na zdjęciu (od lewej): Małgorzata Trofimiuk, Damian Kwiatkowski, Katarzyna Pawłowska, Jakub Ulewicz. Fot. Natalia Kabanow

uprawnia do zakupu Jeden egzemplarz „BIK-u” na jeden spektakl maksymalnie 4 biletów miejsc objętych w promocyjnej cenie. Liczba zona. promocją jest ogranic

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 9


Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy Aktualne zasady zwiedzania galerii i limity liczby osób umieszczone zostały na stronie: www.galeriabwa.bydgoszcz.pl w dniach 24–26 i 31.12.2021 Galeria Miejska bwa nieczynna 16.11.2021 godz. 18.00, ul. Gdańska 20 – wernisaż, wystawa czynna do 30 stycznia 2022

Stan zawieszenia w samym środku niczego. Jerzy Hejnowicz Kuratorka: Karolina Pikosz

Stanisław Baj, Rzeka Bug, 2004, olej na płótnie, 100×120 cm, fot. Agata Ciołek

Jerzy Hejnowicz, fotografia, fragment obiektu instalacji Stan zawieszenia w samym środku niczego

Błysk i światło prowadzą, a może zwodzą. Elementy rozpoznawalne drążą wyobraźnię, transformują i wydobywają z niej skojarzenia oniryczne, niedopowiedziane. To stan o krok od nazwania. Na końcu języka pojawia się słowo, niemożliwe do wypowiedzenia, za to nabierające kształtu. Przedmiot znany, zwyczajny powołuje narrację o nowych bytach, dryfujących w stronę niematerialnych impresji. Uwalnianie myśli rysunkowej dzieje się w procesie, szkicu, doświadczeniu przestrzeni, dialogu i podążaniu za intuicją. Karolina Pikosz

do 16.01.2022, ul. Gdańska 20

Nad morzem mgieł. Stanisław Baj, Rafał Borcz kurator: Danuta Pałys Od 23 listopada 2021 czynna jest w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy wspólna wystawa dwóch artystów – Stanisława Baja i Rafała Borcza.

Rafał Borcz, Brama, 2019, olej na płótnie, 130×170 cm, fot. Rafał Borcz

DZIECKO NA WARSZTAT Spotkania odbywają się w każdą środę miesiąca, godzina do ustalenia z grupą, wstęp wolny, obowiązują zapisy: tel. 52 339 30 62.

Bydgoska Akademia Sztuki koordynacja: Danuta Pałys 1.12.2021, godz. 18.00, ul. Gdańska 20, wstęp wolny

Wirówka

Do grudniowych szaleństw artystycznych posłuży nam wirówka do prania – urządzenie dla niektórych już muzealne. Spróbujemy połączyć świat mechaniczny z tym spontanicznym i beztroskim. Użyjemy farb i wyobraźni. Co z tego wyjdzie? Nie planujmy konkretnych efektów. Przygotujmy się na nowe, inne, nieznane. Liczy się dobra zabawa. prowadzenie: Agnieszka Gorzaniak i Karolina Pikosz

10 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

Marta Siembab. Zapach jako element projektowania wnętrz 8.12.2021, godz. 18.00, ul. Gdańska 20, wstęp wolny

Agnieszka Wysocka. Drewno we współczesnej architekturze Wirówka, fot. Agnieszka Gorzaniak

inf. Danuta Pałys


fot. Szymon Kaźmierczak

Jagiellońska 1 – Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny

od 3.12.2021, ul. Jagiellońska 1 – wystawa poprzedzająca aukcję 10.12.2021, ul. Jagiellońska 1 – aukcja młotkowa

7. Aukcja Sztuki Nowoczesnej Na aukcję zaprosiliśmy najlepszych i najlepiej rokujących artystów z całego kraju i zagranicy. Podczas licytacji w siedzibie galerii będzie można zakupić prace tak znamienitych artystów, jak Olga Pelipas, Miguela E. (Portugalia), Macieja Kowalskiego (USA), Grzegorza Skrzypka i wielu innych. Katalog aukcyjny dostępny na stronach internetowych Jagiellońskiej 1.

ca chce się zanurzyć i w niej na chwilę pozostać. „Malowanie jako opowiadanie historii, anegdot, bajek. Zawsze z przymrużeniem oka, nigdy na poważnie” – to dewiza Agnieszki Zbrożek-Adamskiej, która doskonale pasuje do charakteru przedświątecznej ekspozycji w Jagiellońskiej 1. inf. Szymon Kaźmierczak

17.12.2021, godz. 18.00, ul. Jagiellońska 1 (budynek BCF) – wernisaż, wystawa z możliwością zakupu potrwa do 12 stycznia 2022, wstęp wolny

Grzegorz Skrzypek, Migdałowa kolacja z gravitującym fioletem, 2019, olej, płótno, 100×100 cm

„Barwy wspólne” – wystawa malarstwa Agnieszki Zbrożek-Adamskiej i Olgi Pelipas

Groteska, ilustracyjność, nastrojowe barwy i przede wszystkim sympatia, którą odczuwa się wobec bohaterów płócien obu artystek, to znak rozpoznawczy ich malarstwa. Niezależnie, czy widzimy na płótnie kasjerkę w pracy, rozbawione dzieci, czy baśniową mysz w rokokowym stroju, kryje się w ich obliczu historia, w którą odbior-

Olga Pelipas, Święto winogron

Agnieszka Adamska, Szpula

Agnieszka Adamska, Ćwierkadełko

Miguel E., Historia 3, akryl na płótnie, 100×80 cm

Olga Pelipas, Rue de Richelieu, akryl na płótnie, 65×92 cm

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 11


WYKŁADY/SPOTKANIA 1.12.2021, środa, godz. 18.00, ul. Gdańska 4, Muzeum (sala audiowizualna)

Wykład Łukasza Lamży pt. „Nie pogadasz z komputerem” z cyklu: „Gotowi na zmiany (?), czyli jak zmieni się świat w kilka lat”

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego W budynkach muzeum obowiązują limity liczby osób mogących przebywać jednocześnie w poszczególnych obiektach. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów wydarzeń ze względu na sytuację epidemiczną. Aktualne informacje udostępniane są na stronie: www.muzeum.bydgoszcz.pl.

Działania edukacyjne: W nowym roku szkolnym Dział Edukacji zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjno-artystycznej dla szkół i przedszkoli. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i opiekunów do kontaktu pod nr. 52 58 59 909 oraz e-mailem: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl. Szczegóły sukcesywnie pojawiać się będą również na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Zajęcia prowadzone będą do 5.12.2021, ul. Gdańska 4 (sala audiowizualna). Oferta skierowana dla klas 0–3 szkół podstawowych. Bilet wstępu – warsztaty – 15 zł. Obowiązują zapisy: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Specjalne zajęcia, podczas których w tematykę historycznych rocznic będzie wprowadzał nas miś Leon. Podczas spotkania, na wystawie poświęconej historii naszego miasta, rozwiążemy zagadkę powstania pluszowego misia. Na uczestników czekają pamiątkowe przypinki. Spotkaniu tematycznemu mogą towarzyszyć warsztaty, podczas których będziemy tworzyć przenośne łóżeczka-pudełeczka i ubranka z filcu dla miniaturowych misiów.

Jak porozumieć się z komputerem nie za pośrednictwem kodu, tylko języka potocznego? Komputery stają się inteligentniejsze, rozwiązując coraz bardziej zaawansowane problemy, ostatnimi czasy popisując się kreatywnością, a także umiejętnością wypowiadania się „po ludzku”. Pojawia się jednak problem: sposób „myślenia” programów komputerowych, i sposób, w jaki reprezentują rzeczywistość dla potrzeb swych własnych procedur obliczeniowych, mają coraz mniej wspólnego z tym, co dzieje się w naszych głowach. Czyżby więc do komunikacji człowiek–komputer nigdy nie dojdzie? Czy komputery osiągną, a następnie przekroczą poziom ludzkiej inteligencji? Wykład połączony z dyskusją z autorem książki „Połącz kropki”, w której Łukasz Lamża zabierze nas w fascynującą podróż w czasie. Z pasją opowie o rozwoju zaawansowanych technologii, opierając się na najnowszych doniesieniach i prognozach publikowanych w literaturze naukowej. Rozprawi się też z fantazjami futurologów i narzekaniami malkontentów, wyjaśniając działanie nowych technologii i perspektywy ich rozwoju. Wstęp sponsorowany. 10.12.2021, piątek, godz. 18.00, Muzeum, ul. Gdańska 4 (sala audiowizualna)

Wykład dr hab. Beaty Hoffman: „Z życia perfum, czyli o zakazach i nakazach społecznych” towarzyszący wystawie „Od princeski do New Look. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja” Historia rozwoju sztuki perfumeryjnej jest swoistą historią tradycji i obyczajów człowieka, a rola pachnideł nigdy nie ograniczała się do

zadowalania zmysłu powonienia. Kompozycje zapachowe były wyrazicielem panujących trendów, norm obyczajowych czy wręcz nakazów i zakazów społecznych. Opowie o tym dr hab. Beata Hoffman z Katedry Badania Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Wstęp sponsorowany. 15.12.2021, środa, godz. 18.00, ul. Gdańska 4 (sala audiowizualna)

Wykład dr. Andrzeja Purata: „Stan wojenny w 1981 roku. Konfrontacja władzy z Solidarnością od sierpnia 1980 do stycznia 1982”

40 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 roku, o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na posiedzeniu Rady Państwa podjęto uchwałę o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Rozważania dotyczące tego rodzaju działań trwały od początku fali strajków w sierpniu 1980 r. W nocy z 12 na 13 grudnia rozpoczęto ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycji. Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz rocznicy wydarzeń bydgoskich o historii narodowej opowie dr Andrzej Purat z UKW w Bydgoszczy. ­Wstęp sponsorowany.

WYDARZENIA 3.12.2021, godz. 18.00, Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – wernisaż

„Od princeski do New Look. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja” Zobaczymy stroje i akcesoria mody z jednej z największych w Europie prywatnej kolekcji. Jest to opowieść o modzie damskiej w różnych kontekstach związanych z sytuacją i rolą społeczną kobiet w poszczególnych epokach. Począwszy od skrępowania konwenansem i gorsetem, poprzez stopniową i wieloletnią emancypację, zyskanie praw wyborczych i zaistnienie w sferze publicznej, z tworzeniem kobiecych struktur wojskowych w czasach walki o niepodległość kraju, aż po życie w nowej rzeczywistości po II wojnie światowej.

5.12.2021. Czas trwania warsztatu: 1 h. Warsztaty rodzinne: zajęcia rozpoczynają się o godz. 12.00 i 13.00. Osoby dorosłe: zajęcia rozpoczynają się o godz. 14.00. Zapisy: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl; tel. 885 905 284. Cena – 10 zł/osoba

Warsztaty malowania bombek

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty malowania oryginalnych, szklanych bombek powstałych w nieistniejącym już bydgoskim Zakładzie Produkcyjnym „Sopel”. Podczas zajęć będziemy mieli niepowtarzalną okazję użyć oryginalnych farb oraz brokatu powstałego ze stłuczki szklanej. Adam Leja podczas pracy przy wystawie, fot. Wojciech Woźniak

12 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1


13.12.2021, godz. 17.00, Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – wernisaż, wystawa czynna do 30.01.2022

CZTERDZIEŚCI. Refleksja 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego Ideą tej ogólnopolskiej wystawy jest malarska refleksja o stanie wojennym w Polsce w latach 1981–1983. Kurator zaprosił do uczestnictwa w bydgoskiej wystawie 40 profesorów tytularnych, którzy podjęli się realizacji obrazu malarskiego, we wspólnym dla wszystkich formacie 40×40 cm. 13 grudnia 1981 r. rozpoczął kolejny w naszej historii akt dramatu – wojnę władz PRL ze społeczeństwem. Aresztowano i pacyfikowano nadzieję. Gwałt dokonywany na narodzie nie powinien pozostawać obojętny. Wydaje się, że tego się nie da zapomnieć, a jednak się zapomina. Szok poranka po „grudniowej nocy” przyniósł reakcję. 13 grudnia wielu z nas zabierano młodość. Każde pokolenie ma swój podły czas. Ten podły czas się pamięta i wspomina. Zło pozostaje złem, choć zmieniają się nazwy i kolory… a lista hańby (także narodowej) ciągle się rozrasta. Wydawało się, że ta „grudniowa noc” skończyła się 4 czerwca 1989 r. wraz z pierwszymi wolnymi wyborami. Pomiędzy prawdą, racją a rezultatem demokratycznego głosowania są jednak różnice. Jakże to teraz aktualne… Jednak w „podłych czasach” było też jakieś piękno… 16.12.2021, godz. 18.00, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7–11 – wernisaż

Przepis na Bydgoszcz. Kulinarne tradycje miasta i regionu

Wystawa prezentuje kulturę kulinarną Bydgoszczy. Jest próbą podjęcia refleksji nad dziejami kulinariów w naszym mieście oraz nad lokalnym dziedzictwem materialnych i niematerialnym z nimi związanym. Zobaczymy m.in. przechowywane w zbiorach muzealnych naczynia, a także narzędzia służące do przygotowania, podawania oraz przechowywania jedzenia. Nie zabraknie fotografii popularnych bydgoskich restauracji, kawiarni czy cukierni. Jadłospisy przechowywane w zbiorach muzealnych i prywatnych. Wspomniana zostanie działalność znanych, a często już nieistniejących bydgoskich fabryk, wytwórni i zakładów spożywczych. Ekspozycję uzupełnią historyczne reklamy i ogłoszenia prasowe. Wspomnimy także o sztuce bydgoskiego artysty Bronisława Zygfryda Nowickiego (1907–1981), który m.in. projektował reklamy oraz opakowania wyrobów spożywczych, np. firmy Pilińskiego, wody Ostromecko czy Jutrzenki – słynnej bydgoskiej fabryki cukierniczej.

Kuratorskie oprowadzania po wystawach

– 4 grudnia, Galeria Sztuki Współczesnej, Mennica 8, wystawa: „Od princeski do New Look. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja” – 17 grudnia, gmach główny, ul. Gdańska 4, wystawy: „Jan Stanisławski z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków, Obrazy Nie-/Rzeczywistości” – 18 grudnia, godz. 13.00, Spichrze nad Brdą, wystawa: „Przepis na Bydgoszcz” Więcej na: www.muzeum.bydgoszcz.pl

WYSTAWY CZASOWE: Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała. Wystawa czynna do 31 grudnia 2021 r. Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 „Od princeski do New Look. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja”. Wystawa czynna od 3 grudnia 2021 do 27 lutego 2022 r. „CZTERDZIEŚCI. Refleksja 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego”. Wystawa czynna od 13 grudnia do 20 stycznia 2022 r. Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7–11 „Przepis na Bydgoszcz. Kulinarne tradycje miasta i regionu”. Wystawa czynna od 16 grudnia do 27 lutego 2022 r.

WYSTAWY STAŁE: Gmach główny MOB, ul. Gdańska 4 OBRAZY NIE-/RZECZYWISTOŚCI. Inspiracje i aspiracje

Jan Stanisławski i uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7–11 Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 Mennica bydgoska Skarb bydgoski (nieczynna do nowego roku) Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852–1936) Exploseum, ul. Alfreda Nobla EXPLOSEUM inf. Janusz Milanowski

Biblioteka Główna UKW

8.12.2021, godz. 18.00, Galeria Biblioteki UKW – wernisaż. Wystawa będzie czynna do 1 lutego 2022

Wystawa prac Aleksandra Dętkosia Wprowadzenie do wystawy – Piotr Siemaszko Aleksander Dętkoś jest wybitnym polskim artystą rzeźbiarzem, twórcą oryginalnej koncepcji rzeźby, autorem prac w kamieniu, drewnie i brązie, laureatem prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. W ostatnim czasie nowym materiałem rzeźbiarskim uczynił również aluminium. Wystawie będzie towarzyszyła prezentacja albumu Aleksander Dętkoś. Drewno – kamień – brąz, wydanego przez Wydawnictwo Magraf (Bydgoszcz 2020) z okazji 80. urodzin Artysty. inf. Barbara Maklakiewicz

Aleksander Dętkoś, Kadr, mosiądz, kamień 61×37 cm

g r u d z i e ń 2 0 2 1  |

| 13


Antykwariat online

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 4.12.2021, godz. 10.00, Biblioteka Główna, wstęp wolny. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne: pon.–pt., godz. 8.00–15.00, nr tel. 52 33 99 227

Świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci

Święta to magiczny czas, a choinka to pierwsza rzecz, która kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Duże, pięknie przystrojone, świecące drzewko z ozdobami, tworzące niepowtarzalną, świąteczną atmosferę. Udekoruj choinkę swoich marzeń. Stwórz niepowtarzalne ozdoby, które ozdobią twoje drzewko. A może podarujesz piękne, stworzone przez siebie ozdoby w prezencie komuś bliskiemu? Warsztaty są organizowane w ramach X edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”. 8.12.2021, godz. 18.00, Biblioteka Główna, wstęp wolny

Bydgoskie Środy Literackie

Biblioteka jest organizatorem nowego cyklu spotkań, które nawiązują do odbywających się przed II wojną światową Wileńskich Śród Literackich. Koordynatorką spotkań w ramach cyklu została mgr Helena Skonieczka, z ramienia biblioteki organizacyjnie cykl będzie wspierał Marcin Karnowski. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Bibliotece Głównej. Gościem grudniowego spotkania będzie Alina Rzepecka, a poprowadzi je Helena Skonieczka.

Gry planszowe Biblioteka zaprasza do wypożyczania gier planszowych. W ręce naszych użytkowników trafi sporo ciekawych pozycji. Z biegiem czasu będzie ich na pewno przybywać. Gry planszowe wypożyczać można w Wypożyczalni Multimedia 39 (ul. Długa 39) oraz w wybranych filiach miejskich na terenie miasta. W naszych zbiorach posiadamy różne gry dla miłośników planszówek – od juniora do seniora. Bezpłatnie wypożyczać gry może każdy użytkownik biblioteki posiadający aktualną kartę biblioteczną WiMBP w Bydgoszczy, który ukończył 13 lat. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie gry na okres czterech tygodni. Zbiór gier planszowych prezentowany jest w katalogu internetowym biblioteki. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–19.00, w soboty 9.00–15.00, Biblioteka Główna

Kiermasz Taniej Książki

W Wypożyczalni Głównej trwa Kiermasz Taniej Książki, który zagościł u nas na stałe. Wydawnictwa popularnonaukowe, kryminały, romanse, biografie, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży. Każdy znajdzie tu coś dla siebie w atrakcyjnej cenie.

14 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

Zapraszamy do Antykwariatu Internetowego. W sprzedaży oferujemy dublety i druki zbędne, wycofane ze zbiorów oraz wydawnictwa własne. Proponujemy literaturę z różnych dziedzin wiedzy oraz książki dla dzieci i młodzieży. Czas realizacji zamówień wynosi 7 dni roboczych. Katalog dostępnych pozycji znajduje się na stronie: biblioteka.bydgoszcz.pl.

Wirtualny spacer – Biblioteka Bernardynów Biblioteka Bernardynów mieści się w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Poklasztorne zbiory należące niegdyś do bydgoskiego klasztoru bernardynów to najstarszy i największy z zachowanych w mieście księgozbiorów; jego początki sięgają schyłku XV w. Uruchomiliśmy nowe narzędzie umożliwiające spacer wirtualny po salach biblioteki. Aby rozpocząć zwiedzanie online, wystarczy wejść na stronę: biblioteka.bydgoszcz.pl.

Zamawianie zbiorów z wolnego dostępu WiMBP uruchomiła nową formę wypożyczeń. Usługa jest dostępna w wypożyczalniach: FABULA, Multimedia 39 oraz we wszystkich filiach osiedlowych. Wszystkie zbiory znajdujące się w wolnym dostępie można zamówić online w godzinach zamknięcia biblioteki, a następnie odebrać w godzinach jej otwarcia. Usługa jest aktywna od poniedziałku do piątku w godz. od 19.00 do 7.00 dnia następnego, w soboty w godzinach od 15.00 do 7.00 w poniedziałek. Aby zamówić książkę należy: zalogować się na swoją kartę w katalogu INTEGRO, wyszukać książkę z aktywnym przyciskiem „ZAMÓW” i kliknąć w niego, składając zamówienie. Odebrać zamówienie w ciągu 2 dni. 9.12.2021, godz. 18.00, Biblioteka Główna, strych

Projektor

Filmy w ramach Projektora wracają. Spotykamy się na urokliwym poddaszu, gdzie oprócz ciekawych filmów czekają na was wygodne leżaki. Każdego miesiąca, w sercu miasta, za darmo, zaprezentujemy nowy zestaw filmów, wśród nich absolutne klasyki i obrazy mniej popularne, te ambitne i zupełnie rozrywkowe. Projektor realizowany jest we współpracy z Bulwarem Filmowym. Repertuar można sprawdzić na stronie: biblioteka.bydgoszcz.pl, w zakładce Projektor.

Wybrane zajęcia edukacyjne w filiach bibliotecznych WiMBP w Bydgoszczy Grudzień 2021 Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy 2.12.2021, godz. 11.00, WiMBP (filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. M. Konopnickiej 28) Historia Świętego Mikołaja – zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci poznają znaczenie dobroczynności, świąteczne zwyczaje panujące w innych krajach oraz rozwiążą zagadki i rebusy.

2.12.2021, godz. 11.15, WiMBP (filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Grunwaldzka 33) Tworzymy świąteczne ABC, czyli jak szybko i sprawnie wyczarować świąteczny nastrój – zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książki Alexandra Steffensmeiera pt. „Matyldo, niedługo Święta!”. 3.12.2021, godz. 10.15, WiMBP (filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Noakowskiego 4) ABC grudniowych świąt – zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci wysłuchają fragmentu książki Helen Stephens pt. „Jak schować Lwa w Święta”, porozmawiają o symbolach i tradycjach Bożego Narodzenia oraz wspólnie ułożą świąteczne życzenia. 3.12.2021, godz. 16.00, WiMBP (filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Plastyka na Bielawach: Dzień Guzika – zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wspólnie wykonają świąteczny obraz wyklejany guzikami. 7.12.2021, godz. 11.00, WiMBP (filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Noakowskiego 4) Warsztaty zdobienia świec techniką decoupage – warsztaty plastyczne dla dorosłych. 7.12.2021, godz. 16.00, WiMBP (filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Pielęgniarska 17) Ozdoby świąteczne – warsztaty dla dzieci, podczas których powstaną świąteczne nadruki na płótnie. 9.12.2021, godz. 10.00, WiMBP (filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Pielęgniarska 17) Zimowe opowieści – zajęcia czytelnicze dla dzieci połączone z warsztatami tworzenia kartek świątecznych adresowanych do seniorów. 9.12.2021, godz. 18.00, WiMBP (filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Dworcowa 49) „Szeptane barwą i kreską…” – wystawa prac artystycznych czytelniczki biblioteki – Elżbiety Góreckiej. 10.12.2021, godz. 10.15, WiMBP (filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Noakowskiego 4) Różnimy się, a mimo to jesteśmy tacy sami – zajęcia edukacyjne dla dzieci inspirowane książką Johana Kelle’ego pt. „Mogę być w waszej paczce?”, zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 13.12.2021, godz. 10.00, WiMBP (filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. M. Konopnickiej 28) Dzielimy się – zajęcia edukacyjne oparte na książce Rachel Bright pt. „Wiewiórki, które nie chciały się dzielić”. Podczas spotkania dzieci poznają zimowe zwyczaje zwierząt oraz wykonają pracę plastyczną „Zimowy krajobraz”. 14.12.2021, godz. 10.30, WiMBP (filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Pomorska 80–86) Środowe działanie i czytanie – zajęcia literackie dla dzieci poświęcone Pippi Pończoszance poprowadzone przez Lucynę Brzezińską-Eluszkiewicz z Fundacji 12 Kamienica.


14.12.2021, godz. 11.00, WiMBP (filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Grunwaldzka 33) Wszyscy nerwowo chodzą, bo święta wciąż nie nadchodzą. Poznajemy misiowy przepis na magiczny wieczór z choinką – zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książki Jane Chapman pt. „Czy już święta?”. 16.12.2021, godz. 10.00, WiMBP (filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Pielęgniarska 17) Magia Świąt – warsztaty dla dorosłych z wykorzystaniem techniki decoupage. 17.12.2021, godz. 11.00, WiMBP (filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Brzęczkowskiego 2) Stroimy choinkę – zajęcia plastyczne dla dzieci, podczas których powstaną świąteczne ozdoby. 20.12.2021, godz. 16.30, WiMBP (filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Toruńska 185) Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia – zajęcia edukacyjne. 20.12.2021, godz. 16.00, WiMBP (filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Pomorska 80–86) Rodzinne tworzenie – świąteczne warsztaty dla dzieci i rodziców. 21.12.2021, godz. 11.00, WiMBP (filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Pomorska 80–86) Świąteczne przedstawienie Teatru Form Różnych „Nasza Klasa”. 21.12.2021, godz. 15.00, WiMBP (filia nr 13 dla dzieci i młodzieży, ul. Połczyńska 3) Anioły są zawsze obok – warsztaty plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem techniki quillingu. inf. Jolanta Planer

Stowarzyszenie Koloroffon 18.12.2021, godz. 19.00, Szpulka Art Cafe, MCK, ul. Marcinkowskiego 12–14

„Pamiętnik gapiów 2021” – spotkanie autorskie

Rok temu Stowarzyszenie Koloroffon wydało na nowo książkę prof. Zbigniewa Raszewskiego „Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam 1930–1945”. Teraz, kiedy publikacja jest już dostępna w bydgoskich księgarniach, organizatorzy rozpoczynają kolejny rozdział jej odkrywania, nie tylko poprzez przywoływanie przeszłości, ale także potraktowanie publikacji prof. Raszewskiego jako punktu wyjścia do dyskusji o współczesnej Bydgoszczy. „Pamiętnik gapiów 2021” to cykl literacki opisujący w nowym wydaniu Bydgoszcz za pomocą hasłowej formy starego „Pamiętnika…” Zbigniewa Raszewskiego. Autorzy nowych haseł pamiętnika: Agnieszka Wysocka, Józef Herold, Emilia Walczak, Michał Tabaczyński. Organizator projektu: Stowarzyszenie Koloroffon, partner: „Gazeta Wyborcza”, współfinansowanie: miasto Bydgoszcz. inf. Krzysztof Nowicki

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy 2.12.2021, czwartek, ARTHOL Galeria, MDK 5

Bajka zimowa

Wystawa prac plastycznych sekcji MDK 5 inspirowana obrazem Ferdynanda Ruszczyca. Poprzez prace dzieci i młodzieży pragniemy przenieść się w zimowy, bajkowy i przyjemny nastrój świąt Bożego Narodzenia. 4.12.2021, sobota, MDK 5

Kiermasz świąteczny

Kiermasz charytatywny dla chłopców z Domu Jana Bosko w Limie. Uczestnicy kiermaszu będą mogli zakupić mikołajkowe upominki dla najbliższych, zjeść pyszne ciasto, a także posłuchać piosenek świątecznych w wykonaniu sekcji wokalnych MDK 5 oraz obejrzeć świąteczne przedstawienie taneczne.

Kino Jeremi Kino Jeremi zaprasza na przegląd kultowych filmów Jima Jarmuscha – mistrza amerykańskiego kina niezależnego – 7×Jarmusch. Zaprezentowane zostaną następujące, cyfrowo odnowione filmy: 25.11.2021, czwartek, godz. 19.00 Nieustające wakacje (1980) 27.11.2021, sobota, godz. 19.00 Inaczej niż w raju (1984) 2.12.2021, czwartek, godz. 19.00 Poza prawem (1986) 9.12.2021, czwartek, godz. 19.00 Mystery Train (1989) 16.12.2021, czwartek, godz. 19.00 Noc na Ziemi (1991) 23.12.2021, czwartek, godz. 19.00 Truposz (1995) 30.12.2021, czwartek, godz. 19.00 Kawa i papierosy (2003).

4.12.2021, sobota, ARTHOL Galeria, MDK 5

FORDRON

Wystawa zdjęć Fordonu z lotu ptaka. Fotografie zostały wykonane poprzez wykorzystanie dronu. 18.12.2021, sobota, godz. 17.00, kanał YouTube MDK5

Festiwal Interpretacji Twórczości Amatorskiej AKT 2021 Finał festiwalu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zaprezentują interpretację swojej twórczości poprzez wykorzystanie dowolnych środków wypowiedzi scenicznej. Konkurs powstał z myślą o prezentacji zdolności literackich i aktorskich młodzieży, doskonaleniu ich umiejętności oraz popularyzacji form teatralnych w pracy z tekstem własnego autorstwa. Prezentacje będzie można obejrzeć na kanale YouTube MDK5: youtube.com/user/MDK5Bydgoszcz.

Bilety na przegląd 7×Jarmusch w cenie 10 zł dla wszystkich. Członkowie Klubu Filmowego – wstęp wolny. Kino Jeremi zaprasza na bajkowe poranki dla dzieci – w każdą sobotę o godz. 10.00. Wstęp wolny. Kino Jeremi mieści się w budynku XV LO przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 13 w Fordonie. kinojeremi.liceumxv.edu.pl facebook.com / KinoJeremiFordon inf. Monika Jarzyna

inf. Julia Mroczkowska

Hangar Kultury 17.12.2021, piątek, godz. 18.00, wstęp wolny

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

HANGAR KULTURY mieści się przy ul. Piwnika-Ponurego 10 w Fordonie. hangarkultury.liceumxv.edu.pl facebook.com/HANGARKULTURY inf. Monika Jarzyna

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 15


11.12.2021, sobota, godz. 18.00

Rosyjskie klimaty w ciemnościach – koncert Jacka Beszczyńskiego

Dom Kultury MODRACZEK

Otwarta Przestrzeń „Światłownia”

2.12.2021, czwartek, godz. 18.00

3.12.2021, piątek, godz. 18.00

Patryk Matwiejczuk i poznański kwintet Unleashed Cooperation – koncert instrumentalny, autorska muzyka jazzowa

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna (509 767 689) lub osobista w Światłowni. Wejściówka: 40 zł. Jacek Beszczyński – animator kultury, poeta, konferansjer, tłumacz tekstów z j. angielskiego, francuskiego i rosyjskiego, dziennikarz, pedagog, działacz społeczny, twórca festiwalu wolontariuszy Anielskie Spotkania w Toruniu. 17.12.2021, piątek, godz. 18.00

Leszek Kopeć – autorskie kolędy

Skład zespołu: Krzysztof Kuśmierek – saksofon sopranowy i tenorowy Kacper Grzanka – trąbka Patryk Matwiejczuk – fortepian Flavio Gullotta – kontrabas Jakub Miarczyński – perkusja 10.12.2021, piątek, godz. 18.00

Agata Zakrzewska – piosenka literacka, poetycka, piosenki autorskie

Leszek Kopeć – autor i wykonawca piosenek, dziennikarz radiowy, laureat wielu przeglądów i festiwali piosenki turystycznej i studenckiej, m.in. YAPA’90 (grand prix) oraz Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie. 18.12.2021, sobota, godz. 18.00

Zuzanna i Rok Mulec – koncert kolęd i piosenek świątecznych

Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy. „Historia wojen na indiańskim Pograniczu. Wojna z Arikarami 1823 r.”, cz. III Spotkanie poprowadzi dr Adam Piekarski. 9.12.2021, czwartek, godz. 18.00, obowiązują wejściówki: odbiór osobisty lub rezerwacja telefoniczna

Kawiarnia Literacka

Gość: Kazimierz Rink, poeta, recenzent, dziennikarz radiowy, animator kultury, instruktor teatralny (Scena Klubowa w Tucholi). Mieszka w Tucholi. Twórca i współtwórca przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim, m.in. „Czwartków literackich” w Tucholi i Chojnickich Nocy Poetów. Jako poeta zadebiutował w kwartalniku regionalnym „Tucholanin” (1986). Laureat i juror ogólnopolskich konkursów poetyckich. Autor kilku książek poetyckich; „Rozmowa o wschodzie słońca” została uhonorowana Nagrodą im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna (2008). Redaktor i współtwórca almanachu „Poeci Borów Tucholskich” (2012). Jego wiersze znalazły się w almanach „Arka poezji”, „Na oścież” (Chojnice), Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń (Kruszwica) i „Aspektach 2016/17” (Gdański Klub Poetów). Jako dziennikarz radiowy zrealizował 130 programów w ramach Radiowej Poczty Literackiej. Współpracuje z Oddziałem RSTK w Bydgoszczy, miesięcznikiem „Akant”, „Pegazem lubuskim” w Gorzowie Wlkp. Uhonorowany odznaką „Zasłużony działacz kultury” i Medalem im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego za zasługi dla kultury regionu Pomorza i Kujaw. Od ponad 40 lat czynnie związany z Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Członek oddziału bydgosko-toruńskiego Związku Literatów Polskich. Spotkanie poprowadzi W. Barbara Jendrzejewska. 11.12.2021, sobota, godz. 14.00

Agata Zakrzewska w 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku muzykologia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie wokalu rozrywkowego. Obecnie spełnia się zawodowo jako trenerka wokalna, a także prowadzi blog Muzyczne Widzimisię.

16 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

Zuzanna i Rok Mulec są małżeństwem, które połączyła miłość na odległość – on pochodzi ze Słowenii. Duet wyróżnia się tym, że łącząc kultury swoich krajów, jednocześnie czerpie z bogatych zasobów szeroko pojętej muzyki popularnej. www.swiatlownia.eu inf. Grzegorz Dudziński

Świąteczne kolędowanie z mieszkańcami

15.12.2021, środa, godz. 16.00, Klub Inspektoratu Sił Zbrojnych, ul. Sułkowskiego 52

Wspólne kolędowanie w Klubie Seniora „Centrum”

www.modraczek.smbudowlani.pl inf. Izabela Kaczyńska


11.12.2021, godz. 10.00 XXI Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże”. Konkurs skierowany jest do młodych miłośników tańca – zespołów, solistów i duetów działających w technice tańca współczesnego, jazzu i modern. Miejsce: sala widowiskowa Pałacu.

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy 1.12.2021, godz. 9.30 „Myśleniem można zajść bardzo daleko” – rozstrzygnięcie konkursu miejskiego. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4–8 szkół podstawowych, a jego organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 31 i Pałac Młodzieży w Bydgoszczy. Więcej informacji udzielają: Katarzyna Jarzembowska (SP 31) – 601 43 78 78; Monika Grzybowska (Pałac Młodzieży) – m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310. 6.12.2021, godz. 9.00 i 11.00 Seans mikołajkowy: „Mikołaj w każdym z nas 2”, reż. Andrea Eckerbom, 70 min 7.12.2021 „Podróże małe i duże” – rozstrzygnięcie konkursu fotograficzno-plastycznego dla najmłodszych. 9.12.2021, godz. 19.00 „Pałacowe planetarium” – prelekcje i pokazy nieba przez teleskop dla uczniów SP. Obserwacje prowadzi Artur Wrembel. Spotkanie przed wejściem do Pałacu. 10.12.2021, godz. 9.30 „Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych. Drugie warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych i zatytułowane zostały „Trening twórczości”. Celem spotkania jest rozwijanie potencjału uczniów, przygotowanie ich do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, a także rozwinięcie zdolności przystosowawczych tak, aby potrafili w sposób twórczy i nowatorski podchodzić do różnorodnych problemów oraz dawać sobie radę z ciągłymi zmianami stosunkowo niewielkim nakładem energii psychicznej i fizycznej. Zajęcia poprowadzą Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Przewidywany czas spotkania – ok. 3 godzin dydaktycznych. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły można zapisać maksymalnie 5 osób. Zgłoszenia do 8.12, do godz. 12.00, prosimy kierować do koordynatora programu: m.grzybowska@palac. bydgoszcz.pl, tel. 52 321 00 81 wew. 310. Miejsce: sala 115 w Pałacu. 10.12.2021 Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej „Zabawa w rymy i rytmy” (organizowany online) – rozstrzygnięcie konkursu. Uczestnikami wydarzenia będą reprezentanci przedszkoli z Bydgoszczy i okolic. Młodzi wykonawcy przygotowują jeden wiersz z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jedną piosenkę przedszkolną.

13.12.2021, godz. 11.00 „Mikołajkowy zawrót głowy” – audycja muzyczna dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych. Miejsce: sala widowiskowa Pałacu. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 660 448 499, p.cywinska-gacka@palac.bydgoszcz.pl. 15.12.2021, godz. 10.30 „Rozmowy o tym, co ważne: samotność”. Spotkanie i dyskusja z mgr Gretą Haraś. Miejsce: sala widowiskowa Pałacu. 15.12.2021, godz. 16.30 „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych zatytułowane „Komunikacja bez przemocy – czyli o rozmowach, które budują relacje”. Podczas warsztatów rodzice poznają i nauczą się stosować techniki skutecznego porozumiewania się. Zajęcia poprowadzi psycholog Greta Haraś. Przewidywany czas

spotkania – ok. 2 godzin dydaktycznych. Warsztaty odbędą się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams. Udział bezpłatny. Zgłoszenia do 13.12, do godz. 12.00, prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej (e-mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310). Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko rodzica/opiekuna; nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko; adres e-mail, na który zostanie wysłany link do spotkania. 17.12.2021, godz. 17.00 Finał cyklicznej akcji „Listy do Świętego Mikołaja” – organizowanej przez Pałac Młodzieży wspólnie z uczniami i nauczycielami VIII LO w Bydgoszczy. Od wielu już lat w grudniu młodzież z „ósemki” staje się pomocnikami Świętego Mikołaja – odpowiada na listy i przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci z Klubu Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek”. Akcję kończy wspólna impreza połączona z kolędowaniem i wręczaniem prezentów. Miejsce: sala widowiskowa Pałacu. Informacje: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, tel. 52 321 00 81

DKF Niespodzianka w Pałacu Młodzieży zaprasza na filmowe seanse w grudniu

Czwartek 2 grudnia, godz. 19.00

Aida, reż. Jasmila Žbanić, Bośnia i Hercegowina, Polska, Francja i in., 2020, 104 min Czwartek 9 grudnia, godz. 19.00

Annette, reż. Leos Carax, USA, Francja i in., 2021, 139 min Czwartek 16 grudnia, godz. 19.00

Weselny toast, reż. Laurent Tirard, Francja, Belgia, 2020, 87 min

Czwartek 23 grudnia, godz. 19.00

Wszystko zostaje w rodzinie, reż. Daniele Luchetti, Włochy, 2020, 100 min Kontakt: Dominik Wierski, tel. 52 321 00 81 wew. 317. Bilety i karnety do nabycia w portierni Pałacu przed seansem. Cena biletu normalnego: 10 zł. Cena biletu ulgowego (młodzież ucząca się powyżej 16. roku życia, emeryci, osoby niepełnosprawne): 7 zł. Cena karnetu: 30 zł. Cena karnetu ulgowego (młodzież ucząca się powyżej 16. roku życia, emeryci, osoby niepełnosprawne): 20 zł. inf. Dominik Wierski

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 17


3.12.2021, piątek, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK, wstęp wolny. Zapraszają KPCK oraz Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Spotkanie z redaktorami i autorami zbioru studiów pt. „Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny”

Każdy z uczestników będzie miał szansę zrobienia z masy solnej własnego świątecznego anioła, który odpowiednio wprawiony w ruch rękami swojego twórcy będzie mógł zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy. Uczestnicy przynoszą ze sobą maseczki, luźny strój, miękkie zamienne obuwie oraz wodę do picia. 10.12.2021, piątek, godz. 9.00, Salon Hoffman KPCK. Koszt: 7 zł./os., płatne w dniu wydarzenia w siedzibie KPCK. Zapisy prosimy kierować na adres: artystyczny@kpck.pl

Warsztaty teatralne z cyklu „LEKcja w teatrze”

2.12.2021, czwartek, godz. 17.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6, wstęp wolny. Wystawa czynna do 21 stycznia 2022 roku

Cykl warsztatowych, teatralnych spotkań dla grup zorganizowanych w wieku 5–15 lat. W czasie warsztatów uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania na scenie wigilijnych etiud oraz zmierzenia się z szeregiem podstawowych zadań aktorskich. W nagrodę uczestnicy zobaczą minispektakl lalkowy na motywach baśni Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Zespół warsztatowy nie powinien przekroczyć 25 uczestników + max. 2 opiekunów. W zależności od kolejności zgłoszeń, zapisujemy grupę pierwszą chętną i, dostosowując się do ram wiekowych dzieci lub młodzieży, realizujemy program zajęć. Uczestnicy przynoszą ze sobą maseczki, luźny strój, miękkie zamienne obuwie oraz wodę do picia.

W cyklu „Piękna nasza Polska cała”: wernisaż wystawy „W harmonii z tradycją”

10.12.2021, piątek, godz. 17.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 7 zł./os. do nabycia w siedzibie KPCK

W książce znalazło się 12 tekstów autorstwa: Arkadiusza Kalińskiego, Andrzeja Borsuka, Ryszarda Chodyny, Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej, Bartłomieja Bromberka, Adama Koseckiego, Tomasza Sypniewskiego oraz pracowników UKW – Zbigniewa Zyglewskiego, Wojciecha Tomasika, Katarzyny Grysińskiej-Jarmuły, Sławomira Kamosińskiego i Agnieszki Wysockiej. Zróżnicowane podejście do nakreślonej w książce tematyki (techniczne, społeczne, gospodarcze, artystyczne, historyczne) pozwala spojrzeć „świeżym okiem” na kilka aspektów przemysłu bydgoskiego, utrwalonych w życiu miasta dawniej i dzisiaj. Publikacja zostanie udostępniona również w wersji elektronicznej w bibliotekach cyfrowych.

Po wielu ekscytujących podróżach po kraju wróciliśmy do domu, na rodzinne Kujawy. Pretekstem do tego stał się jubileusz 40-lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych we Włocławku, zorganizowany wspólnie z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Przygotowana w muzeum wystawa miała charakter retrospektywny, a prezentowane prace autorstwa członków oddziału włocławskiego STL, z zakresu hafciarstwa, koronkarstwa, rzeźbiarstwa, malarstwa, zdobnictwa wnętrz, garncarstwa, kowalstwa, plecionkarstwa i zabawkarstwa, pochodziły ze zbiorów muzeum i w niewielkiej części kolekcji prywatnych. Nieznacznie zmodyfikowaną pod kątem naszych możliwości wystawienniczych ekspozycję będą Państwo mogli podziwiać w Salonie Hoffman.

18 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

7.12.2021, wtorek, godz. 16.00, Salon Hoffman KPCK. Koszt: 7 zł/os., płatne w dniu wydarzenia w siedzibie KPCK. Zapisy prosimy kierować na adres: artystyczny@kpck.pl

Warsztaty umuzykalniające z cyklu „Hej! Maluszku, nadstaw uszka!”

„Były sobie Włochatki”: „Barszcz z uszkami” – spektakl edukacyjny, familijny, dla dzieci młodszych

Bohaterami zdarzenia są lalki-włochatki, mieszkańcy KPCK-owego strychu. 16.12.2021, czwartek, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK, wstęp wolny

LIV Spotkanie z Historią u Hoffmana: „Szkolnictwo w Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego”

Warsztaty oparte są na autorskim poradnictwie metodycznym ukazującym się pod tym samym tytułem. W ramach zajęć: śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, ćwiczenia arteterapeutyczne, ćwiczenia rytmiczne, tworzenie domowych instrumentów. 7.12.2021, wtorek, godz. 17.00, Salon Hoffman KPCK. Koszt: 7 zł/os., płatne w dniu wydarzenia w siedzibie KPCK. Zapisy prosimy kierować na adres: artystyczny@kpck.pl

Warsztaty teatralne z cyklu „Siała baba mak”: „W świątecznym klimacie”

Wykład dr. Radosława Michny poświęcony dziejom bydgoskiej edukacji publicznej w tamtych czasach.


17.12.2021, piątek, godz. 17.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 10 zł./os., do nabycia w siedzibie KPCK

Spektakl „Królowa śniegu” w wykonaniu grupy teatralnej Młynek do kawy

Spektakl familijny na motywach baśni Andersena pt. „Królowa śniegu” w wykonaniu grupy teatralnej z KPCK w Bydgoszczy.

Ponadto w grudniu: 112. numer „Kwartalnika Artystycznego” W 4/2021 numerze „Kwartalnika” m.in.: poemat Claude’a Estebana w tłumaczeniu Krystyny Rodowskiej, rozmowa Marka Kędzierskiego z tłumaczką i jego esej o poecie, druga część szkicu „Miłosz wileński” autorstwa i ze zdjęciami Renaty Gorczyńskiej, fragment tragedii Shakespeare’a w przekładzie Antoniego Libery, wiersze: Lawrence’a Ferlinghettiego w przekładzie Andrzeja Szuby, Jaana Kaplinskiego w przekładzie Joanny Zach, Sarah Kirsch w przekładzie Leszka Szarugi, a także ks. Janusza Adama Kobierskiego i Roberta Papieskiego, proza Stefana Chwina i Krzysztofa Lisowskiego, Varia, a w Recenzjach i Notach o książkach omówienia najważniejszych książek kwartału.

Emanuel Kaja, Ilussion of landcape, akryl

Autor kilku wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych. W 2010 uczestniczył w wystawie zbiorowej z Davidem Freudem, synem Luciana Freuda. W 2017 został zaproszony do wzięcia udziału w wystawie zbiorowej obrazów Luciana Freuda, jego rodziny i przyjaciół. Wystawa odbyła się w muzeum w Worthing (UK). inf. Jacek Soliński

„Dziadek do orzechów” – audiobook w odcinkach W każdą grudniową środę zapraszamy do wysłuchania świątecznego audiobooka w odcinkach. Tym razem przedstawimy wam klasykę świątecznych opowieści. „Dziadka do orzechów” E.T.A Hoffmana przeczyta Marta Haliniak. Ilustruje Daria Wojnicka. inf. Jędrzej Kubiak

Galeria Autorska Jan Kaja i Jacek Soliński 9.12.2021, wtorek, godz. 18.00, ul. Chocimska 5, tel. 608 596 314

„(nawiasem) Mówiąc” – spotkanie poetyckie z Mariuszem Stoppelem

Galeria Sztuki NEXT 3.12.2021, piątek, godz. 19.00

Świąteczna Aukcja Sztuki Aukcja młotkowa w siedzibie DOMU AUKCYJNEGO NEXT – Aukcje Sztuki przy ul. Poznańskiej 31 w Bydgoszczy. Zapraszamy Państwa do osobistego udziału w aukcji. Katalog zawiera 76 obiektów: malarstwo, grafikę, rysunek i rzeźbę. Wystawiono na sprzedaż dzieła utalentowanych i poszukiwanych artystów polskich oraz kilku debiutujących z bardzo dużym potencjałem twórczym.

WYSTAWA poprzedzająca aukcję rozpoczyna się w piątek 26 listopada 2021 r. w siedzibie DOMU AUKCYJNEGO NEXT – Aukcje Sztuki przy ul. Poznańskiej 31 w Bydgoszczy. Przyjmujemy ZLECENIA CHĘCI KUPNA w trzech opcjach: „Limit ceny”, „Licytacja przez telefon”, „Limit ceny a powyżej dzwonić!”. Dodatkowo aukcja ulokowana jest na platformie licytacyjnej OneBid i Artinfo. TRANSMISJA z przebiegu licytacji dostępna będzie w dniu 3.12.2021 o godz. 19.00. Kontakt, pomoc: tel.: 509 351 515, e-mail: info@galerianext.pl www.galerianext.pl

Kwietny ogród muzyczny

11.12.2021, czwartek, godz. 19.00, Pracownia Foto Art, ul. Gdańska 42

czytanie tekstów: Alicja Mozga i Roma Warmus Mariusz Robert Stoppel (ur. w 1969 r. w Bydgoszczy) z wykształcenia jest polonistą. Pracuje w MDK nr 1 w Bydgoszczy jako trener gry w szachy. Wydał m.in. następujące zbiory wierszy: Zabawa w chowanego (2008), Zapach kobiety (2011), The presja (2015), Wypisy z rodzinnego diariusza (2017) i Nawias (2018).

Emilian Rosiak, Justyna Jułga: „Kwietny ogród muzyczny”. Koncert muzyki jazzowej połączony z wernisażem wystawy

9.12.2021, wtorek, godz. 18.00

„Na opak” – otwarcie wystawy malarstwa Emanuela Kaji Emanuel Kaja (ur. w 1978 r. w Bydgoszczy, zamieszkały na stałe w Wielkiej Brytanii), absolwent Wydziału Malarstwa Uniwersytetu w Brighton (University of Brighton School of Arts and Communication, MA Fine Art). Zajmuje się instalacją i malarstwem abstrakcyjnym.

Tomasz Masionek, Kopuła, 2021, olej na płótnie, 110×80 cm

Olimpia Dobosz, Connection, 2021, olej, szlagmetal na płótnie, 100×80 cm

Justyna Jułga – malarka, fotograf, nauczyciel sztuk wizualnych, organizatorka koncertów i ekspozycji. Muzycy zabiorą publiczność w malowniczą podróż od Nowego Orleanu z dixielandowymi rytmami, przez ognistą Hiszpanię Chicka Corei, aż po cygański charakter węgierskich tańców. Każdy z muzyków będzie prezentował swoją własną wypowiedź muzyczną poprzez wykonywane improwizacje. W skład zespołu wchodzić będą: Emilian Rosiak – wiolonczela, fortepian, Jakub Przyborowski – saksofon, Michał Bobak – wibrafon, perkusja oraz Jan Kulpa – kontrabas, gitara basowa.

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 19


adria-art.pl 4.12.2021, godz. 20.00, Fabryka Lloyda

Król – „Dziękuję”

Błażej Król po krótkiej przerwie powraca z nową płytą. Album „Dziękuję” to psychodeliczna laurka dla fanów artysty. Jeszcze lepszym prezentem będzie jednak długo wyczekiwana trasa koncertowa!

Błażej Król to jeden z najzdolniejszych muzyków i tekściarzy młodego pokolenia. Od 2014 roku regularnie wydaje albumy, które najpierw zapewniły mu ważną pozycję na scenie alternatywnej, a teraz przynoszą kolejne nagrody i zapewniają licznych fanów. Przełomem była dla niego płyta „Przewijanie na podglądzie”, za którą został nagrodzony „Mateuszem Trójki”. Za kolejną płytę – „Nieumiarkowania” – Król otrzymał Paszport „Polityki” i Fryderyka. Jesienią 2019 roku słuchacze pokochali utwór „Te smaki i zapachy” – singiel przez sześć tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu Listy Przebojów Trójki. W 2020 roku Błażej Król, wspólnie z Darią Zawiałow i Igo, kierował orkiestrą Męskiego Grania. Dzięki temu projektowi muzyk dotarł do znacznie szerszej publiczności. Po rocznej przerwie Król wraca z szóstym solowym albumem – „Dziękuję”. To płyta pełna różnorodnych muzycznych fascynacji i lirycznych niedopowiedzeń. „Dziękuję” Król określa „psychodeliczną laurką dla swoich fanów”. Krążek składa się z aż 18 utworów, a wszystkie mają potencjał, żeby stać się przebojami. Jak będą brzmieć na żywo? Okaże się podczas trasy koncertowej, którą artysta zaplanował na lato. Bilety w cenie: 65/75 zł. Sprzedaż: https://bilety.adria-art.pl/event/view/id/168609. 8.12.2021, godz. 19.00, Filharmonia Pomorska

J. Cygan w koncercie „Odnawiam Dusze”. Gościnnie: G. Markowski, J. Wójcicki i inni 20 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

„Muzyka to jest życie, to są emocje, to jest miłość!” – mówi Jacek Cygan, zapraszając na wyjątkowy cykl koncertów zatytułowany „Odnawiam dusze”. Czas wyruszyć w niezwykłą podróż przez piosenki jednego z czołowych polskich autorów. Artysta obiecuje odkrywanie tajemnic zaszytych w jego tekstach, śmiech oraz łzy wzruszenia, a wszystko to w doskonałej oprawie muzycznej i w wykonaniu wokalistek i wokalistów, którzy o piosenkach J. Cygana wiedzą chyba wszystko. „Artyści przemierzają setki kilometrów, by ODNAWIAĆ DUSZE, a ja wierzę, że podczas naszych spotkań z publicznością dzieje się to ze wzajemnością!” – opowiada J. Cygan. Na koncertach nie zabraknie największych przebojów w wykonaniu m.in. Jacka Wójcickiego, Beaty Rybotyckiej, Grzegorza Markowskiego i in. Zadbają o nasze dusze w Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu. Odpłyńmy wspólnie w świat piosenek J. Cygana i dajmy ponieść się dźwiękom towarzyszącego artystom Kameleon Quintet pk. Radosława Labahuy. Bilety w cenie: 70 / 100 / 120 / 150 zł. Sprzedaż: https://bilety.adria-art.pl/event/view/id/192714. 19.12.2021, godz. 18.00, HSW Immobile Łuczniczka

Lady Pank – „LP40”

Koncerty Lady Pank w ramach urodzinowej trasy „LP40” to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów zespołu. Będzie okazja, by poszaleć przy największych hitach legendarnej grupy. Lady Pank to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki. W tym roku muzycy obchodzą jubileusz 40-lecia działalności. Okrągłe urodziny Lady Pank nie mogą odbyć się bez premiery płyty i trasy koncertowej. W końcu to właśnie ze spektakularnych, wypełnionych największymi przebojami koncertów słynie zespół Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Od premiery ostatniego albumu Lady Pank – „Miłość i władza” – minęło pięć lat. Świat w tym czasie stanął na głowie. Dziś nic, co jeszcze niedawno wydawało nam się normalne, nie jest oczywiste. Wyjście do klubu czy na koncert stało się luksusem – i właśnie tego luksusowego towaru Lady Pank chce dostarczyć fanom jak najwięcej. Trasa koncertowa – nazwana tak samo jak nowy album, czyli „LP40” – potrwa do końca roku 2022. Muzycy Lady Pank są w świetnej formie, co udowodnili podczas letniej trasy koncertowej „Strach się bać” oraz w trakcie jubileuszu wydania swojej pierwszej płyty – „LP1”. Fani grupy wiedzą, że na koncertach mogą się spodziewać największych muzycznych emocji. Na swoje 40. urodziny zespół przygotował mnóstwo niespodzianek, którymi zaskoczą nawet swoich najwierniejszych słuchaczy. Nie zabraknie największych przebojów z czterech dekad działalności ani utworów z najnowszej płyty, w niespotykanej dotąd oprawie. Będzie hucznie, przebojowo, ale i sentymentalnie. W końcu na muzyce Lady Pank wychowały się już trzy pokolenia słuchaczy. I co najważniejsze – będzie bezpiecznie! Bilety w cenie: 79 / 99 / 129 zł. Sprzedaż: https://bilety.adria-art.pl/event/view/id/167628. 19.12.2021, godz. 19.00, Filharmonia Pomorska

Kolędowanie z Enejem

W 2021 roku usłyszymy zespół Enej podczas wyjątkowych zimowych koncertów. Grupa zaprezentuje unikalne aranżacje polskich i ukraińskich kolęd i pastorałek. Zbiór tradycyjnych utworów w językach polskim i ukraińskim został wydany przez zespół Enej pod nazwą „Kolędy pod wspólnym niebem”. To płyta, która wyjątkowo wyraziście ukazuje charakter znanych wszystkim melodii. Zimowe koncerty pt. „Kolędowanie z Enejem” wypływają z wielokulturowej przystani zespołu i niosą dobrą nowinę całemu światu. Te utwory są jak pasterska pieśń rozświetlana blaskiem ognisk. Pieśń, która nie zważa na granice, podróżując pod należącym do wszystkich wspólnym niebem. A mówiąc prościej – koncert zespołu Enej z kolędami to ciepły, rodzinny czas, pełen spokoju i harmonii. Niezależnie od tego, czy dla państwa okres świąteczny jest religijnym obrzędem, czy po prostu rodzinnym spotkaniem – warto wybrać się na „Kolędowanie z Enejem”. Piękne, wyjątkowe kolędy w bogatych aranżacjach to po prostu cudowny, ciepły wieczór, którego każdy potrzebuje. Bilety w cenie: 80 / 110 / 140 zł. Sprzedaż: https://adria-art.pl/wydarzenia/1402/koncert-koledowanie-z-enejem. inf. Anna Wiącek-Fręś


21.12.2021, wtorek, godz. 17.00 Nadszedł świąteczny czas, niech bawi się tańczy każdy z nas – taneczny koncert świąteczny.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy 4.12.2021, sobota, godz. 9.00 Szachowy turniej mikołajkowy. Wewnętrzna impreza Działu Szachowego, podczas której starsi i młodsi miłośnicy królewskiej gry będą mogli rywalizować ze sobą w mikołajkowej atmosferze. 7.12.2021, wtorek, godz. 10.00 XXIV Muzyczna Jesień. Finał konkursu tylko dla zaproszonych laureatów i w obostrzeniach epidemicznych obowiązujących w danym dniu. 8.12.2021, środa Warcabowy Turniej Mikołajkowy 9.12.2021, czwartek, godz. 10.30 Mikołajki w Klubie Przedszkolaka. Spotkanie naszych „maluchów” z prawdziwym Mikołajem, który nie tylko przynosi prezenty, ale i bardzo chętnie bawi się ze wszystkimi dziećmi. Razem z rodzicami dzieci wykonają kartki i ozdoby bożonarodzeniowe na wystawę świąteczną. Ponadto przygotują dla Mikołaja niespodziankę w postaci piosenek i wierszyków.

9.12.2021, czwartek, godz. 17.00 Mikołajkowy Turniej Tańca 19.12.2021, niedziela, godz. 10.00 IX Mistrzostwa Województwa w warcabach stupolowych 13.12.2021, poniedziałek, godz. 16.30 Koncert świąteczny pracowni muzycznej MDK1 – koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych dla zaproszonych gości. od 15.12.2021 Wystawa pocztówek i ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci uczęszczające na zajęcia do MDK1. 17.12.2021, piątek, godz. 17.00 Taneczny Koncert Świąteczny

22.12.2021, środa, godz. 16.30 Świąteczny Turniej Warcabowy – wewnętrzna impreza Działu warcabowego. 28.12.2021 Mistrzostwa UKS MDK1 „HETMAN” w grze błyskawicznej w szachach – wewnętrzna impreza MDK 1 – turniej szachów błyskawicznych. www.mdk1.bydgoszcz.pl inf. Grażyna Tomasik

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu do 6.12.2021

Zgłoszenia na Przegląd kolęd i pastorałek online Świąteczna pocztówka

IV Festiwal Muzyka w Willi Blumwego 9.12.2021, czwartek, godz. 18.00, sala widowiskowa kina Pomorzanin, ul. Gdańska 10

Emocje: słowo i dźwięk

Zbigniew Zamachowski, recytacja Herbert Piano Trio: Bartłomiej Wezner, fortepian Joanna Kreft, skrzypce Dominik Płociński, wiolonczela oraz Jan Wezner, perkusja W programie: Dobrzyński/Herbert – Beethoven/Szekspir – Janiak/Lem* Zbigniew Zamachowski – aktor filmowy i teatralny, autor muzyki i tekstów piosenek – artysta wszechstronny. Powstałe jesienią 2013 roku Herbert Piano Trio jako patrona przyjęło postać wielkiego polskiego poety Zbigniewa Herberta. Debiut Tria miał miejsce w studiu koncertowym Polskiego Radia w Katowicach w 2014 roku i niedługo potem zespół rozpoczął współpracę z Fundacją im. Zbigniewa Herberta w Warszawie. Jan Wezner to bsolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie perkusji prof. Grzegorza Jurczyka oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w klasie perkusji jazzowej dr. Adama Buczka. Obecnie zatrudniony na stanowisku nauczyciela gry na perkusji w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Głuchołazach oraz Prudniku.

Szczegółowy regulamin: www.woak.torun.pl. 11–12 grudnia 2021

To nas kręci! – warsztaty filmowe dla średniozaawansowanych

Warsztaty poprowadzą: Grzegorz Kaźmierski i Wojciech Budny. Cena: 150 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 3 grudnia. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 11–12 grudnia 2021

Warsztaty Muzykoterapia Zajęcia poprowadzą: dr Lucyna Matuszak i Erwin Regosz. Cena: 150 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 3 grudnia. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 15.12.2021, godz. 17.00

Bilety w cenie 30 zł (normalny), 20 zł (ulgowy) dostępne na stronie: kinopomorzanin.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie kina Pomorzanin. Koncert będzie rejestrowany i retransmitowany w Polskim Radiu PiK, w audycji „Salon klasyczny”. Koncert będzie transmitowany na kanale YouTube Fundacji im. Piotra Orawskiego oraz na Facebooku: @muzykawwilliblumwego. inf. Agata Szpadzińska

Andrzej Maziec – fotograf społecznie zaangażowany – multimedialny wykład z cyklu Sztuka fotografii Multimedialny wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. www.woak.torun.pl inf. Kamil Hoffmann

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 21


Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1.12.2021, poniedziałek, godz. 17.00, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12–14 – wernisaż wystawa czynna do 31 stycznia 2022

Laureaci Międzynarodowego Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego (ubiegłe edycje)

Wystawa prezentuje grafiki nagrodzone i wyróżnione we wcześniejszych edycjach Międzynarodowego Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego organizowanych przez Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Konkurs ten przeprowadzany jest od 2010 roku, na czerwiec przyszłego roku zaplanowane jest V Triennale, stąd pomysł uświetnienia tego małego jubileuszu wystawą przypominającą autorów uhonorowanych nagrodami w minionych latach. Ich prace były oceniane przez profesjonalne jury, złożone z artystów grafików, pedagogów wyższych uczelni z kraju i zagranicy. Ciekawi nas, wieloletnich organizatorów, możliwość ponownego obejrzenia grafik międzynarodowych laureatów z perspektywy czasu i skonfrontowania ich różnych postaw twórczych. Intencją organizacji każdego z Triennale jest popularyzacja klasycznych technik grafiki warsztatowej w oparciu o dorobek artystyczny, przede wszystkim graficzny, patrona naszej szkoły.

Tradycją jest, że w każdej edycji naszego Triennale proponujemy tematy zaangażowane społecznie i odnoszące się do problemów związanych z codziennością, zagadnieniami środowiskowymi i politycznymi. Nakłaniamy autorów chcących przysłać swoje prace, by w realizacjach odzwierciedlali przede wszystkim to, co ich inspiruje, wzbudza zainteresowanie, wywołuje emocje. Nasze Triennale to konkurs graficzny skierowany nie tylko do uczniów liceów plastycznych, ale także do młodzieży pozostałych szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych, uczestników zajęć plastycznych domów kultury realizujących swoje talenty plastyczne w technikach graficznych opartych na powielaniu z matryc. Zależy nam również, aby poprzez kontynuację konkursu graficznego promować twórczość uzdolnionej artystycznie młodzieży. Kuratorzy wystawy: Ewa Gordon, Jarosław Nowak

Alicja Trzcińska, serigrafia, Zespół Szkół Plastycznych, Bydgoszcz

Ivan Jančo, linoryt, Stredna Umelecka Skola, Trenczyn, Słowacja

22 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

Michał Wilamowski, intaglio, Zespół Szkół Plastycznych, Bydgoszcz


Agata Köhlerovâ, akwaforta, Stredni umelecka skola a Zakladni umelecka skola, AVE ART Ostrava, Czechy

Zofia Roszkowska, litografia, Liceum Plastyczne, Supraśl

10.12.2021 – Bydgoszcz, połowa grudnia 2021 – Toruń

Szopki Bożonarodzeniowe w Bydgoszczy i Toruniu

Jak co roku w Bydgoszczy przy Starym Rynku pojawi się Szopka Bożonarodzeniowa wykonana przez uczniów bydgoskiego plastyka pod kierunkiem rzeźbiarza Lecha Kasprzykowskiego. 17, 18, 19 grudnia 2021, godz. 12.00–21.00

Katerina Turkovâ, litografia, Stredni umeleckoprumuslova skola, Uherske Hradiste, Czechy

Jarmark Świąteczny w Bydgoszczy Podczas jarmarku swoje prace pokażą uczniowie bydgoskiego plastyka, m.in.: malarstwo, rysunek, grafika czy ceramika. Cały dochód ze sprzedaży przekazany będzie na stypendium Św. Mikołaja dla uczniów szkoły, całość koordynowana jest przez nauczyciela rysunku i malarstwa Annę Drejas.

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 23


czali melodie z krajów, w których się osiedlali. W ich muzyce pobrzmiewają melodie zarówno polskie, rosyjskie, krymskotatarskie czy ukraińskie. Koncert jest pierwszą w historii monografią pieśni karaimskich ukazującą tę muzykę w rozległym kontekście kulturowym.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 1.12.2021, godz. 19.00, sala kinowo-widowiskowa MCK bilety w przedsprzedaży: 30 zł, w dniu koncertu: 35 zł. Na koncercie obowiązują maseczki ochronne

Karolina Cicha & Spółka: Karaimska Mapa Muzyczna – koncert 1 grudnia zapraszamy na koncert do Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Karolina Cicha wraz ze Spółką zabiorą nas w muzyczną podróż po miejscach związanych z kulturą karaimską. Karolina Cicha – śpiew, akordeon, klawisze Patrycja Betley – instrumenty perkusyjne, śpiew Olena Jeremenko – skrzypce, kemancze, śpiew Mateusz Szemraj – cymbały, saz, oud, mandola Historia Karaimów na ziemiach naszego kraju liczy ponad sześćset lat. Karaimi przez wieki funkcjonowali na styku kultur i alfabetów, byli więc najczęściej tłumaczami w kontaktach królów polskich z Imperium Osmańskim. Język karaimski jest spokrewniony z tatarskim czy tureckim (pochodzącymi z muzułmańskiego kręgu kulturowego), natomiast religia wywodzi się z judaizmu (językiem liturgicznym jest hebrajski, a Świętą Księgą – „Tora”). To niezwykle ciekawa mniejszość, która dzięki pasji zgłębiania wiedzy do dziś zachowała swój język, religię, pieśni i świadomość własnej kultury. Muzyka karaimska ma cechy kosmopolityczne. Karaimi oprócz tworzenia własnych pieśni często poży-

2.12.2021, wtorek, godz. 19.45, Szpulka Art Cafe MCK, ul. Marcinkowskiego 12–14, bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie MCK

„Klub Bydgoskich Muzyków”: Leonard Luther

Spotkanie z wyjątkową muzyczną rodziną, które będzie inauguracją nowego cyklu spotkań artystycznych, przygotowanych we współpracy z Miejskim Centrum Kultury i Szpulka Art Cafe. W odróżnieniu od koncertów „Bydgoscy muzycy w hołdzie”, które zdążyliście Państwo już poznać i pokochać, „Klub Bydgoskich Muzyków” będzie miał charakter bardziej kameralny. 5.12.2021, piątek, godz. 19.00, ul. Marcinkowskiego 12–14. Bilety w kasie MCK i na bilety24.pl: 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu spektaklu

Spektakl improwizowany wymyWammy + warsztatowicze – tym razem na krótko!

Gramy ostatni spektakl w tym roku! Nie same! Cudownym prezentem będą warsztatowcze. Nasze wspaniałe druhy są po intensywnym treningu impro. Zawojują scenę Miejskiego Centrum Kultury. Musi być na bogato! Tym razem

zagramy krótkie gry, które są bardzo dynamiczne i bardzo śmieszne. Was też potrzebujemy! Będziecie dostarczać sugestii do scen. Spektakl improwizowany to unikatowy pokaz, który jest tworzony na oczach widza. Nie posiada scenariusza i nigdy się nie powtórzy. 9.12.2021, wtorek, godz. 20.00, bilety: 85 zł, na biletyna.pl

35 lat Voo Voo

21 kwietnia, w dniu urodzin lidera Voo Voo Wojciecha Waglewskiego, ukazała się jubileuszowa kompilacja pt. „Nabroiło się (1986–2021)”, zawierająca autorski wybór 35 utworów podsumowujący dotychczasową, 35-letnią działalność zespołu. Płyta doskonale oddaje fenomen Voo Voo – zespołu, który wymyka się łatwym definicjom. Twórczość grupy i jej lidera wciąż ewoluuje, zmienia swój charakter, nieustannie zaskakując fanów. Na swoim koncie mają niezliczoną ilość koncertów, ponad 40 albumów oraz współpracę z artystami światowego formatu. Na krajowej scenie Voo Voo nagrywało i występowało m.in. z Tomaszem Stańką, Urszulą Dudziak, Leszkiem Możdżerem, Anną Marią Jopek, Katarzyną Nosowską, zespołem Mazowsze, wybitną mezzosopranistką Małgorzatą Walewską. Trudno o zespół z równie imponującym dorobkiem i równie szerokimi horyzontami muzycznymi. 11.12.2021, godz. 8.15, dworzec PKP

Kultura na świeżym. Wyprawy kobiece vol. 3: Cekcyn Moi drodzy. W grudniu odkładamy rowery i wkładamy wygodne buty i ciepłe skarpetki, by ruszyć na wyprawę pieszą. Tym razem spotykamy się na dworcu PKP o godz. 8.15, by o 8.30 ruszyć pociągiem do Cekcyna (dojedziemy o 9.30). Tak, wiem, że była umowa, że spotykamy się o 11, ale przez to, że w grudniu szybko robi się ciemno, musimy zrobić wyjątek od tej reguły. Mam nadzieję, że wstaniecie, bo warto. Obejdziemy bowiem Jezioro Cekcyńskie Wielkie. Przejdziemy przez Hutę, Szumiącą i dalej wzdłuż jeziora wrócimy do Cekcyna. Pociągiem wrócimy do Bydgoszczy. Trasa wyniesie maksymalnie 18 kilometrów. Pociąg powrotny mamy o 15.15 i o godz. 16.26 będziemy w Bydgoszczy. Zabrać: dużo jedzenia, dużo picia, ciepłe ubranie na cebulę. Kto się chce kąpać, bardzo proszę. Do zobaczenia! 12.12.2021, godz. 5.10, dworzec PKP

Kultura na świeżym vol. 96: Z Tucholi do Świekatowa przez Świt Kochani. Nie zwariowałam. Nie da się wyjechać później i przejść „za jasnego” spaceru, który dla Was przygotowałam. Mamy pociąg o 5.27 i musimy nim pojechać. Ale warto. Jedziemy do Tucholi i stamtąd przejdziemy się do Świekatowa. Przejdziemy! Więc nie zabierajcie rowerów. Do marca będziemy „z Kulturą” wędrować. Trasa liczy 30 km. Idziemy przez Świt, Piłę-Młyn i Lubiewo. Tak mniej więcej. Pociąg ze Świekatowa mamy o 15.49 i w Bydgoszczy będziemy o 16.21. Ubierzcie się ciepło, weźcie wygodne buty, jedzenie i picie. I czołówki. To będzie wspaniała wyprawa i naprawdę warto wstać. Karolina Cicha & Spółka, fot. Piotr Spigiel

24 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1


12.12.2021, piątek, godz. 18.00, ul. Marcinkowskiego 12–14. Bilety: 25 zł, w dniu spektaklu 30 zł

„LA DISTANCIA” – spektakl muzyczno-taneczny

Od 2009 roku swoją twórczość publikuje w internecie. Do tej pory na kanałach YouTube CeZik i KlejNuty opublikował kilkadziesiąt filmów. Łącznie materiały CeZika doczekały się ponad 140 mln odsłon, co sprawia, że jest jednym z najpopularniejszych polskich twórców działających w sieci. 16.12.2021, wtorek, godz. 19.45, Szpulka Art Cafe MCK, ul. Marcinkowskiego 12–14, bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie MCK

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

„Klub Bydgoskich Muzyków” – odsłona świąteczna

5.12.2021, niedziela, godz. 12.00, zgłoszenia: recepcja@palaceostromecko.pl. Wstęp: 10 zł od osoby

19.12.2021, godz. 16.00 i 18.30, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety do nabycia w kasie

„Piernikowe mikołajki w Pałacu Ostromecko”

Koncert Bożonarodzeniowy „Nadziei czas”

Odległość, dystans, przestrzeń dzieląca kultury, ludzi, przedmioty, myśli, społeczne wizje, uczucia. Popularne w dobie czasu pandemii określenie „dystans społeczny” staje się pewnego rodzaju filozofią bycia. W czasie przymusowej izolacji pojęcie „odległości” zwielokrotnia swoje znaczenie. Występują: Dorota Dzięcioł – taniec, reżyseria Sławomir Dolata – gitara, śpiew Monika Szala – skrzypce Maciej Drapiński – akordeon Dawid Cholewiński – cajón, perkusjonalia cuerpo de baile: Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Kruczkowska, Maria Trzcińska, Ewa Szuda, Magdalena Jaszczyk-Stępowska 13.12.2021, sobota, godz. 18.00. Bilety: 30 zł – dzieci (do 16 lat) / 50 zł – dorośli

NutkoSfera – CeZik dzieciom

Nutkosfera i DrobNutki to projekty pod kierownictwem CeZika. Za tym pseudonimem kryje się Cezary Nowak. Artysta od dziecka (z małymi przerwami) brzdąka, stuka, buczy, huczy i wyje.

Z okazji nadchodzących mikołajek zapraszamy do wspólnej, rodzinnej zabawy z ciastem piernikowym w świątecznie przystrojonych wnętrzach Pałacu Nowego w Ostromecku. Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy szereg atrakcji i niespodzianek.

Ten najbardziej magiczny czas w roku spędzimy przy dźwiękach tradycyjnych kolęd i pastorałek w wykonaniu tancerzy i chórzystów Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” oraz kapeli ludowej zespołu. W tym roku „Płomienie” zaplanowały dla Państwa opowieść łączącą w sobie wymiar radości z narodzenia Pańskiego, jak i melancholię czasu przemijania. Do bożonarodzeniowej krainy przenikniętej tradycją i folklorem przeniesiemy się w tym roku w sposób szczególny, na południe Polski, a zatem regionów góralskich. Specjalnie dla Państwa zaprezentują się wszystkie grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie”, które wypełnią ten świąteczny czas swoim śpiewem, tańcem i radością. Wśród gwaru kilkudziesięciu artystów występujących na scenie Miejskiego Centrum Kultury, wspólnie wyśpiewamy radosne „Gloria”, tak aby „znów wstąpiła w nas nadzieja”. Tegoroczna muzyczna narracja zespołu to utwory pochodzące zarówno z ostatniej płyty Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” – „Kolędy światła”, jak i kompozycje nowe, przygotowane specjalnie na tę okazję. Koncert wykonają dla Państwa artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 pod kierownictwem Izabeli Grochowskiej oraz kapela w składzie: Michał Stropa (akordeon), Maciej Drapiński (akordeon), Paulina Krakowian (skrzypce, suka biłgorajska), Michał Kwaśniak (skrzypce), Krzysztof Biernacki (klarnet), Jacek Kwaśniak (perkusjonalia). Przygotowanie wokalne: Katarzyna Nowicka-Rynkiewicz, przygotowanie taneczne: Izabela Grochowska, Katarzyna Nowicka-Rynkiewicz, Beata Rewolińska.

fot. Ezo Oneir

W programie: – spotkanie z Jowitą Woszczyńską, bydgoską mistrzynią świata w dekoracji tortów; – piosenki z korzennym aromatem zespołu Duża Rajska Kawa; – krótka i smakowita opowieść „O piernikowym ludziku, chatce z piernika oraz toruńskich katarzynkach i bydgoskich rurkach”: Anna Kornelia Jędrzejewska; – rodzinne zdobienie pałacowych pierników. Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni Sali Balowej oraz po raz pierwszy we wnętrzu Dawnej Kuchni z oryginalną, ponadstuletnią kuchenką. 15.12.2021, poniedziałek, środa, godz. 18.00, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp wolny

Czwartek jazzowy w Ostromecku

fot. Dominika Król

Wystąpią zespoły wokalne Katedry Jazzu Joanna Zagdańska – śpiew Kamila Abrahamowicz-Szlempo – śpiew Emilia Hamerlik – śpiew Klaudia Kaczyńska – śpiew Krzysztof Iwaneczko – śpiew Michał Szlempo – fortepian, aranżacje Adam Lemańczyk – fortepian, aranżacje Antoni Olszewski – kontrabas Mateusz Krawczyk – perkusja

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 25


w grudniu 2 czwartek

18.00 Truflarze 20.00 Zło nie istnieje

3 piątek

16 czwartek

18.15 Powrót do tamtych dni

12.30 Truflarze 14.30 To była ręka Boga 17.00 Festiwal Prapremier TP Bydgoszcz – Kieślowski.doc (1): Fabryka (1970), Siedem kobiet w różnym wieku (1978), Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas (1972) (bilety: 10 zł)

20.30 Szef roku

17 piątek

4 sobota

16.30 Festiwal Prapremier TP Bydgoszcz – Kieślowski.doc (2): Nie wiem (1976), Szpital (1977), Gadające głowy (1980) (bilety: 10 zł)

18.00 Im dalej w las, tym więcej drzew 20.30 Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

18 sobota

5 niedziela

12.45 Szef roku 15.15 7×Jarmusch – Kawa i papierosy (2003) (bilety: 10 zł)

6 poniedziałek

15.30 Mikołajki w kinie Orzeł – Mikołaj w każdym z nas 2 (bilety: 10 zł)

15.45 Im dalej w las, tym więcej drzew 18.00 Nie patrz w górę 20.45 Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

20 poniedziałek 21 wtorek 22 środa

8 środa

13.15 Szef roku

20.30 To była ręka Boga

10 piątek

20.45 Powrót do tamtych dni

11 sobota

18.15 Nie patrz w górę

15 środa

26 niedziela 27 poniedziałek

13.15 To była ręka Boga 15.45 Nie patrz w górę

16.15 Noc Królów

16.00 Bo we mnie jest sex 18.00 Im dalej w las, tym więcej drzew 17.30 Matki równoległe – PRZEDPREMIEROWO 20.00 Kandydaci śmierci X, XI, XII – premiera + spotkanie (wstęp wolny) 16.15 Bo we mnie jest sex 18.30 Noc Królów 20.30 Matki równoległe – PRZEDPREMIEROWO

28 wtorek

18.15 KMF Mozaika 21.00 Powrót do tamtych dni

13.30 Nie patrz w górę

20.30 Noc Królów

16.15 Powrót do tamtych dni 20.45 Powrót do tamtych dni

14 wtorek

23 czwartek

16.00 Szef roku 18.15 To była ręka Boga

18.15 KMF Mozaika

20.30 Powrót do tamtych dni

15.30 To była ręka Boga 18.00 Szef roku

16.00 Bo we mnie jest sex

18.15 Bo we mnie jest sex

18.15 KMF Mozaika 21.00 Szef roku

18.15 Im dalej w las, tym więcej drzew

20.45 Im dalej w las, tym więcej drzew

20.15 Szef roku

7 wtorek

16.15 Powrót do tamtych dni 20.30 Bo we mnie jest sex

17.00 Mikołajki w kinie Orzeł – Małe Animocje – Gwiazdka Klary Muu (bilety: 10 zł) 18.30 Mikołajki w kinie Orzeł – Świąteczna wyprawa pana Patyka (bilety: 10 zł)

11.00 Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun 13.15 Szef roku

18.15 Szef roku 20.45 7×Jarmusch – Truposz (1995) (bilety: 10 zł)

13.45 Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun 15.45 Szef roku

18.30 Szef roku 20.45 7×Jarmusch – Noc na Ziemi (1991) (bilety: 10 zł)

16.00 Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

15.45 Noc Królów 18.15 KMF Mozaika 20.45 Matki równoległe – PRZEDPREMIEROWO

29 środa

13.15 Noc Królów 15.00 Im dalej w las, tym więcej drzew

18.30 Powrót do tamtych dni

17.30 Matki równoległe – PRZEDPREMIEROWO

20.30 Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

20.00 Wieloryb z Lorino – seans i spotkanie autorskie (bilety: 10 zł)

Bilety na seanse regularnego repertuaru w cenie: normalny 15 zł, ulgowy 12 zł, grupowy (dla 4 osób) 46 zł Bilety na seanse Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Festiwal Prapremier – 10 zł – zob.: wwwfestiwalprapremier.pl 26 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1


To była ręka Boga, reż. Paolo Sorrentino, USA, Włochy, 2021, 130’ Uhonorowany Oscarem® scenarzysta i reżyser Paolo Sorrentino („Boski”, „Wielkie piękno”, „Młody papież”) przedstawia historię młodego Fabietto Schisy, osadzoną w niespokojnym Neapolu lat 80. „To była ręka Boga” to opowieść, w której nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech się mieszają, a splot zaskakujących wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto. Sorrentino powraca do domu, aby opowiedzieć najbardziej osobistą ze swoich historii — osnutą wokół losu, rodziny, sportu, kina, miłości i straty.

nie. Na festiwalu w Valladolid otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera, na festiwalu w Crested Butte Kolorado nagrodę specjalną Jury za odwagę w kręceniu filmów, a na MFF São Paulo nagrodę publiczności dla najlepszego zagranicznego filmu. Żadnej z tych nagród reżyser nie odebrał osobiście, gdyż ma zakaz opuszczania kraju, a swoje filmy kręci nielegalnie. W każdym państwie, gdzie prawo najcięższe występki sankcjonuje karą śmierci, potrzebni są ludzie, którzy ten wyrok wykonają. To właśnie im, mierzącym się z trudnymi do wyobrażenia dylematami, swój film poświęcił Mohammad Rasoulof.

Szef roku, reż. Fernando León de Aranoa, Hiszpania, 2021, 120’

Truflarze, reż. Michael Dweck, Gregory Kershaw, Grecja, USA, Włochy, 2021, 84’

Magiczny, czarujący, pełen ciepła i humoru film o ludziach, którzy znaleźli swój przepis na szczęście – od lat, w lasach włoskiego Piemontu, zbierają razem ze swoimi psami trufle i nie wyobrażają sobie, że mogliby robić cokolwiek innego. Wyprodukowany przez Lucę Guadagnino, reżysera „Tamtych dni, tamtych nocy” wyjątkowy dokument, który zachwycił widzów i krytyków na całym świecie. Po obejrzeniu tego filmu będziecie chcieli rzucić wszystko i wyjechać do Włoch, aby w piemonckich górach zbierać trufle! Carlo, Enrico, Piero i Sergio mieszkają nieopodal Mediolanu, gdzie od lat razem ze swoimi ukochanymi psami szukają rzadkich i drogich trufli Alba. Ten niezwykły rarytas jest przedmiotem pożądania ludzi na całym świecie, którzy gotowi są zapłacić za niego niemal każdą cenę. Okazuje się jednak, że w niektórych miejscach nie wszystko jest na sprzedaż. Dla grupy uroczych włoskich staruszków trufle to nie żyła złota, a przepis na szczęście, które każdego dnia odnajdują na nowo na szlakach piemonckich lasów.

Zło nie istnieje, reż. Mohammad Rasoulof, Iran, Niemcy, Czechy, 2020, 150’ Prześladowany przez irańską władzę reżyser Mohammad Rasoulof wraca w swoim nowym filmie do motywów, które sprowadziły na niego gniew władzy, ograniczającej nie tylko jego artystyczną, ale i obywatelską wolność. Rasoulof tworzy złożoną z cichych dramatów wstrząsającą opowieść, będącą zdecydowanym sprzeciwem wobec kary śmierci. Film zdobył Złotego Niedźwiedzia, Nagrodę Jury Ekumenicznego oraz Nagrodę Gildii Filmowej na 70. MFF w Berli-

Jak daleko posunie się Blanco (Javier Bardem), charyzmatyczny właściciel rodzinnej fabryki, aby otrzymać lokalną nagrodę dla najlepszego biznesu? Presja, by wszystko było idealnie, zderza się z nieprzewidzianymi wybrykami ze strony szukającego zemsty zwolnionego pracownika, cierpiącego na depresję kierownika czy zakochanej stażystki. A to dopiero początek kłopotów! Aby dopiąć swego, wyrachowany „dobry szef” bez skrupułów wtrąca się w życie prywatne swoich pracowników i przekracza wszelkie dopuszczalne granice, nieświadomie uruchamiając wybuchową reakcję łańcuchową prowadzącą do niewyobrażalnych konsekwencji. „Szef Roku” to przenikliwe studium charakterów, a równocześnie przesiąknięta kąśliwym humorem satyra społeczna na środowisko pracy. To trzeci po „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” (oficjalna selekcja festiwalu w Wenecji 2017) i „Poniedziałkach w słońcu” wspólny film wielokrotnie nagradzanego reżysera Fernanda Leóna de Aranoy oraz laureata Oscara© Javiera Bardema. Film jest hiszpańskim kandydatem do Oscara 2022.

7×Jarmusch: Noc na ziemi, reż. Jim Jarmusch, Francja, Japonia, Niemcy, USA, Wielka Brytania, 1991, 129’ 5 taksówek. 5 miast. Jedna noc. Podróż z bohaterami podszytego czarnym humorem, zanurzonego w świetle miejskich latarni i neonów filmu, rozpoczynamy wieczorem w Los Angeles, by podążać przez nocny Nowy Jork, Paryż, Rzym i przywitać blady, zimowy świt w Helsinkach. Kierowców i pasażerów łączy na chwilę szcze-

gólna więź – taksówki to konfesjonały, miejsca, w których nieoczekiwanie przecinają się ścieżki ludzi pochodzących z różnych światów, mających inny status i inne marzenia. Ktoś na chwilę zyskuje wgląd w cudze życie i może je naznaczy, może sam spojrzy na rzeczywistość w nowy sposób. Noc rozmyje kontury rzeczywistości i zmienia perspektywę. Na paryskiej ulicy zdarzy się chwila jasnowidzenia, Rzym w komiczny sposób połączy sacrum i profanum, w Helsinkach przyjdzie otrzeźwienie. Ale to nie miasta były pierwszym wyborem Jima Jarmuscha. Podążał z kamerą tam, gdzie byli aktorzy, z którymi pragnął pracować: Gina Rowlands i Winona Ryder, Armin Mueller-Stahl i Giancarlo Esposito, Isaac de Bankolé i Beatrice Dalle, Roberto Benigni i Paolo Bonacelli, a także znani z filmów Akiego Kaurismäkiego – Matti Pellonpää, Sakari Kuosmanen, Kari Kyösti Väänänen, Tomi Salmela. Scenariusz powstał w ciągu zaledwie Waits. Bilet na pojedynczy seans: 10 zł. Karnet na 7 seansów: 56 zł

7×Jarmusch: Truposz, reż. Jim Jarmusch, USA, 1995, 121’

Psychodeliczny western, w którym młody księgowy (Johnny Depp) dokonuje przypadkowego zabójstwa, stając się tym samym człowiekiem wyjętym spod prawa. W ucieczce pomaga mu tajemniczy Indianin Nikt (Gary Farmer), przekonany, że księgowy William Blake to wielki poeta we własnej osobie. Ich wspólna podróż przeistacza się w oniryczną, egzystencjalną wędrówkę, której celem jest duchowe przebudzenie. Bilet na pojedynczy seans: 10 zł. Karnet na 7 seansów: 56 zł

7×Jarmusch: Kawa i papierosy, reż. Jim Jarmusch, USA, 2003, 95’ 11 etiud przy stolikach z kawą i papierosami. W swoich – często improwizowanych – nowelkach, Jarmusch pozwala spotkać się na chwilę bohaterom, ale i aktorom. Przy kawiarnianych stolikach zatrzymują się na chwilę m.in. Tom Waits i Iggy Pop, Steve Coogan i Alfred Molina, Bill Murray z raperami RZA i GZA, Cate Blan-

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 27


chett z… Cate Blanchett, by pogadać o medycynie alternatywnej, wspólnych przodkach, Elvisie Presley’u, czy latach XX w Paryżu.

Mikołajki w Kinie Orzeł – Mikołaj w każdym z nas 2, reż. Andrea Eckerbom, Norwegia, 2021, 70’

mie, rusza lawina nieprzewidzianych zdarzeń. Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że tato Klary wcale nie jest gotowy do świętowania. Przed domem brakuje choinki, a bombki i lampki kurzą się w kartonach. Do tego pech sprawia, że zostaje on pilnie wezwany do odśnieżania domu sąsiadki, a odcięta droga przejazdowa uniemożliwia powrót. Co robić, gdy do Gwiazdki zostało coraz mniej czasu? Gotowa na wszystko Klara, postanawia wezwać na pomoc świątecznego gnoma. Legenda głosi, że wystarczy miska domowej owsianki, by przekonać go do pracy. Niespodziewanie cała sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i niewiele brakuje, by nadchodzące Święta legły w gruzach! Czy bohaterom uda się poskromić serię niepowodzeń i łakomego gnoma? Gwiazdka Klary Muu to pełna uroku i muzycznych hitów, opowieść o magii świąt i rodzinnym cieple, dzięki którym nawet wywrócona do góry nogami choinka, wydaje się najpiękniejsza.

Mikołajki w Kinie Orzeł – Świąteczne wyprawa pana Patyka, reż. Andreas J. Riiser, Norwegia, 2021, 74’

Malinowskich nie trwa jednak długo. Wszystko przez obsesję Alka, której ten nie potrafi kontrolować. Czy jego bliscy zdołają mu pomóc, zanim będzie za późno?

Nie patrz w górę, reż. Adam McKay, USA, 2021, 145’

Stolarz Andersen i Święty Mikołaj wracają by pomóc małej Elizie w jej wielkiej misji uratowania Świąt Bożego Narodzenia! Historia o małej wiosce jakich wiele. Lecz tutaj dzieje się coś dziwnego – ludzie zaczynają zapominać... Coraz bardziej i bardziej. W tym roku zapomnieli o tym, że zbliżają się Święta. Tylko Eliza jeszcze pamięta i tylko ona może przywrócić mieszkańcom pamięć o tym pięknym, świątecznym czasie każdego roku. Wiek: 6+

Mikołajki w Kinie Orzeł – Małe Animocje – Gwiazdka Klary Muu, reż. Jul på KuToppen, Norwegia, 2020, 65’

Film „Nie patrz w górę” opowiada historię dwójki astronomów, którzy wyruszają w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą. Scenariusz i reżyseria: Adam McKay. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, lecz śniegu jak na lekarstwo. Pan Patyk, ożywiony kijek zachowujący się jak chłopiec – fascynuje się wyprawą na biegun Roalda Amudsena i postanawia powtórzyć ten wyczyn. Kilkuletni Junior rusza w pościg za swoim przyjacielem z drewna. Razem z ojcem odnajdują go, ale wtedy dopada ich nagła zamieć śnieżna. Czy bohaterowie wrócą cali i zdrowi do domu?

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun, reż. Wes Anderson, Niemcy, USA, 2021, 108’

Powrót do tamtych dni, reż. Konrad Aksinowicz, Polska, 2021, 104’

Klara Muu wprost nie może doczekać się świątecznego wyjazdu do taty! Kiedy wydaje się, że nic nie zakłóci wspólnej Gwiazdki na far-

28 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

Jest początek lat dziewięćdziesiątych. Czternastoletni Tomek, mieszka wraz z matką (Weronika Książkiewicz) na jednym z wrocławskich osiedli. Chłopiec, podobnie jak wielu rówieśników, wychowuje się bez ojca, który wyemigrował do USA. Jednak pewnego dnia Alek (Maciej Stuhr) nieoczekiwanie staje w drzwiach rodzinnego mieszkania. Wraz z nim w życiu Tomka pojawiają się: kolorowy telewizor, klocki Lego, buty Nike i wymarzony magnetowid. Szczęście

Nominowany do Oscara® wizjoner kina, Wes Anderson, w filmie KURIER FRANCUSKI przenosi na ekran zbiór opowiadań publikowanych w amerykańskim magazynie ukazującym się w fikcyjnym dwudziestowiecznym mieście we Francji. Po śmierci Arthura Howitzera Juniora, pochodzącego z Kansas, cenionego redaktora po-


pularnego amerykańskiego magazynu „Kurier Francuski”, z siedzibą w Ennui-sur-Blasé we Francji, zespół redakcyjny zbiera się w celu napisania nekrologu. Wspomnienia o Howitzerze składają się na cztery opowieści: „Reporter na rowerze” opisujący podejrzane dzielnice miasta; „Konkretne arcydzieło” o niepoczytalnym malarzu, jego strażniczce i muzie oraz pazernych marszandach; „Poprawki do manifestu” dokumentujące miłość i śmierć na barykadach podczas buntu studenckiego; oraz „Prywatna jadalnia komisarza” – pełna napięcia historia o narkotykach, porwaniach i wyrafinowanej kuchni.

Im dalej w las, tym więcej drzew, reż. Benedek Fliegauf, Węgry, 2021, 112’ Intensywna, pełna emocjonalnych napięć i gęstniejących konfliktów psychodrama. Im dalej w las, tym więcej drzew jest nieoficjalną kontynuacją Gąszczu, debiutu fabularnego Węgra z 2003 roku. Najnowsze dzieło Fliegaufa składa się z siedmiu autonomicznych części, które orbitują wokół kilku motywów: konfliktu pokoleń, komunikacyjnego impasu, rozkładu relacji międzyludzkich czy nieprzepracowanych traum, kładących się cieniem na życiu osobistym bohaterów. Kamera z bardzo bliskiej odległości podpatruje dyskusje i spory członków rodzin lub partnerów, stwarzając z jednej strony wrażenie intymnego obcowania z ich problemami, a z drugiej – narastania atmosfery wzajemnej wrogości, niezrozumienia, rozczarowania. Reżyser umieszcza widza w (nie)wygodnej pozycji podglądacza wkraczającego do mieszkań i zmusza go do konfrontacji z bagażem emocjonalnym, który dźwigają podglądane osoby. Każdą nowelę na wyższy poziom wznoszą aktorzy – profesjonaliści i naturszczycy. Nic więc dziwnego, że jury konkursu głównego na ostatnim Berlinale przyznało Srebrnego Niedźwiedzia debiutującej Lilli Kizlinger.

Bo we mnie jest seks, reż. Katarzyna Klimkiewicz, Polska, 2021, 105’

I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik (Maria Dębska) – zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie. Oto pierwsza seksbomba PRL-u, zwana polską Marilyn Monroe. Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym przedstawicielom władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski), kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL. A przecież największy skandal z jej udziałem dopiero się zacznie… „Bo we mnie jest seks” to ważny fragment z życia Kaliny Jędrusik, o której śmiało można powiedzieć, że jest największą ikoną polskiej popkultury. To historia wzlotów i upadków jej zawrotnej kariery. Wydarzeniom z życia Jędrusik towarzyszy atmosfera szalonej zabawy środowiska ówczesnej śmietanki towarzyskiej. Na ekranie zobaczymy także inne barwne postaci polskiej kultury: Kazimierza Kutza (Borys Szyc), Tadeusza Konwickiego (Paweł Tomaszewski) czy twórców Kabaretu Starszych Panów – Jeremiego Przyborę (Rafał Rutkowski) i Jerzego Wasowskiego (Dariusz Basiński).

Wieloryb z Lorino, reż. Maciej Cuske, Polska, 2019, 59’

Noc królów, reż. Philippe Lacôte, Francja / Kanada / Senegal / Wybrzeże Kości Słoniowej, 2020, 93’ Film-rytuał zapraszający do udziału w ceremonii, w której dramatyczną walkę o władzę wygrywa… poezja. Akcja przenosi nas do dusznego, przeludnionego, kipiącego od napięć labiryntu – więzienia La Maca w Abidżanie. To miejsce rządzące się własnym gangsterskim kodeksem i mające swoich władców, stojących na straży kruchej równowagi. Kiedy za kraty trafia Roman, rozstrzyga się właśnie kwestia sukcesji po tracącym siły Czarnobrodym. Na schedę po przywódcy czekają niczym hieny samozwańczy następcy, krwawa wojna gangów wisi w powietrzu. Żeby zyskać na czasie, Czarnobrody nakazuje Romanowi snuć nieprzerwanie przez całą noc opowieść. Bohaterem przenoszącej nas w świat mitów i magii historii jest wyrzutek i bandyta Zama. Pod czerwonym księżycem wiszącym nad La Macą Szeherezada spotyka Szekspira, ale film Lacôte’a zanurzony jest przede wszystkim w lokalnych tradycjach (grioci) i osobistych przeżyciach (w La Maca osadzona była matka reżysera – opozycjonistka). Czerpiący z doświadczeń mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej realizm magiczny i polityczny łączy się w Nocy Królów w uniwersalny poemat o władzy, która bawi się zapałkami – życiem młodych ludzi.

Matki równoległe, reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120’

Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Polaków.

jak pępowina. Jak to u Almodóvara bywa: zbieg okoliczności może stać się przeznaczeniem, a rodzina z wyboru tą, która zaoferuje bezwarunkową akceptację i miłość. „Matki równoległe” to nie tylko tragikomiczna, intymna opowieść o bólu i blasku macierzyństwa. To również mocny głos przeciw rodzinnym sekretom i ukrywaniu prawdy o przeszłości. I właśnie kobiety, które tworzą pomost pomiędzy przeszłością i przyszłością, okazują się w filmie Almodóvara bezkompromisowymi rzeczniczkami otwartości przynoszącej oczyszczenie.

Bohaterki filmu, Janis (Cruz) i Ana (Milena Smit), spotykają się na oddziale położniczym. Ta pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie przestała być nastolatką. Obie są singielkami, obie czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że sobie poradzi, Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je połączy, okaże się mocna

Dla mieszkańców syberyjskich rubieży, gdzie czas jak gdyby stanął w miejscu, ciągle żywa pozostaje tradycja polowań na gigantyczne walenie. W lokalnych wierzeniach zajmują one miejsce szczególne, choć Czukcze, Eskimosi czy Rosjanie żyjący dzisiaj w Lorino traktują te wymierające zwierzęta przede wszystkim użytkowo. Zbiorowy rytuał połowu dostarcza im pożywienia i pozwala przetrwać w trudnych warunkach. Film kontempluje wpisaną w porządek natury codzienność Półwyspu Czukockiego i odsłania najbardziej brutalne strony życia w miejscu zapomnianym przez Boga i ludzi.

Festiwalowy przegląd filmów dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego w Kinie Orzeł Fabryka, 1970, 17’ Siedem kobiet w różnym wieku, 1978, 15’ Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas, 1972, 46’ Nie wiem, 1976, 43’ Szpital, 1977, 20’ Gadające głowy, 1980, 14’ Opisy filmów na str. 9.

gr u dzie ń 2 0 2 1  |

| 29


Galeria Wspólna wystawa czynna do 3.12.2021, ul. Batorego 1/3

Mistrz-uczeń-mistrz – wystawa artystów związanych z pracownią Janusza Kaczmarskiego i ich uczniów.

Robert Szecówka, Trzeba by…

Janusz Kaczmarski, Czerepy II, 1970, olej, płótno, 50×53 cm. Reprodukcja dzięki uprzejmości Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

W wystawie udział biorą: Janusz Kaczmarski (1931–2009), Robert Dobkowski, Ondrasz Kąkol, Marta Kiniewicz, Aleksandra Simińska, Sylwia Sosińska, Joanna Stasiak, Kazimierz Rochecki, Aleksander Woźniak, Anna Wójcicka. 9.12.2021, godz. 19.00, ul. Batorego 1/3 – wernisaż wystawy, wystawa czynna do 15 stycznia 2022

bie, bliskich i nieznajomych, za poniewieranych i upokarzanych. Prezentowane w przestrzeni Galerii Wspólnej dzieła sztuki – subtelne i drapieżne, dowcipne i ironiczne – nie poprawiają rzeczywistego stanu rzeczy, ale skłaniają do refleksji i przekonania, że żyjemy w czasie „nie do śmiechu”; uświadamiają, że nadal prosty znak, rozważna metafora potrafią wpływać na nasze myślenie, nakłaniają do tolerancji oraz przekonują do działalności społecznej, która prowadzi do tworzenia sprawiedliwej, sprzyjającej ludziom przyszłości. kurator wystawy: Jerzy Brukwicki W wystawie udział biorą: Marta Bystroń, Maria Sochaniewicz, Stanisław Gajewski, Wiesław Gołuch, Wojciech Kołyszko, Krzysztof Mazur, Jerzy Medyński, Wiesław Przyłuski, Łukasz Rayski, Marcin Rząsa, Eugeniusz Skorwider, Max Skorwider, Jacek Ćwikła, Robert Szecówka

Eugeniusz Skorwider, Twój głos

nie do śmiechu

Cieszmy się wolnością dopóki nam nie zagraża Jerzy Rogowski Wystawa „nie do śmiechu” jest rozmową o Polsce, o otaczającej nas codzienności, którą kształtowały wydarzenia dziejowe lat 80. i rzeczywistość ostatnich trzydziestu lat trudnych przemian społeczno-politycznych, sprzeciw wobec PRL-owskiej udręce oraz aktualne zagrożenia, niedorzeczności i absurdy. Zgromadzone obrazy, rysunki i rzeźby – artystów debiutujących w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, współtwórców ruchu kultury niezależnej oraz w pierwszych latach XXI wieku – komentują przeszłość i teraźniejszość, ujawniają istotę i mechanizmy sprawowania władzy, ukazują skutki politycznych dążeń i przesileń; mówią o międzyludzkich relacjach, społecznych nastrojach. Ich ekspresja przypomina o silnie zakorzenionej w nas nieograniczonej potrzebie życia w wolności i niezależności oraz odpowiedzialności za sie-

30 |

| gr u dzie ń 2 0 2 1

Stanisław Gajewski, Na zgodę

Jacek Ćwikła, Tolerancja
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.