__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

lipiec/sierpień 2021 nr 7/8 (521) ROK XLVII ISSN 1232-4450, INDEX 38139x nakład 2000 egz. egzemplarz bezpłatny


B

ywam naiwny, ale nie aż do tego stopnia, żeby wierzyć w magiczną moc wakacyjnej cezury: nie, nie obudzimy się po wakacjach w nowej rzeczywistości, która będzie lepsza i piękniejsza niż ostatni mroczny czas. Moje nadzieje ograniczają się do (jako takiego) końca zarazy i normalnego funkcjonowania kultury od nowego sezonu artystycznego. Jeżeli z losem mógłbym się na tyle umówić, byłbym zadowolony. Co do reszty: widzę nadciągający mrok. Przeczuwam duszność, której nie rozwieją jesienne wiatry. Z niepokojem obserwuję partyjną wasalizację lokalnych mediów i manipulacje systemem edukacji. Jaki będzie wrzesień? Wrzesień będzie – pozwólcie Państwo na niewielką wróżbę – miesiącem, w którym uderzy nas instrumentalizacja informacji i szalbierstwo dokonane na naszych dzieciach w ich szkołach. Wrześniowy „BIK” będzie odpowiadał na ten mrok i duszność. Co jakiś czas ogłaszałem zmiany w naszym piśmie i tak robię znów, przymuszony sytuacją. Chciałbym, żeby stał się pismem na te marne czasy: pokrzepiającym, nadal niezależnym, jeszcze odważniej kompensującym braki lokalnego rynku mediów. Od września „BIK” zmieni formułę po raz kolejny. Mam nadzieję, że się Państwu w nowej odsłonie spodobamy.

Redaktor naczelny

i n s t y t u c je k u lt u r y z a p ra s z ają : Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Eljazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Teatr Polski w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kino Pomorzanin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego. . . . . . . . . 24

Otwarta Przestrzeń „Światłownia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. . . . . . . 26

Galeria Autorska Jan Kaja i Jacek Soliński . . . . . . . . . . . . . 42

Dom Aukcyjny NEXT – Aukcje Sztuki. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pozytywka Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek. . . . .31 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury . . . . . . . . . . . . . . . 32 Galeria Fotografistka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Galeria Wieży Ciśnień – Muzeum Wodociągów. . . . . . . . . 35

Kino Jeremi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna . . . . . . . . . . . 44 Bydgoskie Centrum Sztuki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu . . . . . . 45 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . 46

Muzeum Fotografii w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej DRUMS FUSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Pandora Festiwal 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Kino Orzeł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

IV Festiwal Muzyka w Willi Blumwego. . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku. . . . . . . . . . . . . 57

PARZYBRODA 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Galeria Wspólna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Organizatorów lokalnych wydarzeń kulturalnych zainteresowanych zamieszczeniem informacji w „BIK” prosimy o przesyłanie informacji na adres: bik@mck-bydgoszcz.pl (do 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego dane wydarzenie). 2 | BIK  | lipiec/sierpień 2021


s pi s t re ś c i

Orzeł dla Macieja Cuskego!

Z Marcinem Sauterem rozmawia Monika Grabarek

Każdy kogoś stracił

Nie oszukuję, nie kokietuję, nie wymyślam

Justyna Gongała-Wyzujak

Gorące towary

Szymon Andrzejewski

Bydgoski insynuator kulturalny (200!)

Dwór w Raciniewie

Zmysłowe zabawy Piotra Prokopowicza

Zdzisław Pruss

Emilia Walczak

Tadeusz Krajewski

4 5 8 10 13

14 16

Instytucja kultury miasta Bydgoszczy

BIK 7-8/2021 (521), Rok XLVI, nakład 2000 egz. dystrybucja: częściowo bezpłatny wydawca: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, dyrektorka: Marzena Matowska, 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12–14, e-mail: sekretariat@mck-bydgoszcz.pl, www.mck-bydgoszcz.pl redaktor naczelny: Michał Tabaczyński, michal.tabaczynski@mck-bydgoszcz.pl zastępczyni redaktora naczelnego, redaktorka wydania: Emilia Walczak, emilia.walczak@mck-bydgoszcz.pl redakcja: Szymon Andrzejewski, Kuba Ignasiak, Monika Grabarek, korekta: Emilia Walczak, skład, opracowanie graficzne: Bogdan Prus redakcja: tel. 523 255 553, bik@mck-bydgoszcz.pl, ul. Marcinkowskiego 12–14, druk i oprawa: Polraster BIK w sieci: www.facebook.com/bik.bydgoszcz, www.issuu.com/bik_ Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za treść programów placówek kulturalnych oraz materiałów informacyjnych i graficznych. Reklamodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki prawne wynikłe z opublikowania dostarczonych przez siebie materiałów. Opinie prezentowane przez autorów nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji i wydawcy. Prenumer ata jest realizowana przez RUCH SA: Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH”: tel. 226 937 000 lub 801 800 803.

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 3


fot. Dariusz Gackowski

f ilm

Orzeł dla Macieja Cuskego! Bydgoski reżyser Maciej Cuske otrzymał Orła 2021 za film Wieloryb z Lorino. Jego film uznany został za najlepszy dokument. Twórca odebrał wyróżnienie podczas gali Polskich Nagród Filmowych w Warszawie. Dokument doceniono już wcześniej m.in. na Festiwalu EnergaCamerimage i Krakowskim Festiwalu Filmowym. Film Cuskego to opowieść o ludziach, którzy zamieszkują jedno z najbardziej niedostępnych i najtrudniejszych do życia miejsc na Ziemi – Półwysep Czukocki. Oddzielony wąską cieśniną od Alaski Półwysep leży na północno-wschodnim krańcu Eurazji, nad morzami: Beringa i Czukockim. Obecnie mieszkają tu Rosjanie, Czukcze i Eskimosi. Film Cuskego pokazuje, jak w zdegradowanym świecie – w świecie po upadłym systemie – starożytna tradycja, w której polowanie na wieloryby jest koniecznym warunkiem przetrwania, próbuje się odrodzić. 4 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

W uzasadnieniu jury czytamy: Maciej Cuske urodził się w Bydgoszczy, jest absolwentem Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Jest autorem m.in. takich obrazów, jak „Kuracja”, „Cisza”, „Pod wiatr”, „Na niebie na ziemi”, „Katyń. 60 dni na planie, „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”, „Daleko od miasta”, „Wieloryb z Lorino”, a także współautorem filmu fabularnego „Stacja Warszawa”. Jest laureatem wielu nagród festiwalowych, m.in. w Győr, Paryżu, Cieszynie, Łagowie, Wrocławiu, Toruniu czy Krakowie. Maciej Cuske wraz z Marcinem Sauterem prowadzą w Miejskim Centrum Kultury Bydgoską Kronikę Filmową. To miejsce, które skupia młodych filmowców i miłośników kinematografii. W BKF o filmie się rozmawia, filmy się ogląda i co najważniejsze – filmy się tworzy. Pod okiem tych dwóch doskonałych dokumentalistów powstało już ponad 80 obrazów pokazujących Bydgoszcz i region, tworząc tym samym oryginalną i niezwykłą kronikę miejsca i mieszkających tu ludzi.


f ilm

Każdy kogoś stracił Z Marcinem Sauterem, przy okazji premiery jego nowego filmu Miasto, rozmawia Monika Grabarek. Film Miasto za chwilę wejdzie do kin. Co czujesz: wielkie napięcie, czy już możesz złapać oddech? Tak naprawdę postprodukcję skończyliśmy kilka dni temu, zatem dopiero teraz próbuję złapać oddech. Jeszcze do wtorku [8 czerwca; rozmawialiśmy w piątek 11 czerwca – dop. MG] robiłem promocyjny teledysk – trailer. Jak teraz myślisz o filmie? Wszystko poszło zgodnie z twoimi założeniami, czy coś byś zrobił zupełnie inaczej? Uważam, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Ostanie dwa miesiące to był wyścig, by wszystko ze sobą spiąć: dźwięk, muzykę, kolory, efekty specjalne. Było to bardzo trudne, ale udało się i teraz mogę powiedzieć: tak, jestem zadowolony z efektu. Czy film będzie podobał się publiczności, to inna sprawa – tego nie wiem i czekam niecierpliwie na ocenę, ale czuję, że nie odpuściłem. Gdybyś mógł raz jeszcze podejmować decyzje, coś byś zmienił? Na pewno zrobiłbym go inaczej, dlatego, że film to zbiór tak wielu i tak skomplikowanych elementów, że nie sposób dwa razy powtórzyć tego samego ułożenia. Ale w tej wersji, która wyłoniła się w trakcie lat pracy mojej i wielu bardzo zdolnych ludzi, nie zmieniłbym nic. Kończąc każdy film, albo czuję, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, i to jest dla mnie miernik, albo czuję, że odpuściłem. Dwukrotnie się zdarzyło, że odpuściłem i potem byłem z tych filmów bardzo niezadowolony. Tym razem tak nie jest i mam pewność, że zrobiłem wszystko, co byłem w stanie, by ten film był jak najlepszy. Jesteś znakomitym, wytrawnym dokumentalistą, masz na koncie najważniejsze nagrody w tej dziedzinie. Co cię zaskoczyło jako reżysera fabuły? Jak porównasz te dwa filmowe światy? Bardzo bałem się tej fabuły. Jestem przyzwyczajony do dokumentu, do pracy z bohaterami, przede wszystkim do obserwacji. Czuję się obserwatorem, a w filmie fabularnym nie można nim być, bo jednak rzeczywistość się kreuje. Nie przerażała mnie

Marcin Sauter, fot. Dariusz Gackowski

kreacja, bo ten świat, który miałem w swojej głowie, był komplementarny, natomiast wyzwaniem była praca z aktorami, którzy ten świat – mój, prywatny – przenoszą bezpośrednio przed obiektyw. Tego bałem się najbardziej. Na szczęście okazało się, że bardzo niesłusznie. To było dla mnie wielkie, nowe odkrycie. Zobaczyłem, jak niewiarygodne rzeczy można dostać od aktorów takiej klasy. To, w jak piękny sposób przenosili nasze pomysły przed kamerę, było dla mnie bardzo wzruszające i poruszające. Nie ukrywam, że towarzyszyło mi wielkie napięcie związane z tym, jak z aktorami pracować, tyle się nasłuchałem o tym legendarnym prowadzeniu… Na szczęście miałem na planie najlepszych, więc było poczucie, że to oni prowadzą mnie. Poza tym podczas lat pracy w dokumencie lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 5


właściwie głównie obserwowałem zachowania naturalne ludzi – to dało mi narzędzia, żeby właściwie ocenić szczerość, prawdę gestów, słów, mimiki postaci. Film Miasto to praca na „tkankach miękkich”, bardzo osobista historia bohatera, opowiadasz nam o swoim tacie… Odkryłeś go na nowo? Ojciec umarł, jak byłem chłopcem. Miałem dwanaście lat i w związku z tym, że straciłem go tak wcześnie, poznałem go w szczególny sposób, bezkrytycznie, jak to mały chłopiec. Po jego śmierci zbudowałem sobie o nim legendę. Całe życie budowałem tę legendę i ona w filmie oczywiście istnieje. Im byłem starszy, tym więcej rozumiałem, co było dobre, bo przez to jego postać stawała się prawdziwa. Ojciec był świetnym facetem, ale złamanym gdzieś tam, niejednoznacznym. Mam poczucie, że w filmie udało mi się pokazać wieloznaczność jego postaci, skomplikowanie głównego bohatera. Cieszę się, że odnalazłem formułę, by o ważnych dla 6 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

mnie rzeczach opowiedzieć w niejednoznaczny, często zabawny, „fantastyczny” sposób. Bydgoszcz jest także bohaterem tego obrazu. Pokazujesz ją w bardzo nieoczywisty, oniryczny sposób. To miasto mam głęboko w sobie. Moja tzw. twórczość zaczęła się od tego, że godzinami, całymi dniami, kilometrami łaziłem po Bydgoszczy z aparatem i fotografowałem to miasto. To mój background, moja podstawa wszystkiego, co potem z  życiu robiłem. Ludzie, ulice, podwórka, kolory murów – to wszystko od momentu, kiedy zacząłem się interesować sztuką wizualną, mnie stworzyło. Nie jestem bezkrytyczny, widzę wady, ale to jest moje miejsce na świecie. O czym mam opowiadać? Nie będę opowiadał o Krakowie, bo go nie znam. Albo o Warszawie. To Bydgoszcz czuję i jest moja. Znaleźliśmy mnóstwo ciekawych plenerów, żeby pokazać taką Bydgoszcz, jaką ją pamiętam z lat 80., i ona ciągle gdzieś tam jeszcze jest, może bardziej


byli zachwyceni Bydgoszczą, ale też miejscami, w których się znaleźliśmy na planie. Tu może trzeba powiedzieć, że malowniczość filmowa absolutnie nie idzie w parze z urodą pocztówkową. Uroda filmowa to popękane tynki, ciemne klatki schodowe, dziwne podwórka. Zatem prosimy, niech bydgoszczanie nie gniewają się na nas, że tak pokazaliśmy Bydgoszcz od tej strony, która nie zmieniła się od lat 80., ale dla mnie to jest właśnie prawdziwe, surowe piękno, no i nostalgia też oczywiście gra tu swoją rolę.

Na planie filmu Miasto, fot. Dariusz Gackowski

ukryta, ale jest. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że Bydgoszcz staje się coraz bogatsza, piękniejsza. Nie uważam, żeby odstawała od miast w Holandii czy Belgii, nie czuję, żeby była w czymś gorsza, to już po prostu europejskie miasto. Natomiast żal mi malowniczych miejsc, które odchodzą jedno po drugim. Tak naprawdę łapaliśmy czasem ostatnie chwile takich plenerów, tuż przed remontami, rewitalizacjami. Cała ekipa filmowa była tym klimatem zachwycona. Dobrze pamiętam słowa Roberta Więckiewicza podczas konferencji prasowej w pierwszych dniach marca 2020 roku, skierowanych do prezydenta Rafała Bruskiego o fundusz filmowy w naszym mieście – bo, jak zapewniał aktorów, Bydgoszcz to nieodkryta, tajemnicza perła i ma ogromny potencjał filmowy. To była zwykła kokieteria, czy Więckiewcz tak myśli naprawdę? To był szczery zachwyt. Nie tylko aktorów, ale scenografów, kostiumologów, operatora. Wszyscy

To bardzo osobisty film, ale chyba każdy tam odnajdzie kawałek swojej historii. Zawsze boję się, robiąc osobisty film, że robię go tylko dla siebie. Nie pierwszy raz mi się to zdarza i zastanawiam się nad tym. Z drugiej strony, najbardziej lubię oglądać właśnie te intymne, z samego wnętrza filmy, dlatego, że są szczere, prawdziwe, pełne głębokich przeżyć i emocji i dzięki temu im ufam. To te filmy na mnie działają najmocniej. Bardzo długo myślałem o tym, bo treść mojego filmu jest bardzo trudna. Mówi o ważnych rzeczach, o  śmierci, o odejściu, ale ostatecznie stwierdziłem, że to przecież dotyczy nas wszystkich. Każdy wcześniej czy później z tym się zmierzy. To bardzo ludzka, najważniejsza chyba rzecz w życiu: odejście, pożegnanie się z kimś najbliższym. Dlatego ten film jest, myślę, uniwersalny. Mówi też o raku – ta choroba jest przecież jak wojna: każdy kogoś stracił. Czas, w którym film wchodzi na ekrany, też nie jest bez znaczenia. Jesteśmy na froncie, walczymy z wirusem, który zebrał potężne żniwo, zmienił naszą rzeczywistość o 180 stopni w wielu wymiarach. To prawda, to wszystko, o czym mówię, wygląda bardzo poważnie, ale musimy sobie powiedzieć, że ten film, wbrew tematowi, jest lekki. Lubię taki sposób widzenia świata, w którym ludzie inteligentni, świadomi dowcipnie mówią o sprawach bardzo trudnych, ciężkich. To jest według mnie najlepszy wymyślony przez ludzkość sposób radzenia sobie z traumami. Takie podejście bardzo pomaga, działa terapeutycznie. Na przykład stypy. Moje doświadczenie jest takie, że zazwyczaj są dość wesołe, czuć w nich ulgę. To pomaga ludziom rozładować stres i lęk związany ze śmiercią, z tym, co ostateczne, na co nie mamy wpływu. Poza tym pożegnanie może być także bardzo budującym doświadczeniem. To jest chyba najważniejsza myśl mojego filmu. lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 7


sztuka Justyna Gongała-Wyzujak

Nie oszukuję, nie kokietuję, nie wymyślam. Malarstwo i rysunek Waldemara Malaka

Malarstwo gestu. Zamaszyste ślady pędzla i odpryski, niejasne formy, spływające swobodnymi zaciekami, wyraziste barwy i kontrasty – w tego typu malarstwie widzimy przede wszystkim proces, a w wyobraźni uruchamia się mit heroicznego artysty, który instynktownie kreuje malarski byt, pod wpływem nagłego natchnienia. Taki gwałtowny, intuicyjny wyraz mają obrazy Waldemara Malaka, które uderzają intensywną kolorystyką, rozedrganą strukturą, wrażeniem kompozycyjnego chaosu. Jednak kontrolowany w gruncie rzeczy chaos stanowi klucz do pełniejszego odczytania tylko pozornie abstrakcyjnych prac. Do uchwycenia refleksji – na temat rzeczywistości i malarstwa, które artysta uprawia, a które kwituje prostą deklaracją: „nie oszukuję, nie kokietuję, nie wymyślam”.

Nie oszukuję Prawdę zawartą w tych pracach ujawnia ich wielowarstwowa formuła. Widać wyraźnie, że to nagromadzenie sugerowanych przedstawień, swobod8 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

nych impastów i przypadkowych plam buduje się etapowo. Ograniczona przestrzeń obrazu pęcznieje, a artysta świadomie poszczególnych etapów nie ukrywa. Niektóre z form wyraźnie wysuwają się na pierwszy plan przez siłę koloru lub skalę, lecz wciąż pozostają immanentną częścią tej chaotycznej malarskiej tkanki. Waldemar Malak porównuje rzeczywistość swoich obrazów do składziku lub nieuporządkowanej szuflady, w której wiele rzeczy układa się jedno na drugie i upycha. W których widać, co jest na wierzchu, a spod spodu coś zawsze się wychyla. Nieład, klaustrofobia, sprzeczność i niepokój – to wrażenia, które dominują w odbiorze tych prac. I na tych niewygodnych odczuciach zasadza się ich siła.

Nie kokietuję Waldemar Malak w pełni świadomie dąży do kompozycji opartych na dysonansach. Pociąga go antyestetyzm. Przyznaje, że gdy w jego płótna wkrada się rodzaj ładu, zazwyczaj wprowadza coś, co ten stan burzy. Tak działa choćby krwista czerwień,


sztuka

neonowy oranż czy wreszcie biel, która w gęste, warstwowe kompozycje wprowadza nieco światła i pozornego wytchnienia. Artysta lubi zestawienia odmiennych w swej proweniencji form i faktur: lekkich, transparentnych słojów czy elementów mechanicznych o ciężkiej bryle i kanciastych kształtach. Obłym i organicznym formom zwykle towarzyszy choćby zarysowana geometria, np. w postaci ażurowej plastikowej skrzyni, ramy czy prostego krzesła.

Nie wymyślam Formy i przedmioty z tych płócien mają bezpośrednie źródło w realnych przedmiotach. Waldemar Malak ma własny składzik nieożywionych modeli, lecz nie bez trudu można dostrzec ich obecność w kolejnych kompozycjach. Artysta nie afirmuje tych przedmiotów, nie dodaje im duszy ani dodatkowego znaczenia. Wyciąga z nich to, co malarskie, i tylko to oddaje na płótnie. Właśnie w tej niejasnej, na poły abstrakcyjnej ekspresji można doszukiwać się metafory życia.

„Teraz mam wrażenie, że wszystko jest nawarstwione, zmieszane, nie do końca klarowne i niemożliwe do uporządkowania” – wyznaje Waldemar Malak i to wrażenie oddają jego obrazy. Prawdziwość, witalność odczuć łączy z martwym przedmiotem. Dematerializuje go, bo choć rzeczy często uruchamiają w nas ciągi skojarzeń i wspomnień, to przy zmianie kontekstu tracą pozorną żywotność i punkty odniesienia. Odpowiedzią na wanitatywność rzeczy jest dla Malaka człowiek, którego celowo wyłącza ze zbioru barwnych przedmiotów. Rysuje go w szybkich, czarno-białych szkicach. Skrótowym zarysem i cieniem oddaje charakterystyczny ruch i wyraziste szczegóły obserwowanych ukradkiem postaci. Interesują go ich historie, osobowości oraz przyczyny tych przypadkowych spotkań. Ale tego można się już tylko domyślać.

O wystawie Waldemara Malaka w Galerii Wspólnej czytaj też na s. 60. lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 9


re c e n z je p ł y t

Gorące towary

Szymon Andrzejewski

Ufff, drodzy państwo. Po prostu ufff. Już nieźle daje, a ma być jeszcze nieźlej. Nic nie poradzimy i dlatego nasza propozycja muzyczna na wakacje to nowalijki (jedna nawet jeszcze nie wyszła spod ziemi) – chłodzące atmosferę, a jednocześnie gorące jak w tytule. Mamy dla państwa nieoczekiwaną ewolucję elektryczną oraz doskonale zaplanowane wyjście na solo. Życzymy cienia i smacznego! Pinky Loops – Evolutions (wyd. własne, czerwiec 2021)

Joanna Czerwińska – wiolonczela. Marta Lutrzykowska – skrzypce. Alfabetycznie. Kiedy duet Pinky Loops pojawił się na polskim rynku muzycznym, wszystko było raczej jasne. Przemyślany wizerunek, nazwa pochodząca od różowego loopera (takie ustrojstwo, co to zapętla dźwięki i można honorarium dzielić na mniejszą liczbę osób), repertuar złożony ze znanych i lubianych, przerobionych na uklasycznioną formę. Jak to mówi mój szanowny redakcyjny kolega Azja, „wiadomo, jak jest”. Obydwie panie wykształcone w akademiach i na co dzień zarabiające na chleb i wino w szacownej instytucji Opery Nova (ML) oraz w szlachetnej roli nauczycielskiej (JC). Lutrzykowska w operowej wersji szaleje na altówce – w PL zdecydowała się na krótszą menzurę i szybsze palce. Czerwińska 10 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

przyciska struny oraz steruje wspomnianym już wcześniej ustrojstwem. W duecie swym obie muzyczki wybrały elektryczne wersje partnerskich instrumentów. Pierwszy krążek, Polifonic, był swego rodzaju muzyczną wizytówką biznesową i zawierał tzw. covery (oraz kompozycje autorskie, ale w proporcjach mocno nierównych). Cel? Grać jak najwięcej imprez i zarabiać ecie-pecie robiąc to, co się kocha. Podejście tzw. „dżobikowskie”. W pełni zrozumiałe i godne pochwały. Polifonic było naprawdę solidną prezentacją umiejętności i przyniosło… no, głównie to nie zdążyło przynieść wiele, bo nas dopadła taka jedna mała poczwara i trzyma do dzisiaj, co kompletnie pozmieniało świat nie tylko całościowo, ale przede wszystkim świat artystycznie. Oto fakty. A reakcja na nie ze strony Pinky Loops? Wyposażyły się w pewnego Jędrzeja i weszły do studia (A\V Studio w bydgoskim emceku). Weszły w celu rejestracji. Wynik siedzi obecnie w moim odtwarzaczu. I się kręci. I kręci. Jednak nie tak, jak sobie to wyobrażałem. Już krótko po wydaniu pierwszej płyty Marta i Asia powiedziały mi, że następna będzie w pełni autorska. Ciekaw byłem bardzo, bo trudna do sklasyfikowania twórczość duetu (co, jak przyznały w radiowej rozmowie, jest problematyczne, bo nie wiadomo, jak je promować i zapraszać do programów, skoro nie wiadomo również, co tak naprawdę grają) jawiła mi się w sposób oczywisty bardzo użytkowo. A tu pole manewru jest, niestety, dość wąskie. Także ciekawość mieszała się z obawą o miałkość koncepcji tej „autorskiej” płyty. Obawą, jak się okazuje, kompletnie niepotrzebną (bo nie mogę powiedzieć, że nieuzasadnioną) i startą


re c e n z je p ł y t z powierzchni planety przez dwie rzeczy: rewelacyjny pomysł na drugi krążek i (co ważniejsze) kompletnie przeze mnie nieprzewidziany kierunek klimatyczny proponowany przez Pinky Loops na ich drugim dziecku, co się zowie Evolutions. Dziewięć utworów i… dziewięć muzycznych cytatów. Czasami mocno zakamuflowanych, a czasami oczywistych. Co nie znaczy, że nachalnych. Carmina Burana, Summertime czy Halka (reszta do odkrycia w państwa prywatnym zakresie) to elementy czasami wyjściowe, a czasami komentujące warstwę kompozytorską tego, co składa się na Evolutions. To poważne nawiązania do poważnych utworów muzycznych, ale i preteksty do zabawy. Zabawy w ich rozpoznawanie, ale i zabawy formą – zabawy prowadzonej przez dwie panie w  różu. A  bawią się one wyśmienicie. Na Polifonic czuć było swego rodzaju „spinę” i dbałość o to, by wszystko wyszło idealnie. A dbałość taka zawsze i  niezmiennie zabija kreatywność i czystą przyjemność z  grania. Na Evolutions Pinky Loops tańczą tylko wokół nawiązań, a to, co główne i  najważniejsze, to ich serducha, umiejętności oraz niemożliwy do przeoczenia klimat tego krążka. Bo na Evolutions różowa wizytówka duetu wydrukowana jest na papierze czerpanym, sam kolor jest już raczej pudrowy, a kartonik upadł kilka razy na ziemię i  się pobrudził. Przywodzi na myśl kobietę w okrwawionej balowej sukni. Kobietę, która do tej sukni założyła trampki, a za sobą ciągnie po glebie siekierę. Tło płonie. Świat jest lżejszy o kilku niefajnych. Mrok wyziera z oczu. No właśnie… Nie sądziłem, że PL pójdą w tę stronę. Ale poszły i to była decyzja najlepsza z możliwych. WSZYSTKIE dźwięki na Evolutions pochodzą z instrumentów, na których grają Asia i Marta. Partie perkusyjne również. Cięte i gięte przez obydwie dziewczyny zarówno już w czasie nagrań (Rochecki Jędrzejem zwany jest tutaj niewątpliwie trzecim, ale bardzo ważnym elementem tej układanki, bo przy tego typu produkcjach miksiarz i masteringowiec tego poziomu to skarb, a kolega jest przecież na co dzień skrzypkiem, więc po prostu wie i rozumie), jak i  w  postprodukcji tworzą niepokojący amalgamat doznań. Nie oczekujcie państwo lekkich, skocznych kompozycji biesiadnych opartych na Lecie Vivaldiego. Z tego pana to dziewczyny akurat wybrały Zimę, spożytkowaną w rewelacyjnym, otwierającym (po Prologu) płytę utworze Winterstellar.

I to po wysłuchaniu tego właśnie kawałka dociera do słuchacza, że Pinky Loops będą na tej płycie brzmiały zupełnie inaczej niż na swojej wizytówce nagranej w celach głównie marketingowych. Na Evolutions są luz, maestria techniczna i klimat. Klimaaaaaaat, że czasami normalnie to owłosienie się pręży. Nie żeby było za ciężko. Na tym albumie jest balans. Równoważą się tu dwie rzeczy, które stanowią zazwyczaj o sukcesie jakiejkolwiek kapeli. Spełnienie celu artystycznego i zachowanie charakterystycznego dla siebie stylu. Na pierwszym albumie stylu nie było. Na Evolutions styl Pinky Loops jest rozpoznawalny po pierwszym odsłuchaniu i wsypuje piach w tryby maszyny, co nas otacza i pochłania. Powodując, że maszyna zaczyna zwalniać. A to zawsze dobrze. Pinky Loops, Evolutions – przedstawiciel handlowy dostał w twarz łopatą i upadł w błoto. I jest szczęśliwy.

Adam Kempa – Musique Non-Concrete (wyd. Jvdasz Iskariota, lipiec 2021)

Trudno się pisze recenzję płyty kolegi. Szczególnie jeśli to faktycznie jest kolega, a nie tylko „znajomy z pracy”. Mój egzemplarz jego solowej płyty nosi na sobie dedykację „z wyrazami miłości” (dosłownie), a Adam często wpada do naszej porannej audycji Z kawą przy mikrofonie i uzupełnia swoją niezwykłą osobowością nasze absurdalnie niepoważne podejście do rzeczywistości. Latamy czasami naprawdę bardzo wysoko. Różni nas dokładnie dwalipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 11


re c e n z je p ł y t dzieścia lat. Podziwiam go i darzę niezmiernym szacunkiem zarówno jeśli chodzi o dokonania muzyczne, jak i o bycie po prostu dobrym i uczynnym człowiekiem. Ma ogromny talent i nie jest bucem. Rzadkie połączenie. Mnie się nie udało. Także kiedy podrzucił mi do studia swoją płytę, to lekko mi kolana zmiękły. A co jeśli, przywalony robotą, wydał na świat jajko, które zalatuje siarkowodorem? Co jeśli to będzie oczywiste i pretensjonalne, bo się zna na robieniu muzyki, ale jest przemęczony i na światło dzienne wyjdzie tylko zbiór tanich sztuczek, które będą na wysokim poziomie produkcyjnym, ale jednocześnie pustka będzie z nich wyzierać? Co wtedy?! W zasadzie nic, bo to Adam i jak nagra coś takiego, to będzie to wiedzieć i na moje „ale g…o” odpowie „no wiem”. Po czym pogadamy o systemie człowieczego kierowania się strachem oraz o tym, że nic nie jest prawdziwe. Po czym rozejdziemy się do obowiązków. Po czym będzie środa. Żeby się mi kolana nie rozjechały, to sobie usiadłem. Nalałem sobie i zapaliłem. Głęboki wdech i PLAY. O jaaaaaaaaaaa… „Zacznijmy od tytułu. Ten parafrazuje muzykę konkretną, czyli kierunek muzyczny, w którym rejestrowane są dźwięki stricte niemuzyczne, realne: rozmowy, odgłosy natury, przedmiotów itp. Początki tego ruchu sięgają lat 30. ubiegłego wieku – czyli mowa o sprawach niemalże tak odległych (no, przynajmniej stwierdźmy tak na potrzeby tekstu), jak sama rejestracja dźwięku na profesjonalnym pułapie. Uważam to za bardzo ciekawe, że musique concrete to zjawisko surowe, mocno zdekonstruowane, głęboko awangardowe, by nie rzec: niesłuchalne. Oznacza to tyle, że gdy tylko człowiek oswoił się z nagrywaniem muzyki, zaczął ją od razu rozp…ć… Podoba mi się” – to część notki prasowej. Cały Kempa. Podróżnik w czasie poszukujący najdziwniejszych moteli na trasie. Najlepiej takich z miejscem na kampera, żeby można było szybko wyjechać. Musique Non-Concrete to taka wycieczka właśnie, poskładana w całość z polaroidów zebranych w czasie tej ponadtrzyletniej tułaczki muzycznej. Kiedy zapytałem Adama, jaki był klucz doboru utworów do tego krążka, to odpowiedział: „Żaden. Muzycznie niczego innego przez ostatnie trzy lata nie robiłem”. I to tak bardzo słychać! Pozornie to faktycznie dekonstrukcja i tutaj, choć stylistyka kompletnie inna, najbliżej mu do tego, co analogowymi syntezatorami robi Krzysztof „Freeze” Ostrowski – inny bydgoski de12 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

konstruktor. Na MNC Kempa serwuje słuchaczowi praktycznie całe spektrum swoich możliwości i umiejętności. Jest gitara jak z mokrego snu Sonic Youth, jest wokal jakby żywcem wyjęty z 3moonboys, jest czysty beat z maszyny pozostawiony sam sobie, są hindusko-oniryczne odjazdy Planta i Blackmoore’a, jest mnóstwo dźwięków, ale to, co z nimi Adam porobił, sprawia wrażenie niesamowitego minimalizmu i skupienia. Bo pomimo tego całego anturażu i bogactwa, Adam „Kempinos” Kempa wcisnął je w ramy przebojowych wręcz czasami piosenek. Nie kryje tego. Taki był cel. Pracować na niekonkretnych dźwiękach i stworzyć z nich coś, czego niezwykle dobrze się słucha, nie tracąc przy tym absolutnie niezwykłego poczucia nierzeczywistości. To się mogło udać tylko przy niewyobrażalnym wręcz poświęceniu i tytanicznej pracy. Poziom skupienia na tym krążku jest tak wielki, że Adam miksował wszystkie utwory, używając tej samej pary słuchawek, które trzeba było kilkanaście razy reanimować. Historia z ułamanym klawiszem pewnego urządzenia, który naprawiany był gumą do żucia, przejdzie do klasyki gatunku. Tekstowo też jest raczej oszczędnie, ale zawsze w punkt. O człowieku i jak najbliżej ciała. O tym, że „w kółko i w kółko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara”. Kempa z wykształcenia jest anglistą, ale nie tylko z wykształcenia na szczęście. Czuje angielski. Rozumie jego rytm i dlatego teksty nie są (co w Polsce tak nagminne) ani koślawe, ani żenująco nieadekwatne słownikowo. Akcent siedzi, więc tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Co rzadkie, Kempa po prostu wie, o czym śpiewa, i w związku z tym wie, jak to zaśpiewać. I nie pcha się z wokalem na afisz, tylko lekko przyprósza nim tę doskonałą muzyczną lazanię. Skomplikowaną w  warstwach, ale jednak do kubków smakowych dochodzącą jako wspaniała jedność. Jedność, w  którą wpasowują się również idealnie projekt graficzny (autorstwa Zofii Bryszkiewicz – linoryty to prace Magdaleny Staneckiej) oraz cokolwiek niepokojące dźwięki stworzone przez bydgoską poetkę i muzyczkę Ago Calipso (czwarty na płycie The Venerable). Ten album to twór nagrany na sto procent. Stworzony niesamowitymi umiejętnościami, ale przede wszystkim ogromną pasją i  talentem. Adam Kempa, Musique Non-Concrete – artysta wyszedł na solówkę sam z sobą. I wygrał. Przez nokaut.


b ydgo s k i i n s y nu a to r k u lt u ra lny

PRUSS Mało odpowiedzialny organ Zdzisława Prussa (200!) Z nastaniem lata nie tylko plastycy wyjeżdżają na plenery. Bywa, że literaci szukają natchnienia na łonie przyrody. Dzięki naszym dalekosiężnym pluskwom udało się zarejestrować taką oto rozmowę dwóch poetów. – Długo już pan kolega pod tą jabłonką… – Tydzień niecały… A pan też w celach twórczych… widzę kajecik – Chodzę z takim pomysłem na erotyk, ale nie mogę go do końca rozgryźć – Radzę usiąść pod tym orzechem… Cień rzuca… – Duży ruch w ogrodzie? – Nie za wielki. Najbliższy nasz sąsiad to ten tam z lewej… O tam, widzi pan, pod śliwką węgierką… na poemat czeka – Pod śliwką węgierką nigdy nie siadałem – No tak, ale on obmyśla poemat o generale Bemie – A pan, wolno zapytać, do czego się przymierza? – Nie wiem dokładnie – ale wiem, że chcę coś przelać na papier. Dlatego usiadłem tak skromnie pod tą papierówką… A pan wie, że niedawno był tu taki, co się o lipę pytał? – Coś podobnego! Wstrętny epigon, hiena czarnoleska! – W końcu się zawstydził i pod tą ulęgałką przykucnął… zgniłek jeden – A wie pan, ostatnio w trzy dni napisałem komedię – A pod czym pan siedział? – Pod wierzbą płaczącą – Jak na komedię, to dosyć dziwna lokalizacja – Ale to miała być komedia współczesna, dla potrzeb awangardowych reżyserów! (w tym momencie nastąpiły zakłócenia i nagranie zostało przerwane)

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 13


pa mi ą t k i p r z e s z ł o ś c i (17)

Emilia Walczak

Dwór w Raciniewie

(woj. kujawsko-pomorskie, powiat chełmiński, gmina Unisław) Skromny, parterowy, podpiwniczony dwór w Raciniewie – drugiej co do wielkości miejscowości gminy Unisław, znajdującej się w obrębie Pojezierza Chełmińskiego – pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku, poprzedza ciekawy, historyzujący, nawiązujący do romanizmu portyk w kształcie biforium. Nad nim góruje dodatkowo przyjemne wizualnie okrągłe okienko. Obiekt znajduje się w ogrodzonym parku dworskim, założonym w drugiej połowie XIX wieku, w kwartale wyznaczonym przez ulice: Długą, Dębową i Modrzewiową (jadąc od strony naszego miasta, przy blokach mieszkalnych z ulicy Bydgoskiej skręcamy w prawo w ulicę Długą – dwór najlepiej widać w miejscu, gdzie zakręca ona łukowato w lewo, tuż przy zrujnowanym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej).

Fotografia przedstawia właścicieli majątku w Raciniewie – państwa Putz (nazwisko może być zniekształcone). Rok 1933

14 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Przed drugą wojną światową dwór należał do niejakiego Putza. Po wojnie zaś majątek znacjonalizowano i swoje miejsce znalazły tutaj dyrekcja miejscowego PGR-u, a także świetlica, stołówka i kawiarnia. W parku dworskim działało boisko Klubu Sportowego „Spójnia” i plac zabaw dla


pa mi ą t k i p r z e s z ł o ś c i (17)

dzieci. Po transformacji ustrojowej w parku były już m.in.: hodowla strusi, bydła i trzody chlewnej. Dziś nie dzieje się tu raczej nic i wszystko powoli zdaje się popadać w ruinę. Szczęśliwie do rejestru

łem sztuki o wartościach historycznych i naukowych”. Ten sam dokument stwierdza również, że pod prawną ochroną konserwatora zabytków w Raciniewie znajdują się m.in.: zespół dworski

fot. Emilia Walczak

zabytków wpisano okoliczny spichlerz szachulcowy z 1850 roku (nr rej. 404 z 19.08.1982 r.), a także park dworski (nr rej. 491 z 9.09.1985 r.), który podlega dziś ochronie konserwatorskiej. Według Planu Rozwoju Miejscowości Raciniewo z 2007 roku „zabytkowy park jest autonomicznym dzie-

i dworsko-parkowy, w tym sam dwór, murowane zabudowania gospodarcze z końca XIX i początku XX wieku, czworaki murowane z lat 1899–1900, a także obiekty techniki i kultury materialnej: gorzelnia i dawna kuźnia, obie murowane i datowane na koniec XIX wieku. lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 15


Bydgo s z c z w m a t r ik s i e (14) Tadeusz Krajewski

Zmysłowe zabawy Piotra Prokopowicza Już u zarania dziejów fandomu łatwo można było zauważyć zjawisko, które – w lekko zmodyfikowanej formie – występuje także dziś. To dość gwałtownie przebiegający proces rozwoju początkującego miłośnika fantastyki, proces zamykający się najczęściej w trzech etapach: czytanie, działalność klubowa, pisanie. Uczestnictwo w fandomie Piotra Prokopowicza stanowi najlepszą egzemplifikację tego fenomenu. Autor Najważniejszego zmysłu to nie tylko czytelnik, kinoman i gracz, to także niezwykle aktywny fan, który dał się poznać w różnych klubach (Maskon, Pulsar, Annopolis) jako prelegent, animator fantastyki, twórca systemów RPG i – co najważniejsze – pisarz uprawiający z powodzeniem wielogatunkową fantastykę, bardzo często poddający swoje teksty surowemu osądowi kolegów z klubu, zdający się bez wahania na wyroki profesjonalistów – redaktorów i pisarzy (Marek Żelkowski, Wiktor Żwikiewicz, Wojciech Chudziński). Prokopowicz wszystkie egzaminy zdał pomyślnie, a efektem jego beletrystycznej pielgrzymki stał się zbiór opowiadań Najważniejszy zmysł – piękny dowód na to, że w fandomie można dojść do trzeciego etapu i zostać pełnoprawnym pisarzem. Teksty z autorskiego zbioru to najczęściej opowieści napisane z samej fascynacji fabułą. Można przy nich odnieść wrażenie, jakby pisarz w momencie kreacji stawał się czytelnikiem, który za chwilę zostanie zaskoczony zwrotem akcji, nieprzewidywalnym zachowaniem bohatera, a nawet samego narratora, by w finale otrzymać zaskakującą pointę wzbudzającą uśmiech szyderstwa lub rozbawienia. Niewątpliwie dla wielu popkulturowych odbiorców to sytuacja wręcz wymarzona – oto można bawić się pospołu z pisarzem, rozpoznawać jego myśli, pisać samodzielnie ciąg dalszy (tym razem zgodny z własnymi oczekiwaniami), nieustająco penetrować własną fantazję w końcu… Autor sam nazywa swoje opowiadania „czytadłami”, „historyjkami”, „gawędami przy ognisku”, opowieściami pisanymi dla zadziwienia innych, które mogą (ale nie mają takiego obowiązku!) wywoływać refleksje, przemyślenia dotyczące naszego odbioru rzeczywistości, odbioru najczęściej skażonego ułomnością ludzkich zmysłów. 16 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Piotr Prokopowicz odwołał się w swojej twórczości do „złotej ery fantastyki”, niekoniecznie tej sygnowanej przez Jacka Finneya, Roberta Sheckleya czy Henry’ego Kuttnera, raczej tej spod znaku wczesnego Janusza A. Zajdla, Konrada Fiałkowskiego, Krzysztofa W. Malinowskiego czy Andrzeja Czechowskiego. Ten ukłon w stronę rodzimej literatury jest nie tylko sympatycznym gestem ze strony pisarza, stanowi również ważny przekaz informacyjny o bez mała historycznym charakterze: tak kiedyś pisano! Na szczęście autor tchnął ożywczego ducha współczesności w zapoznaną już klasykę, tworząc dzieło niezależne, a jednak jakby z innej epoki się wywodzące. Co najważniejsze, retrofantastyka w jego wykonaniu okazała się pomysłem jak najbardziej trafionym! Współczesny czytelnik zanurzony w wielotomowych sagach, zagubiony w zazębiających się wątkach bez liku, tworzący drzewa genealogiczne postaci, aby przypadkiem nie popełnić błędu w ich rozpoznawaniu, tak naprawdę okazał się złakniony tekstów prostych i wyrazistych. A takiej fantastyki dostarcza właśnie Prokopowicz. Znajdziemy więc tu całą masę klasycznych motywów: podróże w czasie (Tymczasowe zawirowania na imprezie studenckiej), nieudane próby kontaktu między inteligentnymi rasami (Robaczywe owoce), wizje postapokaliptyczne (Ydos), mroczne historie z krainy baśni (Tylko nie czerwony kaptur), a także zabawy formami narracyjnymi, a wśród nich opowieści piwa i kamienia. Są tu też teksty zdające kłam tezie autora o ich ludycznym charakterze, teksty znamionujące dojrzałego twórcę poszukującego odpowiedzi na najważniejsze pytania, teksty wskazujące nowy kierunek, będące próbą oryginalnego spojrzenia na wybraną przez pisarza konwencję. Pierwszym jest króciutkie opowiadanie Witaj przyjacielu. W sposób nielinearny zaprezentowane są tu monologi wygłaszane niezależnie przez dwie istoty. Jedną z nich jest człowiek, drugą – Istota nieznanego pochodzenia, trochę przypominająca gracza mocno związanego z prowadzoną przez siebie postacią. Co więcej, ta istota – bez wątpienia wskazująca kierunek życia, przyjmująca rolę opiekuna – uzależnia się od swego podopiecznego. Człowiek jest bowiem ograniczony pięcioma zmysłami (o ist-


Bydgo s z c z w m a t r ik s i e (14) nieniu innych jeszcze nie wie), a więc przebywanie w nim, w jego umyśle, w jego cielesności, staje się wspaniałą odskocznią dla kogoś wszechmocnego, panującego nad kontinuum czasoprzestrzennym. Nadistota wpada w pułapkę eskapizmu. Ma możliwość powrotu do przeżywanej egzystencji człowieka, ponieważ ona wie, że nie ma przyszłości ani przeszłości, jest jedynie wszędobylskie teraz. Ktoś, kto zginął w wypadku samochodowym, ginie w nim nieustannie i nigdy nie przestanie ginąć. Człowiek i Byt Wyższy potrzebują się wzajemnie. Człowiek odnajduje w nim opiekuna. Prokopowicz odrzuca tu lansowaną często w fantastyce grozy tezę o „złym” opętaniu. A jeśli ono będzie przyjazne człowiekowi? Przepełnione miłością? Nie sposób nie pomyśleć tu o teologicznej wymowie tekstu. Wszak wielu teistów od dawna zakłada

istnienie Boga Opiekuna w każdym z nas. Równie wspaniale wpisał się autor w dyskusję o wampiryzmie energetycznym, kontroli umysłu i pozornej wolności dokonywania wyborów przez jednostkę. Niewykluczone przecież, że taka „nadnaturalna” opieka może być zbawienna i w najmniejszym stopniu nie ograniczać wolnej woli! Tyle treści w jednym szorcie mógł zawrzeć tylko pisarz wyłamujący się z fantastycznego getta. Drugi istotny utwór to Najważniejszy zmysł. Tytułowe opowiadanie z ducha przypomina arcymistrzowski tekst Stanisława Lema Przyjaciel. Podobny jest nie pomysł, nie fabuła w najmniejszym nawet stopniu, tylko klimat – niepowtarzalny, a  jednak dokładnie ten sam, wprowadzający od razu czytelnika w tajemnicę, w której uczestniczymy na co dzień, a której w ogóle sobie nie uświadamiamy. Do rąk głównego bohatera dociera metamorficzny komunikator umożliwiający mu kontakt z przybyszem z Kosmosu. Obcy – doskonale znający różne czasowe rozgałęzienia rzeczywistości – staje się przewodnikiem człowieka, zmusza go do nieustającego wręcz dialogu zamieniającego się ostatecznie w dysputę filozoficzną. Istnienie człowieka – sugeruje przybysz – zależy od umiejętności wykorzystania zmysłów. Dlatego ważny jest ich nieustanny trening, a jeszcze ważniejsze są ćwiczenia doskonalące odbiór bodźców. Człowiek ma tyle samo wymiarów co przestrzeń, w  której się znajduje. Nie wszystkie wymiary są jednak zauważalne. Ich percepcja zależy od zmysłów, także od tych, których istnienia nawet nie podejrzewamy. Jak w takim razie wygląda pełnowymiarowy człowiek, skoro nawet wolna wola nabiera cech wymiaru? W trakcie interakcji z innymi ludźmi bowiem następuje splątanie wariantów rzeczywistości, a  tym samym splątanie indywidualnych wyborów. Jaki wpływ na etykę ma nowy, przedstawiony przez Obcego ontologiczny status ludzkości? Odpowiedź jest prosta: fundamentalny! Inaczej jakikolwiek rozwój nie miałby sensu. Szczególnie może nam w rozwoju pomóc najważniejszy zmysł, zmysł używany przez nas nieustannie, ale bez rozumienia właściwej funkcji, którą on pełni. Tekst jest metaforycznym wezwaniem do wejścia w świat kultury, która najlepiej tłumaczy nam to, czego nie potrafi zrobić ani religia, ani nauka, ani jakikolwiek inny zestaw antropologicznych idei. Dzięki kulturze matrix będzie mógł tylko pozornie zarządzać naszymi losami. Piotr Prokopowicz w swoim debiutanckim zbiorze przedstawia tę prawdę w całej rozciągłości. lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 17


Ad re sy b ydgo s k i c h i n s t y t u c ji k u lt u r y Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. J. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 210 582, www.amuz.bydgoszcz.pl 1

Klub HEROS, ul. Gen. W. Thomée 1, Bydgoszcz, tel. 523 430 004, kierownik Grażyna Wrzecionek

Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki, Muzeum Fotografii, Galeria Nad Brdą, ul. Karpacka 52, 85-164 Bydgoszcz, www.apk.byd.pl; e-mail: apk@byd.pl, tel. 52 567 00 57

Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Sułkowskiego 52a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 261 413 550, kierownik mgr Marek Trojan. Biblioteka Klubu IWspSZ, tel. 261 413 563, kierownik mgr Zdzisława Gajownik, e-mail: klubiwspsz@wp.mil.pl

Artgallery, Stowarzyszenie Działań Artystycznych, ul. Gdańska 54, 85-021 Bydgoszcz  5 Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl  4 Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego, ul. Jagiellońska 47, 85-097 Bydgoszcz, tel. 668 892 896, www.bcs.bydgoszcz.pl  3 Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno-Genealogiczne, 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 15/50, prezes: Andrzej Nejman Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Societas Scientiarum Bydgostiensis, Bydgoszcz Scientific Society, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz, tel./fax 523 222 268, www.btn.bydgoszcz.eu, prezes prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, czynne: pon.-pt. 9.00-14.00  6 Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” przy Fundacji „Nowe Pokolenie”, ul. A.G. Siedleckiego 12 i ul. Bośniacka 3, dyr. Joanna Dobska, tel./fax 523 711 051, kom. 793 101 280, www.nowe-pokolenie.pl, fundacja@nowe-pokolenie.pl Dom Kultury MODRACZEK, ul. Ogrody 15, tel./fax 523 713 331, www.modraczek.smbudowlani.pl, e-mail: modraczek@tvogrody.com, abuzal­ska@smbudowlani.pl, dyr. Agnieszka Buzalska Dom Kultury ORION, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1, 85-319 Bydgoszcz, tel. 523 487 201, kierownik Nikoletta Stachura Eljazz – Centrum Artystyczne, ul. Kręta 3, 88-117 Bydgoszcz, tel. 523 221 574, 662 152 726, www.eljazz.com.pl  41 Filharmonia Pomorska, dyrektor Maciej Puto, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Rezerwacja telefoniczna w godz. 11-14, tel. 523 210 234; wew. 21, bilety@filharmonia.bydgoszcz.pl, www.filharmonia.bydgoszcz.pl  7 Fundacja Fotografistka, ul. Pomorska 68A/1, Bydgoszcz, tel. 508 732 871, https://fotografistka.pl  40 Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz, tel. 523 234 810, www.wiatrak.org.pl, e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl Galeria 85, prowadzi Ewa Pankiewicz, ul. Gdańska 17, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 226 222  17 Galeria ALIX, M. i M. Dobeccy, ul. Jezuicka 26  18 Galeria AUTORSKA Jan Kaja i Jacek Soliński, ul. Chocimska 5, 85-097 Bydgoszcz, tel. 608 596 314, www.autorska.pl, galeria@autorska.pl  8 Galeria Francuska MISTRAL, przy WSG, prowadzi Henryka Stachowska prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ul. Garbary 2, budynek A, tel. 668 705 587  11 Galeria Innowacji UTP, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, kier. dr Anna Bochenek, czynne 10-17 Galeria MDK 1 przy MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3 Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy: dyrektor: Karolina Leśnik. Gmach główny  12 (ul. Gdańska 20): wtorek – piątek: 10.00-18.00, sobota – niedziela: 11.30-16.30, wstęp wolny, www.galeriabwa.bydgoszcz.pl, bwa@galeriabwa.bydgoszcz.pl, tel. 52 339 30 50; Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy  10 (ul. Gdańska 3): wtorek – piątek: 11.00-18.00, sobota: 11.00-14.00, wstęp wolny Galeria Sztuki NEXT, Dom Aukcyjny NEXT – Aukcje Sztuki, ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, www.galerianext.pl, kontakt: info@galerianext.pl, tel. 503 919 118, czynne: pon.-pt. 10.00-18.00  43 Galeria Wieży Ciśnień, Muzeum Wodociągów, ul. Filarecka 1, 85-160 Bydgoszcz, www.muzeum@mwik.bydgoszcz.pl  42 Galeria Wspólna (MCK+ZPAP), ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, tel. 523 221 447, e-mail: galeriawspolna@onet.pl  22 Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, WiMBP, ul. Libelta 5, tel. 523 238 207, czynne: wt. i pt. 13-18, śr. 10-15  19 Kino Jeremi / Hangar Kultury, Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 343 66 67, e-mail: monika.jarzyna@liceumxv.edu.pl Klub ARKA, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, tel. 523 487 202, kierownik Nikoletta Stachura

18 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Klub Miłośników Australii i Oceanii, ul. Plac Kościeleckich 8, pok. 8, Bydgoszcz, prezes Lech Olszewski, tel. 607 120 182, fax 052 321 32 60, www.kmaio.bydg.pl  20 Klub Miłośników Kaktusów, przy Klubie „ARKA” BSM, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, przewodniczący Jerzy Balicki, tel. 523 215 538 Klub ODNOWA, al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38, tel. 523 631 867, e-mail: klubodnowa@interia.pl, www.klubodnowa.strefa.pl, kier. Grażyna Salemska Klub Środowisk Twórczych, ul. Batorego 1/3, tel./fax 523 228 715, 523 225 677, prezes Piotr Trella  22 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01-03, www.kpck.pl. Dyrektor: Ewa Krupa, sekretariat@kpck.pl; Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 06, www.galeria.kpck.pl, Kierownik: Katarzyna Wolska, galeria@kpck.pl  37 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12, 85-056 Bydgoszcz, tel. 523 255 555 (informacja), sekretariat@mck-bydgoszcz.pl, www.mck-bydgoszcz.pl  39 Międzynarodowe Centrum Kultury i Turystyki oraz Esperantotur ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 Bydgoszcz tel./fax: 523 461 151, e-mail: info@esperanto.bydgoszcz.eu Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 85-805 Bydgoszcz, tel. 523 755 349, fax 523 450 628, e-mail: mdknr1bydgoszcz@go2.pl, www.mdk1.bydgoszcz.pl, dyr. Piotr Skowroński Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel./fax 523 731 795, dyr. Adam Łętocha. Biblioteka Literatury Fantastycznej im. Janusza A. Zajdla – Gimnazjum Nr 20, ul. Tucholska 30, czynne: wt., śr. 16-19 Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 (Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy), ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52 373 25 15, fax/tel. 52 348 68 68 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 523 224 413, e-mail: mdk4@cps.pl, www.mdk4.bydgoszcz.pl, dyr. Małgorzata Gładyszewska  23 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz, tel./fax 523 485 002, dyr. Jolanta Wawrzonkowska, www.mdk5.bydgoszcz.pl, mdk@mdk5.bydgoszcz.pl Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Berwińskiego 4, 85-044 Bydgoszcz, tel./fax 523 462 318, e-mail: muzeum@ukw.edu.pl, czynne: wt.-pt. 10-14, dyr. prof. dr hab. Adam Sudoł  24 Muzeum Kanału Bydgoskiego, przy III LO, ul. Nowogrodzka 3, www.muzeumkanalu.pl, tel. 693 765 075 Muzeum Mydła i Historii Brudu, ul. Długa 13-17, 85-032 Bydgoszcz. Rezerwacja tel. 525 157 015, e-mail: warsztaty@muzeummydla.pl; www.muzeummydla.pl  15 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. dyrektor: mgr Wacław Kuczma; sekretariat: tel./fax 52 58 59 966, e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl; www.muzeum.bydgoszcz.pl. Godziny otwarcia muzeum (Spichrze nad Brdą, Zbiory Archeologiczne, Europejskie Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Dom Leona Wyczółkowskiego): wtorek – czwartek 10.00-18.00, piątek 10.00-20.00, sobota, niedziela 12.00-18.00; poniedziałki – nieczynne; Godziny otwarcia Exploseum: wtorek – niedziela 10.00–18.00, poniedziałek – nieczynne; Godziny otwarcia Centrum Edukacji Muzealnej: wtorek – piątek 10.00-18.00.  26 Muzeum Wodociągów: Hala Pomp, ul. Gdańska 242 oraz Wieża ciśnień, ul. Filarecka 1 Muzeum Oświaty, ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, tel. 523 426 590 Muzeum Wojsk Lądowych, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, dyr. Wojciech Bartoszek, tel. 261 414 876. Godziny otwarcia: poniedziałek – nieczynne; wtorek, środa, piątek 8.30–15.30; czwartek 8.30–17.30; sobota – nieczynne; niedziela 10–14, wstęp wolny. www.muzeumwl.pl Opera Nova w Bydgoszczy, dyrektor: Maciej Figas, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, tel. 523 251 502, Dział Promocji i Obsługi Widzów oraz


przedsprzedaż biletów: tel. 523 251 655, fax 523 251 636. Kasa biletowa tel. 523 251 555. Obiekt dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, www.operanova.bydgoszcz.pl  27

skrytka pocztowa nr 17, 85-169 B 37, prezes Jerzy Derenda. Biuro Zarządu czynne pon.-pt. 9-15, sklep TMMB z bydgostianami, ul. Długa 15, czynny: pon.-pt. 10-18, sob. 10-14.  6

Otwarta Przestrzeń „Światłownia”, ul. Św. Trójcy 15, 85-224 Bydgoszcz, swiatlownia@onet.pl, www.swiatlownia.eu  44

Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. ks. Piotra Skargi 7, 85-018 Bydgoszcz, tel./fax 523 270 291, www.konkurspaderewskiego.pl, prezes prof. Katarzyna Popowa-Zydroń  33

, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, tel. 523 210 081, www.palac. bydgoszcz.pl, dyr. Joanna Busz. Tutaj: Galeria Pałac  28 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 523 413 074; www.pbw.bydgoszcz.pl, dyr. Ewa Pronobis-Sosnowska Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz, tel. 523 287 028. Prezes Eugeniusz Kubski, tel. 604 891 449, prezes@pzchio.bydgoszcz.pl Stowarzyszenie Artystyczne „MÓZG”, www.stowarzyszenie.mozg.art.pl, ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 455 195  30 Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, ul. Salezjańska 1, 85-792 Bydgoszcz, www.dominiczek.salezjanie.pl, tel. 523 447 401 lub 523 766 739 Skrzynka na bajki, księgarnia nie tylko dla dzieci, ul. Focha 2, 85-070 Bydgoszcz, tel. 665 192 904 Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Dyrektor: Mariusz Napierała, ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz. Biuro: Centrum Kongresowe Opery Nova, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, 85-070 Bydgoszcz. Tel. 885 904 192, e-mail: biuro@teatrkameralny.com, www.teatrkameralny.com  45 Teatr Pantomimy „DAR”, www.dar.art.pl; e-mail: teatrdar@wp.pl, tel. 523 407 468, 602 572 021, 602 257 675 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki, dyrektor: Wojciech Faruga, al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz, tel. 523 397 841, Kasa biletowa: czynna od środy do piątku w godzinach 14.00-18.00, al. Mickiewicza 2 (wejście główne od ul. 20 stycznia 1920) oraz godzinę przed spektaklem, tel. +48 523 397 818, tel. +48 885 607 090, bilety@teatrpolski.pl; www.teatrpolski.pl  31 Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, ul. Dworcowa 62/2, 85-009 Bydgoszcz, tel. 523 213 371, prezes Maria Papała  32 Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4, tel./fax 523 225 196, 523 454 434, www.tmmb.pl, e-mail: biuro@tmmb.pl,

Towarzystwo Operowe im. prof. Felicji Krysiewiczowej, ul. Focha 5, 85-006 Bydgoszcz, prezes Zenona Tomczak, tel. 603 993 852, sekretarz zarządu Danuta Święcichowska  27 Towarzystwo Polsko-Austriackie, Oddział B. ul. Stary Rynek 5, 85-104 Bydgoszcz, tel. 609 678 277, e-mail: lubomira.kubiak@gmail.com, prezes Lubomira Kubiak, dyżury w każdą drugą środę miesiąca  34 Towarzystwo Polsko-Niemieckie, ul. Fordońska 120. Dyżury w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13-16, e-mail: tpn1@wp.pl www. tpnbydgoszcz.bugs3.com, www.facebook.com/tpn.Bydgoszcz, prezes Danuta Szczepaniak-Kucik, tel. 504 100 024, sekretarz Krystyna Bender-Dudziak, tel. 605 666 936 Towarzystwo Polsko-Włoskie, Stary Rynek 22-24 (III p., wejście przez KATALOGI), tel. 523 238 008, dyżury: 1. środa miesiąca godz. 17-19, www.api.bydgoszcz.pl; api@api.bydgoszcz.pl, prez. Elżbieta Renzetti  35 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Prezes: Beata Żmuda, tel. 693 925 911, wiceprezes: Maria Pastucha, tel. 694 582 721, www.tppf.byd.pl  11 Urząd Miasta, Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2 (w podwórzu) I piętro pok. 04, 85-102 Bydgoszcz, www.bydgoszcz.pl, tel. 525 858 189, Dyrektor Magdalena Zdończyk  36 Wędrowniczek – Klub Turystyczny, prezes Adam Czachorowski, tel. 523 251 635 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz, tel. centrala 52 323 80 08, 52 33 99 200, tel. sekretariat 52 328 73 90, 52 33 99 225, e-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, www.biblioteka.bydgoszcz.pl. Dyrektor: Krzysztof Gonia  35 Redakcja „BIK” prosi Państwa o weryfikację danych: bik@mck-bydgoszcz.pl

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 19


w yd a r z e ni a Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy Zasady zwiedzania Galerii i limity liczby osób umieszczone zostały na stronie internetowej www.galeriabwa.bydgoszcz.pl. 15.08.2021 – Galeria Miejska bwa nieczynna. do 18.07.2021, ul. Gdańska 20

SLEZKIN / DE SMET

Życie zaczyna się po pięćdziesiątce, acz kończy po czterdziestce.

Michel Houellebecq, La Possibilité d’une île

(1995), 21 Biennal Internacional de Arte w Sao Paulo (1995), In Between: Art. From Poland 1945–2000 w Chicago Cultural Center (2001), State of Life. Polish Contemporary Art Within a Global Circumstancies, National Art Museum of China NAMOG, Pekin (2015). Mieszka i pracuje w Krakowie. 30 lipca – 12 września 2021 24 września – 7 listopada 2021 ul. Gdańska 20, Bydgoszcz Hafenstraße 25–27, Mannheim

Harte Zeiten / Ciężkie Czasy

kuratorka: Jagna Domżalska koordynatorka: Danuta Milewska W odległych miejscach, w odmiennych środowiskach powstają opowieści dwójki artystów w podobnym wieku, o podobnej wrażliwości. Wystawa Życie zaczyna się po pięćdziesiątce, acz kończy po czterdziestce to spotkanie twórczości Slezkina i De Smeta. Ich malarstwo przesączone jest wyjątkowym połączeniem świeżego entuzjazmu do życia z głęboką refleksją nad nim. Osobiste wspomnienia mieszają się z silną świadomością polityczną i historyczną. Obaj artyści działają trochę jak reporterzy, a trochę jak poeci. Zdają się widzieć zbyt dużo goryczy, mając przy tym w sobie przedziwny rodzaj optymizmu. Przede wszystkim jednak cechuje ich dystans, podobny do zawartego w tytułowym zdaniu, zaczerpniętym ze słów jednego z bohaterów Michela Houellebecqa. do 29.08.2021, ul. Gdańska 20

Marek Chlanda. Cud

kurator: Anda Rottenberg Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe „Oko Nigdy Nie Śpi” to bydgoski festiwal sztuk wizualnych, który w tym roku ponownie rozpoczął się w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Prezentujemy wystawę Marka Chlandy „Cud”, której kuratorką jest Anda Rottenberg. Marek Chlanda urodził się w 1954 r. w Krakowie. Rysownik, malarz, rzeźbiarz, performer. Miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi (1985, 2019), Fyns Kunstmuseum w Odense (1987), Budapest Galeria w Budapeszcie (1990), Tel Aviv Museum of Art w Tel Avivie (1993), galerii Zachęta w Warszawie (1995), Muzeum Narodowym w Poznaniu (2009), w MOCAK-u w Krakowie (2012), w Cricotece w Krakowie (2020/2021) oraz wielokrotnie w galerii Foksal w Warszawie, galerii Starmach w Krakowie i galerii Muzalewska w Poznaniu. Jego prace były częścią wielu wystaw zbiorowych, m.in. Paris Biennale (1980, 1982), Sydney Biennale (1986), Miejsca Rzeźby – Joseph Beuys, Royden Rabinowitch, Marek Chlanda w  Muzeum ASP w Warszawie (1988), Polnische Avantgarde 1940–1990 w Stattliche Kunsthalle w Berlinie (1990), Muzeum Sztuki w Łodzi, Collection-Documentation Actualite 1931–1992 w Musee dart Contemporain de Lyon, E.L.A.C. w  Lyonie, Gdzie jest brat twój, Abel? w galerii Zachęta w Warszawie 20 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Harte Zeiten / Ciężkie Czasy to polsko-niemiecki projekt, który ma na celu krzewienie dialogu i współpracy poprzez wystawy, wizyty studyjne w pracowniach oraz sympozjum. Kryje się za nim pragnienie, aby w czasach coraz wyraźniej zaostrzającego się klimatu politycznego i społecznego podkreślać – na zasadzie przeciwwagi – wspólne wartości europejskie oparte na tradycjach humanistycznych. Sztuka jest zawsze odzwierciedleniem postaw społecznych. Poza tym stawia pytania i pobudza do refleksji, np. nad kwestią tego, w jaki sposób my, zarówno jako jednostki, jak i jako ogół społeczeństwa, możemy sprostać wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości. Dwudziestu artystów biorących udział w projekcie podejmuje w swoich pracach zagadnienia wpisujące się w tematykę Harte Zeiten / Ciężkie Czasy w niezwykle różnorodny sposób – od odizolowania, poszukiwania tożsamości i przynależności do grup społecznych, poprzez ojczyznę, Europę i degradację środowiska naturalnego, aż po umiejętność poruszania się w świecie informacji i postępujących przemian społecznych. Artystów wyłoniono w drodze otwartego zaproszenia do udziału w konkursie. Wystawy i imprezy towarzyszące


w yd a r z e ni a tworzą również świetną okazję do poszerzania kontaktów między instytucjami i artystami z Bydgoszczy i Mannheim, które już od 30 lat są miastami partnerskimi, oraz do stałego rozwijania współpracy polsko-niemieckiej. Harte Zeiten / Ciężkie Czasy to owoc współpracy Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, Künstlerbund Baden-Württemberg oraz PORT25 – Raum für Gegenwartskunst w Mannheim. Wystawy będą odbywać się równolegle w PORT25 – Raum für Gegenwartskunst w Mannheim oraz w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Pierwsza część planowana jest na dni 30.07–12.09.2021. Następnie wystawy zamienią się miejscami ekspozycji – prace pokazywane w Mannheim zostaną zaprezentowane w Bydgoszczy, a wystawa z Bydgoszczy pojedzie do Mannheim (24.09–07.11.2021). W ramach tego projektu swoją twórczość zaprezentuje łącznie 20 artystów (10 polskich i 10 niemieckich), przy czym na każdej z wystaw zostaną wyeksponowane prace 5 twórców polskich i 5 niemieckich. Każdej prezentacji towarzyszyć będzie bogaty program obejmujący zwiedzanie z oprowadzaniem, rozmowy z artystami oraz warsztaty. Ponadto we wrześniu odbędzie się weekend performance oraz międzynarodowe sympozjum. Na zakończenie projektu zostanie również wydany katalog. Wykaz artystek i artystów uczestniczących w przedsięwzięciu: Elisabeth Bereznicki (DE), Julia Braciszewska (PL), Isa Dahl (DE), Tomasz Dobiszewski (PL), Kuba Elwertowski (PL), Uwe Ernst (DE), Marta Filipiak i Łukasz Owczarzak (PL), Martina Geiger-Gerlach (DE), Piotr Grodzki (PL), Sophie Innmann (DE), Jan Jansen (PL), Ulrika Jäger (DE), Tanja Niederfeld (DE), Krzysztof Nowicki (PL), Grzegorz Pleszyński (PL), Stefanie Reling-Burns (DE), Marta Szymielewicz (PL), Dorota Ścisła (PL), Katinka Theis (DE), Sebastian Trzoska (PL)

Mimo bezkompromisowego i nierzadko gorzkiego spojrzenia na wiele sytuacji, jesteśmy w stanie przełknąć tę pigułkę z uśmiechem, dzięki bardzo przyjaznej estetyce. Przyglądając się pracom artystki wiemy, że Szyrszeń uśmiecha się do nas i razem z nami. Nie ma tam oceniania i krytyki. DZIECKO NA WARSZTAT 1 i 5 lipca oraz 16 i 20 sierpnia 2021, godz. 11.00, czas trwania warsztatu ok. 1,5 godz. Wstęp wolny, obowiązują zapisy: tel. 52 339 30 62. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami

Chrum unikaty

do 24.07.2021, ul. Gdańska 3

Sylwia Szyrszeń. Pocztówka z Polski

kurator: Agnieszka Gorzaniak Pocztówka z Polski to pierwsza wystawa Sylwii Szyrszeń ukazująca kilkadziesiąt wybranych plakatów autorstwa artystki. Szyrszeń w sposób szczery ukazuje wakacyjną rzeczywistość polskiego krajobrazu miejskiego oraz tego, czego tak tęsknie poszukujemy na urlopie poza miastem.

Sylwia Szyrszeń, plakaty z cyklu Pocztówka z Polski

Chrumkowo, fot. Karolina Pikosz

Warsztat będzie połączeniem wartości plastycznych i edukacyjnych wypracowanych dzięki lokalnej współpracy z Azylem dla Świń „Chrumkowo”. Przygotujemy materiał filmowy pokazujący to niezwykłe miejsce, jego mieszkańców, ich historie. Porozmawiamy też z opiekunkami „Chrumkowa”. Naszym celem będzie pokazanie dzieciom, jak niezwykłymi zwierzętami są świnie oraz jak istotne jest kierowanie się empatią. Po prezentacji materiału wideo zaprosimy dzieci do działania plastycznego – stworzenia broszek i zawieszek przedstawiający świnkowy wizerunek. Powstałe fanty przekażemy na Licytację Chrum – Unikatów w ramach Bazarku Charytatywnego Chrumkowa. Wszystko to w myśl idei działania lokalnie, przekonania, że każdy gest ma znaczenie. Będzie to też okazja do poczucia, jakie emocje towarzyszą licytacji dzieł sztuki. Sam tytuł warsztatu odnosi się do powstałych dzieł sztuki, ale także do tego, że każda Świnia to Chrum Unikat. Prowadzenie: Agnieszka Gorzaniak i Karolina Pikosz – kuratorki Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. inf. Danuta Pałys

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 21


w yd a r z e ni a Teatr Polski w Bydgoszczy Teatr Polski w Bydgoszczy w lipcu ogłasza przerwę sezonową. W tym czasie kasa biletowa TPB będzie nieczynna. Kolejny sezon artystyczny 2021/2022 rozpoczniemy już w sierpniu. Na naszą scenę powrócą spektakle: „Maszyna” w reżyserii Jagody Szelc oraz „Inna dusza” w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Sprzedaż biletów online na sierpniowe wydarzenia zostanie uruchomiona w lipcu. Kasa biletowa TPB zostanie ponownie otwarta w sierpniu. Szczegóły dotyczące ponownego otwarcia kasy biletowej dostępne pod koniec lipca na stronie www.teatrpolski.pl. Życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia w sierpniu! dyrekcja i zespół Teatru Polskiego w Bydgoszczy

21.08.2021, sobota, godz. 19.00 22.08.2021, niedziela, godz. 16.00, mała scena TPB, czas trwania: 75 min bez przerwy

„Maszyna”

reżyseria: Jagoda Szelc; dramaturgia: Marta Keil; scenariusz: Jagoda Szelc i Marta Keil we współpracy z zespołem aktorskim; światła i  wizualizacje: Przemysław Brynkiewicz; scenografia: Natalia Giza; kostiumy: Maja Skrzypek; muzyka: Teoniki Rożynek; konsultacja choreograficzna: Agnieszka Kryst; montaż wideo: Anna Garncarczyk; inspicjent/asystent reżysera: Adam Pakieła; charakteryzacja: Adriana Klemenska, Michał Boroń; występują: Sara Celler-Jezierska, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk, Mirosław Guzowski, Damian Kwiatkowski, Jerzy Pożarowski; „Maszyna”, Damian Kwiatkowski i Sara Celler-Jezierska, fot. Natalia Kabanow

22 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

specjalne podziękowania: InSzPer, Jakub Momro, Karolina Grzywnowicz. Maszyna działa od dawna. Działa codziennie. Działa systemowo. Nie trzeba jej uruchamiać. Trzeba ją konserwować. Popsuta działa też wyśmienicie. Można się nią zachwycać. Można w nią grać. Można nie zwracać uwagi na jej działanie. Więc czemu bez przerwy wsłuchujesz się w nią z otwartymi ustami? Maszyna naświetla dźwiękiem. Niedawno odkryto, że jeśli przez określony czas będzie się naświetlać kogoś konkretną długością fali dźwiękowej oraz wibracją tej fali, to nastąpią modyfikacje zachowań, a  w  dalszej kolejności: kolonizowanie myśli. Proces ten przebiega poprzez przyuczanie, zapewnianie, wytwarzanie odruchów, przycinanie, przyzwalanie, ocenianie, powtarzanie, zaniechanie. Dobrze jest nie wychylać się za bardzo – zmniejszamy wtedy ryzyko zakłóceń. Budowanie więzi także mu nie służy. Skuteczne oswojenie do konkretnych społecznych ról daje natomiast pewność, że porządek społeczny i  ekonomiczny pozostanie nienaruszony, a my spełnimy swoje zadania. W  „Maszynie” materializują się najdrobniejsze procesy lonżowania myśli, rozpięte między czułością a torturą. Działają według określonych procedur, ale ich temperatura i kierunek zmieniają się zależnie od płci, wieku, klasy społecznej i ekonomicznej – a przede wszystkim w zależności od tego, co usłyszysz. W każdej odsłonie doświadczamy więc tylko wycinka możliwości Maszyny.


w yd a r z e ni a

„Inna dusza”, od lewej: Michał Surówka, Damian Kwiatkowski, Igor Kowalunas, fot. Natalia Kabanow

28.08.2021, sobota, godz. 19.00 29.08.2021, niedziela, godz. 16.00, spektakl kameralny, czas trwania: 100 min bez przerwy. UWAGA! W spektaklu wykorzystywane są światła stroboskopowe. Osoby wrażliwe na ten rodzaj oświetlenia prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. UWAGA! Sierpniowe pokazy spektaklu „Inna dusza” w reżyserii Michała Siegoczyńskiego odbędą się w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (ul. Marcinkowskiego 1214).

„Inna dusza”

Sztuka powstała w oparciu o utwór Łukasza Orbitowskiego pt. „Inna dusza”.

reżyseria i tekst: Michał Siegoczyński; współpraca dramaturgiczna: Magda Kupryjanowicz; scenografia i kostiumy: Katarzyna Sankowska; muzyka: Kamil Pater; reżyseria świateł / projekcje wideo: Michał Głaszczka; ruch sceniczny: Alisa Makarenko; asystent reżysera: Michał Surówka; inspicjent: Hanna Gruszczyńska; występują: Izabela Baran, Emilia Piech, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, Igor Kowalunas, Mirosław Guzowski, Damian Kwiatkowski, Jerzy Pożarowski, Krzysztof Prałat, Michał Surówka oraz oraz Jędrzej Dolata, Nikodem Dunajewski, Cezary Jędrzejewski, Igor Kondrat, Mateusz Musiał, Filip Paszkowski, Fabian Popielewski.

„Dwa tygodnie temu przyszła mi do głowy myśl, by zabić Dominikę. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale czułem, że wzbiera we mnie agresja. Obmyśliłem, jak dokonam zabójstwa” – powie Jacek B., 13 maja 1999 r., po całonocnym przesłuchaniu. Nad ranem śledczy usłyszy, że to nie była jedyna ofiara zatrzymanego. „Nareszcie się z tego wyzwoliłem” – doda na koniec. Sąsiedzi będą się dziwić; to w końcu całkiem dobry chłopak był. Uprzejmy, z normalnej rodziny, nie pił, nie palił. W szkole co prawda nie szło mu dobrze, za to w cukierni był wzorem dla innych. Właściciel zakładu powie: „Najlepszy z moich uczniów: dokładny, wręcz pedantyczny, do tego artystyczna żyłka. Na 650-lecie Bydgoszczy zrobił makietę zabytkowych spichrzy z czekolady i herbatników”. Na wizję lokalną do mieszkania zamordowanej 16-latki wejdzie z promiennym uśmiechem. Spokojnie wskaże miejsca, gdzie schował zakrwawione ubrania i narzędzia zbrodni: tłuczek do mięsa i nóż. Równe 20 lat później Michał Siegoczyński, reżyser ceniony za przenikliwą obserwację postaci, o których mówi ze sceny, bierze na warsztat historię bydgoskiego mordercy. Czym jest ów „pierwiastek zła”, który świadkowie procesu rzekomo widzieli w oczach oskarżonego? Czy chęć destrukcji przychodzi z zewnątrz, czy jest uśpiona w każdym z nas? I w końcu, co może czuć człowiek, kiedy pozbywa życia drugiego człowieka? inf. Aleksandra Rzęska

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 23


w yd a r z e ni a Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego Działalność w sieci Filharmonii Pomorskiej nadal się rozwija. Utworzone na platformie YouTube FP playlisty wzbogaciły się o następne produkcje filmowe, które są dostępne bezpłatnie do 31 sierpnia 2021. Szczególnie polecamy: – „MESJASZ”. W 40. ROCZNICĘ ŚMIERCI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Zaadresowana do młodszego odbiorcy majowa premiera koncertu online, z wybranymi fragmentami Händlowskiego arcydzieła, to przekaz zgodny z duchem XXI wieku – w nowoczesnej formie, z impresjami filmowymi młodego bydgoskiego dokumentalisty Mateusza Buławy. Wystąpili: Capella Bydgostiensis, Polski Chór Kameralny, Kai Bumann – dyrygent, utytułowani soliści śpiewacy: Ingrida Gápová, Kacper Szelążek, Rafał Bartmiński, Artur Janda; reżyserował Bogusław Sobczuk. Koncert wzbudził duże zainteresowanie. Tuż po transmisji „Mesjasza” zaprezentowany został making of „Händel – Mesjasz. Jak powstawało dzieło?” w reż. Pauliny Rubczak, który wyjawia przesłanie i kulisy realizacji tej nowej produkcji filharmonii jako efekt twórczej pracy wielu ludzi. – muzyczno-edukacyjny projekt pn. KRZYSZTOF HERDZIN ABOUT…, na który w sumie złożą się cztery autorskie programy Krzysztofa Herdzina. Wzorują się one częściowo na edycjach amerykańskiego cyklu popularyzatorskiego Leonarda Bernsteina z przełomu lat 50. i 60. ub.w. pt. „Ominibus”. Debiut nowego projektu FP nastąpił w kwietniu br. odcinkiem pt. „Krzysztof Herdzin about George Gershwin”, drugi program „Krzysztof Herdzin about orchestra” (w roli głównej OSFP pod batutą autora, w programie: Bernstein – „Przewodnik po orkiestrze dla młodzieży” i Saint-Saëns – „Karnawał zwierząt”) z kolei miał premierę w czerwcu 2021; oba odcinki spotkały się z dużą uwagą Internautów i pochlebnymi opiniami. Wśród projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży rekomendujemy tytuły: – #MUZYKATOR – cykl trzech koncertów edukacyjnych online #piano#forte; #człowiek#ma#głos; #świat#kompozytora, którym towarzyszy tłumacz języka migowego. – „Dumna trąbka i waleczny werbel” – audycja online skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Do obu pozycji jednorazowy kod dostępu można zakupić na live.bilety24.pl oraz w kasie biletowej FP.

W sierpniu oferujemy na kanale YT następujące koncerty: 15.08.2021, niedziela, godz. 19.00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej 24 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Jakub Chrenowicz – od sezonu 2017/2018 pełni funkcję pierwszego dyrygenta Filharmonii w Koszalinie Joanna Krempeć-Kaczor – kontrabas, muzyk solistka Orkiestry Symfonicznej FP Jacek Owczarz – reżyser, operator, montażysta filmowy, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, stypendysta fundacji „Absolwent” Stanisław Moniuszko (1819–1872) – Uwertura do opery „Halka” Jacek Kujawski – I Koncert na kontrabas i smyczki

Kariera Moniuszki – czołowego przedstawiciela polskiej opery narodowej i gatunku pieśni w muzyce polskiej – jako kompozytora narodowego rozpoczęła się od premiery „Halki” w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1858. Jego twórczość postrzegano za wzór muzyki „słowiańskiej” i zyskała szerokie uznanie. Jacek Kujawski, kontrabasista, kompozytor, aranżer, absolwent, a obecnie wykładowca bydgoskiej Akademii Muzycznej, na co dzień jest muzykiem Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej. Prapremiera jego „Koncertu na kontrabas i orkiestrę smyczkową” miała miejsce w 2020. 22.08.2021, niedziela, godz. 19.00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

Łukasz Borowicz – od 2006 pierwszy dyrygent gościnny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Jonathan Plowright – fortepian (Wlk. Brytania), wirtuoz, postrzegany jako ambasador polskiego repertuaru romantycznego, ma opinie „jednego z najlepszych żyjących pianistów” Michał Bergson (1820–1898) – Koncert fortepianowy e-moll op. 62

Michał Bergson – pianista, kompozytor i pedagog urodził się w Warszawie. Większość życia spędził jednak za granicami Polski. W wieku lat 20 wyjechał na studia muzyczne do Paryża. Później działał głównie we Włoszech i Szwajcarii. Jego muzyka rzadko pojawia się na polskich estradach. 29.08.2021, niedziela, godz. 19.00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Jakub Chrenowicz – dyrygent Jacek Owczarz – reżyser

Ludwig van Beethoven (1770–1827) – VIII Symfonia F-dur

„Ósmą” mistrz z Bonn pokłonił się dawnej galanterii i symfonii z „czasów peruki”, czyli świadomie nawrócił do stylu Mozarta i Haydna. Symfonia przeniknięta jest humorem, lekkim i beztroskim tonem mimo wszystkich przeciwności losu, które dotknęły kompozytora, a zwłaszcza utrata słuchu.


w yd a r z e ni a

Koncerty z udziałem publiczności: 13.08.2021, piątek, godz. 19.00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

Paweł Kapuła – dyrygent młodego pokolenia, wychowanek klasy dyrygentury symfoniczno-operowej Tadeusza Strugały i Stanisława Krawczyńskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie; ukończył także Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2021 pierwszy, gościnny dyrygent Orkiestry Symfonicznej FP słynne tańce symfoniczne

20.08.2021, piątek, godz. 19.00

Orkiestra Kameralna FP Capella Bydgostiensis

Tomasz Filipczak – kierownictwo artystyczne, fortepian Katarzyna Łaska – śpiew Edyta Krzemień – śpiew muzyka filmowa i musicalowa

Tomasz Filipczak, pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, ukończył Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej w klasie Andrzeja Zubka. Koncertuje jako pianista z wieloma artystami, m.in. z Robertem Janowskim i Januszem Radkiem. Katarzyna Łaska, od ponad 25 lat na scenie, aktorka musicalowa i dubbingowa, trenerka wokalna, jest pierwszą polską wokalistką, która zaśpiewała na Oscarowej Gali w Dolby Theatre w Los Angeles. Edyta Krzemień, aktorka musicalowa i dubbingowa, gwiazda Teatru Roma, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. 27.08.2021, piątek, godz. 19.00

TRIBUTE TO THE POLICE

Koncert na pożegnanie wakacji

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Marta Król – śpiew Paweł Tomaszewski – fortepian, aranżacje Przemysław Florczak – saksofony, flety, klarnety Andrzej Święs – kontrabas, gitara basowa Paweł Dobrowolski – perkusja Sławek Berny – instrumenty perkusyjne

Marta Król, jedna z najciekawszych artystek jazzowych, jest obecna na polskiej scenie od przeszło 10 lat. Od początku współtworzy z Pawłem Tomaszewskim – pianistą, improwizatorem i aranżerem jazzowym. W 2017 we współpracy z Paweł Tomaszewski Group wydała album „Tribute To The Police” z kompozycjami legendarnej grupy ujętymi w nowe koncepcje brzmieniowe. Innowacyjne interpretacje oraz emocjonalne spojrzenie na melodię odkrywają raz jeszcze głębię, potencjał i piękno znanych kompozycji.

Od 17 IX do 8 X 2021 podczas dziewięciu prezentacji 59. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego „KONTRASTY. Pamięć i przyszłość” wystąpią uznani artyści polscy i z zagranicy, m.in. mistrzowie batuty, jak: Jacek Kaspszyk, Maciej Tworek, Adam Sztaba czy wybitny dyrygent ukraiński Mykoła Diadiura; wirtuozi: Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce, Bartosz Koziak – wiolonczela, Katarzyna Budnik – altówka oraz świetna sopranistka Magdalena Molendowska, sławny amerykański organista Cameron Carpenter i estoński skrzypek Harry Traksmann; gościć będą znakomite zespoły polskie, jak Sinfonia Varsovia i  Chór Filharmonii Narodowej oraz zagraniczne – Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir i Bizantyjski Chór Patriarchatu Rumuńskiego „Evloghia”. Nie zabraknie też gwiazd polskiej piosenki, jak Kayah i Natalia Kukulska. W ramach festiwalu w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rywałdzie Bornus Consort zaprezentuje śpiewy z rękopisów franciszkańskich (XIII w.). Festiwalowa publiczność usłyszy utwory m.in.: Bacha, Chopina, Dvořáka, Musorgskiego, Pärta, Pendereckiego, Schnittkego, Strawińskiego, Weinberga. Plany koncertowe FP mogą ulec zmianie, dlatego bardzo prosimy zainteresowanych o śledzenie strony www.filharmonia.bydgoszcz.pl oraz postów na Facebooku. Kasa biletowa FP w lipcu nieczynna (przerwa urlopowa). Od sierpnia czynna od wtorku do piątku w godz. 14–18. Rezerwacja: w godz. 12–14, tel. 52 321 02 34; 52 321 04 67 wew. 21. Informacja – Dz. Promocji: 52 321 25 50 (w godz. 9–15) www.filharmonia.bydgoszcz.pl inf. Mariola Grochowina

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 25


w yd a r z e ni a Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego

Młyn Baerwalda, Skrzetusko. Widok z prawego brzegu Brdy (tyt. org. Mühle Baerwald, Schröttersdorf), sygn. MOB H/F-6854, Bydgoszcz, lata 1914–18, diapozytyw, reprod. fot. Wojciech Woźniak, wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

O biekt miesi ą ca Młyn Baerwalda, Skrzetusko. Widok z prawego brzegu Brdy

W 2. połowie XIX wieku Bydgoszcz rozwijała się dynamicznie dzięki intensywnej industrializacji. Pierwszym przedsiębiorstwem, w którym praca została zmechanizowana przez zastosowanie maszyny parowej (od 1846 roku), były Młyny Królewskie (zwane później Młynami Rothera) na Wyspie Młyńskiej. Dzięki stałemu unowocześnianiu i rozbudowie Młyny Królewskie stały się największym zakładem tego typu w regionie, niemalże monopolizując usługi młynarskie. Z tak trudną konkurencją zmagać się musiał, powstały ok. 1862 roku, młyn parowy firmy Wolfen&Fließ, ulokowany na terenie Skrzetuska (Schröttersdorf), ówczesnej podbydgoskiej wsi. Interes nie szedł najlepiej, stąd w 1892 roku niedziałający już od pewnego czasu młyn został kupiony przez braci Baerwaldów, Moritza i Wilhelma. Nowi właściciele zbudowali przedsiębiorstwo niemal od zera. Pierwsze prace ruszyły już w 1893, zaś ostatni etap rozbudowy zakończył się w 1916 roku. Zakończona inwestycja widoczna jest na archiwalnym zdjęciu. Do po26 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

łożonych na brzegu Brdy młynów surowiec, czyli ziarna zbóż, dostarczany był barkami towarowymi, a z czasem także transportem kolejowym. W ten sam sposób odbierane były tutejsze produkty, czyli mąka, kasze, otręby itp. Zakład w latach 30. XX wieku mógł dziennie przerabiać ok. 50 ton surowca. W 1920 roku tereny Skrzetuska zostały włączone w granice Bydgoszczy, a w sierpniu 1938 roku nowym właścicielem przedsiębiorstwa został Bronisław Kentzer i odtąd znane było jako Młyny Kentzera. Dziesięć lat później nastąpiła ich nacjonalizacja i zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Bydgoszczy. W 2006 roku niedziałające od kilku lat młyny przeszły znów w ręce prywatne. Rozpoczęła się gruntowna przebudowa tego obiektu przemysłowego na czterogwiazdkowy hotel. Jej efekt jest doskonałym przykładem adaptacji architektury postindustrialnej do współczesnych celów. Fotografię można oglądać na wystawie „#przemysłowaFOTObydgoszcz” w Spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7–11. Iwona Jastrzębska-Puzowska


w yd a r z e ni a Edukacja w lipcu i sierpniu

Zapisy na ofertę edukacyjną w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu Działu Edukacji: 52 58 59 909 lub: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl. 6–11 lipca – DZIAŁANIA TWÓRCZE

„Wakacje w muzeum – zostań kolekcjonerem wrażeń!”

Zapraszamy na warsztaty, podczas których poznamy dzieła sztuki z kolekcji naszego muzeum oraz zabawimy się różnorodnymi technikami plastycznymi. Będzie to niezwykła okazja, aby samodzielnie wykonać stemple, spróbować swoich sił, posługując się narzędziami rysunkowymi i malarskimi, rozwikłać kilka tajemnic muzealnych czy odnaleźć skarb! A przede wszystkim zapraszamy do wspólnego TWÓRCZEGO letniego działania. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 6–12 lat. Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona. Grupy, które stworzymy, nie mogą przekraczać 15 osób. W budynkach muzeum należy zachować reżim sanitarny, obowiązuje noszenie maseczek.

– dla osób INDYWIDUALNYCH Działania towarzyszące wystawom stałym i czasowym odbywać się będą w nowym budynku MOB przy ul. Gdańskiej 4, którym towarzyszyć będzie spacer do pozostałych oddziałów muzeum. Grupy, które stworzymy, nie mogą przekraczać 15 osób. BILETY: W kasie muzeum można wykupić pakiet na cały tydzień. CENA: 48 zł. Cena pojedynczego warsztatu: 8 zł. Bilety dostępne w kasie muzeum, ul. Gdańska 4. Przy zapisach należy podać imię, nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy do opiekuna oraz podać datę wybranych warsztatów. – 6.07  |  12.00–13.30 – WTOREK: „OBRAZY NIE-/RZECZYWISTOŚCI, odsłona I: Inspiracje i aspiracje” – 7.07  |  12.00–13.30 – ŚRODA: „Leon Wyczółkowski „Cztery Wiosny” – 8.07  |  12.00–13.30 – CZWARTEK: „Grafika – warsztaty do dzieł z kolekcji muzeum”

28–29 sierpnia, Dom Kultury na Bydgoskim Przedmieściu, Toruń

Warsztaty przestrzeń łączności

Międzymiastowa, bydgosko-toruńska kooperacja, a pretekstem do tej współpracy jest Święto Bydgoskiego Przedmieścia, organizowane przez toruński Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście, jak również otwarta w lipcu wystawa „Architektura przemysłowa Bydgoszczy wczoraj i  dziś”, do obejrzenia w muzealnych spichrzach w  Bydgoszczy. Jest to kolejna okazja, by pokazać, że nasze piękne mia-

– 9.07  |  12.00–13.30 – PIĄTEK: „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy” – 10.07  |  12.00–13.30 – SOBOTA: „Jan Stanisławski i uczniowie” – 11.07  |  12.00–13.30 – NIEDZIELA: „Skarb bydgoski”

– dla GRUP ZORGANIZOWANYCH Warsztaty stacjonarne w budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4. Warsztaty odbywać się będą od wtorku 6.07 do niedzieli 11.07 (włącznie). W godzinach 14.00–15.30. Grupy nie mogą przekraczać 15 osób. BILETY: Cena pojedynczego warsztatu: 8 zł/osoba. Bilety dostępne w kasie muzeum, ul. Gdańska 4. Przy zapisach należy podać nazwę grup, wiek dzieci, telefon kontaktowy do opiekuna grupy oraz podać datę warsztatów.

26 lipca – 29 sierpnia

Trasa edukacyjna „Kolekcjoner wrażeń”

Zapraszamy do udziału w specjalnym spacerze ulicami Bydgoszczy, które uatrakcyjnimy, przygotowując specjalne pakiety z plastycznymi zadaniami edukacyjnymi oraz zagadkami dotyczącymi naszych obiektów muzealnych. Dzięki nim dowiecie się, gdzie mieszczą się skarby kolekcji naszego muzeum, oraz zabawimy się w poszukiwaczy i kolekcjonerów wrażeń! – TRASA INDYWIDUALNA DLA RODZIN Pakiety dostępne są we wszystkich kasach muzeum. Cena: 1 zł/pakiet. W cenę nie jest wliczony bilet wstępu na wystawy. Nie obowiązują zapisy. Trasa przeznaczona do indywidualnego zwiedzania. – TRASA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH Cena: 8 zł/osoba. W cenę wliczone są wejścia na wystawy. Obowiązują zapisy. Działania dla dzieci od lat 6 i dorosłych bez limitu wiekowego. Liczba miejsc jest ograniczona, grupy do 15 osób.

Zapisy na ofertę edukacyjną przyjmujemy w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu Działu Edukacji: 52 58 59  909 lub: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl.

sta więcej łączy, niż dzieli, a wszelkie niesnaski odrzucamy w kąt. Przyjrzymy się architekturze Torunia i Bydgoszczy, odnajdziemy architektoniczne detale i wspólnie stworzymy niezwykłe miasteczko ze snów. Za pomocą wspólnych działań twórczych przypieczętujemy toruńsko-bydgoską przyjaźń. Warsztaty odbędą się w terminie 28–29 sierpnia w Toruniu, przed budynkiem Domu Kultury na Bydgoskim Przedmieściu. Udział w warsztatach sponsorowany jest przez organizatorów Święta Bydgoskiego Przedmieścia. Zapraszamy dzieci, rodziny, osoby dorosłe.

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 27


w yd a r z e ni a Tematyczne Spacery Historyczne Bilety w cenie 8 zł.

10.07.2021, godz. 12.00, początek: gmach główny Muzeum, ul. Gdańska 4

15 lipca – 31 października 2021, wernisaż o godz. 18.00, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7–11 – wystawa fotograficzna

#przemysłowaFOTObydgoszcz

„Bydgoszcz wojskiem stoi”

Uczestnicy w trakcie spaceru dowiedzą się, gdzie stały wojskowe budynki, po których zostały jedynie wspomnienia i archiwalne fotografie, dlaczego wielkie wojskowe magazyny musiały spłonąć, czy też to w których koszarach do dziś najprawdopodobniej leżą ofiary powojennych zbrodni. Spacer poprowadzi Krzysztof Drozdowski, regionalista i pasjonat historii, autor wielu publikacji popularyzujących historię. 24 lipca oraz 28 sierpnia 2021, godz. 12.00, początek: gmach główny Muzeum, ul. Gdańska 4

„Szpiedzy i agenci w dawnej Bydgoszczy”

Uczestnicy poznają barwne postaci (m.in. majora Jana Żychonia) bydgoskiej jednostki wywiadowczej. Spacer poprowadzi Krzysztof Drozdowski. 31.07.2021, godz. 12.00, początek: Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2

„Śladami tajemnic staropolskiej Bydgoszczy”

Podczas spaceru, który poprowadzi Józef Łoś, archeolog, kustosz i kierownik Działu Archeologii w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, będziemy odkrywać najstarsze Stare Miasto. 7.08.2021, godz. 12.00, początek: Gmach główny Muzeum, ul. Gdańska 4

„Szlakiem bydgoskiego browarnictwa”

Uczestnicy odszukają ostatnie pozostałe ślady po dawnych browarnikach oraz poznają historię produkcji napoju. Spacer poprowadzi Krzysztof Drozdowski. 21.08.2021, godz. 12.00, początek: gmach główny Muzeum, ul. Gdańska 4

„Kolejowa Bydgoszcz”

Fotografia biurowca Zakładów „Eltra” z 1968 roku (aut. Jadwiga Wons) i z 2021 roku (aut. Wojciech Woźniak)

Dzisiejsza Bydgoszcz swój obraz i potencjał zawdzięcza w dużej mierze intensywnemu rozwojowi przemysłu w XIX i XX wieku. Jeszcze w połowie ubiegłego stulecia można było bez trudu dostrzec w tkance miasta wyraźne ślady industrializacji. W latach 90. XX w. skończyła się dominacja przemysłu w gospodarce, a jego ślady w krajobrazie miasta zaczęły się stopniowo zacierać. Nie zniknęły jednak całkowicie. Na wystawie zaprezentowane zostaną archiwalne fotogramy i grafika reklamowa, przedstawiające ważniejsze bydgoskie zakłady przemysłowe w czasach ich największego rozkwitu, uzupełnione o swoisty komentarz – współczesne zdjęcia wykonane przez znanego fotografika Wojciecha Woźniaka, będącego również pracownikiem bydgoskiego Muzeum Okręgowego. Iwona Jastrzębska-Puzowska

Wystawa stała, ul. Gdańska 4

„Jan Stanisławski i uczniowie” z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków

Uczestnicy poznają historię rozwijających się dróg żelaznych w regionie i odwiedzą miejsca zwykle niedostępne oraz dowiedzą się, jak ważną postacią dla Bydgoszczy był Albert von Maybach. Spacer poprowadzi Krzysztof Drozdowski. 21 lipca i 11 sierpnia 2021, godz. 10.00–15.00, gmach główny, ul. Gdańska 4, Wstęp: 35 zł. Bilety do nabycia w kasie muzeum przy ul. Gdańskiej 4

„Algorytmy w Muzeum”, czyli jak nauczyć maszynę rozwiązywania problemów? – uczenie maszynowe w Pythonie

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak przetwarzać dane z użyciem popularnych algorytmów. Zapraszamy młodzież w wieku 14–19 lat z własnym komputerem (laptopem) z radiowym dostępnym do Internetu. Liczba miejsc ograniczona. 28 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Jan Szancenbach, „Portret Wandy i Leonarda Pietraszaków”, 1990, olej, płótno, fot. W. Woźniak


w yd a r z e ni a Jan Stanisławski, „Cyprysy”, olej, tektura, fot. W. Woźniak

Ta wyjątkowa wystawa, będąca prezentacją kolekcji malarstwa młodopolskiego państwa Wandy i Leonarda Pietraszaków, jest szczególna nie tylko za sprawą indywidualnego smaku estetycznego kolekcjonerów, ale również przez fakt, iż stanowi dar dla Bydgoszczy i jego mieszkańców. Pan Leonard Pietraszak, Honorowy Obywatel Miasta Bydgoszczy, i jego małżonka przekazali do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy kolekcję, którą budowali przez kilkadziesiąt lat i z którą są bardzo emocjonalnie związani, mimo to postanowili oddać ją społeczeństwu. Jak sami darczyńcy piszą w katalogu wystawy: „Gromadziliśmy te prace Mistrza Jana Stanisławskiego i Jego utalentowanych uczniów przez lata. Doznawaliśmy zachwytu i wzruszenia. (…) Otwarcie przyznajemy – darzymy to malarstwo niezmiennie gorącym uczuciem, ale zapadła zgodna decyzja o przekazaniu, czyli podzieleniu się z kimś, kto zapewni obrazom troskliwą opiekę, a niewątpliwie i ciepłe uczucie. W rodzinnym mieście Leonarda, w Bydgoszczy, tym Kimś jest Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, a pośrednio i Mieszkańcy tego pięknego Miasta”. Przekazany zbiór liczy 58 obrazów olejnych autorstwa Jana Stanisławskiego i 38 innych artystów (i jednej artystki), w tym m.in. Wlastimila Hofmana, Stanisława Kamockiego, Alfonsa Karpińskiego, Stanisława Gałka, Antoniego Procajłowicza, Bronisława Kowalewskiego czy Floriana Piekarskiego. Ekspozycja jest podróżą w urokliwy, czasem tajemniczy świat natury z widokami pól, lasów, wiejskich dróg czy gór, ale także architektury i miast, w którą warto wyruszyć i poczuć ducha młodej Polski.

Kuratorskie oprowadzania po wystawach

– 30 lipca  |  17.00–18.00  |  Grodzka 7–11 – wystawa „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy” – 30 lipca  |  17.00–18.00  |  ul. Mennica 4 – wystawa „Skarb bydgoski” – 27 sierpnia  |  17.00–18.00  |  Grodzka 7–11 – wystawa „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”

– 27 sierpnia  |  17.00–18.00  |  Grodzka 7–11 – wystawa „#przemysłowaFOTObydgoszcz” – 27 sierpnia  |  17.00–18.00  |  ul. Mennica 4 – wystawa „Skarb bydgoski” WYSTAWY CZASOWE: Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 Pokaz Leon Wyczółkowski „Cztery Wiosny”. Wystawa czynna do 26 września 2021 r. Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7–11 #przemysłowaFOTObydgoszcz. Wystawa czynna do 14 listopada 2021 r. WYSTAWY STAŁE: Gdańska 4 OBRAZY NIE-/RZECZYWISTOŚCI. Inspiracje i aspiracje. „Jan Stanisławski i uczniowie” z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów. W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 Mennica bydgoska. Skarb bydgoski. Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 Galeria Sztuki Nowoczesnej. Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852–1936). Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7–11 Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy. Exploseum, ul. Alfreda Nobla EXPLOSEUM inf. Katarzyna Joniec

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 29


w yd a r z e ni a Dom Aukcyjny NEXT – Aukcje Sztuki 9.07.2021, piątek, godz. 19.00, ul. Poznańska 31

6. Wakacyjna Aukcja Sztuki

Aukcja młotkowa z udziałem publiczności w siedzibie galerii

15.07.2021, czwartek, godz. 19.00, ul. Poznańska 31 – wernisaż. Wystawa czynna od 16 lipca do 6 sierpnia 2021, pon.–pt. w godz. 10.00–17.00, wstęp wolny

Natalia Fundowicz, wystawa malarstwa pt. „Przestrzeń na ciszę i dźwięki” Kurator: Sławomira Malingowska

Prezentujemy niezwykle utalentowaną młodą artystkę Natalię Fundowicz. Malarstwo unikatowe, styl oryginalny i wyszukana technika. Wystawie towarzyszy przepięknie wydany katalog. Ekspozycja połączona jest ze sprzedażą. Wszystkie dostępne obiekty i więcej informacji na www.galerianext.pl.

Agnieszka Banasiak

Natalia Fundowicz, Mroczne materie, 2021, akryl, tusz akrylowy, akwarela na surowym lnianym płótnie, 100×120 cm

Paweł Świderski

Po dłuższej przerwie powracamy do licytacji z udziałem publiczności w naszej siedzibie przy ul. Poznańskiej 31. Aukcja młotkowa, prowadzona przez aukcjonera. Przyjmujemy zlecenia chęci kupna „Z LIMITEM CENY” lub opcją „PROSZĘ DZWONIĆ” przez nasz system rejestracji na stronie internetowej www.galerianext.pl. Katalog oraz wystawa poprzedzająca aukcję od 28 czerwca br. – zapraszamy do galerii do obejrzenia wszystkich prac na żywo. W katalogu wystawiono 92 pozycje: malarstwo, rzeźby, grafiki. Prezentowane są dzieła na wysokim poziomie artystycznym, artystów profesjonalnie zajmujących się sztuką. W większości są już znani i poszukiwania na szerokim ogólnopolskim aukcyjnym rynku sztuki. Prelicytacja oraz transmisja aukcji na żywo dostępna jest na platformie licytacyjnej Onebid, licytacja „Live” na portalu Artinfo. Regulamin, katalog, sposób składania zleceń chęci kupna i wszystkie inne informacje dostępne są na naszym portalu www.galerianext.pl. 30 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Natalia Fundowicz (ur. w Krakowie w 1991 r.), absolwentka ASP w Krakowie, kierunek malarstwo, w pracowni malarstwa prowadzonej przez prof. Adama Brinckena oraz pracowni rysunku prowadzonej przez dr. Rafała Borcza. W swoich pracach korzysta z bogatego zasobu różnych technik i sposobów ekspresji. Na obrazach prezentuje ślady swoich podróży ku afirmacji życia, natury, kobiecości, ciała, macierzyństwa. To, co widzi, osadza na płaszczyznach z delikatnością i lekkością intensywnych, choć akwarelowych kolorów, starając się przy tym nie odbierać im ruchu. Na płótnach i na ścianach tworzy mapy umieszczonych jakby w stanie nieważkości barwnych znaków i  metaforycznych form. Zaludniają przestrzeń, uciekają z obrazów, ulatniają się, spadają i rozmywają się w powietrzu i na ziemi. Nie lubią zamkniętych ram, jak i zamkniętego umysłu. Ważny jest również sam proces tworzenia oraz jego nieoczywistość. Podejmowanie niektórych decyzji trwa godziny, dni, niektórych zaledwie sekundy, uzależniając końcowy efekt od gestu, chwilowego wybuchu. Jednakowoż raz podjęta decyzja, pozostaje na zawsze, nie da się jej przemalować, zmyć, poprawić. Tym charakteryzuje się technika wodna, której używa artystka.

inf. Sławomira Malingowska


w yd a r z e ni a

Pozytywka Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek 26–29 sierpnia 2021

5. Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek Pozytywka

26 sierpnia rozpoczyna się 5. edycja Magicznego Festiwalu Świata Baśni i Bajek Pozytywka. Największy w regionie festiwal sztuki i kultury dla dzieci przygotował na swój mały jubileusz bogaty program. W Bydgoszczy wystąpią artyści z różnych zakątków świata. Będą teatry, warsztaty i pokazy plenerowe. Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w Teatrze Polskim, kinie Pomorzanin i na Starym Rynku, a w parku Kochanowskiego stanie miasteczko festiwalowe z mnóstwem atrakcji. Już po raz piąty, pod koniec wakacji, przeniesiemy się do magicznego świata Pozytywki. Na kilka dni miastem

zawładnie dziecięca wyobraźnia. Festiwalowe wydarzenia skierowane będą zarówno do dzieci nieco starszych, jak i maluszków, czyli „NajNajów” – dzieci do 3. roku życia. Dla nich przygotowane zostało specjalne pasmo programowe. Twórczynią Pozytywki jest bydgoszczanka Aneta Pytlak. Festiwal narodził się z wewnętrznej potrzeby. Gdy została mamą małej Ritki, zaczęła szukać wydarzeń rozwijających wrażliwość dziecka. Postanowiła więc stworzyć pełną kultury przestrzeń dla dzieci i rodziców. Dlatego bydgoski festiwal jest wydarzeniem skierowanym nie tylko do dzieci, ale i do rodziców. Twórcy chcą, by wspólnie przeżywana radość i pozytywne emocje zbliżały rodziców z ich pociechami. Udział w przedstawieniu teatru lalkowego, koncercie familijnym czy warsztatach kreatywnych jest też ciekawą alternatywą dla świata cyfrowego. lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 31


w yd a r z e ni a Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 2–4 lipca 2021, warsztaty rozpoczynają się w piątek o 16.00, kończą w niedzielę o 21.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6. Karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na www.kpck.pl

Wakacyjne Warsztaty Wokalne

Zapraszamy młodzież i dorosłych, którzy chcieliby podszkolić swój wokalny warsztat. 7.07.2021, środa, godz. 11.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 7 zł od osoby do nabycia w siedzibie KPCK, liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr. 52 585 15 01 wew. 107

Warsztaty teatralne „Minikuchenny teatr” z cyklu „Siała baba mak”

W programie usłyszycie najpiękniejsze utwory z repertuaru legendy polskiej sceny muzycznej Haliny Frąckowiak. Zaśpiewa Marcelina Bociek, wokalistce towarzyszyć będą Kacper Kasprzak (instrumenty klawiszowe) oraz Maciej Domagalski (instrumenty perkusyjne). 16.07.2021, piątek, godz. 11.00, Salon Hoffman bądź dziedziniec KPCK. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Uniwersytet Letni: „U wód, w kurortach i na letnisku. O wypoczynku naszych pradziadków”, dr hab. Monika Nawrot-Borowska

23.07.2021, piątek, godz. 11.00, Salon Hoffman bądź dziedziniec KPCK. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Uniwersytet Letni: „Ziółko niejedno ma imię”, dr inż. Zofia Stypczyńska 23.07.2021, piątek, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w siedzibie KPCK, liczba miejsc ograniczona

Warsztaty to przepis na doskonałą zabawę dla całych rodzin, jak i dziecięcych grup zorganizowanych. Tym razem podpowiemy jak, wykorzystując przedmioty codziennego użytku znajdujące się w zasięgu naszej ręki, zorganizować samodzielnie teatr.

Muzyczny Rejs z piosenkami Kayah w wykonaniu Agnieszki Twardowskiej

9.07.2021, piątek, godz. 11.00, Salon Hoffman bądź dziedziniec KPCK przy pl. Kościeleckich 6. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Uniwersytet Letni: „Znaczenie pszczoły w życiu człowieka”, dr inż. Piotr Wasilewski 9.07.2021, piątek, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w siedzibie KPCK, liczba miejsc ograniczona

Muzyczny Rejs z piosenkami Haliny Frąckowiak w wykonaniu Marceliny Bociek

Agnieszka Twardowska – wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Finalistka V edycji „The Voice of Poland” oraz uczestniczka V edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Dwukrotnie występowała w Opolu, zdobywając w „Debiutach”, ze swoją piosenką „Północ”, drugie miejsce. Współpracuje z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej oraz koncertuje solo. 29.07.2021, czwartek, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w siedzibie KPCK, liczba miejsc ograniczona

Monodram „Tresura” w wykonaniu Karoliny Ziętak, reż. Wioleta Górska-Nowik Marcelina Bociek, fot M. Maciejewski

32 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

„Tresura” to historia dziewczyny w stanie wycofania społecznego, choroby pojawiającej się również w naszym


w yd a r z e ni a

kraju, polegającej na izolowaniu się od innych w czterech ścianach własnego pokoju. 30.07.2021, piątek, godz. 11.00, Salon Hoffman bądź dziedziniec KPCK. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Uniwersytet Letni: „Warsztat pracy rekonstruktora historycznego”, Fundacja Fantazmat

30.07.2021, piątek, godz. 13.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w siedzibie KPCK, liczba miejsc ograniczona. Spektakl zostanie powtórzony 27 sierpnia

Spektakl teatru lalek: „Opowieści spod Kruszwicy”

Lesław Cześnik, rysunek

Autorski spektakl teatru lalek na motywach legendy o „Księciu Popielu, którego zjadły myszy”. Pouczająca historia Popiela i jego żony Gerdy zabierze nas w podróż do zamku w Kruszwicy. 5–27 sierpnia 2021. Wernisaż w czwartek 5 sierpnia o godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK. Wstęp wolny

Wystawa: Marek Szczęsny i Lesław Cześnik: „Choroba wysokościowa – rysunek”

Znają się od czasu studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Studia swoje ukończyli w miarę sprawnie – Marek Szczęsny malarstwo, a Lesław Cześnik jego konserwację. Połączyło ich zamiłowanie do skał, gór, sztuki i artystek, a do tego doszła jeszcze Bydgoszcz. Pierwszy z nich pochodzi z Bydgoszczy, obecnie jest profesorem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmii i Mazur w Olsztynie, drugi prowadzi Pracownię Konserwacji w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego.

Marek Szczęsny, rysunek

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 33


w yd a r z e ni a 6.08.2021, piątek, godz. 11.00, Salon Hoffman bądź dziedziniec KPCK. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Uniwersytet Letni: „Dary ogrodów, łąk i lasów”, dr inż. Zofia Stypczyńska

6.08.2021, piątek, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK. Szczegóły wkrótce na ww.kpck.pl oraz na www.facebook.com/kpck.bydgoszcz

Ponadto w KPCK: VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle” – na prace czekamy do 15 sierpnia 2021

Koncert z cyklu Muzyczny Rejs

13.08.2021, piątek, godz. 11.00, Salon Hoffman bądź dziedziniec KPCK. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Uniwersytet Letni: „Pozyskiwanie i właściwości produktów pszczelich”, inż. Piotr Wasilewski 13.08.2021, piątek, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK. Szczegóły wkrótce na ww.kpck.pl oraz na www.facebook.com/kpck.bydgoszcz

Koncert z cyklu Muzyczny Rejs

25.08.2021, środa, godzina 11.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 7 zł od osoby do nabycia w siedzibie KPCK, liczba miejsc ograniczona. Zapisy na warsztaty pod nr. 52 585 15 01 wew. 120

Warsztaty teatralne „Minipiankowy teatr” z cyklu „Siała baba mak”

Tematem przewodnim spotkania będzie piankowy teatrzyk lalkowy. Zobaczycie, z jakich elementów i niewielkim kosztem można samodzielnie skonstruować lalkę teatralną. Oprócz „siania maku” własnoręcznie zaprojektujecie i wykonacie swojego bohatera. W programie również prezentacja znanej baśni w minispektaklu lalkowym pt. „Szklana Góra”. 27.08.2021, piątek, godz. 13.00, Salon Hoffman KPCK. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w siedzibie KPCK, liczba miejsc ograniczona

Spektakl teatru lalek: „Opowieści spod Kruszwicy”

Regulamin do pobrania na: www.kpck.pl.

110. numer „Kwartalnika Artystycznego”

W numerze m.in.: wspomnienia o Adamie Zagajewskim, bloki poświęcone Julii Hartwig w 100. rocznicę urodzin i Czesławowi Miłoszowi w 110. rocznicę urodzin, dwa sonety Shakespeare’a w  przekładzie Antoniego Libery i  wiersze Gary’ego Snydera w przekładzie Andrzeja Szuby, nowe wiersze Piotra Szewca, Grzegorza Wróblewskiego, Mirosława Dzienia, Peter Fabjan o Thomasie Bernhardzie w przekładzie Marka Kędzierskiego, a także Varia i Recenzje. inf. Jędrzej Kubiak

Galeria Fotografistka ul. Pomorska 68A/1, wystawa czynna do 3 września

Patryk Chenc – Migracja lasu – wystawa fotografii

Patryk Chenc (ur. 1991 w Bydgoszczy) – absolwent fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fotograf, realizator wideo i wideo-art współpracujący z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Vintage Photo Festivalem, grupą teatru tańca współczesnego Hertz House. Portrecista i twórca fotografii produktowej. Skupia się na związku człowieka z naturą. Cechuje go minimalizm. Stypendysta prezydenta miasta Bydgoszczy. Wystawa prezentuje zatrzymane w kadrze elementy lasu, które w wyniku postępujących zmian znikają ze znanego nam krajobrazu. Artysta podejmuje temat nie w  konwencji fotografii dokumentalnej, a w polemice z klasycznym gatunkiem martwej natury. Budując formę estetyzuje i minimalizuje, bazując na leśnych znaleziskach, które łączy ze sobą w unikatowy sposób. Patryk Chenc, fotografia

34 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

inf. Martyna Maria Kaczmarek


w yd a r z e ni a Galeria Wieży Ciśnień – Muzeum Wodociągów 3 lipca – 1 sierpnia 2021, w godzinach otwarcia muzeum, ul. Filarecka 2

Obraz wewnętrzny – wystawa prac Joanny Dąbkiewicz-Luścińskiej

Galeria Wieży Ciśnień zaprasza na najnowszą wystawę Joanny Dąbkiewicz-Luścińskiej pt. Obraz wewnętrzny. Artystka w swojej twórczości porusza się przede wszystkim w obrębie dwóch rejonów malarstwa: abstrakcji i portretu. W przypadku abstrakcji nagromadzenie barw i kontrastowych pociągnięć pędzla wpływa na powstanie złudzenia głębi. W rezultacie prezentowane obrazy można w większości nazwać „nocnymi”, jeśli chodzi o charakter tła, które dopiero za sprawą jaśniejszych, ciepłych akcentów rozświetlają się feerią barw – tworzą iluzję wpatrywania się w przestrzeń wypełnioną światłem neonów. Zdecydowanie najlepiej Dąbkiewicz-Luścińska czuje się w mrocznych zestawieniach kolorystycznych, gdzie ogólny efekt uzyskuje dzięki opozycyjnym względem siebie formom. Z kolei malarstwo portretowe artystki koncentruje się na stanie emocjonalnym portretowanej osoby, próbuje nakreślić rys psychologiczny modela. Kształty są bardzo szkicowe, jakby rozedrgane powietrze wokół nich falowało, wszystko wydaje się poruszać, zupełnie jak gdyby obraz chciał nabrać rozmachu filmu animowanego. Joanna Dąbkiewicz-Luścińska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Wojciecha Sadleya. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Brała udział w sympozjach i plenerach w: Bytowie, Włodawie, Novym Mesto, Łagowie, Czarnym Piecu, Celinach, Sławie Śląskiej. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbio-

Joanna Dąbkiewicz-Luścińska, Wdowa po królu, 2012, olej na płótnie, 120×100 cm

rowych, m.in. w Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Nove Mesto, Opolu, Łodzi, Nidzicy, Pradze, Piotrkowie Trybunalskim, Gdańsku, Białymstoku. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia w Przeglądzie Twórczości Okręgu Toruńskiego Dzieło Roku. inf. Adrianna Adamska

Muzeum Fotografii w Bydgoszczy Muzeum Fotografii przy WSG, ul. Karpacka 52, wtorek–piątek 11.00–17.00, sobota 10.00–14.00, poniedziałek i niedziela nieczynne 7 i 21 sierpnia 2021, szczegóły i zapisy: muzeumfotografii@byd.pl

Warsztaty fotografii analogowej

Złap słońce w puszkę! Rodzinne warsztaty fotografii otworkowej

Fotografia wcale nie musi wymagać skomplikowanego zaplecza i drogiego sprzętu, a najprostszy aparat możemy wykonać z metalowej puszki z wieczkiem albo nawet z kartonu po butach! O tym, jak to się robi, będzie można się dowiedzieć na naszych warsztatach, na które zapraszamy całe rodziny. Więcej szczegółów na stronie: www.muzeumfoto.byd.pl.

Marek Noniewicz, fotografia

inf. Anna Kordylas

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 35


w yd a r z e ni a Pandora Festiwal 2021 30–31 lipca 2021, Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156

Warsztaty, spotkania, koncerty

Pandora Festiwal 2021 to plenerowy festiwal rockowo-metalowy planowany w letniej strefie Fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Inicjatywa prowadzona przez bydgoski zespół Projekt Pandora i klub Fabryka Lloyda na nowo wyznacza koncertowy poziom w regionie. Dwa dni intensywnych wrażeń muzycznych i esencja letniego plenerowego festiwalu. Wydarzenie skupia legendy polskiej sceny rockowej oraz energię i entuzjazm młodych muzyków. Mobilizując grono niezależnych twórców zaangażowanych w szeroko pojętą „scenę”, dodatkowo koncentruje wokół siebie artystów leżących u jej fundamentów. Koncerty takich gwiazdy jak Luxtorpeda, Illusion czy SIQ gwarantują niezapomniane emocje i obecność artystów wielokrotnie nagradzanych i docenianych przez całe rzesze fanów mocnego grania. Nasza impreza odbywać się będzie głównie w strefie plenerowej klubu, gdzie wystawiona zostanie scena z zadaszeniem. Duży obszar zapewni możliwość zaproszenia nawet do 1000 osób, w spodziewanym reżimie sanitarnym i z możliwością zachowania odpowiedniego dystansu. Program festiwalu przewiduje m.in.: – przegląd kapel pod patronatem sieci salonów muzycznych Riff – zespoły oceni wybitne jury na czele z Anią Brachaczek znaną z takich formacji jak Biff, Pogodno, SIQ czy współpracy z Acid Drinkers. Nagrody w konkursie: nagroda główna – występ na festiwalu Pandora Festiwal 2021 oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Fabrykę Lloyda, nagroda specjalna: voucher na sesję nagraniową w Studiu A\V (MCK Bydgoszcz), nagrody indywidualne: vouchery do sklepów Riff; – warsztaty instrumentalne pod patronatem sieci salonów muzycznych Riff, prowadzone przez Macieja „Ślimaka” Starostę (Acid Drinkers, Flapjack); – spotkania z twórcami: Tomasz „Lipa” Lipnicki opowie o swoim pierwszym solowym albumie Dźwięki słowa oraz niedawno wydanym wywiadzie rzece pt. Jeżozwierz; spotkanie poprowadzi Piotr Lenkiewicz;

– koncerty na żywo: Illusion, SIQ, Luxtorpeda, Projekt Pandora, BlackStar oraz koncert finałowy i przesłuchania w ramach przeglądu kapel.

WSTĘPNY HARMONOGRAM: Piątek 30.07: 16.00 – otwarcie bramek 17.00–19.00 – spotkanie z twórcami: Tomasz Lipnicki o książce Jeżozwierz 16.00–19.30 – konkurs 5 zakwalifikowanych zespołów 20.00–21.00 – koncert zespołu SIQ 21.00–21.15 – ogłoszenie wyników konkursu 21.15 – koncert zespołu Illusion Sobota 31.07: 12.00–17.00 – warsztaty instrumentalne 17.00 – otwarcie bramek 18.00–18.45 – koncert laureata konkursu 19.00–19.45 – koncert zespołu BlackStar 20.00–21.15 – koncert zespołu Projekt Pandora 21.30 – koncert zespołu Luxtorpeda inf. Maciej Wolski

IV Festiwal Muzyka w Willi Blumwego 19.08.2021, sala widowiskowa kina Pomorzanin, ul. Gdańska 10. Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł. Karnet na 3 wydarzenia: 75 zł. Bilety dostępne na www.pomorzanin.pl

Recital gitarowy: Krzysztof Meisinger

W programie: Tarrega, Rodrigo, Albeniz, Domeniconi

Festiwal dofinansowany jest ze środków Miasta Bydgoszczy. Mecenasem festiwalu jest Yamaha, a organizatorem niezmiennie Fundacja im. Piotra Orawskiego. Partnerami są Polskie Radio PiK, kino Pomorzanin i Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Patronat medialny: TVP 3 Bydgoszcz. 36 | BIK  | lipiec/sierpień 2021


w yd a r z e ni a PARZYBRODA 2021 26–28 sierpnia 2021, Białe Błota + Aleksandrów Kujawski

XI edycja festiwalu PARZYBRODA

Zapraszamy do krainy dzieciństwa Jana Parzybrody i Edwarda Stachury. Na Kujawach, a dokładniej na śródleśnej polanie w Białych Błotach i w zabytkowym budynku dworca w Aleksandrowie Kujawskim rozegrają się liczne festiwalowe wydarzenia: koncerty, odczyty literackie, spotkania, spacery, warsztaty. Miasteczko, las, rzeka, wydmy, stary sad i Parzybroda – czego chcieć więcej późnym latem? W przygodach towarzyszyć będą nam m.in.: PABLOPAVO I LUDZIKI, PIERNIKOWSKI, BRUDNE DZIECI SIDA, ALAMEDA 5, PAWEŁ SZAMBURSKI, CTIB (CZ), IZZY AND THE BLACK TREES, CZERWONE KOŚCIOŁY, MŁYN, PIOTR POŁOZ, ANDRZEJ STASIUK, MICHAŁ MILCZAREK, JULIA SZYCHOWIAK, ZIEMOWIT SZCZEREK, PAWEŁ SOŁTYS, JURIJ ZAWADSKI (UKR), RAMI AL-ASZEK (SY/PAL), JANA ORLOVÁ (CZ), TYMOTEUSZ ONYSZKIEWICZ, ZOFIA BAŁDYGA, ILONA WITKOWSKA, FILIP KAŹMIERCZAK, EMILIA KONWERSKA, MARCIN CZERWIŃSKI, MAGDALENA DAMPZ, JAKUB SĘCZYK, RYSZARD KRUK, SŁAWOMIR CIESIELSKI. Szczegółowe informacje na stronie parzybroda.pl i fanpage’u na Facebooku: facebook.com/parzybroda/. inf. Krzysztof Rogalski

Eljazz

Pablopavo, fot. Bartek Muracki

Andrzej Stasiuk

9.07.2021, ul. Kręta 3, bilety w cenie 30 zł do nabycia w Eljazzie po godz. 16.00

Leszek Kułakowski Quintet feat. Andy Middleton – USA, POLSKA

Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz zaprasza na koncert realizowany w ramach dziewiątej edycji Europejskiej Akademii Jazzu. Przed bydgoską publicznością wystąpi zespół Leszek Kułakowski Quartet w premierowym programie pt. „Copy & Insert” feat. Andy Middleton w składzie: Leszek Kułakowski – fortepian, kompozytor Andy Middleton – saksofon sopranowy i tenorowy Jerzy Małek – trąbka, flugelhorn Piotr Kułakowski – kontrabas Tomasz Sowiński – perkusja Premierowy projekt Leszek Kułakowski Quartet „Copy & Insert” proponuje szeroki stylistycznie program od „groove’owych” utworów po wysublimowaną poetykę i zabawę brzmieniem. Kułakowski powraca do hardbopowego, nasyconego intensywnym rytmem grania, to świadomy ukłon w stronę jazzowej tradycji. Naczelną ideą kompozycji jest kontrast, szukanie nowych barw pomiędzy instrumentami melodycznymi: fortepianem i instrumentami dętymi. W tej „melodycznej dyskusji” uczestniczą również kontrabas i perkusja. Kompozycje są nasycone osobnością L. Kułakowskiego i posiadają „jazzowy drive”. Kwintet Leszka Kułakowskiego wykona repertuar z najnowszego albumu. „Copy & Insert” – muzykę pełną kolorów, szerokich planów melodycznych, liryzmu, nawiązującą stylistycznie do hard-bopu i tradycji jazzu europejskiego. www.eljazz.com.pl / bydgoszczjazzfestival.com.pl lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 37


w yd a r z e ni a Kino Pomorzanin Kino Pomorzanin, ul. Gdańska 10, kontakt@kinopomorzanin.pl, tel. 578 220 750 3–4 lipca 2021, godz. 10.00–17.00

Weekend atrakcji: „Miasto. Miłość. Marzenia” – odsłona 3.: „Ludzie i ich pasje”

Na ostatni weekend projektu „Miasto. Miłość. Marzenia” otwieramy dla publiczności remontowany budynek kina Pomorzanin, w którym tym razem zagoszczą ludzie z pasją. Przybliżymy działania społeczników, artystów i przedstawicieli innych zawodów, z którymi o różnych porach będzie się można w sobotę i niedzielę spotkać na żywo, a także obejrzeć poświęcone im materiały filmowe.

W ramach drzwi otwartych 3–4 lipca pokażemy także zmiany zachodzące w rewitalizowanym kinie. W korytarzach i na sali głównej odbędą się wystawy i projekcje poświęcone miejskim działaniom artystycznym, w tym m.in. Fundacji Czarny Karzeł, która oprócz swoich uznanych i nagradzanych filmów zaprezentuje w ramach „Miasto. Miłość. Marzenia” kolekcję kostiumów oraz eksponatów.Szczegółowy program weekendu na stronie: kinopomorzanin.pl.

Wykonawcy: Ingrida Gápová (sopran), Paweł Hulisz (trąbka barokowa), Michał Marcinkowski (I skrzypce), Gabriela Żmigrodzka (II skrzypce), Ewa Witczak (wiolonczela), Dorota Zimna (klawesyn). Informacje i bilety: kinopomorzanin.pl. 19.08.2021

Koncert „Muzyka w Willi Blumwego (w Pomorzaninie)”. Recital gitarowy Krzysztofa Meisingera Informacje i bilety: kinopomorzanin.pl. Zob. także na s. 36.

21.08.2021, godz. 19.00

Koncert „Zdarzyło się w Bydgoszczy”

Poranek... Miasto budzi się do życia. Promienie słońca próbują wedrzeć się przez drzwi Bydgoskiego Domu Towarowego. Sklepowa układa towar, strojne panie krzątają się między półkami, plotkując o swoich mężach. Ci zaś w uliczce za rogiem w restauracji Gastronomia grają w karty, paląc jednego papierosa za drugim. Po południu wszyscy zmierzają na bulwary. Na piknik z tańcami! Wieczór, w zależności od zasobności portfela, spędzają w Teatrze Miejskim, kinie Kristal czy po prostu na spacerach po starówce. W rozmowach mieszają się język polski, niemiecki i jidysz. Ot, normalne życie. Życie po wojnie.

31.07.2021, godz. 19.00

Koncert muzyki barokowej: Musica per Soprano e bella Tromba insieme

Na program koncertu składają się rzadko wykonywane małe arcydzieła muzyki wokalno-instrumentalnej okresu baroku. Kompozycje te dość często spełniały służebną rolę, stając się fragmentami odprawianych nabożeństw, zarówno katolickich, jak i protestanckich. Warto jednak zaprezentować je w wersji koncertowej, by ukazać piękno złożonych konstrukcji i zamysłów kompozytorskich. Co prawda nazwiska kompozytorów niewiele mówią współczesnym odbiorcom, jednak w XVII i XVIII wieku twórcy tacy jak Johann Theodor Roemhildt czy Kaspar Förster Młodszy byli powszechnie znani i uznawani. Polsko brzmiące nazwisko Francisek Karwalski prowadzi nas do Warszawy, gdzie przechowywane są faksymile Concerto à 3. Obecność wybitnych instrumentalistów i wokalistów w czasach baroku prowokowała kompozytorów do tworzenia dzieł w pełnej krasie ukazujących kunszt tych artystów. Tak było z Bachem i jego trębaczem Gottfriedem Reichem czy Haendlem i Williamem Shore. Prezentowany program zawiera niezwykle wirtuozowskie partie zarówno sopranu, jak i trąbki. Tym koncertem wykonawcy pragną złożyć hołd dziś bezimiennym, wspaniałym artystom, dla których powstały powyższe dzieła. 38 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

„Zdarzyło się w Bydgoszczy...” to sentymentalna podróż po międzywojennej Bydgoszczy, ukazująca jej niebywały czar, a także koegzystencję trzech kultur. Artyści zaprezentują niezapomniane melodie będące kwintesencją tamtego czasu, a wszystko to na tle unikatowych starych fotografii. W koncercie zaśpiewają: Emilia Hamerlik, Małgorzata Werachowska, Małgorzata Żurańska-Wilkowska i Szymon Górski. Wokalistom będzie towarzyszyć zespół pod kierownictwem Bartłomieja Weznera. Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Matuszak. Koncert realizowany we współpracy Wydziału Edukacji Muzycznej UKW oraz kina Pomorzanin. Informacje i bilety: kinopomorzanin.pl. inf. Marcin Pietras


w yd a r z e ni a

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 39


w yd a r z e ni a Otwarta Przestrzeń „Światłownia” 2.07.2021, piątek, godz. 18.00

Tomasz Sawicki

Autor muzyki, tekstów piosenek, skeczów i audycji radiowych. Organizator wielu koncertów i imprez kulturalnych, m.in. spotkania ze znanymi pisarzami, np. William Wharton czy Norman Davis. Uczestnik i laureat festiwali i przeglądów. Na co dzień przedsiębiorca, tłumacz przysięgły i nauczyciel języka angielskiego. 3.07.2021, sobota, godz. 18.00

Milena Wiśniewska

Jacek Musiatowicz – wokalista, gitarzysta, autor tekstów, poeta i kompozytor. Laureat nagrody prezydenta Rzeczpospolitej za wybitną osobowość twórczą w 1997 roku. Zwycięzca 33. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, laureat nagrody literackiej im. Józefa Kraszewskiego, autor tekstów Patrycji Markowskiej, Iwony Węgrowskiej, Jacka Dewódzkiego, Marka Dyjaka. Michał Musiatowicz – gitarzysta solowy, muzyk. Jego umiejętności docenił sam amerykański gitarzysta Neil Zaza. Wyróżniony został możliwością zagrania na Warsztatach Gitarowych 2012 w Radzyniu Podlaskim wspólnie z grupą Turbo i Mr.Pollack. Obecnie promuje swój pierwszy solowy album Breaking Glass. 17.07.2021, sobota, godz. 18.00

Rok i Zuzanna Mulec

Ma za sobą kilkunastoletnią edukację muzyczną. Ukończyła szkoły muzyczne I i II stopnia, gdzie zyskała umiejętności gry na instrumentach klawiszowych – fortepianie i organach. Jest absolwentką studiów z zakresu teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Gdańsku. 9.07.20921, piątek, godz. 18.00

Piotr Woźniak

Gitarzysta, kompozytor, aranżer, producent – przede wszystkim jednak charyzmatyczny wokalista. Występuje zarówno na kameralnych, klubowych koncertach, jak i na dużych, plenerowych festiwalach. Był gościem specjalnym Katie Melua podczas ostatniego koncertu w Sali Kongresowej w Warszawie.

Rok Mulec: „Pochodzę ze Słowenii, ale od 5 lat mieszkam w Polsce i pracuję na Niewidzialnej Wystawie w Warszawie. Interesuję się jazzem, motoryzacją i teatrem radiowym. Od małego śpiewałem w chórach: najpierw w szkole, potem w parafii, aż wreszcie w znanym słoweńskim zespole wokalnym Bee Geesus, z którym uczestniczyliśmy w bitwie chórów w austriackiej telewizji ORF i śpiewaliśmy razem ze słynnymi słoweńskimi piosenkarzami, takimi jak Oto Pestner i Aleksander Mežek. Grałem również na gitarze w zespole uwielbieniowym Skromni Band. Często uczestniczyliśmy w oprawie mszy świętych i adoracji, a w roku 2015 nagraliśmy płytę. Lubię grać bluesa, rock’n’roll, country i pop. Moja pasja to akompaniowanie, ponieważ uwielbiam szukać takich harmonii, żeby jak najlepiej dopasować akompaniament do wykonawcy. A kiedy akompaniuję Zuzi, wtedy jestem najszczęśliwszym mężem na świecie”.

16.07.2021, piątek, godz. 18.00

Jacek Musiatowicz / Michał Musiatowicz

Zuzanna Mulec: „Jestem wielką pasjonatką języków obcych: znam język angielski, niemiecki oraz słoweński, a od niedawna uczę się też języka holenderskiego. Muzyka jest dla mnie odskocznią od pracy oraz okazją do podróży i poznawania nowych ludzi. Nie ograniczam się do jednego gatunku muzycznego: często wykonuję piosenkę literacką, jak i bardziej wyszukane utwory popularne, czasem sięgam też do tradycji ludowych. Występowałam na wielu konkursach piosenki, gdzie często zbierałam nagrody. Miałam też okazję zaśpiewać u boku czołowych polskich artystów, takich jak Irena Santor, Grzegorz Markowski czy 40 | BIK  | lipiec/sierpień 2021


w yd a r z e ni a Grzegorz Turnau. Występowałam także na międzynarodowych wydarzeniach w Turcji i Hiszpanii. Od niedawna gram też na cajonie, co otwiera przede mną nowe możliwości”. 23.07.2021, piątek, godz. 18.00

Apolinary POlek

Apolinary POlek aka Paweł Oleszczuk to urodzony w 1980 roku autor i wykonawca folkowych w brzmieniu i lirycznych w treści ballad, a także tłumacz tekstów Leonarda Cohena, Boba Dylana i innych folkowych klasyków. Gra i śpiewa na rozmaitych scenach folkowych, poetyckich i turystycznych od ponad 20 lat. Na scenie towarzyszą mu często Patrycja Polek (wokalistka) i Cezary Rogalski (basista). Laureat m.in. Bazuny, festiwalu Nadzieja im. Jacka Kaczmarskiego, Zajazdu Bardów i Festiwalu Piosenki Innej. W 2009 i 2014 r. wydał autorskie płyty, trzecia planowana jest na rok 2021.

13.08.2021, piątek, godz. 18.00

Monika Wachta

Skromna, optymistycznie nastawiona do ludzi, od najmłodszych lat kocha śpiewać. W Światłowni zaśpiewam utwory Ewy Bem, Ryszarda Rynkowskiego, Danuty Błażejczyk. 20.08.2021, piątek, godz. 18.00

Dariusz Bernatek

30.07.2021, piątek, godz. 18.00

Wiesława Stolarczyk

Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Ukończyła średnią szkołę muzyczną na wydziale wokalnym w Łodzi oraz Studium Terapii Uzależnień i Doradztwa Życiowego z Arteterapią. Kilka lat pracowała w charakterze instruktora muzycznego w Nowogardzie, prowadząc dziecięcy zespół wokalny oraz indywidualne zajęcia z emisji głosu. Śpiewała w towarzystwie takich artystów, jak: Irena Santor, Krzysztof Cwynar, Eleni, Danuta Rinn. Koncertowała w Polsce i za granicą. Za działalność poza środowiskiem odznaczona złotą odznaką Polskiego Związku Niewidomych oraz odznaką MKiDN. Wydała dwie kasety autorskie: Nie żal mi, Zwycięstwo róży, płyty: Uczyń wiary cud, Obudź w nas miłość i Śniadanie z aniołem stróżem.

Darek Bernatek ma 47 lat, pochodzi z Szydłowca na Mazowszu. Mieszka w Skarżysku-Kamiennej. Wykonawca polskich piosenek artystów z lat 60. i 70. W swoim repertuarze ma piosenki takich gwiazd, jak m.in. Czesław Niemen, Czerwone Gitary, Krzysztof Klenczon, Seweryn Krajewski, Skaldowie. 27.08.2021, piątek, godz. 18.00, wejściówka w przedsprzedaży 30 zł w Światłowni lub na zrzutka.pl

„Piosenki o miłości i wędrowaniu” – Sławomir Zygmunt

6.08.2021, piątek, godz. 18.00

Katarzyna Wachnik

Miała okazję współpracować z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami i dyrygentami, takimi jak Adam Sztaba, Andrzej Zarycki, Zbigniew Górny. Miała przyjemność zaśpiewać z takimi artystami jak Ewelina Flinta, Kasia Wilk, Łukasz Zagrobelny i Marika. Zwyciężczyni Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Muzyk, dziennikarz, producent. W przeszłości związany ze słynnym klubem Hybrydy. Wielokrotnie występował w telewizji, nagrywał dla radia. Autor 10 solowych płyt CD z piosenkami. Jego utwory znalazły się także na 11 składankowych płytach. Odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W programie koncertu utwory Edwarda Stachury, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima oraz piosenki autorskie. www.swiatlownia.eu inf. Grzegorz Dudziński

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 41


w yd a r z e ni a Galeria Autorska Jan Kaja i Jacek Soliński 22.07.2021, godz. 18.00, ul. Chocimska 5, tel. 608 596 314

Spotkanie poetyckie z Markiem Kazimierzem Siwcem pt. „Okno pogody” połączone z promocją tomu wierszy Czytanie tekstów – autor oraz Roma Warmus i Jan Kaja.

Marek Kazimierz Siwiec, fot. Krzysztof Szymoniak

Marek Kazimierz Siwiec (ur. w 1950 r.) poeta, filozof, profesor w UKW w Bydgoszczy. Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw i szkiców z estetyki i krytyki artystycznej, m.in. o twórczym źródle. Wiele jego utworów ukazało się w pismach literackich, m.in. „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy poetów – Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”. Autor rozpraw i szkiców z estetyki m.in. o współczesnych poetach, Zbigniewie Herbercie, Czesławie Miłoszu, Stanisławie Grochowiaku, Kazimierzu Świegockim, Kazimierzu Hoffmanie. Jest przewodniczącym Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Należy do Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Wchodzi w skład Rady Redakcyjnej pisma „Filo-Sofija”. Otrzymał Nagrodę imienia Ryszarda Bruno-Milczewskiego za rok 2015 w Dziale Poezji. Jest laureatem nagrody Strzała Łuczniczki za najlepszą bydgoską książkę roku – poezja (2019). 22.07.2021, godz. 18.00

Otwarcie wystawy obrazów Wojciecha Nadratowskiego „Koszule”

Wojciech Nadratowski, ur. 1957 w Wąbrzeźnie. Malarz i rysownik, zajmuje się także grafiką wydawniczą, ma na swoim koncie pokaźną liczbę opracowań graficznych przygotowanych do literatury pięknej i poezji (Wydawnictwa Pomorze). W latach 80. XX w. współpracował z  „Ilustrowanym Kurierem Polskim”. Od 1979 r. związany jest z Galerią Autorską Jana Kaji i Jacka Solińskiego w Bydgoszczy. W  latach 1980–1984 zajmował się działaniami konceptualnymi pod auspicjami (założonego przez siebie) Biura Strat Bezpowrotnych. Jest autorem kilkunastu indywidualnych wystaw malarstwa. Uprawia 42 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Wojciech Nadratowski, Koszula poczwórna, 30×40 cm, akryl, płótno

głównie pejzaż oscylujący między poetyckim realizmem, abstrakcją a surrealizmem. O swojej twórczości mówi: „Jest to próba subiektywnej rekonstrukcji i przemiany zewnętrznych wartości w kompozycję ułożoną według własnej logiki i wrażliwości”. 31.07.2021, godz. 15.50

„Pośród nas”

– odsłonięcie rzeźby nagrobnej Mieczysława Franaszka (1944–2019) w drugą rocznicę śmierci (Cmentarz Starofarny przy ul. Grunwaldzkiej 15). Autorem popiersia jest Gracjan Kaja. Podczas uroczystości przypomniane zostaną wiersze i portrety dedykowane Aktorowi: ks. Jana Sochonia, Macieja Krzyżana, Jarosława Jakubowskiego, Marka Kazimierza Siwca, Wiesława Trzeciakowskiego, Wojciecha Banacha, Jana Wacha, Małgorzaty Grajewskiej, Grzegorza J. Grzmot-Bilskiego, Bartłomieja Siwca, Krzysztofa Grzechowiaka, Hanny Strychalskiej, Wojciecha Kassa, Grzegorza Kalinowskiego i Jacka Solińskiego. Teksty przeczytają autorzy, oraz Alicja Mozga, Roma Warmus i Jan Kaja. Mieczysław Franaszek, ur. 18 VI 1944 r. w Krakowie, zm.   31  VII 2019 r. w Bydgoszczy. Aktor, teatralny i filmowy, podróżnik i fotograf. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST Kraków, 1968. Debiut – 1966 r. w Teatrze „STU”, którego był współtwórcą. Teatry: Nowa Huta, Kraków, Sosnowiec, Opole, Koszalin, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz.


w yd a r z e ni a Współpracował w latach 60. z ośrodkiem TVP Kraków, później z redakcjami radiowymi wielu miast. W 1986 r. zagrał główną rolę w filmie „Bohater roku” F. Falka. Brał udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach teatralnych, na których otrzymywał nagrody aktorskie, m.in. w Erlangen (Niemcy), Zagrzebiu (Jugosławia), Szczecinie, Krakowie. W 2013 r. otrzymał Medal za Twórczy Wkład w Kulturę Chrześcijańską, w 2018 r. Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W latach 2011–2019 wykładał w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2007 r. współpracował z Galerią Autorską Jana Kaji i Jacka Solińskiego w Bydgoszczy, z którą związany był do ostatnich dni swojego życia. 26.08.2021, godz. 18.00

Spotkanie poetyckie z Robertem Mielhorskim pt. „…w pięknym darze niespełnienia” połączone z promocją wyboru wierszy

Czytanie tekstów – Roma Warmus i Jan Kaja. Robert Mielhorski, ur. 1967, historyk literatury, poeta, krytyk literacki, prozaik, profesor nadzwyczajny UKW. Opublikował siedem książek poetyckich (ostatnia Wiersze 1992–2018, 2019); prozę Rozpadlina (1997), książkę krytycznoliteracką Na własny rachunek. Teksty z międzyepoki 1989–1995 (1997) oraz studia Strategie i mity nowoczesności. Stypendysta Ministra Kultury oraz Prezydenta Bydgoszczy. Członek SPP i PEN Clubu. 26.08.2021, godz. 18

Otwarcie wystawy obrazów Włodzimierza Bykowskiego pt. „Antylirycznie”

Włodzimierz Józef Bykowski, ur. w 1967 r. w Bydgoszczy. Malarz, rysownik projektant, publicysta. Na przełomie

Włodzimierz Bykowski, Forma-XXXV, 2018

lat 80. i 90. rysownik komiksów; później zajmował się reklamą, wystrojami wnętrz i projektowaniem graficznym, w tym designu paralotni dla Dudek Paragliders. Zaprojektował kilkadziesiąt znanych znaków towarowych oraz innych logotypów. W 1999 opublikował pierwszy przewodnik rowerowy Weekend w drodze po okolicach Bydgoszczy. Autor lub współautor ponad 20 przewodników z  zakresu turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej w rejonie woj. kujawsko-pomorskiego i okolic – wszystkie ilustrował własnymi zdjęciami. Pisał artykuły prasowe propagujące aktywny wypoczynek. Miłośnik muzyki dawnej i opery barokowej. Od 2006 tworzy cykle malarskie poświęcone wybranemu tematowi. inf. Jacek Soliński

Kino Jeremi i Hangar Kultury 5 lipca – 13 sierpnia 2021, kino Jeremi

Wakacje w kinie

Codziennie, od poniedziałku do piątku, o godzinie 10.00, będzie można obejrzeć ciekawe produkcje europejskie dla dzieci i młodzieży. 5 i 19 lipca, 2 sierpnia, godz. 10.00 Traktorek Florek, prod. Norwegia, wiek 6+, film fabularny 6 i 20 lipca, 3 sierpnia, godz. 10.00 Madison, prod. Niemcy, wiek 8+, film fabularny 7 i 21 lipca, 4 sierpnia, godz. 10.00 Słoń Benjamin, prod. Niemcy, wiek 4+, film animowany 8 i 22 lipca, 5 sierpnia, godz. 10.00 Operacja Islandia, prod. Holandia, wiek 8+, film fabularny 9 i 23 lipca, 6 sierpnia, godz. 10.00 Traktorek Florek – nowe przygody, prod. Norwegia, wiek 6+, film fabularny 12 i 26 lipca, 9 sierpnia, godz. 10.00 Rocca zmienia świat, prod. Niemcy, Szwecja, wiek 8+, film fabularny 13 i 27 lipca, 10 sierpnia, godz. 10.00 Magiczne muzeum, prod. Czechy, wiek 5+, film animowany

14 i 28 lipca, 11 sierpnia, godz. 10.00 Czworo dzieci i coś, prod. Wielka Brytania, wiek 7+, film fabularny 15 i 29 lipca, 12 sierpnia, godz. 10.00 Traktorek Florek ratuje farmę, prod. Norwegia, wiek 6+, film fabularny 16 i 30 lipca, 13 sierpnia, godz. 10.00 Wnuki dla początkujących, prod. Niemcy, wiek 6+, film fabularny Kino „Jeremi” mieści się w budynku XV LO przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 13 w Bydgoszczy. Bilety na WAKACJE W KINIE: indywidualne dla wszystkich – 6 zł, grupy zorganizowane (od 10 dzieci) – 5 zł/ dziecko (opiekunowie wstęp wolny). Rezerwacji miejsc dla grup zorganizowanych można dokonywać telefonicznie pod numerem tel. 52 343 66 67 lub e-mailowo: kinojeremi@liceumxv.edu.pl www.kinojeremi.liceumxv.edu.pl inf. Monika Jarzyna

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 43


w yd a r z e ni a Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna LiterObrazki na wakacjach – konkurs fotograficzny

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00, Biblioteka Główna – wejście od ul. Jana Kazimierza 2

Kiermasz Taniej Książki

W Bibliotece Głównej trwa Kiermasz Taniej Książki, który zagościł u nas na stałe. Wydawnictwa popularnonaukowe, kryminały, romanse, biografie, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży. Każdy znajdzie tu coś dla siebie w atrakcyjnej cenie.

Antykwariat online

Wraz z rozpoczęciem wakacji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie, który odbędzie się w ramach Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”. Zasady zabawy są bardzo proste: wystarczy podczas wakacyjnego wypoczynku pstryknąć zdjęcie ulubionej książki, którą zabraliśmy ze sobą. Najciekawsze plenery z książką w kadrze nagrodzimy drobnymi upominkami. Wszystkie szczegółowe informacje pojawią się na naszej stronie internetowej: biblioteka.bydgoszcz.pl.

Gry planszowe

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do wypożyczania gier planszowych. W ręce naszych użytkowników trafi sporo ciekawych pozycji. Z biegiem czasu będzie ich na pewno przybywać. Gry planszowe wypożyczać można w Wypożyczalni Multimedia 39 (ul. Długa 39) oraz w wybranych filiach miejskich na terenie miasta. W naszych zbiorach posiadamy różne gry dla miłośników planszówek – od juniora do seniora. Bezpłatnie wypożyczać gry może każdy użytkownik biblioteki posiadający aktualną kartę biblioteczną WiMBP, który ukończył 13 lat. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie gry na okres czterech tygodni. Zbiór gier planszowych prezentowany jest w katalogu internetowym biblioteki. maj–sierpień, Wypożyczalnia Główna, godz. 8.00–19.00

Nowy poczet władców Polski

Kolekcja składa się z 49 portretów władców namalowanych przez wybitnego grafika, prof. Waldemara Świerzego. Projekt został zainicjowany w 2003 r. przez Andrzeja Pągowskiego. W ramach tej inicjatywy Świerzy na podstawie najbardziej aktualnej wiedzy historycznej stworzył zupełnie nowe, nowoczesne, barwne i porywające wizerunki postaci polskich władców. Prace trwały z przerwami przez 10 lat i zakończyły się w 2013 r., dwa tygodnie przed śmiercią profesora. 44 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Zapraszamy do Antykwariatu Internetowego. W sprzedaży oferujemy dublety i druki zbędne, wycofane ze zbiorów oraz wydawnictwa własne. Proponujemy literaturę z różnych dziedzin wiedzy oraz książki dla dzieci i młodzieży. Czas realizacji zamówień wynosi 7 dni roboczych. Katalog dostępnych pozycji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej: biblioteka.bydgoszcz.pl.

Wirtualny spacer – Biblioteka Bernardynów

Biblioteka Bernardynów mieści się w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Poklasztorne zbiory należące niegdyś do bydgoskiego klasztoru bernardynów to najstarszy i największy z zachowanych w mieście księgozbiorów; jego początki sięgają schyłku XV wieku. Uruchomiliśmy nowe narzędzie umożliwiające spacer wirtualny po salach biblioteki. Aby rozpocząć zwiedzanie online, wystarczy wejść na stronę: biblioteka.bydgoszcz.pl.

Zamawianie zbiorów z wolnego dostępu

WiMBP uruchomiła nową formę wypożyczeń. Usługa będzie dostępna w wypożyczalniach: FABULA, Multimedia 39 oraz we wszystkich filiach osiedlowych. Wszystkie zbiory znajdujące się w wolnym dostępie będzie można zamówić online w godzinach zamknięcia biblioteki, a następnie odebrać w godzinach jej otwarcia. Usługa będzie aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 do 7.00 dnia następnego, w soboty w godzinach od 15.00 do 7.00 w poniedziałek. Aby zamówić książkę należy: zalogować się na swoją kartę w katalogu INTEGRO, wyszukać książkę z aktywnym przyciskiem „ZAMÓW” i kliknąć w niego składając zamówienie, odebrać zamówienie w ciągu 2 dni.

ProKultura

Karta ProKultura to karta biblioteczna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która poza standardową funkcją dostępu do zbiorów biblioteki umożliwia jej posiadaczom uzyskanie rozmaitych korzyści poza murami książnicy. To karta rabatowa umożliwiająca zakup tańszych biletów na wydarzenia kulturalne w  Bydgoszczy i uprawniająca do zniżek w restauracjach, księgarniach i punktach usługowych. Dzięki współpracy z instytucjami kultury i lokalnymi firmami sprawiamy, że czytanie się opłaca. Karty biblioteczne z hologramem programu ProKultura są dostępne w Wypożyczalni Głównej lub filiach bibliotecznych na terenie całego miasta. Udział w programie jest bezpłatny.


w yd a r z e ni a Bydgoskie Centrum Sztuki wystawa czynna do 17 lipca 2021

Krzysztof Cander – Fascynacje

Krzysztof Cander (1936 Ostrów Wielkopolski – 2006 Bydgoszcz). Artysta malarz i pedagog. Absolwent PWSSP w Gdańsku, studiował malarstwo u prof. Stanisława Borysowskiego, a dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1963 r. Zajmował się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką wydawniczą. Projektował wnętrza i ekspozycje muzealne oraz zrealizował 30 witraży sakralnych. W  1981  r. rozpoczął pracę w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 90. uzyskał tytuł profesora i pracował do 2006 roku. Był rzeczoznawcą mianowanym przez Ministra Kultury i  Sztuki, członkiem ZPAP odznaczonym Złotym Krzyżem Zasługi.

Krzysztof Cander, Sierpień. Ulica z konikiem-zabawką, ok. 1970

bcs.bydgoszcz.pl

inf. Natalia Pichłacz

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 1 lipca – 31 sierpnia 2021, wstęp wolny

Pokonkursowa wystawa fotograficzna Science fiction

Na wystawę złożyły się zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w 30. edycji Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii. W formie odbitek prace są prezentowane w Galerii Spotkań WOAK przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu, zaś w wersji cyfrowej na stronie woak.torun.pl. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia. 14–16 lipca 2021

Warsztaty dla młodzieży Letnia przygoda z fotografią

Pokonkursowa wystawa fotograficzna Science fiction, Remigiusz Boruszewski, Neuroplastyczność (I nagroda)

Warsztaty poprowadzi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007–2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, następnie przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Cena: 50 zł, zgłoszenia przyjmowane są do 7 lipca. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. do 10 września

Termin zgłoszeń na konkurs filmowy KATAR Film

Pokonkursowa wystawa fotograficzna Science fiction, Agnieszka Kaczorowska, Doradcy króla Hydropsa (wyróżnienie)

Szczegóły dotyczące parametrów technicznych zgłaszanych materiałów zapisane są w regulaminie, który znaleźć można na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: woak.torun.pl. Tam również znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz opis procedury nadsyłania (uploudu) filmów na konkurs. inf. Kamil Hoffmann

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 45


w yd a r z e ni a Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

wystawa czynna do 25.08.2021, foyer MCK

Czukotka – wystawa fotografii analogowych autorstwa Macieja Cuskego

Jest to ekspozycja otwarta przy okazji bydgoskiej premiery filmu Wieloryb z Lorino realizowanej w ramach wydarzenia „Przeźrocza 2020 – dogrywka” organizowanego przez Stowarzyszenie Koloroffon. Wszystko zaczęło się od kilku zdjęć, które znalazłem kiedyś w jednym z albumów o Rosji. Zobaczyłem na nich mieszkańców małej osady o dźwięcznej nazwie Lorino. Autorem zdjęć był Tomasz Kizny. Ta wioska na końcu świata, położona nad wysokim, opadającym do morza klifie Półwyspu Czukockiego, zaczarowała mnie. To było jak silny magnes, który przyciągał mnie przez kilkanaście lat do miejsca, gdzie ludzie muszą polować na wieloryby, żeby przeżyć. No i ta świadomość, że dalej pojechać już nie można! To prawdziwy koniec albo początek świata, zależy, z której strony spojrzeć. Szczególnie jedno zdjęcie przykuło moją uwagę, a na nim szczęśliwa, uśmiechnięta rodzina, wystawiająca głowy przez drzwi mizernego, skleconego z cienkich desek domu. Wiele lat nurtowało mnie pytanie, jak jest w środku, jak można przeżyć w takim domu zimę, trwającą prawie 10 miesięcy, kiedy mróz dochodzi czasem do – 40 stopni. Skąd czerpać siły do uśmiechu przed fotografem, żyjąc w takim miejscu… 46 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Kiedy po raz pierwszy przyjechałem na Czukotkę, zderzyłem się naprawdę z innym światem i bardzo powoli go poznawałem. Nie wiem, czy udało mi się zgłębić tajemnicę uśmiechu ze zdjęcia, ale jedną z misji, którą sobie wówczas postanowiłem, było odnalezienie tego domu w Lorino. Osada liczyła ok. 1500 mieszkańców. Spacerowałem po niej kilka dni, wszystkie swoje wolne godziny. Domy były podobne do siebie, rozrzucone dość chaotycznie po tundrze. I nagle znalazłem! Byłem pewien, że to na pewno to samo miejsce. Z bijącym sercem zapukałem. Zza drzwi ukazała się uśmiechnięta postać. Wyjąłem kopie zdjęć z albumu, które umyślnie miałem przy sobie, i gospodarz rozpoznał na nich swoich nieżyjących wujków oraz siebie, dużo młodszego. Przybyliśmy bowiem prawie 20 lat po wykonaniu tamtych fotografii. Gospodarz zaprosił mnie do środka. Uderzyło mnie przyjemne ciepło i niezwykła czystość. Pomalowane świeżą farbą ściany na jasnoniebieski kolor, stary, ale porządnie utrzymany piec. Zaraz znalazła się na stole herbata i suszona ryba z chlebem. Domownicy byli czystej krwi Czukczami. Gospodyni uczyła ojczystego języka w podstawowej szkole. Gospodarz był myśliwym na emeryturze. Rozmawialiśmy o swoich światach do wieczora. Byliśmy wzajemnie siebie ciekawi. Tak poznawałem Czukotkę i zbliżałem się do niej. Zostawiłem te stare zdjęcia gospodarzom na pamiątkę, a sam zrobiłem nowe, prawie takie samo, nowemu pokoleniu. To właśnie ono dało początek mojej podróży. Maciej Cuske


w yd a r z e ni a

11.07.2021, Londynek – plac Tadeusza Kościuszki, godz. 12.00–14.00 W programie: tai-chi / gry i zabawy w stylu eko / malowanie koszulek / warsztaty impro / pokaz baniek mydlanych / budowanie z materiałów recyklingowych budki telefonicznej.

Kultura Pro Natura

Projekt jest propozycją plenerowych wydarzeń skupionych wokół zagadnień ekologii, recyklingu, szacunku dla przyrody i pokory wobec natury w ramach idei zrównoważonego rozwoju. Będziemy pojawiać się w różnych częściach miasta z zabytkowym „Jelonkiem” ProNatury. Towarzyszyć nam będzie także Dziecięca Orkiestra Recyklingowa. Tym samym połączymy świetną zabawę z edukacją ekologiczną dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Będziemy rozdawać także nasionka do zasiania. fot. Paweł Ciesielski

25.07.2021, „Eko-Misja na Wyspie Łabędzi”, Stary Kanał Bydgoski na Bulwarach Sebastiana Malinowskiego W programie: „na kajaki!” – wypożyczalnia sprzętu pływającego / plener plastyczny / warsztaty impro / gry i zabawy w stylu eko / zwiedzanie Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego / konkursy. 8.08.2021, Rynek w Starym Fordonie, „Miasto Tekturowego Króla”, godz. 14.00–16.00 W programie: rejs łodzią / gra miejska / zwiedzanie fordońskiej fabryki „VauPe” / gry i zabawy / konkursy o tematyce ekologicznej / budowanie tekturowej makiety Fordonu / joga / warsztaty robienia różności ze śmieci. 22.08.2021, Wakepark – FINAŁ W programie: koncert Orkiestry Na Dużym Rowerze / malowanie koszulek / gry i zabawy w stylu eko / konkursy z nagrodami / zabawy impro / „Bajko-mistrze” – opowiadanie bajek przez stylizowanych aktorów z Uniwersytetu Agora Nestora / zajęcia sportowe.

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 47


w yd a r z e ni a

Każda środa w lipcu, godz. 20.00, parking MCK, otwarcie drzwi o godz. 19.30, wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

LETNIA SCENA IMPRO – cykl komediowych spektakli improwizowanych pod gołym niebem

Letnia Scena Impro to cykl komediowych spektakli improwizowanych, podczas których teatry z całego kraju spontanicznie tworzyć będą historie na Waszych oczach. Żaden ze spektakli nie odbył się wcześniej i żaden nigdy już się nie powtórzy. Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy na parking Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przekształcony w kameralną przestrzeń artystyczną, gdzie dbając o Wasze bezpieczeństwo, zapewnimy cały wachlarz niezapomnianych, pełnych radości wrażeń, tworząc mieszankę euforyczną i niezapomnianą!

nic lepszego niż zadręczanie się tym, co było. Dlatego 7.07 wspólnie zanurzymy się we wszystkie nieudane wyjazdy, przypały wakacyjne i dziwaczne podróże. Szykujcie swoje historie, bo to one będą inspiracją do improwizowanych scen Niplodramu! Pierwszy raz Niplodram pojawi się w Bydgoszczy! Dla nas to jest najlepszy wyjazd wakacyjny. Widzimy się! – 14 lipca – wymyWammy: „Lista przebojów impro”

Są takie piosenki, które zostawiają ślad w pamięci już na zawsze. Są też takie, przy których głowa uwalnia się od trosk, a ciało staje się pulsującą wibracją. Proste refreny, stanowiące przyczynek do poczucia wolności i swobody. Latem potrzebujemy melodii tak samo, jak lemoniady w upał. Tego wieczoru wszyscy będziemy odpowiednio nawodnieni piosenkami stwarzanymi na poczekaniu. To Wy dacie nam tytuły, które być może staną się hitami lata, być może będą miłym akcentem, który nigdy więcej nie zabrzmi tak samo.

– 21 lipca – wymyWammy: „Pamiętniki z wakacji” Każdy przypadkiem lub nie natknął się na „Pamiętniki z wakacji”. Wszyscy się z nich śmiejemy, nie każdy się do tego przyznaje. Postanowiłyśmy sprawdzić się w tej materii. Podczas spektaklu stworzymy szereg historii, do których zainspirują nas Wasze przeżycia. Może ktoś nas zauważy i po spektaklu dostaniemy angaż? Kto wie. – 28 lipca – O impro!: „Podglądacze”

PROGRAM: – 7 lipca – Niplodram: „Niplodram gra wakacje z duchami przeszłości”

Słońce, plaża, zimne drinki. Brzmi świetnie, jednak, bądźmy szczerzy, latem tak naprawdę nie ma 48 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

„Podglądacze”, czyli historia mieszkańców pewnej kamienicy. Autorska, długa forma improwizowana, w której śledzimy życiowe perypetie jej lokatorów. Rodzina, sąsiedzkie relacje, wstydliwe sekrety, awantury. Każdy z aktorów wciela się w kilka ról, wymyślonych uprzednio przez widownię.


w yd a r z e ni a

1.07.2021, czwartek, godz. 19.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety w cenie 10 zł

„La Noche Flamenca” – koncert szkoły flamenco

Zapach kwiatów pomarańczy, słońce i sól, dźwięki gitary, stukot obcasów, szelest falban, wszechogarniający rytm i zaklęte w nim przeróżne emocje, moc i subtelność, radość i pasja – oto kwintesencja „La Noche Flamenca”. Na koncercie zabrzmią zarówno tradycyjne pieśni i formy flamenco (zwane palos), ale nie zabraknie też fuzji muzyki klasycznej połączonej z dynamicznym tańcem flamenco i elementami tańca współczesnego oraz form clásico español tańczonych z kastanietami. Występują: tancerki Akademii Tańca Duende, Sławomir Dolata (gitara), Dawid Cholewiński (cajón).

razem w Fordonie

Konkurs na mikrodotacje termin składania wniosków 16 czerwca – 16 lipca 2021

Szczegółowe informacje na stronach:

www.terenowydomkultury.pl www.mck-bydgoszcz.pl FB/terenowy-dom-kultury Kontakt:

kooperacjefordon@gmail.com fot. Dariusz Gackowski

Kooperacje – Fordon 2021. Program edukacji kulturowej dla dzielnicy Fordon

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 49


w yd a r z e ni a

19.08.2021, czwartek plac Teatralny: godz. 17.30, wstęp wolny

MAIC BANDIT + STEVE NASH godz. 19.00, wstęp wolny

B.O.K BAND + DJ PAULO + BREAKDANCE & FREESTYLE godz. 21.00, wstęp wolny

BISZ + BŁOTO 20.08.2021, piątek

Wyspa Młyńska: godz. 19.30, wstęp wolny

DUBSKA

godz. 21.00, wstęp wolny

UB40 feat. ALI AND ASTRO 21.08.2021, sobota amfiteatr Grodzka: godz. 14.00, wstęp wolny

LASSE MATTHIESSEN Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy: godz. 20.00, bilety 100 zł

JOJO MAYER & THE NERVE

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej DRUMS FUSION Bydgoszcz, Kujawy i Pomorze

B.O.K BAND + NAPAD NA FUNK

Widowiskowe połączenie największych szlagierów muzyki funky granej na żywo przez multiinstrumentalny bydgoski skład B.O.K z pokazami tańca breakdeance członków ogólnopolskiej ekipy Napad Na Funk.

B.O.K BAND

Multiinstrumentalny bydgoski zespół zrzeszający muzyków wywodzących się z najróżniejszych gatunków – od jazzu, soulu i funky, przez muzykę klasyczną, do rocka, punku i hip-hopu. W skład zespołu wchodzą: Karol „Kay” Tomas (śpiew, klawisze), Łukasz „Syluch” Sylwestrzak (skrzypce), Arkadiusz „Pestka” Wiśniewski (perkusja), Michał „Bromba” Lutrzykowski (bas), Marcin Bartyna (gitara elektryczna) oraz DJ Paulo (gramofony, perkusjonalia). B.O.K ma na koncie występny na największych polskich festiwalach, m.in. OFF Festival, Męskie Granie czy Coke Festival. Obecnie zaangażowany w tworzenie oprawy dźwiękowej do literacko-muzycznych audycji „Struny/Strony”.

BŁOTO + BISZ

22.08.2021, niedziela ZPP w Ostromecku: godz. 16.00, wstęp wolny

MŁYNARSKI / MASECKI Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy: godz. 18.00, bilety 25 zł

JOJO MAYER MASTERCLASS 29.08.2021, niedziela Filharmonia Pomorska: godz. 19.00, bilety 80/100 zł

ANNA MARIA JOPEK – PRZESTWORZA 50 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

Koncert jednego z najciekawszych zespołów jazzowych młodego pokolenia, łączącego w swojej twórczości muzykę improwizowaną z hiphopowymi korzeniami – połączony z gościnnym udziałem bydgoskiego rapera Bisza, który zaprezentuje swoje najbardziej znane utwory w nowych aranżacjach.


w yd a r z e ni a BISZ

Jarosław „Bisz” Jaruszewski – raper, kulturoznawca, autor tekstów oraz słuchowisk radiowych. Od początku swojej twórczości doceniany za przemyślane teksty, dobór tematów, zabawy słowem oraz łączenie różnych muzycznych gatunków. Zdobywca tytułu „Płyta dekady” za album Wilk chodnikowy, nominowany do Fryderyka za płytę Wilczy humor.

STEVE NASH + MAIC BANDIT

Wyjątkowa fuzja muzyki elektronicznej i bitów tworzonych na żywo przez trzykrotnego mistrza świata DJ-ów IDA Steve’a Nasha z żywiołowym beatboxem laureata Mistrzostw Polski WBW Maic Bandita.

STEVE NASH nie i stoczył swój pierwszy beatboxowy pojedynek. Zdobywając kolejne miejsca na podium, zyskiwał doświadczenie i umiejętności, które przyczyniły się do dwukrotnego wygrania WBW, czyli Mistrzostw Polski w 2013 i 2016 roku. Dzięki tej niecodziennej zajawce zaczął zdobywać rozgłos od angielskich i irlandzkich ulic po duże klubowe sceny w Makau (Chiny). Największym osiągnięciem jednak wydaje się kontrakt z Cirque du Soleil, gdzie występował i podróżował po śródziemnomorskiej Europie. Po powrocie z tej przygody do Polski połączył siły z GooseBumps i jako członek tego zespołu a cappella do dziś można go spotkać na koncertach w całej Polsce.

DUBSKA

DJ, remikser, producent muzyczny, kompozytor i pianista. Trzykrotny mistrz świata DJ-ów International DJ Association w latach 2012, 2013 i 2015, wicemistrz Sample Music Festival (2017). Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. w Częstochowie i Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Współpracował z takimi wykonawcami muzyki, jak np. O.S.T.R, Małpa, Grubson. Twórca projektu Steve Nash & Turntable Orchestra – nowatorsko łączącego muzykę klasyczną z elektroniką i jazzem, z wykorzystaniem orkiestry i turntablizmu. Projekt ten został nagrodzony w 2017 r. Nagrodą Muzyczną Programu Trzeciego „Mateusz” w kategorii muzyki rozrywkowej debiut.

MAIC BANDIT

Beatboxer pochodzący z Bydgoszczy. Swoją przygodę z tą wokalną sztuką zaczął 12 lat temu. W 2010 r. stanął na sce-

Zespół powstał w 1999 r. w Bydgoszczy. Muzycy garściami czerpią z tradycji, ale doskonale potrafią przełożyć ją na współczesny język muzyczny. Rytmy muzyki reggae przeplatają się tu z pulsującym funky, afrobeatem i hip-hopem, a doświadczony ośmioosobowy skład potrafi każdego zarazić energią. Atmosfera ich kompozycji dobrze koresponduje z pozytywnym przekazem ujętym w przykuwających uwagę tekstach wokalisty Dymitra „Dymolla” Czabańskiego. Jest w nich i duch rebelii, i umiłowanie do natury, a mottem zespołu mogłoby być zdanie zawarte w otwierającym album utworze, które brzmi: „Most niech połączy nas, zbudowany z muzyki”. lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 51


w yd a r z e ni a UB40 feat. ALI and ASTRO

W naszym kraju wystąpił na ważnych, średniej wielkości festiwalach, takich jak Asymmetry Festival (Wrocław), Łódź Songwriters Festival (Łódź) czy Green Zoo Festival (Kraków).

JOJO MAYER & THE NERVE

Gwiazda festiwalu DRUMS FUSION – UB40 zagra na Wyspie Młyńskiej! Kultowy brytyjski zespół UB40 będzie kolejną gwiazdą tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej DRUMS FUSION. Hity z lat 80. i 90. usłyszymy w scenerii Wyspy Młyńskiej 20 sierpnia. Niewiele jest formacji muzycznych, które z takim wyczuciem grają muzykę reggae i ska. Zespół UB40 powstał w Birmingham w 1978 roku. Nazwa kapeli pochodzi od sygnatury formularza, który wydawano osobom bezrobotnym pobierającym zasiłek (ang. Unemployment Benefit, Form 40). Ich przeboje nie schodziły z czołówek radiowych list przebojów, a krążki osiągały rekordy sprzedaży. Podczas koncertu w Bydgoszczy usłyszymy ich największe hity, m.in. „Falling in Love With You” (wersja piosenki Elvisa Presleya), „Red Red Wine”, „King”, „One in Ten”, „Food for Thought” i inne.

LASSE MATTHIESSEN

Znane z pierwszych albumów utwory Lassego Matthiessena to połączenie prostoty i piękna. To również mieszanka mrocznych nastrojów z delikatnością. Muzyka artysty była wypadkową folku, country, bluesa i muzyki ludowej. Niski, głęboki głos i piękne melodie to znak firmowy Lassego. „To akustyczne piosenki umiejscowione między twórczością Boba Dylana i Nicka Drake’a” – pisał o nim „The Rolling Stone”. Artysta pochodzi z Danii. W dorobku ma cztery płyty. Lasse zagrał setki koncertów (zarówno solo, jak i ze swoim zespołem) w takich krajach, jak Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, USA, Norwegia i Holandia. 52 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

New York Sessions in Bydgoszcz to debiutująca w 2021 r. formuła na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Drums Fusion. W ramach tego nowego cyklu pragniemy przybliżać publiczności legendarne sylwetki ze świata perkusyjnego, zapraszając do Bydgoszczy muzyków wywodzących się z Nowego Jorku lub stacjonujących w ciągu swej kariery w tej swoistej stolicy muzyki i sztuki. Z nieukrywaną przyjemnością przychodzi nam ogłosić, że gwiazdą New York Sessions in Bydgoszcz w 2021 r. będzie legendarny Jojo Mayer. Perkusista będzie specjalnym gościem festiwalu, w trakcie swojego trzydniowego pobytu w Bydgoszczy poprowadzi autorski Masterclass 2 czerwca, a dwa dni później, 4 czerwca, wystąpi na żywo z  grupą The Nerve. Oba wydarzenia będą miały miejsce w  sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Jojo Mayer to wybitny producent muzyczny, muzyk, kompozytor i instrumentalista, wirtuoz perkusji i instrumentów perkusyjnych pochodzący ze Szwajcarii. Regularnie występuje na światowych festiwalach oraz tzw. drum clinics, w tym na: New York Jazz Festival, Warsaw Summer Jazz Days, Festival di Jazz a Lugano, Modern Drummer Festival, Glastonburry Open Air, czy Montreal Jazz Festival. Od wielu lat występuje na żywo i nagrywa płyty z zespołem The Nerve. Muzyczne zjawisko, jakim jest grupa The Nerve, to ewolucja legendarnego wydarzenia Prohibited Beatz, które zostało zorganizowane przez Jojo Mayera w Nowym Jorku w latach 90. Początkowo polem działań tej formacji były eksperymentalne interakcje między DJ-ami, artystami wizualnymi, muzykami i publicznością, niemniej z czasem grupa znalazła i ugruntowała swój charakter, łącząc instrumentalne improwizacje z programowaną muzyką elektroniczną. Zespół przyswoił szerokie spektrum stylów: od oldschoolowego jungle, dubstep, glitch czy tech-house po wszystkie rejony dźwięków, które umykają opisom gatunkowym. The Nerve zdobyło serca publiki przez zdolność do wyprowadzenia tradycyjnych form


w yd a r z e ni a jazzowej improwizacji w świat pędzących rytmów i ery cyfrowej ewolucji. Przy tym wszystkim grupa celebruje rock’n’rollową postawę polegającą na dobrej zabawie i pokazywaniu palca każdemu, kto ma z tym problem.

JAZZ BAND MŁYNARSKI – MASECKI

Zespół grający przedwojenny polski jazz. Wybitny pianista Marcin Masecki wraz z Janem Emilem Młynarskim odwołują się do starej tradycji polskich orkiestr jazzowych okresu międzywojennego, wzbogacając je o nowoczesne aranżacje. W repertuarze Jazz Bandu znajdują się m.in. utwory swingowe, w większości nieznane, czy wyjątkowe tanga, z których autorstwa polscy kompozytorzy znani byli na całym świecie. Inspiracją dla muzyków są postaci Adama Astona – najwybitniejszego przedwojennego polskiego śpiewaka rozrywkowego oraz Henryka Warsa – najważniejszego polskiego przedwojennego pianisty, aranżera i kompozytora. W listopadzie 2017 r. ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana Noc w wielkim mieście, promowana przez singel Abduł Bey. Teledysk do tego utworu zdobył nominację do Fryderyka 2018.

ANNA MARIA JOPEK

Anna Maria Jopek to polska wokalistka obdarzona niezwykłym głosem i muzyczną wrażliwością. Artystka zaprezentuje w Bydgoszczy nowy materiał, a towarzyszyć jej będzie znakomity 10-osobowy zespół w składzie: Dominik Wania, Maciej Sikała, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Piotr Nazaruk oraz Atom String Quartet. Sama artystka o projekcie mówi tak: „Przestworza to tytuł, który przyszedł mi na myśl prawie natychmiast, ale

przed nim było najważniejsze: ludzie, wymarzona obsada. Udało się zaprosić takich artystów, których gra i postawa w muzyce ucieleśniają wszystko, w co wierzę i za czym nieustannie tęsknię. Czekam na to, jakie równanie napisze muzyka dla tej konfiguracji ludzkiej i repertuarowej. Wiem, mówi mi to przeczucie tak silne, jak moja potrzeba wolności, że to będzie inne od wszystkiego, co było kiedykolwiek wcześniej”. Anna Maria Jopek jest wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką, improwizatorką, a także wizjonerką i pasjonatką tego, co robi. Nagrywa i koncertuje na całym świecie z najważniejszymi postaciami naszych czasów. W Polsce występowała m.in. z Markiem Grechutą, Jeremim Przyborą oraz Wojciechem Młynarskim, a na światowych scenach z takimi osobistościami, jak Pat Metheny, Youssu’n Dour, Bobby McFerrin, Ivan Linz, Branford Marsalis, Nigel Kennedy, Richard Bona, Oscar Castro-Neves, Makoto Ozone, Noa czy Gonzalo Rubalcaba. W 2017 r. w noworocznym koncercie telewizyjnym spontanicznie wystąpiła też w duecie ze Stingiem.

drumsfusion.com lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 53


w yd a r z e ni a

Wakacje z kinem Orzeł: „Krudowie 2 – Nowa Era”, reż. Joel Crawford, USA, 2021, 95’

Nowe przygody Krudów w zupełnie nowej odsłonie filmu.

„Na rauszu”, reż. Thomas Vinterberg, Dania, 2020, 115’

„Na rauszu” opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka czegoś mocniejszego pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować.

„Sweat”, reż. Magnus von Horn, Polska, Szwecja, 2020, 100’

„Sweat” opowiada o trzech dniach z życia Sylwii Zając (Magdalena Koleśnik), influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki.

„Żużel”, reż. Dorota Kędzierzawska, Polska, 2021

Mistrz żużlowy Lowa (Tomasz Ziętek) jest obiektem westchnień kobiet i źródłem zazdrości rywali z toru (Mateusz Kościukiewicz).

„Annette”, reż. Leos Carax, Niemcy, Francja, USA, Japonia, Belgia, Meksyk, Szwajcaria, 2021, 140’

„Annette” to historia miłości słynnego komika Henry’ego i Ann, śpiewaczki o międzynarodowej sławie. W świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę. Ich życie odmienią narodziny pierwszego dziecka, Annette, dziewczynki o wyjątkowym darze.

Wakacje z kinem Orzeł: „Co w duszy gra”, reż. Pete Docter, USA, 100’

Joe Gardner, nauczyciel muzyki w szkole, dostaje życiową szansę, aby zagrać w najlepszym jazzowym klubie w mieście. Ale jeden nieostrożny krok sprawia, że prosto z nowojorskiej ulicy dostaje się w Przedświaty – niezwykłe miejsce, gdzie nowe dusze, zanim zejdą na Ziemię, otrzymują osobowość, dziwactwa i pasje.

„Nikt”, reż. Ilya Naishuller, USA, 2021, 92’

„Nikt” to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella granego przez Boba Odenkirka znanego z roli Saula Goodmana w serialu „Breaking Bad” i „Zadzwoń do Saula”. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Jego nastoletni syn Blake oraz żona Becca są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. 

„Niepamięć”, reż. Christos Nikou, Grecja, Polska, Słowenia, 2021, 90’

Współczesna i jednocześnie umieszczona poza czasem opowieść, która przenosi nas do Aten, gdzie panuje epidemia amnezji. Główny bohater, Aris, ma numer 14842 w szpitalnym oddziale dla osób z zaburzeniami pamięci. Pewnego dnia wyszedł z domu, wsiadł do autobusu i na pętli nie wiedział już, kim jest, gdzie mieszka, co przeżył. Takim jak on daje się szansę – mogą stworzyć sobie nową tożsamość i nowe wspomnienia.

„Metamorfoza ptaków”, reż. Catarina Vasconcelos, Portugalia, 2021, 101’

Misternie skomponowana i urzekająca swoim pięknem „Metamorfoza ptaków” to autobiograficzna, lecz niestro54 | BIK  | lipiec/sierpień 2021


w yd a r z e ni a niąca od fikcji opowieść wędrówka przez losy trzech pokoleń, podczas której na ekranie pojawiają się zarówno aktorzy, jak i członkowie rodziny reżyserki.

„Berlin Alexanderplatz”, reż. Burhan Qurbani, Niemcy, Holandia, Francja, Kanada 2021, 183’ równowaga kobiety zaburzona zostaje przez niepokojące, trudne do zinterpretowania sny.

Wakacje z kinem Orzeł: „Luca”, reż. Enrico Casarosa, USA, 2021

„Luca” to najnowsza animacja studia Disney/Pixar, której akcja rozgrywa się w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze Włoskiej. Pełen niezwykłych przygód film opowiada o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapomniany letni czas, który upływa im na niekończących się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się lodami. Hipnotyzująca kryminalna ballada o nielegalnym imigrancie z Afryki, który przekracza kolejne kręgi przestępczego piekła stolicy Niemiec. „Berlin Alexanderplatz” to spektakularny powrót do legendarnej powieści Alfreda Döblina, a zarazem śmiały dialog z serialem Rainera Wernera Fassbindera pod tym samym tytułem.

„Intruz”, reż. Natalia Meta, Argentyna, Meksyk, 2021, 90’

Dla głównej bohaterki filmu argentyńskiej reżyserki Natalii Mety głos jest na wagę złota. Ines zarabia dubbingując filmy, a w wolnym czasie śpiewa w chórze. Psychiczna

„Święta, święta i po świętach”, reż. Sandra Kogut, Brazylia, Francja, 2019, 94’

Dla pięćdziesięciokilkuletniej Mady (w tej roli gwiazda brazylijskiego kina Regina Casé) nie ma rzeczy niemożliwych. To jedna z tych bohaterek, które potrafią wyjść obronną ręką z każdej, nawet najtrudniejszej opresji, a wszelkie problemy, jakie stają na jej drodze, zbywa niewinnym uśmiechem, za którym kryje się sprytny plan.

Premiera BKF: „Szaman na drzewie”, reż. Mikołaj Borys, Polska, 2021, 25’

Chłop, błądząc po lesie, znajduje namiot szamana. Wejście do środka całkowicie zmienia jego wizję świata.

Repertuar kina Orzeł w lipcu: 2 piątek 14.30 16.00 18.00 20.30 3 sobota 11.30 13.00 15.00 17.00 18.30 20.30 4 niedziela 12.30 14.30 16.30 19.00 20.30 5 poniedziałek 13.45 15.45 18.15 20.30

Wieloryb z Lorino Miasto Na rauszu Miasto Wieloryb z Lorino Miasto Wakacje z kinem Orzeł. Krudowie 2: Nowa era Wieloryb z Lorino Miasto Na rauszu Wakacje z kinem Orzeł. Krudowie 2: Nowa era Miasto Na rauszu Wieloryb z Lorino Miasto Miasto Na rauszu Sweat Miasto

6 wtorek 13.45 16.00 18.00 20.30 7 środa 13.45 15.45 18.15 20.30 8 czwartek 14.00 16.00 18.30 20.30 9 piątek 15.00 17.00 19.00 20.30

Sweat Miasto Na rauszu Miasto Miasto Na rauszu Sweat Miasto Wakacje z kinem Orzeł. Krudowie 2: Nowa era Na rauszu Miasto Sweat Wakacje z kinem Orzeł. Krudowie 2: Nowa era Miasto Premiera BKF: Szaman na drzewie (darmowe wejściówki w kasie MCK) Sweat

lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 55


w yd a r z e ni a 10 sobota 11.45 Miasto 13.45 Sweat

16.00 Wakacje z kinem Orzeł. Krudowie 2: Nowa era

18.00 Na rauszu

20.30 Miasto

11 niedziela 12.00 Na rauszu 14.30 Miasto

16.30 Wakacje z kinem Orzeł. Krudowie 2: Nowa era

18.30 Miasto

20.30 Sweat

12 poniedziałek 14.15 Sweat

16.30 Wakacje z kinem Orzeł. Krudowie 2: Nowa era

18.30 Miasto

20.30 Sweat

16 piątek 16.00 Miasto 18.00 Żużel

20.15 Annette

17 sobota 11.00 Miasto

13.00 Annette

15.45 Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra

18.00 Żużel

20.00 Annette

18 niedziela 11.30 Żużel

13.30 Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra 15.45 Miasto

17.45 Annette

20.30 Żużel

19 poniedziałek 14.15 Żużel

16.15 Miasto

18.15 Żużel

20.15 Annette

20 wtorek 13.30 Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra 15.45 Annette

18.30 Miasto

20.30 Żużel

21 środa 14.00 Miasto

16.00 Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra 18.15 Żużel

20.15 Annette

22 czwartek 13.30 16.15 18.15 20.15 23 piątek 14.15 16.30 18.30 20.30 24 sobota 12.00 14.00 16.15 18.30 20.30 25 niedziela 11.30 14.15 16.15 18.30 20.30 26 poniedziałek 14.15 16.15 18.30 20.30 27 wtorek 14.15 16.30 18.30 20.30 28 środa 14.45 18.15 20.30 29 czwartek 13.30 15.30 17.45 19.45 30 piątek 14.30 16.30 18.30 20.30 31 sobota 11.00 14.30 16.30 18.30 20.30

Annette Żużel Miasto Annette Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra Nikt Metamorfoza ptaków Żużel Miasto Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra Żużel Nikt Metamorfoza ptaków Annette Miasto Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra Nikt Żużel Żużel Metamorfoza ptaków Niepamięć Nikt Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra Niepamięć Nikt Metamorfoza ptaków Berlin Alexanderplatz Wakacje z kinem Orzeł. Co w duszy gra Nikt Niepamięć Metamorfoza ptaków Nikt Berlin Alexanderplatz Wakacje z kinem Orzeł. Luca Nikt Intruz Niepamięć Berlin Alexanderplatz Nikt Wakacje z kinem Orzeł. Luca Święta, święta i po świętach Intruz

Bilety (jeżeli nie podano inaczej) w cenie: normalny 14 zł, ulgowy 11 zł, grupowy (dla 4 osób) 40 zł 56 | BIK  | lipiec/sierpień 2021


w yd a r z e ni a Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku 9.07.2021, piątek, godz. 17.00, Pałac Nowy, wstęp wolny, rezerwacja miejsc: recepcja@palaceostromecko.pl lub SMS 507 099 187, liczba zaproszeń ograniczona

Z klasyką przez Polskę – recital Ewy Pobłockiej

W ramach współpracy Sekcji Dziedzictwa Kulturowego MCK z Polskim Impresariatem Muzycznym zapraszamy na koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. W Pałacu Nowym wystąpi wybitna pianistka prof. Ewa Pobłocka. Ewa Pobłocka – pianistka, laureatka 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie (1980), uhonorowana również nagrodą Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków; zdobyła także laury międzynarodowych konkursów pianistycznych w Vercelli (1977) i Bordeaux (1979). Studiowała w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej pod kierunkiem Zbigniewa Śliwińskiego i Jerzego Sulikowskiego (dyplom z wyróżnieniem, 1981) oraz podyplomowo u Conrada Hansena w Hamburgu. Korzystała z konsultacji artystycznych Jadwigi Sukiennickiej, Rudolfa Kerera, Tatiany Nikołajewej i Marthy Argerich. Pianistka koncertowała niemal we wszystkich krajach Europy, a także w obu Amerykach, w  Chinach, Indonezji, Wietnamie, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Korei, Japonii i Australii. Jako solistka występowała m.in. z London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Bayerischer Rundfunkorchester, TonkünstlerOrchester Niederösterreich, New Japan Philharmonic, Polską Orkiestrą Kameralną, Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Filharmonii Narodowej oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach.

ckiego miodu spróbujemy jeszcze w tym roku. Można się spodziewać, że miody z Ostromecka będą mieć wyjątkowe walory smakowe. 11.07.2021, niedziela, godz. 11.00–19.00, wstęp wolny, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

VI Światowy Dzień Tańca w Kręgu – całodniowy plener w Ostromecku

10.07.2021, sobota, godz. 12.00, zbiórka przez Pałacem Starym, wstęp wolny, zapisy u pszczelarza opiekującego się pasieką w Ostromecku SMS: 608 720 786

Jak pszczoły brzęczą w Ostromecku? – warsztaty dla rodzin z dziećmi (cz. 3)

Prowadzenie: Mateusz Andryszak, pasieka Miejska Pszczoła. Poznamy strukturę rodziny pszczelej oraz funkcjonowanie ula. Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku we współpracy z pasieką Miejska Pszczoła stworzył nową pasiekę na terenach parkowych. Całość wpisuje się w projekt BeePathNet w Bydgoszczy. W połowie maja, na łąkach za Pałacem Starym zamieszkały dwie rodziny pszczele. Do końca sezonu będzie ich aż pięć. A jak dobrze pójdzie, ostrome-

Wydarzenie adresowane do wszystkich niezależnie od wieku i dotychczasowych doświadczeń z tańcem. Tańce w kręgu stają się szansą na przeżycie radości płynącej z  ruchu, harmonii i wspólnego tworzenia tanecznego kręgu. Aby zatańczyć Zorbę, Horę, Kalamatianos itp., nie potrzeba specjalnych umiejętności, żeby włączyć się do kręgu osób pragnących świętować tańcem bogactwo lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 57


w yd a r z e ni a i różnorodność życia w nas i wokół nas. W dniu 11 lipca po raz szósty – w 36 krajach – łączymy się w tanecznym kręgu, bez względu na wiek i doświadczenie taneczne, m.in. tańcząc trzy odgórnie wybrane tańce podane na stronie: globalcircledance.com. Instruktorzy Stowarzyszenia Ajde Jano będą w prosty sposób pokazywać kroki wszystkim uczestnikom, po czym nastąpi wspólne ich odtańczenie Danser Encore. W przypadku deszczu tańczymy w Sali Balowej. Organizator: Stowarzyszenie miłośników tańców w kręgu, tańców etnicznych oraz terapii tańcem Ajde Jano oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. 24.07.2021, sobota, Pałac Nowy, godz. 12.00–16.00, wstęp wolny, obowiązują zapisy: szucik10@gmail.com

Djembe na salonach XXXVII

Zapraszamy na autorskie warsztaty djembe Piotra Schutty Bezpłatne warsztaty bębniarskie dla początkujących, z zachowaniem wszystkich rygorów bezpieczeństwa obowiązujących w okresie zagrożenia epidemiologiczne Zwiedzanie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00–20.00, w weekendy w godz. 10.00–20.00. Pałac Nowy, wstęp wolny

go. Zajęcia mają charakter otwarty. Kładziemy nacisk na to, by poziom zaawansowania granych rytmów i stopień skomplikowania zabaw rytmicznych dostosowane były do możliwości początkujących bębniarzy oraz takich, którzy dotkną bębna po raz pierwszy w życiu. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 10. roku życia. UWAGA – zmiana: osoby mające własne instrumenty muszą się też zapisywać ze względu na weryfikację liczby uczestników.

Salony ekspozycyjne w Pałacu Nowym

między Ostromeckiem a Bydgoszczą – być może sami przemysłowcy pokonywali ją nieraz, by w sielskim otoczeniu ostromeckich Pałaców odpoczywać lub rozmawiać o prowadzonym biznesie?

Zakład Sommerfelda i Kolekcja instrumentów z Bydgoskiej Fabryki Akordeonów Największa w Polsce międzywojenna Fabryka Pianin i  Fortepianów Brunona Sommerfelda i jedyna w Polsce Fabryka Akordeonów to dawne zakłady przemysłu muzycznego w Bydgoszczy o istotnym znaczeniu – im dedykujemy to miejsce. Działalność obu fabryk miała istotne znaczenie w skali całego kraju, a dla nas szczególnie ważny jest ich lokalny charakter. Upamiętnianie tradycji przemysłowych to coraz popularniejszy kulturalny trend. Wpisujemy się weń z pełną świadomością i zachęcamy do udziału w  tych wspomnieniach i do osobistej kontemplacji. Zadumie może sprzyjać salon, który jest częścią tych ekspozycji. Z widokiem na fragment drogi

Kolekcja instrumentów z Bydgoskiej Fabryki Akordeonów Echo, Orlik, Kujawiak, Viktoria, Fils, Polonez, Muza, Muza Tonika, Mazur, Carmen, Meuet i wiele innych – to nazwy niektórych basów produkowanych w Bydgoszczy, w jedynej takiej polskiej Fabryce Akordeonów. 11 eksponatów prezentujemy na niniejszej wystawie, a wśród nich jest prawdziwy biały kruk – akordeon Carmen z numerem fabrycznym 0001. Specyficzna aranżacja tej ekspozycji ma ewokować swobodny, biesiadny nastrój, wrażenie, jakby po znajdujące się tu instrumenty miała za chwile sięgnąć kapela. Należy jednak podkreślić, że mimo silnych ludowych konotacji, gra na akordeonie jest dziś domeną kompozytorów. Powszechne są klasy akordeonów w  szkołach i  akademiach muzycznych. Powstała bogata literatura muzyczna, festiwale muzyki akordeonowej oraz poświęcone tej tematyce internetowe fora. Ekspozycja poświęcona BFA ma w przyszłości zostać wzbogacona m.in. o  instrumenty dęte blaszane, w tym puzon i saksofon tenorowy wyprodukowane w Bydgoszczy. Bydgoska Fabryka Akordeonów działała w latach 1956–1975. Roczna produkcja akordeonów klawiszowych wynosiła około 16. tys. Choć rzeczoznawcza opinia na temat jakości wytworów fabryki nie należy do pochlebnych, to bydgoskie akordeony do dziś cieszą się sporym zainteresowaniem wśród miłośników tych instrumentów i kolekcjonerów. Do tego grona należą darczyńcy prezentowanej tu kolekcji: państwo Roman i Grażyna Kryst z Częstochowy.

23 maja na pierwszym piętrze Pałacu Nowego dla zwiedzających zostały udostępnione dwie przestrzenie wystawiennicze: Zakład Sommerfelda oraz zbiór instrumentów z Bydgoskiej Fabryki Akordeonów. Wystrój oraz tematyczne wystawy i aranżacje w ZPP w Ostromecku związane są z realizacją długofalowego programu pt. Sztambuch Bydgoski. Jest to otwarty projekt memorialno-edukacyjny, polegający na gromadzeniu i ekspozycji pamiątek związanych z życiem rodzinnym bydgoszczan, mieszkańców regionu oraz gości Pałaców. Naszym calem jest tworzenie wielowarstwowej opowieści o naszej przeszłości, dorobku kulturowym, tożsamości. Choć na wystawach znajdują się przedmioty zabytkowe, to ekspozycje te nie mają charakteru stricte muzealnego. Są one częścią stylizowanych aranżacji, emitujących aurę dawności, angażujących wrażliwość, wyobraźnię i pamięć odbiorcy.

58 | BIK  | lipiec/sierpień 2021


w yd a r z e ni a 25.07.2021, niedziela, godz. 12.00–18.00, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

Prawdziwe kobiety – sesja zdjęciowa do projektu Jarosława Kamińskiego

Jarosław Kamiński jest projektantem mody, a równocześnie od 20 lat kierownikiem pracowni plastycznych w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu. Wyjaśnia: „Kilka lat temu wymyśliłem sobie projekt, w którym w rolę modelek wcielają się kobiety bez względu na wiek, figurę, realizujące się w różnych dziedzinach życia. Do tej pory zrealizowanych zostało kilka pokazów”. Projektant zamierza wykorzystać piękne wnętrza i ogrody pałacowe do sesji zdjęciowej promującej wydarzenie. Tematem przewodnim będzie moda elżbietańska, która stanie się inspiracją przy kreacji sukni wieczorowych. Pokaz mody odbędzie się 4 września 2021 roku w amfiteatrze Szekspirowskim w Toruniu, a następnie w Pałacu Nowym w Ostromecku.

Historią, często łączoną z działalnością Bydgoskiej Fabryki Akordeonów, są dzieje Juliana Jana Kielblicha i Wielkopolskiej Fabryki Instrumentów Dętych. Niektóre źródła podają, że w BFA przez wiele lat tworzono sprzęty jego projektu, choć żyjący do dziś pracownicy i rodziny pracowników BFA podają tę historię w wątpliwość, gdyż żaden przedwojenny akordeon się nie zachował, ani nikt z nich o takim nie słyszał. Skład Sommerfelda Skład Sommerfelda to wnętrze stylizowane na przestrzeń warsztatową. Można tu przyjrzeć się z bliska elementom składowym fortepianów i pianin, z celowo rozebranych w  tym celu instrumentów – zobaczyć to, co widzieli pracownicy Bydgoskiej Fabryki Fortepianów Brunona Somerfelda. Wielkoformatowa fotografia z wnętrza międzywojennej fabryki (jej oryginał znajduje się w archiwach MOB) jeszcze silnie nam to miejsce i czas przybliża. Wyraźnie przedstawia ludzi, którzy w  niej pracowali. Być może któryś z żyjących jeszcze pracowników kiedyś na tę ekspozycję zawita? Wspo-

mnieniem tamtego okresu są tu także przedruki z ówczesnych wycinków prasowych i reklam. Największą atrakcją są jednak autentyczne instrumenty powstałe w Fabryce Sommerfelda oraz instrumenty innych producentów, m.in. fortepian skrzydłowy Wiszniewskiego z połowy XIX w., a także pianina Wilhelma Jehnego czy Kazimierza Chamskiego. Fabryka Pianin i Fortepianów Brunona Sommerfelda to bydgoska firma, której działalność datuje się na lata 1905–1945. Była bez wątpienia największą w Polsce międzywojennej fabryką pianin i fortepianów. Produkowane tam instrumenty odznaczały się wyjątkową jakością, a przy tym były to instrumenty stosunkowo tanie, co zdecydowało o  masowej popularności tych wyrobów wśród zubożałego, dotkniętego kryzysem społeczeństwa. Pianina i  instrumenty Sommerfelda są wciąż cenione i  poszukiwane przez kolekcjonerów i pasjonatów, a zainteresowaniem cieszy się sama jego postać, choć wciąż niejasne są niektóre dane dotyczące jego biografii: na temat początków produkcji, stosunku do pracowników czy pochodzenia. lipiec/sierpień 2021  | 

BIK | 59


w yd a r z e ni a Galeria Wspólna 1.07.2021, godz. 19.00, ul. Batorego 1/3 – wernisaż, wystawa czynna do 20 sierpnia

Nie oszukuję, nie kokietuję, nie wymyślam – wystawa malarstwa Waldemara Malaka

Waldemar Malak prezentuje w Galerii Wspólnej najnowsze prace powstałe w 2020 i 2021 roku. Jest to seria malarska – zbliżone do abstrakcji martwe natury, utrzymane w charakterystycznej dla niego stylistyce, opartej na kontrastach walorowych i barwnych. Na kontrastach zasadza się także metoda wykonywania syntetycznych rysunków, także prezentowanych na niniejszej wystawie. Pod względem treściowym jest to zupełnie nowy projekt, o którym tak pisze sam autor: Teraz mam wrażenie, że wszystko jest nawarstwione, zmieszane, nie do końca klarowne i nie możliwe do uporządkowania. [Martwe natury] z przyczyn osobistych są one dla mnie nawet tematem vanitas. Jeśli zatem pomyślimy o tego rodzaju martwej naturze jako o swoistym „still life”, to jedynie ludzie stanowią pewną odpowiedź – nadzieję, stąd też rysunki wykonywane przeze mnie z  natury. Są to szybkie szkice markerem, farbą (niewielkie formaty) wykonywane np. w czasie moich podróży (szkice z Edinburgha), lub akty i szkice postaci z pracowni. Mój tata miał kiedyś taki mały warsztat, właściwie warsztacik i  składzik narzędzi i różnych części. Trochę się wszyscy śmiali z tego zbieractwa, ale kiedy ktoś potrzebował jakiejś śrubki, podkładki, kolanka lub narzędzia, szło się do niego i zawsze poratował, zawsze coś znalazł. Dziś ten warsztat został taki, jaki kiedyś. Wchodzisz i  widzisz pozawieszane na ścianie klucze, wiertła stare, a nawet jedno jeszcze nowe, nierozpakowane. Na warsztacie metalowa; dziś używa się tylko takich z plastiku, skrzynka na narzędzia. Pod grubym blatem stołu wsunięte szuflady. Otwierasz, a w jednej same metalowe kolanka i  mufy do wody, w drugiej pilniki, śrubokręty, młotki. Największe wrażenie robią wygładzone uchwyty tych narzędzi; biorę 60 | BIK  | lipiec/sierpień 2021

jeden do ręki. Całość jeszcze teraz przez chwilę robi wrażenie celowo stworzonego zbioru. Na metalowej skrzynce moja mama zostawiła plastikowy używany już, ale jeszcze dobry znicz z plastiku w kolorze lilaróż. Kiedy jestem w nowym miejscu, uwielbiam patrzeć na ludzi. Myślę, kim są, czym się mogą zajmować,

są odwrotnością tej zasady, może dlatego, że ludzie obdarzeni są osobowością, charakterem, dlatego np. powiedzenie „auto z duszą” jest według mnie nadużyciem. Przedmioty mogą nieraz sprawiać wrażenie, że

kim byli ich rodzice, dziadkowie. Dlaczego spotykam ich właśnie w tym miejscu, gdzie ja jestem teraz. Zachwycam się ich urodą, różnorodnością. Lubię wykonywać wtedy szybkie szkice postaci. Dla mnie czarno-biały szkic wystarcza w obrazowaniu człowieka, zaznaczam najważniejsze cechy i charakterystyczny ruch postaci, kolor jest tutaj zbędny. Kolor niepotrzebnie włączałby postaci w zbiór barwnych przedmiotów. Przedmioty to świat mieniących się kolorami, ale identycznych i w gruncie rzeczy martwych obiektów. Rysunki ludzi

też posiadają te ludzkie przymioty, głównie, jeśli jest ich więcej w jednym miejscu. Takie zbiory przedmiotów mogą nieść jakąś treść – informację, wspomnienie. Zmiana choćby jednego elementu w takim układzie może zagubić jego pierwotny sens. Przykładem mogą być sklepy z używanymi sprzętami, ubraniami, lombardy. Zawierają one przedmioty, których sensy są odległe, nie tworzą jednej historii. Nieraz tylko przypadkowo mogą sugerować jakiś znajomy obraz na zasadzie pareidoli, ale to przecież tylko złudzenie.


Koncert

Filharmonia Pomorska 29 sierpnia 2021 godz. 19.00

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej DRUMS FUSION Bydgoszcz, Kujawy i Pomorze

Profile for Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

BIK 7-8/2021  

Bydgoski Informator Kulturalny - miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

BIK 7-8/2021  

Bydgoski Informator Kulturalny - miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

Profile for bik_
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded