Page 27

lite rat ura Z Wojciechem Kassem, przy okazji jego marcowej wizyty w Bydgoszczy, rozmawia Karolina Sałdecka-Kielak.

Poezja to mistyczny puls Wojciech Kass, fot. Beata Bieńkowska

„Zasypiamy na słowach, budzimy się w słowach” – tak rozpoczyna się wiersz Zbigniewa Herberta z tomu Napis. Rozmawialiśmy już o tym wiele razy w różnych – literackich i społecznych – kontekstach. O sytuacjach, w których słowo buduje, pomaga, ale też rujnuje i deformuje rzeczywistość. W jakiej kondycji widzisz dzisiaj słowo? Słowo, kształt jego litery aż tak się nie zmieniają, za to zmienia się nasz stosunek do słowa, ale i on nie podlegał znacznym wahaniom do czasu, kiedy wykształciły się filozofie językowe i technologie. Najbardziej jednak słowu zaszkodziła – ale i naszemu tutejszemu istnieniu – ta Gruba Berta Ironia, która przeniknęła język i nasz dyskurs jak nigdy dotąd. Mało tego, ona współorganizuje, współtworzy strukturę tekstu i wykazuje niejako na każdym kroku nieprzystawalność litery słowa do litery życia, znaku do rzeczywistości. Podważa to, w jaki sposób świat jawi się w rzeczywistości, do sposobu, w jaki świat jawi się w języku. Można powiedzieć, że Ironia – ta córa nicości – wkradła się do metafizycznego odczuwania świata, z którego wynika następująca więź słowa i ciała, języka i świata: ciało staje się słowem, a słowo znowu ciałem. Słowo i ciało tworzą się wzajemnie, jak świat i duch. Och, jakże samotnym jest ciało bez słowa i jakże błądzącym jest słowo, które nie może się wcielić! Ironia osłabia słowo, a co za tym idzie, rzeczywistość kultury. Jest jak powoli dozowana trucizna osłabiająca ich wydolność. A kiedy słowo i kulturę spotyka rozpad i degeneracja, ludzie popadają w  nieszczęśliwość i bezdomność. Dlatego swój ostatni tom poematów – na przekór tym procesom – zatytułowałem Ufność, słowem z innej bajki, a mimo to ono wciąż magazynuje w sobie jakieś ciepło, jakieś duchowe tlenie się i strzeże elemenkwiecień 2018  | 

BIK | 25

BIK 4/2018  

Bydgoski Informator Kulturalny – miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

BIK 4/2018  

Bydgoski Informator Kulturalny – miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

Advertisement