Page 29

historia

M a s z e r u j ą s t r z e l c y. . . 2 0 s t y c z n i a 192 0 r o k u . K t o ż y w, c i ą g n i e d o s e r c a M i a s t a . Oczekiwanie.

Kw i a t y i s z t a n d a r y B a c z n o ś ć ! Te r a z d z i e j e s i ę H i s t o r i a . . .

Boże, coś Polskę, pr zez tak lic zne wieki...

luty 2013  | 

 | 27 

Profile for Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

BIK 2/2013  

Bydgoski Informator Kulturalny - miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

BIK 2/2013  

Bydgoski Informator Kulturalny - miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

Profile for bik_
Advertisement