Page 205

lettergieterij ‘amsterdam’ 205

¶ 1111 | Schrijfmachine-letter. Typografische mededeelingen, 10 [1914] pp. 140-141. Koptitel p. 141. 4 soorten: nrs. 1324, 1696, 2121 en 2122.

¶ 1112 | Schrijfmachine-letter. Typografische mededeelingen, 12 [1916] p. [96a]. 4 soorten: nrs. 1696, 1324, 2121 en 2122.

¶ 1113 | Schrijfmachine-letter. Typografische mededeelingen, 15 [1919] p. 4. 4 soorten: nrs. 1696, 1324, 2121 en 2122.

In zetvoorbeelden jaartallen 1940, 1941/42. Geniet in lichtblauw omslag. º LPBR 392a; LPBR 392b; LPBR 392c

¶ 1119 | Simplex, halfvette Simplex ... N.V. Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen N. Tetterode. [Amsterdam], (Lettergieterij ‘Amsterdam’), [ca. 1941]. [16] p.; 29,9 cm. In zetvoorbeelden jaartallen 1940, 1941/42. Geniet in lichtblauw omslag. º LPBR 391

Select

¶ 1114 | Select: een moderne kaartletter van

Sirene

distinctie/Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen N. Tetterode. [Amsterdam], (Lettergieterij ‘Amsterdam’), [ca. 1930]. 8 p.; 14,8 x 22,3 cm.

¶ 1120 | Sirene-nieuws van de Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen N. Tetterode. [Amsterdam], (Lettergieterij ‘Amsterdam’), [1932). [4] p.; vouwblad (27 cm). Typografische mededeelingen, 28 [1932] pp. [83-86].

[Select is Albert Antiqua van Berlingska Stilgjuteriet]. Omslagtitel. In zetvoorbeeld jaartal 1932; in hs. op ex. a jaartal 1930. Geniet in lichtgetint omslag. º LPBR 388a; LPBR 388b

[Sirene is Signal van Berthold; alleen doorverkoop]. Letterproef Sirene, vette Sirene op p. [4]. º LPBR 394

Simplex

¶ 1115 | Simplex, het vereenvoudigde alfabet: harmonisch gesneden als ‘moderne antieke ...’. Grafische mededeelingen, 1 [1940] pp. [184a-d].

¶ 1116 | Simplex, ontworpen door S.H. de Roos ... N.V. Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen N. Tetterode. [Amsterdam], (Lettergieterij ‘Amsterdam’), [1940]. [8] p.; 26,9 cm.

¶ 1121 | Friesland (N.V. Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen N. Tetterode, Amsterdam, tel. 81313 ...). (Amsterdam), (Lettergieterij ‘Amsterdam’), [1939?]. [4] p.; vouwblad (20,7 cm). Twaalf-provinciëntocht, 2 [Sirene]. Op achterzijde in hs.: 1939. Bevat magere Sirene, Sirene, vette Sirene. º LPBR 393

Smalle Reclame

¶ 1122 | Smalle Reclame. Typografische mededeelingen, 9 [1913] pp. 44-47.

Verscheen ook in ‘Grafische mededeelingen’, 1 [1940] pp. [120a-h]. Geniet. º LPBR 390

Koptitel p. 44. Op p. 53 als ‘nieuwe serie’ vermeld.

¶ 1117 | Simplex, ontworpen door S.H. de Roos ...

Koptitel p. 74.

¶ 1123 | Smalle Reclame. Typografische mededeelingen, 9 [1913] pp. 74-75.

Grafische mededeelingen, 1 [1940] pp. [120a-h]. ‘Met de hierbij in proef getoonde Simplex-letter voldoen wij aan het verlangen om ook in het z.g. ‘antieken’-type een samensmelting van kapitaal en onderkast te verkrijgen ...’.

¶ 1118 | Simplex, halbfette Simplex ... N.V. Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen N. Tetterode. [Amsterdam], (Lettergieterij ‘Amsterdam’), [ca. 1941]. [16] p.; 29,9 cm.

¶ 1124 | Smalle Reclame. Typografische mededeelingen, 9 [1913] p. 182.

¶ 1125 | Smalle Reclame. Typografische mededeelingen, 12 [1916] pp. 80-81. Koptitel p. 80.

Dutch typefounders’ specimens, 1998  

John A. Lane, Mathieu Lommen & Johan de Zoete, Dutch typefounders’ specimens from the Library of the kvb and other collections in the Amster...

Advertisement