Page 1

LIFESTYLEMAGAZINE VAN HET NOORDEN 11e jaargang / februari 2009 nummer 2

Voorjaar

Thuis de klos Uitstel is geen afstel Dans der zwoele dansen


Tien vragen aan

De skoanmaak Is er nu sprake van een afwijking die alleen bij vrouwen voorkomt? Of is het iets wat gewoon bij het zwakke geslacht hóórt. Iets hormonaals dus. Het kan ook zijn dat we hier hebben te maken met een in de prehistorie gemaakte afspraak

Carel van Duinen Carel van Duinen - notaris te Leeuwarden is volgens eigen zeggen ,,van alle markten thuis.’’ Hij is gespecialiseerd op nagenoeg alle gebieden, zoals onroerend goed, familie – en vennootschapspraktijk. Van Duinen werd geboren in Johannesburg (Zuid-Afrika) en woont tegenwoordig in Holwerd. Aan de notaris stelden we de tien Bijtijds-vragen.

onder het vrouwvolk. Feit is dat omstreeks deze tijd van het jaar mijn echtgenote, net als al die andere echtgenotes in ons land, begint te zeuren over slaapkamers die geschilderd, badkamers die gerestyled en zolders die opgeruimd moeten worden. In de winter hoor

Is er leven naast uw werk als notaris? ,,Natuurlijk, anders zou dat niet best zijn. Het werk vraagt veel aandacht en tijd maar daarnaast is er gelukkig ruimte voor ontspanning.’’

U kunt genieten van? ,,Uit eten en uitgaan met vrienden, motorrijden, een goede film en op z’n tijd een goed glas wijn of whisky.’’ Wat betekent Friesland voor u? ,,Een plek waar je je thuis kunt voelen. De prachtige provincie, met ruimte, natuur en bijzonder gastvrije en nuchtere inwoners. In het kort: iets wat we met z’n allen moeten koesteren.’’ Wanneer gaat bij u de televisie uit? ,,Als de televisie al aan staat, gaat ie uit of zap ik bij talkshows die nergens over gaan.’’

je ze niet; zijn ze tevreden met alles en klinkt er zelfs regelmatig ,,hè, wat hebben we het toch gezellig.’’ Maar de dagen hoeven maar iets te lengen en het voorjaarsgezever begint weer. Het moet allemaal weer helemaal anders. De kleur van haar kleding kan echt niet meer, er moeten

Hoe staat uw partner tegenover uw werk? ,,Op dit moment heb ik geen partner, maar ik hoop dat mijn toekomstige partner/vrouw mijn plezier en enthousiasme in mijn werk kan begrijpen en wil delen.’’

andere schoenen komen en ik moet ook nodig wat nieuws. Net als de leeslamp in de kamer die hoognodig aan vervanging toe is, evenals de

U hebt de grootste hekel aan? ,,Oneerlijkheid.’’

gordijnen op dochters slaapkamer en de luie stoel in de hoek. Dat hoort ook bij die vreselijke vrouwelijke voorjaarsgekte. Ik zal nooit aan die collectieve waanzin wennen. Alle mannen in mijn kennissenkring krijgen omstreeks deze tijd zo’n opdrachtenlijst in handen gedrukt. Want de lenteklussen zijn tegenwoordig voor de man. Dat heeft het geheime vrouwengenootschap klaarblijkelijk beslist. Dat was vroeger anders. Ik woonde nog in Bolsward en in de jaren vijftig en zestig stak Van den Oever, die in huishoudelijke artikelen deed, een grote vlag uit met de tekst ‘Ik bin wat núver in mien vel; het is de skoanmaak,

Wie is uw held? ,,Er is voor mij niet één specifieke held, maar er zijn wel een aantal bijzondere mensen die deze status verdienen. Zoals mijn vader, die na het vroegtijdig overlijden van mijn moeder de opvoeding van twee lastige jongens tot een goed resultaat heeft gebracht; zoals ook Napoleon. Denk maar aan het feit dat we destijds voor het eerst een compleet Wetboek kregen. Maar ook Mandela verdient deze status. Ondanks enkele grote tegenslagen in zijn leven, betekent hij met zijn inzet en inspiratie iets voor de wereld. En zo kan ik nog wel even doorgaan.’’

Welk boek heeft u het laatst gelezen? ,,Eckhart’s Notes, een vlot en met humor en flair geschreven boek over management.’’ Naast wie zou u in een vliegtuig willen zitten en waar zou de reis naar toe moeten gaan? ,,Naast een nieuwe partner en de reis zou gaan naar mijn geboorteland Zuid-Afrika en daarna naar Australië en Tasmanië, want daar komt een gedeelte van mijn familie vandaan.’’ Wat is uw levensmotto? ,,Probeer van elke dag te genieten.’’ Foto: Simon van der Woude

ik voel het wel’. Of iets van die strekking. Het dundoek hing nog maar nauwelijks of de mattenkloppers werden uit de kelders gehaald en de kleden, vloerbedekking en gordijnen kregen er meedogenloos van langs. Er werden massaal dekens uitgeklopt. En alle buurvrouwen hadden daarbij diezelfde duivelse blik. ‘De skoanmaak’ hoorde immers bij het voorjaar. Vonden de vrouwen, die toentertijd bij deze massale hysterie – voor zover ik me herinner – nauwelijks hun mannen betrokken. Ik heb nooit een vader gezien die stond te matten kloppen, de badkamer sopte of de keuken schrobde. Die

Vim en de kamer naar boenwas. En moeder was bekaf, de bezeten blik was verdwenen en ze oogde, om redenen die mij nog steeds niet duidelijk zijn, erg tevreden. De ‘skoanmaak’ zat er op. De rust keerde terug in mijn Bolsward van toen. En nu nog in de hoofden van onze vrouwen. Piet Prins eindredacteur piet.prins@ndcmediagroep.nl Het covermodel deze maand is Tinka Weener (spiritqueen@hotmail.com) en voor de visagie tekende Gwendy Richard (www.blindingbeauty.nl). De fotograaf heet Jeroen Horsthuis. COLOFON: Uitgave: Bijtijds Magazine verschijnt twaalf keer per jaar in de provincie Friesland. Het magazine gaat mee als maandelijkse bijlage van de Leeuwarder Courant. Uitgever: NDC medagroep, Leeuwarden. Redactie: Weekbladredactie NDC mediagroep, Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden, tel. (058) 284 55 70, fax (058) 284 55 79, e-mail: redactie.bijtijds@ndcmediagroep.nl Fotografie: Fotobureau Het Hoge Noorden/Jeroen Horsthuis. Advertentie-exploitatie: NDC mediagroep, Postbus 394, Leeuwarden, tel. (058) 284 55 08, fax. (058) 284 55 39. Informatie over adverteren: tel. (058) 284 55 40. Opmaak & vormgeving: NDC mediagroep MediaProdukties & Vormgeving Leeuwarden Postabonnementen: € 20,= per jaar. tel. (058) 284 57 45. Druk: NDC Print Leeuwarden. Verspreiding: Als insert in de Leeuwarder Courant en op de openbare leestafel in Friesland Voorwaarden: Op alle door ons uit te voeren advertentieopdrachten en af te sluiten contracten zijn de Regelen voor het Advertentiewezen, alsmede onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, van toepassing. Onder voorbehoud van auteursrechten © NDC mediagroep. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, elektronisch of welke wijze dan ook.

5

ze ’s avonds thuis kwamen, rook de keuken naar

d e t i e n v r ag e n . . .

mannen gingen gewoon naar hun werk en als


De voorjaarstuin is eeuwig

6

highlight

Zo op het eerste oog verkeert de tuin nog in winterslaap maar dat is maar schijn, zegt tuinarchitect Ingrid Cornelisse. Onder de vaalkleurige deken van winterse kaalheid is het voorjaar al begonnen. ,,Kijk maar�, wijst ze in de luwte van de bosrand op een paar minuscule sprietjes van boshyacinten. ,,En hier, sneeuwklokjes. Daar verderop begint de toverhazelaar al te bloeien. En als je goed kijkt zie je ook de eerste blaadjes van de meidoorn doorkomen. Onmiskenbaar de eerste tekenen van het voorjaar.�


en subtiele zichtlijnen, zoals in haar eigen tuin. ,,Mensen gaan dood, maar de tuin blijft en brengt elk voorjaar weer nieuw leven.’’ Sela Sela heet de tuin van Cornelisse, Latijn voor rust, legt ze uit. Elke morgen begint ze de dag met een wandelingetje door haar eigen schepping; ze monstert het tuinleven en luistert naar het ruisen van de wind in de bomen of het gekwetter van de vogels. Rust. Maar die rust is relatief want van de tuin heeft ze ook het middelpunt van haar leven gemaakt. Niet alleen als bron van inspiratie voor tuintekeningen, lezingen en tuinrubriekjes, maar ze ontvangt er ook haar B&B gasten die in de diverse aangrenzende tuinkamers verblijven. Zo gauw de voorjaarsvoorbereidingen er op zitten gaat de tuin weer open voor publiek en geeft ze liefhebbers tekst en uitleg over holwortel, kweepeer, Viburnum of schrale grassoorten. Min of meer tegelijkertijd start ook de serie openluchtconcerten in de theatertuin. Maar zover is het nog niet, alles op zijn tijd. Ze zei het al: ,,De tuin vraagt geduld.”

Tekst: Wim Bras Foto’s: Hoge Noorden/Laurens Aaij

highlight

Rouwrandjes Haar handen jeuken bij het vooruitzicht: ‘Daar beginnen bij mij de lentekriebels’. Zo te zien aan de rouwrandjes onder haar nagels heeft het voorjaar zijn intrede al gedaan. Bijna, beaamt Cornelisse besmuikt. Op vorstloze dagen heeft ze de platanen, lindes en andere leibomen al teruggesnoeid en inmiddels heeft ze ook vrachten herfstbladeren naar de composthoop gekruid. ,,Mensen ruimen de herfstboel dikwijls meteen op en dat is jammer. Ik laat het zo lang mogelijk liggen zodat vogels, egels en muizen er in rond kunnen scharrelen op zoek naar insecten.” Ze houdt niet zo van keurig, behalve dan op de drempel naar het voorjaar. Dan kan ze zich verkneukelen om de aangeharkte, zwartgeaarde tuin. Beetje truttig geeft ze toe, maar ook praktisch; zo kan ze direct beginnen met wieden en het verwijderen van plantresten als het groen opschiet. ,,Jong onkruid trek je namelijk nog makkelijk de grond uit. Hoe eerder je erbij bent hoe beter.” De lentemaanden zou de tuinarchitect het liefst alleen maar in eigen tuin doorbrengen. De planten- en bloemenborders, hagen, vijvers en grasgazons rondom haar huis in het buitengebied van Appelscha vergen juist in maart en april haar volle aandacht, daarna is het slechts een kwestie van bijhouden. Echter haar klanten weten haar ook te vinden in deze periode; onder invloed van allerhande tuinprogramma’s op televisie stapelen de ontwerpopdrachten zich op. ,,Zo’n tien jaar terug dachten mensen pas aan hun tuin als het zonnetje begon te schijnen. Als het merendeel van de aanvragen dan binnenkwam had ik tussen de bedrijven door de tuin al op orde. Nu is het flink aanpoten vanaf het vroege voorjaar, gelukkig lengen de dagen snel en kan ik ’s avonds nog van alles doen.”

Een tuin is niet voor even Onverdeeld gelukkig met de tv publiciteit voor haar vakgebied is Cornelisse overigens niet. Zo schept een populair programma als Eigen Huis en Tuin volgens haar valse verwachtingen. ,,De makers leggen een complete tuin aan in twee dagen, alsof het een kant en klaar product is. Van alles teveel, te groot en te duur. Na een jaar kan je de helft van de elkaar verdringende planten en struiken naar de buren brengen.” Een tuin is niet voor even, zegt ze haast verontwaardigd. Een tuin vraagt geduld, op die manier wordt de plek eigen. Op verschillende plaatsen heeft ze in de loop van de jaren solitaire bomen geplant, cadeau gedaan door vrienden en familieleden; een enkeling al robuust en volwassen, anderen in prillere stadia van wasdom. Afgezien van hun natuurlijke schoonheid verrijken zij de tuin met een gevoelsbeleving die niet in andere waarde is uit te drukken, vertelt de tuineigenaresse. ,,Ik heb degenen die mij dierbaar zijn altijd om me heen. Zo krijgt de tuin een persoonlijke geschiedenis.” In haar ontwerpen is ze dan ook wars van trends, wat overigens weer niet wil zeggen dat haar opvattingen ouderwets zouden zijn. Eerder tijdloos; ze streeft er naar de door haar bedachte tuinen een soort eeuwigheidswaarde mee te geven. Met heldere structuren

7

Tja, een leek moet zich wel even inspannen, maar na de opbeurende aanwijzingen van Cornelisse lijkt het net of de tuin op de grens van het Drents Friese Wold aan fleurigheid wint. Zelf weet ze al weken dan de lente in aantocht is; de mollen werpen namelijk her en der grote hopen zwarte aarde op ten teken dat zij gaan nestelen. Ze heeft de klemmen alvast van de vliering gehaald. Prachtige diertjes daar niet van, maar als je ze ongestoord hun gang laat gaan wroeten ze de hele tuin overhoop. Dat kan Cornelisse niet gebruiken met de ‘open tuin dagen’ in het verschiet en met de opening van het tuintheaterseizoen al vroeg in mei. Voor die tijd moet al genoeg werk worden verzet.


Over een maand is het lente. De dagen worden langer en we genieten steeds vaker van zonnige momenten. Voordat we het weten, piepen de eerste krokusjes de grond uit. Lente, je wordt al vrolijk bij de gedachte. En je krijgt de schoonmaakkriebels. Want het is tijd voor een voorjaarsschoonmaak!

Geestelijke omschakeling Anno nu is de voorjaarsschoonmaak vooral een geestelijke omschakeling. We zijn klaar met de donkere winterdagen en verwelkomen maar al te graag het voorjaar. Fenna Postma, huishoudelijke hulp bij Te Plak in Lekkum, een servicecentrum voor in en om huis, krijgt in het voorjaar van diverse klanten het verzoek om de ramen eens lekker open te gooien. ,,Ook haal ik de meubels bij de wand vandaan, zodat ik alle plinten eens goed kan schoonmaken. En de achterkant van de kasten stof ik af.� Heel belangrijk is het volgens Postma om van buiten naar binnen te werken, zodat je stof en vuil in het midden op een hoopje kunt vegen. Verder werk je van boven naar beneden, zodat alles wat schoon is, schoon blijft. En heel belangrijk: je werkt van schoon naar vuil: eerst de vensterbanken en tafels en daarna het gasfornuis en toilet. Tips Voor een lentefris huis geeft Postma de volgende tips: Zet alle ramen open; laat het beddengoed buiten luchten; haal de kledingkasten leeg, maak ze schoon en ruim de winterkleding op; breng je gordijnen naar de stomerij of was ze in de wasmachine; doe een scheutje ammoniak in een emmer water en lap de ramen. Voor streeploos schone ramen, veeg je de ramen na met een droge krant; lap de ramen nooit als de zon erop schijnt, anders krijg je strepen; gooi de ouderwetse stofdoeken weg en gebruik badstofdoekjes voor afstoffen. Daaraan hecht het stof veel beter; voor een goed sopje, doe je eerst water in de emmer en pas daarna het schoonmaakmiddel. Anders wordt het water vet en de spullen die je schoonmaakt ook; zijn de kreukels in je zomerkleren moeilijk te verwijderen, stop ze na het wassen samen met een tennisbal in de wasdroger; de groene aanslag op het bankje voor huis maak je gemakkelijk schoon met algverwijderaar of even boenen met allesreiniger.

Foto’s: Hoge Noorden/Laurens Aaij

trends

Tekst: Ellen Salverda

9

Voorjaarsschoonmaak

De voorjaarsschoonmaak is iets van alle tijden. Vroeger maakten mensen aan het einde van de winter het hele huis schoon. Gordijnen en dekens in de tobbe, de houten kasten in de boenwas en deuren en ramen werden wijd open gezet. Ongezonde roetaanslag van de kolenkachel die de hele winter had gebrand, en vieze schimmelplekken door slechte ventilatie, maakten plaats voor frisse huizen, ruikend naar groene zeep.


Thuis de klos

Hobbykoken is in, samen met vrienden kokkerellen of een kookworkshop volgen is dat ook. En tapas – de kleine Spaanse hapjes die met elkaar een maaltijd kunnen vormen – zijn een echte trend. Niet verwonderlijk dat de workshops tapas maken in de Leeuwarder kookstudio Tapeo goed lopen. Tapeo – vrij vertaald: laten wij tapas gaan eten – is een samenwerking van professioneel kok Hicham Yettefti, eigenaar van restaurant Las Tapas en Janny Bosma, eigenaar van culinaire cadeaushop Oil & zo. Leuke avond Janny zit al jaren in de kruidige, Meditarrane keuken en is hobbykok. ,,Klanten vroegen mij vaak of ik met produkten uit mijn winkel work-

Maximaal achttien mensen kunnen er in Tapeo terecht. Er wordt in tweetallen gekookt. Gegrilde dadels in runderrookvlees, gevulde cherrytomaatjes, kipspiesjes, gamba’s, patatas bravas, Spaanse tortilla’s, zalmcarpacchio, verse aïoli. Het resultaat van de inspanningen is een buffet van zo’n zestien gerechten. ,,Met elkaar eten aan de lange tafel, een glaasje erbij en wat kletsen, voor sommigen kan de avond niet lang genoeg duren.’’ Vakantiegevoel Wie niet voor tapas kiest kan ook een Italiaanse kookworkshop volgen, waarbij verse tagliatelle wordt gemaakt, gevulde champignons, risottoballetjes, tapenade en bruschetta. ,,En we merken dat Marokko als vakantieland steeds meer in trek is. Mensen die daar zijn geweest willen hun vakantiegevoel vasthouden en schrijven in voor onze Marokkaanse workshop. Ze leren dan koken in de tajine, de typisch Marokkaanse stoofpot.’’ De rode wanden en de houten vloer geven de eetkeuken iets huiselijks. Naast de schouw staan rieten manden met aubergines, courgettes,

tomaten, pompoenen, uien en vooral véél knoflook. In de koeling wachten de kip, gamba’s en zalm. Stapels rood-wit geblokte schorten zijn frisgewassen voor een nieuwe groep. Collega’s, vrienden, moeders met dochters - jong en oud slaat vanavond weer aan het koken. ,,Iedereen kan iets maken. Zoals een man laatst zei toen hij zijn eigen prestaties bewonderde: ,,Als mijn vrouw dit ziet, ben ik thuis de klos.’’ Tekst: Aukje Mulder Foto’s: Simon van der Woude

culinair

Op het blinkend roestvrij stalen aanrecht staat, tussen alle potten en pannen, een honkbalknuppel. Een honkbalknuppel? In een keuken? ,,Grapje van een leverancier’’, verklaart Janny Bosma. ,,Het is een pepermolen. Gegarandeerd dat alle manlijke deelnemers aan de workshops even met die knuppel op de foto willen. Er worden hier trouwens heel veel foto’s gemaakt. Collegagroepen, vrijgezellenfeestjes, de gezelligheid staat voorop. We zijn geen kookschool. Je moet hier niks. Je komt voor een leuke avond.’’

shops wilde geven. Samen met Hicham durfde ik het aan. Met zijn tweeën zorgen wij ervoor dat onze deelnemers een leuke avond hebben.’’ Niet alleen groepen maar ook losse ‘leerlingen’ kunnen inschrijven. ,,Bij binnenkomst kijkt men de kat nog wat uit de boom. Het is voor ons een sport om onze gasten op hun gemak te stellen en met elkaar te laten samenwerken. Aan het slot van de avond kent iedereen elkaar.’’

11

Nooit was pa de keuken in te krijgen. Maar ineens ontpopt hij zich tot een culinair wonder. Geen aardappelen, vlees en groente maar kleine, Mediterrane hapjes. Hoe hij dat doet? Misschien een workshop gevolgd?


Een vleugel is kunst

Varia

,,Een vleugel is niet alleen een muziekinstrument maar kan ook een kunstobject zijn. De aanblik van een vleugel van wit lak tot zwart gepolitoerd kan een ieder lyrisch maken. Als meubelstuk kan hij het pronkstuk van een interieur zijn. Bij binnenkomst in een vertrek geeft hij veel mensen een warm gevoel. Een instrument heeft voor bijna ieder mens een sentimentele waarde. Voor veel mensen is het een droom om een vleugel in huis te hebben. Niet alleen als meubelstuk maar ook als muziekinstrument. Op een gezellige familiebijeenkomst kan één van de familieleden een ultieme sfeer creëren door middel van zijn of haar spontane spel. Terwijl een ander nieuwsgierig toekijkt naar het uiterst complexe mechanisme, wat er voor zorgt dat er klanken uit de vleugel komen. Ook ik ben zo’n liefhebber en werd op slag verliefd op de Grotrian Steinweg vleugel, die bij mijn pianorestaurateur Anne Sollie volledig wordt gerestaureerd. Het is kunst om te zien hoe deze vleugel uit 1911 totaal uit elkaar is gehaald en het complexe mechanisme bestaande uit talloze kostbare materialen met veel vakmanschap wordt gerestaureerd. Vele toppianisten bespeelden sinds 1855 graag op een Grotrian Steinweg. Ter ere van de restauratie en het behoud van dit topinstrument voor de komende generaties, treedt pianovirtuoos Jan Vayne in hun voetsporen. Op 25 februari geeft Jan Vayne een champagneconcert in ons veilinghuis, waarbij kunst, muziek en cultuur zullen samenkomen. De vleugel is vrijblijvend te bewonderen op 20, 21 en 22 februari in IJlst.” Machiel Dijkstra, veilingmeester

Fiets krijgt elektrisch duwtje in de rug Vanaf nu is er voor een beetje trapgemak geen speciale fiets meer nodig. V-fiets brengt als eerste een conversiekit op de Nederlandse markt waarmee elk type fiets een elektrisch duwtje in de rug krijgt. Met deze kit kan zelfs de populaire bakfiets omgebouwd worden tot een elektrische fiets. De vrijwel onzichtbare motor is een slimme oplossing voor de gebruikers –veelal moeders- die graag met hun eigen vertrouwde fiets de kinderen van school

halen en de boodschappen doen. De conversiekit bestaat uit een motor en een bijbehorende accu. Er is een krachtig pakket voor de bakfiets, maar ook een kleiner pakket voor gewone fietsen. De fietsselector op www.v-fiets.com helpt bij het bestellen van het juiste pakket voor elke fiets. De fiets kan eigenhandig worden omgebouwd, maar er is ook een optie om het door V-fiets te laten doen.

Samenstelling: Theo Douma

Groenten en kruiden die in de speciale groeizak worden geplant, kunnen zich optimaal wortelen. Het geheim zit in de afgesloten zak, waarin onder meer een mix van tuinturf, turfstrooisel en startvoeding zit. Zo kunnen de planten zich goed ontwikkelen en hebben precies genoeg voeding voor de eerste maanden. In de groeizak is ruimte voor drie (tomaten)plantjes. De Groeizak kost € 7,99 en is onder meer verkrijgbaar bij tuincentra.

13

Zelf kruiden, sla, groenten en tomaten kweken op eigen balkon of terras kan met de groeizak. De groeizak is een zak met daarin speciale potgrond voor het kweken van tomaten of andere gezonde, verse lekkernijen. Wanneer je in april of mei de plantjes in de groeizak plant, kun je in de zomer smaakvol oogsten op je eigen balkon. De groeizak is ideaal voor iedereen die geen eigen moestuin heeft, maar wel een balkon of terras. Het systeem is ook handig voor in een kweekkasje.

lifestyle

Kruiden en groenten kweken op het balkon


Dans der zwoele dansen

Als Stefanie danst maakt haar lichaam vloeiende bewegingen. Vanaf de grond want dat is waar elke move begint. Haar bovenli-

Langzamer tempo Zouk is in de allereerste plaats techniek, daarna komt de soepelheid, legt dansleraar Mboka Mtabwa uit. Hij bracht de dans 5 jaar geleden naar Noord-Nederland. Nu geeft hij onder meer zouk-lessen in zijn dansschool Salséro Mboka. ,,Niemand wist wat zouk was’’, vertelt Mboka, ,,maar mensen die ermee kennismaken zijn meteen verslaafd. Zouk is afgeleid van de lambada maar vraagt meer van je bovenlijf en je hoofd. De bewegingen van zouk zijn bovendien langzamer, met veel bodyrolls, lage en hoge drops. Dat zijn bewegingen waarbij je je lijf als het ware achterover laat

vallen. Je geeft je over aan je danspartner, je moet hem vertrouwen.’’ Logisch ritme Als een vogel die zich laat meevoeren met de wind, zo voelt Mario Dilber zich als hij danst. Hij doet aan krachttraining, boksen én zouk. ,,Een vogel laat zich door de lucht verplaatsen maar geeft zelf ook richting aan,” zegt hij. ,,Zo voelt zouk voor mij. Het is de combinatie van muziek en beweging, een logisch ritme. Sensueel, heup tegen heup.. zouk maakt echt iets in mij los.’’ Op de dansvloer klinken na een dik uur de laatste sensuele klanken en beëindigen de dansers hun zwoele dans. ,,Ik heb tranen in mijn ogen, zó mooi!’’ sluit Mboka zijn les af. ,,Ja, dát moet je doen… relax!’’

Tekst: Annita Lageweg Foto’s: Hoge Noorden/Jeroen Horsthuis

Zouk is een van de lambada afgeleide dans, waarbij het hele lichaam wordt gebruikt, het accent op het bovenlichaam en het hoofd. Zoukmuziek is zwierig en rustig, de dansbewegingen zijn vloeiend en sensueel. De ‘slow-lambada’, zoals zouk ook wel wordt genoemd, wordt van oorsprong gedanst op muziek van de Kaapverdische eilanden. In Nederland wordt ook veel moderne muziek gemixt met het ritme van zouk.

trends

,,Dit is voor mij de ultieme uitlaatklep, iets waarvan ik heel veel energie krijg. Dit is pure passie!’’ Stefanie van der Meer volgt een dansles zouk. Sinds ze vorig jaar tijdens een beurs in het FEC een demonstratie zag, is ze verkocht. ,,Ik danste al salsa en daar is zouk bijgekomen’’, vertelt ze. ,,De muziek, de stijl van dansen, de rol van de vrouw…. zouk is anders. Als ik zouk dans voel ik mezelf sierlijker en sensueler dan bij salsa. Ik kan mezelf er mooier in maken, mezelf meer laten zien.’’

chaam buigt naar achteren op het ritme van de muziek: lang-kort-kort, lang-kort-kort. Ze laat zich vallen in de armen van haar danspartner en haar hoofd beweegt mee, als uitvloeisel van de beweging van haar bovenlichaam. Haar lange blonde haren zwieren door de lucht. Ze is één met de muziek.

15

Sensuele bewegingen. Vloeiend. Lichamen die in en uit elkaar draaien in een aaneenrijgend ritme. Contact, durf, vertrouwen, overgave. Elke vezel van het lichaam wordt gebruikt. Maak kennis met de dans der zwoele dansen: zouk.


Dichterlijk sieraad

kapitale herenschoen Een

Het gedicht Oneindig Vrouw van dichteres Marlijn Nijboer barst van de levensvreugde. Lyam edelsmeden uit Joure verwerkte dit gedicht in een exclusief halssieraad van zilver, goud en diamant. Van het sieraad wordt een gelimiteerde, genummerde serie gemaakt. Lyam ontwierp nog drie andere Sieraden met Poëzie, waaronder een hanger met het thema Vrijheid, en een bijzondere relatiering. De sieraden zijn voorzien van een edelsteen en handgegraveerd. Teksten en foto’s vindt u op www.lyam.nl. Lyam edelsmeden, atelier: Helmhout 159, Joure. Telefoon: 0513-418053. Voor openingstijden (en webshop): zie www.lyam.nl

Capital is het neusje van de zalm in de Cloud9 herencollectie, doordrenkt van Zuid-Amerikaanse allure. De leerkleur is intens warm, de afwerking glanzend en fijntjes: een en al polo chique. Capital komt deze zomer met twee nieuwe herenmodellen. Model Bogota € 144,95 is een prachtige glanzende tijdloze veterschoen en model Quito € 159,95 springt in het oog doordat het leer op fijne wijze is gevlochten. Beide modellen zijn verkrijgbaar in zwart, bruin en cognac en in de maten 41 t/m 47 inclusief halve maten. Door het intypen van uw postcode of plaatsnaam via www.wolky.nl worden de dealeradressen bij u in de omgeving getoond.

Stoere maaier De nieuwe Powermax van Gardena is een elektrische grasmaaier met een stoer uiterlijk die zorgt voor een perfect gemaaid gazon. Ook bij hoog en vochtig gras is de grasmaaier wendbaar, comfortabel en maait exact. De grasvangbak met zichtvenster is eenvoudig in gebruik en makkelijk te legen. De PowerMax is verkrijgbaar in drie modellen met een maaibreedte van 32, 36 of 42 centimeter voor respectievelijk kleine, middelgrote en grote gazons. De 3-in-1 modellen PowerMax 36E en 42E kunnen zowel maaien, maaien en opvangen áls maaien en mulchen. Kijk voor meer informatie op www.gardena.nl

Hip and happening;

time to transport De transportfiets is het helemaal. Lekkere retro ‘look’, maar toch voorzien van de laatste gemakken. De fiets is zelfs uitgerust met drie versnellingen. Het naar oud leer ogende zadel blijkt eigenlijk een hypermodern gelzadel en de klassiek vormgegeven koplamp is helemaal een wolf in schaapskleren. De Smart Led koplamp werkt op batterijen en laat haar helder licht in het donker schijnen. Ook de dubbele standaard zorgt voor extra gebruiksgemak. Zo’n fiets heeft beveiliging nodig en daar is hij ook standaard mee uitgerust. Naast een gratis zadeltas is namelijk ook de AXA RLC 100 insteekketting een standaard meegeleverd accessoire. Advies verkoopprijs: Cortina transportfiets € 499,00. Verkoop- en productinfo: Kijk op www.cortina.nl.

18

e ta l ag e

Winterjas Voor het eerst introduceert Passoã een limited edition winterverpakking voor de welbekende zwarte fles in Nederland. Vanaf 5 januari 2009 (zolang de voorraad strekt) is de fles gehuld in een stoere winterjas. De verpakking is een stijlvol, gevoerde, zwarte jas met een warme kraag. De fles is dan bestand tegen de kou en ziet er zo ook nog eens ontzettend ‘cool’ uit! Deze limited edition fles is in beperkte oplage verkrijgbaar bij een geselecteerd aantal slijterijen in Nederland. De consumentenadviesprijs voor de fles bedraagt tussen de € 11,49 en € 12,49. Trek daarom snel je eigen winterjas aan en bemachtig jouw Passoã fles voordat de winter voorbij is!

Samenstelling: Mirjam Boekema

InVenta met IZS AVEK introduceert InVenta, een nieuwe generatie spiraalbodems die doordachte vormgeving en weldadig bedcomfort combineren in een uniek bedsysteem. InVenta bedbodems zijn door hun veerkrachtige dwarsgespannen spiraalnet niet alleen zeer comfortabel, maar zorgen via de extra open structuur ook voor een prettig en gezond bedklimaat. Individual Zone Support (IZS) is een nieuw maatsysteem van AVEK, waarbij de spiraalbodem eenvoudig kan worden afgestemd op eigen gewicht en lichaamsbouw. Voor verkoopadressen en meer info www.avek.nl


Uitstel is geen afstel ,,Als voetballiefhebber zie ik het zo: we staan dan wel met 1- 0 achter, maar we hebben nog maar een kwartiertje gespeeld. En een wedstrijd duurt nog altijd negentig minuten. Er kan dus nog van alles gebeuren.’’ Erik van der Waard, directeur van het Leeuwarder reisburo Internoord, maakt zich nog geen zorgen over de lichte daling in het aantal boekingen. ,,Maar je moet weten dat we vijf, zes topjaren achter de rug hebben en door de economische crisis wachten de klanten even af. Ze houden de hand langer op de knip en stellen de beslissing om op vakantie te gaan uit. Maar uitstel is geen afstel.’’

Verre bestemmingen De afname van de reisgidsen is volgens Van der Waard geweldig. ,,En dat zijn de potentiële klanten. Mensen die bewuster en wat later dan

Tekst: Piet Prins Foto’s: Simon van der Woude

trends

Meevallers ,,Mede door die crisis krijg je ook te maken met meevallers. Denk aan de lage dollar en het Engelse pond, maar ook aan de gunstige olieprijzen van dit moment. Je kunt nu behoorlijk goedkoop tickets kopen.’’ NBTC/NIPO Research maakte vorige week de resultaten bekend van een onderzoek over de vakantie-intentie van de Nederlander bevolking. Daaruit blijkt inderdaad de lichte daling die ook bij Internoord merkbaar is. Nu al is duidelijk dat ondanks de malaise driekwart van de Nederlanders aangeeft zeer waarschijnlijk op vakantie te gaan. De vakantiefrequentie – het aantal vakanties per jaar – daalt, maar de totale vakantie-uitgaven echter stabiliseren. Met andere woorden, zo concluderen de onderzoekers, bezuinigt de consument met de kaasschaafmethode.

gebruikelijk een vakantiekeuze maken. Frankrijk blijft bij ons Nederlanders het meest populaire vakantieland. Niet al te ver en je kunt er met eigen vervoer naar toe. Spanje en Italië zijn ook nog altijd toppers. Door die lage dollar kiezen ook veel van onze klanten voor de Verenigde Staten en de verre bestemmingen – de zogenaamde long haul – als Thailand, Indonesië, Australië en de Caribbean. Turkije gaat het dit jaar verliezen van Griekenland, maar dat kan volgend jaar weer andersom zijn. En ook dat heeft met de prijzen te maken. Want we letten immers - meer dan ooit - op de centen.’’

19

,,Vakantie is, net als de auto of de caravan, een luxe product dat we ons niet zo snel laten afpakken. Wat er ook gebeurt, we gaan naar de zon en daarom lopen de boekingen bij ons redelijk goed door. De particuliere markt gaat vrij aardig; de zakelijke daarentegen krijgt klappen. Nu al. Ging de zakenman vroeger vier keer per jaar naar New York, nu gaat hij één keer en bundelt hij zijn afspraken.’’


Vrouwelijk is hot. ,,Twintig jaar deed de jurk erover om weer een plaatsje te veroveren in de top tien van modieuze kledingstukken: die laat zich niet meer verdringen’’, stelt Nynke van der Kam, eigenaresse van Van der Kam mode in Heerenveen. De klassieke jurk á la Monroe met een riem en een wijd uitlopende rok tot over de knie maakt haar comeback. Verder lieten ontwerpers zich inspireren door de oude Grieken en de Oosterse dracht voor de draperiejurk en de kaftan. Ook een soepelvallend A-lijn-jurkje doet dit voorjaar weer haar intrede. De zomervariant zonder mouwen is dit voorjaar al te koop. ,,Er kan dan een blouse onder of een t-shirt of natuurlijk helemaal niets’’, aldus Nynke van der Kam. Combineren Deze mode prikkelt de creativiteit van vrouwen. Uitersten zijn te combineren: wijd en strak, kort en lang, zachte en stoere stoffen. De wijde broekspijp komt voorzichtig terug, maar dan wel gedragen met een strak jasje erboven. De broekspijpen worden sowieso wijder. De nieuwe rok is kuitlang, maar de kortere rokjes en tunieken blijven ook. Op een stoere spijkerbroek kan een shirt of blouse van zachte, geweven stof die soepel valt. Esprit werkt veel met voile-achtige stoffen die zwierig om het lichaam vallen. Nog een tegenstelling die de voorjaarsmode laat zien: korte tops en enkellange vesten.

Prints De lentekriebels vertalen zich in de weelderige prints. Bloemen, tijger- en zebrastrepen bevolken de modezaken. Ook retromotieven, vooral in zwart-wit maken deel uit van de voorjaarsmode. ,,De basisstukken als broek, rok en jasje zijn meestal effen in wit, zwart of zandkleur. Sylver en Steffen Schraut werken veel met zwart; Josephine & Co met felle kleuren. Het Nederlandse merk Claudia Sträter en het Duitse Gerry Weber hebben de modekleuren en vooral een goede snit voor de Friese vrouw’’, merkt de eigenaresse op. Het modieuze huismerk van Van der Kam wordt in Italië geproduceerd, want daar zitten de breiers die voor de modezaak soepele en trendy kleding vervaardigen. Tekst: Caroline Sandberg Foto’s: Claudia Sträter

trends

Sportief Sportieve kleding zoals van Gaastra en Tommy Hilfinger behouden de klassieke modellen als polo’s al dan niet met argyle ruit, maar wél in hippe, felle kleuren, zoals rood, grasgroen, koraal en paars. ,,Voor wie een harde kleur niet staat, zijn er van deze kleuren ook zachtere varianten. En dit voorjaar is er veel lichtgrijs, zand en lichtbruin’’, vertelt Nynke van der Kam. De blauwe jeans blijft een basisstuk: de boord kruipt weer naar de taille en de pijpen worden iets wijder dan de afgelopen seizoenen.

21

Jurk is blijvertje

Het voorjaar lacht ons weer toe. Na drie seizoenen donkere, gedekte kleuren geeft de mode voor deze lente weer een frisse aanblik. Felle kleuren en nieuwe prints verleiden ons weer om onze garderobe aan te vullen met die onmisbare items. De jurk en tuniek laten zich niet meer uit het modebeeld verdrijven.


Typisch pepertje

en citrustonen Een andere voorjaarswijn die Le Loux bekoort, is de Viognier. ,,In dit geval een Viognier uit Languedoc, de zuidoosthoek van Frankrijk. Duidelijk aanwezig zijn de citrustonen. Een frisse wijn waarvan de smaak zit tussen een Sauvignon en Chardonnay.’’ Witte Spaanse Bij witte wijn denk je niet per definitie aan Spanje, vertelt Le Loux, maar hij weet een goede witte Spaanse: een Albariño. Deze druif groeit in het noordwesten van Spanje. ,,Een visregio bij uitstek; een Albariño gaat dan ook goed samen met vis.’’ Een andere witte wijn uit het Spaanse wijngebied Rueda is een Verdejo. Deze regio ligt in het midden westen. Volgens Rien le Loux past een Verdejo heel goed bij gerechten met veel smaak, zoals stevige salades. ,,Het is een wijn met de geur van appeltjes,’’ vult echtgenote Conny aan. ,,Een voorjaarstopper die ook heerlijk is bij gamba’s met knoflook.’’ Eten en wijn gaan altijd samen. ,,Neem nou

lamsvlees, een teken dat het voorjaar er weer is en daar past een Lagrein wijn bij,’’ vertelt Le Loux. De Lagreindruif groeit in Sud Tirol, het noordoosten van Italië. ,,De wijn van de Lagreindruif is fris, heeft een granaatrode kleur met fluweelzachte tannines.’’ Complete wijn De wijn die zeker niet vergeten mag worden in het voorjaar is rosé, meent Le Loux. ,,In tegenstelling tot vroeger wordt rosé tegenwoordig steeds meer als een complete wijn gezien die je in feite het hele jaar door kunt drinken.’’ Voor de wintermaanden raadt de wijninkoper een Rosé Tavel aan uit de Rhône streek. ,,Krachtig en complex. Bij het voorjaar past meer een lichte en smakelijke rosé van de Grenachedruif. Deze rosé komt uit het zuidoosten van Frankrijk en heeft een fruitige afdronk. Voor een kruidige rosé moet je een Italiaanse nemen.’’ Volgens Le Loux maakt rosé duidelijk een revival door. ,,Sommigen zeggen dat de populariteit van rosé op de terugtocht zou zijn. Maar dat kunnen wij niet merken, zelfs in de wintermaanden is de vraag groot.’’ Tekst en foto’s: Theo Douma

tre n ds

Op verzoek van Bijtijds laat Rien le Loux enkele voorjaarswijnen de revue passeren. Wijnen die hij goed van kwaliteit vindt, maar waar de consument niet de hoofdprijs voor hoeft te betalen. De meeste wijnen die de Leeuwarder wijnkoper aanprijst zijn te koop voor rond de zes euro. ,,Bij voorjaarswijn denk je vooral aan witte wijn. Neem nou deze sappige, kruidige en fruitige Oostenrijkse Grüner Veltliner. Een witte wijn met een typisch pepertje die uitstekend past

bij een gerecht met asperges. Echte voorjaarsgroente.’’

23

De eerste warme dagen van het jaar, de geur van vers gemaaid gras, ontluikende natuur, nieuwe energie. Daar denkt Rien le Loux aan bij het voorjaar. En bij deze frisse gedachten hoort voorjaarswijn, vindt Le Loux. Hij en echtgenote Conny hebben kort geleden wijnkoperij Henri Bloem aan de Verlengde Schrans in Leeuwarden geopend.


Toveren met zilverklei

Inmiddels zijn er sieraden, geboortelepels, kaatsprijzen en relatiegeschenken uit haar handen gekomen. ,,Vaak dacht ik: wat zou het leuk zijn om anderen ook kennis te laten maken met het zilversmeden. Maar zilver is kostbaar en ‘zomaar’ iets uit een plaat zilver maken, is niet eenvoudig. Het geven van workshops werd pas mogelijk toen ik zilverklei ontdekte.’’ Enthousiast Hennie legt een plakje grauwgekleurde klei op tafel. Dat hieruit een zilveren ring, een hanger of een paar oorbellen te maken is, is bijna niet voor te stellen. ,,Het is klei van gerecycled zilver en ik ben er laaiend enthousiast over. Het komt uit Japan. Daar is een procédé bedacht om de zilverdeeltjes, die in de foto- en filmindustrie weggespoeld worden, terug te winnen. Het fijne zilverpoeder dat je overhoudt, wordt gemengd met bindmiddel, water en olie waarna je een soort pasta krijgt die in de vorm van plakken in de handel is.’’ ,,Een halsketting, een kledingspeld, oorbellen, van alles is hiervan te maken. Je kunt het makkelijk kneden en vormen, zelfs in fijne randjes spuiten. Eigenlijk kun je hiermee veel meer kanten op dan met een plaat zilver.

Want dan moet je goed weten waar je je hamer neerzet en ben je in de weer met branders en zuren terwijl je met het werken met zilverklei nauwelijks vieze handen krijgt.’’ Persoonlijk In vier uur tijd maken haar cursisten van het onooglijke plakje klei een persoonlijk sieraad. Dat wordt gebakken in de oven en komt er na een kwartier als zilver uit. ,,Het lijkt wel tovenarij. Toch is je ring of je ketting dan nog niet helemaal klaar: de aanslag moet eraf gepoetst worden en als laatste handeling wordt er gepolijst. Iedereen gaat daarna met een compleet werkstuk naar huis. Door het op te sturen naar De Waarborg in Joure – waar het zilverpercentage wordt getoetst - krijg je er een zilverstempel op als garantieteken. Je weet zeker dat niemand anders in je omgeving zo’n sieraad heeft. En ik kan je zeggen dat dát voldoening geeft.’’ Tekst: Aukje Mulder Foto’s: Hoge Noorden/Jeroen Horsthuis

trends

Studeren in Schoonhoven, dé zilverstad van Nederland, was voor Hennie net een station te ver. Omdat zij toch met haar creatieve kant iets wilde doen, werd het de lerarenopleiding textiele werkvormen en handvaardigheid. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen zij van een cursus edelsmeden hoorde, meldde zij zich direct aan. Vele jaren en cursussen later kon zij het afgelopen jaar haar meesterteken als zilversmid in ontvangst nemen en haar atelier Nyello bij de Kamer van Koophandel inschrijven.

25

,,Als jong meisje was ik net een ekster. Ik stond altijd met mijn neus gedrukt tegen de etalageruit van de juwelierswinkel. Die glimmende steentjes en dat zilver en goud vond ik prachtig.’’ Haar droom werd werkelijkheid: inmiddels is Hennie Broers zilversmid en heeft zij een atelier in Wirdum. Haar enthousiasme brengt ze nu over op cursisten.


Verasol maakt open woon- Think kamer af Mooie tuin, maar de schutting ‘past’ niet. Verasol komt met de even stijlvolle als esthetische oplossing; aluminium schuttingen, dé trend vanaf 2009. Mix en match met aluminium. Innovatief design waarbij aluminium schermen worden gecombineerd met wicker schermen of semi-transparante vensters in brede alu staanders. De panelen in het aluminiumframe kunnen worden gewisseld. Verasol aluminium schuttingen zijn standaard uitgevoerd in antraciet - structuurlak. De wicker paneelschermen zijn zowel in antraciet als in warm bruin verkrijgbaar. Semi-transparante panelen zijn opaal en laten strooilicht door. Natuurlijk is ook aan het milieu gedacht. De aluminium schermen zijn 100% recyclebaar. Het materiaal is voorzien van zeer lange levensduur en onderhoudsvriendelijk. Verkoopprijs: aluminium schutting vanaf € 175,00 p/m2. Verkoop- en productinfo kijk op www.verasol.nl.

Goed nieuws voor vrouwen met moeilijke voeten, zoals een bredere voet en/of steunzolen? Nu is er Think! Het leukste schoenenmerk met een bredere leest en uitneembaar zooltje. Prijzen vanaf € 124,90. Nu verkrijgbaar bij De Kleankast, damesmode vanaf maat 44, Heechein 58, 8491 EN Akkrum. www.kleankast.nl

Nabucco De Nabucco is een stoer eigentijds Swiss Made horloge uit het atelier van Raymond Weil. De carbon accenten in de kast en de band geven dit luxe horloge een stoere eigentijdse uitstraling. Het mechanische uurwerk is voorzien van een chronograaf functie en datumaanduiding. De wijzerplaat is opgebouwd uit meerder lagen carbon en afgewerkt met gepolijst edelstaal, waardoor er veel diepte in zit en het een lust is om naar te kijken. Het geheel zit goed beschermd achter extra dik ontspiegeld saffierglas. Dit alles voor € 3850,-. Moeilijk te krijgen, maar gespot bij: Juwelier Remark, Nieuwestad 18 Leeuwarden, tel 058-2129291, www.juwelierremark.nl

Let’s Party Styli-Style Styli-Style is een prachtige visagielijn met speciale gimmicks in iedere lijn. Zo biedt Styli-Style onder andere everlasting oog- en lippotloden, ooglid liners met glitters, lipgloss met versterkt shiny effect, ovale oog- en lippotloden voor dunne en dikke lijntjes en extreem getinte mascara. Een overzichtelijk aanbod van Styli-Style in koude en warme tinten, voor iedere kleurtype. En met bestelcomfort via www.mijncosmeticawinkel.nl. Een stijl van stylen of een stilistische stijl?

Aspect Met een lengte van maar liefst 130 centimeter zijn de nieuwe Aspect gashaarden van Faber een verrassend grote sfeerbrenger met ruime architectonische mogelijkheden. Het driezijdige model Aspect RD (Room Divider) kan bijvoorbeeld op de hoek van een scheidingsmuur worden ingebouwd, waardoor een unieke ruimteverdeler ontstaat. Het tweezijdige model Aspect ST (See Through) kan midden in een scheidingsmuur ingebouwd worden. Het ‘see through’-effect geeft een bijzondere dimensie aan iedere ruimte waarin de gashaard is aangebracht. Informatie over het volledige assortiment van Faber en de adressen van dealers zijn te vinden op www.faber.nl.

e ta l ag e 26

Hieperdepiep, Hoera ! Webwinkel www.mooienmachtig.nl kent een speciale afdeling voor kinderen: Aroma Kids. Via deze afdeling is het pakket ‘Kinderfeestje: Maak je eigen kinderparfum!’ te bestellen voor € 59,95. In dit pakket zit materiaal voor 10 kinderen en de leeftijdsindicatie is van 6 tot 12 jaar. Via het instructieboekje worden u en de feestneuzen geleid naar een spel (geur- en/of zintuigenspel). Vervolgens naar het maken van een eigen kinderparfum. En dan kan de eigen creatie mooi verpakt worden tot een echt cadeau in een heus verpakkingsdoosje voorzien van strikjes, lintjes, veertjes, hartjes, stickertjes … Die de maakster zelf mee naar huis kan nemen.

Samenstelling: Mirjam Boekema


Gadgets Hercules heeft een nieuwe hoogwaardige webcam -de Hercules Dualpix Infinite- op de markt gebracht. De nog geen 80 euro kostende Hercules Dualpix Infinite is in deze categorie de eerste webcam met een echte groothoeklens (circa 70°) met autofocus. Dichtbij of veraf, de autofocus zorgt altijd voor een scherp beeld en is ideaal voor gebruikers die als groep in beeld willen komen zonder meteen bij elkaar op schoot te hoeven kruipen. Dankzij de hoogwaardige sensor heeft de Dualpix Infinite een fotoresolutie van 7,6 miljoen pixels en een videoresolutie van 2 miljoen pixels. De beelden zijn zuiver, uiterst scherp en realistisch, zelfs bij weinig licht. Pixelblokjes, overbelichte voorhoofden en andere optische fouten behoren met dit apparaat definitief tot het verleden.

Webcam met groothoeklens Draagbare blu-ray speler van Panasonic Panasonic is de eerste fabrikant die in mei een draagbare blu-ray speler uit brengt. Het 8,9 inch scherm van De Panasonic DMP-B15 heeft een BD profile 2.0 ondersteuning, een SD-kaartlezer en een HDMI-uitgang. Met de HDMI-aansluiting, kun je de speler op een HDTV aansluiten om zo van een hogere resolutie te genieten. Op een batterijlading kun je drie uur naar een film kijken. De prijs is nog niet bekend, maar de verwachting is dat er een stevig prijskaartje aan de nieuwe gadget komt te hangen.

Mobieltje opladen met zonnepaneel Bovenop de piste of tijdens de ‘après-ski’…Dankzij daglicht en de A-Solar Dual Panel Charger heb je ook tijdens de wintersport continu stroom voor mobiele telefoon, I-Phone, mobiele spelcomputer of PDA. De mobiele opladers zijn innovatief, praktisch en duurzaam. De A-Solar Dual Panel Charger werkt met een zonnecel en een 1200mAh lithiumbatterij. Een mobiele telefoon wordt in ongeveer 2,5 uur opgeladen. De oplader is eenvoudig mee te nemen. De twee zonnepanelen worden daarvoor ingeklapt en dan is het apparaat niet groter dan een pakje speelkaarten.

Amazon heeft de opvolger van zijn elektronische boekenlezer gelanceerd. Verwacht echter geen grote revolutie. Het 6 inchscherm met 600 x 800 pixel resolutie toont nog altijd geen gekleurde elektronische inkt. Wel is het aantal grijstonen opgeschroefd van vier naar zestien. Het toestel is ook slanker geworden. Op zijn dikste punt meet het 0,9 centimeter en het weegt slechts 290 gram. De hoogte (ruim 20 centimeter) en breedte bleven nagenoeg gelijk. Het geheugen is opgevoerd van 256 MB naar 2 GB. Gebruikers kunnen nu tot vijftienhonderd boeken bewaren op het ding (of het equivalent aan kranten, documenten en foto’s). Maar er is geen sleuf voor aanvullend geheugen. Evenals zijn voorganger kan de Kindle 2 mp3-bestanden afspelen. De Kindle 2 is te koop voor 359 dollar. Samenstelling: Theo Douma

27

Nieuwe elektronische boekenlezer van Amazon

m u lt i m e d i a

De verkoopadviesprijs bedraagt € 39. De A-Solar Dual Panel Charger is onder meer verkrijgbaar bij BCC, Media Markt, Block, It’s, Mycom en Office Centre. Het apparaat kan ook online worden besteld via de A-Solar webshop.


Met de aluminium kap op kan er 310 liter bagage mee. Top down is de bagageruimte gereduceerd tot 180 liter. Toch nog ruim genoeg voor een paar koffers. Circuitvaardige bolide Naast de gemakkelijk inklapbare hardtop zit op de nieuwe roadster standaard Dynamic Drive Control. Met dit systeem kan de bestuurder

Extra bonus Want in welke stand de Driving Dynamic Control ook staat, de Z4 blijft te allen tijde een

sportwagen. Door de lage zitpositie, net voor de achteras, ervaar je het levendige sportieve rijden met alle zintuigen. De markante grom van de zescilinder is een extra bonus voor de oorschelpen van de bestuurder van de roadster . Begrensd De Z4 is leverbaar met drie motorversies. De basisversie is de Z4 sDrive23i met een 2,5 liter in het vooronder waarvan het vermogen 204 pk bedraagt. Daarna komt de sDrive 30i met een 258 pk zware krachtbron. Topversie is de sDrive35i met de 3-liter zescilinder twinturbo onder de kap. Deze motor perst er 306 pk uit. In vijf seconden sprint de topversie naar honderd kilometer per uur. De Z4 sDrive is begrensd op 250 kilometer per uur en is in ons land vanaf mei bij de BMW dealer te krijgen. Tekst: Theo Douma Foto’s: BMW

On wheels

De nieuwe Z4 is de eerste roadster van BMW met inklapbare hardtop. Binnen twintig seconden transformeert de Z4 zich van coupé naar roadster. De lichtgewicht hardtop is gemakkelijk met een druk op de knop op de middenconsole of de afstandsbediening te openen en te sluiten.

naar eigen wens de stuurbekrachtiging, gasrespons en de zogenoemde dynamische stabiliteitscontrole (DSC) in drie standen instellen. Dit gebeurt met één druk op de knop op de middenconsole. Door het bedieningsgemak zal vooral de sportieve bestuurder de DSC vaak gebruiken. Bijvoorbeeld als er een flinke bergpas in zicht komt, klik je binnen een tel de Driving Dynamic Control in de modus Sport+. De roadster verandert meteen van tamme cruiser in een circuitvaardige bolide. De motor pakt alert op, de besturing wordt directer en de vering harder. De Z4 kleeft aan het asfalt. Bovenop de top, als het weer naar beneden gaat, kun je de BMW met een druk op de knop weer veranderen in een comfortabele sportmobiel.

29

Een eindeloze motorkap, een zescilinder lijnmotor, korte overhangen, een lange wielbasis en achterwielaandrijving. BMW heeft het weer geflikt met de nieuwe BMW Z4 sDrive. Een roadster pur sang met een klassieke uitstraling. Het nieuwste Beierse raspaardje heeft uiteraard weer de nieuwste snufjes aan boord.

De eerste met inklapbare hardtop


Boeken

De Maan Altijd heeft de mens een fascinatie getoond voor de maan. Hij aanbad, vreesde en bestudeerde haar en zag in haar de ultieme natuurwetenschappelijke uitdaging. ‘De Maan’ belicht al dit soort facetten met fraaie illustraties. Ze toont het beeld dat men in vroegere tijden en culturen had van de maan. Uiteraard komt ook de ‘race naar de maan’ tussen de Sovjet-Unie en de VS aan de orde, die uitmondde in de maanreis van 1969. Dit jaar is het dus veertig jaar geleden dat de mens de eerste voet zette op de maan. Voor v 29,95 is het boek te koop.

Onder redactie van Piet Prins

Het geheim van loslaten Guy Finley begint zijn boek met een autobiografische anekdote. Als jongetje verdronk hij bijna achter de speedboot van zijn vader, omdat hij het touw niet durfde loslaten toen hij kopje onder ging bij het waterskiën. In ‘Het geheim van loslaten’ draait alles om vertrouwen, de durf om barrières te overwinnen die het levensgeluk in de weg staan. Finley biedt in zijn boek praktische stap-voorstap-instructies en inspirerende, waargebeurde verhalen. ‘Niets in het universum weerhoudt ons ervan om los te laten en opnieuw te beginnen’ is zijn motto. ‘Het geheim van loslaten’ ligt voor v 16,95 in de boekwinkel.

Stinzenflora in Fryslân Stinzenplanten zijn bijzonder, ze doen iets met mensen. Als eerste tekenen van het naderende voorjaar houden ze een belofte in. De kleurenpracht van een veld vol krokussen, de zoete bedwelmende geur van Holwortel, een tuin vol bloeiende Bostulp; ze laten niemand onberoerd. De meeste soorten bloeien massaal, maar kort. Het boek ‘Stinzenflora in Fryslân’ biedt de mogelijkheid in de winter al vast een voorproefje te nemen of in de zomer nog even na te genieten. Het plaatst deze bijzondere planten in hun historische en ecologische context. Het biedt bovendien veel informatie over kenmerken, vindplaatsen, beheer en onderhoud. En natuurlijk ook heel veel mooie foto’s. Een boek voor liefhebbers en kenners. De prijs is v 17,95.

Kroatië De befaamde Dominicus reisgidsenserie is onlangs uitgebreid met een boek over Kroatië. Guido Derksen beschrijft daarin het land dat zich de laatste jaren mag verheugen in de warme belangstelling van Nederlandse en Belgische vakantiegangers. Derksen reisde vorig jaar opnieuw door dit gebied, dat hij al vele keren eerder bezocht, en behandelt in de gids niet alleen de indrukwekkende steden (Zagreb, Zadar en Split) maar besteedt ook aandacht aan de cultuur, de attracties en de prachtige natuurgebieden die Kroatië rijk is (v 19,95).

25 mooie fietsgebieden in Europa Richard van Ameijden neemt de lezer in ’25 mooie fietsgebieden in Europa’ mee naar fietsbestemmingen in de bergen. De schrijver selecteerde bij het samenstellen van het boek niet de bekendste, maar juist de wat stillere, verrassende en toch prachtige gebieden in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Spanje en Portugal. De gedetailleerde routes zijn geschikt voor zowel toer- als racefietsers. Het boek werd uitgegeven door Tirion Sport ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van wielermagazine Fiets. Het boek kost v 16,95.

30

boeken

Beeldhouwen in hout ‘Beeldhouwen in hout’ is voor de beginner en de gevorderde beeldhouwer een goed handboek. Het begint met een kunsthistorisch overzicht van kunstwerken van hout. Vervolgens wordt het materiaal zelf uitgebreid besproken: van de groei van de bomen, de manier van kappen en zagen tot de eigenschappen van de diverse houtsoorten. Ook de werkplaats en het gereedschap komen aan bod: beitels, gutsen, hamers, zagen, vijlen en al die andere gereedschappen die nodig zijn om een goed geoutilleerde werkplaats in te richten. En dan begint het creatieve gedeelte: inspiratie opdoen en een ontwerp maken. Vervolgens wordt stap voor stap getoond hoe een ontwerp omgezet wordt in een beeld van hout. Hierbij worden vele verschillende beeldhouwtechnieken gebruikt. Tot slot komen de afwerktechnieken aan bod, zoals patineren, decoreren en presenteren. Prijs van ‘Beeldhouwen in hout’ is v 39,95.


Sit back and enjoy

Melody Met gemak wandelen op een hoge hak? Het kan. Wolky bewees dit het vorige seizoen met de introductie van de Melody damescollectie. Deze succesvolle wintercollectie krijgt een zomers vervolg in een drietal sierlijk gehakte pump modellen. Ieder Melody model heeft dezelfde gehakte soepele rubberzool, hetzelfde glanzende gladde leer, een charmant design en eenzelfde adviesprijs € 119,95. Voor meer informatie bezoek de website www.wolky.nl. Als de postcode wordt ingetypt, volgen de dealeradressen in uw omgeving.

robot kan de vloer doen Een

iRobot Corporation streeft naar een comfortabele maatschappij, waarbij robots de simpele, maar tijdrovende klusjes overnemen. De vloerrobot Scooba neemt alvast een vervelende klus uit handen en zorgt voor het schrobben en dweilen van vloeren, geschikt voor steen, tegels, vinyl, linoleum, gelakt hout of parket. Het vloeroppervlak en de toe te passen schoonmaak-patronen bedenkt Scooba zelf. Hij voelt zelf waar meubels staan en dweilt er precies omheen, De Scooba deelt zelf zijn schoonmaakwerkzaamheden in en zal niet van trappen

en afstapjes af vallen. De speciaal meegeleverde ‘virtuele muur’, een infrarood zender, zorgt ervoor dat er op elke gewenste plek een extra muur kan komen te staan, zodat Scooba niet stiekem andere ruimtes gaat schoonmaken. Advies verkoopprijs: € 429,00. Meer productinfo en te verkrijgen via www.irobotstore.nl.

Wonderlaars Al jaren een bewezen succes in Amerika en Scandinavië. Nu ook in Nederland verkrijgbaar, als eerste bij Puotti in Sneek, de wonderlaars. Deze laars laat geen water door en isoleert perfect. Kou én hitte krijgen geen kans. Tussen +30 graden en -17 graden zijn je voeten beschermd en blijven op lichaamstemperatuur. Voor op de boot, aan het water, in de tuin of gewoon voor een heerlijke wandeling. In meerdere kleuren verkrijgbaar bij Puotti in Sneek. Voor meer info www.puotti.nl

Jaap Mulder

Samenstelling: Mirjam Boekema

e ta l ag e

Het is bijna zover. Dat zie je aan alles. Je voelt het. Officieel mag de lente dan nog niet begonnen zijn, de natuur neemt een voorschotje. Heerlijk. Ik sta op het platdak van een vriend. Hij woont in de binnenstad. Overal zie je de mensen op terrassen zitten. Het kan weer. ,,Kijk’’, zegt de vriend, ,,dit is leuk...’’ Hij komt met een apparaatje waar twee snoeren uitkomen: een gaat naar een koptelefoon, de ander naar een smalle buis. ,,Dit is een richtmicrofoon, echt lachen...’’ Ik krijg de schelpen op mijn hoofd en dan wijst hij met de chromen pijp naar beneden en iemand zegt: ,,Bij het arbeidsbureau zoeken ze een houtwormbestrijder.’’ Huh? Wie is dat? Het is alsof de spreker naast me staat! Dit is raar? Ik pak de microfoon en beweeg hem langzaam naar een tafeltje met twee vrouwen. ,,Nee hoor, op appelhout gegrilde lende, dát is lekker.’’ Zegt de een. En de ander antwoordt: ,,En niet vet.’’ ,,Nee joh. Bovendien houdt zij zich in vorm door trampolinespringen en fruitdieet...’’ Ik draai nu verder. ,,Iedereen heeft toch een weblog!’’ Zegt een zware mannenstem. Nu kraakt het even. ,,Weet je? Dooie vogels ruiken allemaal anders. Dooie kraai als verlepte seringen Dooie ekster is heel zoet. Zwaan beetje als gevijlde mahonie en grutto is net de ochtendurine van een zwerver.’’ ,,Ja jongen, het is van alle tijden hè; luxaflexen heten nu sfeershutters en een woonboot is opeens een watervilla...’’ ,,Ach en als we nou allemaal wat doen dan wordt het heus wel leuk; Willem wil wel 200 gele eendjes figuurzagen...’’ ,,Dat had je gedroomd! Een kunstheup wordt na de crematie van de eigenaar uit de as gehengeld en omgesmolten tot vliegtuigonderdeel...’’ ,,Nee jongen, dat is bij Masterflirt... basiscursus lichaamstaal voor mannen: vrouwen versieren, hoe doe je dat? Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ‘datingdocters’ geven ze geen ‘krikgarantie’...’’ ,,Nieuwe laarzen gekocht...’’ ,,Al een tijdje werkzaam in de gipsplatensector...’’ ,,Ik vind jou al veel langer niet leuk...’’ ,,Het beroep van prostituee is 51 keer gevaarlijker dan werken in een slijterij dus...’’ ,,Moet je maar eens proberen met echte boter...’’ ,,Als je moeder dood is, kunnen we van dat geld toch wel op vakantie?’’ ,,Het vrouwtje van de kolibrie legt grotere eitjes als het mannetje heel mooi zingt...’’ ,,Lekker hè, zo in het zonnetje? Het scheelt een jas...,, ,,Nog een biertje graag...’’ ,,En denk erom hè, dit blijft dus tussen jou en mij...’’

31

BUITENGELUIDEN

Boodschappen doen, even bij vriendinnen langs of de kinderen van school halen; een fiets zorgt voor vrijheid. Vrijheid die weer wordt ingeperkt door kleine kinderen zonder fiets. Het fietsstoeltje is daarom al decennia een beproefd concept. GMG komt nu met het Yepp Maxi fietszitje, winnaar van de Fiets Innovatie Awards 2009. De lichtgewicht is simpelweg vast te klikken op de Yepp mounting adaptor, die op de zadelbuis wordt bevestigd. Plug-and-Sit als het ware. Sit back and enjoy. Advies verkoopprijs: Yepp Maxi fietsstoeltje € 109,95 geschikt voor kinderen tot 6 jaar of maximaal 22 kg. Yepp mounting adaptor € 29,95. Verkrijgbaar vanaf medio april 2009. Verkoop- en productinfo www.yepp.nl.

Bijtijds Februari 2009  
Bijtijds Februari 2009  

Lifestyle magazine van het noorden

Advertisement