Page 138

MC STREET FÖRSÄSONG

Laddningslägen Charging Modes 14.5V Upp 30AhBatteries Batterier 14.5V / | 750mA 750A | / Up Totill30Ah

12V 12V NORM NORM

Explanation Förklaring

Mode

For uppladdning charging 12-volt Wet Cell, Gel Cell, Enhanced Flooded, För av 12-volt våtcellsbatterier, gel cell batterier, Maintenance-Free and Calcium When selected, a förbättrade våta, underhållsfria ochbatteries. kalciumbatterier. will illuminate. Iwhite detta LED läge lyser LED upp i vitt.

No Power

IInviloläget laddas inte batteriet och laddaren förseror till batteriet.any standby mode, the charger is not charging providing Strömsparläge aktiveras i dettaSave läge vilket innebärduring att det this dras ytterst power to the battery. Energy is activated lite ström från eluttaget. mode, drawing microscopic power from the electrical outlet. IWhen detta läge lyser LED upp i orange. selected, an orange LED will illuminate.

Standby Stand by

6V 6V NORM NORM

7.25V Upp 30AhBatteries Batterier 7.25V / | 750mA 750A | / Up Totill30Ah

Håll in knappen Press & Hold Mode

For uppladdning charging 6-volt, Wet våtcellsbatterier, Cell, Gel Cell, Enhanced Flooded, För av 6-volt gel cell batterier, Maintenance-Free and Calcium When selected, a förbättrade våta, underhållsfria ochbatteries. kalciumbatterier. will illuminate. Iwhite detta LED läge lyser LED upp i vitt.

Tekniska specifikationer Technical Specifications Ingångsspänning: Input Voltage AC:

220-240VVAC, AC 50/60Hz 110-120 50-60Hz20W

Working Voltage AC: Arbetsspänning

85-130 VAC, 50-60Hz

Efficiency: Verkningsgrad:

85% Approx. Ca 85%

Power: Laddström:

Type of Batteries: Betterispänning: Battery Chemistries: Batterityper: Battery Capacity: Batterikapasitet:

2V (12V), 2V (6V)

Energiförbrukning: Back Current Drain:

<5mA

Ambient Temperature: Arbetstemperatur:

0°C to till +40°C, 32°F 32°F to till +104°F +104 °F

Charger Type: Laddningssteg:

8 Step, Smart Charger steg, Smartladdare

Steg för uppladdning Charging Steps

Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM Up To Up To 30Ah (6V), Upp till 30Ah (12V), (6 till 12V) Underhåll batteristorlekar MaintainsförAllallaBattery Sizes

13W Max

Low-Voltage Detection: Min. batterispänning:

6V & 12V

Kapslingsklass: Housing Protection: Kylning: Cooling: Mått (L (LxWxH): x B x H): Dimensions Weight: Vikt:

IP60

Konvektion Natural Convection 4.4 x 2.7 x 1.5 in (112 x 69 x 38mm) 0.49 Kg Pounds (0.22 kg) 0,49

InnehållInförpackning What’s The Box • Batteriladdare G750 • G750 Smart Charger • Batteriklämmor integrerade M6 ringkabelskor • Battery Clamp med Connectors w/ Integrated Eyelets • User Guide andoch Information Guide & Warranty • Bruksanvisning garantiinformation

Spänning (V) Steg Ström (A)

2.7in 2.7in (69mm)(69mm)

An aly Di s ag no Åt s er stä lln i Ini ng tia lis er ing B Ab u so lk rb e Op ring tim er i Un ng de rh åll

1.5in (38mm)

1.5in (38mm)

Retail Packaging: Dimensions: 6.46”x3.78”x4.02” (164 x 96 x 102mm) Weight: 1.08lbs (0.49kg) UPC: 0-46221-10031-0 Inner Carton: Dimensions: 6.77”x4.09”x4.53” (172 x 104 x 115mm)

(cont’d.) Weight: 1.26lbs (0.57kg) Master Carton: Dimensions: 17.24”x14.25”x9.84” (438 x 362 x 250mm) Weight: 21.65lbs (9.82kg) Quantity: 16 UCC: 10046221100317 Units Per Pallet: 576 Units

The NOCO Company

no.co

30339 Diamond Parkway, #102 Glenwillow, OH 44139 | USA 1.800.456.6626

4.4in 4.4in (112mm)(112mm)

5.6in (142mm)

5.6in (142mm)

DC Cable: 125 in (317.5mm)

138

156

Profile for Bihr Nordic

MC 2018 NO  

MC 2018 NO