Page 1

JA N T O K I A C0 MEDOR


Bihotz Gazteko jantokia ikasturtearekin batera doa beraz, etengabeko ordutegiarekin 2 orduko zerbitzua eskainiko dugu, 13.00etatik 14.55ak arte eta, lanaldi etenarekin berriz, 12.00etatik 15.00ak arte izango da. Bi jantoki dauzkagu, handiena beheko solairuan dago eta 100 ume inguru bazkaltzeko edukiera du. Bigarrena lehenengo pisuan aurki dezakegu eta honetan 65 jankide egon daitezke.

Umeak jantokira joateko ilarak egingo dituzte eta, begirale batekin lagunduta, lasai eta isilik jaitsiko dira. Janaria zerbitzatuko da beraiek jesarri baino lehen eta denek komunetatik pasatu behar izango dute eskuak garbitzeko. Eguerdiro 15 begirale ari dira lan egiten umeen jatordua eta aisialdia atsegina izateko. Jantokia beste ikastolako esparrua da non ikasleek elikagaiek dituzten garrantzia, jateko ohiturak, partekatzeko beharra, elkarbizitza, eta abar ‌., hau da, gure eguneroko bizitzarako ezinbestekoak diren alderdiak, ikasiko dituzte. Monitoreak jantokietan eta patioetan bananduta egongo dira baina, hala eta guztiz ere, beraien artean komunikazioa eta lankidetza dira zutaberik funtsezkoenak lana ondo egiteko .


El comedor de Bihotz Gaztea se inicia a la par que el curso escolar por lo que en jornada continua ofreceremos un servicio de dos horas, de 13.00 a 14.55 y. en cambio, en jornada partida será de 12.00 a 15.00 horas. Tenemos dos comedores, el más grande que está la planta baja y tiene capacidad para dar de comer a 100 niños aproximadamente. El segundo, lo podemos encontrar en la primera planta y tiene capacidad para unos 65 usuarios. Los niños para ir al comedor tendrán que ponerse en fila y, acompañados por un monitor, bajarán tranquilos y en silencio. La comida será servida antes de que los niños se sienten y todos pasarán por los baños para lavarse las manos. A diario 15 monitores trabajan con el fin de hacer que los niños tengan una jornada de comedor y tiempo libre lo más amena posible. El comedor es otro espacio de la ikastola donde los alumnos van a aprender la importancia de los alimentos, las costumbres a la hora de comer, la necesidad de compartir, la convivencia, etc… , en definitiva, aspectos imprescindibles de nuestra vida cotidiana. Los monitores están repartidos entre patios y comedores pero, a pesar de esto, la cooperación y la comunicación entre ellos son los pilares fundamentales para el buen desempeño del trabajo.


Aipatu dugunez bi jantoki dauzkagu eta bakoitzean hiru txanda egiten dira, 12.00etan, 13.00etan eta 14.00etan. Nahiz eta begiraleak elkarri lagundu, bakoitza ume kopuru batez arduratuko da. Horrela monitorearen eta ikaslearen arteko erlazioa estuagoa bihurtuko dugu. Jantokian ekintza ezberdinak aurrera eramateko materiala dugu, horien artean gomak, sokak, saskibaloirako eta futbolerako pilotak, badminton erraketak, margoak, eta abar ‌. Baina urtean zehar beste jarduera batzuk baita lantzen ditugu. LH 6. mailako umeekin frutaz arduratzeko taldeak osatu ditugu, soberan geratzen den fruta garbitu, zatitu eta banandu egiten dute bi patioetatik. Lh6.mailakoek baita txikiekin laguntzeko aukera dute jolasak lantzen, ipuinak irakurtzen, margozten‌ Dbh-ko ikasleek, bere aldetik, txikien gelan sar daitezke irakasleei laguntzeko. Goiko patioan dauden umeek, laranjak ditugunean, zukua egin dezakete. Beheko patioko umeei eginda ematen diegu berriz. Inauteri, haloween, gabon edo beste ospakizun bat heltzear dagoenean apaingarriak egiten ditugu gure jantokia dotore uzteko. HH-ko umeekin lasaitasun tailerra eta eskulanak ditugu. Batzuetan, baita, nagusiek sorpresaren bat ematen digute emanaldi bat aurkezten.


Como ya hemos comentado la ikastola cuenta con dos comedores y en cada uno de ellos se realizan tres turnos, a las 12.00, a las 13.00 y a las 14.00 horas. A pesar de que los monitores se ayudan unos a otros, cada uno se ocupará de un grupo de niños. De esta manera conseguiremos que la relación entre monitor y alumno sea más estrecha. El comedor tiene diferente material para llevar a cabo los juegos, contamos con gomas, cuerdas, balones de baloncesto y de fútbol, raquetas de bádminton, pinturillas, etc… Pero, durante el año, realizamos también otro tipo de actividades. Con los alumnos de 6º de primaria hemos formado grupos encargados de la fruta, limpian, parten y reparten la fruta que nos sobra por los dos patios. Los de sexto curso también tienen la posibilidad de jugar con los pequeños, leerles cuentos, pintar… Los alumnos de la ESO, por su parte, pueden entrar en las aulas de los más pequeños y ayudar al profesor. Los niños que están en el patio superior, cuando tenemos naranjas, pueden hacer zumo. A los niños del patio de abajo, en cambio, se lo damos ya preparado. En carnaval, haloween, Navidad u otra celebración que está por llegar hacemos adornos para decorar nuestro comedor.Con


Orain arte goraipatu ditugun ekintza guzti hauek, lynx-eko ordutegiari eta baita eguraldiari begira, antolatu behar ditugu. Ez da lan erreza, ez‌. JANTOKIKO KOMISIOA Komisioa sortu zenetik urte batzuk pasa dira jadanik eta hor segitzen dugu gogoz jantokiko zerbitzua zenbat eta atsegina izateko asmoz. Gurasoak, ikastolako zerbitzu zuzendaria, jantokiko arduraduna eta Eurest enpresako koordinatzailea biltzen dira jantoki inguruan ematen diren ideiak, proposamenak, aldaketak eta berriak partekatzeko. Joan den ikasturtean jantoki erabiltzaileen artean sortu zen baita komisio bat. Honetan LH6. mailakoek eta DBH-koek beraien zalantzak, proposamenak eta iritziak aurkez ditzakete ikastolan eta Euresten aurrean . Azken finean beraiek inork baino hobeto ezagutzen dute jantokiko zerbitzua. MENUAK Eurest gure bazkariaz hornitzen gaituen enpresa da. Hiru hilabetez triptikoa ematen digu umeen menua xehetasunez ezagutzeko. Menu hau baita ikastolako web orrialdean aurki dezakezue. Oso inportantea da gure semeek bazkaltzen dutena ezagutzea, honela dieta orekatu bat antola dezakegu afaltzeko . Sartu menuak eta baita menuaren atzetik datorrena: ze afalduko dugu gaur?


los alumnos de infantil tenemos talleres de relajación y trabajos manuales. A veces, además, los mayores nos sorprenden con alguna actuación. Todas estas actividades que hasta ahora os hemos nombrado las organizamos en función de los horarios de lynx y del tiempo que vamos a tener ese día. No es tarea fácil, no… COMISIÓN DEL COMEDOR Han pasado ya unos años desde que se formó la comisión y ahí seguimos trabajando con ganas para que el servicio de comedor sea lo más agradable posible. Padres, director de servicios de la ikastola, responsable del comedor y coordinador de Eurest se reúnen para compartir ideas, propuestas, cambios y novedades que surgen alrededor del comedor. El año pasado surgió también entre los usuarios del comedor una comisión. En ésta los alumnos de 6º de primaria y de la ESO tienen la posibilidad de exponer ante la ikastola y Eurest sus dudas, proposiciones e ideas. Al fin y al cabo nadie mejor que ellos conoce el servicio del comedor. MENÚS Eurest es la empresa encargada de suministrar la comida a la ikastola. Cada tres meses nos hace entrega de un tríptico para conocer con detalle el menú diario de los niños. Este menú lo podemos encontrar también en la página web de la ikastola. Es muy importante conocer lo que comen nuestros hijos y así poder organizar una dieta equilibrada para la cena.


www.scolarest.es www.crecerfeliz.es/Niños/Alimentacion/Quele-doy-de-cenar-al-nino www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/ cena.htm www.serpadres.es/familia/alimentacio-recetas/articulo/cenas-para-dormir-mejor http://www.alimentos-saludables.com/

Lehengaiaz aparte Eurest enpresak ikasturtero proiektu berri bat eskaintzen digu non, maila guztietako ikasleek, tailer eta jarduera ezberdinak lantzeko oportunitatea izango dute. Aurten “zein satzetan zaude sartuta” aurkeztuko digute. PROIEKTUAREN ARGAZKIAK JARRI


www.scolarest.es www.crecerfeliz.es/Niños/Alimentacion/ Que-le-doy-de-cenar-al-nino www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/ cena.htm www.serpadres.es/familia/alimentacio-recetas/articulo/cenas-para-dormir-mejor http://www.alimentos-saludables.com/

A parte de la materia prima la empresa Eurest nos ofrece un proyecto nuevo al inicio del curso escolar donde, los alumnos de cada nivel, llevarán a cabo diferentes talleres y actividades. Este año nos presentarán “¿Que se cuece?”.


. 50

u

BGI - Jantokia  

© Bihotz Gaztea Ikastola Koop.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you