Page 1

o k i z t r Santu a l o t s a Ik


E

u

s

k a r

ra anza pa e ense単 d o n tr o n c e s tida Un c mprome o c s tr a s n ue o perso ltura de n u c la y a da por la lengu tola crea s a ik a n ra pueblo. U turtzi, pa s de San le n a a z lt e a s k eus ij a s ij o s e h h s u tz r s tu i. que de San s e n u ld euska

a

Eusk eraz ikasi, adiskid eak eg jolas tu in euskal , elkar rekin h , kultura a gozatu z nahi eta sus i, dut tatu i k a s t o enentzat s ortuta la. S ko antur hizkun t z tza biz iberritz i n g u r e bultz eko ilu atuta sioak ko a mets bat.

tzale l a k s u e tasuna


Cada niño, cada niña, cada familia merece atención especial. Por ello, educamos desde la cercanía, desde el conocimiento mutuo, desde la colaboración estrecha. Guztiok gara ezberdinak eta norbera izaten ikasi behar dugu, elkarrekin bizitzeko ezinbestekoa baita. Heztea ez da irakastea soilik, balioen formakuntzak ematen baitio giza jokabideari zentzua.

arreta zatua i l a n o s pert

atenci person 0n aliza da

prestz kuntz a integr ala

i0n c a m r o F al integr


z, z t e l e r a tu a g , z a a ik Un cen E u s k e r e z . . . k o m u n etako tro plu i n g e l e s dira mende hon emerilin h an de s o rk re serlo lo gĂźe, pues a a u beh eta g u k d d sĂ­ a n e s eusk n u u l m ld siglo eta aldune euska XXI: uropakok izatea nahi e E s n k r a a b izadas perso ala hiritarra gabe; nas en su zabaleko r garen ahaztu tu r ik , abiertas a pue dugu. Zeo s o r a k o p r e s taa i n a . culturas, l mundo, a la b l o y a b u so las dem a, mund errotut ĂĄs per tras n e m s onas. he

Eleaniztasuna Plurilinguismo


Hezkuntza eskaintza Oferta educativa Haur Eskolako sehasketan -etxean bezela- daudenetik batxilergora edo lanbide heziketara joan arte umeak zainduta egoteko ikastola gertua. Desde los 0 años hasta el final de la enseñanza obligatoria y más... Bachillerato y formación profesional en ikastolas cercanas y asociadas.

Hezkuntza tarteak Tramos educaticos 0-3 urte

Haur Eskola Escuela Infantil

3-6 urte

Haur Hezkuntza Educación Infantil

6-12 urte

Lehen Hezkuntza Educación Primaria

12-16 urte

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Educación Secundaria Obligatoria

Asi-Leku Ikastola

16-18 urte

Ibar Ezkerra Ikastola16-20 urte Harrobia Fundazioa

Batxilergoa Bachillerato Lanbide Heziketa


Kalitate a kude aketa s harago isteme doa: g tatik a u da eta hobetu zak ongi egit ea gurean egitea n datz la n a.

e spe

z ia

Calidad

en i r

t

ikun tza

Be rr

Kalitatea

quiere tola que ofrecer Una ikas erarse y p u s r, e d apren io mejor. un servic Ă­a d a d a c


iz t

ap

ena

berr

ik t


Bihotz centro G a z t e a k I k a s más d joven por vo tola es un e 40 a c ación, ño busca n d o s s de experie con méto ncia, iempr d empe o s e d u c e nuevos ñ a alumn a n d o e n s t i v o s y os y alu ubir a tecnolo mnas al tren l o s gía. de la

Innovacion experiencia (40) renovacion IKT atzen rrean, ald

ldako ri Mundu a re iz a e ra ugu geu d a u g e u it d k a ja a. B du bakarr o m o k in k te s eu eta gure ia, gurea esperientz bihotza, astolena, ik o k ri tu ieran federa aztea has -g te z a g berriz, i hadi IKT skara jalg u E . la a z be etara!


Somo s una coope famili r a t iv a as y de p comp rofes ionale rome t s idos formac con i贸n de la nuestr hijas t os h rab Confed ajando unid ijos e os a eraci贸 la nd Euska l Herria e ikastolas d e .

u la k o is te n d u g in s a n a rl ugu E lk a e g it e n d n a e rt a denon p ro ie k tu in d a rr a k ik a s to la , e-hartzea batuz. Part n a e n u m la b e n ko , s e m e -a a e id b u itugu. dug ilusioa ba n a tz n u k forma aia. urea da g Geure-ge

Cooperativa participaci0n colaboraci0n compromiso

a b i t a r e p Koo a z t e d i a part a n a l r a elk a o s i m o r konp


Hemen gaituzu Aqui nos tienes San Juan de Dios auzoa z/g 48980 Santurtzi Tfnoa: 944937311 Faxa: 944937185 santurtzi@ikastola.net

zugandik hurbil Cerca de ti

BGI - Arreta dokumentua  

© Bihotz Gaztea Ikastola Koop.

Advertisement