Juroday 2017 - broschyr

Page 1

JURO§DAY AFFÄRSJURISTERNAS ARBETSMARKNADSDAG

UTSTÄLLARE & SCHEMA


PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.


Vi på Jordbruksverket arbetar för ett livskraftigt jordbruk som grunden för en levande och attraktiv landsbygd. Vi bidrar till att uppfylla de övergripande målen för jordbruks-, livsmedelsoch fiskeripolitiken. Vi jobbar på uppdrag av regeringen och EU-perspektivet finns med i stort sett i alla våra verksamhetsområden. Jordbruksverket erbjuder dig en modern arbetsgivare med spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Som medarbetare hos oss gör du samhällsnytta. Att arbeta på Jordbruksverket är mer än bara ett arbete. Varmt välkommen att besöka oss på Juroday för att veta mer om vilka vi är och vad vi kan erbjuda dig!


Bransch Revision och rådgivning Om oss Grant Thornton är Sveriges största revisions- och konsultföretag inriktad mot entreprenörsdrivna företag. Hos oss erbjuder vi tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Vi har drygt 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige och är medlem inom Grant Thornton International. Vi är stolta över att vara branschens bästa arbetsgivare för fjärde året i rad, nu på en andra plats totalt.


LRF Konsult är Sveriges största rådgivningsföretag med branschspecifika tjänster inom juridik, skatt, ekonomi, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Vi är fler än 1 500 medarbetare på 135 orter över hela landet och vi är en av Sveriges större juristarbetsplatser med ett 100-tal jurister. Våra jurister arbetar främst inom fastighetsrätt, familjerätt, nyttjanderätt och affärsjuridik. Som jurist på LRF Konsult jobbar du med kvalificerade juridiska frågor, du har en individuellt anpassad utbildningsplan och det finns flera kompetensnätverk att delta i för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vår vision är att få småföretagare att växa. Varje dag hjälper vi företagsamma människor runt om i landet att förverkliga sina drömmar och utveckla sina företag. Våra ägare, LRF, är Sveriges största företagarorganisationer med mer än 90 000 småföretagare. Vill du bli en av oss?


Att arbeta i Regeringskansliet är att bidra till samhällsutvecklingen. Vårt uppdrag är att vara ett stöd till regeringen i dess uppgift att styra Sverige och förverkliga sin politik. Myndigheten består av Statsrådsberedningen som leder och samordnar arbetet, departementen som ansvarar för olika sakfrågor och en gemensam förvaltningsavdelning för stöd, service och utveckling. I alla delar finns behov av skickliga jurister. Arbete med lagstiftningsprocessen, olika typer av förhandlingar och att företräda Sverige i EU och internationellt är exempel på arbetsuppgifter i vardagen för våra jurister. För att fungera bra hos oss behöver du ha gott omdöme och hög integritet samt ha fokus på problemlösning och leverans. Du är bekväm med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kunniga kollegor. En intressant möjlighet för dig som student är att söka praktik på något av departementen. Vi annonserar alla lediga praktikplatser på vår webbplats. Efter examen kan du söka till Diplomatprogrammet, UD:s traineeprogram. De som anställs i Regeringskansliet har ofta några års arbetslivserfarenhet, så börja redan idag att planera för en karriär hos oss. Läs mer om att jobba i Regeringskansliet på www.regeringen.se/jobb. Hos oss befinner du dig i händelsernas centrum där du, tillsammans med kunniga och samhällsintresserade kollegor, utför ett meningsfullt arbete. Varje dag.


EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Vi har drygt 230 000 medarbetare i över 150 länder, varav närmare 7 000 personer i Norden. Vi är stolta över att vara den mest attraktiva arbetsgivaren bland nordiska ekonomistudenter 2016, enligt Universums undersökning. Hos EY kan du som är nyexaminerad eller erfaren affärsjurist arbeta i en social och utvecklande miljö med ett brett spektra av kunder och många olika intressanta frågor. Några exempel på våra verksamhetsområden är bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, företagsbeskattning, personbeskattning, moms, internprissättning och immigration. Vårt syfte ”Building a better working world” betyder att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. Vi är med och skapar förtroende på kapitalmarknader och ekonomier, stödjer entreprenörer och främjar hållbar tillväxt. Vi arbetar i team med varierande och stimulerande uppdrag. Våra projekt, kunder och kollegor kommer från hela världen, från en mängd branscher. EY är en flexibel arbetsplats med en gemensam kultur och hos oss kommer medarbetarna först. Våra omfattande interna utbildningsprogram ger dig möjlighet att utmanas och utveckla din yrkesmässiga och personliga kompetens i en stöttande miljö. Som medarbetare hos oss får du en egen karriärcoach som hjälper dig att nå dina personliga mål. Är du intresserad av en tydlig karriärväg där du kan styra din egen utveckling? EY söker alltid engagerade, drivna, sociala personer som gillar att jobba i team. Läs mer om karriärmöjligheter och vad EY kan erbjuda både studenter och mer erfarna på ey.com/se/karriar. Följ oss också gärna i sociala medier och få en inblick i hur livet på EY är. Vi finns på Facebook: EY Sverige Karriär, på Instagram: @eysecareers och på vår blogg: karriarbloggen.ey.com.


Svenska Försäkringsrådgivarna Försäkring - Finans - Juridik Svenska Försäkringsrådgivarna är en rikstäckande aktör på försäkrings, - och placeringsmarknaden. Bolaget arbetar främst med olika pensionslösningar för privatpersoner men erbjuder även rådgivning för små och medelstora företag samt juridiska tjänster. Bolaget startade år 2011 och huvudkontoret är beläget i Linköping. De tjänster som finns inom bolaget är kundbokare, licensierad rådgivare, administratörer, och programmerare. Kundbokningen kontaktar kunder och bjuder in dem till möten där de kan få information om oss. Rådgivaren träffar kunder och går igenom deras pensioner och föreslår åtgärder som kan förbättra den kommande pensionen. Administrationen tar hand om inkomna affärer och svarar på kundernas frågor via växeln. IT utvecklar våra interna system samt underhåller bolagets digitala infrastruktur. Bolagets grundare och VD, Mats Jarl, har studerat på affärsjuridiska programmet med ekonomiinriktning. Mats Jarl anser att utbildningen passar mycket bra för en entreprenör i rådgivningsbranschen där många moment i utbildningen utgör viktiga delar i det dagliga arbetet.


Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Verksamheten bedrivs på våra kontor, som finns över hela landet. Vi tar emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, som flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden. Frågor som kommer till Skatteverket via telefon och e-post besvaras av Skatteupplysningen. Antalet anställda vid Skatteverket är cirka 11 000. Av dem finns 2 050 på huvudkontoret i Solna. Skatteverket finns på ett 100-tal orter i landet. Skatteverkets östra region har ca 1 500 anställda och innefattar Östergötlands, Jönköpings, Södermanlands och Gotlands län. Regionen har kontor i bl.a. Jönköping, Linköping, Norrköping och Södertälje. Till östra regionen hör även Skatteupplysningen. Hos oss utför du ett samhällsviktigt och meningsfullt arbete. Två av våra största yrkesgrupper är ekonomer och jurister. I takt med att du utvecklas får du mer komplicerade ärenden och utredningar inom områden som inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Möjligheterna till spännande arbetsuppgifter är stora för dig som har rätt kompetens och vill satsa. Vi uppmuntrar en kultur där alla medarbetare medverkar till ständiga förbättringar. Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig.


HBV är inköpscentral åt Sveriges kommunala bostadsbolag som tillika är våra ägare. Offentlig upphandling enligt LOU är vår kärnverksamhet. Vi är specialister på att genomföra samordnade upphandlingar av produkter och tjänster kopplade till renovering, förvaltning och byggnation av fastigheter. Vi är idag en av de största aktörerna med en omsättning på drygt två miljarder kronor. Detta innebär att bostadsbolagen får upphandlade ramavtal med villkor som speglar vår totala köpkraft inom respektive ramavtalsområde. Då vi är experter inom upphandling kan vi utöver ramavtal erbjuda bostadsbolagen skräddarsydda upphandlingar och konsultation i upphandlingsfrågor samt en rad olika kringtjänster. Proaktivitet är ett av våra ledord. Vi följer ständigt vad som händer inom offentlig upphandling och har som mål att ligga i framkant inom upphandlingsområdet. Vi är lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter, därför värdesätter vi en nära dialog med såväl bostadsbolagen som våra avtalsleverantörer.

När du pluggar stöttar vi dig med förmånliga rabatter, stipendier och ger dig chansen att delta på utvecklande seminarier om allt från ledarskap till karriär och hälsa. När det är dags att ta steget ut i arbetslivet ger vi dig expertkunskap kring löner och villkor, vässar ditt cv och hjälper dig på vägen med ett unikt kontaktnät på några av Sveriges populäraste arbetsplatser. Allt för bara 100 kronor hela studietiden. Läs mer på unionen.se/student och bli medlem idag!


En professionell partner i anbudsprocesser som erbjuder operativt stöd eller rådgivning i alla steg i en upphandlingsprocess. Vårt mål är att optimera anbudsarbetet så att våra kunder når större framgång i offentliga affärer. Våra kunder är allt från enmansföretag till multinationella företag och finns i hela Sverige i alla typer av branscher. Verksamheten etablerades 2005.

Hyresgästföreningen är hyresgästernas intresseorganisation och vi arbetar för att våra medlemmar ska ha bra boendevillkor, rimliga hyror, inflytande och trygghet i sitt boende. Hyresgästföreningen är demokratiskt uppbyggd och är partipolitiskt obunden. Vi är en av Sveriges största folkrörelser. Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen erbjuder en attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och bra villkor. Som medarbetare hos oss förutsätts du dela våra värderingar. I våra rekryteringar strävar vi efter mångfald. • Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar. • Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet. • Vi svarar på våra medlemmars frågor, och ger stöd i kontakten med hyresvärden. • Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster. • Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende.


Ryggraden i vårt samhälle Lantmäteriet har koll på marken där du går, står och bor. Vi drar och sätter nya gränser samt säkrar ägandet på landets tre miljoner fastigheter. De utgör fundamentet i vår ekonomi och välfärd. Lantmäteriet skapar förutsättningar för nya infrastrukturprojekt, boenden, vägar, broar och andra byggprojekt. Vi driver utvecklingen av geografisk information och gör den lättillgänglig. Lantmäteriet ser till att du får rätt information när du gör en kartsökning i din smartphone. Varje dag bidrar våra kartor till att brandkår och ambulans kan rädda liv. Tack vare att vi metodiskt skannar hela landet från luften så bistår vi kommuner i att förbereda sig för framtida klimatförändringar. På Lantmäteriet hjälps vi åt att bygga upp vårt samhälle.

Vi är experter på just din karriär. Som studentmedlem i Jusek får du ta del av nätverk, företagsbesök, råd inför din karriär och massa bra rabatter. För bara 100 kr blir du medlem hos Jusek hela din studietid. Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, samhällsvetare och kommunikatörer. Vi stöttar och inspirerar dig som student och vidare genom hela din karriär, som anställd, chef eller egen företagare och oavsett inom vilken bransch du jobbar. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med 85 000 medlemmar varav 18 000 är studenter, är vi är ett av de ledande akademikerförbunden.


Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt, ömsesidigt bolag. Det innebär att vi ägs av våra kunder och att allt vi gör utgår från kundnyttan. Att arbeta på Länsförsäkringar Östgöta innebär att vara en del av ett framgångsrikt och engagerat lag, att utvecklas och att aktivt bidra till fortsatt framgång. Som medarbetare hos oss har du en kreativ attityd och vill vara med och skapa ett prestigelöst klimat med en öppen och ärlig kommunikation. Vår framgång bygger på att vi gör varandra bra och att vi tar ett gemensamt ansvar för att driva och utveckla bolaget mot vår vision och våra övergripande mål. Tillsammans vill vi skapa trygghet och möjligheter för våra kunder och för Östergötland.

Mer än 80 procent av de största företagen i världen har valt oss som sin affärspartner. Alla med komplexa frågeställningar och problem. Därför arbetar våra 244 000 medarbetare i över 150 länder med att erbjuda tjänster inom revision, business consulting, skatterådgivning, riskhantering och finansiell rådgivning. För oss på Deloitte är det viktigt att du som student får möjlighet att träffa våra medarbetare i olika typer av sammanhang för att få en känsla av vilka vi är, en förståelse för vad vi erbjuder våra klienter och en inblick i vad du skulle kunna arbeta med hos oss. Därför har vi valt att medverka på Juroday. Vi ser fram emot att träffa dig och berätta mer om hur en start på Deloitte kan påverka din framtid.


Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi arbetar med personaluthyrning och rekrytering av studenter och akademiker i början av sina karriärer. Det är vår nisch, vårt expertområde och en målgrupp vi tror på. Genom oss kan du få utvecklande arbete inom olika branscher, knyta viktiga kontakter inför framtiden och få en bra start på din karriär. Vi söker dig som har ambition, är engagerad och drivs av en vilja att utvecklas. Du är student, nyutexaminerad eller akademiker med några års arbetslivserfarenhet och vill ha en bra start på karriären.

Legal Career Legal Career rekryterar till samtliga roller inom det juridiska tjänsteområdet. Vi erbjuder hjälp genom hela processen från platsannonsering, search, intervjuer, referenstagning och anställning. Varje uppdrag är unikt och följer en tydlig och trygg rekryteringsprocess för att säkerställa att vi hittar rätt kandidat till aktuell tjänst eller uppdrag. Dagligen kartlägger vi hundratals jurister och oftast är det genom en personlig kontakt. Det ger oss en unik kunskap om olika roller inom juristyrket och vad de personerna önskar och vill när det kommer till kompetens och karriär. Det tar vi med oss i processen med att matcha aktuella kompetenskrav till uppdrag och tjänster. Vår närhet till branschen är nyckeln till en lyckad rekrytering och träffsäker matchning mellan uppdrag och person. Vi kopplar vår rekryteringsprocess till våra egna mediekanaler som snabbt når Sveriges jurister. Det är ett unikt samarbete där vi utan omvägar når yrkesverksamma jurister och juridikstuderande.


Kom även och prata med AJF, ELSA, Juristgruppen och Linköpingsjuristerna!

Juroday tillhör en grön sektion och värnar om miljön. Vi hoppas att du också gör det! Anteckningar:


SCHEMA 10.00 Mässan öppnar. De 50 första får en goodiebag. 10.00-12.00 CV-fotografering i P18. 10.30-11.15 21 questions with EY i P22. Alla besökare bjuds på fika. 12.15-13.00 Lunchföreläsning med Karl Roquet, Head of M&A Nordics Aon Strategic Advisors & Transaction Solutions, i C4. Alla besökare får lunchmacka och dryck. 13.30-14.30 Live podcast med AJF-podden och PwC i C4. Alla besökare bjuds på fika. 14.45 Prisutdelning. 15.00 Mässan avslutas.

Layout: Viktoria Fintling


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.