Page 1

prosesshefte

“tre i samferdsel�

Portalen

Dette er en bro som skal knytte ulike kulturer sammen. BĂĽde i form av det naturlige samlingspunktet den representerer, og hvordan den fremhever naturen.


Utgangspunktet til Portalen er tatt fra norsk natur. Med vakre fjorder og dype daler er det et voksende behov for nytnkende infrastruktur. Vi har designet en bro som kan fun-­ gere både som sightseeing, kunst og fremkomstmiddel. Broen er tilten-­ kt et dypt, buldrende og majestetisk juv, eller en nydelig stillerennende elv. Her kan folk fra alle nasjoner og i alle aldre beskue det naturen har å vise frem. Vi tenker at broen kan være et innspill til de nasjonale turistvegene, der spenstig arkitektur samspiller med vakker natur.


ideskisser

Broen ble inspirert av moderne kunst, og jeg ønsket å få fram noe storslått og moderne. Sirklene rundt får fram følelsen av helhet og inspirasjon.

Denne ideen blir kalt kuppelen. Her ville vi skape et stort rom rundt broen. Her vil det kunne bli projektert bilder og filmer, så broen fungerer også som et utstillingssted. Den vil knytte sammen byen, både fysisk og psykisk.


Her var ideen å lage et overbygg med en tunnel-­liknende form. Broen blir holdt oppe av vaiere som er spendt fra tunnellen. Selve tunnellen skal stå nede i vann, og dermed stige opp fra havdypet.

Dette er en utsiktsbro. Her kan menneskene som går på den skue ut på vakkert landskap gjennom glassvinduene. Glasset blir avbrutt av trevirke, som også fungerer som støtte.


ideutvikling Ideen vår ble til gjennom en blanding av mange ideer. Vi kombinerte det vi likte, og fikk et bra resultat. Broen skal henge fra portalen, som blir en støtte for hele broen. Dette skal altså være en hengebro. Tanken er at portalen skal stå på en øy midt i en elv. Enten en stor og buldrende, eller en stillefly-­ tende. Broen skal være med på å gi vakre naturopplevelser for mennesker i alle aldre.


I utviklingen av ideen kom mange nye problemer som vi måtte løse opp. Hvordan skulle skulpturen se ut? Hvilk-­ en form skulle den ha? Alle disse spørsmålene ble besvart gjennom mange diskusjoner. Når det kommer til skulpturen gikk vi fra en litt maskinistisk form til en mer organisk og rund form. Det var fordi broen skulle passe mer inn i omgivelsene. Under prosessen støtte vi på noen problemer. Det var for eksempel veldig vanskelig å dra ståltråden gje nnom trepinnene, siden ståltråden var like

stor som hullene. I tillegg var det små variasjoner innenfor plasseringen av hullene. Dette gjorde at vi måtte være tre stykker for å få det til. En annen endring vi gjorde gjaldt vaieren som holder broen oppe. For mer stabi-­ litet strakk vi den gjennom broen, og ned i bunnen av skulpturen. Dermed blir hele strukturen mer stabil. Samtidig vil selve broen bli mindre påvirket av naturkrefter som sterke vinder.


prosess

Først bygde vi selve broen. For å få fram treets struktur på en fin måte, valgte vi å variere ret-­ ningen på pinnene. Trestykkene ble deretter limt sammen, og pusset til de fikk en fin overflate.

Deretter begynnte vi på figuren som skulle hol-­ de broen oppe. Vi lagde en mal på illustrator, og tegnet den av på trepinnene. Trepinnene var teipet sammen slik at de skulle komme på rett plass. Etter at formen var tegnet av og pinnene nummerert, delte vi dem fra hverandre.


Så borret vi hull i alle pinnene, slik at ståltråden kunne bli tredd igjennom. 178 hull for å være nøyaktig. For at hullet skulle komme på samme plass lagde vi en anordning på boremaskinen. Dette gjorde at resultatet ble tilnærmet perfekt, og det gjorde hele jobben lettere.

Så var det tid for å dra ståltråden igjennom. Den første gikk greit, men når den siste skulle gjennom ble det problemer. Den var veldig tung, siden ståltråden var like stor som det hullet vi hadde boret. Her fikk vi virkelig vist muskler!


Da satt vi igjen med et stort trestykke, holdt sammen av tre tykke ståltråder som gikk gjennom hele tingen. Formen var ikke kommet til syne enda, siden vi ikke hadde skjært den ut.

Neste steg var å skjære ut formen på trestykket. Siden det var en veldig organisk form, gjorde vi det med en stikksag. Dette gjorde at kanten ble litt hakkete, men med pussing og sliping fikk vi det resultatet vi ønsket.


For at broen skulle bli vist frem på best mulig måte bestemte vi oss for å lage et tiltenkt land-­ skap. Til det brukte vi huntonitt. Etter at vi had-­ de skjært ut platene, ble landskapet festet på et tykk treplate, slik at det ikke skulle bøye eller misplassere seg. Platen skal forestille elven som broen skal gå over. Huntonittplatene er skåret i koter, slik at man får visualisert omgivelsene.

For å feste selve broen i formen rundt, brukte vi sen. På veien til det valget var vi innom tynn ståltråd, sytråd og blomsterpinner. Grunnen til at vi valgte sen, var at den var mest nøytral, og fanget opp fargen i treverket på en lekker måte. Dessuten ble den rett når vi strammet den, og ikke krøllete som ståltråden.


egenvurdering Alle i gruppen syntes dette var en interessant oppgave, fordi det først og fremst var veldig lærerikt. Vi fikk bruke de kreative evnene våre til å skape noe helt nytt og moderne, også fikk vi et innblikk i hverdagen til en arkitekt. Det var kjekt å kunne tenke nyskapende, og få fram ideene våre med disse 200 pinnene vi fikk til rådighet. Det var selvfølgelig en lang prosess for å få broen til å se ut slik den ser ut i dag, og vi brukte lang tid på å bli enige om den endelige ideen. Men da vi først klekket ut den ene geniale ideen, brakte det løs. Det ble også en del utfordringer underveis, og det var helt nytt for alle å jobbe så mye med tre. Men utenom det, synes vi selv at vi mestret å bygge broen vår. Vi ble strålende fornøyd med resultatet etter den lange prosessen.


endelig resultat


Laget av Olena, Eline, Anders og Julie

Portalen  

Bro, tre, Vågen vgs, 2SF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you