Page 1

TRE I SAMFERDSEL broen ARKADEN En nyskapende konstruksjon, som skal være inngangsdelen til et akvarium. Broen skal være delvis under vann og blir en del av en akvariumsopplevelsen. Når du vandrer igjennom broen Arkaden, ser du et hav av fisk som svømmer rundt deg.

Vågen vgs. 2012 // Ester Alemayehu Hatle, Hanna Solfridsdotter Klepp og Sven Martin Kørner


VÅRT KONSEPT en bro, delvis under vannet Vi ville lage noe nyskapende og spennende. Konseptet er at broen vår skal være inngangsdelen til et akvarium. Når du går fra A til B over broen skal du kunne oppleve noe spennende. Du kan vandre igjennom et hav av fisk som svømmer rundt deg. Dermed får broen en dobbel funksjon, den blir en del av selve akvariumsopplevelsen. De besøkende kan se på fiskene på vei inn til akvariet. Broen går ikke over vann slik som de fleste andre, men delvis under. Mellom trepinnene på sidene skal det i virkeligheten være plassert glass. Men siden det er gjennomsiktig og har lite å si på modellen har vi valgt å ikke bruke glass. Det ville blitt uryddig og brutt med den fine trestrukturen i modellen.


Trepinnene har mellomrom mellom seg for å skape rom, luft og lys. Toppene er åpen for å forsterke denne følelsen. Åpningene i broen skaper en forstørrende følelse. Selv om deler av broen er litt trang, vil den ikke oppleves som det på grunn av det åpne taket. Selve åpningen er trang for å skape et skille. Det skal være som å gå fra en verden til en annen. Åpningen vil ha samme funksjon som en portal. Du skal se minst mulig før du går inn. Når du først er inne, skal lyspillet fra vinduene og fiskene i vannet rundt deg skape en forventning til selve akvariet. Broen er førsteinntrykket av akvariet og vi vil at det skal være et godt, imponerende og nyskapende førsteinntrykk.


HVORDAN KOM VI FRAM TIL DENNE IDEEN? Før vi kom fram til vårt endelige konsept hadde vi en lang rekke med idémyldring. Vi la frem våre tanker om hva som skulle være viktig for vår bro. Vi laget en liste over funksjoner og virkemiddel som vi ønsket å bruke: - delvis under vann - dobbelfunksjon - miljøvennlig - går til mange retninger - utkikksbro

- sammenleggbar - tunellbro - mellom to bygg - se fin ut oven i fra - hengebro

Etter mye skissering, fundering og myldring kom vi fram til tre funksjoner vi ville at vår bro skulle ha. Vår bro skulle ha en dobbelfunksjon, den skulle gå under vann og den skulle se fin ut oven i fra. Ut i fra disse punktene laget vi noen enkle skisser. Her er et lite utdrag i fra disse skissene:

Når konseptet ble endelig kunne vi lage nærmere skisser. At bygget skulle se bra ut oven i fra, ble en viktig faktor. Vi valgte å bruke en organisk form der bredden har en stor variasjon. Som en kontrast ønsket vi å bruke rette linjer langs siden på bygget. Som skissene på neste side viser, har gulvet og taket nesten samme forn, sett bort i fra hullene i taket.


Oppriss

grunnriss av gulvet

første skissen, grunnriss av tak

siste skissen, grunriss av tak


Vi ble inspirert av trestruktur og vakre konstruksjoner av tre. Vi ville skape et byggverk som fremhevet treets naturlige og vakre struktur og mønster. Vi likte også tanken på å blande forskjellige toner og tresorter. Mørkt og lyst tre skaper en fin kontrast og fremhever hverandre. I det midterste bildet skaper treet en fin og åpen konstruksjon som ikke får rommet til å virke innestenkt. Dette har en funksjon vi synes var viktig å få med.


Videre ble vi inpirert av broer med flotte organsiske former, spektakulære konstruksjoner og med eleganste vaiere. Noen av dem laget i tre. Selv gigantiske konstruerte byggverk som skal tåle tusenvis av kilo, konstueres i tre. Vi ville skape noe som kunne bygges stort og flott, i tilleg til at den skal vise igjen i samfunnet. Vi ble også inspirert av vann. Følelsen av å svømme sammen med fisker. Her kom vår ide om å lage en bro med en opplevelse. En bro som gir deg følelsen av å være nær vannet og fiskene rundt deg. Slik fant vi ut at vi skulle bygge vår akvariumsbro. Vi har også latt oss inspirere av vikingskip og andre gamle skip og båter. Disse har en fin form og treet er brukt på en spennende måte. De har også en naturlig tilknytting til vannet.


PROSESS

Vi opplevde mange utfordringer, men også mye mestring og læring i prosessen vår med å bygge denne broen. Så snart ideen, konseptet, materialene og plantegningene var på plass begynte vi å realisere visjonen vår. Det første vi gjorde var å forstørre skissene våre til den rette størrelsen. Deretter tegnet vi dem av på en kryssfinerplate. Dette er platene som danner gulv og tak i broen. Disse delene skar vi selv ut med stikksag. Vi filte og pusset dem ned til vi ble fornøyde. Å beise topp- og bunnplatene litt mørkere enn de var fra før av, var et valg vi gjorde for å få en fargevariasjon. Vi ville skape en effekt der vi fremhevet de lyse pinnene vi fikk utdelt til oppgaven. Slik la vi mindre fokus på materialene vi kjøpte selv. > Videre kappet vi opp og skar nesten 100 trepinner i en spesiell vinkel for hånd. Det viste seg at vi ikke hadde trengt så mange og at alt vårt arbeid kunne vært effektivisert med en maskin. Dette var et av mange eksempler på ting vi fant ut underveis. Vi gjorde mange små endringer på skissene våre etter hvert som vi bygget. Dette skyltes bedre og fine løsninger, som vi oppdaget underveis.


> Etter å ha skåret vinklede plater, delt dem opp der de skulle ”knekkest” og beiset dem, kunne vi begynne å bygge opp veggene. Det tok tid, prøving og feiling. Men vi fant ut hvordan vi skulle få festet disse stolpene på en best mulig måte. Det var en utfordring å få stolpene og vinklene til å stå bent. Men etter litt arbeid løste også dette seg. Som dekor og kontrast valgte vi å bryte de geometriske og kubistiske stolpene ved å sette inn runde, myke tynnere stolper. Disse skaper en visjon av vaiere ved inn og utgangen. De fungerer som lekre søyler langs vindusrekkene.


> Etterhvert som vi kom videre i prosessen, limte vi vinklene i bunn- og tak-delene med trelim. Vi ble meget fornøyde over at de stod så godt som den gjor! Tak ble montert og vi endret de siste lille detaljene som ble vår lille prikk over i’en. Underveis fjernet vi også ideen om å ha trapper på den bratteste vinkelen. Tanken var at det skulle være lyse pinner, som et slags opphøyd nivå over den beisede flaten. Dette ville skapt et fint fargespill mellom de mørke flatene og de lyse pinnene. Ettersom modellen ikke ble like stor som vi først hadde tenkt, ble det litt lite plass til en konstruksjon på innsiden. Dermed bestemte vi oss for at det enkleste var det beste.


KONKLUSJON Sluttproduktet er blitt noe vi kan være stolte av Vi har arbeidet bra sammen, både som en gruppe og individuelt. Den kreative ideprosessen hadde en treg start men når den først kom i gang gikk det slag i slag. Også når ideen var klar ble tiden brukt bra til å bygge ferdig, det var aldri noe tid som ble sløst bort. Samarbeid er nøkkelen til dette bygget. Hvis vi bare hadde jobbet bare individuelt hadde dette bygget ikke eksistert. Alle har kommet med innspill og alle har vært med på hele prosessen. Den endelige utformingen er vi veldig fornøyde med. Spesielt ideen om å beise deler av bygget som har skapt kontraster. Det helhetlige designet er også noe vi er stolte av. I ettertid er det ingenting vi ønsker å forandre på. Noe som alltid er et bra tegn.


Arkaden  
Arkaden  

Bro, tre, Vågen vgs, 2SF

Advertisement