Page 1

Läsåret 2012/2013

Välkommen till Åkrahäll! Åkrahällskolan I Mossvägen10 I 382 80 NYBRO I 0481/455 59I info.akrahall@nybro.se I www.akrahall.se

Nybros viktigaste mötesplats!

Innehåll: Översiktkarta

2

Betygsbest. Byte av kurs

2 2

Skolledning

3

Programarbetslag

3

Övrig personal

4

Om du hamnar i studiesvårigheter

5

Elevhälsan

5

Om du blir sjuk

6

Om du vill vara ledig från skolan

6

Åkrahällskolans ordningsregler

7

Ordningsregler (forts)

8

Läsårstider 11/12

8

Om elevinflytande

9

Om LS

9

Om Elevrådet

9

Om IT i skolan

10

Om din nätverksinloggning

10

Om din personliga mailadress

10

Om olycksfallsförsäkring

11

Om ditt studiebidrag

11

Om introduktionsveckan

11

Åtgärder vid fusk Tjänstegarantier

12 12

Vi är helt enkelt Nybros viktigaste mötesplats!

Du har valt Åkrahällskolan. När du gjort detta val har du bestämt dig för att gå på en skola där fler elever klarar sin utbildning och uppnår högre betyg än på många andra skolor. Vi är säkra på att vår engagerade personal och den goda stämningen på skolan är viktiga delar av förklaringen bakom detta. Vi gör helt enkelt det lilla extra för våra elever! Åkrahällskolan är en skola där killar och tjejer med många olika typer av kom-

petenser, intressen och kunskaper möts dagligen. Åkrahäll är en plats där det rör sig fler unga människor och det inträffar fler positiva möten än på någon annan plats i Nybro kommun.

Vi kommer göra vårt bästa för att du inte skall ångra ditt val av Åkrahällskolan. Vi vill nämligen att det ska gå bra för dig, och vi är beredda till ett stort engagemang för att tillsammans med dig skapa bästa möjliga förutsättningar för framtiden!! Vi önskar dig som är ny elev välkommen till Åkrahällskolan och dig som redan går på skolan välkommen tillbaka! /Skolledningen

Sånt du kanske inte visste om Åkrahäll Vi har ca 600 elever Vi har ca 70 anställda lärare Vi har för närvarande 12 gymnasieprogram av olika karaktär Vi har under flera år befunnit oss bland de tio bästa skolorna i Sverige vad det gäller andelen elever som får slutbetyg

Vi ligger även högt i statistiken vad gäller andelen elever som uppnår högskolebehörighet Vi har en skolidrottsförening (ÅIF) som anses vara ett föredöme ute i landet på olika sätt. ÅIF har aktiviteter för alla! En av våra utbildningar, hantverksprogrammet med inriktning

mot glasblåsning och förädling, är unik i Sverige och är riksrekryterande Åkrahällskolan har lokaler både i Nybro och Orrefors Åkrahällskolan är den viktigaste kompetensförsörjaren i Nybro kommun Skolan är byggd 1969


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

vUUndvik att smittas och att smitta andra KARTA

Den nya influensan Betyg och prövning Betyg skall sättas i samband med kursens slutdatum Om en elev ej klarat en gymnasiekurs under utsatt tid och fått F, IG eller S (betygsunderlag saknas) så kan han/hon inte komplettera, utan måste gå om hela kursen eller göra en prövning på hela kursen.

Att gå om en kurs innebär att gå hela kursen från början och följa ordinarie lektioner.

Prövningstillfällen läsåret 12/13: 28 september, 18 februari och 12 juni

Att göra prövning innebär att man får läsa in en kurs på ett mer självständigt sätt. Man får ett antal uppgifter som man sedan får ”tenta av” med ansvarig lärare. En prövning gör du under tiden du går i skolan.

Anmälan sker via särskild blankett (finns på hemsidan) och lämnas till Kerstin Johansson på expeditionen. Läs mer på www.akrahall.se

Rutiner för byte av kurs under terminen Elev som av någon anledning vill byta kurs under pågående termin kan göra detta fram till 14/9 gällande HT och 1/2 gällande VT. Eleven tar då kontakt med Irene Göthberg på Sida 2

expeditionen och meddelar avhoppet och väljer därefter ny kurs. Elev som vill byta kurs efter dessa datum måste få detta beviljat av respektive programrektor. Ansökan om kursbyte med motivering till bytet krävs.

Att utebli från undervisningen kan leda till att underlag för betyg saknas och betyget S sätts, vilket innebär att slutbetyg inte kan utfärdas. Läs mer på www.akrahall.se

Vi ser fram emot en god dialog med hemmet!


Välkommen till åkrahällskolan!

Skolledning Gymnasiechef: Gunilla Pettersson Ansvar: Skolledning, Elevhälsan, Bibliotek, Expedition. Tfnr: 0481/455 63 Mail: gunilla.pettersson@nybro.se Programrektor: Programansvar: Tfnr: Mail:

Kjell Lindberg BF, EC/EE, NV/NA, OP/VO, TE, IDH 0481/455 60 kjell.lindberg@nybro.se Programrektor : Programansvar: Tfnr: Mail:

Plarerare: Ansvar: Tfnr: Mail:

Helén Fredriksson EK,FP/FT,HP/HA,HV,HU,IM,SP/SA 0481/456 01 helen.fredriksson@nybro.se

Kerstin Johansson Planering 0481/455 91 kerstin.e.johansson@nybro.se

Lärararbetslag BF

Samordnare: Tfnr:

Inger Andersson (An) 0481/455 81

EC och EE

Samordnare: Tfnr:

Torbjörn Johansson (Ja) Lärare: Ja, Ct, Gu, Kn, Kp, På, År, 0481/455 74

FP och FT

Samordnare: Tfnr:

Annika Eriksson (Ea) 0481/455 79

Lärare: Ea, Bg, Cn, Dah, Eo, Nn, Pe

HP och HA

Samordnare: Tfnr:

Susanne Quist (Qt) 0481/455 75

Lärare: Qt, Asn, Mi, Td

HVG, HVM och HVF

Samordnare: Tfnr:

Joanna Johansson (Ha) Lärare: Ha, Arn, De, Jo, Mr, Sj, Sn 0481/455 79 Åc,

IM

Samordnare: Tfnr:

Björn Arvidsson, Ba 0481/450 95

Lärare: Ba, As, Bl, By, Ek, Gr, JL, Ny, Rv

TE

Samordnare: Tfnr:

Tord Larsson (Ln) 0481/455 83

Lärare: Ln, En, No, Öb (Gs)

OP och VO

Samordnare:

Lärare: Bp, Ama, El, Hn,

Tfnr:

Kerstin BjuringerPennsäter (Bp) 0481/455 72

SP, SA, HU och EK

Samordnare: Tfnr:

Petra Wetzel (Wl) 0481/455 86

Lärare: Wl, Ah, Axe, Hm, Jh, Ld, Mk, Pm, Sv, Wo

NV och NA

Samordnare:

Eva Aronsson (Ao) 0481/455 68

Lärare: Ao, Dn, LB, Lg, Or

Tfnr:

Lärare: An, AW, Kä

Mailadress till enskilda lärare hittar du i skolans telefonkatalog samt på skolans hemsida under ”Kontakt” Sida 3


Läsåret 2012/2013

Övrig personal Ekonom och personalstrateg: Ansvar: Tfnr: Mail: Antagningskanslist: Ansvar: Tfnr: Mail:

Vaktmästare: Ansvar: Tfnr: Mail:

Per Olausson Vaktmästare 0481/455 70 per.olausson@nybro.se

Vaktmästare: Ansvar: Tfnr: Mail:

Jan-Åke Andersson Fastighetsskötare 0481/455 70 jan-ake.andersson@nybro.se

Arbetsledare, städ: Ansvar: Tfnr: Mail:

Helene Horn Städning av skolan, arbetsledare 0481/455 98 helene.horn@nybro.se

Arbetsledare, matbesp: Ansvar: Tfnr: Mail:

Katarina Ståhl Matbespisningen, arbetsledare 0481/455 84 katarina.stahl@nybro.se

Sida 4

Gunilla Råberg Ekonomi, adm, marknadsföring 0481/455 61 gunilla.raberg@nybro.se

Irene Göthberg Elevadm, CSN, betyg, studieplaner 0481/455 59 irene.gothberg@nybro.se

Bibliotekarie: Ansvar: Tfnr: Mail:

Birgitta Gustafsson Åkrahällskolans bibliotek 0481/455 78 birgitta.gustafsson@nybro.se

Caféföreståndare Ansvar: Tfnr: Mail:

Mariette Ziegenfeldt Café Mötesplats 0481/456 02 mariette.ziegenfeldt@nybro.se


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

Om du hamnar i studiesvårigheter Ibland kan man hamna i situationer som gör att det kan vara svårt att koncentrera sig på studierna och/ eller situationer som gör studierna svåra på olika sätt. Det kan t.ex. handla om: Att man p.g.a. läs– och skrivsvårigheter har svårt att tillägna sig undervisningen Att man känner sig kränkt på något sätt av någon i sin skolvardag Att man har problem med hälsan

Att man har problem hemma meddela oss vad som känns jobbigt. Du gör detta i Om du skulle hamna i en första hand till din klassfösådan situation så har vår reståndare eller till någon i personal ambitionen att vara elevhälsan. uppmärksamma och upptäcka det. Denna ambition Vi har även ytterligare möjhar vi eftersom vi vill att ligheter att erbjuda dig god dina gymnasiestudier skall och kvalificerad hjälp i gå så bra som möjligt med form av vår elevhälsa. Där hänsyn taget till de omstäningår speciallärare, studie– digheter som du lever under. och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator. Skulle eventuellt problem Det är viktigt för oss att du inte uppmärksammas av per- mår så bra som möjligt i sonalen så är det viktigt att skolan! du känner att det är naturligt

Elevhälsan Speciallärare: Ansvar: Tfnr: Mail:

Kerstin Johansson Spec. matematik, samordnare 0481/455 53 kerstin.e.johansson@nybro.se

Specialpedagod: Ansvar: Tfnr: Mail: Speciallärare: Ansvar: Tfnr: Mail:

Annika Myrbäck Spec.sv, testning läs– och skriv 0481/455 53 annika.myrback@nybro.se

Likabehandlingsplan ”Åkrahällskolan skall vara en skola, fri från alla former av diskriminering och annan kränkande behandling. [—-] Alla har rätt att känna sig trygga, bli respekterade och bra behandlade samt vara skyddade mot våld och övergrepp och trakasserier av olika ” Citatet är hämtat ur Åkrahällskolans likabehandlingsplan. Du hittar denna på vår hemsida www.akrahall.se under ”Om Åkrahällskolan/ handlingsplaner”

Gunnel Hübinette Spec matematik 0481/455 53 gunnel.hubinette@nybro.se Meddela oss om du hamnar i problem!

Skolsköterska: Ansvar: Tfnr: Mail:

SYV: Ansvar: Tfnr: Mail:

Drogpolicy

Martina Holmsten Studie– och yrkesvägledning 0481/455 58 martina.holmsten@nybro.se

Kurator: Ansvar: Tfnr: Mail: Sida 5

Inger Isacsson Elevhälsovård 0481/455 56 inger.isacsson@nybro.se

Ann-Heléne Fagerström Psykosocialt arbete 0481/455 57 ann-helene.fagerstrom@ nybro.se

På vår hemsida www.akrahall.se under Om Åkrahällskolan/ Handlingsplaner hittar du information om hur vi arbetar för att aktivt förebygga bruk av droger.


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

Om du blir sjuk Att du som elev är närvarande på samtliga lektioner är viktigt för att vi skall kunna hjälpa dig att nå så goda resultat som möjligt. Men någon gång då och då blir vi sjuka. Och ibland blir man så sjuk att man måste stanna hemma från skolan. När det gäller sjukfrånvaro från lektioner gäller följande på Åkrahällskolan:

Om du vaknar och märker att du ej kan gå till skolan skall detta anmälas. Detta gör du i första hand per telefon till din klassföreståndare. I andra hand anmäler du dig till programarbetslaget Sjukfrånvaro anmäls på morgonen varje ny dag som du är sjuk. Du kan ej sjukanmäla dig för en längre period i taget.

Om du är sjuk längre än en vecka vill vi att du uppvisar ett läkarintyg. Du bör då också ta kontakt med din klassföreståndare för att hon/han skall kunna hjälpa dig med att kontrollera vad du har missat när du varit borta.

Ring din klassföreståndare vid sjukdom!

Du kan läsa mer om våra riktlinjer för sjukfrånvaro på vår hemsida www. akrahall.se under rubriken ”För elever”!

Om du vill vara ledig från skolan Ibland kan det uppstå behov av att ta ledigt från skolan under en kortare tid. För att ev. ledighet skall drabba dina skolresultat så lite som möjligt tillämpar vi på Åkrahällskolan vissa bestämmelser. För att få ledigt måste du ansöka om detta genom att lämna in en speciell ansökningsblankett. Du hittar denna på vår hemsida (www.akrahall.se) under rubriken ”För elever/ blanketter”. Blanketten lämnas sedan till din klassföreståndare senast två veckor innan den tänkta ledigheten.

Sida 6

Kortare ledigheter beviljas av din klassföreståndare. Hon/han kan bevilja högst totalt 3 dagar per termin. Om perioden är längre än tre dagar behandlas ansökan av skolledningen, som inhämtar klassföreståndarens och undervisande lärares åsikt i frågan. Gäller ledigheten resa så skall blanketten lämnas innan bokning av resan. Normalt ges ledighet endast för resa med familjen. Vid ledighet p.g.a. läkarbesök, tandläkarbesök så skall kallelse uppvisas i förväg för läraren.

När det bedöms om det är lämpligt att bevilja ledigheten tar vi hänsyn till följande faktorer: Hur hög närvaro har du totalt? Hur går det i kurserna allmänt—riskerar ledigheten att drabba skolresultaten? Har du haft ledighet i övrigt under terminen som gjort att du varit borta mycket från skolan? Du kan läsa mer om våra riktlinjer för ledighet på vår hemsida www.akrahall.se under rubriken ”För elever”!

Ledighetsblankett finns på vår hemsida!


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

Åkrahällskolans ordningsregler Alla på skolan arbetar för att miljön skall vara trevlig och att alla skall trivas Undervisning All undervisning är obligatorisk. Läxor, studiebesök, teater och liknande aktiviteter förläggs ofta av praktiska skäl utanför ordinarie skoltid, men räknas till undervisningen och är obligatorisk. Alla som studerar på skolan skall komma i tid. Fusk i varje form är otillåtet och en särskild sanktionsplan för fuskärenden finns. Lärare kan visa ut en elev som stör undervisningen för resten av lektionen. Eleven får ogiltig frånvaro i samband med detta. Läraren har, under studiedagar, rätt att ge hemuppgifter till elever. Läraren har även rätt att kalla in eleven till skolan för att ta igen missade skrivningar och dylikt.

Frånvaro Giltig frånvaro är frånvaro i samband med anmäld sjukdom samt i förväg beviljad ledighet. Sjukdom skall anmälas av vårdnadshavare eller myndig elev till klassföreståndare varje ny sjukdag. Om klassföreståndaren ej är anträffbar anmäls sjukdom till skolsköterskan. Den som deltar i elevrådsarbete, LS-möten och liknande på lektionstid skall i förväg informera undervisande lärare om detta. Vid oanmäld frånvaro kommer klassföreståndaren att kontakta hemmet. Stor frånvaro kan medföra indraget studiestöd. Ledighet utöver loven ansöker man om på en särskild blankett. Sådan ledighet beviljas restriktivt. Ledighet för körskolelektioner beviljas i de fall det rör sig om halkbana, teoriprov och uppkörning. Vanliga körlektioner skall som regel förläggas utanför skoltid. Varken vid olovlig frånvaro eller beviljad ledighet har skolan skyldighet att hjälpa eleven att ta igen förlorad studietid.

APU och Praktik En elev på APU eller praktik skall följa arbetsplatsens arbetstider och rutiner. Vid friluftsdagar och studiedagar är APU- eller praktikelever ej lediga.

Arbetsmiljö Alla är ansvariga för att det råder arbetsro på skolan. Alla är ansvariga för att det hålls rent och snyggt och i ordning på skolan. Skolans byggnader, inventarier, läromedel och omgivningar skall behandlas med aktsamhet. Varje elev skall duka av och se till att platsen lämnas snygg i matsal och cafeteria. Datorsalar och klassrum skall lämnas i ordnat skick. Förtäring av mat och dryck skall ej förekomma i datorsalar och klassrum om ej annat har avtalats Om skolans egendom skadas med avsikt kommer skolan att kräva ersättning för detta.

Sida 7

Om ordningsreglerna Vi är ju en hel del personer som rör oss i Åkrahällskolan dagligen—elever, lärare och andra. För att alla dessa skall fungera tillsammans har skolans Lokala Styrelse (LS) upprättat speciella ordningsregler. Det är dessa du kan läsa till vänster. Du hittar även dessa på vår hemsida www.akrahall.se om Åkrahällskolan/ handlingsplaner

Den kanske viktigaste regeln som finns på skolan är: Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad! Om vi tillsammans kan vara överens om att vi utgår från detta i vår dagliga verksamhet, så har vi vunnit mycket!


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

Åkrahällskolans ordningsregler (forts från sid 6) Upphittade saker skall lämnas till vaktmästeriet, biblioteket eller expeditionen. Mobiltelefon och MP3-spelare skall vara avstängda under lektionstid. Om elev ej respekterar detta kommer läraren att beslagta materielen. Även annan materiel som på något sätt stör undervisningen kommer att beslagtas. Rökning får ej förekomma på skolans område. Spel om pengar eller pengars värde är förbjudet på skolans område.

Information Skolans anslagstavlor ska användas för information. För information med politiskt, religiöst eller kommersiellt innehåll är utrymmet begränsat och tillstånd att anslå detta ska inhämtas från rektor. Varje klass ansvarar för att klassfacket töms. Varje elev har ansvar för att kontrollera information som kommer via skol-e-post.

Bibliotek Allt som lånas på biblioteket ska registreras och återlämnas i tid. Om referenslitteratur eller tidning skall tas med ut ur biblioteket ska tillstånd ges av bibliotekspersonalen. Datorerna i biblioteket och ska i första hand användas till skolarbete. Privata kopior får köpas till en kostnad av 1 krona per sida.

Utrymning Vid larm ska man snabbt uppsöka uppsamlingsplatsen och stanna där tills man får tillstånd att lämna den.

Trafik Cyklar ska placeras vid cykelställen. Motorfordon ska parkeras på den stora elevparkeringen. Inga fordon får framföras på gräsmattor eller över skolgården. För detta krävs särskilt tillstånd.

Läsårstider 2012/13 Börjar Ht-12

2012-08-20 (åk 1)

Slutar

Lovdagar

Studiedagar

2012-12-20

Höstlov v. 44 29/10-2/11

26-28/9

2013-06-14

Sportlov v. 8 18-22/2

14-15/3

Påsklov. 14 2-5/4, 7/6

10/5

2012-08-21 (åk 2 & 3)

Vt-13

2013-01-07

Studenten åk3 5 juni

Sida 8


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

Modersmål och svenska som andra språk På Åkrahällskolan har du möjlighet att ansöka om att få läsa modersmål. Undervisningen bedrivs i samarbete med grundskolan i Nybro. För en undervisningsgrupp krävs en

viss gruppstorlek. Du kan även ansöka om att få läsa ditt modersmål som modernt språk.

På Åkrahällskolan finns också möjlighet för dig att läsa svenska som andra språk om du har ett annat första språk. Din klassföreståndare hjälper dig att ansöka om detta.

Om din nätverksinloggning När du börjar på Åkrahällskolan får du en nätverksinloggning. Med hjälp av denna kan du använda skolans datorer. De är generellt utrustade med Windows XP, vilket innebär att du har tillgång till Office-paketet. Du har också tillgång till Internet. Viktigt att känna till är att det finns vissa IT-samordnare: Ansvar: Tfnr: Mail:

begränsningar för hur skolans datorer får användas: Tillgången till vissa typer av sajter som ej direkt har med undervisning att göra är begränsad (vi använder ett s.k. filter). Under undervisningstid gäller lärarens instruktioner. Elever får ej gå in på sajter som läraren ej har instruerat honom/henne att

Marcus Cedmert Samordning IT-resurser 0481/456 11 marcus.cedmert@nybro.se

gå in på Att använda skolans datorer för att ladda ned spel eller andra saker som ej direkt har med undervisning att göra är ej tillåtet. Får du problem med inloggningen, hör av dig till IT-tekniker Tommy Wilhelmsson (tommy. wilhelmsson@nybro.se)

Mitt användarnamn till Åkrahällskolans nätverk är: ……………………………… ……………………………… …………………………….. Mitt lösenord till Åkrahällskolans nätverk är: ……………………………… ……………………………… ……………………………..

Datortekniker: Tommy Wilhelmsson Ansvar: Underhåll, support Tfnr: 0481/455 76 Mail: tommy.wilhelmsson @nybro.se

Om din personliga mailadress På Åkrahällskolan får du ett personligt mailkonto med egen mailadress. Adressen följer som regel mönstret förnamn.efternamn@utb.nybro.se.Den skall användas för all mailkommunikation inom skolan. Du kommer t.ex. att få viktig information om vad som händer på skolan genom denna adress. Lärare kommer även att Sida 9

missar du som regel viktig information. Kolla ditt mailkonto ofta!

skicka post till adressen och vilja att du använder den i skolarbetet. Det är alltså viktigt att du kontrollerar ditt mailkonto några gånger i veckan (2-3 ggr rekommenderas). Annars

Om du får problem med ditt mailkonto av något slag så hör du av dig till din klassföreståndare i första hand eller till Eva Tinghed (eva.tinghed @nybro.se).

Mitt användarnamn till mitt personliga mailkonto är: ……………………………… ……………………………… …………………………….. Mitt lösenord till mitt personliga mailkonto är: ……………………………… ……………………………… ……………………………..


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

Om elevers inflytande och delaktighet på Åkrahällskolan Du har som elev rätt att känna dig delaktig i din skolgång. På Åkrahällskolan kan du utöva denna delaktighet på flera sätt.

En annan och lika viktig aspekt av elevernas medinflytande äger rum i den praktiska vardagssituationen—i klassrummet och i anknytning till undervisningen.

undervisningssätt och examinationsformer Vara med och utvärdera kursen muntligt och/eller skriftligt

Vi har två formella instanser för elevernas medinflytande i verksamheten; Lokal styrelse (LS) och Elevrådet. Läs mer om dessa nedan.

Som elev har du t.ex. rätt att: Vara med och diskutera huvudupplägget för varje kurs Vara med under kursen och diskutera

Läs mer om vår plan om elevers inflytande och delaktighet på vår hemsida www.akrahall.se under rubriken Om Åkrahällskolan/handlingsplaner/elevers inflytande”.

Läs mer om elevinflytande på www.akrahall.se!

Om Lokal styrelse För att garantera elevernas inflytande över verksamheten på Åkrahällskolan har vi en Lokal Styrelse (LS), där elever sitter med I många viktiga frågor som rör skolan har LS avgörande inflytande, och kan ta beslut som övriga på skolan måste rätta sig efter. Det kan handla om frågor som läsårets längd, utvärd-

ering av kurser, inre och yttre miljö på skolan o.s.v. En elev är ordförande. Det innebär att elevernas åsikter är viktiga—vill eleverna någonting så blir det också ofta denna åsikt som slår igenom.

Vi ser helst en jämn representation vad det gäller kön och program. Om du är intresserad av att sitta med i LS—kontakta då gymnasiechef Gunilla Pettersson (gunilla.pettersson@ nybro.se).

LSE behöver dig!

LS sammanträder som regel 1 gång i månaden.

Om Elevrådet För att garantera att Åkrahällskolan skall vara en bra och trivsam skola att gå på som elev har vi en instans som arbetar med elevernas arbetsmiljö—elevrådet. Elevrådet arbetar i huvudsak med att skapa trivsel på skolan. Det kan handla om att bevaka att eleverna har en god miljö att vistas i under dagarna. Det kan

Sida 10

också handla om att anordna aktiviteter för eleverna på skolan som discon, skolavslutning, studentbal etc. Elevrådets styrelse väljs för ett år av IR (InformationsRådet). I IR sitter två IRrepresentanter från varje klass på skolan. Dessa representanter har under de IRmöten som hålls två gånger per termin möjlighet att föra sin klass talan. De ger

elevrådsstyrelsen i uppdrag att utföra olika uppdrag. Om du är intresserad av att sitta med i elevrådet— kontakta då Moa Axelsson (moa.axelsson@nybro.se)

Sitt med i elevrådet!


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

Om olycksfallsförsäkring Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din skolmiljö. Det innebär att vi hela tiden gör vårt bästa för att din arbetsmiljö som elev skall vara så bra som möjligt. Ibland kan tyvärr dock olyckliga omständigheter göra att olyckor eller sjukdom inträffar.

skulle hamna i ett sådant läge, är att du är försäkrad genom Nybro kommun under skoltid och resor till och från skolan.. Du är bl.a. i samband med olycksfall försäkrad för: Läke-, rese-, och tandskadekonstnader Skada på tillhörigheter Sveda och värk samt lyte och men.

Viktigt att veta, om du

Elever som är folkbokförda i Nybro kommun är dessutom försäkrade dygnet runt. Om du råkar ut för olycksfall och tvingas uppsöka vård eller liknande är det viktigt att du sparar kvitton för dina utlägg. För mer information— kontakta Inger.Isacsson@nybro.se, skolsköterska

Du är försäkrad!

Om ditt studiebidrag krav för att kunna har rätt till studiebidrag. Det viktigaste av dessa, som du bör känna till, är att man kräver att du skall räknas som heltidsstuderande.

Varje månad får du som gymnasieelev en statlig studiehjälp som i skrivande stund ligger på 1050 kr. Ansvar för att betala ut bidraget har Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Man vill från myndigheternas sida att du skall uppfylla vissa grundläggande

Detta innebär i praktiken att du, om du har en för hög ogiltig frånvaro under en månads tid, kan förlora din rätt till

att få studiebidrag för denna månad. Du kan alltså då hamna i en situation där vi tvingas rapportera till CSN att du ej kan räknas som heltidsstuderande, vilket som regel innebär att du ej får de 1050 kronorna.

Din närvaro i skolan är viktig!

Tänk på att om du inte räknas som heltidsstuderande kan även andra bidrag påverkas.

Om introduktionsveckan Det är viktigt för oss att trivseln i skolan skall vara så hög som möjligt. Därför arbetar vi aktivt för att du som börjar ettan skall känna dig välkommen. För att uppnå detta inleder vi, sedan några år tillbaka, höstterminen med en speciell introduktionsvecka för dig som börjar i årskurs 1.

Under introduktionsveckan samarbetar elevorganisationerna och personalen genom att anordna ett antal aktiviteter tillsammans. Aktiviteter som återkommer är bl.a: Heldag i Svartbäcksmåla med samarbetsövningar (tisdag) Skattjakt där ettor och treor på varje program samarbetar (torsdag)

Gemensam aktivitet för hela programmet (fredag) Viktigt är att ingen deltar i aktiviteter som hon/han inte vill vara med om. Säg i så fall till tydligt till din klassföreståndare! Du hittar schema för introduktionsveckan på www.akrahall.se Välkomna, alla nya ettor!

Sida 11

Välkomna, alla nya ettor!


åkrahällnytt v.32 Välkommen till åkrahällskolan! (årgång 19)

Åtgärder vid fusk Antaget av Lokal styrelse med elevmajoritet (LSE) 2001-05-09, § 34 Elev som avslöjats med fusk erhåller IG på momentet/provet. Möjlighet att komplettera moment/prov finns ej. Snittbetyget påverkas av underkänt moment. Anmälan till skolledning. Skriftlig kontakt med hemmet för omyndiga elever Vid upphovsrättsbrott bestämmer skolledning om polisanmälan. Fusk kan innebära att hel kurs måste göras om. Effekten av fusk regleras alltid av den enskilde läraren.

Tjänstegarantier Barn– och utbildningsnämnden Om mobbing- trots nolltolerans -förekommer, vidtas åtgärder inom två arbetsdagar. Skrivelser och frågor till barn– och utbildningsförvaltningen besvaras inom fem arbetsdagar. Verksamheterna värnar allas lika värde. I de fall problem upptäcks eller påtalas inbjuds berörda inom fem arbetsdagar till ett samtal. Då det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd, påbörjas arbetet med planerade åtgärder inom tre veckor. Elever och föräldrar kan få information om utbildningsmål och kriterier i varje ämne och en betygsmotivering i förhållande till kriterierna. Elever och föräldrar ska vid läsårets början och inför utvecklingssamtal upplysas om möjlighet att få denna information.

Sida 12

Informationskatalog för elever  
Informationskatalog för elever  

läsåret 2012-2013

Advertisement