Page 1

Läseklubb – vad är det? Ett läsfrämjande läsprojekt mellan barnbokhandeln Bokspindeln och Stadsbiblioteket i Stockholm


”Barnboken är det första mötet med litteraturen – en oändlig värld som räcker livet ut”. §17 i Barnboksakademins skrift 17 skäl för boken

”Bra litteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet.” Astrid Lindgren


Inledning Vi vill med den här foldern inspirera till boksamtal och nya läseklubbar samt dela med oss av arbetssätt och upplägg för lässtimulans som vi provat. Allt började när vi - barnbokhandeln Bokspindeln och Stadsbiblioteket i Stockholm - ville prova att samarbeta kring läsfrämjande projekt. Våren 2009 startade vi en bokcirkel för ungdomar, och terminen därpå ändrade vi målgrupp till barn mellan 10 – 12 år – den så kallade slukaråldern. Vi valde att kalla konceptet för Läseklubben, med inspiration

från liknande verksamhet vid Västerås stadsbibliotek och Länsbibliotek Sörmland. I en tid när allt fler utredningar och rapporter visar att barns läsning för nöjes skull har minskat, vill vi finnas som en plats där läsningen får rum. Vi vill samla barn från olika delar av staden till samtal och möten där vi får ta del av varandras läsupplevelser och läsglädje. Det är spännande och härligt att få uppleva när de stora frågorna kommer och när diskussionslusten uppstår.

Fyra läsglada tjejer från Läseklubben, Stadsbiblioteket våren 2011


Boksamtalsmetoden Läseklubbens boksamtal är inspi- läsutmaning som förhoppningsvis rerade av Katarina Kuicks metod, öppnar upp för vidare läsutveckling. som bygger på författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers Boksamtalet inleds med fyra grundböcker om läsning och boksamtal frågor: (Böcker inom och omkring oss, 2011). Aidan Chambers menar att något händer inom oss när vi •  Var det något speciellt du läser en bok som gillade med boken? vi gillar. Man vill dela med sig av •  Var det något speciellt du inte sin läsupplegillade? velse, och detta kan skapa dis•  Var det något du inte förstod eller kussioner som tyckte var svårt/konstigt/ovanligt? i sin tur kan •  Fanns det något i boken som var fungera som en återkommande, upptäckte du slags omläsning något mönster eller kopplingar? av boken och leda till större förståelse av boken och göra upplevelsen ännu starkare. Vi upplever att boksamtalet är en flexibel metod som kan genomföras på olika sätt, beroende på deltagare och bokval. Gruppen pratar tillsammans om boken, det finns inga åsikter som är rätt eller fel. Samtalet ger respons på läsningen, och kan hjälpa läsaren att nå en djupare textförståelse. Genom att läsa böcker från ett urval som man kanske inte hade hittat till på egen hand, skapas en

Dessa frågor leder sedan samtalet in på mer specifika frågor om boken. Vi tycker att det är viktigt att ge alla läseklubbsdeltagare möjlighet att prata, men också respektera de som inte vill säga något. Boksamtalen dokumenteras och sammanställs efteråt.


Koncept och upplägg Inför varje terminsstart läser vi på varsitt håll in oss på relativt nyutgiven barnlitteratur och väljer några olika lästeman. Till dessa teman knyter vi ca tre boktitlar som barnen sedan får rösta om. Bokspindeln beställer en uppsättning böcker som barnen lånar och läser till varje boksamtal. Efter varje träff lämnas böckerna åter, och barnen får en ny bok med sig att läsa till nästa gång. Bokinköpen finansieras av Stadsbiblioteket, och efter varje avslutad termin införlivas böckerna in i barnavdelningens bestånd. Vi marknadsför oss via våra respektive webbsidor samt med flyers och affischer som Stockholms stadsbiblioteks marknadsavdelning trycker upp. Vi har provat några olika kanaler och sätt att marknadsföra oss, t ex genom utskick till skolor och fritidsgårdar, föräldraföreningar och kalendarier. Efter några terminer upplever vi nu att informationen sprider sig effektivt mellan barnen (och föräldrarna) genom mun-till-munmetoden.

Stadsbiblioteket tar hand om deltagaranmälningarna, och under terminens gång sköts sedan kontakten med barn och föräldrar av oss båda. Det kostar inget att vara med i Läseklubben, men man måste anmäla sig innan och antalet platser är begränsade. Det brukar vid varje terminsstart vara ungefär hälften av gruppen som är kvar sedan tidigare terminer och hälften nya deltagare. Vi har satt ett maxantal på gruppen till 15 deltagare, vilket känns som en lagom stor grupp för oss som ledare att hålla ihop. Majoriteten består av


flickor, men vi har varje termin haft ca 3-4 anmälda pojkar. De flesta barnen kommer från innerstaden, men vi har även haft deltagare från ytterområdena och kranskommunerna.

Nu har vi nått en punkt där några av våra tidigaste deltagare vuxit ur målgruppen. Vi erbjuder dem då istället att starta en egen läsecirkel och att vi kan hjälpa dem med bokval och lokal (biblioteket).

Under Gruppen träffas en eftermiddag i månaden, vilket brukar bli ca 4-5 gånger per termin. Varje läseklubbs­ träff inleds med gemensam fika och

Inledande fikastund, våren 2011

en pysselaktivitet, som vi försöker koppla samman med lästemat. När vi läste på temat dagböcker fick barnen tillverka en egen bok att an-


vända som dagbok eller hemlig anteckningsbok. Tidigare har vi gjort exempelvis rymdmobiler, bokmärken och pins. Mellan terminerna har läsupplägget förändrats något, allt eftersom vi märkt vad som fungerat bättre eller sämre. Under de första terminerna röstade barnen fram flera titlar med möjligheten att läsa en av dem. Men efter en tid upplevde vi att boksamtalen blev bättre och mer koncentrerade om vi alla har läst samma berättelse. Så från och med höstterminen 2010 läser vi en gemensam titel per träff.

Boksamtalet inleds alltid med att gruppen gemensamt kort återberättar handlingen, för att friska upp läsminnet. Därefter går vi in på de fyra grundfrågorna (utifrån Chambers modell). Terminen avslutas alltid med ett författarbesök i Bokspindelns butikslokal. Bokspindeln sköter kontakten med författare och förlag, och alla författare ställer upp gratis. Läseklubben har hittills fått besök av Moni Nilsson, Petrus Dahlin, Sara Kadefors och Anna Ehring.

Efter Varje termin avslutas med en utvärdering där barnen får tycka till om den gångna terminen och ge tips på nya lästeman, pyssel och författarmöten. Utvärderingarna sammanställs sedan, och det som kommer fram försöker vi ta med oss i planeringen inför kommande Läseklubbs­ termin. Vår ambition är att inspirera barnen till vidare läsning. Vid terminens första träff brukar barnen få berätta om varsin favoritbok. Dessa boktips samlar vi ihop och trycker sedan upp till en boksticka och delar ut till alla deltagare. Likadant gör vi för

de olika teman vi läser, med tips på liknande böcker inom samma genre. Dessa bokstickor brukar också placeras ut i biblioteket och på Bokspindeln så att även barn utanför Läseklubben får ta del av tipsen. Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att själva sätta avtryck på Läseklubben. Hittills har vi främst jobbat med det genom gemensamma bokval och lästips, men också vid tillfällen när Stadsbiblioteket arrangerat program för barn och unga. Bokspindeln har haft lördagsprogram som sammanfallit med


vissa av de böcker Läseklubben läst, och då har barnen varit inbjudna att delta. Då vi hela tiden prövar oss fram, hoppas vi kunna utveckla och testa fler arbetssätt för ökad delaktighet allt eftersom. På Bokspindelns nya webbsida kommer det framöver finnas möjlighet för läseklubbsbarnen att publicera

sina egna recensioner, kortare intervjuer eller andra egna idéer. Under boksamtalen uppstår det ibland frågor som egentligen är riktade direkt till författaren. Då försöker vi kontakta författaren för att framföra frågorna, och redovisa svaret vid nästa Läseklubbsträff. I framtiden kan man tänka sig att låta något av barnen ta hand om den biten.

Läseklubbens kakservering på Stadsbibliotekets pyjamasparty, april 2010.


Utvecklingsspår I juni 2011 arrangerades det första bokkollot i Läseklubbens anda, i samarbete med Norrmalms stadsdelsförvaltning. Tjugotalet lässugna barn i slukaråldern tillbringade tre dagar tillsammans i böckernas värld, främst på Stadsbiblioteket. Författaren Finn Zetterholm var inbjuden, och deltagarna hade att ha samtal och skrivövningar utifrån hans bok Lydias hemlighet. Vi besökte Nationalmuseum där vi fick vandra i Lydias fotspår bland de tavlor som hon dras in i enligt berättelsen. Kollodagarna rymde också studiebesök på Bonnier Carlsen, pyssel, boktipsrunda, visning av biblioteket, bokprat och högläsning. En idé vi hoppas kunna genomföra inom en snar framtid är en Läseklubbsblogg, där såväl deltagarna som vi själva kan publicera boktips, texter och bilder från författarbesök eller dylikt. Vi hjälper gärna till och uppmuntrar andra bibliotek inom

Stockholms stadsbibliotek att starta Läseklubbar. Vi hoppas kunna medverka till ett nätverk där unga läsare och böcker kan mötas mellan stadsdelarna. En förhoppning är att kunna arrangera gemensamma evenemang med boken som utgångspunkt, som till exempel bokkollo, studiebesök och författarträffar. Möjligheterna är obegränsade!


“En bra och spännande bok har en röd tråd som gör att man måste läsa vidare för att få veta vad som händer sedan. Det måste finnas något i boken att hela tiden undra över, som gör att man vill läsa mer.” Läseklubbsdeltagare, 11 år.


Läseklubbens lästeman och boktips Lästema: Spänning och skräck • För alltid... av Ingelin Angerborn • Aldrig som de andra av Peter Arrhenius

Tips på liknande böcker • Blommor på Höökens grav av Lena Arro • Mormorsmysteriet av Elsie Johansson • Flickan utan minne av Petter Lidbeck • Hunden med den blå tungan av Lin Hallberg • Genom märg & ben: tio spökhistorier av Chris Mould • Onkel Montagues spökhistorier av Chris Priestly • Varulvar, vampyrer och andra läskigheter av Nicolas Jacquemot • Deckarboken av Dan Höjer & Per Gustavsson

Lästema: Fantasi och magi • Tidväktaren av Jeanette Winterson • Vinter på Berättargränd av Erika Olofsson-Liljedahl

Tips på liknande böcker • Slumpens bok av Åsa Lind • Coraline av Neil Gaiman • Skämmerskans dotter av Lene Kaaberbøl • Den hemliga trappan av William Corlett • Tordyveln flyger i skymningen av Maria Gripe • Measle Stubbs och vredesmunken av Ian Ogilvy • Teckna fantasy av Esbjörn Jorsäter • Trollkarlar, spöken & fantastiska världar: fantasyförfattare för unga bokslukare av Britt Engdal & Gull Åkerblom

Lästema: Äventyrsböcker • Nabus bok av Zizou Corder • Tjuvarnas herre av Cornelia Funke

Lästema:Vänner och vardag • Hemliga brev av Susie Morgenstern


• Min första världssensation av Anna-Lena Hedman • Blunda och öppna ditt fönster av Ngyuen Ngoc Thuan

Lästema: Historiska berättelser • Fyren och stjärnorna av Annika och Per Thor • Flykten från Berganien av Eva Ibbotsen

Lästema: Övergivna barn • Cirkusflickan av Camilla Lagerquist

Tips på liknande böcker • Spindelbarnen av Gudrun Wessnert • Alex Dogboy av Monica Zak • En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret av Brian Selznick • Syskonen Baudelaires olycksaliga liv av Lemony Snicket • Apstjärnan av Frida Nilsson • Kram från Alice av Suzanne LaFleur • Gilly Hopkins hittar hem av Katherine Paterson • Bron till Terabitia av Katherine Paterson

Lästema: Rymden • George och universums hemlighet av Lucy och Stephen Hawking

Tips på liknande böcker • Rymdresan av Christer Fuglesang • Mars: din guide till den röda planeten av Erik Mellgren • Kosmiskt av Frank Cotrell Boyce • Den otroliga månresan av David Donohue • George och rymdjakten av Lucy och Stephen Hawking • Prismagalaxen: Silvertrådarna och Ökensafarin av Ingrid Remvall • Larklight av Philip Reeve

Lästema: Dagböcker • Jättehemligt av Barbro Lindgren

Tips på liknande böcker • Rico, Oskar och skuggorna i gårdshuset av Andreas Steinhöfel • Tvillingsjälar av Jacqueline Wilson


• Elva år på jorden: Lisa Bengtssons memoarer av Lotta Olsson • Världshemligt av Barbro Lindgren • Anna Larssons hemliga dagbok av Petter Lidbeck • Pussar och PS av Ingelin Angerborn • Dagbok för alla mina fans av Jeff Kinney • Habib - meningen med livet av Douglas Foley • Hannas nattbok av Marie Oskarsson • Berts dagbok av Sören Olsson, och Anders Jacobsson • Rackarns dotter: Siri Lassesdotters dagbok 1844 av Lena Kallenberg • Linas kvällsbok av Emma Hamberg • Anne Franks dagbok: anteckningar från gömstället 12 juni 1942-1 augusti 1944 av Anne Frank

Lästema: Fantasy • Den dansande djävulen av Martin Widmark

Tips på liknande böcker • Svarta fåglar av Mikael Salmson • Odd och frostjättarna av Neil Gaiman • Den oändliga historien av Michael Ende • Skämmerskans dotter av Lene Kaaberböl • Hemligheten på perrong 13 av Eva Ibbotson

Lästema: Mårten Melin • Som trolleri • Amor anfaller • Förvandlad

Boktips: Läseklubb-deltagarnas favoritböcker • Percy Jackson och kampen om åskviggen av Rick Riordan • Bärnstenskikaren av Philip Pullman • En natt på Daemon Hall av Andrew Nance • Vargbröder av Michelle Paver • Den stora spökräddningen av Eva Ibbotson • Scorpia av Anthony Horowitz • Miss Amanda Hill av Lin Hallberg • Demonernas hämd av Sofia Bergting


• Vi smyger på Enok av Viveca Lärn Sundvall • En krigares hjärta av Niklas Krogh • Monsterflickan av Stefan Ljungqvist • Matilda av Roald Dahl • En ö i havet av Annika Thor • Edward Tulanes fantastiska resa av Kate DiCamillo • Fotoalbumet av Laura Trenter • Supervirus av Örjan Persson • Krigarens väg av Niklas Krogh • Skogens systar av Petrus Dahlin • Hobbiten av JR Tolkien

Författarbesök • Moni Nilsson utifrån Semlan och Gordon: pappan med de stora skorna. • Petrus Dahlin utifrån Skogens systrar. • Sara Kadefors utifrån Nyckelbarnen. • Anna Ehring utifrån Syltmackor & oturslivet och Kickflippar & farligheter (Drakhjärta-serien).

Terminsavslutning med författarbesök av Anna Ehring på Bokspindeln, maj 2011.


Kontakta oss gärna Caroline Karlsson, Stadsbiblioteket E-post: caroline.karlsson@stockholm.se Tel: 08 – 508 31 104 www.biblioteket.stockholm.se Johanna Bejbom, Bokspindeln E-post: johannabejbom@bokspindeln.se Tel: 08 - 33 02 90 www.bokspindeln.se

Läseklubb - vad är det?  

Ett läsfrämjande läsprojekt mellan barnbokhandeln Bokspindeln och Stadsbiblioteket i Stockholm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you