Page 1

Siedziba Uczelni:

Biuro Rekrutacji:

ul. Różana 17a (wejście od ul. św. Czesława) 61-577 Poznań

rekrutacja@wskiz.edu tel. 61 834 59 10 0 800 161 044

www.wskiz.edu

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

informator

2011/2012

www.wskiz.edu

informator 2011/2012

www.wskiz.edu 1


SŁOWO OD REKTORA Szanowni Państwo! Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania jest Uczelnią kształcącą w sposób praktyczny. Jest swoistą perełką wśród innych wielkopolskich uczelni. Kształci bowiem i na kierunkach inżynierskich, i na licencjackich. Studenci naszej Uczelni mają wspaniałe osiągnięcia. Zdobyli 3 miejsce w krajowym finale Imagine Cup w kategorii Software Design w roku 2007. Rok później zespół Ewolwenta zdobył również 3 miejsce w Polsce, w międzynarodowym konkursie z zakresu zarządzania Global Management Challenge Poland 2008. Była to jedyna drużyna z Wielkopolski, która znalazła się w finałach.

SPIS TREŚCI SŁOWO OD REKTORA O UCZELNI Władze Historia Praktycznie najlepsza

3

4 5 6

POZNAŃ

8

10 14 18 20 22 26 30

2

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

36

KARIERA

38

współpraca zagraniczna

44

WSPARCIE DLA STUDENTÓW

46

STREFA STUDENTA

47

Wydawnictwo

48

REKRUTACJA I OPŁATY

50

EUGENIUSZ NEUMANN

KONTAKT

51

Rektor WSKiZ

KIERUNKI Informatyka – studia inżynierskie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyka i Robotyka NOWOŚĆ NOWOŚĆ Ochrona Środowiska Zarządzanie – studia licencjackie Pedagogika – studia licencjackie Studia podyplomowe

Tę wysoką jakość kształcenia potwierdzają pracodawcy. W rankingu „Newsweeka” w roku 2008 Uczelnia uzyskała tytuł Najlepszej Uczelni w Wielkopolsce! W 2010 roku WSKiZ jako jedna z nielicznych niepublicznych uczelni wielkopolskich otrzymała 7 mln zł na projekt Adekwatne Kwalifikacje. Nasza Uczelnia konsekwentnie się rozwija. Od 2010 roku wprowadzamy Program Kształcenia Przez Całe Życie. Od listopada 2010 roku w ofercie edukacyjnej pojawiły się 32 kursy aktualizujące wiedzę już zatrudnionych pracowników, od lutego 2011 roku wprowadzamy dodatkowo 16 studiów podyplomowych, a od października 2011 dwa nowe inżynierskie kierunki kształcenia: Automatykę i Robotykę oraz Ochronę Środowiska. Wybór Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania to najlepsza inwestycja w przyszłość.

dr inż.

informator 2011/2012

3


O UCZELNI WŁADZE dr inż.

dr

EUGENIUSZ NEUMANN

Jan Nowomiejski

Rektor

ANDRZEJ PIEKARZEWSKI

prof. nadzw. dr hab. inż.

KAZIMIERZ PRZYSZCZYPKOWSKI

Franciszek Tomaszewski

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Dyrektor Instytutu Zarządzania

POMNIK POLSKICH KRYPTOLOGÓW

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania istnieje od 1997 roku. Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Edukacyjne Gaudeamus. Misją Uczelni jest „kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia innowacyjnych wyzwań niesionych przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata”.

W ciągu dekady swojej działalności Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarzą­ dzania na trwałe wpisała się w krajobraz społeczno-kulturalny Poznania i regionu. Uczelnia jest jednym z głównych fundatorów poznańskiego pomnika polskich kryptologów, którzy podczas II wojny światowej złamali kody Enigmy. Pomnik został odsłonięty 10 listopada 2007 roku na placu przed poznańskim Zamkiem.

Kanclerz

Prorektor ds. Dydaktycznych

Początkowo Uczelnia oferowała studentom studia licencjackie i inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2002 roku rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o dwa nowe kierunki: Informatykę – realizowaną w ramach studiów inżynierskich i Socjologię – studia licencjackie. Kolejne kierunki zostały uruchomione w 2004 roku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i 2005 roku Pedagogika na studiach licencjackich.

DYREKTORZY INSTYTUTÓW

prof. zw. dr hab.

HISTORIA

dr inż.

prof. zw. dr hab. inż.

JANUSZ KLEBAN

BOLESŁAW JURKOWSKI

Dyrektor Instytutu Informatyki

Dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji

Obecnie w WSKiZ studiuje ponad 2000 studentów, a tytuł inżyniera lub licencjata uzyskało już ponad 8000 osób. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Oznacza to, iż podejmując tutaj naukę, studenci mają pewność, że Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością radzili sobie na rynku pracy. Potwierdzają to także sami pracodawcy, którzy w rankingu „Newsweeka” w 2008 roku przyznali WSKiZ pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Wielkopolsce!

OFERTA DYDAKTYCZNA KADRA DYDAKTYCZNA Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania bardzo starannie dobiera kadrę naukowo-dydaktyczną. Należą do niej najlepsi wykładowcy – specjaliści z wielu dziedzin nauk ekonomicznych, informatycznych, społecznych oraz technicznych. Grono to wzbogacają praktycy reprezentujący firmy z różnych branż (np. firmy teleinformatyczne, banki, instytucje finansowe, agencje reklamowe i PR, a także firmy produkcyjne i usługowe).

4

Kadra dydaktyczna w liczbach Ponad 184 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym:

9 profesorów 19 doktorów habilitowanych 95 doktorów 61 pozostałych wykładowców

Naszym studentom oferujemy studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe:

KALENDARIUM 1997

Początek działalności Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania (kierunek Zarządzanie i Marketing)

2002

Poszerzenie oferty o dwa nowe kierunki: Informatykę i Socjologię. Startują warsztaty grafiki komputerowej

2004

Uruchomienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Start poznańskiego inkubatora przedsiębiorczości wspólnie z AIP

2005

Uruchomienie kierunku Pedagogika. WSKiZ rozpoczyna udział w programie Erasmus

2008

Zajęcie pierwszego miejsca w rankingu „Newsweeka”

2009

Poszerzenie oferty o studia podyplomowe

2010

Powstanie Akademii Praktyków: poszerzenie oferty edukacyjnej o kursy podnoszące kwalifikacje

2011

Poszerzenie oferty edukacyjnej o dwa nowe kierunki: Automatykę i Robotykę oraz Ochronę Środowiska

NASI PARTNERZY:

Studia inżynierskie na kierunkach: Informatyka 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Automatyka i Robotyka 

Ochrona Środowiska

Studia licencjackie na kierunkach: Zarządzanie 

Pedagogika

informator 2011/2012

5


NASZE WARTOŚCI Na co dzień w działalności Uczelni kierujemy się czterema podstawowymi zasadami, które określają nasze priorytety. Najważniejsze wartości naszej Uczelni to:

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA!

PRAKTYCZNOŚĆ RÓWNOWAGA

MOŻLIWOŚCI PRZYJAZNY CHARAKTER

Naszej Uczelni przyświeca idea praktyczności. Staramy się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na WSKiZ jest jej wieloletnia współpraca z biznesem (praktyki, staże), która zaowocowała m.in. pierwszym miejscem uczelni w Wielkopolsce w rankingu „Newsweek” (2008 rok). Chcemy zapewnić naszym studentom maksimum możliwości związanych zarówno z rozwojem własnych zainteresowań, jak i rozwojem osobistym. Organizujemy dodatkowe zajęcia w formie kół naukowych, zapewniamy dodatkowe szkolenia (np. warsztaty grafiki komputerowej, kursy CISCO, Microsoft, TUV), tworzymy nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Dbamy o zachowanie równowagi, czyli zapewnienie optymalnych proporcji pomiędzy nauką, pracą i życiem prywatnym. Zdajemy sobie sprawę, iż znaczna część naszych studentów musi pogodzić studia z pracą zawodową. Dlatego dostosowujemy charakter oraz intensywność zajęć do możliwości naszych studentów.

7 powodów, WSKiZ to uczelnia nowoczesna i przyjazna studentom. Nasza Uczelnia przygotowuje do zawodu i stwarza studentom wiele możliwości rozwoju osobistego czy rozwijania własnych zainteresowań. WSKiZ uczy nie tylko teorii, ale także praktyki, co zwiększa szanse na rynku pracy. WSKiZ jest praktycznie najlepsza!

6

dla których warto u nas studiować:

4 Korzystasz z praktyk i możliwości pracy dla renomowanych firm.

1 Zdobywasz praktyczną wiedzę i umiejętności.

5 Studiujesz bezpiecznie (możliwość ubezpieczenia czesnego).

2 Zwiększasz szanse na atrakcyjną i dobrze płatną pracę.

6 Zdobywasz przydatne certyfikaty (np. Microsoft, CISCO).

3 Korzystasz z doświadczenia zagranicznych partnerów.

7 Możesz otrzymać wsparcie finansowe (program stypendialny).

informator 2011/2012

7


POZNAŃ

Poznań – miasto biznesu

Poznań W LICZBACH

Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesu w Polsce. Swoją działalność prowadzą tu zarówno wielkie koncerny (np. Volkswagen, Wrigley’s czy GlaxoSmithKline), jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. We wrześniu 2009 roku w Poz­naniu działało blisko 95 tys. firm i wciąż powstają nowe.

550 tys. mieszkańców

Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych świadczy o wysokim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców Poznania, który może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia wśród wielkich miast w Polsce. Coraz więcej firm poszukuje nowych pracowników, co sprawia, że stolica Wielkopolski jest niezwykle atrakcyjnym i wciąż rozwijającym się rynkiem pracy. Dynamiczny rozwój dużych i małych firm, niski wskaźnik bezrobocia oraz ważne wydarzenia biznesowe – wszystko to sprawia, że Poznań jest miastem skupiającym ludzi przedsiębiorczych. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania rozumie, że tak prężnie działający rynek potrzebuje profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach. Studenci WSKiZ często rozpoczynają pracę już w czasie studiów, zaś absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy po ukończeniu nauki.

97 tys. zarejestrowanych

podmiotów gospodarczych

135 tys. studentów 80 prestiżowych

wydarzeń targowych

2500 przedstawień

i koncertów rocznie

3800 uczestników

Maratonu Poznańskiego

Poznań – miasto akademickie

Poznań to tętniący życiem ośrodek biznesu, nauki i kultury. Od wielu lat jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i firm, które znajdują tutaj idealne warunki do rozwoju. To także miasto uniwersyteckie, które od wielu lat przyciąga rzesze młodych ludzi z całej Polski. Od kilkunastu lat studenci przybywający do Poznania mogą wybrać naukę w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania. Ogromnym atutem tej uczelni jest łączenie teorii z praktyką. Uczelnia zapewnia rzetelne, praktyczne wykształcenie, które jest cenione przez wielkopolskich pracodawców.

8

Poznań jest ważnym ośrodkiem akademickim, w którym młodzi ludzie mogą kształcić się w uczelniach państwowych i prywatnych. Swoją siedzibę ma tutaj osiem uczelni publicznych (m.in. Uniwersytet im. Adama  Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny czy Politechnika Poznańska) oraz kilkanaście uczelni niepublicznych (m.in. WSKiZ). Miasto tętni życiem studenckim, oferując studentom najróżniejsze formy rozrywki. Warto wspomnieć o Juwenaliach organizowanych co roku w maju. Wtedy na kilka dni Poznań za­mie­nia się w centrum wydarzeń studenckich – odbywają się pochody juwenaliowe, koncerty, happeningi, imprezy taneczne i klubowe. informator 2011/2012

9


KI ER UN KI

INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE O KIERUNKU Informatyka w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania jest prowadzona od 2002 roku. Celem kierunku jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do pracy zarówno w biznesie i administracji, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Absolwenci kierunku potrafią sprawnie posługiwać się oprogramowaniem i narzędziami informatycznymi w celu rozwiązania typowych problemów, ale mogą również reagować w sytuacjach niekonwencjonalnych. W czasie studiów można zdobyć praktyczne międzynarodowe certyfikaty Microsoft i CISCO, uznawane przez pracodawców. Unikatowa w skali Wielkopolski jest możliwość udziału w Warsztatach Grafiki Komputerowej, prowadzonych przez wykładowców i studentów z Indiana University Purdue University Indianapolis. Najlepszą rekomendacją naszego kierunku są sukcesy studentów w konkursach programistycznych (np. Imagine Cup) oraz uznanie absolwentów na rynku pracy.

10

dr inż.

JANUSZ KLEBAN Dyrektor Instytutu Informatyki WSKiZ Członek IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Czynnie uczestniczy w pracach HiPEAC (High-Performance Embedded Architecture and Compilation) oraz w projekcie Inżynieria Internetu Przyszłości. Adiunkt Politechniki Poznańskiej.

„Informatyka w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania to przede wszystkim praktyczna wiedza inżynierska, kompetentni wykładowcy oraz dostosowany do potrzeb rynku program kształcenia. W ramach zajęć dydaktycznych studenci mogą uzyskać certyfikaty takich firm jak Microsoft i CISCO oraz certyfikat amerykańskiej uczelni IUPUI potwierdzający umiejętności zdobyte podczas warsztatów grafiki komputerowej, organizowanych przez WSKiZ wspólnie z amerykańskim IUPUI.”

NASZE ATUTY Kompetentna i doświadczona kadra wykładowców, posiadająca wiedzę teoretyczną i praktyczną. Możliwość zdobywania międzynarodowych certyfikatów: Mi­cro­soft oraz CISCO. 7 laboratoriów komputerowych wyposażonych w komputery. W ramach umowy z firmą Microsoft (program MSDN-AA) studenci i pracownicy dydaktyczni WSKiZ mają możliwość korzystania z oprogramowania firmy Microsoft w różnych wersjach językowych i na różne platformy sprzętowe. Unikatowe w Wielkopolsce Warsztaty Grafiki Komputerowej prowadzone w języku angielskim przez wykładowców i studentów z Indiana University Purdue University Indianapolis. Otwartość na inicjatywy studenckie i wspieranie podejmowanych działań w ramach studenckiego koła naukowego. Dobre relacje z poznańskimi uczelniami publicznymi, w szczególności z Politechniką Poznańską.

informator 2011/2012

11


INFORMATYKA

INSTYTUT W PRAKTYCE

W programie studiów położono nacisk na powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej wykorzystaniem w praktyce. Wśród informatyków najbardziej cenieni są programiści, specjaliści od baz danych i sieci komputerowych oraz graficy komputerowi. Program studiów ułożony został tak, by sprostać zapotrzebowaniom rynku. Dobre przygotowanie merytoryczne pozwala naszym absolwentom na dalszy samodzielny rozwój zawodowy. Umożliwia uzupełnianie wiedzy i szybkie dostosowywanie się do zmieniających się technologii informatycznych.

SPECJALNOŚCI SPECJALNOŚĆ

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Technologie i zastosowania Internetu

Umiejętność projektowania, wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach Internetu (w tym systemami WWW), telefonii IP, poczty elektronicznej, elektronicznego handlu, elektronicznej bankowości i innych. Kompetencje w zakresie języków programowania, metod ochrony danych i różnorodnych mechanizmów tworzenia aplikacji internetowych.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Umiejętności w zakresie analizowania stanu bezpieczeństwa systemów komputerowych (badania zgodności ze standardami), tworzenia, wdrażania i audytu tzw. polityk bezpieczeństwa. Umiejętności efektywnego wykorzystywania istniejących i opracowywania nowych narzędzi i metod zapewniania bezpieczeństwa w systemach komputerowych.

Administrowanie sieciami komputerowymi

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, budowania i bieżącej obsługi sieci komputerowych. Znajomość podstawowego sprzętu sieciowego firmy CISCO oraz zasad jego konfigurowania.

Administrowanie bazami danych

Umiejętność administrowania bazami danych, a w szczególności konfigurowanie serwerów bazodanowych, tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie baz danych, jak również dokonywanie analizy danych np. z wykorzystaniem technik Business Intelligence (BI). Wiedza praktyczna w zakresie administrowania bazami danych jest coraz częściej gwarancją zdobycia miejsca pracy w działach IT.

Mocne strony absolwentów Dobre przygotowanie zawodowe. Praktyczna znajomość oprogramowania szeroko wykorzystywanego w biznesie. Przygotowanie i gotowość do podnoszenia umiejętności w ramach szkoleń i kursów z zakresu informatyki. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk realizowanych w renomowanych przedsiębiorstwach. Znajomość języka angielskiego pogłębiona bezpośrednimi kontaktami ze studentami amerykańskimi podczas corocznych warsztatów grafiki komputerowej. W ramach studiów można zdobyć międzynarodowe certyfikaty:

12

W Instytucie prężnie działa Koło Naukowe Studentów Informatyki. W ramach koła aktywne są następujące sekcje: Grupa.NET WSKiZ – zajmująca się programowaniem, w szczególności z wykorzystaniem platformy NET, Sekcja Internetowa Koła Naukowego – zajmująca się głównie technikami programowania opartymi na licencjach Open Source, Sekcja Sieci Komputerowych – zajmująca się analizą sieciowych systemów operacyjnych oraz rozwiązywaniem sprzętowych i programowych problemów sieciowych. Wymiernym efektem działalności koła naukowego jest uczestnictwo jego członków w prestiżowym, międzynarodowym konkursie Imagine Cup. W 2007 roku drużyna WSKiZ zajęła 3 miejsce w krajowym finale konkursu w kategorii Software Design. W roku 2008 dwie drużyny zakwalifikowały się do ćwierćfinałów, co dało naszej Uczelni 15 miejsce w ramach listy rankingowej Imagine Cup 2008. Dwie drużyny z naszej uczelni zakwalifikowały się w roku 2010 do II etapu konkursu. W ramach współpracy Koła Naukowego Informatyków z firmą Microsoft organizowane są konferencje IT Academic Day. Organizatorami są studenci działający w Grupie.NET WSKiZ – sekcji Koła Studenckiego Informatyków WSKiZ oraz opiekunowie Koła. Głównym celem tych konferencji jest prezentacja najnowszych technologii informatycznych firmy Microsoft. Studenci odbywają praktyki i staże w takich firmach jak: Izba Celna w Poznaniu

Pofam Poznań Sp. z o.o.

Comp S.A.

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Telekomunikacja Polska S.A.

GlaxoSmithKline Sp. z o.o.

Bank Zachodni WBK

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

informator 2011/2012

NASI ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY Absolwenci WSKiZ znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się zarówno sprzętem, jak i oprogramowaniem oraz usługami np. internetowymi, w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, bankach i instytucjach finansowych, a także w urzędach administracji państwowej. Absolwenci mogą pracować między innymi jako: programiści, admini­s tratorzy sieci lokalnych i rozległych, projektanci i wykonawcy sieci komputerowych, administratorzy systemów IT. Są oni przygotowani do pracy na stanowiskach projektantów i administratorów komercyjnych baz danych, projektantów i programistów zintegrowanych systemów informatycznych korzystających z baz danych, mogą też pracować na stanowiskach analityków baz danych. Średnie zarobki absolwentów Informatyki kształtują się w następujący sposób: 9801 zł brutto dla kierownika działu informatyki, 5538 zł brutto dla administratora sieci oraz 5480 zł brutto dla aministratora baz danych. Dane pochodzą z Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources 2010.

13


prof. zw. dr hab. inż.

BOLESŁAW JURKOWSKI Dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji WSKiZ

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Ochrona Środowiska Automatyka i Robotyka STUDIA INŻYNIERSKIE

O Instytucie Instytut Inżynierii Produkcji istnieje we WSKiZ od 2004 roku. Jest to wyjątkowa oferta wśród uczelni niepublicznych w Wielkopolsce. W trakcie studiów studenci uzyskują teoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania procesami regulacji automatycznej i ochrony środowiska, poszukiwane przez polskie i europejskie firmy. Umiejętności praktyczne absolwenta gwarantują zdobycie atrakcyjnej pracy lub rozpoczęcie własnej działalności. W trakcie studiów studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych certyfikatów, m.in. TUV.

14

W 1999 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa w zakresie fizyki polimerów od Metal-Polymer Research Institute of Belarus National Academy of Sciences. Jest autorem 23 patentów. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w przemyśle polskim i zagranicznym na stanowiskach technicznych. „Obecna sytuacja na rynku pracy daje zielone światło dla inżynierów. W perspektywie najbliższych lat zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji będzie ciągle wzrastać.”

NASZE ATUTY Starannie dobrana kadra wykładowców z wieloletnim stażem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą. Praktyki studenckie odbywające się w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ponad 50% zajęć to praktyczne laboratoria i ćwiczenia. Atrakcyjny, praktyczny program kształcenia zapewniający zdo­bycie wiedzy technicznej i ekonomicznej. Kształcenie specjalistów – inżynierów niezbędnych w przedsiębiorstwach. 15 dobrze wyposażonych laboratoriów. Zaplecze techniczne w postaci sprzętu i oprogramowania. Prace dyplomowe nakierowane na potrzeby przedsiębiorstw.

informator 2011/2012

15


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Znaczna część programu studiów jest realizowana w specjalistycznych laboratoriach technologicznych i komputerowych (technologia produkcji, materiałoznawstwo, miernictwo warsztatowe, wytrzymałość materiałów, informatyka i inne). Bogaty program studiów ekonomicznych skoncentrowany jest na problematyce zarządzania procesami produkcyjnymi, w tym projektowaniu nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów czy systemów zarządzania. W trakcie studiów studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych certyfikatów, m.in. TUV.

SPECJALNOŚCI SPECJALNOŚĆ

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Zarządzanie produkcją

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu przemysłowego, zarządzania kadrami, planowania strategicznego oraz komunikacji interpersonalnej. Studenci nabywają także umiejętności projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych.

Zarządzanie jakością oraz inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu normalizacji, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania projektami, rachunku kosztów i innych zagadnień składających się na szeroko rozumiane zarządzanie jakością i inżynierią BHP.

Zarządzanie logistyką

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu projektowania logistycznych systemów produkcji i zaopatrzenia, a także infrastruktury i techniki wykorzystywanej w procesach logistycznych przedsiębiorstwa. Poznają zagadnienia logistyki procesów eksploatacji systemów produkcyjnych, zarządzania zapasami, gospodarki magazynowej oraz gospodarki odpadami.

Mocne strony absolwentów Uzyskiwanie wiedzy od najlepszych specjalistów z Polski i z zagranicy. Praktyczne wykorzystanie wiedzy podczas licznych praktyk studenckich. Wiedza głównie praktyczna – ponad 50% zajęć to laboratoria. Posiadanie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej. Możliwość kontynuowania nauki na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym.

16

KIERUNEK W PRAKTYCE

NASI ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

Instytut Inżynierii Produkcji ma bardzo dobrze wyposażone laboratoria inżynierskie (metrologia, elektrotechnika z elektroniką, fizyka, komputerowe, materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, chemia, badania nieniszczące, technologia produkcji).

Absolwenci WSKiZ znajdują zatrudnienie w takich obszarach jak: nowoczesne zakłady przemysłowe, zarządzanie produkcją przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, zarządzanie jakością, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, w działach logistycznych, handlowych, dystrybucyjnych. Mogą pracować na stanowiskach: menedżera ds. zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania, menedżera ds. sterowania produkcją i bezpieczeństwem, inżyniera ds. produkcji, kierownika działu rozwoju pracy, analityka BHP. Średnie zarobki inżyniera procesu produkcji oraz specjalisty ds. planowania produkcji wynoszą 4653 zł brutto. Kierownik działu rozwoju zarabia średnio 8824 zł brutto. Dane pochodzą z Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources 2010.

Wiedzę można również pogłębić w trakcie corocznych warsztatów z zakresu inżynierskiej grafiki komputerowej, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z amerykańskiego uniwersytetu IUPUI. W 2008 roku zespół Koła Naukowego – Ewolwenta, pod kierownictwem dr inż. Eugeniusza Neumanna, zajął 3 miejsce w Polsce, uczestnicząc w prestiżowym, międzynarodowym konkursie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Global Management Challenge Poland 2008. W konkursie brała udział rekordowa liczba 371 zespołów studenckich oraz 70 zespołów menedżerskich. Reprezentowane były wszystkie wiodące uczelnie oraz najlepsze polskie przedsiębiorstwa. Wśród firm przyjmujących studentów WSKiZ na praktykę należy wymienić m.in.:

Steelpress Luboń Sp. z o.o. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Auto Watin Sp. j. Gerdes MC Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. (Raben Group) Solaris Bus & Coach S.A. H. Cegielski – Poznań S.A. Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Instytut daje także możliwość wyjazdów zagranicznych. W ramach programu Erasmus można wyjechać na semestr lub rok studiów do Hochschule fűr Technik, Wirtschaft und Kultur (Lipsk, Niemcy).

informator 2011/2012

WSKiZ wraz z TÜV Akademia Polska organizuje szkolenie „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004”. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla studentów naszej uczelni, jak i osób spoza uczelni. Celem szkolenia są systemy zarządzania, w tym zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Uzyskana wiedza umożliwi efektywne prowadzenie auditów, w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie działań korygujących.

17


Automatyka i Robotyka

nowość

To wyjątkowy kierunek na uczelniach niepublicznych. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę inżynierską a także przydatną wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwenci znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, wdrażających i projektujących najnowsze technologie. Miejsca pracy dla studentów tego kierunku czekają również w przemyśle budowy maszyn, elektrotechnicznym i elektronicznym.

SPECJALNOŚCI SPECJALNOŚĆ

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Wiedza z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. U  miejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego.

Umiejętność opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników Automatyka i Robotyka

logicznych (PLC), sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji.  rzygotowanie do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki P w różnych zastosowaniach. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.

MOCNE STRONY ABSOLWENTÓW Dodatkowe doświadczenie zdobyte na praktykach studenckich w dobrych, wielkopolskich przedsiębiorstwach. Posiadanie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej (kierunkowej, technicznej, ekonomicznej).

KIERUNEK W PRAKTYCE Kierunek Automatyka i Robotyka prowadzony jest w ramach Instytutu Inżynierii Produkcji. W trakcie studiów zajęcia realizowane są w następujących nowych laboratoriach:

1. Przetwarzania sygnałów, wyposażone w: a. Stanowiska regulacji PID (czujniki, elementy wykonawcze: silnik, grzałka, wentylator, itp.), b. Stanowiska badania czujników przemysłowych (optyczne, indukcyjne, pojemnościowe, ultradźwiękowe, itp.), c. Stanowiska serwonapędów. 2. Robotów mobilnych. 3. Robotów przemysłowych, wyposażone m.in. w robota przemysłowego Kawasaki wraz ze stanowiskiem programowania i obsługi robota przemysłowego. 4. Sterowania procesami. 5. Systemów czasu rzeczywistego. 6. Wspomagania decyzji. Studenci kierunku Automatyka i Robotyka mogą odbywać praktyki w wiodących przedsiębiorstwach branży Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka (AKPiA): ASTOR Volkswagen – Poznań Philips Lighting Poland SIEMENS – IT, sterowanie, automatyka przemysłowa B7R Automation Kimball Electronics Wobit – automatyka napędów Astat (Kuebler) – aparatura pomiarowa Talex – sieci informatyczne IP System – automatyka przemysłowa

Zdobyta wiedza poparta ćwiczeniami i zajęciami laboratoryjnymi, które stanowią minimum 50% wszystkich zajęć.

18

informator 2011/2012

WYBRANE UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PODCZAS STUDIÓW: - stosowanie opisu matematycznego do procesów ciągłych, dyskretnych i dynamicznych, - posługiwanie się procedurami numerycznymi, - pomiar podstawowych wielkości fizycznych, - projektowanie obiektowe i proceduralne, - rozumienie podstawowych elementów sieci operacyjnych, - analiza i przetwarzania sygnałów ciągłych i dyskretnych, - opisywanie systemów liniowych, - rozumienie podstawowych struktur układu sterowania, - projektowanie robotów składanych ze standardowych podzespołów, - implementacja podstawowego oprogramowania sterującego robotami, - projektowanie układów cyfrowych i mikroprocesorowych, - rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki, - projektowania układów regulacji, - formułowanie zadań optymalizacyjnych, - projektowanie, implementacja i integracja systemów pracujących w czasie rzeczywistym.

NASI ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY Według badań opublikowanych w Gazecie Wyborczej w 2010 roku: absolwenci Automatyki i Robotyki znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, wdrażających i projektujących najnowsze technologie. Miejsca pracy dla studentów tego kierunku czekają również w przemyśle budowy maszyn, elektrotechnicznym i elektronicznym. Stanowiska często zajmowane przez absolwentów tego kierunku to: robotyk, automatyk, konstruktor, inżynier procesu, inżynier specjalista utrzymania ruchu lub inżynier specjalista serwisu. Według Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources 2010 zarobki specjalisty automatyka wahają się pomiędzy 4430 zł brutto a 6255 zł brutto.

19


OCHRONA ŚRODOWISKA

nowość

Na tym kierunku kształceni są wysokiej klasy specjaliści - inżynierowie, przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Studenci zdobywają umiejętności praktycznego wykorzystania technik ochrony środowiska dla zrównoważonego rozwoju otoczenia firmy, a także poprawy stanu środowiska. Absolwenci znajdą zatrudnienie w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych oraz w sektorze publicznym.

„Współczesne przedsiębiorstwa wprowadzają nowe technologie, które mają zapewnić im przewagę konkurencyjną. Nie zawsze w zgodzie ze środowiskiem, w którym funkcjonują. Nasi absolwenci podejmując pracę w jednostkach kontrolnych, będą korzystać z wiedzy zdobytej podczas studiów, a zwłaszcza praktyk, aby skutecznie wykrywać nieprawidłowości i im zapobiegać. Pracując w przedsiębiorstwach w jednostkach odpowiedzialnych za zgodność procesu produkcyjnego z normami i zasadami ochrony środowiska, będą w stanie zaprojektować i wdrożyć nowoczesne technologie.” dr Katarzyna Nuc

SPECJALNOŚCI SPECJALNOŚĆ

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

KIERUNEK W PRAKTYCE

NASI ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

Kierunek Ochrona Środowiska realizowany jest w ramach Instytutu Inżynierii Produkcji. Absolwent kierunku uzyskuje tytuł inżyniera. W trakcie studiów zajęcia realizowane są w licznych laboratoriach inżynierskich (geoinformacji, meteorologii, monitoringu i badań środowiskowych, technologii wody, ścieków i gazów odlotowych, odnawialnych źródeł energii, projektowania terenów zielonych). Studenci kierunku Ochrona Środowiska mogą odbywać praktyki w wiodących przedsiębiorstwach wszystkich branż, które wykorzystują technologie przemysłowe:

Absolwenci WSKiZ znajdą zatrudnienie w nowoczesnych zakładach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach usługowych. Według najnowszego Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources 2010 główny specjalista ds. ochrony środowiska zarabia średnio 7682 zł brutto.

Volkswagen – Poznań Philips Lighting Poland Steelpress Luboń Sp. z o.o. Solaris Bus & Coach S.A. Kimball Electronics Astat (Kuebler) – aparatura pomiarowa H. Cegielski Poznań S.A. Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

 iedza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz nauk W społecznych.

identyfikacja zagrożeń ekologicznych, rozumienia procesów ochrony środowiska, znajomość podstawowych zmian i zagrożeń środowiska spowodowanych działalnością człowieka na powierzchni ziemi oraz w przypowierzchniowych warstwach gleby,

Znajomość technik odnowy zniszczonego środowiska. Znajomość technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz roślinnych. Ochrona Środowiska

WYBRANE UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PODCZAS STUDIÓW:

interpretacja zjawisk i procesów klimatologicznych, metrologicznych i hydrologicznych oraz identyfikacja zagrożeń dla zasobów wodnych,

Z najomość procesów technologicznych realizowanych w przedsiębiorstwach i sposobów na zabezpieczenie środowiska przed skutkami tych procesów. Z najomość wpływu działalności człowieka na środowisko i sposobów ochrony przed negatywnymi skutkami tej działalności.

rozumienie istotnych regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska,

Z najomość procesów technologicznych realizowanych w przedsiębiorstwach, która pozwoli mu na zabezpieczenie środowiska przed skutkami tych procesów.

analiza i ocena systemów zarządzania środowiskiem w skali lokalnej oraz organizowanie monitoringu środowiska i interpretacja wyników,

 miejętność zarządzania przedsiębiorstwem, planowania, stosowania rachunku kosztów U i opracowywania strategii.

ocena i wskazywanie technologii mniej uciążliwych dla środowiska,

MOCNE STRONY ABSOLWENTÓW

identyfikacja przyczyn degradacji środowiska,

Dodatkowe doświadczenie zdobyte na praktykach studenckich w dobrych, wielkopolskich przedsiębiorstwach.

umiejętność ekonomiczno-rolniczej oceny przydatności odnawialnych źródeł energii,

Posiadanie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej (kierunkowej, technicznej, ekonomicznej).

rozumienie procesu projektowania inżynierskiego i jego skutków,

Ponad 60% zajęć to zajęcia praktyczne – laboratoria i ćwiczenia.

znajomość właściwości materiałów i skutków ich zastosowania.

Posiadanie wiedzy zdobytej u wykładowców z doświadczeniem praktycznym.

20

informator 2011/2012

21


prof. nadzw. dr hab. inż.

Franciszek Tomaszewski

ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE O KIERUNKU Podstawowym warunkiem sukcesu w biznesie jest znajomość mechanizmów rządzących zachowaniem rynku i klientów. Program studiów umożliwia studentom zdobycie praktycznej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności analizy i badania rynku, budowania strategii firmy oraz przełożenia strategii na konkretne działania operacyjne przedsiębiorstw. Potrafią także sprawnie poruszać się w obszarach Human Resources i finansów (program nauczania uwzględnia wykorzystanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości).

Specjalista w zakresie zarządzania transportem i eksploatacją. Członek wielu towarzystw naukowych. Przez dwie kadencje sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu Transportu Szynowego Komitetu Transportu PAN. „Zarządzanie przydatne jest zawsze. Dotyczy zarówno sfery publicznej, przedsiębiorstw, jak i gospodarstwa domowego. Wspólnym mianownikiem jest zarządzanie finansami. Wiedza w tym zakresie pozwala unikać błędów, a także maksymalizować efektywność różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym przede wszyskim gospodarczych. Obserwacja zjawisk ekonomicznych na świecie wskazuje na rosnące znaczenie tej dziedziny wiedzy.”

NASZE ATUTY Wykładowcy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Poznańskiej. Autorskie programy przedmiotów specjalnościowych. Możliwość wyjazdów do renomowanych uczelni zagranicznych.

22

informator 2011/2012

23


ZARZĄDZANIE

INSTYTUT W PRAKTYCE

Studia na kierunku Zarządzanie dają szeroką wiedzę ogólną z takich dziedzin jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing i inne niezbędne w pracy menedżera. W trakcie III semestru wybiera się specjalność studiów. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne. Studenci rozwijają także swoje zainteresowania, uczęszczając na przedmioty fakultatywne, które sami wybierają. Po IV semestrze odbywa się sześciotygodniowa praktyka zawodowa w wybranych firmach. Studenci nabywają ponadto umiejętność posługiwania się biznesowym językiem angielskim, a także mają szansę uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych.

SPECJALNOŚCI SPECJALNOŚĆ

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Program specjalności umożliwia uzyskanie wszechstronnej i praktycznej wiedzy z zakresu m.in. księgowości, finansów, analizy finansowej czy zarządzania wartością firmy. Program nauczania uwzględnia wykorzystanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Studenci otrzymują kompleksowy pakiet wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Poznają nowoczesne metody zarządzania w kluczowych obszarach takich jak: planowanie strategiczne, HR czy finanse.

Marketing

Studia w ramach tej specjalności dają umiejętności analityczne oraz menedżerskie z zakresu zarządzania produktem, marką, kierowania kampaniami promocyjnymi, a także obsługi procesów sprzedaży.

Mocne strony absolwentów Korzystanie z wiedzy doświadczonej kadry dydaktycznej. Połączenie wiedzy z praktyką poprzez udział w projektach i praktykach. Absolwenci nabywają umiejętność posługiwania się biznesowym językiem angielskiem. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez udział w Studenckim Marketingowym Kole Naukowym AIDA.

24

W ramach Instytutu prężnie działa Studenckie Marketingowe Koło Naukowe AIDA. Celem działalności koła jest szersze poznawanie zagadnień z zakresu marketingu. Członkowie koła mogą nie tylko uzyskiwać wiedzę akademicką, ale także uczestniczyć w wielu interesujących wykładach, spotkaniach czy konferencjach z udziałem interesujących ludzi ze świata biznesu. Jedną z inicjatyw koła jest organizowany we współpracy z Uczelnią i Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości „Dzień Przedsiębiorczości – Moja droga do sukcesu”. Jest to cykl ciekawych wykładów, których celem jest przekazanie młodym ludziom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

WSKiZ oferuje swoim studentom szeroki wybór miejsc praktyk. Wśród pracodawców oferujących praktyki i staże są między innymi:

Kuehne&Nagel Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. (Raben Group) Raben Management Services Sp. z o.o. Eurocash S.A. Komorniki Izba Celna Poznań Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Bridgestone Poznań Sp. z o.o. Auto Watin Sp. j. Shepherd Institute BZ WBK S.A. Biura Rachunkowe i Podatkowe, Urzędy Skarbowe i inne

informator 2011/2012

NASI ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY Absolwenci WSKiZ mogą pracować na takich stanowiskach jak: product/brand manager, specjalista ds. marketingu, account manager, specjalista ds. PR, sales manager, analityk finansowy, specjalista ds. finansów, księgowości, konsultant. Absolwenci są przygotowani do kariery na średnich szczeblach zarządzania w firmach. Mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą. Studenci kończący kierunek zarządzanie mogą zajmować docelowo kierownicze stanowiska w firmach. Według Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources 2010 dyrektorzy operacyjni zarabiają pomiędzy 8500 zł a 20 800 zł brutto. 25


KI ER UN KI

PEDAGOGIKA

STUDIA LICENCJACKIE

prof. zw. dr hab.

KAZIMIERZ PRZYSZCZYPKOWSKI Dyrektor Instytutu Pedagogiki WSKiZ Specjalista z zakresu polityki oświatowej, relacji między edukacją a jakością życia oraz prognozowania kierunków kształcenia. Kierownik Zakładu Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Były prorektor UAM.

„Doświadczona i utytułowana kadra dydaktyczna, ciekawe praktyki oraz interesujące specjalności powodują, że to właśnie Pedagogika w WSKiZ jest często wybierana przez maturzystów.”

O KIERUNKU Pedagogika w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania jest prowadzona od 2005 roku. Studia pedagogiczne mają charakter interdyscyplinarny, łącząc zarówno wiedzę z zakresu nauk humanistycznych (socjologii, psychologii), jak i np. medycznych i filozofii. Absolwenci pedagogiki WSKiZ zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców. Wykorzystują je, pracując w placówkach edukacyjnych i resocjalizacyjnych czy instytucjach pomocy społecznej. Mogą również z dużym powodzeniem kontynuować karierę w obszarze doradztwa zawodowego.

26

NASZE ATUTY Doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna. Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pracowników placówek oświatowych, wychowawczych, socjalnych i resocjalizacyjnych. Praktyczny wymiar kształcenia. Rozbudowana oferta praktyk w instytucjach pomocy społecznej oraz doradztwa zawodowego. Ciekawe specjalizacje odpowiadające zapotrzebowaniom na rynku pracy.

informator 2011/2012

Autorskie programy studiów łączące nowoczesną teorię z praktyką. Działalność Studenckiego Koła Naukowego „Omega”. System oceny kadry i jakości kształcenia. Bogate zasoby biblioteki Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania dostępne dla studentów.

27


PEDAGOGIKA

INSTYTUT W PRAKTYCE

Podczas studiów studenci dowiadują się, jak istotną rolę odgrywa pedagogika na wszystkich etapach życia człowieka. Począwszy od wychowania elementarnego, poprzez pracę z osobami dorosłymi, związaną z doradztwem zawodowym. Praktyczna wiedza, którą uzyskują, sprawia, że z większą empatią podchodzą do problemów społecznych. Warto podkreślić, że w czasie studiów można zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu: komunikacji interpersonalnej, w tym prowadzenia negocjacji, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem oraz budowania relacji społecznych.

SPECJALNOŚCI SPECJALNOŚĆ

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Resocjalizacja

Umiejętność prowadzenia oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych oraz resocjalizacyjnych, a także udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach rodzinnych. Kompetencje do pracy z nieletnimi i dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Doradztwo zawodowe i personalne

Umiejętność nawiązywania kontaktów i swobodnego porozumiewania się z ludźmi reprezentującymi różnorodne grupy społeczne, analizy różnych zawodów i stanowisk pracy z punktu widzenia wymagań stawianych pracownikowi, diagnozowania aktualnych potrzeb rynku. Kompetencje w znajdowaniu pozytywnych rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych.

Edukacja elementarna i Informatyka

Wiedza umożliwiająca pracę w zakresie edukacji zawodowej. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności praktyczne z zakresu m.in. diagnozowania sytuacji szkolnej dziecka, kształtowania kompetencji językowych, matematycznych i przyrodniczych dziecka, jak również technologii informatycznych.

W ramach Instytutu prężnie działa Koło Naukowe Studentów Pedagogiki „Omega”. Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy dotyczącej historii oświaty, dziejów ośrodków szkolnych i kulturalno-oświatowych w Polsce i Europie, popularyzacja wiedzy o regionie, kulturze, ekologii, zgłębianie wiedzy o pracy pedagogów. Celem Koła jest także inspirowanie, organizowanie i popieranie badań nad dziejami edukacji, upowszechnianie ich wyników w społeczeństwie w celu podniesienia jego kultury historycznej i pedagogicznej, a także aktywizacja naukowa członków Koła.

NASI ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY Absolwenci WSKiZ znajdują zatrudnienie w takich obszarach jak: instytucje pomocy społecznej, np. domy samotnej matki, ośrodki pomocy rodzinie, izby dziecka, zakłady karne, zakłady poprawcze, placówki oświatowe, placówki oświatowe dla osób niepełnosprawnych oraz firmy i instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym. Absolwenci kierunków pedagogicznych odnajdują się w pełnieniu różnorodnych zawodów, m.in. specjalista ds. personalnych, którego zarobki wahają się od 3524 zł brutto do 5250 zł brutto. Dane pochodzą z najnowszego Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, płace nauczycieli wzrastają z roku na rok. Podczas gdy w roku 2006 mediana ich wynagrodzeń wynosiła 1795 zł brutto, w 2008 roku mogli liczyć na 2300 zł brutto. Ich zarobki wzrosły w tym okresie o 28% (wg gazeta.praca.pl).

Mocne strony absolwentów Zdobyta wiedza ugruntowana podczas praktyk studenckich Korzystanie z wiedzy doświadczonej kadry dydaktycznej Ukierunkowane wykształcenie zdobyte w ramach specjalizacji Rozwijanie swoich umiejętności w ramach Studenckiego Koła Naukowego „Omega”

28

informator 2011/2012

29


dr

Jan Nowomiejski Prorektor ds. dydaktycznych WSKiZ

STUDIA

PODYPLOMOWE i kursy O STUDIACH i kursach Studia podyplomowe i kursy uzupełniają nowoczesną, praktyczną ofertę edukacyjną WSKiZ. Aktualnie oferowane są specjalności wybrane na podstawie analizy i obserwacji potrzeb szkoleniowych pracowników i przedsiębiorstw. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez wybitnych specjalistów – wykładowców oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczna wiedza może zostać dodatkowo uzupełniona o przydatne certyfikaty i uprawnienia cenione przez pracodawców.

Nauczyciel akademicki od 1983 roku. ­Doktor nauk ekonomicznych. Interesuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu metod analizy ekonomicznej. Od 2003 roku Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii WSKiZ, a od 2007 roku Prorektor ds. Dydaktycznych. Wyróżniony Medalem Komisji Edu­kacji Narodowej. „Wprowadziliśmy do oferty edukacyjnej WSKiZ pakiet nowoczesnych studiów podyplomowych i kursów. Tematyka studiów została dostosowana do oczekiwań pracowników oraz firm. Nasze studia to doskonały sposób na podniesienie kwalifikacji oraz odświeżenie wiedzy niezbędnej na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy.”

NASZE ATUTY Ciekawa tematyka studiów. Doświadczona kadra dydaktyczna – najlepsi wykładowcy i praktycy biznesu. Program dostosowany do oczekiwań pracowników i firm. Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów). Własne zaplecze techniczne.

30

informator 2011/2012

31


STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe Lp.

Studia podyplomowe działają w ramach „Akademii Praktyków” i uzupełniają nowoczesną ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, realizowaną w ramach poszczególnych kierunków kształcenia. Ukierunkowana jest ona na umiejętności biznesowe, informatyczne, inżynierii jakości i BHP, ochrony środowiska naturalnego oraz pedagogiczne, nabywane w procesie kształcenia ustawicznego. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez wybitnych i wyselekcjonowanych specjalistów, posiadających wiedzę merytoryczną i metodyczną oraz duże doświadczenie praktyczne umożliwiające wydanie uczestnikom odpowiednich certyfikatów i uprawnień cenionych przez pracodawców. Ukończenie studiów podyplomowych to doskonały sposób na nabycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz na uzupełnienie wiedzy przydatnej na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy.

Nazwa Studium Podyplomowego

Liczba semestrów

Cena

1

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

2

3200 zł

2

Kierownik Zespołu Projektowego

2

3200 zł

3

Innowacyjne procesy wytwarzania

2

3200 zł

4

Mediacje i negocjacje

2

3200 zł

5

Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli)

3

4800 zł

6

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

2

3200 zł

7

Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii

2

3200 zł

8

Komunikacja społeczna w praktyce

2

3200 zł

9

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

2

3200 zł

10

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

2

3200 zł

11

Zarządzanie ekologiczne

2

3200 zł

12

Badania społeczne w praktyce – projekty badawcze i ich realizacja

2

3200 zł

13

Zarządzanie Infrastrukturą IT

2

3200 zł

14

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

2

3200 zł

15

Inwestycje kapitałowe

2

3200 zł

16

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

2

3200 zł

17

Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym

2

3200 zł

Zasady rekrutacji

32

Proces rekrutacji: Wypełnienie formularza w Biurze Rekrutacji WSKiZ lub na stronie www.wskiz.edu. Dostarczenie dokumentów: kwestionariusz, podanie (dostępne na stronie www.wskiz.edu), kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia (35 x 45 mm), dyplom ukończenia studiów wyższych. Podpisanie umowy i dokonanie wpłaty na konto.

Miejsce składania dokumentów Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania – Biuro Rekrutacji, ul. Różana 17a, 61-577 Poznań

informator 2011/2012

33


Kursy

Narzędzia biurowe

Lp.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, w ramach „Akademii Praktyków”, wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej kursy doszkalające dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwiają one zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu szkoleń: biznesowych, informatycznych, inżynierii jakości i BHP, ochrony środowiska naturalnego oraz pedagogicznych. Kursy trwają od 3 do 4 dni, od poniedziałku do czwartku. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia. Jest to unikalna oferta na rynku wielkopolskim.

Nazwa kursu

1

Arkusz kalkulacyjny Excel

24

2

Prezentacje multimedialne – PowerPoint

24

3

Przetwarzanie tekstu – Microsoft Word

24

4

Programowanie w Excel (Visual Basic for Applications) – podstawy

24

5

Tworzenie aplikacji okienkowych w języku VBA MS Excel

24

Liczba godzin

Lp.

Nazwa kursu

Liczba godzin

1

Konstruowanie strategii dla przedsiębiorstwa

24

1

Akademia Małego Informatyka (dla dzieci w wieku 8-12 lat)

24

2

Efektywna komunikacja interpersonalna

24

2

Internet 50+

24

3

Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw

24

3

Nauczyciel medialny

24

4

Prognozowanie sprzedaży

24

4

Kurs wyrównawczy z matematyki 1 (dla licealistów)

24

5

Kalkulacja cen wyrobów i usług

24

5

Kurs wyrównawczy z matematyki 2 (dla licealistów)

24

Rachunek różniczkowy i całkowy

24

6

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

24

6

7

Biznesplan i studium wykonalności – metodologia sporządzania

24

7

Strategia i taktyka w szachach a realizacja celów strategicznych firmy

24

24

8

Elementy algebry wyższej

24

8

Jak pomnożyć własne oszczędności? Inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych

Administracja publiczna

Inżynieria jakości i BHP

Lp.

Nazwa kursu

Liczba godzin

1

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

16

2

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001

24

3

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w branży spożywczej wg ISO 22000

16

4

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N-18001

5 6

Lp.

Nazwa kursu

Liczba godzin

1

Sprawnie, grzecznie i skutecznie – profesjonalizm w kontakcie z klientem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych

16

2

Poprawność językowa pism urzędowych i kultura komunikacji językowej

8

16

3

Inteligencja emocjonalna w praktyce kierowania

8

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO/IEC 27001:2007

16

4

Menedżer w dobrej formie – jak zadbać o swoją dobrą kondycję psychofizyczną

8

Kurs Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

77 5

Informatyka – Nowe technologie

Lp.

34

Liczba godzin

Inne

Biznesowe

Lp.

Nazwa kursu

Nazwa kursu

Jak przeprowadzać ocenę okresową pracownika administracji. Jak informować o jej wyniku – aspekty metodyczne, psychologiczne i formalne.

14

Liczba godzin

6

Sztuka kierowania ludźmi w praktyce

14

1

Projektowanie bogatych aplikacji użytkownika

24

7

Jak sprawić, by innym „chciało się chcieć” – sztuka motywowania i perswazji w praktyce kierowania

8

2

Programowanie w Internecie – Java – podstawy

24

3

Programowanie w Internecie – Java – zaawansowany

24

8

Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy

8

4

Tworzenie zapytań w języku T-SQL – podstawy

24

9

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

7

5

Zarządzanie projektami IT

24

10

Ocena, dobór, diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych kandydatów do pracy

16

informator 2011/2012

35


Dodatkowe Możliwości Rozwoju Europejski Certyfikat

Umiejętności Komputerowych Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) jest międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym umiejętności komputerowe. Posiadaczom certyfikatu ECDL dużo łatwiej znaleźć pracę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.

Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu CCNA (Cisco Certified Network Associate) i uzyskania certyfikatu zawodowego. Dzięki programowi Akademii Lokalnej CISCO uczestnicy uzyskują WIEDZĘ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNĄ z dziedzin: projektowania rozwoju utrzymywania sieci komputerowych

36

DODATKOWE SZKOLENIA I KONSULTACJE

Już od ośmiu lat Uczelnia organizuje coroczne warsztaty grafiki komputerowej. Jest to wyjątkowe, unikalne wydarzenie w skali naszego regionu. Warsztaty powstały w porozumieniu z Indiana University Purdue University Indianapolis w Stanach Zjednoczonych (IUPUI).

Nasza Uczelnia organizuje też dodatkowe szkolenia i konsultacje dla zainteresowanych studentów. Przykładem mogą być takie inicjatywy jak:

Dzięki współpracy między naszymi uczelniami studenci WSKiZ na przełomie maja i czerwca uczestniczą w zajęciach z grafiki komputerowej prowadzonych przez nauczycieli z IUPUI. W warsztatach tych biorą udział również studenci z IUPUI. Dla studentów kierunku Informatyka zajęcia są częścią programu studiów i wiążą się z zaliczeniem tego przedmiotu.

Kandydaci, którzy chcą otrzymać certyfikat ECDL, zdają teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej oraz usług w sieciach informatycznych. Oferta jest skierowana dla studentów kierunku: Socjologia, Pedagogika, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zakres tematyczny przedmiotów: technologie informacyjne, technologie informatyczne, pracownia komputerowa oraz grafika menedżerska pokrywa się z zakresem modułów ECDL. Zarówno egzaminy, jak i wydanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych są płatne.

Akademia Lokalna Cisco

Warsztaty grafiki komputerowej

„Własna firma szansą dla ciebie!” – bezpłatne konsultacje indywidualne dotyczące prowadzenia i zakładania własnej firmy „S.O.S. PIT” – bezpłatna pomoc dla studentów przy rozliczaniu rocznego zeznania podatkowego Dzień Przedsiębiorczości „Moja droga do sukcesu!” – spotkanie z liderami przedsiębiorczości – cykl kilku ciekawych wykładów, których celem jest przekazanie młodym ludziom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości Kurs języka migowego

Warsztaty umożliwiają naszym studentom zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu grafiki i animacji komputerowej oraz nawiązanie kontaktów ze studentami amerykańskimi. Dzięki temu studenci polscy i amerykańscy uczą się pracy grupowej w wielokulturowym zespole. Od kilu lat organizowany jest również cykl otwartych warsztatów z grafiki komputerowej, w których mogą brać udział uczniowie szkół średnich oraz nauczyciele.

ABSOLWENCI AKADEMII CISCO STAJĄ SIĘ SPECJALISTAMI W DZIEDZINIE SIECI KOMPUTEROWYCH Od marca 2005 roku wszystkie laboratoria i testy prowadzone są w oparciu o materiały w języku polskim. W programie mogą wziąć udział zarówno studenci i absolwenci WSKiZ, jak również osoby z zewnątrz, spełniające wymagania stawiane przez Akademię.

Microsoft IT Academy Program Od 2005 roku nasza Uczelnia należy do programu Microsoft IT Academy. Program ten ma na celu kształcenie przyszłych inżynierów informatyków przy wykorzystaniu technologii IT oferowanych przez firmę Microsoft.

informator 2011/2012

37


RI ER A KA

DZIAŁALNOŚĆ BIURA KARIER WSKiZ

Biuro Karier przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania działa od 2005 roku i jest jednym z najbardziej efektywnych biur spośród wielkopolskich uczelni. Służy studentom i absolwentom informacją, radą i pomocą w skutecznym przejściu z okresu nauki w okres poszukiwania zatrudnienia. Dostępny jest tutaj szeroki wybór praktyk i staży w renomowanych poznańskich firmach i instytucjach. Biuro Karier organizuje szereg szkoleń, między innymi z metod i sposobów prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowywania CV i listu motywacyjnego. Biuro organizuje także zajęcia szkoleniowe dające praktyczne umiejętności w zakresie prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy. Biuro Karier współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Biur Karier w Polsce oraz z Powiatowym Urzędem Pracy.

Ciekawą inicjatywą Biura są także bezpłatne wykłady otwarte z udziałem przedstawicieli biznesu oraz konsultantów doradztwa personalnego. Przykłady działalności Biura Karier:

„Zdobądź Rynek Pracy” „Warsztaty Kariery” Dni Pracy WSKiZ (2006) „Jak założyć i utrzymać firmę?” „Własna firma szansą dla Ciebie – konsultacje indywidualne” Grasz o staż Staże w grupie Allegro Staże w Urzędzie Miasta Poznania

38

informator 2011/2012

Pokaż się na rynku pracy Prezentacje pracodawców Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Warsztaty walki ze stresem Wmiksuj się w fundusze europejskie z AIP „Potęga umysłu – warsztaty szybkiej nauki” „Sfinansuj swój e-biznes” Akademia Javy Szkolenia z autoprezentacji i pisania dokumentów aplikacyjnych

39


KARIERA

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Staramy się stworzyć studentom nie tylko dobre warunki do nauki, ale przede wszystkim do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności. Dlatego praktyka studencka jest tak ważnym elementem w programie nauczania na naszej Uczelni. Wiedza zdobywana w ten sposób promuje studentów WSKiZ na rynku pracy i pomaga im zdobywać konkretne umiejętności zawodowe.

Nasza Uczelnia jako jedyna niepubliczna Uczelnia w Poznaniu utrzymuje ścisłą współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (AIP). Działają one na najlepszych uczelniach ekonomicznych i technicznych w całej Polsce. Na WSKiZ od 2004 roku funkcjonuje jedno z najstarszych biur AIP w Polsce.

PRAKTYKI I STAŻE Istnieją 3 sposoby odbywania praktyk studenckich: Praktyka organizowana przez Uczelnię. Praktyka organizowana samodzielnie przez studenta. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki studentom pracującym po udokumentowaniu pracy zawodowej, jeśli jej charakter odpowiada kierunkowi studiów.

Wybrani partnerzy Uczelni w zakresie praktyk/staży studenckich:

Celem działania Inkubatorów jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania młodych ludzi w dziedzinie zakładania i prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Inkubator ma za zadanie umożliwić młodej osobie prowadzenie firmy w ramach Inkubatora, co znacznie obniża koszty. Dzięki temu marzenia o prowadzeniu własnej firmy stają się bardziej realne. Przychodząc do Inkubatora, otrzymuje się wsparcie w zakresie księgowości, zarządzania i obsługi prawnej. Do swojej dyspozycji studenci mają m.in. sprzęt biurowy: drukarki, faks, telefon, a także projektor multimedialny.

Obecnie w ramach AIP Poznań działa ponad 90 firm, m.in.:

40

Atoato PDMG AlvaroAtelier Roboter Digital Point Trialshop Purol Design NVT Systems PCElectronics

informator 2011/2012

Inspier IT Xpression Webdesigns Madhouse Tubylismy.pl Trialshop.pl Black Swan FastEnglish Remont Express

Studenci i absolwenci WSKiZ otrzymują wsparcie, dzięki któremu mogą otworzyć własną firmę, minimalizując ryzyko związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dzięki pomocy prawnej oraz księgowo-podatkowej koncentrują się na rozwijaniu własnych pasji biznesowych i zarabianiu pieniędzy.

41


PATRYK STRZELEWICZ Przedsiębiorca, założyciel firmy Q-Workshop Student WSKiZ Patryk jest studentem Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WSKiZ. W 2004 roku założył firmę Q-Workshop, zajmującą się produkcją kości do gier RPG. Obecnie firma oferuje ponad 1200 produktów i sprzedaje na całym świecie kilkadziesiąt tysięcy kości miesięcznie. W 2007 roku Patryk został finalistą konkursu ,,Przedsiębiorca Roku 2007”, a w roku 2008 – laureatem konkursu ,,Keep Walking”.

„Studia pozwalają mi poznawać ludzi, uczyć się, pracować i pisać.”

„Uczelnia dała mi dodatkową wiedzę praktyczną i teoretyczną, potrzebną do prowadzenia własnego biznesu.”

OLGA RUDNICKA Pisarka, opiekunka społeczna Absolwentka WSKiZ Olga jest absolwentką pedagogiki WSKiZ. Pracuje jako opiekunka społeczna w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Śremie. Olga to nowy talent w literaturze kobiecej. Jest autorką pięciu książek: „Martwe jezioro” (2008), „Czy ten rudy kot to pies?” (2009), „Zacisze 13” (2009), „Zacisze 13. Powrót” (2010), oraz „Lilith” (2010) wydanych przez wydawnictwo Prószyński Media. Poza literaturą Olga interesuje się muzyką i jeździ konno. Kocha czarne rytmy, taniec oraz scrabble.

www.praktycznienajlepsza.pl 42

www.praktycznienajlepsza.pl informator 2011/2012

43


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

PRAKTYKI ZAGRANICZNE LLP-Erasmus – praktyki

W 2005 roku WSKiZ dołączyła do grona uczelni biorących udział w programie Erasmus – projekcie Unii Europejskiej dotyczącym współpracy między uczelniami europejskimi. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość studiowania na uczelniach w Niemczech, Grecji czy Hiszpanii. Program Erasmus umożliwia nie tylko wyjazdy zagraniczne polskich studentów do uczelni z krajów uczestniczących w programie, lecz również pozwala studentom z tych państw spędzić semestr lub cały rok akademicki w Polsce. W tym roku akademickim WSKiZ gości również studentów z Universidad de Jaén w Hiszpanii.

W 2007 roku WSKiZ otrzymała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), dzięki której może realizować praktyki studenckie za granicą w ramach programu Erasmus. Zgodnie z zasadami programu Erasmus studenci WSKiZ mogą odbyć praktyki zagraniczne w instytucjach zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Turcji.

Praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus mogą odbyć studenci wszystkich kierunków i wszystkich trybów! Oczywiście konieczna jest znajomość języka angielskiego bądź języka, w którym będzie się odbywała praktyka, w stopniu co najmniej komunikatywnym! Praktyka zagraniczna trwa od 3 do 12 miesięcy w ramach danej edycji programu.

GDZIE Z WSKiZ MOŻNA STUDIOWAĆ ZA GRANICĄ?

WYMIANY STUDENCKIE W ramach programu LLP-Erasmus studenci WSKiZ mogą studiować przez jeden lub dwa semestry (w czasie jednego roku akademickiego) na uczelni zagranicznej, z którą WSKiZ podpisała umowy o współpracy (BA – Bilateral Agreement). Obecnie studenci WSKiZ mogą wyjechać do następujących uczelni partnerskich w programie Erasmus:

HTWK (Lipsk, Niemcy)

Universidad de Jaén (Jaén, Hiszpania)

HTWK w Lipsku, NIEMCY wyjazdy dla studentów kierunków: Informatyka Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

TEI of Kalamata, GRECJA wyjazdy dla studentów kierunków: Informatyka Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Universidad de Jaén, HISZPANIA wyjazdy dla studentów kierunków:

Indiana University Purdue University Indianapolis (Indianapolis, USA)

Columbus International Business School (Saragossa, Hiszpania)

WSKiZ (Poznań, Polska)

TEI of Kalamata (Kalamata, Grecja)

Informatyka Pedagogika Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Na podstawie umów międzyuczelnianych poza programem Erasmus WSKiZ współpracuje z nastepującymi uczelniami: Columbus International Business School (Saragossa, Hiszpania) – wieloletni partner projektów Leonardo da Vinci oraz Erasmus, oferujący studentom studia z zakresu zarządzania. Indiana University Purdue University Indianapolis – IUPUI (Indianapolis, USA) – wieloletni partner w organizacji warsztatów z zakresu grafiki komputerowej oraz w zakresie dwustronnej wymiany studentów i pracowników. Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Belo Horizonte, Brazylia) – uczelnia partnerska z jednego z największych stanów Brazylii, umowa pozwala na obustronną wymianę studentów i pracowników.

44

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Belo Horizonte, Brazylia)

informator 2011/2012

45


Wsparcie dla studentów

Strefa studenta

Stypendia

Życie studenckie

Z myślą o studentach we WSKiZ od lat z sukcesem realizowany jest system stypendialny, który pozwala obniżyć koszty związane z nauką. Uczelnia nagradza także swoich najlepszych studentów, umożliwiając im zdobycie stypendiów naukowych, wyjazdy zagraniczne i staże w renomowanych firmach.

WSKiZ to nie tylko nauka. Uczelnia stara się zapewnić swoim studentom jak najwięcej możliwości zdobywania wiedzy, ale także rozwoju zainteresowań i umiejętności.

Z systemu stypendialnego korzystają studenci trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. W ciągu ostatnich kilku lat Komisja Stypendialna przyznała stypendia na łączną kwotę 3,4 mln zł. Elementy systemu stypendialnego WSKiZ: stypendium MOŻNA OTRZYMAĆ JUŻ NA PIERWSZYM SEMESTRZE – za średnią z egzaminu maturalnego – stypendium do 40% wysokości czesnego stypendia naukowe – fundowane ze środków uzyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki stypendia za wyniki w sporcie – stypendium do 15% wysokości czesnego stypendia socjalne, stypendium mieszkaniowe, stypendium na wyżywienie – fundowane ze środków uzyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki stypendia specjalne – dla osób niepełnosprawnych stypendia na praktyki, staże, wymianę zagraniczną z funduszy europejskich – do 100% wysokości czesnego i opłat związanych z wyjazdem stypendia z Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości – stypendium do 50% wysokości czesnego studenci, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, mogą wystąpić o zapomogę lub przesunięcie terminu zapłaty czesnego

46

Ubezpieczenie studiów Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania jako jedna z pierwszych uczelni wielkopolskich wprowadziła dla swoich studentów możliwość ubezpieczenia czesnego. Oznacza to, że w przypadku utraty pracy, inwalidztwa lub poważnej choroby otrzymasz środki, które pozwolą ci kontynuować studia. Do ubezpieczenia nie są potrzebne badania lekarskie ani ankiety medyczne, wystarczy podpisać wniosek i zapłacić jednorazową składkę. Stawki ubezpieczenia są bardzo atrakcyjne, zaczynają się już od 39 zł.

Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu WSKiZ. Na uczelni działa Samorząd Studencki, dzięki któremu studenci mają możliwość organizowania się, uczestniczenia w imprezach studenckich czy podejmowania wspólnych działań. Przykładem takiej akcji może być gazeta „KAC – Kreatywne Akademickie Czasopismo”, która jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich studentów WSKiZ. Na łamach tego pisma studenci mogą wyrażać swoje opinie, opisywać ważne dla Uczelni wydarzenia lub nawet publikować poezję.

Udogodnienia dla studenta Biblioteka Studenci mają do dyspozycji bogaty księgozbiór, zawierający pozycje ze wszystkich dziedzin nauki, bezpłatny internet, prasę codzienną, tygodniki i miesięczniki. Biblioteka posiada także bogaty zbiór książek i multimediów do nauki języków obcych. Całość uzupełniają różnorodne wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe i statystyczne.

Hot-spot WSKiZ uruchomił dla swoich studentów, wykładowców i pracowników bezprzewodowy dostęp do internetu. Usługa jest bezpłatna, wystarczy laptop lub inne urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy) dysponujące możliwością połączenia w standardzie Wi-Fi.

E-szkoła E-szkoła to serwis internetowy, który służy do bieżącej komunikacji ze studentami. W e-szkole znajdują się wszystkie ważne informacje o przebiegu studiów m.in. oceny, płatności, plany zajęć, informacje z dziekanatu, terminy egzaminów i dyżury wykładowców, materiały dydaktyczne oraz wszystkie ważne formularze.

informator 2011/2012

47


WYDAWNICTWO Profil wydawniczy Wydawnictwo uczelniane Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania powstało drogą uchwały Senatu w 1999 roku i od tej pory stanowi nieodłączną część działalności Uczelni. Od początku istnienia Wydawnictwa, a zarazem Szkoły, udało się opublikować ponad 50 prac z różnych dziedzin związanych z ofertą edukacyjną Uczelni. Głównym celem działalności Wydawnictwa WSKiZ jest wspomaganie procesu dydaktycznego Szkoły poprzez publikowanie prac, głównie o charakterze dydaktycznym, oraz będących efektem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. Dotychczas wydano publikacje, które swoim zakresem objęły takie dziedziny jak: ekonomia, matematyka, informatyka, zarządzanie, socjologia, a także prawo. Wydawnictwo WSKiZ przez publikowanie skryptów, monografii, zeszytów naukowych oraz materiałów konferencyjnych z organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię konferencji naukowych, wspomaga proces dydaktyczny realizowany w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania, często wykraczając poza standardowy program nauczania, co w znaczny sposób wpływa na podniesienie poziomu i efektywności kształcenia. Natomiast rezultatem wieloletniej pracy naukowej wykładowców WSKiZ jest wydanie szesnastu „Zeszytów Naukowych”, które swoją tematyką poruszają zagadnienia dotyczące: zarządzania, rachunkowości, prawa, informatyki, socjologii, a także logistyki. Wszystkie artykuły publikowane w „Zeszytach Naukowych” są recenzowane, a także by przybliżyć tematykę każdego zeszytu osobom spoza naszego kraju, streszczenia każdego artykułu są dodatkowo tłumaczone na język angielski.

studenci mogą potrzebne pozycje zakupić. Nowością jest podjęcie przez Władze WSKiZ decyzji o umieszczeniu wybranych książek na stronie WWW Wydawnictwa w formie plików PDF do bezpłatnego pobrania. Takie działanie ma na celu umożliwienie dostępu do publikacji wydanych przez Wydawnictwo WSKiZ szerszemu gronu odbiorców na całym świecie, co przy wydaniach książkowych niestety sprawiało pewne trudności. Dlatego też z biegiem czasu oferta nowych wydań i reedycji wcześniejszych publikacji będzie sukcesywnie zamieszczana na stronach www.wskiz.edu.

Zalety publikacji elektronicznych: Nieograniczony i błyskawiczny dostęp do publikacji Oszczędność czasu Ochrona środowiska Ciągła aktualizacja publikacji Mobilność – możliwość pobierania w każdej chwili z Internetu Dostępność na urządzeniach mobilnych

Publikacje Wydawnictwa WSKiZ można nabyć w wielu księgarniach na terenie całego kraju oraz w siedzibie Uczelni, gdzie

48

Łatwość wyszukiwania informacji

informator 2011/2012

49


REKRUTACJA I OPŁATY

Biuro Rekrutacji: ul. Różana 17a (wejście od ul. św. Czesława) 61-   577 Poznań tel. 61 834 59 10

Jak się zapisać?

pon., wt., czw. śr. pt. sob.

PRZEZ INTERNET Wejdź na stronę Rekrutacji on-line: rekrutacja.wskiz.edu, przygotuj wymagane dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami. Zgłoś się do Biura Rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia dokumentów.

9:00 – 17:00 12:00 – 17:00 nieczynne 9:00 – 13:00

(pierwsza i ostatnia w miesiącu)

bezpłatna infolinia:

800 161 044

W BIURZE REKRUTACJI Przyjdź do Biura Rekrutacji. Niezbędne dokumenty:

rekrutacja@wskiz.edu www.wskiz.edu

świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury) 3 kolorowe zdjęcia (format jak do dowodu osobistego) kwestionariusz (wypełnisz go w Biurze Rekrutacji) dowód osobisty i książeczka wojskowa (mężczyźni)

Zasady rekrutacji

STARY BROWAR

O PRZYJĘCIU NA STUDIA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ ZDANA MATURA.

PKS KRÓLOW

EJ JAD

OPŁATA WPISOWA

Pedagogika

Stacjonarny

440 zł

380 zł

420 zł

420 zł

440 zł

380 zł

Niestacjonarny

400 zł

320 zł

390 zł

390 zł

400 zł

320 zł

ŁAWA ŚW. CZES

* Podane opłaty dotyczą czesnego w I roku studiów. Zasady płatności za czesne w danym roku akademickim określa zarządzenie Kanclerza WSKiZ.

50

GO

ŻUPAŃSKIE

informator 2011/2012

WILDA

Ochrona środowiska

DOLNA

Automatyka, Robotyka

AW ILD A

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

RN

Zarządzanie

Informatyka

RÓŻANA

TRYB/KIERUNEK

H POPLIŃSKIC

OPŁATY ZA STUDIA (12 RAT)*

WIERZBIĘCICE

WYNOSI 0 ZŁ

WIGI

Informator WSKiZ  
Informator WSKiZ  

Informator Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania

Advertisement