Page 1

Program for책ret 2011


Bestyrelse: Thomas Lindegaard Hvesager 286 26731515 et.lindegaard@jellingnet.dk

I dette blad: Hilsen fra bestyrelsen

3

Program Februar

4

Mikael Jakobsen Vongevej 32 75870511 kmjakobsen@mail.dk Anna Clausen Hvesager 284 22675761 anna@claus1.dk Jan Rahbek Brandbjergvej 9 75872520 s.j.rahbek@mail.dk

Layout: Palle Clausen Hvesager 284 42311245 palle@claus1.dk

5

April

6

Maj

6

Juni

7

Juli

7

August

7

Musikalsk legestue

8

Gospel Kids

9

JUNIOR inkl. program

10

Opslagstavlen

12

Husets adresse: Bethaniavej 3 7300 Jelling

Kirsten Eriksen Haugled 13 28680087 jkmajx@gmail.com Kasserer: Flemming Rasmussen Vibevej 5 75872863 lfrasmussen@jellingnet.dk

Marts

Hjemmeside: www.JellingIM.dk

Indre Missions samfund i Jelling arbejder på den evangelisklutherske folkekirkes grund og er en del af den Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Formålet er at hjælpe med til Guds riges udbredelse og til styrkelse af det kristne fællesskab.

Side 2


Hilsen fra bestyrelsen Så skriver vi 2011, og et nyt program for det næste halve års aktiviteter i Menighedshuset ligger klart. Der er endnu engang en masse forskellige folk, der har sagt ja til at tage turen til Jelling for at dele det vigtigste af alt med os, nemlig Guds ord. At det ord blev kød og tog bolig i blandt os, (som evangelisten Johannes skriver), er vi blevet mindet om i julen – Jesus, Guds egen søn lod sig føde for at leve det perfekte liv, dø og opstå igen. Vi kommer aldrig til at kunne leve et liv uden fejltrin og skæve streger, men så længe vi holder os til Jesus, så gælder hans liv og død for os, og det er nok for Gud. Som Jesus ærede Gud med sit liv her på jorden, må vi også ære Gud med vores liv - så vi i ord og handling er med til at give noget af den kærlighed, vi har modtaget, videre til dem, der har brug for hjælp, støtte og opmuntring. Et venligt smil og et klap på skulderen, en hjælpende hånd med noget praktisk arbejde, eller en skulder at græde ud ved, er måder at give Guds kærlighed videre på. Som Jesus spredte lys og glæde, hvor Han gik, må vi også gøre det. Hvis jeg tænker tilbage på efterårets program, må lejren på Hemmet Strand være et af højdepunkterne. Lækkert at der kommer så mange, og at vi har det så godt sammen, både socialt og åndeligt – jeg husker i hvert fald bibeltimerne som meget givende. Et af temaerne var materialisme, hvor vi blev mindet om, at alt, hvad vi ejer, blot er til låns, og at det skal forvaltes, så det bliver til velsignelse og gavn for vores næste og Gud til ære. Ellers har der jo det sidste halve år været snakket meget om vores fysiske rammer, men det mest sandsynlige er nok, at vi bliver, hvor vi er, og vi skal så til at se på, hvad vi vil med vores 1. sal. Vil vi smide nogle hundrede tusinde i den, og dermed få nogle gode faciliteter til børne/ungdomsarbejdet, eller hvad skal der ske? Det må vi se, om vi kan nå til enighed om inden så længe, så vi kan komme videre. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde bidrager til husets aktiviteter. Bed om at Gud må velsigne alt det arbejde, der udgår fra Menighedshuset og lade det blive til liv og vækst. På bestyrelsens vegne Mikael Jakobsen Side 3


Februar Fredag d. 4.

kl. 19.00 Børnefriaften. Taler: Ole Rahbjerg. Emne: : Familieliv i en stresset hverdag.

Tors.

d. 10.

kl. 19.30 Bibelkredsaften i hjemmene.

Tors.

d. 17.

kl. 19.00 Bedemøde. Hos Jan og Solveig Rahbek, Brandbjergvej 9

Tors.

d. 24.

kl. 19.00 Torsdagsmøde. Taler: Helle Viftrup Kristensen. Emne: ”At tage imod”.

Side 4


Marts Tors.

d. 3.

kl. 19.30 Kredsarrangement i Vejle. Taler: Bodil Skjødt. Emne: ”Fadervor—Forlad os vores skyld”.

Tors.

d. 10.

kl. 19.30 Bibelkredsaften i hjemmene.

Lør.

d. 12.

Ægteskabskursus i Jelling (bagside).

Tors.

d. 17.

kl. 19.00 Torsdagsmøde. Taler: Jørgen Bækgård Thomsen. Emne: Påske i ny og gammel testamente.

Tors.

d. 24.

kl. 18.00 Fællesspisning. Medbring selv mad, så laver vi ta’ selv bord.

Tors.

d. 31.

kl. 19.00 Torsdagsmøde. Taler: Niels Henrik Hovaldt. Emne: ”Frelst af nåde” Ef. 2 1-10.

Side 5


April Tors.

d. 7.

kl. 19.30 Bibelkredsaften i hjemmene.

Tors.

d. 14.

kl. 19.00 Torsdagsmøde. Taler: Heri Eltør.

Tors.

d. 21.

Påske (ingen møde).

Tors.

d. 28.

kl. 19.00 Torsdagsmøde. Taler: Susanne Lund Kristensen.

Maj Tors.

d. 5.

kl. 19.00 Torsdagsmøde. Taler: Brian Madsen. Emne: ”Nadver mere end brød og vin”.

D. 10.-12.

Fællesmøde med Fredericia kredsen. Taler: Kurt Hjemdal, Norge.

Tors.

d. 19.

kl. 19.30 Bibelkredsaften i hjemmene.

Tors.

d. 26.

kl. 19.00 Lokalaften. Information følger.

D. 28-29.

Cafébussen er i Jelling i forbindelse med Jelling Musikfestival, kig gerne forbi. Har du mulighed for at give en hånd så kontakt Lene 75872863.

Side 6


Juni Tors.

d. 2.

Kristi himmelfart (ingen møde).

Tors.

d. 9.

kl. 19.00 Familieaften. Taler: Thomas Bjerg Mikkelsen.

D. 11.-13.

Pinsecamping på Mørkholt

Tors.

kl. 19.00 Torsdagsmøde.

d. 16.

Taler: Klaus Dahl. Emne: Kristen forfølgelse i dag. Tors

d. 23.

Sankt Hans (Information følger).

Juli — sommerferie Find inspiration på www.bibelcamp.dk

August Tors.

d. 18.

kl. 19.00 Torsdagsmøde. Taler: Thorkild Vad. Emne: ”Engle puf” Apg. 12.

Tors.

d. 25.

kl. 19.30 Bibelkredsaften i hjemmene.

Side 7


Musikalsk legestue For børn fra 0-5 år ifølge med en voksen.

Jeg hedder Anders. Jeg bor i mit blå hus i Menighedshuset. Hver mandag kommer nogle børn og synger en masse dejlige børnesange. Når de kalder på mig, kommer jeg frem fra mit blå hus, og én af de voksne fortæller os en historie fra Bibelen. Bagefter får de saftevand og kiks og synger, spiller og leger sanglege. Efter pausen går de store børn (fra 4 år) for sig selv og laver noget, der passer til dem. Hvis du er mellem 0 – 5 år og godt kan lide at synge ”Lille Peter edderkop”, ”Hjulene på bussen”, ”Hvem skabte stjernerne” og alle de andre gode børnesange og måske lære nogle nye – så tag din mor og/eller far med. I er meget velkomne! Håber vi ses – hilsen dukke Anders. Ledere:

Side 8

Maria Waskiw

76801094

Annette Hoffmann

26141087

Ruth Skov

26378337


Gospelkids For børn fra 0. til 2. klasse

- en børneklub der swinger! Gospelkids er for alle børn fra 0. - 2. klasse. Her hygger vi os hver gang med en lille forfriskning, snakker, leger, laver forskellige aktiviteter og hører fortællinger fra Bibelen. Vi kan også rigtig godt lide musik, sang, dans og stomp, så det har vi tit på programmet. Vil du vide lidt mere og have et detaljeret program, så kontakt en af nedenstående ledere. Vi mødes hver mandag i Menighedshuset kl. 16.15 - 17.15. Det er gratis at være med… så har du lyst, kan du bare møde op! Ledere: Lene Rasmussen

75872863

Peter Larsen

26144337

Elsebet Lindegaard

26731515

Side 9


JUNIOR

Jesus er hovedpersonen i Junior Vi ønsker at vise dig, hvem han er, og hvad han kan komme til at betyde i dit liv. Udover det, er Junior et sted, hvor der skal være rart at være, hvor vi hygger os og laver en masse fis og ballade sammen. De legende, livsglade og løjerlige ledere: Simon Waskiw

tlf. 76801094

Ole Mejlvang

tlf. 75872601

Jens Eriksen

tlf. 38348886

Thomas Lindegaard

tlf. 75872719

Hvis du går i 3. - 6. klasse kan du mødes med os hver tirsdag aften kl.19.00 til 20.30.

jer bols : r r e a l l u i r mst Feb ten i fre ik af s 1 V u OR og m JUNI g n n e a g 8. S ie in len erfer t n i Bibe V i . e 5 s 1 gel opda å P . 22

Side 10


Marts: 1. Vi rydder salen 8. Fastelavn kom og slå til 15. Gæsteaften 18.-19. Aktivitetsnat på Bøgballe Friskole 22. Hobbyaften 29. På opdagelse i bibelen

l: Apri

ejle en i V t f a g owlin 5. B NIOR aften obby en JU g H n . I 2 . 1 ERIE n SKEF Å P Bible . 19 lse i e g a å opd 26. P

Maj: 3.

Tørring kommer på besøg 10. Hobbyaften 17. På opdagelse i Bibelen 24. Der kommer besøg 31. Hvem kan hv Juni: ad? 7. På opdagels e i Bibelen 14. Hilser på de nye juniorer 21. Sommerferie afslutning 28. Sommerferie August:

ste sammen 16. Opstart ry b 23. Udendørs lø e i Bibelen 30. På opdagels

Side 11


Gi’ en gav e til Jelling IM Reg 9551 konto 551 0225297

en buss ling é f a C el r til J e d m Kom e me l s l e d in a I forb usikfestiv gM Jellin Fællesmøde med Fredericia kredsen 10.-12. maj 2011

Indremission 150 års t Jubilæumsfes 13.10.2011

Samfundslejr D. 16.-18. septem ber Hestlund Eftersko le

os: Her finder du Bethaniavej 3 Ægtes kabskursu s

D. 1 ved In 2.03.2011 ger I Jellin og Per Larse g Miss n ionshu Se sep s arat p rogram

Få m ange oplys Jellin ninge g-IM r via @go tilme o g l e lding grou kan s ps.co ke på m hjem mesid en

Hjemmeside www.JellingIM.dk

lesørger: æ j S K S HU jle dsen, Ve a M n ia r B 8844 Tlf. 7641 t træffe Lettest a .30 og kl. 7.30-8 .00. 12.00-13

Jelling IM forår 2011  

Prgram for Jelling Indremission foråret 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you