Page 1

2012 metų suaugusiųjų švietimo savaitė

Kartų mokymasis kartu

2012 m. lapkričio 19–25 d.


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 2

Kartų

mo


3 | Kartų mokymasis kartu

2012 metų suaugusiųjų švietimo savaitė

kymasis kartu

2012 m. lapkričio 19–25 d.


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 4

Savaitę organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija bendradarbiaudama su įvairiomis suaugusiųjų švietimo, kultūros, bendruomeninėmis institucijomis. Savaitę remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Tryliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė skiriama kartų solidarumo, mokymosi tęstinumo ir perimamumo idėjoms skleisti ir įgyvendinti: šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje ir pačioje Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijoje (mums jau 20!). Savaitės metu kviečiama pamąstyti apie savo (žmogaus, šeimos, bendruomenės ar organizacijos) gyvenimą kaip apie mokymosi ciklą, kuriame kiekvieno tarpsnio sėkmė priklauso nuo ankstesniojo etapo, nuo to, kaip bendradarbiauja jaunesnė ir vyresnė kartos, kokią įtaką jos daro viena kitos mokymuisi! Dėkojame visiems renginių organizatoriams, palaikiusiems Savaitės iniciatyvą, suradusiems originalių formų idėjai įgyvendinti, skyrusiems laiko ir radusiems piniginių išteklių.


5 | Kartų mokymasis kartu

Lapkričio 16 d.

11.00 Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymas Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 3). Organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA)

Lapkričio 21 d.

10.00 Vaizdo konferencija „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto svarstymas“. Organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) ir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos narys Vytauto Didžiojo universitetas Konferencija vyksta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, Vytauto Didžiojo universitete, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre, KTU Panevėžio instituto IT centre, Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultete, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Lapkričio 22 d.

15.00 Internetinis seminaras Lietuvos švietimo centrams ir mokykloms „Neformalaus mokymosi kokybės vertinimas: Europos kokybės ženklas (EQM). Organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) ir Klaipėdos rajono švietimo centras

Lapkričio 23 d.

10.00 Seminaras „Aktyvus brandumas su Grundtvig projektais“. Organizuoja Švietimo mainų paramos fondas

Alyta us kr ašta s Alytus Alytaus profesinio rengimo centras

Lapkričio 20 d.

10.00 Popietė Paslaugų verslo skyriuje „Senjorai – jaunimui“ dalyvaujant senjorams – buvusiems centro mokytojams

Nacionaliniai renginiai

Nacionaliniai renginiai


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 6

ALYTAUS KRAŠTAS

Lapkričio 21 d.

10.00 Seminaras-praktikumas Pramonės ir prekybos skyriaus mokiniams ir mokytojams „Dzūkų krašto tautinio paveldo amatai“

Alytaus Verslo konsultacinis cenras, Dariaus ir S. Girėno g. 2

Lapkričio 22 d.

13.30 Seminaras „Verslo olimpas mažiems ir dideliems“

Alyta us r ajona s Alytaus rajono meno ir sporto mokykla, Ežero g. 18, Daugai

Lapkričio 19–21 d.

13.00–16.00 Kūrybinės dirbtuvės „Menų alėja“

Lapkričio 22 d.

15.00 Seminaras „Tradicija ir dabartis“ 16.00 Kūrybinių dirbtuvių „Menų alėja“ darbų parodos atidarymas

Lapkričio 23 d.

Meninės raiškos projektas „Kiekvieno žmogaus širdyje gyvena daina“ 14.00 Kūrybinių dirbtuvių darbų parodos uždarymas

Alovės pagrindinė mokykla

Lapkričio 19–25 d.

Atvirų durų savaitė mokykloje Alovės pagrindinės mokyklos mokinių, tėvelių, senelių kūrybinių darbų paroda

Lapkričio 20 d.

14.00 Aktyvi paskaita „Mokomės įveikti stresą“ Alovės seniūnijos bendruomenei


7 | Kartų mokymasis kartu

Paskaita mokyklos bendruomenei „Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“

Butrimonių gimnazija

Lapkričio 22 d.

16.00 Seminaras – II gimnazinių klasių mokiniams ir jų tėveliams „Karjeros ugdymas šeimoje“

Lapkričio 23 d.

16.00 Renginys 1 kl. mokiniams, jų tėveliams ir seneliams „Skaitome pasaką“

Daugų Vlado Mirono gimnazija

Lapkričio 19 d.

10.35 Projekto „Paimsim arklą, knygą, lyrą“ (Maironis) atidarymas Piešinių paroda „Mano seneliai piešia“ nuotraukų paroda „Besišypsantis senjoras“

Lapkričio 20 d.

„Kūrybinės dirbtuvės“gimnazijinių klasių mokiniams

Lapkričio 21 d.

Gimnazijos bendruomenės ir Daugų miesto gyventojų susitikimas su biologijos mokslų daktaru fitoterapeutu J. Vasiliausku „Ilgo gyvenimo paslaptys. Gydymas augalais, namų vaistinėlė, akupresūra“

Lapkričio 22 d.

Mokytojų ir mokinių tėvų pokalbis – diskusija „Laisvi tėvai – laisvi vaikai“

Lapkričio 23 d.

Projekto uždarymas. Minėjimas, skirtas Maironio 150-sioms gimimo metinėms „Paimsim arklą, knygą, lyrą“

ALYTAUS RAJO N AS

Lapkričio 22 d.


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 8

ALYTAUS RAJO N AS

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla

Lapkričio 19 d.

13.00 Kartų mokymasis kartu. Kūrybinės dirbtuvės. Fitodizainas

Lapkričio 21 d.

14.00 Kartų mokymasis kartu. Kūrybinės dirbtuvės. Dailės studija

Lapkričio 22 d.

14.00 Kartų mokymasis kartu. Kūrybinės dirbtuvės. Dailės studija „Paletė“ Krokialaukio daugiafunkciame centre

Lapkričio 23 d.

14.00 Kartų mokymasis kartu. Baigiamasis renginys. Darbų pristatymas ir aptarimas

Makniūnų pagrindinė mokykla

Lapkričio 19–30 d.

Piešinių paroda „Pasaką piešia seneliai ir vaikai“

Lapkričio 19 d.

13.00–17.00 Atvirų durų diena 14.00 Apskrito stalo diskusija „Mokymosi visą gyvenimą svarba“

Nuo lapkričio 19 d.

Makniūnų pagrindinės mokyklos mokytojų ir mokinių kūrybos paroda

Lapkričio 21 d.

12.00–16.00 Atvirų durų diena

Lapkričio 22 d.

14.00 Susitikimas su fotografijos parodos „...jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams“ autore J. Petkevičiene

Lapkričio mėn.

J. Petkevičienės fotografijos parodos eksponavimas


9 | Kartų mokymasis kartu

Lapkričio 19 d.

14.00 Savaitės atidarymas. Pokalbis-paskaita „Kartų mokymasis kartu“, Daugų Kultūros centro Pivašiūnų filialo kultūros darbuotojų koncertas

Lapkričio 20 d.

12.00–14.00 Rudens mugė

Lapkričio 21 d.

14.00 Kartų medis „Kartų išminties medis“

Lapkričio 22 d.

Atvirų durų diena pradinėse klasėse

Lapkričio 23 d.

14.00 Suaugusiųjų švietimo savaitės aptarimas, uždarymas. Patriotinės dainos konkursas „Marš, marš kareivėli“

Druskininkai Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Kudirkos g. 13

Lapkričio 19–25 d.

10.30–19.00 Paroda „Jie garsina Druskininkų vardą“

Lapkričio 22 d.

11.45 Žaisdami mokomės „Avys po pievas, piemenys po ievas“

Druskininkų Paslaugų centras, Veisiejų g. 17

Lapkričio 19 d.

15.00 Mokomės dainų, tradicijų „Šitaip audė drobeles, šitaip traukė daineles mūsų senoliai“

Lapkričio 21 d.

14.00 Seminaras „Protingai pasirinktas maistas – kūnui ir sielai vaistas“

ALYTAUS RAJO N AS

Pivašiūnų vidurinė mokykla


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 10

ALYTAUS RAJO N AS

M.K.Čiurlionio meno mokykla, Vytauto g. 23

Lapkričio 20 d.

17.30 IT taikymas kasdieniniame gyvenime „Kuriame, piešiame, komponuojame, maketuojame...“

Lapkričio 23 d.

14.00 Baigiamoji Suaugusiųjų švietimo savaitės „Kartų mokymasis kartu“ konferencija

„Atgimimo“ mokykla, M.K.Čiurlionio g. 92

Lapkričio 20 d.

9.50 Paskaita „Atgimimo“ mokyklos moksleiviams „Trys Druskininkų meno genijai“

Varėna Varėnos švietimo centras, J. Basanavičiaus g. 9

Lapkričio 14–29 d.

13.00 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“

Lapkričio 20 d.

9.00 Seminaras „Tinklinio mokymo metodika ir žaidimo taisyklių naujovės“ 17.00 „Komunikacija anglų kalba pradedantiesiems“ 17.30 „Komunikacija vokiečių kalba A1.1 lygis“ 18.00 „Komunikacija anglų kalba A1.3 lygis“

Lapkričio 22 d.

13.30 Seminaras „Mokinio teisių, pareigų ir atsakomybės teisiniai aspektai. Probleminis vaikas mokymo įstaigoje: prevencija ir kontrolė. Įstaigos ir jos darbuotojų pareigos užtikrinti saugią ir sveiką ugdomąją aplinką ribos“ 17.00 „Komunikacija anglų kalba pradedantiesiems“ 17.30 „Komunikacija vokiečių kalba A1.1 lygis“ 18.00 „Komunikacija anglų kalba A1.3 lygis“


11 | Kartų mokymasis kartu

Kaunas

Lapkričio 19–24 d.

Fotografijos paroda „Kartos kartu“ Kauno technikos kolegijoje, Tvirtovės al. 35

Lapkričio 19 d.

15.00 Nacionalinė aukštesniųjų liaudies mokyklų asociacijos (NALMA) renginys „Savanoriška veikla kartose“

Lapkričio 20 d.

16.00 LSŠA Kauno skyriaus narių renginys „Sveikos gyvensenos patirtis kartose“ Farmacijos muziejuje, Rotušės a. 28

Kaišiadorys

Lapkričio 16 d.

18.00 Priešadventinis vakaras vaikams ir jaunimui Mičiūnų bendruomenės namuose

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Gedimino g. 118

Lapkričio 19 d.

17.00–19.00 Atvirų durų diena Kaišiadorių rajono bendruomenei

Lapkričio 20 d.

17.00 Popietė „Mokomės iš vaikų, tėvelių, senelių ir vieni iš kitų“

Lapkričio 21 d.

17.00 Kino vakaras „Drauge“

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Vytauto Didžiojo g. 44B

Lapkričio 19 d.

Seminaras „Veliame veltinius“

KAU N O KRAŠTAS

Ka uno kr ašta s


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 12

KAU N O KRAŠTAS

Lapkričio 20 d.

Paskaita „TBC klastinga liga“

Lapkričio 22 d.

Paskaita „Hepatitas ABC“ Kompiuterinio raštingumo kursai

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuras

Lapkričio 21 d.

9.00 Higienos įgūdžių mokymai

Lapkričio 22 d.

Pirmosios pagalbos mokymai

Lapkričio 23 d.

13.00 Mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai

Kaišiadorių miškų urėdija, Miškininkų g. 1

Lapkričio 23 d.

10.00 Išvyka suaugusiems ir mokiniams „Žiemos miško džiaugsmai ir bėdos“ į Strošiūnų ir Girelės miškus Seminaras urėdijos darbuotojams „Streso mažinimas“

Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras, Vienybės g. 22/3

Lapkričio 26 d.

10.00 Teorinis praktinis pynimo iš vytelių užsiėmimas Kaišiadorių TAU klausytojams ir A. Brazausko gimnazijos mokiniams „Mokomės kartu“

Lapkričio 26–30 d.

Kaišiadorių TAU klausytojų ir A. Brazausko gimnazijos mokinių pynimo darbelių paroda


13 | Kartų mokymasis kartu

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, Rumšos g. 36

Lapkričio 19 d.

Sveikos gyvensenos užsiėmimai

Lapkričio 20 d.

Šokių pamoka „Mama, tėti, pabandyk ir tu“

Lapkričio 21 d.

Popietė „Kalėdoms ruošiamės kartu“

Lapkričio 22 d.

Šokių pamoka „Kaip šoko mūsų seneliai“. Praktiniai mokymai „Draugystės rankos”, skirti mokinių savivaldos klubui „Savas“ ir gimnazijos administracijai

Lapkričio 23 d.

Susitikimas su stilistu „Būkite stilingi 2013 metais“

Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, Lietuvos liaudies buities muziejus

Lapkričio 19 d.

15.00 Kūrybinės dirbtuvės „Kelionės laiku metodas. XXa. 3–4 deš. Lietuvos miestelių gyvenimo akimirkos“

Žasliai Žaslių lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis“

Lapkričio 20 d.

9.15 Mokyklos būrelio „Dainorėliai“ užsiėmimas Žaslių lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ vaikams „Mokau draugą muzikuoti“

Žaslių pagrindinė mokykla

Lapkričio 23 d.

Atvirų veiklų diena Žaslių pagrindinės mokyklos bendruomenei „Mokiniai, mokytojai ir tėvai – mokymosi dalyviai“

KAU N O KRAŠTAS

Rumšiškės


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 14

KAU N O KRAŠTAS

Žiežmariai Žiežmarių mokykla-darželis

Lapkričio 21 d.

12.00 Popietė „Liaudies senųjų tradicijų puoselėjimas: siuvinėjimas, verpimas, nėrimas, mezgimas“

Žiežmarių kultūros centras

Lapkričio 24 d.

Koncertas „Muzika visai šeimai“ 15.00 Liaudiškų kapelų šventė „Susigrokim, kaimynėliai“

Kėdainiai Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras, S. Dariaus ir S. Girėno g. 52

Lapkričio 19–23 d.

10.00–18.00 Andragoginės literatūros paroda

Lapkričio 19 d.

10.00 Savaitės atidarymas. Savaitės renginių pristatymas žiniasklaidos atstovams. Diskusija „Mokymasis visą gyvenimą – prabanga ar būtinybė?“

Lapkričio 21 d.

17.00 Subėgtuvės „Tapome kartu“

Lapkričio 23 d.

14.00 Kūrybinės dirbtuvės su dailininku R. Garbačiausku

Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetas, J. Basanavičiaus g. 4

Lapkričio 19–23 d.

Esė „Mano mokymosi patirtis“ konkursas

Lapkričio 20 d.

12.00 E-diskusija: „Mokymasis visą gyvenimą: realybė ar iliuzija?“


15 | Kartų mokymasis kartu

16.00 Mokymosi popietė Trečiojo amžiaus universitete

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Josvainių g. 40

Lapkričio 20 d.

15.00 Paskaita-diskusija „Kokią kasdienę nuotaiką formuoja mūsų žiniasklaida?“

Lapkričio 21 d.

15.00 Paskaita-diskusija „Politika sugadina žmones! Ar tikrai?“

Lapkričio 22 d.

15.00 Paskaita-diskusija „Krikščionybė – kitokio gyvenimo alternatyva“. Filmo „Devynios dienos, kurios pakeitė pasaulį“ peržiūra

Raseiniai Raseinių rajono švietimo centras, Daugirdo g. 7

Lapkričio 19 d.

14.00 Praktikumas-susitikimas „Kojinaitės šiltos...“

Lapkričio 20 d.

9.00 Šiaurietiškojo vaikščiojimo technikos mokymai 12.00 Konferencija „Vartojimo kultūros ugdymas mokykloje“ Raseinių Šaltinio pagrindinėje mokykloje, Ateities g. 23 17.30 Anglų kalbos programa pažengusiems

Lapkričio 21 d.

10.30 Vokiečių kalbos kursai 15.00 Praktikumas „Šiaurietiško vaikščiojimo ALFA technika“

Lapkričio 22 d.

10.00 Kompiuterinio raštingumo mokymai 15.00 Vokiečių kalbos kursai 17.30 Anglų kalbos programa pažengusiems

KAU N O KRAŠTAS

Lapkričio 22 d.


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 16

Kl aipėdos kraštas

Lapkričio 23 d.

Edukacinė išvyka-seminaras „Šiuolaikinės mokymo priemonės ir jų panaudojimo galimybės ugdymo procese“ LIREXPO centre, Laisvės pr. 5, Vilnius 12.00 Patriotinės dainos konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, Kalnų g. 3 15.00 Kūrybinių darbų parodos „Netikėti atradimai“ atidarymas

Kl aipėdos kr ašta s Klaipėda Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

Lapkričio 19–23 d. 14.00–16.00

Praktiniai užsiėmimai „Technologijos suartina kartas“

Lapkričio 20 d.

17.00 „Vakaras po sakurom“. Haiku konkursas tarp kartų

Lapkričio 21d.

17.00 Žaidimų vakaronė „Kartu mums įdomu“

Lapkričio 22 d.

11.00 „Buriuok su biblioteka“

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas, Sportininkų g. 13

Lapkričio 22 d.

13.00 Diskusija „Kartų mokymasis kartu: pasidalinkime patirtimi“

Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija, Sulupės g. 26

Lapkričio 20 d.

17.00 Kūrybinės dirbtuvės „Meno terapija visiems“


17 | Kartų mokymasis kartu

17.00 Popietė „Keliaujame kartu“

Lapkričio 22 d.

13.00 Diskusija „Kartų mokymasis kartu“. Suaugusiųjų mokymo institucijų užsienio kalbų konferencija „Olimpinės žvaigždės“

Lietuvos verslo kolegija, Turgaus g. 21

Lapkričio 21 d.

9.00–10.30 Informacinio pobūdžio pranešimas „Koks Lietuvos ekonomikos šešėlio ilgis?“

Kretinga Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, J. Pabrėžos g. 8

Lapkričio 19 d.

13.00 Parodos „Rudens koliažai“ atidarymas

Lapkričio 20 d.

15.00 Atvirų durų diena

Lapkričio 21 d.

18.00 Etnokultūrinis renginys rajono bendruomenei „Graži mūsų šeimynėlė“

Lapkričio 23 d.

18.00 Diskusija „Kartų mokymasis kartu: kaip mums sekasi?“

Šilutė Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, Liepų g. 16

Lapkričio 19 d.

15.00 Atvira dailės pamoka „Prisijaukinkim žodį, raidę, simbolį“ 18.00 Anūkų, vaikų, tėvų, senelių kūrybinių darbų parodos „Nuo...iki“ atidarymas

Kl aipėdos kraštas

Lapkričio 21 d.


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 18

Marijampolės kraštas

Lapkričio 22 d.

11.00 „Susirunkime“. Mokinių ir mokytojų stalo žaidimų turnyras

Marijampolės kr ašta s Marijampolė Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras, Kauno g.113

Lapkričio 19–25 d.

Andragoginės literatūros paroda, skirta LSŠA dvidešimtmečiui

Lapkričio 22 d.

12.00 Popietė SMC mokiniams ir jų vaikams „Mokomės kartu: vaikai, tėvai, seneliai“

Marijampolės švietimo centras, P. Butlerienės g. 3

Lapkričio 20 d.

14.00 Pedagogų senjorų steigiamasis susirinkimas

Lapkričio 23 d.

16.00 Baigiamasis Savaitės renginys. Šeimų šventė „Kartų mokymasis kartu“

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas

Lapkričio 19–25 d.

Intensyvaus užsienio kalbų mokymosi savaitė Gražiausios nuotraukos konkursas „Įamžinta kartų akimirka“ Marijampolės Kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultete, Vytauto g. 47

Lapkričio 19 d.

8.00 Išvyka į Birštono „Tulpės“ sanatoriją į sveikatingumo dieną, pagal projektą „Judėk laisvai“

Lapkričio 20 d.

14.30 Teisės fakulteto senjorų ekskursija į Kunigaikščio Vytenio logistikos batalioną. Diskusija su kariais.


19 | Kartų mokymasis kartu

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vienybės g. 52

Lapkričio 19–25 d.

Nuotraukų paroda „Sustabdyta akimirka“ Piešinių paroda „Dirbantys ir poilsiaujantys mūsų senoliai“ Informacinis kampelis „Vyresniųjų išmintis“

Lapkričio 23 d.

17.00 Mokomės dainuoti su senjorais kartu. „Rudenėlio“ senjorų klubo ir gimnazistų neformalaus ugdymo užsiėmimas

Kalvarija Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla, Ugniagesių g. 1

Lapkričio 21 d.

17.00 Popietė „Mokomės vieni iš kitų“

Panevėžio kr ašta s Biržai Organizuoja Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (PMMMC)

Lapkričio 20 d.

11.00 Praktinis užsiėmimas „Šiaudelių sodai“ Papilio pagrindinėje mokykloje

Lapkričio 22 d.

16.00 Praktinis – užsiėmimas „Kalėdinių žaisliukų gamyba laikantis Papilio krašto senovinių tradicijų“ Papilio pagrindinėje mokykloje

Lapkričio 23 d.

14.30 Paskaita „Asmenybės jėga – kelias savęs pažinimo ir išminties link“ Biržų krašto „Sėlos“ muziejuje, Radvilų g. 3

Panevėžio kraštas

Vilkaviškis


Panevėžio kraštas

Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 20

16.00 Trečiojo Amžiaus Universiteto Septintųjų veiklos metų ir Suaugusiųjų švietimo savaitės paminėjimas Biržų krašto „Sėlos“ muziejuje, Radvilų g. 3

Panevėžys Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras, Šiaulių g. 60

Lapkričio 19 d.

Mokymosi galimybės SMC. Atvirų durų diena

Lapkričio 20 d.

„Buvome ir esame“. Susitikimo su buvusiais kolegomis diena

Lapkričio 21 d.

Sportuojame kartu. Sporto diena

Lapkričio 22 d.

„Ir jūs, vaikai, taip darykit...“. Mokymo(si) diena

Panevėžio kraštotyros muziejus, Vasario 16-osios g. 23

Lapkričio 19 d.

14.30 Savaitės atidarymas. Edukacinė programa „Nuo piemenėlio iki muzikanto“

Lapkričio 21 d.

16.00–18.00 Tradicinio muzikavimo renginys parodoje „Nuo švilpynės iki skambandžio vamzdžio“

Lapkričio 24 d.

12.00 Paskaitų ciklo „Lietuvos veidas: tautos vertybės ir tradicijos“ užsiėmimas

LSŠA Panevėžio skyrius

Lapkričio 24 d.

17.00 Apsilankymas Panevėžio teatro „Menas“ spektaklyje „Žiema po stalu“ ir jo aptarimas


21 | Kartų mokymasis kartu

Pakruojo švietimo centras, Vytauto Didžiojo g. 63

Lapkričio 5–30 d.

Paroda „Mano šeimos paveldas. Skirtingų kartų paveldas“

Lapkričio 20 d.

15.00 Poezijos popietė rajono bendruomenės nariams „Kartos. Atrasti eilėraščiai“

Lapkričio 21 d.

9.00 Suaugusiųjų mokymo klasių mokinių kultūrinė-pažintinė diena „Filmai. Kartų patirtis“

Pasvalys Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, P. Vileišio g. 7

Lapkričio 21 d.

14.00 Suaugusiųjų mokymo skyriaus integruota technologijų, etikos ir istorijos pamoka „Mokomės kartu“

Rokiškis Rokiškio suaugusiųjų mokymo centras, Taikos g. 17

Lapkričio 19 d.–25 d.

Paroda „Suaugusiųjų švietimo savaitės atgarsiai“

Lapkričio 20 d.

18.00 Vakaronė susitikimas su mokymo centro senjorais „Mokykla anksčiau ir šiandien“

Lapkričio 21 d.

18.00 Kursai vyresnio amžiaus žmonėms „Ar aš galiu išmokti kalbėti angliškai“ 18.00 Susitikimas su tautodailininku A. Spundzevičiumi „Gaminame rankdarbius“

Panevėžio kraštas

Pakruojis


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 22

Panevėžio kraštas

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Lapkričio 20 d.

15.00 Lenkijos instituto Vilniuje parodos „Czesławas Miłoszas. Poeto šimtmetis“ atidarymas bibliotekos Renginių svetainėje, Taikos g. 19

Lapkričio 22 d.

13.00 D. Buragienės knygų „Pro amžinybės duris“ ir „Židinys gryčioj dega“ pristatymas bibliotekos periodikos skaitykloje, Nepriklausomybės a. 16

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos filialai

Lapkričio 20 d.

11.00 Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ pristatymas Lukštų filiale, Lukštų g. 6

Lapkričio 21 d.

12.00 Kūrybinė dirbtuvė „Iš kartos į kartą – riešinių mezgimas“ Aleksandravėlės filiale 16.00 Kartų popietė „Mano knyga“ Skemų filiale, Rokiškio g. 17

Lapkričio 22 d.

15.00 Susitikimas su A. Raugiene (Kriaunų Ragana) ir I. Šaduikytės tapybos darbų paroda Pandėlio miesto filiale, Panemunio g. 23

Lapkričio 23 d.

15.00 Diskusija prie arbatos puodelio „Nors plaukus papuošė šarma, bet mano širdis dar jauna“ Ragelių filiale

Lapkričio 23 d.

15.00 Senjorų pokalbis su vaikais – popietė ir paroda „Žmogus, kuris pasakoja apie žygdarbį ir jį aiškina, gali tapti palikuonims reikšmingesnis negu tas, kuris jį atliko (S. Cveigas) Panemunėlio glžk. st. filiale, Stoties g. 7


23 | Kartų mokymasis kartu

Kelmė Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Vytauto Didžiojo g.110

Lapkričio 19 d.

11.00 Mokymai „Kartų bendravimas naudojant informacines technologijas“ 16.00 Tautodailininkės J. Gečienės ir jos šeimos narių kūrybinių darbų paroda „Iš kartos į kartą ...“

Lapkričio 20 d.

13.00 Seminaras „Vaikų ugdymas tautodaile ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

Lapkričio 21 d.

15.30 Praktinis užsiėmimas „Amatų dirbtuvės“

Lapkričio 22 d.

17.00 R. Ulienės poezijos vakaronė „Kai prabyla širdis...“

18.00 Meninės raiškos užsiėmimas SMC bendruomenei „Mokomės ir kuriame kartu...“

Šiauliai Šiaulių suaugusiųjų mokykla, Žemaitės 83A

Lapkričio 19–25 d.

Respublikinio mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų konkurso „Mokytis niekada nevėlu“ eksponavimas Rankdarbių ir fotografijų paroda „Mokomės kartu“

Lapkričio 20 d.

10.00 Respublikinio mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų konkurso „Mokytis niekada nevėlu“ apibendrinimas 13.00 Kartų kūrybinės dirbtuvės

ŠIA U LI Ų k r a š t a s

Šia ulių kr ašta s


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 24

Tauragės kraštas

Ta ur a gės kr ašta s Tauragė Tauragės suaugusiųjų mokymo centras, Laisvės g. 19

Lapkričio 19 d.

17.00 Atvira, integruota lietuvių, rusų ir informacinių technologijų pamoka „Maironio keliu“

Lapkričio 20 d.

15.00 Konferencija „Sveikas gyvenimo būdas, sveikata, ekologija“ (dalyvauja Tauragės SMC, Kėdainių SMC, Plungės SM, Šiaulių SM, Klaipėdos Naujakiemio SM, Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras, Tau Tauragės skyrius, Moters užimtumo centras)

Lapkričio 21 d.

16.50 Atvira, integruota pamoka „Tauragės istorijos vingiais“

Lapkričio 22 d. 17.40–18.30

Kūrybinės dirbtuvės: „Vertybių paštas“, „Mokomės kurti papuošalus“, „Stilizuotų gėlių gaminimas iš netradicinių konstrukcinių medžiagų“, „Stalo dekoravimo idėjos“.

Lapkričio 23 d.

18.00 Kartų vakaronė

Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras, Prezidento g. 21

Lapkričio 19 d.

11.00 Parodos „Paslėpti lobiai“ aplankymas Tauragės krašto muziejuje

Lapkričio 22 d.

Praktinis seminaras „Pažink save. Sezoninė depresija, kaip ją atpažinti“


25 | Kartų mokymasis kartu

Lapkričio 19 d.

17.00 Seminaras „Gimdos kaklelio vėžys ir jo profilaktika“. Socialinės pagalbos centras, Donelaičio g. 21

Šilalė Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, J. Basanavičiaus g. 25

Lapkričio 19 d.

16.00 Paskaita „Pagarba kartų įvairovei“

Lapkričio 22 d.

15.00 Menų dirbtuvės „Iš palikimo kurti“

Lapkričio 23 d.

16.00 Vakaronė „Kartu smagu“

Šilalės švietimo pagalbos Tarnyba, Nepriklausomybės g. 1

Lapkričio 19–23 d.

15.00–17.00 Kompiuterinio raštingumo kursai „Elektroninio komunikavimo naujovės“

Lapkričio 21 d.

15.00 Edukacinė popietė „Maironis dainose“

Lapkričio 22 d.

15.00 Paskaita-diskusija „Supratimas ir supratingumas“

Telšių kr ašta s Telšiai Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“, Lygumų g. 52

Lapkričio 20 d.

13.00 „Menų dirbtuvės“tėveliams

Lapkričio 22 d.

13.00 Tėvelių „Linksmos pamokos“ pedagogams

Telšių kraštas

Tauragės Trečiojo amžiaus universitetas


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 26

TELŠI Ų k r a š t a s

Telšių raj. sav. K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialas, Mokyklos g. 10

Lapkričio 19 d.

14.00 Suaugusiųjų švietimo savaitės „Kartų mokymasis kartu“ pristatymas. J. Trukano filmo „Knygnešys“ peržiūra ir aptarimas

Lapkričio 21 d.

14.00 Išvyka „Knygnešio F. Galmino pėdomis“

Lapkričio 23 d.

14.00 Kaunatavos knygnešių paminėjimas

Telšių suaugusiųjų mokykla, S. Daukanto g. 17

Lapkričio 21 d.

18.00 Integruota literatūros-dailės pamoka „Tautos patirtis iš mamos rankų“

Telšių švietimo centras, S. Daukanto g. 35

Lapkričio 22 d.

15.00 Kūrybinės dirbtuvės „Kartų mokymasis ir vertybės“

Telšių senelių globos namai, Rambyno g. 24

Lapkričio 22 d.

15.00 Kūrybinis seminaras-praktikumas „Kurkime kartu – džiaugsmui amžius nesvarbu“

Mažeikiai Mažeikių Sodų vidurinė mokykla, Sodų g. 16

Lapkričio 19–21d.

Atviros pamokos suaugusiųjų klasių mokiniams „2012-ieji, Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai“

Lapkričio 19–23 d.

Suaugusiųjų švietimo savaitės pristatymas. Suaugusiųjų klasių mokinių technologijų darbų paroda


27 | Kartų mokymasis kartu

15.40–17.30 Informacijos vartotojų konsultavimas Pranešimas „Mokymosi visą gyvenimą programos galimybės Mažeikiuose ir Lietuvoje“

Mažeikių Švietimo centras, Ventos g. 8a

Lapkričio 22–23 d.

Seminaras-edukacinė išvyka

Utenos kr ašta s Anykščiai Organizuoja asociacija „Kartų ratas“ Troškūnų Multifunkciniame centre, Vytautog. 2A

Lapkričio 19 d.

14.00 Seminaras „Senolių išmintis ir mitybos tradicijos šiuolaikinėje visuomenėje“

Lapkričio 20 d.

14.00 Renginys „Kūrybingumas – kartų patirtis kūrybiniuose darbuose“

Lapkričio 22 d.

16.00 Seminaras „Sveikatingumo edukacija istoriniu aspektu“

Lapkričio 23 d.

14.00 Seminaras „Kartų bendravimo ypatumai“ 16.00 Seminaras „Savanoriška veikla anksčiau ir dabar“

Molėtai Molėtų švietimo centras, Vilniaus g. 44

Lapkričio 20 d.

13.00 Apskritas stalas-diskusija „Vakar ir šiandien: Kaip mokome pradinukus skaityti?“

Utenos kraštas

Lapkričio 21 d.


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 28

Utenos kraštas

Lapkričio 20 d.

16.00 Anglų kalbos kursai įvairioms amžiaus grupėms: mokomės kartu.

Lapkričio 22 d.

16.00 Anglų kalbos kursai įvairioms amžiaus grupėms: mokomės kartu. 14.00 Diskusija „Kartų požiūris į mokymąsi kaip vertybę“

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų l/darželis, Vilniaus g. 57-1

Lapkričio 21 d.

14.00 Paskaita „Tėvų ir vaikų elgesio ribų pažinimas ir priėmimas“

Molėtų raj. Dubingių pagrindinė mokykla

Lapkričio 23 d.

9.00 Molėtų r. pradinių mokyklų šventinis renginys vaikams ir tėvams „Vaikystės spalvos“

Utena Utenos Dauniškio gimnazija, Vaižganto g. 48

Lapkričio 19–23 d.

8.00 – 17.00 Andragoginės literatūros, skirtos tryliktajai Savaitei, paroda

Lapkričio 22 d.

Popietė „Iš kartų į kartą“

Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Aukštaičių g. 5

Lapkričio 19–23 d.

8.00–17.00 Paroda „Išsaugoti, tai kas įgyta – ne mažesnis menas, negu tai įgyti“ 8.00–17.00 G. Adiklienės ir jos anūkės tapybos paroda „Rudens filosofija“


29 | Kartų mokymasis kartu

Lapkričio 22 d.

Studentai – Utenos Trečiojo amžiaus universiteto senjorams 12.00 Praktinis užsiėmimas „Praktiniai įgūdžiai realioje ir simuliacinėje verslo įmonėje“ Utenos kolegijos praktinio mokymo firmoje (Basanavičiaus g. 56) 16.00 Ekskursija po miestą „Utenos istorija“

Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3

Lapkričio 21 d.

18.00 Pamoka muziejuje „Praeities kartų istorijos beieškant“

Visaginas Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, Draugystės g. 12

Lapkričio 19–23 d.

9.00–17.00 Informacinio stendo, skirto 2012 m. Suaugusiųjų švietimo savaitei, parengimas ir pristatymas 9.00–17.00 Edukacinės medžiagos paroda, skirta 2012 m. suaugusiųjų švietimo savaitei

Lapkričio 20 d.

13.00 Seminaras Visagino savivaldybės bendruomenei „Šiuolaikinės mokymo priemonės – šiuolaikiniam žmogui“

Lapkričio 22 d.

17.30–19.00 Paskaita Visagino savivaldybės bendruomenei „Žalingų įpročių atsisakymas. Sveikas gyvenimo būdas šiandien“

Visagino sporto centras, Parko g. 2A

Lapkričio 22 d.

18.00–18.45 Renginys: „Vaikai – tėvams“. Sportinės akrobatikos aukšto meistriškumo sportininkų choreografijos parengimas „Tempo“ pratimams

18.45 Visagino sporto centro sporto mokytojos-trenerės L. Vojevodinos atvira sportinės akrobatikos treniruotė „Tempo darbas poromis“

Utenos kraštas

Utenos kolegija, Maironio g. 18


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 30

Utenos kraštas

Visagino valstybinės kalbos centras, Draugystės g. 12

Lapkričio 19–25 d.

VVKC II valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos klausytojų parengtas stendas ir skirtukai tema „Kartos keičiasi, o tradicinės vertybės lieka tos pačios“

Lapkričio 20 d.

14.30 VVKC III valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos klausytojų pamoka-filmo demonstravimas „Tadas Blinda“: Kalbos kaita. „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla, Partizanų g. 2/7

Lapkričio 21 d.

17.15 VVKC sustiprinto kalbinių įgūdžių grupės klausytojų pamoka-paskaita „Visagino apylinkių istorija“

Lapkričio 22 d.

17.30 VVKC I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos klausytojų pamoka-viktorina „Susipažinkime su Lietuvos Respublikos Konstitucija“

Lapkričio 23 d.

9.00 VVKC darbuotojų, III valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos klausytojų ir vaikų ekskursija maršrutu Visaginas–Salakas–Degučiai–Zarasai.

Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21

Lapkričio 22 d.

12.00 Atviras renginys „Kas ten miške triuška...“

Zarasai Zarasų švietimo centras, Savanorių g.1

Lapkričio 19–20 d.

10.00–17.00 Seminaras „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir tėvams“

Lapkričio 21 d.

15.00 Paroda „Iš kartos į kartą“

Lapkričio 22 d.

15.00 Popietė „Rudens pasirinkimai“


31 | Kartų mokymasis kartu

15.00 Muzikinė popietė „Dainuokim kartu“

Vilnia us kr ašta s Širvintos

Lapkričio 20 d.

9.00 Rajono mokinių tarybų atstovų susitikimas „Mokymosi tęstinumas: šeima, mokykla...?“ Širvintų rajono švietimo centras, Vilniaus g. 81 17.00 „Judėkime kartu“. Bartkuškio pagrindinė mokykla

Lapkričio 23 d.

14.00 Gerumo vakarai. Gelvonų vidurinė mokykla 16.00 Kavinė „Kartų mokymasis karu“. Širvintų rajono švietimo centras, Vilniaus g. 81

Lapkričio 24 d.

13.00 Vyresniųjų šokių kolektyvų sambūris „Iš aplinkui“. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, I. Šeiniaus g. 4

Vilnius Geležinkelių muziejus, Geležinkelio g. 16, Vilnius

Lapkričio 24 d.

12.00–16.00 Šeimų šeštadienio popietė „Traukinių žaidimai“

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, Rugių g. 1, Vilnius

Lapkričio 21 d.

10.00–15.00 Artimųjų slauga namuose: padėk sau ir kitam

Soros International House, Konstitucijos 23A, Vilnius

Lapkričio 19 d.

15.25 Atvira anglų kalbos pamoka „Mokomės kartu“ vaikams, tėveliams ir seneliams

Vilniaus kraštas

Lapkričio 23 d.


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 32

Vilniaus kraštas

Lapkričio 20 d.

15.25 Atvira anglų kalbos pamoka „Mokomės kartu“ vaikams, tėveliams ir seneliams

Lapkričio 21d.

16.20 Atvira anglų kalbos pamoka paauglių klasėms ir vyresniosios kartos atstovams: „Atsiminimai. Ką jaunoji karta gali išmokti iš vyresnių kartų gyvenimo istorijų“

Lapkričio 22 d.

15.40 ir 17.00 Atvira anglų kalbos pamoka paauglių klasėms ir vyresniosios kartos atstovams: „Atsiminimai. Ką jaunoji karta gali išmokti iš vyresnių kartų gyvenimo istorijų“

Lapkričio 24 d.

10.00 Atvira anglų kalbos pamoka „Mokomės kartu“ vaikams, tėveliams ir seneliams

M. Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU)

Lapkričio 19 d.

15.00 Praktinis užsiėmimas. Batikos ir veltinio technikos įvairovė, panaudojimo galimybės. LEU, Studentų g. 39

Lapkričio 20 d.

15.00 A. Juozaičio paskaita: „Lietuvos ir Latvijos kultūrų panašumai ir skirtumai“. LEU, Studentų g. 39

Lapkričio 21 d.

13.00 ir 15.00 Ekskursija į VU bibliotekos restauravimo centrą ir Aklųjų biblioteką

Lapkričio 24 d.

Respublikinis senjorų dainos festivalis. LEU, Studentų g. 39

Lapkričio 28 d.

15.00 Paskaita „Mitybos mitai“. LEU, Studentų g. 39

Vilniaus „Akiračio“ gimnazija, Algirdo g. 23/6

Lapkričio 19 d.

16.00 Savaitės atidarymas. Paroda „Mūsų bendri darbeliai“. Mokyklos laikraščio pristatymas


33 | Kartų mokymasis kartu

16.00 Diskusija-paskaita „Savo patirtimi dalijasi buvę mokiniai“

Lapkričio 21 d.

11.30 SUK „Ekolipietis“ pristatymas „Bendraujame ir bendradarbiaujame“

Lapkričio 25 d.

Paskaita „Naujausi Rytų medicinos laimėjimai“

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Žirmūnų g. 32

Lapkričio 20 d.

18.20 Anglų kalbos pamoka „English lessons for adults „Clothes“

19.30 Suaugusiųjų mokymo savaitės atidarymo renginys „Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį“

Lapkričio 22 d.

17.00 Dalijimasis patirtimi „Aktyvaus matematikos metodų skatinimas“

Lapkričio 23 d.

17.00 Parodos „Maironis šiandien ir visada“ atidarymas 18.00 Amatų dirbtuvės „Mokomės kartu“ ir mokinių fotografijų paroda „Mano rudenėjantis Vilnius“

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vykinto g. 11

Lapkričio 19–23 d.

VSMC mokinių piešinių paroda-konkursas „Mokomės kartu“ VSMC mokinių ir jų vaikų grafikos kūrybinių darbų paroda „Rudens šokis“

Lapkričio 19 d.

15.05 Atvira integruota geografijos ir etikos pamoka „Žemė visatoje. Nuo Platono iki teorijos M“ 18.25 Renginys „Dedikacija Maironiui“

Vilniaus kraštas

Lapkričio 20 d.


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 34

Vilniaus kraštas

Lapkričio 21 d.

18.25 Atvira anglų kalbos pamoka „Šeima ir draugai“

Lapkričio 22 d.

15.00 Atvira pamoka-ekskursija į Energetikos muziejų „Elektros energijos gamyba“

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinė mokykla, V. Šopeno g. 8

Lapkričio 19–23 d.

Mokinių kūrybinių darbų ekspozicija „Maironio žodžiai mano akimis“

Lapkričio 19 d.

13.35 Kūrybinės dirbtuvės „Aromatiniai aliejai“ 16.55 IKT pamoka V. Šopeno gatvės bendruomenei „Virtualaus bendravimo aspektai“

Lapkričio 20 d.

15.15 Kūrybinės dirbtuvės „Kartų peizažas“ 16.05 IKT pamoka V. Šopeno gatvės bendruomenei „Raštvedybos pagrindai“

Lapkričio 21 d.

14.00 Praktinė laboratorija „Pokyčių valdymas ir organizacijos kultūra“ 18.30 Poezijos ir dainų vakaras skirtas Maironio 150 jubiliejui „Paliesiu lyrą kaip tada...“

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, Kauno g. 43

Lapkričio 19 d.

14.00 Pasidainavimų su Veronika Povilioniene popietė

Lapkričio 20 d.

14.00 Gimnazijos reprezentacinio filmo „Čia šilta“ pristatymas 14.15 Seminaras „Skirtingų kartų tautinis tapatumas“

Lapkričio 22 d.

14.00 Grundtvig projekto DEPArt mokymai


35 | Kartų mokymasis kartu

Koordinatoriai Bendra informacija Vilija Lukošūnienė, el.p.: lssa@takas.lt; tel.: 8 5 2619031

Informacija regionuose Alytus Aldona Lesevičienė, aldonalese@gmail.com; tel.: 8 315 79826

Alytaus rajonas Lina Andrulevičienė, lina.a@zebra.lt; tel.: 8 315 52969

Druskininkai Druskininkų švietimo centras, snieguole@dsc.lt, tel.: 8 313 51178

Kaunas Vita Krivickienė, vitak@ktk.lt; mob.: 8 650 17883

Marijampolė Jūratė Gaidienė, jurate.msc@marinet.lt; tel.: 8 343 92572

Panevėžys Zita Gaigalienė, zita.gaigaliene@panko.lt; mob.: 8 614 52406

Telšiai, Šiauliai Rita Vargalytė, rvargal@gmail.com; tel.: 8 444 60213

Utena Dalia Stunžėnienė, dalia.st@ukolegija.lt; tel.: 8 389 51662

Klaipėda Ilona Zubrickienė, ilona.zubrickienė@gmail.com; tel.: 8 46 398983

Tauragė Ona Sturonienė, o.sturoniene@yahoo.com ; tel.: 8 446 56006

Vilnius Dalia Cymbaliuk, lssavilnius@takas.lt; tel.: 8 5 2312309


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 36

UŽRAŠAMS


37 | Kart킬 mokymasis kartu


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 38


39 | Kart킬 mokymasis kartu


Suaugusiøjø ðvietimo savaitë | 40

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Geležinio Vilko g. 12, kab. 439, LT-01112 Vilnius Tel. (8 5) 261 9031, tel./faksas (8 5) 231 2309 El.p. lssavilnius@takas.lt www.lssa.smm.lt

Suaugusiųjų savaitė "Kartų mokymasis kartu"  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you