Page 50

50 |

Sav i ð v i e ta • 2 0 1 2

su savimi; refleksija, dienoraštis, vaizdo treniruotė... O svarbiausias – Kolbo ciklas, tas kryptingas judėjimas ratu, tas augimas, tas patirtinis mokymasis (o gal čia ir yra minėtas pricipas?). Mokymosi procese kviečiu besimokančiuosius dalintis savo patirtimi ir ją apmąstyti... Kolbo ratas tinka ir kasdieniniame gyvenime, sprendžiant iškilusias problemas. O tokio kaip ir vieno principo ir neturiu.... Tam tikrose situacijose mintyse iškyla nuostatos: ,,Dėmesys kitam. Nedaryk kitiems to, ko nenori, kad tau darytų“, ,,Pasakyk ir aš pamiršiu. Parodyk ir galbūt aš prisiminsiu. Įtrauk mane ir aš suprasiu“, ,,Būk minkštas su žmogum, bet kietas su laiku“, ,,Profesionalumas pasireiškia smulkmenose“. Mindaugas: Andragogikoje esu dvidešimt metų. Didžiausias atradimas man buvo, kad santykiai su suaugusiu žmogumi yra kitokie. Jis yra lygiavertis partneris, turintis patirtį, todėl reikia vengti įsakmaus tono. Bandau bendrauti kaip lygus su lygiais. Principai – horizontalus santykis, tolerancija, bendradarbiavimas, lankstumas mokymo procese. Jonė: Svarbiausi atradimai – sąmoningas supratimas, kaip dirbti su suaugusiaisiais, kokie darbo principai, kuo skiriasi nuo pedagogikos, ėmiau elgtis kaip andragogė, stengiausi perduoti žinias savo kolegoms, viskas buvo laiku, vietoj. Patys kūrėme programas, orientavomės į besimokančiųjų poreikį. Buvo geras laikas. Smagu mokytis, gauti, pritaikyti ir matyti, kad veikia. Kolbo ratas – naujovė. Įsiminė Aurimo pasakymas: „Kaip „atsineši“ į auditoriją, taip tave išneš.“ Svarbu tikslus pasiruošimas, negali būti atsipalaidavęs, net kai kartojasi tema – kiti žmonės, būk čia ir dabar. Suaugusiųjų auditorija taip pat mokykla, reikia išmokti pagarbaus santykio, tolerantiško. Negali būti nedėmesingas ar aukštesnis. Natūraliai kyla klausimas – kur link einame? Kokios suaugusiųjų mokymosi tendencijos? Neišvengiamai suaugusiųjų mokymas(is): > Remiasi patirtiniu mokymusi, be kurio neįsivaizduojamas joks praktinis mokymasis. > Kreipia link transformatyviojo mokymosi, pabrėžiančio esminį besimokančiojo pasikeitimą, kuris suponuoja naujų galimybių kritinį apmąstymą ir priėmimą arba atmetimą. > Turi tapti savivaldžiu mokymusi, nes tik ši mokymosi forma gali laiduoti esminį tiek profesinį, tiek asmeninį augimą sparčios kaitos akivaizdoje. Europos komisija 2010 metais publikavo kokybinį tyrimą apie švietimo ir mokymosi tendencijas 2025-aisiais („Mapping Major Changes to Education

Profile for Auris Luko

2012 Savišvieta Nr. 2  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 2012 metų Savišvietos leidinys

2012 Savišvieta Nr. 2  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 2012 metų Savišvietos leidinys

Profile for biga85
Advertisement