Page 21

L i e tuv o s s uau g u s i ų j ų š v i e t i m o a s o c i a c i j o s g i m i m a s i r au g i m a s | 2 1

Dr. Rolfas Niemanas, koordinavęs LSŠA bendradarbiavimą su IIZ/DVV

Viena iš pirmųjų bendro darbo veiklų – regioninių suaugusiųjų švietimo informacinių centrų įsteigimas apskrityse. Dėl šios iniciatyvos LSŠA dabar yra viena iš nedaugelio nevyriausybinių organizacijų, turinčių gerai išplėtotą regioninę struktūrą, ir yra pajėgi efektyviai organizuoti informacijos sklaidą ir koordinuoti nacionalinius renginius. Vien apie šią veiklą galima būtų parašyti magistro darbą. IIZ/DVV parėmė daugelį LSŠA veiklų: bendradarbiaujant su kolegomis iš Vokietijos, remiantis metodine ir finansine jų pagalba, parengtas LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (1998 m.); surengti 109 seminarai regionuose, 5 tarptautinės ir 1 respublikinė konferencijos, 2 tarptautiniai ir 2 respublikiniai seminarai; finansuotas 29 suaugusiųjų švietėjų dalyvavimas tarptautiniuose seminaruose; pastoviai remtas periodinis LSŠA leidinys „Savišvieta“. Aktyvus LSŠA ir Šiaurės šalių liaudies akademijos bendradarbiavimas taip pat prasidėjo 1993 m. Buvo suderinti tokie bendradarbiavimo tikslai: > kelti Lietuvos suaugusiųjų švietėjų/andragogų profesinę kvalifikaciją: perteikti jiems Skandinavijos suaugusiųjų švietimo patirtį; > skleisti demokratinės visuomenės vystymo Skandinavijos šalyse patirtį: skatinti Lietuvos suaugusiųjų švietėjus pritaikyti ją savo darbe; > perteikti Skandinavijos šalių patyrimą pilietinio ugdymo srityje; > plėtoti bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių, stiprinant suaugusiųjų švietimo ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį visuomenės demokratizacijos procese; > padėti kurtis ir stiprėti nevyriausybiniam sektoriui Lietuvoje.

Profile for Auris Luko

2012 Savišvieta Nr. 2  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 2012 metų Savišvietos leidinys

2012 Savišvieta Nr. 2  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 2012 metų Savišvietos leidinys

Profile for biga85
Advertisement