Bielski Rynek

Bielski Rynek

Bielsko-Biała, Poland

Gazeta ukazuje się od kwietnia 2014 r. w nakładzie 20 000 egzemplarzy. Miesięcznik ma charakter informacyjno-reklamowy, kolportowany jest bezpłatnie na obszarze miasta Bielsko-Biała, gmina powiatu bielskiego oraz na największych osiedlach mieszkaniowych miasta Bielska-Białej.

www.bielskirynek.pl