Reglament biblioteca IES Santa Margalida

Page 1

Esborrany normativa biblioteca i servei de prĂŠstec Curs 2012-13

iessantamargalida.org

Normativa i servei de prĂŠstec de la biblioteca

Document aprovat en el claustre de dia 17 d'octubre de 2012


Esborrany normativa biblioteca i servei de préstec Curs 2012-13

DESCRIPCIÓ DE LA BIBLIOTECA IES SANTA MARGALIDA La biblioteca es divideix en una sèrie d'espais clarament diferenciats. A la planta baixa hi trobam la recepció de la biblioteca, on es tramita el servei de préstec i es poden realitzar consultes relacionades amb la biblioteca. L'altre espai que trobam és la sala d'estudi i de treball, té una capacitat de 30 persones. A la part superior hi ha l'espai informàtic que disposa de 6 ordinadors. La connexió a Internet disponible a la Biblioteca té com a objectiu accedir a informació per a la realització de treballs de recerca i docència. HORARI DE LA BIBLIOTECA: La biblioteca del centre està oberta els matins en horari lectiu de les 9.00 fins a les 14.00, inclosos els esplais. El servei de reproducció només permet imprimir les recerques o treballs realitzats en els ordinadors de la biblioteca o relacionats amb la pràctica docent. NORMATIVA •

L’accés a la biblioteca és lliure per a tots els membres de la comunitat educativa i famílies.

Un cop els alumnes han entrat a la biblioteca, s'han d’evitar entrades i sortides i passejades.

El silenci és essencial. Si s'han de comentar exercicis o fer intercanvi d’opinions es farà en veu baixa.

Tot el fons bibliogràfic és de lliure accés excepte les publicacions periòdiques, els CDs i els DVDs.

Adreça't al bibliotecari per assessorar-te en la recerca de la informació sobre el contingut i ubicació de la teva consulta.

Queden excloses de préstec aquelles obres de consulta com diccionaris, enciclopèdies, atles, catàlegs, etc. Els materials consultats no s'han de tornar al seu lloc corresponent. Després de la consulta, deixau-los a l'espai indicat i el personal de la biblioteca els col·locarà al seu lloc.

• •

No és permès entrar beguda ni menjar a la biblioteca.

Si s’entra amb telèfons mòbils a la biblioteca, aquests han d'estar apagats o amb el dispositiu de silenci.

Qualsevol acció que pugui malmetre l’equipament de la biblioteca o intent de robatori serà motiu d’expulsió de la biblioteca i serà tractat com un acte en contra de la convivència en el centre.

Cal respectar el material i deixar net l'espai de treball.


Esborrany normativa biblioteca i servei de préstec Curs 2012-13

S’han de deixar les cadires ben col·locades.

Per utilitzar els ordinadors, s'ha de demanar permís a l'encarregat de la biblioteca, el qual ho anotarà en un llibre de registres i en deixar-los igualment s'ha de notificar al bibliotecari.

No es poden utilitzar els ordinadors amb altres finalitats que no estiguin relacionades amb temes de recerca per a l'estudi: treball en el Moodle o altres plataformes virtuals amb finalitats educatives, consulta bibliogràfica o processador de textos per fer treballs.

No està permès utilitzar l’ordinador com a divertiment personal: ni per jugar, ni xatejar, ni buscar adreces estranyes. No es podrà utilitzar el YouTube, Facebook, xatejar, ni jugar.

No hi pot haver més de dues persones simultàniament a cada ordinador.

Per enregistrar les informacions podeu utilitzar una connexió USB.

Durant l’horari de classes (inclosos els períodes d’exàmens) tot l’alumnat del centre podrà romandre a la Biblioteca sempre i quan sigui per indicació d’un professor i amb feina concreta (permís biblioteca MD020315-0).

Els usuaris no poden utilitzar l’ordinador de la taula principal de recepció, on hi tenim tota la informació de la biblioteca i el programa de catalogació. El seu ús està restringit a la persona encarregada de la biblioteca i als coordinadors d’informàtica.

L'horari del servei de biblioteca quedarà fixat cada inici de curs, d'acord amb la PGA

Si falta un professor de batxillerat, el seu alumnat podrà anar a la Biblioteca durant aquella hora, si no es troba ocupada, amb el permís del professorat de guàrdia.

El centre no es fa responsable del material que els usuaris de la biblioteca s'hi puguin deixar.


Esborrany normativa biblioteca i servei de préstec Curs 2012-13

SERVEI DE PRÉSTEC •

Tots els membres de la comunitat educativa tenen dret al servei de préstec de la biblioteca. Per utilitzar-lo cal lliurar el carnet del centre.

Es poden fer préstecs de tots els llibres a excepció de volums d’enciclopèdies i diccionaris. Per norma general, ◦ Alumnat: pot endur-se'n 2 llibres i 2 revistes. ◦ Professorat: 4 llibres, 2 publicacions periòdiques, 3 discos compactes i 3 DVD( aquests 2 darrers a secretaria).

Els diccionaris, atles, etc. es poden treure de la biblioteca previ permís del professor deixant en dipòsit el carnet d'estudiant. S'han de retornar abans de finalitzar la sessió.

El període per tenir material en préstec és de 15 dies, malgrat tot es podrà fer una renovació sempre que cap altre usuari no l'hagi reservat i no hagi passat la data de retorn.

Es pot fer reserva de préstec.

El préstec de llibres serà responsabilitat del/de la bibliotecari/ària i/o del/la coordinador/a de la biblioteca.

Si un alumne perd o fa malbé un llibre, cal que el compri i el torni a la biblioteca. S'informarà al bibliotecari i aquest parlarà amb la família perquè se'n faci càrrec.

Si un alumne no torna el llibre en préstec, després de ser requerit perquè ho faci, se li obrirà un expedient sancionador que necessàriament implicarà que es faci càrrec del valor de l'exemplar no retornat.

S'hauran de retornar els llibres en préstec abans del 31 de maig, que és quan s'acaba al servei. En cap cas, no es lliuraran les notes d'avaluació ordinària si no s'ha fet efectiu el retorn del material en préstec.


Esborrany normativa biblioteca i servei de préstec Curs 2012-13

SERVEIS •

Atenció i formació personalitzada dels lectors en l’ús del catàleg i en la localització de la informació

Accés a Internet

El catàleg de la Biblioteca de l'IES Santa Margalida s'està informatitzant i es podrà consultar lliurement a la web del centre http://iessantamargalida.org/ i al blog de la biblioteca http://bibliotecaiessantamargalida.blogspot.com.es/.

Impressora: L’ús de la impressora queda restringit als documents que tinguin relació amb les activitats pròpies de l’IES i necessita del coneixement i maneig del bibliotecari, que podrà restringir-ne l’ús.

Els preus de la impressió a la biblioteca seran els mateixos que els del servei de reprografia.

Préstec de documents: només el podrà fer el professorat de guàrdia o els coordinadors de biblioteca

Sala de lectura i treball

Activitats de formació i culturals

La biblioteca disposa d'un blog on hi trobareu informació referent a les novetats, activitats relacionades amb la lectura, la cultura..., que podeu consultar en el següent enllaç: http://bibliotecaiessantamargalida.blogspot.com.es/