Issuu on Google+

Biologia 3r d’E.S.O

a u g i a ’ l e d à b r u e l Cic

Alumnes: Leo Delise, Àlex Arasanz i Jan Figuerola.


CONSUM

Quan obriu l'aixeta per dutxar-vos, beure aigua, o rentar les plats, us heu preguntat algun cop d'on surt aquesta aigua? O sempre heu pensat que ĂŠs per art de mĂ gia?


2 3

7

1

4

6 5


EL CICLE BIOLÒGIC DE L’AIGUA


CAPTACIÓ DE L’AIGUA A BARCELONA Barcelona s’abasteix d’aigua de sis pantants: La Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç de la conca del riu Llobregat; i Sau, Susqueda i el Pasteral, de la conca del riu Ter.

Un altra font important són els aqüífers Una altra forma de captació és la utilització de les recolectores d’aigua.


DESSALINITZADORES

És una fàbrica on converteixen les aigües salades del mar en aigües dolces per al consum humà. Hi ha diferents dessalinitzadores distribuïdes per Catalunya. I està previst fer-ne unes a Barcelona i pla de Llobregat. Aquestes tenen algunes avantatges i desavantatges. avantatges: Inconvenients: -reduir l’ús -alt consum energètic energètic. -energies -salmorra renovables

Com funcionen: L’aigua arriba a uns tubs on fan la primera cloració. Després passa per una sèrie de filtres per fer el pretractament. Després es fa el procés d’osmosi que consisteix en bombejar l’aigua a molta pressió.


Potabilitzadores •

L’aigua dels rius i dels aqüífers no es pot beure directament, s`ha de desinfectar i tractar. D’això se n’encarreguen les potabilitzadores. Que ara explicarem:

Serveixen per tal de netejar les ciutats i que quan bebem aigua no ens agfin malalties hem d’utilitzar les potabilitzadores. I per tal de tenir totes les aigües netes hauran de passar un recorregut de varias instal·lacions que en cada una es fara una cosa diferent.


Municipio / Comarca Barcelona

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

124.326.429

100.438.988

111.451.498

77.145.445

88.445.118

74.904.475

69.259.345

97.031.127


De l’aixeta surt aigua neta, però quan l’utilitzem sovint l’embrutem amb diverses substàncies i objectes: sabons, pèls, detergents, sorra, terra, restes de menjar, olis, detergents. Totes aquestes substàncies van a parar al clavegueram.

Quan plou, l’aigua arrossega tots els residus que hi ha pel carrer fins al clavegueram. Tota aquesta aigua no la podem tornar directament als rius o al mar , perquè els residus i materials que porta són contaminants. Aleshores haurem de fer servir dipòsits de recollida d’aigües pluvials


DIPÒSITS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS • Consisteixen bàsicament en la recollida i canalització d’aigües fluvials. I emmagatzemarlas per tal de reduïr la contaminació i el cabal de les aigües que venen de casa nostre, de les indústries,...


DEPURADORES Les depuradores són màquines en les quals entra l’aigua bruta i per un procés químic, biològic, etc surt l’aigua sense els residus, l’aigua no és pot utilitzar per veure o menjar però si per tornar-la als rius sense malmetre el medi. Hi ha dos tipus de depuradores les físiques i les biològiques: a les químiques s’utilitza un procés químic i físic per així netejar l’aigua, en comptes les biològiques a més de productes químics i físics s’utilitzen bacteris per així millorar la depuració de l’aigua.


Cicle urbà de l aigua