Page 1

16-28 lutego 2017 r.

NR 3 (452)

ROK WYDANIA XXV

ISSN 1508-1362

Bielawa sięga po środki zewnętrzne na zagospodarowanie jeziora bielawskiego Bielawa stawia na rozwój turystyczny inwestując między innymi w uatrakcyjnianie terenu jeziora bielawskiego. Oprócz już zrealizowanych inwestycji, które przyciągnęły dużą liczbę mieszkańców i  turystów, Bielawa wybuduje w 2017 roku brodzik przy Basenie Familijnym Propozycje można nadsyłać na adres mailowy burmistrza miasta Bielawa oraz tor do wakeboardu. Dodatkowo miasto chce przy wyWizyta była okazją do rozmowy na temat projektu sieci szkół w Bielakorzystaniu środków zewnętrzwie przygotowanego na podstawie ustawy Prawo Oświatowe nych zagospodarować cały teren jeziora bielawskiego. W związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany nazw ulic i osiedla informujemy, że termin zgłaszania w tej sprawie  S.2 sugestii i własnych pomysłów zostaje przedłużony do 28 lutego. Propozycje można nadsyłać na adres mailowy burmistrza Bielawy: plyzwa@um.bielawa.pl lub składać w  Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w  Bielawie (Plac Wolności 1). Zapraszamy.

Ustawa dekomunizacyjna – konsultacje społeczne do 28 lutego

 S.6

Bielawa ma docelowo stać się magnesem przyciągającym turystów z kraju i zza granicy

Miasto stara się o fundusze na rewitalizację budynków mieszkalnych

Według opracowanego projektu bielawski targ ma całkowicie zmienić swoje oblicze

Bielawa planuje modernizację Targowiska Miejskiego Gmina Bielawa przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na modernizację targowiska miejskiego przy ulicy Kwiatowej. Według opracowanego projektu bielawski targ ma całkowicie zmienić swoje oblicze. Planowana jest bowiem budowa zadaszenia z wyznaczonymi miejscami do handlowania i dostępem do prądu. Zmianie ma ulec także nawierzchnia placu targowego, która ma zostać wykonana z kostki betonowej. Wśród innych planowanych modernizacji nale-

ży wymienić między innymi budowę: parkingu, dojazdu do stanowisk handlowych, oświetlenia hybrydowego, sanitariatów, a także wykonanie odwodnienia placu.

Urząd Miejski w Bielawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska przygotował wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych na rewitalizację budynków mieszkalnych. Wartość planowanych inwestycji przy udziale zewnętrznych funduszy to łącznie 5,7 mln złotych. W ramach złożonych projektów 12 budynków położonych przy ulicach Strażackiej, Wolności i Brzeżnej ma zostać całkowicie zmodernizowanych. Prace mają dotyczyć wykonania: odwodnień budynków, nowych elewacji, modernizacji klatek schodo-

wych, okien, drzwi i wymiany instalacji. Poza tym zmianie ma również ulec otoczenie budynków, które zyska między innymi nowe nasadzenia i ścieżki oraz miejsca do wypoczynku. Zgodnie z zasadami ubiegania się o fundusze w ramach rewitalizacji, miasto może starać się o dofinansowanie na budynki komunalne, których jedynym właścicielem jest gmina. Powyższe inwestycje mają być wstępem do szerszej modernizacji budynków mieszkalnych na terenie Bielawy i przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców, a także do poprawy wizerunku miasta.

Przy okazji realizacji inwestycji planowana jest zmiana organizacji ruchu, której celem będzie usprawnienie wjazdu i wyjazdu z terenu targowiska miejskiego. W sytuacji gdyby miastu udało się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, modernizacja targu zostałaby przeprowadzona Inwestycje mają przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców, a także do poprawy wizerunku miasta w 2017 roku.

Środki zewnętrzne na utrzymanie Żłobka Publicznego w Bielawie Gmina Bielawa pozyskała blisko 160 tys. złotych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat o  nazwie „MALUCH plus” 2017. Pieniądze zostaną wykorzystane na funkcjonowanie Żłobka Publicznego przy ulicy Grota Roweckiego 7. Dofinansowanie oznacza oszczędność części środków, które miasto musiałoby wydać z  własnego budżetu na działalność placówki w  2017 roku. Na utworzenie i  utrzymanie miejsc opieki w  żłobkach, klubach dziecięcych

 S.3

Dofinansowanie oznacza oszczędność części środków, które miasto musiałoby wydać z własnego budżetu na działalność placówki w 2017 roku


2

Gmina Bielawa

Bielawa sięga po środki zewnętrzne na zagospodarowanie jeziora bielawskiego  S.1 Z tego względu Urząd Miejski złożył przed kilkoma dniami wnioski o  dofinansowanie z  funduszy unijnych na dwa projekty, o łącznej wartości 4 mln złotych. Projekty przewidują między innymi: - wykonanie oświetlenia korony jeziora i montaż ozdobnych ławek z zadaszeniem - modernizację budynku przy Basenie Familijnym, - wyposażenie terenu plaży w kosze plażowe i ławki, budowę drewnianego deptaka oraz nasadzenia roślinności, - wyposażenie terenu betonowego wokół fontanny w  nowoczesne parasole, - zaadaptowanie terenu przy potoku Bielawica (pomiędzy ulicą Wysoką a drogą betonową przy jeziorze) na miejsce do wypoczynku i rekreacji,

Jeśli miasto otrzyma dofinansowanie na złożone projekty, to ich realizacja nastąpi do końca 2018 roku. Dzięki tej inwestycji

jezioro bielawskie będzie miało szansę konkurować z największymi tego typu atrakcjami turystycznymi regionu.

Zanim wytniesz drzewo - przeczytaj!  S.1 Z początkiem 2017 roku nastąpiły zmiany w ustawach o  ochronie przyrody oraz lasach, dotyczące wycinki drzew i  krzewów. Zmiany obejmują właścicieli nieruchomości (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej), których posesja nie znajduje się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków.  Obszar nieruchomości wpiPlanowane jest m.in zaadaptowanie terenu przy potoku Bielawica na miejsce sanych do rejestru zabytków jest do wypoczynku i rekreacji jednak na terenie Bielawy bardzo duży, co oznacza, że wielu mieszkańców w  dalszym ciągu będzie musiało uzyskać zgodę na wycinkę. Różnica jest tylko taka – że już nie od gminy, a od wojewódzkiedwóch osób, które spełniają kry- zumienie jest kropką nad „i” tych go konserwatora zabytków. Tereteria, czyli mają zarobki na pozio- wspólnych ustaleń. Fundusz Pomie 150% pensji minimalnej, czy- ręczeń Kredytowych Powiatu li aktualnie 3000 zł, nie było wcale Dzierżoniowskiego będzie mógł proste. Teraz wystarczy jeden po- poręczyć do 75% kwoty dotacji, ręczyciel, a  drugim gwarantem która  w  tym roku może wynobędzie mógł być Fundusz. Mamy sić nawet 22 tys. zł. Nabór wnionadzieję, że to rozwiązanie ułatwi sków o przyznanie dotacji ruszył proces ubiegania się o dotację na 1 lutego. – Takie rozwiązania stosowawłasny biznes i  że się przyjmie – ne są w  wielu miejscach w  Polmówi Agnieszka Walawska. Rozmowy na temat takiego sce. Z  punktu widzenia naszego rozwiązania trwały między PUP- Funduszu Poręczeń Kredytowych -em i FPKPD od czerwca ubiegłe- jest to realizacja misji wspierania go roku, kiedy to prezes Dorota przedsiębiorczości. Cieszę się, że Sało prezentowała ofertę Fundu- mogliśmy wyjść naprzeciw poszu na Powiatowej Radzie Ryn- trzebom przyszłych przedsięku Pracy. Przez ostatnie miesią- biorców i mam nadzieję, że będą ce trwały uzgodnienia, praca nad chętnie z tej formy poręczenia konowymi dokumentami, a  poro- rzystać – podkreśla Dorota Sało.

Fundusz Poręczeń Kredytowych poręczy dotacje z PUP na uruchomienie firmy Osoby bezrobotne pragnące otworzyć swój własny biznes i starające się o  jednorazową dotację z PUP na uruchomienie działalności gospodarczej, od tego roku będą mogły skorzystać z  alternatywnej formy poręczenia, a mianowicie Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Porozumienie w  tej sprawie podpisały 2 lutego dyrektor PUP Agnieszka Walawska i prezes FPKPD Dorota Sało. – To była potrzeba rynku. Od dłuższego czasu widzieliśmy, że osoby ubiegające się o  dotację – mające świetny pomysł na biznes, dobrze napisany wniosek, często mają problem  z ostatnim elementem – poręczycielami. Znalezienie

Bielawa na widokówkach! W dobie wszechobecnej cyfryzacji, często tęsknimy za powrotem do tradycyjnych form komunikacji, jaką są między innymi pocztówki. Wbrew pozorom, praktyki wysyłania widokówek do znajomych czy rodziny stosuje wciąż wiele osób. Właśnie z tą myślą Referat Promocji Urzędu Miejskiego w  Bielawie zaprojektował sześć nowych widokówek, promujących Bielawę i jej największe atrakcje turystyczne. Pocztówki są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców i turystów w  Urzędzie Miejskim w  Bielawie (Referat Promocji, ul. Piastowska 1, pok. nr 13) oraz w  Centrum Informacji Turystycznej 9 (ul. Wolności 128). Widokówki przedstawiają między innymi: jezioro bielawskie, basen odkryty wraz z wodnym placem zabaw, wieżę widokową ko-

Przypominamy o obowiązku zaczipowania psa

nych na widokówkach są: Marcin Łubkowski z firmy FOTO-GRAFIKA, Czipowanie to jedna z  mektóremu jednocześnie dziękujemy tod przeciwdziałania bezdomnoza życzliwość, oraz Referat Promości zwierząt, pozwalająca między cji UM Bielawa. innymi na szybkie ustalenie właściciela zagubionego lub skradzionego psa. Miasto Bielawa przypomina, że jest to obowiązek każdego posiadacza czworonoga. Zabieg czipowania jest bezpłatny i całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia. Aby zaczipować pupila, należy zgłosić się do  jednej z  poniższych przychodni weterynaryjnych w Bielawie: 1. Gabinet Weterynaryjny B. Podczasiak, W. Biniek – os. XXV-lecia PRL 28c/1 2. Przychodnia Weterynaryjna M. Malka – ul. Osiedlowa 7 3. Gabinet Weterynaryjny „PoPocztówki są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców i turystów ścioła, trakt linowy i trasę kajakową w  Parku Miejskim oraz Góry Sowie. Ponadto zaprezentowano na nich przepiękne panoramy miasta i  gór. Autorami zdjęć wykorzysta-

ny objęte ochroną prawną, przedstawia mapa dostępna na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce: Ochrona Środowiska. Pozostali właściciele nieruchomości, tzn. firmy, jednostki organizacyjne czy spółki gminne, w  dalszym ciągu zobowiązani są ubiegać się o  zgodę na wycinkę. W  przypadku wątpliwości czy dany obszar znajduje się na chronionym terenie, zachęcamy do kontaktu z  Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielawie. ( tel. 74 8328-758). * Z treścią całej ustawy, zapoznać można się natomiast na stronie isap.sejm.gov.pl

daj łapę” B. Dziurzyńska-Wojciechowska - ul. I. Paderewskiego 12 4. Gabinet Weterynaryjny R. Sulimowicz – ul. Westerplatte 11. Warunkiem bezpłatnego oznakowania czworonoga jest: - wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa (dokument dostępny w gabinecie weterynaryjnym), - okazanie dowodu tożsamości, - okazanie książeczki szczepień psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia, a  w  przypadku jego braku złożenie stosownego oświadczenia. Po „zaczipowaniu” właściciel otrzymuje dowód elektronicznego oznakowania psa.


Oświata

3

Środki zewnętrzne na utrzymanie Żłobka Publicznego w Bielawie  S.1

Za tego typu czyny grożą kary finansowe oraz postępowanie sądowe

Skuteczna interwencja Straży Miejskiej  S.1

Od kilku tygodni na terenie parku miejskiego można zaobserwować nastolatków, którzy podejmują próby niszczenia koszy na śmieci i ławek. Z tego względu bielawska Straż Miejska zwiększyła liczbę patroli w parku nie tylko w czasie dnia, ale przede wszystkim wieczorami. W trakcie jednego z tych patroli udało się zapobiec zniszczeniom infrastruktury parku poprzez ujęcie wandali, próbujących zde-

wastować kosze na śmieci. Sprawcami byli dwaj niepełnoletni mieszkańcy Bielawy, którzy zamiast na siłowni plenerowej, postanowili spróbować swoich sił na parkowej infrastrukturze. Wszystkie osoby, którym w przyszłości przyszłyby do głowy podobne działania informujemy, że zostaną one obciążone kosztami napraw, a przeciwko nim będzie wszczęte postępowanie sądowe.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostała bez zmian Uprzejmie informujemy, że w 2017 roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie. Jednocześnie przypominamy, iż wynoszą one odpowiednio: - dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 13,00 zł/miesiąc/ osobę, jeśli odpady są zbierane i  odbierane w  sposób selektywny, 19,00 zł/miesiąc/osobę jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny -dla nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza: POJEMNIKI Stawka w przypadku segregowania odpadów Stawka w przypadku braku segregacji zł/miesiąc zł/miesiąc 60 L 24,00 35,00 110 L 44,00 64,00 120 L 48,00 70,00 240 L 96,00 140,00 1100 L 439,00 641,00 5000 L 1997,00 2916,00 7000 L 2796,00 4082,00

W których miejscach dochodzi do wypadków i kolizji? Policja uruchomiła mapę zdarzeń drogowych Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie opracowali i uruchomili mapę zdarzeń drogowych. Zaznaczono na niej miejsca, gdzie dochodzi do wypadków drogowych w tym również tych najtragiczniejszych zdarzeń z udziałem pieszych oraz kolizji drogowych. Dane sięgają 2014 roku i są systematycznie uzupełniane o nowe zdarzenia. Ile takich punktów istnieje na terenie naszego powiatu? Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, opracowali mapę zdarzeń drogowych za lata 20142017. Pod uwagę wzięte zostały zdarzenia z udziałem pieszych, wypadki drogowe, wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym

oraz kolizji drogowe. Jak wynika ze statystyk, problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest poważnym wyzwaniem dla dzierżoniowskich policjantów. Dążąc do poprawy sytuacji, konieczne jest między innymi wyznaczenie miejsc niebezpiecznych, które po ich lokalizacji na interaktywnej mapie, posłużą podejmowaniu odpowiednich działań. Prezentowane mapy są doskonałym narzędziem, którym mogą posługiwać się nie tylko mieszkańcy powiatu, zainteresowani stanem bezpieczeństwa na drogach w dzierżoniowskim powiecie, ale i zarządcy dróg, zobligowani do dbałości o infrastrukturę drogową. Szczegóły na stronie www.dzierzoniow. policja.gov.pl

i u  dziennych opiekunów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej przeznaczy w  tym roku 151 mln zł. Beneficjenci otrzymali jednak po 35% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Pieniądze z  programu „MALUCH plus” to drugie dofinansowanie uzyskane w  tym roku Pieniądze z programu „MALUCH plus” to drugie dofinansowanie uzyskane w tym roku przez Bielawę na cele oświatoprzez Bielawę na cele oświatowe we. W  styczniu miasto w  partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska zdobyło bowiem ponad 400 tysięcy złotych z  Unii Europejskiej, w  ramach projektu o  nazwie „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość”. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych i  matematycznych w  nowoczesne pomoce dydaktyczne, komputery, oprogramowanie, sprzęt multimedialny, oraz przyrządy do przeprowadzania doświadczeń naukowych, w  tym mikroskopy.

Bezpłatna pomoc prawna w Bielawie Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” zaprasza mieszkańców Gminy Bielawy do korzystania z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powiat dzierżoniowski utworzył w Bielawie punkt udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy. Jest to zadanie zlecone przez powiat dzierżoniowski i finansowane z budżetu państwa. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, przy ulicy Lotniczej 5 (na parterze po lewej stronie od wejścia głównego do szkoły). Bezpłatna pomoc prawna będzie udzielana: -młodzieży do 26 roku życia -osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej -osobom, które ukończyły 65 lat -osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny -kombatantom -weteranom -zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną -kobietom w ciąży Pomoc prawna polega na: • poinformowaniu osoby upraw-

nionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Uprawnieni będą mogli uzyskać pomoc w zakresie:

-prawa pracy -przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej -prawa cywilnego -spraw karnych -spraw administracyjnych -ubezpieczenia społecznego -spraw rodzinnych -prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Pomoc nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W 2017 ROKU UDZIELANA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 10.00 DO 14.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie


4

Kultura

Regałowisko nominowane w kategorii „Festiwal Roku” Plebiscytu Magazynu Free Colours! Mamy przyjemność poinformować, że Regałowisko Bielawa Reggae Festiwal został nominowany w kategorii FESTIWAL ROKU 2016 plebiscytu pisma Free Colours. Wszystkich mieszkańców zapraszamy zatem o udziału w gło-

sowaniu. Ukazujący się od ponad dekady lat magazyn Free Colours, jedyne pismo o kulturze i muzyce reggae, po krótkiej przerwie powraca do plebiscytu podsumowującego miniony rok. Najlepsi z najlepszych w dwu-

„Mortum urbi” Stanisława Wojnara w Miejskiej Bibliotece Publicznej W  piątek 27 stycznia 2017 roku, zainaugurowano obchody 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zebrani goście spotkali się, aby wziąć udział w  promocji XX tomu serii poetyckiej Sudecka poezja i proza, Stanisław Wojnar – Mortum urbi. Spotkanie rozpoczął pokaz filmu, którego nagranie zrealizował akustyk Robert Letniowski w  studio nagraniowym Art-Inkubatora Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnegow. Wiersze Stanisława Wojnara czyta Konrad Tajchman. Gości przywitała dyrektor biblioteki Urszula Ubych, która przedstawiła poetę Stanisława Wojnara i  prowadzącą spotka-

nie polonistkę Jolantę Maniecką. W spotkaniu wzięli udział: zastępca burmistrza Małgorzata Greiner, radny Rady Miejskiej Bielawy Krzysztof Możejko, lokalni twórcy oraz wielu przyjaciół biblioteki.

nastu kategoriach są wybierani przez Czytelników magazynu, którzy głosują na stronie internetowej Free Colours. Na Regałowisko można zagłosować na stronie: www.freecolours.pl/ plebiscyt/.

Mortum urbi – Martwe miasto, to już trzeci samodzielny tomik Stanisława Wojnara. Jak czytamy w notce biograficznej: „Mortum urbi jest wyrazem miłości i  szacunku Stanisława Wojnara do Bielawy – rodzinnego miasta, w którym przyszło mu spędzić niemal całe życie”.Mortum urbi jest jednocześnie manifestem bielawianina, wyrosłego na tożsamości miasta włókienniczego. Bielawie. Stanisław Wojnar ur. 25 września 1944 r. w  Kańczudze w  powiecie przeworskim w województwie rzeszowskim. Po wojnie cała rodzina Wojnarów wraz z  pierwszym transportem przesiedleńców z  Kresów przyjechała do Dzierżoniowa (ówcześnie Drobniszowa). Stąd dojechali do Bielawy. Stanisław Wojnar pracował w zakładach przemysłu bawełnianego „Bieltex”.

W spotkaniu wzięli udział: zastępca burmistrza Małgorzata Greiner, radny Rady Miejskiej Bielawy Krzysztof Możejko, lokalni twórcy oraz wielu przyjaciół biblioteki


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

5

Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych

GRAFIK ZEBRAŃ NA ROK 2017

20.02.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 1 Maja 49 10:30 Wodna 26 12:00 Dzierżoniowska 31 13:30 Słoneczna 13

21.02.2017 R. WTOREK 9:00 Obr. Westerplatte 48 10:30 Słoneczna 16 12:00 Hempla 3 II klatka 13:30 Kopernika 3 15:00 J. III Sobieskiego 13 27.02.2017 R. 28.02.2017 R. PONIEDZIAŁEK WTOREK 9:00 Żeromskiego 56 9:00 Akacjowa 2 10:30 Obr. Westerplatte 9 10:30 Wolności 60 12:00 Przod. Pracy 21 12:00 J. III Sobieskiego 10 13:30 J. III Sobieskiego 5-7-9 13:30 Pl. Wolności 8 15:00 Jodłownik 29

22.02.2017 R. ŚRODA 9:00 J. III Sobieskiego 8 10:30 Obr. Westerplatte 7 12:00 Willowa 1 13:30 Kasztanowa 3 14:30 1 Maja 22 01.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Piastowska 42 10:30 Wolności 84 12:00 Piastowska 4 13:30 Piastowska 45

23.02.2017 R. CZWARTEK 9:00 Wiejska 5 10:30Ludowa 6 12:00 Wolności 115 13:30 Nowobielawska 21-22

24.02.2017 R. PIĄTEK 9:003 Maja 58 10:30 Dzierżoniowska 22 12:00 Pl. Wolności 7 13:30 Obr. Westerplatte 22

02.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Wysoka 8 10:30 J. III Sobieskiego 1 12:00 Parkowa 1 13:30 15:00 Kwiatowa 2

03.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Szewska 9 10:30 Przod. Pracy 34 12:00 Piastowska 60B 13:30 Żeromskiego 25

06.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Czerwona 3 10:30 Słoneczna 15 12:00 Słoneczna 11 13:30 15:00 Żeromskiego 59-59a 13.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Piastowska 34

07.03.2017 R. WTOREK 8:30 Bankowa 14 10:30 Piastowska 9 12:00 Wolności 96 13:30 Jodłownik 16 15:00 Ostroszowicka 13 14.03.2017 R. WTOREK 9:00 Wolności 69B

08.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Żeromskiego 38 10:30 Górska 8A 12:00 13:30 Piastowska 15

09.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Wolności 41 10:30 Hempla 3 I kl. 12:00 Żeromskiego 36 13:30 oś. Włókniarzy 8

10.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Polna 17 10:30 Żeromskiego 28A 12:00 J. III Sobieskiego 11 14:00 Bankowa 13

15.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Żeromskiego 64

16.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Wolności 75

10:30 Boh. Getta 41

10:30 Bol. Chrobrego 8

10:30 Piastowska 26

10:30 Wolności 143

12:00 Boh. Getta 42 13:30 1 Maja 12-14

12:00 Piastowska 49-49a 13:30 Strażacka 4

12:00 Obr. Westerplatte 31 12:00 Wolności 129 13:30 3 Maja 15 13:30 Akacjowa 7

17.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Wodna 29 10:30 Żeromskiego 39 12:30 Żeromskiego 27 13:30 Żeromskiego 29

20.02.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Piastowska 43 10:30 Czerwona 1 12:00 Akacjowa 3 13:30 Jasna 1

21.02.2017 R. WTOREK 9:00 Czerwona 2 10:30 12:00 Waryńskiego 23 13:30 Waryńskiego 7 15:30 Waryńskiego 4a 28.02.2017 R. WTOREK 9:00 Słowiańska 23 10:30 Wiejska 34 12:00 Wiejska 23 13:30 Akacjowa 1 15:00 Sowia 8

22.02.2017 R. ŚRODA 9:00 Kasztanowa 2B 10:30 Przod. Pracy 16 12:00 Jasna 6 13:30 Nowobielawska 41

23.02.2017 R. CZWARTEK 9:00 Polna 1 10:30 Piastowska 57 12:00 Waryńskiego 4 13:30 Wiejska 18

24.02.2017 R. PIĄTEK 9:00 Przod. Pracy 33 10:30 Wysoka 11 12:00 Jasna 2 13:30 Przod. Pracy 32

01.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Jasna 5 10:30 Wysoka 4 12:00 Kopernika 13 13:30 Piastowska 38

02.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Przod. Pracy 38 10:30 Czerwona 6 12:00 Kasztanowa 1a 13:30 Waryńskiego 5

03.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Szkolna 1 10:30 Ludowa 10 IV klatka 12:00 Szkolna 2 13:30 Nowobielawska 53

06.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Górska 8 10:30 Czerwona 10 12:00 Słomiana 4 13:30 Obr. Westerplatte 24 13.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Piastowska 65 10:30 Przod. Pracy 7 12:00 Piastowska 52 13:30 Słomiana 2

07.03.2017 R. WTOREK 9:00 Przod. Pracy 4 10:30 Piastowska 33 12:00 Wysoka 2 13:30 Przod. Pracy 37 14.03.2017 R. WTOREK 9:00 Piastowska 35 10:30 Słowiańska 22 12:00 Leśna 2 13:30 Przod. Pracy 35

08.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Nowotki 4-4a 10:30 Kasztanowa 11 12:00 Piastowska 53 13:30 Piastowska 51 15.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Waryńskiego 26 10:30 Przod. Pracy 6 12:00 Piastowska 47-47a 13:30 Piastowska 44

09.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Ludowa 4 10:30 Nowobielawska 74 12:00 Kasztanowa 8-9 13:30 Kasztanowa 13 16.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Ostroszowicka 3 10:30 Polna 16 12:00 Piastowska 64 13:30 Kasztanowa 1b

10.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Słowiańska 1 10:30 Mała 1 12:00 Obr. Westerplatte 10 13:30 Boczna 3 17.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Ludowa 3 10:30 Nowobielawska 25 12:00 Waryńskiego 8 13:30 Obr. Westerplatte 5

27.02.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 10:30 12:00 J. III Sobieskiego 6 13:30 Żeromskiego 30

28.02.2017 R. WTOREK 9:00 10:30 12:00 1 Maja 45 13:30 Wschodnia 25 15:00 Parkowa 7 07.03.2017 R. WTOREK 9:00 11 Listopada 5 10:30 Szpakowa 28 12:00 13:30 15:00 1 Maja 29

01.03.2017 R. ŚRODA 9:00 10:30 12:00 Brzeżna 44 13:30 Wolności 128

02.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 10:30 12:00 Żeromskiego 32 13:30 Przod. Pracy 22

03.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 10:30 12:00 ul. Obr. Westerplatte 14 13:30 Żeromskiego 26

08.03.2017 R. ŚRODA 9:00 J. III Sobieskiego 4 10:30 Bankowa 10 12:00 13:30

09.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Brzeżna 22-22a 10:30 Wolności 132 12:00 13:30 15:00 1 Maja 23

10.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 11 Listopada 12 10:30 12:00 13:30

14.03.2017 R. WTOREK 9:00 10:30 12:00 1 Maja 17 13:30 Parkowa 9 15:00 Hempla 4-5 21.03.2017 R. WTOREK 9:00 Wolności 14 10:30 Bol. Chrobrego 3 12:00 13:30 15:00 Tkacka 19

15.03.2017 R. ŚRODA 9:00 10:30 12:00 Żeromskiego 58 13:30 Ostroszowicka 6

16.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 10:30 12:00 Żeromskiego 58a 13:30 Parkowa 10

17.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 10:30 12:00 Wolności 66-66a 13:30 oś. Włókniarzy 6

22.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Żeromskiego 19 10:30 Słoneczna 9 12:00 13:30

23.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Wschodnia 26 10:30 Korczaka 14 12:00 13:30

24.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Szkolna 3 10:30 J. III Sobieskiego 2 12:00 13:30

27.02.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Obr. Westerplatte 45 10:30 Waryńskiego 3 12:00 Waryńskiego 33 13:30 Kasztanowa 5

06.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Żeromskiego 34 10:30 Wolności 142 12:00 13:30 13.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 10:30 12:00 J. III Sobieskiego 16 13:30 J. III Sobieskiego 14 20.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 1 Maja 35 10:30 Przod. Pracy 5 12:00 13:30

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje właścicieli lokali mieszkalnych, że jak każdego roku w okresie od 20.02.2017 r. do 07.04.2017 r. będą się odbywały roczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Celem zebrania jest między innymi ustalenie planu gospodarczego wraz z wysokościami zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niemożności wzięcia udziału w zebraniu osobiście istnieje możliwość udzielenia pisemnego pełnomocnictwa innej pełnoletniej osobie fizycznej. Szczegółowych informacji odnośnie udzielenia Pełnomocnictwa udziela dział Wspólnot Mieszkaniowych, pok. nr 4, lub telefonicznie pod nr tel. 74 833 42 53 wew. 21 Przypominamy, że uczestnictwo w zebraniu jest przywilejem, a zarazem obowiązkiem każdego właściciela lokalu, ponieważ daje możliwość wpływu na kształt ostatecznych uchwał podejmowanych na zebraniu oraz wniesienia i przedyskutowania z właścicielami uwag dotyczących funkcjonowania nieruchomości wspólnej. Poniżej zamieszczamy pierwszą część grafiku zebrań Wspólnot Mieszkaniowych. 20.02.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Wolności 11 10:30 1 Maja 25 12:00 Wolności 34d 13:30 3 Maja 4 27.02.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 3 Maja 38 10:30 Tkacka 12 12:00 Parkowa 2 I kl 13:30

21.02.2017 R. WTOREK 9:00 Wolności 55 10:30 Kasztanowa 4 12:00 Kopernika 6 13:30 28.02.2017 R. WTOREK 9:00 Wolności 83 10:30 Wolności 52-52a 12:00 Wodna 3 13:30 Ludowa 10 III kl

22.02.2017 R. ŚRODA 9:00 Wolności 66B 10:30 11 Listopada 2 12:00 Kasztanowa 7 13:30 01.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Górska 3 10:30 Wolności 123 12:00 Wolności 99-99a 13:30

23.02.2017 R. C ZWARTEK 9:00 3 Maja 55 10:30 Piastowska 40 12:00 Boh. Getta 17 13:30 02.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Górska 4 10:30 Wolności 153 12:00 Piastowska 3 13:30 Kasztanowa 2

24.02.2017 R. PIĄTEK 9:00 Tkacka 8 9:30 Nowobielawska 26 12:00 3 Maja 8 13:30 03.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Żeromskiego 13 10:30 Obr. Westerplatte 12 12:00 Wschodnia 28 13:30

06.03.2017 R. 07.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK WTOREK 9:00 Przod. Pracy 15 9:00 Brzeżna 39 10:30 Bol. Chrobrego 2 10:30 Bankowa 1 12:00 Czerwona 4 12:00 Piastowska 8 13:30 15:00 Czerwona 5

08.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Kasztanowa 10 10:30 Kasztanowa 15 12:00 Boh. Getta 22 13:30

09.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Wolności 33 10:30 1 Maja 27 12:00 Parkowa 2a I kl 13:30 Parkowa 2a II kl

10.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Wolności 110 10:30 Prosta 1 12:00 Czerwona 12 13:30

13.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Kasztanowa 2A 10:30 Wolności 56 12:00 Wolności 159 13:30

14.03.2017 R. WTOREK 9:00 Kopernika 5 10:30 Wolności 37 12:00 Wolności 49 13:30 Wysoka 5

15.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Piastowska 55 10:30 3 Maja 25 12:00 Wysoka 7 13:30

16.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 J. III Sobieskiego 3 10:30 3 Maja 53 12:00 Sowia 6 13:30

17.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 3 Maja 57 10:30 1 Maja 15 12:00 Wysoka 6 13:30 Sienkiewicza 2

27.02.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Boh. Getta 48-49 10:30 Żeromskiego 64a 12:00 13:30 06.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 10:30 12:00 Wolności 17 13:30 Słoneczna 3

28.02.2017 R. WTOREK 9:00 Brzeżna 25 10:30 Wolności 90 12:00 14:30 07.03.2017 R. WTOREK 9:00 10:30 12:00 Wolności 54b 13:30 11 Listopada 10

01.03.2017 R. ŚRODA 9:00 11 Listopada 4 10:30 3 Maja 40 12:00 13:30 08.03.2017 R. ŚRODA 9:00 10:30 12:00 1 Maja 2 13:30 Wolności 18

02.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Wolności 118 10:30 Wolności 61 12:00 13:30 09.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 10:30 12:00 1 Maja 9 13:30 Wolności 34a

03.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 11 Listopada 15 10:30 Czerwona 9 12:00 13:30 1 Maja 31 10.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 10:30 12:00 Wolności 121 13:30 Bankowa 15

13.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 Bankowa 8 10:30 11 Listopada 6 12:00 13:30

14.03.2017 R. WTOREK 9:00 Wolności 147 10:30 Pl. Wolności 9 12:00 13:30 15:00 Parkowa 3 21.03.2017 R. WTOREK 9:00 10:30 12:00 Woj. Polskiego 6 13:30 Boh. Getta 12 14:30 Boh. Getta 23d

15.03.2017 R. ŚRODA 9:00 Wodna 5 10:30 Dzierżoniowska 26 12:00 13:30

16.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 Żeromskiego 57 10:30 11 Listopada 9 12:00 13:30

17.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 Wolności 91 10:30 Wolności 54 12:00 13:30

22.03.2017 R. ŚRODA 9:00 10:30 12:00 Dzierżoniowska 24 13:30 Wolności 31

23.03.2017 R. CZWARTEK 9:00 10:30 12:00 Wolności 30 13:30 Wolności 35

24.03.2017 R. PIĄTEK 9:00 10:30 12:00 Brzeżna 11 13:30 Dzierżoniowska 24a

20.03.2017 R. PONIEDZIAŁEK 9:00 10:30 12:00 Brzeżna 16 13:30 Dzierżoniowska 32

ZAPROSZENIE SPOŁECZNA KOMISJA MIESZKANIOWA ODBĘDZIE SIĘ 27.02.2017r. O GODZINIE 15.00 W SIEDZIBIE SPÓŁKI MZBM Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokal przeznaczony do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, do zasiedlenia z kaucją oraz lokali socjalnych. Wnioskodawcy zakwalifikowani zapraszani są od godziny 15.15 w kolejności zgodnej z wykazem osób podanym do publicznej wiadomości. Wejście za okazaniem dowodu tożsamości.


6

Różne FERIE ZIMOWE 2017

Ferie zimowe 2017 zbliżają się wielkimi krokami. Na Dolnym Śląsku dzieci i młodzież rozpoczną zimowy wypoczynek już 13 lutego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć i atrakcji z których warto skorzystać spędzając ten czas w mieście. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie – półkolonie dla dzieci klas  I-III w dniach 13-24.02.2017r. W programie: - wyjścia basenowe - Pływalnia „ Aquarius” – 16, 17, 21, 23.02.2017, - wyjście na projekcje filmów – kino MOKiS w Bielawie, - udział w warsztatach w: Szkole Leśnej - 14 i 22.02.2017 r.,Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii „Przepompownia”- 15.02.2017, - wycieczki plenerowe   - platforma widokowa –Bielawa, Trzy Buki-  zajęcia integracyjne i  rekreacyjne, - warsztaty plastyczne w glinie, - zabawy sportowe i sportowe gry zespołowe na sali gimnastycznej, Ponadto Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie w dniach 01.02 – 05.02.2016 r. wspólnie z Klubem Muflon w Bielawie organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów kl. IV-VI. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - półkolonie „Zima w  mieście” dla dzieci wieku 6 – 10 lat, w  terminie: 13.02.2017r. - 24.02.2017r. – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 W programie: - dwa razy w tygodniu wyjścia na basen, - wycieczki piesze: do parku, na Łysą Górę, do Leśnej Szkoły - autokarowa do Świdnicy na Lodowisko  - gry i zabawy na boisku Orlik - zabawy na placu zabaw - pieczenie kiełbasek – Leśny Dworek -konkursy plastyczne, literackie i aktorskie - olimpiada sportowa. Zajęcia półkolonijne będą spójne z założeniami planu i dostosowane do warunków pogodowych. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne. Rodzice jedynie pokrywają koszt wycieczki autokarowej do Świdnicy. Zaplanowano uczestnictwo ok. 75 uczniów. Opiekę nad wypoczywającymi sprawować będzie pięciu nauczycieli – opiekunów z ESP7 w Bielawie i 1 kierownik. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – półkolonie dla uczniów w wieku 6-10 lat (3 grupy po 15 osób) w terminie od 13-24.02.2017r. W programie: - zajęcia w Szkole Leśnej, - zajęcia w Interaktywnym Centrum Poszanowania Energi,

- zabawy w wodzie w Miejskiej Pływalni AQUARIUS, - rozgrywki sportowe w szkolnej sali gimnastycznej, na boisku szkolnym, - zabawy terenowe, w tym: podchody, pokonywanie przeszkód, lepienie bałwanów i innych figur ze śniegu, - spacery po okolicznych łąkach, lasach, po Górze Parkowej, parku miejskim, - zwiedzanie placówki muzealnej, - seanse kinowe, - zajęcia plastyczne, czytelnicze, techniczne, konkursy plastyczne, - wystawy zbiorów – prezentacja własnych zainteresowań, - piosenki, zagadki, quizy o tematyce zimowej, - prelekcje związane z bezpiecznym zachowaniem, zdrowym trybem życia, - wyjście do pizzerii. Zajęcia organizowane w  placówce podczas ferii zimowych są bezpłatne. Płatne formy wypoczynku, takie jak: seans filmowy, zajęcia w Szkole Leśnej czy wyjście do pizzerii finansuje Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie oraz pochodzą ze środków pozyskanych z dorocznego festynu charytatywnego Dzieci Dzieciom. Gimnazjum nr 1 w Bielawie - nieodpłatne półkolonie dla uczniów gimnazjów i  szkół podstawowych (wypoczynek miejscowy) w terminie 13.02-24.02.2017 r. Planowane jest utworzenie dwóch grup dzieci i  młodzieży liczących łącznie ok. 30 uczniów. Półkolonie będą odbywać się na terenie Gimnazjum nr 1  im. Zesłańców Sybiru w  Bielawie w terminie 13.02-24.02.2017 r. W programie: - gry i zabawy sportowe, - pogadanki, - konkursy rysunkowe i muzyczne, - gry planszowe. ULKS „MUFLON” - półkolonie w  formie wyjazdowej pod nazwą „Jedynka na biegówkach”  w terminie 13.02-17.02.2017. Wyjazdy na narty będą bezpłatne dla uczniów, a koszt transportu zostanie pokryty przez klub. W programie: - 2 wyjazdy w Góry Sowie - nauka i doskonalenie techniki klasycznej, - wyjazdy w: Góry Stołowe (Karłów), Góry Orlickie (Jamrozowa Polana), Góry Izerskie (Jakuszyce) - nauka i doskonalenie techniki klasycznej i stylu dowolnego (łyżwowego). Gimnazjum nr 2 w Bielawie - półkolonie zimowe w terminie 13-24.02.2017 r. dla uczniów szkół z Bielawy (podstawowych i gimnazjalnych): W programie:

-zajęcia na pływalni „ Aquarius” - godz. 12:30- 13:30 - bezpłatne - projekcje filmów w kinie MOKiS w Bielawie. - wycieczki plenerowe na Łysą Górę i Górę Parkową (zajęcia integracyjne i  rekreacyjne) - turniej tenisa stołowego   -zajęcia plastyczno–konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną – lepienie z modeliny, masy solnej, praca technikami dowolnymi -zabawy sportowe i sportowe gry zespołowe na sali gimnastycznej,półkolonijna spartakiada sportowa. -wyjazdy na lodowisko w Świdnicy – zabawy na lodzie, nauka jazdy na lodzie - koszt 14 zł -(wejście, łyżwy, przejazd) -wycieczka plenerowo-edukacyjna do Szkoły Leśnej w Bielawie (poznawczo rekreacyjne zajęcia w terenie, ognisko) Pozostałe formy zajęć zawarte w ramowym planie zajęć: Uczestnikami półkolonii zimowych ( wg kart zapisu, które wpływają do naszego gimnazjum) będą dzieci szkół podstawowych w wieku 7 – 10 lat oraz uczniowie naszego gimnazjum. Zajęcia podczas półkolonii są nieodpłatne. Uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu autobusami ZKM , wyjazdu na lodowisko ( przejazd oraz wejście) . Wszystkie stacjonarne formy zajęć odbywają się w oparciu o własne gry planszowe, sprzęt sportowy i materiały znajdujące się  w zasobach szkolnych.Zajęcia półkolonijne będą spójne z założeniami planu i dostosowane do warunków pogodowych. Gimnazjum Ekologiczne nr 3 Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie – półkolonie nieodpłatne w terminie 13-24.02.2017r. Utworzone będą 3 grupy dla 45 dzieci. W programie: - gry i zabawy  ruchowe  -wyjścia na basen - wyjścia do MOKiS-u na filmy i zajęcia - rozgrywki w piłkę koszykową i siatkową na sali gimnastycznej - zajęcia w pracowni komputerowej Zajęcia edukacyjne z zakresu zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw szczególnie na zamarzniętych zbiornikach wodnych, rozgrywki w gry  planszowe, zajęcia w Szkole Leśnej oraz w Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii. Osoby chętne do korzystania z obiadów płacą 7 zł. za dwa dania. Poniżej publikujemy również harmonogram zajęć w ramach „FERII ZE SZTUKĄ’’ realizowanych przez Miasto Bielawa przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie.


Sport

7

Halowe mistrzostwa Dolnego Śląska w lekkiej atletyce W  styczniu odbyły się halowe mistrzostwa Dolnego Śląska w lekkiej atletyce w kategorii młodzików i juniorów młodszych, w  których udanie wystartowali zawodnicy bielawskiego klubu Muflon Bielawa. Największy sukces na mistrzostwach w  kategorii młodzików osiągnęła Martyna Tylak z  ULKS Muflon Bielawa. Podczas zawodów w Wałbrzychu zdobyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni województwa w  biegu na 60 m ppł. W  biegu eliminacyjnym była najlepsza z  czasem 10,30. Finał przegrała minimalnie o  0,06 sek. (czas 10,38). Jednak taki debiut w  zawodach mistrzowskich świadczy o  ogromnym talencie Martyny. W  drugiej konkurencji - 60 m, wypadła trochę słabiej, gdyż zajęła 6 miejsce. Jednak czas 8,51 w tak trudnej i zawsze mocno obsadzonej konkurencji, należy uznać za sukces. Na zawodach w  Wałbrzychu startowały jeszcze Nikola Tomalik i Kinga Tomalik. W biegu na 60 m Kinga zajęła 17 miejsce z  czasem 8,93, a  Nikola 23 miejsce z  czasem 9,08. Rezultaty były tym razem poniżej ich możliwości i rekordów życiowych. W  konkurencji 300 m Nikola popełniła błąd, który spowodował słabszy czas (53,60 sek.) i  miejsce (17). Natomiast Kinga Tomalik bardzo dobrze zadebiutowała w tej konkurencji i z czasem 50,70 sek. zajęła 8 miejsce. Juniorzy młodsi swoje mistrzostwa rozgrywają tradycyjnie w czeskim Jabloncu nad Nysą. Na tych zawodach Bielawa re-

Największy sukces na mistrzostwach w kategorii młodzików osiągnęła Martyna Tylak z ULKS Muflon Bielawa prezentowana była przez młodego specjalistę w biegach długich, Bartłomieja Mazura. Na nieszczęście dla Bartka, podczas mistrzostw najdłuższym dystansem było 1000 m, a  specjalizuje się w dłuższych biegach. Pomimo tego start był bardzo udany. Miejsce na zawodach nie było wysokie (8 wśród 15 startujących), ale  czas 2:56:03 pokazuje dobrą formę Bartka. Warto zaznaczyć, że do 4

miejsca zabrakło 1,11 sek. Szkoda, że Bartek Mazur jako debiutant trafił do słabszej serii, bo przy tak małych różnicach bieg z mocniejszymi zawodnikami mógłby przynieść lepszy rezultat. Starty w  zawodach oraz działalność klubu wspomaga Urząd Miasta Bielawa, OSiR Bielawa oraz sponsorzy: Bank Spółdzielczy w  Dzierżoniowie, Boxmet Medical, ZPM Jerzy Gawrycki.

BWA Breakers na podium w Szczecinie

Wydawca: Urząd Miasta, 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1 Adres redakcji: 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1, czynne: pn-pt w godz. 7.30-15.30 Redaktor naczelny: Łukasz Masyk tel. 74 83 28 735, email: lmasyk@um.bielawa.pl DTP: Krystian Borzestowski Druk:

Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 52 tel./fax 74 645 69 70 Nakład: 4000 egzemplarzy

UWAGA: Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczanych ogłoszeń, oświadczeń i komunikatów

21 stycznia 2017 roku w Szczecinie odbyły się międzynarodowe zawody Break Dance. Reprezentanci Bielawy pokonując przeciwników  z  Maroko, Niemiec, Ukrainy uplasowali się na podium we wszystkich kategoriach. W  kategorii dla profesjonalnych tancerzy Break Dance: 3 miejsce - Grzegorz Gniwecki W kategorii dla dzieci do lat 11 2 miejsce - Gabriel Czerwonka 3 miejsce - Przemysław Krzyżak W kategorii dla kobiet 2 miejsce - Klaudia Watemborska


Wiadomoscii452  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you