Page 1

1-15 grudnia 2016 r.

NR 21 (448)

ROK WYDANIA XXIV

ISSN 1508-1362

17 Prezentacje Oświatowe w Bielawie

Z nowego pojazdu korzystać będą funkcjonariusze bielawskiej Policji

Nowy samochód dla Komisariatu Policji w Bielawie

Gospodarzem tegorocznych Prezentacji Oświatowych było miasto Bielawa

Prezentacje Oświatowe to cykliczne wydarzenia, które każdego roku organizowane są przez inną gminę powiatu dzierżoniowskiego. W tym roku to Bielawa była gospodarzem 17 edycji Prezentacji Oświatowych. Kilkotygodniowe zajęcia z  udziałem uczniów, nauczycieli i  dyrektorów, podsumowano podczas konferencji, która odbyła się 17 listopada w kinoteatrze MOKiS. W spotkaniu uczestniczyły osoby ze środowiska oświatowego z  Bielawy, powiatu dzierżoniow-

skiego i naszego regionu. Ponadto gośćmi specjalnymi byli Irena Skibniewska-Kozak - przedstawiciel minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz Małgorzata Henglewska dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego w  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Władze Bielawy reprezentowali burmistrz Piotr Łyżwa i  zastępca burmistrza Małgorzata Greiner. Oprócz tego w  konferencji wzięli udział samorządowcy z  Bielawy i  gmin sąsiednich. Ważnym punktem spotkania było podsumowa-

Bielawa – Gmina Przyjazna Inwestorowi

Wyróżnienie odebrała zastępca burmistrza Małgorzata Greiner

Bielawa otrzymała certyfikat „Gmina Przyjazna Inwestorowi” w ramach projektu organizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i  Polską Agencję Informacji i  Inwestycji Zagranicznych, nad którą patronat objęły takie instytucje jak: Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wraz z  Bielawą certyfikat otrzymały gminy z naszego województwa, które zaangażowały się w  projekt mający na celu podniesienie standardów obsługi inwestorów w regionie. 15 listopada we Wrocławiu wyróżnienie przyznane Bielawie odebrała zastępca burmistrza Małgorzata

Greiner. Certyfikat wręczyli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezes DAWG Andrzej Jamrozik. Bielawa nie tylko systematycznie dąży do podnoszenia jakości obsługi przedsiębiorców, ale także skutecznie zachęca ich do inwestowania. W ostatnich miesiącach pozyskano bowiem do Podstrefy Bielawa WSSE Invest-Park dwóch inwestorów, którzy obecnie prowadzą prace przygotowawcze do budowy zakładów. Wszystko wskazuje też na to, że w  nadchodzącym czasie kolejna firma rozpocznie działalność na terenach inwestycyjnych w  naszym mieście. O  szczegółach będziemy informować.

nie działań w ramach tegorocznych Prezentacji Oświatowych. W  zajęciach, podczas których można było poznać potencjał bielawskiej oświaty, wzięło udział 100 uczniów z  powiatu dzierżoniowskiego. Zajęcia dla dzieci odbywały się w Parku Miejskim (gra terenowa „Parkowe śledztwo”), Szkole Leśnej („Kto się boi w  lesie”), Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii („Energia wokół nas”). Dodatkowo w  rywalizację konkursową zaangażowało się 150 uczniów.

Bielawscy policjanci mają nowy pojazd patrolowo-interwencyjny. Uroczyste przekazanie auta z udziałem komendanta Komendy Powiatowej Policji w  Dzierżoniowie Marka Mitraszewskiego, komendanta Komisariatu Policji w Bielawie Ryszarda Mazurkiewicza oraz burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy wraz z zastępcą Witoldem Markiem Runowiczem, odbyło się 23 listopada. Zakup samochodu z linii Kia Cee’d sfinansowały miasto Bielawa (kwota 40.000 zł) i Komenda Główna Policji. Nowa Kia trafiła do wydziału prewencji, gdzie na co dzień będzie wykorzystywana do działań patrolowych terenu Bielawy. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, samochód posłuży również policjantom do szybkich i skutecznych interwencji. Warto wspomnieć, że oprócz współfinansowania zakupu nowego samochodu, w  minionym roku miasto pomogło również finansowo w remoncie Komisariatu Policji w Bielawie.

Remont molo na jeziorze bielawskim Miasto Bielawa rozpoczęło pierwszy etap remontu molo na jeziorze bielawskim. Ostatni raz modernizacja obiektu miała miejsce kilkanaście lat temu, dlatego też realizowane obecnie prace są niezwykle konieczne. Przede wszystkim poprawią one bezpieczeństwo mieszkańców i turystów spacerujących na wyspę, ale także wpłyną na efekt wizualny całego miejsca. W ciągu najbliższych tygodni wymienione zosta-

ną elementy konstrukcji nośnej. Oprócz tego, na odcinku kilkudziesięciu metrów, wykonana będzie wymiana nawierzchni pomostu oraz poręczy. Jednocześnie na wyspie zamontowany będzie system kamer monitorujących. Zadanie zostanie ukończone do połowy grudnia, więc do tego terminu molo nie będzie dostępne do zwiedzania. W przyszłym roku Bielawa planuje zrealizować drugi etap modernizacji.

Remont zakończy się w grudniu 2016 roku

Zakończenie sezonu 2015/2016 Lincoln Electric Bester Bike Team & Run Team Bielawa

Podczas gali podsumowano osiągnięcia zawodników MTB i biegaczy

18 listopada odbyła się już po raz trzeci uroczysta gala z okazji zakończenia sezonu Lincoln Electric Bester Bike & Run Team Bielawa. To był szczególny dzień dla wszystkich zawodniczek i zawodników, którzy swój cenny czas, godząc pracę, życie rodzinne i towarzyskie przeznaczają na rozwijanie swoich sportowych pasji. Podczas gali zaprezentowano wyniki zarówno kolarzy, jak i biegaczy, pokazano cele i  osiągnięcia, które udało się zrealizować, a także podziękowano  osobom wspierającym i  życzliwym teamowi Lincoln Electric Bester Bike & Run Team Bielawa. Statuetki dla sportowców wręczył tego dnia m.in burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa.

 S.7


2

Gmina Bielawa

Bezpłatne badania w mammobusie dla kobiet w wieku 40-75 lat

17 Prezentacje Oświatowe w Bielawie  S.1 Natomiast kilkudziesięciu nauczycieli uczestniczyło w  warsztatach metodycznych zorganizowanych na Górze Parkowej pod hasłem „Z mapą wokół Góry Parkowej”. Podczas konferencji podsumowującej można było wysłuchać wykładów dr Renaty Bibik „Zrozumieć siebie – jak radzić

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej mammografii dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Badanie odbywać się będą w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Jest ono bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Można przyjść na mammografię bez skierowania lekarskiego.

sobie ze stresem” oraz Tomasza Bilickiego „Czas wolny, zaangażowanie oraz motywowanie dzieci i młodzieży z  pokolenia Y i  Z”. Na scenie wystąpiły dzieci z  bielawskich szkół, rozdano nagrody laureatom konkursów, a także obejrzano film poświęcony bielawskiej oświacie.

Bezpłatne badania dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat Diagnostyka realizowana będzie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Wymagane jest skierowanie lekarskie. Szczegóły dotyczące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl Przed badaniem należy się zarejestrować pod numerem telefonu: 58 666 2 444

Oprócz dyskusji na temat oświaty, na scenie odbyły się występy artystyczne dzieci i młodzieży

Kontrola drogowa w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”

Zabawa andrzejkowa w OPS Bielawa

W piątek 25 listopada na bielawskich drogach spotkać można było zwiększoną liczbę patroli policji, którym towarzyszyła młodzież z bielawskich gimnazjów. Wydarzenie było kolejnym działaniem w ramach trwającej od listopada kampanii pn. „Przeciw pijanym kierowcom”, realizowanej z inicjatywy bielawskiego samorządu. W tym dniu funkcjonariusze policji zatrzymywali przypadkowych kierowców, przeprowadzając rutynową kontrolę drogową. Oprócz sprawdzenia dokumentów, konieczne było m.in poddanie się badaniu alkomatem. Po wykazaniu negatywnego wyniku testu na trzeźwość, młodzież wręczała kierowcy słodki upominek wraz z ulotką informacyjną. Tego typu inicjatywy to dobry, bo niekonwencjonalny spo-

sób dotarcia nie tylko do kierujących, lecz także do pasażerów, świadków jazdy po alkoholu czy młodzieży, z ważnym przekazem konieczności zachowania trzeźwości na drodze. Kwestia dla wielu oczywista, czego niestety nie potwierdzają dane statystyczne,

które pokazują, że ilość wypadków samochodowych, których sprawcą są właśnie pijani kierowcy wciąż rośnie. Tylko w 2015 roku pod kołami pojazdów prowadzonych przez nietrzeźwych kierujących, życie straciło 218 osób, a niemal 2 tys. odniosło obrażenia.

Kontrole mają wyeliminować z ruchu drogowego kierowców zagrażających bezpieczeństwu publicznemu

Wręczono Krzyże Kombatanckie 11 listopada 2016 r. podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, na placu Kombatantów w Bielawie, nauczyciel w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie por. Mariusz Moszyński, który jest również dowódcą Jednostki Strzeleckiej 3058 ,,STRZELEC’’ Organizacji Społeczno - Wychowawczej w Bielawie działającej przy naszej szkole oraz uczeń klasy III policyjnej – plutonowy Związku Strzeleckiego Michał Iwaszkiewicz piastujący funkcję zastępcy dowódcy do spraw szkoleniowych, zostali na wniosek Zarządu Bielawskiego Koła Kombatantów odznaczeni przez Prezesa Zarządu Głównego Związku

Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych płk. dr hab. Ryszarda Sobierańskiego Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. Odznaczenie wręczał Prezes Bielawskiego Koła Kombatantów por. Bronisław Wilk i jest ono wyrazem szacunku za upowszechnianie

szczytnych idei i tradycji kombatanckich, wartości patriotycznych oraz działalności na podległym terenie w zakresie obronności kraju. Otrzymane odznaczenie jest dla porucznika i jego ucznia niewątpliwie dużym wyróżnieniem za prowadzoną działalność.

22 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 z  Oddziałami Integracyjnymi w  Bielawie odbyła się cykliczna zabawa andrzejkowa dla dzieci. Inicjatorem spotkania byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bielawie we współpracy z  Klubem Profilaktycznym „Puchatek”, Szkołą Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Świetlicą Środowiskową przy Parafii p.w. WNMP w Bielawie. Spotkanie odbyło się przy ogromnej pomocy wolontariuszy. Ideą zabawy była aktywna współpraca oraz integracja społeczności lokalnej, pracowników instytucji działających na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci będących adresatami tych działań. Celem imprezy było promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, koleżeńskiej zabawy oraz wspieranie zdrowych wzorców zachowań. W zabawie andrzejkowej wzięło udział około 70 dzieci. Andrzejki są źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych oraz okazją do dobrej zabawy. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i  fantazji. Dzieci na początku zabawy poznały historię wróżb andrzejkowych oraz te najbardziej popularne m.in. lanie wosku, wróżby z  butami, magiczne

liczby, serca z imionami przyszłych „wybranków”. Wszystkie wróżby były potraktowane z  przymrużeniem oka, a  humoru uczestnikom nie brakowało. Były również tańce i zabawy przy muzyce. Dodatkową atrakcją był fakt, że tego dnia organizatorzy spotkania byli przebrani w oryginalne, bajkowe stroje. W trakcie Andrzejek dzieci miały zapewniony słodki poczęstunek, napoje oraz drobny upominek. Dobrą zabawę zawdzięczamy grupie animatorów z  Wrocławia. Zabawę Andrzejkową zorganizowaliśmy dzięki dotacji uzyskanej z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie. Dziękujemy pani Urszuli Łastowskiej za bezpłatne udostępnienie strojów dla pracowników tut. Ośrodka, a  Szkole Podstawowej nr 4 z  Oddziałami Integracyjnymi w  Bielawie dziękujemy za udostępnienie sali na przeprowadzenie imprezy. Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i  z  pewnością pozostaną na długo w  ich pamięci. Tegoroczne Andrzejki możemy uznać za udane, a  fotografie wykonane podczas niezwykłej zabawy będą miłą pamiątką. Wszyscy organizatorzy serdecznie dziękują za wspólną zabawę. Opr. OPS Bielawa


Gmina Bielawa

3

Wyróżnienie dla Piotra Malinowskiego z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Szkolny Konkurs O Polskę niepodległą i jej granice – 1908-1922 10 listopada 2016 roku odbył się w  Teatrze Robotniczym w  Bielawie finał Szkolnego Konkursu „O  Polskę niepodległą i  jej granice - 1908-1922”, w  którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w  Bielawie. Jego celem była popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów oraz upamiętnienie Święta Niepodległości.

Zwycięstwo odniósł Marcin Cetnarowski z klasy IIIb licealnej, II miejsce przypadło Oskarowi Stajno z  Ia licealnej, a  trzecie Michałowi Langowi z  IIIb licealnej. Laureaci zostali uhonorowani nagrodami, które ufundowali: burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa oraz Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących w  Bielawie Marzanna Kamińska.

Święto Niepodległości - obchody w SP4 Bielawie Wychowanie patriotyczne to ważny element w  kształtowaniu młodego pokolenia. Ma ono na celu budzenie szacunku dla symboli narodowych, historii własnego kraju i  poczucia tożsamości narodowej. 14 listopada 2016r. odbył się w  Szkole Podstawowej nr 4 z  Oddziałami Integracyjnymi w  Bielawie apel z  okazji Święta Niepodległości. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli historii: pani Barbary Boczuli i  pana Daniela Fydrycha, przygotowali interesujący program artystyczny. Prezentowali wiersze, pieśni patriotyczne (zespół pod kierunkiem pani

Beaty Chodasiewicz) oraz tło historyczne wydarzeń związanych z odzyskaniem wolności. W tym roku gościliśmy na naszej akademii pana por.Bronisława Wilka i pan Władysław Potockiego. Na uroczystości zostały wręczone Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa. Otrzymały je: pani dyrektor Elżbieta Niemczyk, pani wicedyrektor Monika Stachowska i pani Barbara Boczula, za długoletnią współpracę i  upowszechnianie szczytnych tradycji kombatanckich. Młodzież  złożyła złożyła na ręce kombatantów bukiety kwiatów i  podziękowania za wspaniałe lekcje historii.

Piotr Malinowski, uczeń klasy III Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w  Bielawie zdobył wyróżnienie w  XIX konkursie plastycznym „Mój dom - moje miasto - moja ojczyzna”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Regionu Dolnośląskiej Solidarności w  przeddzień Święta Niepodległości. Konkurs był organizowany przez Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk i  Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowa-

nia NSZZ Solidarność. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była twórczość pisarza Henryka Sienkiewicza. Uroczystość wręczenia nagród laureatom uświetnił Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Roman Kowalczyk, który osobiście składał gratulacje wszystkim nagrodzonym uczestnikom i ich opiekunom. Opiekunem ucznia była nauczycielka języka polskiego w ZSiPKZ w  Bielawie, Pani Agnieszka Nowakowska.

Uczniowie ZSiPKZ na turnieju w Kobierzycach Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w  Bielawie stanęli przed szansą zaprezentowania swojej wiedzy i  umiejętności podczas międzyszkolnego turnieju „Uczniowskie przysposobienie obronne”. Impreza odbyła się 16 września w  ramach „Żywej lekcji historii - patroni naszych szkół wzorem dla przyszłych pokoleń” i  została zorganizowana przez Gminę Kobierzyce w ramach uroczystych obchodów Święta Sybiraka, Kombatanta i  Weterana. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gminnych Obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Uczestnicy imprezy wzięli udział w  kilku konkurencjach. Pierwsza z nich polegała na składaniu i rozkładaniu broni na czas po odpowiednim przeszkoleniu przez funk-

cjonariuszy służb mundurowych. Natomiast na kolejne złożyły się: udzielanie pierwszej pomocy rannemu, wzięcie udziału w wyścigu modeli czołgów, prawidłowe wykonanie elementów musztry oraz rzut granatem do celu.

Z przyjemnością informujemy, że ostatecznie, reprezentacja kadetów klas mundurowych z  Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w  Bielawie zajęła pierwsze miejsce. Gratulujemy!

Uczniowie klas mundurowych zaprezentowali swoje umiejętności

Dzień Świetliczaka w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie W  czwartek 27 października dzieci z  SP4 z  OI w  Bielawie uczęszczające na świetlicę szkolną przy ulicy Waryńskiego miały swoje święto - Dzień Świetliczaka, który wszedł już na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Do wspólnego świętowania dzieci zaprosiły panią dyrek-

tor E. Niemczyk oraz wicedyrektorów, panią M. Stachowską i pana A. Piaseckiego. Świetliczaki wraz z  wychowawcami świetlicy: p. Dominiką Boczulą, p. Martą Gucwą i p. Elwirą Cywką przygotowały krótkie występy artystyczne, w  których zaprezentowały swoje wspaniałe

Kombatanci angażują się w promocję postaw patriotycznych wśród najmłodszych

Wydawca: Urząd Miasta, 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1 Adres redakcji: 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1, czynne: pn-pt w godz. 7.30-15.30 Redaktor naczelny: Łukasz Masyk tel. 74 83 28 735, email: lmasyk@um.bielawa.pl DTP: Krystian Borzestowski Druk:

Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 52 tel./fax 74 645 69 70 Nakład: 4000 egzemplarzy

UWAGA: Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczanych ogłoszeń, oświadczeń i komunikatów

Nowe święto szkoły na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń placówki

umiejętności. Po występach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Panie przygotowały także dla dzieci różne zabawy oraz konkurencje sportowe. Pani dyrektor podziękowała dzieciom oraz nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie imprezy.


4 Balet z Teatru Bolszoj na wielkim ekranie W  okresie świątecznym w Bielawie po raz pierwszy zagości na żywo Balet Bolszoj z  Moskwy. Zapraszamy melomanów, miłośników sztuki baletowej i  nie tylko do sali kinowej Teatru Robotniczego w  Bielawie na świąteczne retransmisje przedstawienia baletowego DZIADEK DO ORZECHÓW z moskiewskiego teatru Bolszoj. Spektakl jest najpopularniejszym tytułem moskiewskiej sceny w  okresie świątecznym. To niepowtarzalna okazja aby móc obcować zarówno z  baletem klasycznym na najwyższym poziomie, jak i z choreografią współczesną, bez wyjeżdżania z kraju. Piotr Czajkowski (1840–1893) / Jurij Grigorowicz Щелкунчик Dziadek do orzechów

Balet w dwóch aktach (1892) Premiera niniejszej inscenizacji na scenie Bolszoj: 12 marca 1966 Retransmisje HD przedstawienia nagranego na żywo w  Moskwie, odbędą się w  Teatrze Robotniczym w  Bielawie ul. Piastowska 19a w  dniach: 26 grudnia 2016 | poniedziałek - 2 dzień Świąt | 17:00 | REC 30 grudnia 2016 | piątek – przed sylwestrowy| 17:00 | REC bilety: 20 zł - kasa MOKiS. Internetowo: www.mokisbielawa.pl Bilet może być wspaniałym świątecznym prezentem ! Przedstawienie trwa około 2 godzin i  10 minut (w  tym 1 przerwa) Obsada: Anna Nikulina jako Maria Anastazja Sziłowa jako Fryc Andriej Merkuriew jako radca Drosselmeyer

Czajkowskiego, spektakl ten jest kierowany głównie do młodszych widzów, to nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych arcydzieł klasycznego baletu rosyjskiego. Oparty na opowieści modnego wówczas fantastycznego pisarza E. T. A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów” miał wykorzystywać zainteresowanie elit petersburskich fantastyką. Tymczasem okazał się wspaniałym spektaklem familijnym. Mali widzowie odnajdą w  nim baśniową historię małej Klary (w  rosyjskiej wersji jest to Masza), która dzięki dobremu sercu i odwadze wyzwala spod czaru księcia zaklętego w  dziadka do orzechów. To jeden z  najpiękniejszych baletów z  fenomenalną muzyką Czajkowskiego.

Denis Rodkin jako Dziadek do orzechów Witalij Biktimirow jako Król Myszy Pierwsi tancerze, soliści, koryfeje i zespół baletowy Teatru Bolszoj, orkiestra i chór Teatru Bolszoj Realizatorzy: Paweł Kliniczew dyrygent Jurij Grigorowicz choreografia wg Mariusa Petipy Simon Wirsaładze scenografia i kostiumy O spektaklu: W wielu krajach nie ma Bożego Narodzenia bez gwiazdkowego spektaklu „Dziadka do orzechów”. Choć prapremiera baletu odbyła się w Petersburgu w dniu Świętego Mikołaja, 6 grudnia 1892 roku, to tradycja gwiazdkowa towarzysząca temu baletowi O teatrze: powstała niemal pół wieku późHistoria moskiewskiego baniej, w  Stanach Zjednoczonych. Choć dziś, inaczej niż za czasów letu sięga czasów carskiej Rosji (1776). Miłość rodziny carskiej do baletu zaowocowała niezwykłym rozwojem tej sztuki na dwóch najważniejszych scenach imperium – Moskwy i Petersburga. Tradycje baletowe kontynuowano w  XX wieku, gdy Teatr Bolszoj stał się wizytówką całej radzieckiej sztuki baletowej. Zespół pod kierownictwem Ju-

rija Grigorowicza, choreografa i przez ponad 30 lat dyrektora artystycznego baletu, wypracował niepowtarzalny, wręcz akrobatyczny styl. Ikonami tego stylu stały się spektakle w choreografii Grigorowicza, jak „Spartakus” czy „Romeo i Julia”. Obecnie zespołowi baletowemu Teatru Bolszoj szefuje Machar Wazijew, wcześniej dyrektor zespołów baletowych Teatru Maryjskiego w  Sankt Petersburgu i mediolańskiej La Scali. Coraz częściej na scenie Bolszoj można także oglądać najsłynniejsze choreografie twórców zachodnich, od Balanchine’a  po Kyliána, oraz niezwykłe rekonstrukcje wielkich XIX-wiecznych baletów, olśniewające przepychem dawnej carskiej sceny. Również dziś wirtuozeria zespołu stoi na najwyższym, czasem aż niewiarygodnym poziomie. Na jego występy baletomani wszystkich większych miast świata czekają z  ogromną niecierpliwością. Dlatego też kierownictwo tej czołowej operowo-baletowej sceny Rosji zdecydowało się, wzorem The Metropolitan Opera, na organizację transmisji do kin przedstawień baletowych drogą satelitarną i w jakości HD.

Bielawskie seniorki zaprezentowały się podczas Wojewódzkiego Spotkania Artystycznych Klubów Seniora

Rozśpiewany Bielawski Klub Seniora W sobotę 19 listopada seniorki z  Bielawskiego  Klubu Seniora wystąpiły na XXIII Wojewódzkim Spotkaniu Artystycznych Klubów Seniora w  Piławie Górnej. Krótki występ artystek bardzo podobał się gościom, czego dowodem były gromkie brawa i  owacje na stojąco. Szczególnie wzruszenie widać było na twarzy prowadzącej Bielawski Klub Seniora, pani Małgorzaty Jędrasik – pracownika socjalnego OPS Bielawa, która od 9 lat pisze teksty piosenek i wspiera seniorki podczas każdego występu. Po części artystycznej sobotniego wydarzenia, uczestnicy spotkań Artystycznych Klubów

Seniora udali się do szkoły podstawowej, by spędzić czas z pozostałymi uczestnikami klubu na zorganizowanym tego dnia Balu Seniora. Przy okazji wydarzenia, podczas wspólnych rozmów, zrodziło się także wiele nowych pomysłów, które już wkrótce wcielone zostaną w życie placówki. Seniorki kolejny raz udowodniły, że w  każdym wieku można tryskać energią i  radością życia. Ich występy pokazały również, że rola osób starszych nie kończy się tylko na pozostawaniu w  domach. To właśnie tego typu inicjatywy dają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w szerszym gronie.


MZBM

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie

ZAWIADAMIA, że od dnia 1 stycznia 2017 roku nie ulegają zmianie ceny opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty czynszowe. W związku z powyższym wysokość opłat czynszowych od stycznia pozostaje

bez zmian.

Remonty wykonane w ostatnim czasie ul. 1-go Maja 16-18 - docieplenie ścian elewacji

ul. Sobieskiego 2-4 - docieplenie ścian elewacji

ul. Sobieskiego 5-7-9 - docieplenie ścian elewacji

ul. Waryńskiego 33 - wymiana pokrycia dachowego

ul. Wysoka 7, 8 - docieplenie ścian elewacji

5


6

Różne

Konkurs Głosuj na wielbłąda! I wygraj korony! Już po raz czwarty mieszkańcy wszystkich miejscowości, w  których odbędzie się Orszak Trzech Króli 2017, będą mogli wygrać dla swojego orszaku WIELBŁĄDA! Egzotyczny aktor weźmie udział w jasełkach 6 stycznia 2017 roku. Organizatorem konkursu jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Udział w  nim mogą wziąć tylko te miejscowości, które mają podpisaną z  Fundacją umowę na organizację OTK 2017. Wizytę wielbłąda wygra miejscowość, która uzyska najwięcej ważnie oddanych głosów. Głosowanie trwa od 15 listopada 2016 od godz. 12.00 do 30 listopada 2016 do godz. 12.00 na stronie www.orszak.org. W  konkursie można wygrać następujące nagrody: I miejsce – wizyta wielbłąda* II miejsce – 3 500 szt. czekoladek III miejsce – 2 000 szt. czekoladek Dodatkowo: Każda miejscowość, która w  konkursie uzyska ważnie oddany głos, otrzyma orszakową koronę. Jeden głos to jedna korona.** Każda osoba może zagłosować tylko raz. Na podany adres mailoKontynuacją szkolnych obchodów Dnia Niepodległości było, tradycyjnie już, kameralne spotkanie uczniów z  seniorami, którzy w  1945 roku musieli opuścić ukochane Kresy i  osiąść na Ziemi Dzierżoniowskiej. W  ciągu siedmiu lat wspólnych kontaktów społeczności szkolnej z Kresowianami zdążył utrwalić się w sercach młodzieży nie tylko szacunek, jakim powinni otaczać osoby starsze, ale także ponadpokoleniowa więź. Ta ostatnia zdążyła zaowocować przez ten okres uczniowskimi inicjatywami związanymi ze sprowadzeniem wystawy plenerowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym na Kresach, współpracą ze Stowarzyszeniem „Odra - Niemen” oraz przede wszystkim Stowarzyszeniem Kresowian w  Dzierżoniowie, organizowaniem pomocy charytatywnej dla Polaków na Wschodzie, mini-wykładami poświęconymi kulturze kresowej, prelekcją prof. S. S. Nicieji na temat miast i  miasteczek kresowych, a także przeprowadzaniem

wy wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym w  przeciągu 60 minut. Kliknięcie w link jest warunkiem oddania ważnego głosu. Należy sprawdzać spam, ponieważ wiadomość z  linkiem aktywacyjnym może tam trafić. Udział w  głosowaniu jest jednoznaczny z  akceptacją regulaminu konkursu. Wyniki głosowania będą ogłoszone na stronie www.orszak.org i  na profilu FB. Aktualny ranking

miejscowości będzie dostępny na stronie konkursu. * Miejscowość, która zostanie wybrana przez głosujących, nie poniesie kosztów wypożyczenia wielbłąda. Udziału w Konkursie nie biorą miejscowości - zwycięzcy poprzednich edycji konkursu: Rzeszów, Dziemiany, Borek Stary i Żnin oraz Warszawa. ** Fundacja zapewnia 100 000 koron do rozdysponowania pomiędzy miejscowości orszakowe.

Bwa Breakers na Międzynarodowych Zawodach Break Dance W sobotę 12 listopada w Hradec Kralove odbyły się Międzynarodowe zawody Break Dance „Bitva o  trun”. Mateusz Magusiak z Bwa Breakers zwyciężył w kategorii dla profesjonalistów wygrywając z zawodnikami z Hiszpanii, Czech i  Polski. Najmłodsi tance-

rze BWA Breakers - Mikołaj Kaczmarek oraz Przemysław Krzyżak w kategorii do lat 12 dostali się do finałów. Warto dodać, że BWA Breakers już drugi rok z  rzędu wygrywa „Bitve o  trun”, w  ubiegłym roku zwyciężyła Klaudia Watemborska.

BWA Breakers wrócili z Czech z dużymi sukcesami Zachęcamy do głosowania w konkursie i wygrania nagród dla Orszaku Trzech Króli

Spotkanie młodzieży z Kresowianami - ZSiPKZ Bielawa i  publikowaniem wywiadów na temat historii corocznie odwiedzających ZSiPKZ gości. Tegoroczne spotkanie upłynęło pod kątem poszukiwania korzeni rodzinnych – zainteresowani przeszłością uczniowie klas pierwszych prezentowali Kresowianom zgromadzone przez nich informacje na temat losu własnych przodków. Szybko okazało się, że doświadczenie życiowe seniorów to prawdziwa skarbnica pomysłów na to, jak młodzież może posze-

rzyć zakres genealogicznych poszukiwań swych antenatów, z których wielu pochodziło właśnie z Kresów. W końcowej części spotkania głos zabrał honorowy Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, p. Edward Bień. Dziękował on za pielęgnowanie przez ZSiPKZ pamięci o  Kresach i ich dorobku w polskiej kulturze. Wszyscy zebrani goście zadeklarowali chęć odwiedzenia szkoły za rok. Opr. Anna Paździora

Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Święta Niepodległości

Spotkanie pn. „Poznajemy zawody” w OPS Bielawa Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ponownie zorganizował cykliczne spotkanie edukacyjne dla dzieci pn. „Poznajemy zawody”. W piątek 18 listopada pracownicy wraz z dziećmi udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z biblioteką i zawodem bibliotekarza oraz popularyzacja czytelnictwa. Bibliotekarka Pani Jolanta Pawlak opowiedziała dzieciom na czym polega jej praca, oprowadziła uczestników po bibliotece

Konkurs Dolnośląskiej Komendy OHP pn. "5 kroków do sukcesu" Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu ogłasza konkurs pn. „5 kroków do sukcesu” który polega na stworzeniu oryginalnego i ciekawego albumu. Do udziału w  konkursie zapraszamy młodzież między 15 a 25 rokiem życia. Kryteria prac: - Album ma się składać z sześciu kartek. Pierwsza kartka powinna zawierać wprowadzenie. Każda kolejna kartka ma przedstawiać jeden krok do sukcesu. Ostatnia zaś - to krok piąty - sukces. - Na każdej kartce może znajdować się grafika oraz od trzech do pięciu zdań. Technika wykonania prac: Malarstwo, rysunek, szkic, grafika, fotografia, wycinanka, collage, wydruk,    a  także prace wy-

konane w technikach tkanych, haftu i aplikacji, batiku oraz wszelkich technikach mieszanych (na płaszczyźnie). Format pracy: A 4. Nagrody: - tablety, - notatniki elektroniczne, - programy do nauki języków obcych i podnoszenia umiejętności ogólnych, - e-booki, - książki itp. Termin nadsyłania prac: pierwszy etap konkursu- lokalny: do 8 grudnia 2016 r. drugi etap konkursu- wojewódzki: do 15 grudnia 2016 r. Prace należy dostarczyć do dnia 07.12.2016 roku do Punktu Pośrednictwa Pracy OHP, ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa. Tel. 74 6464306

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, wywieszono w dniu 24-11-2016 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 344/2016, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 345/2016 oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki 1-4 do Zarządzenia nr 343/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

oraz zapoznała z księgozbiorem placówki. Dzieci poznały zasady wypożyczania i  obchodzenia się z  książkami oraz korzystania z  innych zasobów biblioteki. Szczególną uwagę poświęcono tematyce poszanowania książek i  prawidłowego zachowywania się w bibliotece czy czytelni. Niektóre dzieci PRZEPROSINY były w bibliotece po raz pierwszy, dlatego ze szczególnym zainteresowaniem przeglądaPrzepraszam Pana Piotra Szalinę za użycie wobec niego wulgaryły kolorowe książki i bawiły się w pokoju zabaw. Na zakończenie spotkania każde dziec- zmów w dniu 30.04.2016 roku. ko otrzymało zakładki do książki. Patrycja Skiert


Sport

Organizatorem imprezy był Zapaśniczy Klub Sportowy Bielawianka

Turniej z okazji Święta Niepodległości - ZKS Bielawianka W  ramach Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzików w stylu klasycznym, 19 listopada w  Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie odbył się turniej organizowany przez Z.K.S BIELAWIANKA. Walczyły w nim kluby z  Polski i  Ukrainy. Rozgrywki poprzedzone były tygodniowym obozem szkoleniowym Ukraińskich Zapaśników. Poniżej wyniki sportowych zmagań: Kat.35kg.

MINCHUK KONSTANTYN I MIŚ JAKUB II POTYRAŁA DAWID III Kat.42kg. HOROSHCHAK IHOR I DZIUNKOWSKI ŁUKASZ II NIEDZIELSKI JAN III Kat.47kg. KACZOR MATEUSZ I STOLARCZYK PIOTR II ROPIEK MATEUSZ III Kat 59kg.

POTYRAŁA BARTOSZ I MROWIŃSKI BARTOSZ II MINCHUK KONSTANTYN III Kat.85kg MOSKAL SEBASTIAN I GRABOWSKI JAKUB II HAJDUK BŁAŻEJ III Dodatkowo PIOTR STOLARCZYK oraz BARTOSZ POTYRAŁA. Zostali nagrodzeni za szczególne osiągnięcia na matach całej Polski w 2016r. DZIECI - PIERWSZY KROK ZAPAŚNICZY; ZUZANNA BEJER I IGA KOSTAN II DAWID POTYRAŁA I MARCELI KAŹMIERCZAK II MARCIN STRZEMIECZNY III SEWERYN KRUPIARZ I KACPER ŁUŻYŃSKI II MIKOŁAJ ŁAZARCZYK III SANDRA GRABOWSKA I ROKSANA CISZEWSKA II ANNA RADZIEWICZ I WIKTORIA JÓŹWIAK II PATRYK STOPKA I WIKTORIA MAKOŚ I Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom!

7

Zakończenie sezonu 2015/2016 Lincoln Electric Bester Bike Team & Run Team Bielawa  S.1

Lista nagrodzonych: Jacek Mickiewicz – Olimpijczyk oraz uczestnik sztafety triathlonowej w Mietkowie. Jan Kunigowski: Uczestnik Półmaratonu im. Lecha Wałęsy na rolkach w Gdańsku. Joanna Bagińska – zawodniczka startująca podczas zawodów kolarskich, jak i biegowych, 8 miejsce ,w klasyfikacji generalnej Eska Bikemaraton oraz uczestniczka Maratonu Wrocławskiego z  rekordem życiowym 4h 21 min 25 sek. Kamila Piechowicz – 11 miejsce Eska Bikemaraton w kategorii K3. Małgorzata Podgórska – zdobywczyni 5 złotych, 1 srebrnego i 1 brązowego medalu. Grzegorz Bagiński – najlepszy biegacz, zdobywca 14 medali biegowych, zwycięzca cyklu Runner’s Superbieg, zdobywca Korony Maratonów Polskich oraz brązowy medalista Półmaratonu Trutnovskiego w Czechach.

Artur Marzec – najlepszy kolarz, zdobywca 7 złotych, 5 srebrnych oraz 2 brązowych medali Wojciech Szymański – uczestnik ultra maratonu KBL (Kudowa Zdrój – Bardo – Lądek Zdrój) o długości 110km. Kamil Musielski – Uczestnik skyrunningu Kralicak Skyrace w Czechach. Eugeniusz Marcinowski – zdobywca srebrnego medalu podczas I  Uzdrowiskowego Półmaratonu „Na Chełmiec” Jędrzej Budzik – Uczestnik Maratonu Wrocławskiego z  rekordem życiowym 3h 54min 16sek Leszek Staszewski – Uczestnik Maratonu Warszawskiego z  rekordem życiowym 4h 21 min 25 sek Witold Węglarz – zdobywca 6 złotych, 1 srebrnego I 1 brązowego medalu Jacek Sury – zdobywca 2 złotych I 1 brązowego medalu. Jan Dubas – zdobywca 2 złotych, 1 srebrnego I  1 brązowego medalu.

Niepodległościowy Rajd Jesienny w Walimiu

Najlepszym zawodnikom nagrody wręczył burmistrz Piotr Łyżwa

4 złote medale Kingi Tomalik Podczas rajdu harcerze odwiedzili Miejsce Pamięci w Kamionkach

Od 11 do 13 listopada 70 harcerzy z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP uczestniczyło w  Niepodległościowym Rajdzie Jesiennym w Walimiu. Pierwszym akcentem radosnego świętowania był udział w  uroczystościach patriotycznych w  Bielawie, Dzierżoniowie oraz Pieszycach. Zimowa aura i  perspektywa śniegu leżącego w  górach, nikogo nie odstraszyła i  w  godzinach popołudniowych wszyscy stawili się na miejscu zbiórki. W  drodze na Rajd harcerze odwiedzili Miejsce Pamięci w  Kamionkach gdzie uczestniczyli w  odsłonięciu nowej tablicy pamiątkowej poświęconej Richardowi Tammowi. Następnie pojechali do miejsca zakwaterowania w Walimiu. W trakcie Rajdu harcerze w myśl zasady „bawiąc uczyć” zgłębiali wiedzę o  historii Polski oraz historii ruchu skautowego w naszym kraju poprzez wykonywanie różnych zadań. Na wieczornych kominkach poznawali i  prezentowali czym jest „radosny patriotyzm” przed-

stawiając polskie legendy, śpiewając patriotyczne piosenki i ucząc się tańców narodowych, a  nauka ta została przypieczętowana wspólnym odtańczeniem poloneza. Sobota rozpoczęła się od biegu harcerskiego podczas którego harcerze mieli okazję choć przez chwilę odczuć na własnej skórze napięcie towarzyszące ukrywaniu się przed czujnym wzrokiem wartownika czy składaniu zaszyfrowanych meldunków. Harcerze odwiedzili również sztolnie kompleksu Włodarz - części projektu Riese. Podczas zwiedzania dowiedzieli się o  tajemniczej i  okrutnej historii całego projektu oraz o różnych ciekawostkach i mitach związanych z tym miejscem. Przez czas trwania Rajdu drużyny rywalizowały ze sobą starając się jak najlepiej wykonywać powierzone im zadania. Na apelu kończącym zostali ogłoszeni zwycięzcy. I tak III miejsce zajęła 7 DH „Iskra” z  Pieszyc, II miejsce przypadło 39 DSH „Enigma” z  Dzierżoniowa, a  na najwyższym stop-

niu podium uplasowała się 32 DH „T.O.M.C.I.A.” z Bielawy. Wszyscy harcerze wrócili do domów zmęczeni, z  zabłoconymi butami, ale z  pewnością zadowoleni i  z  workiem wielu nowych wrażeń i  wspomnień. Rajd odbył się dzięki wsparciu finansowemu samorządów Bielawy i  Dzierżoniowa oraz Fundacji dla Wolontariatu którym ogromnie dziękujemy! Gorące podziękowania kierujemy również ku Panu Mirosławowi Krzysztofowi Szpakowskiemu – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia „Riese” oraz Panu Henrykowi Chojnackiemu ze Stowarzyszenia „Pasjonat”. Serdecznie podziękowania składamy również na ręce osób prywatnych które wsparły nasz Rajd. W  tym gronie znaleźli się: Pan Janusz Cąber, Pan Jacek Grzebieluch, Pan Stanisław Jurcewicz, Pan Wiesław Kaptur, Pan Rafał Kuśmierek, Pan Jarosław Kresa, Pan Krzysztof Możejko, Pan Adam Pajda, Pan Marcin Rak, Pan Jarosław Rudnicki.

W hali lekkoatletycznej COS OPO Spała odbyła się 26 listopada Halowa Olimpiada Lekkoatletyka dla Każdego! W zawodach, które zakończyły sezon lekkoatletyczny dla uczestników ogólnopolskiego programu LDK!, wystartowała zawodniczka Muflona Bielawa, Kinga Tomalik. Awans do tych prestiżowych zawodów uzyskała w wojewódzkich zawodach w Wałbrzychu, gdzie w czwórboju zajęła 2 miejsce. Reprezentując Dolny Śląsk Kinga wystąpiła w konkurencjach zespołowych - biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie piłką lekarską i biegu sztafetowym 8x200 m. We wszystkich konkurencjach Dolnoślązacy byli najlepsi i zdobyli po 4 złote medale. Zawody te kończą sezon dla zawodników

Muflona Bielawa. Był to pierwszy pełny sezon startowy po kilkuletniej przerwie w działalności sekcji lekkoatletycznej klubu. Oprócz Kingi Tomalik największe sukcesy odniosła Kasandra Gawra (3 miejsce w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów młodszych w biegu na 60 m ppł, 3 miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów młodszych w biegu na 100 m ppł) oraz Bartłomiej Mazur (3 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegu na 2000 m, 1 miejsce w halowych Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletyka dla Każdego - bieg na 500 m, 2 miejsce - Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska szkół gimnazjalnych w lekkiej atletyce - bieg na 1000 m).


8

Wiadomoscii447 2